Page 1

Mandag - fredag 10-16, lørdag 10-14 Tlf: 74 14 85 90 E-post: bygda@beitstad.no Postgiro: 0532.14.16197 www.beitstad.no

Januar 2013 NR. 1. 22. ÅRGANG

Løssalg kr. 30,-

VELKOMMEN TIL KLEIVA GRAND PRIX

Foto:Svein Bjørdal

IRSK AFTEN

Les mer s 9

ELENDIGHEITA OG OMEGN

Les mer s 12

Les mer s 13

ROMJULSCUP

Les mer s 8

Bygdabladet trenger din støtte: Kontonr.: 0532.14.16197


Årsmelding Sør-Beitstad bygdalag 2012 Utgiver: Bygdasentralen i Beitstad Arbeidskomité: Frivillige: Hugo Bulling, Jarle Kjeldseth, Redaktører: Reidun S. Bartnes, Grete Folden og Hege Inderberg Annonsepriser: kr. 1.600,- for 1/1 side kr 800,- for 1/2 side kr. 400,- for 1/4 side kr. 200,- for under kvartside kr. 75,- for kjøp/salg/familie = inkl. mva. Neste utgave kommer: Februar 2013 Frist for annonser og stoff: Fredag 22.02.2013 Stoff kan leveres til Bygdasentralens postkasse, samt på e-post til: bygda@beitstad.no Alle som ønsker kan skrive/lage reportasje til Bygdabladet. Hvis det ønskes noen til å dekke en sak; ring 74 14 85 90 Trykk/layout: Beitstad Frivilligsentral/ Bygdasentralen

Første delen av året gikk med til å forsøke å berge skolen. Vi hadde møter med politiske partier der vi la frem budskapet vårt om skolens betydning for å opprettholde aktivitet og vekst i Sør-Beitstad. Vi la ned mye arbeid i forkant av disse møtene og det ble laget en power point presentasjon for å underbygge våre argumenter overfor politikerne. Vi ble stort sett godt mottatt av partiene og følte at vi hadde en god dialog. Vi fikk støtte fra flere politikere i vårt syn vedrørende skolens betydning. Det ble også tatt direkte kontakt med flere politikere for å få de til å stemme mot nedleggelse, og bygdalaget skrev flere avisinnlegg samt intervju i aviser for å fremme vårt syn. Tross dette ble det flertall i kommunestyret for nedleggelse av Moen skole. Etter en tung sommerferie ble vi enig om å arbeide videre for å bidra til fortsatt aktivitet i bygda. Etter et møte på Lagatun der alle lag og foreninger i bygda var representert, ble det bestemt at vi ville gjøre et forsøk på å få kommunen med på at bygda får overta skolen. Vi ville også at kommunen skulle bidra på andre områder for å videreutvikle bygda uten skole. Andre temaer som ble diskutert i møtet var gangveier, boligutbygging, kulturskolen, Hoøya og Kalvøya, fiber og støtte til Lagatun. Fra kommunen deltok blant annet ordfører og varaordfører. Møtet med kommunen var positivt og det var enighet om å arbeide videre med konkrete tiltak samt mot en mulig overtakelse av skolen. Ordføreren lovte blant annet å jobbe aktivt for gangvei fra Lund til Hervikmarka, samt påskynde prosessen med flere tomter i Hervikmarka. Det var derfor gledelig å se at reguleringsplanen for Hervikmarka 2 ble lagt ut på høring like før Jul. I forbindelse med en mulig overtakelse av skolen har vi hatt møte med Sør-Beitstad barnehage og AL Lagatun. Dette med bakgrunn i at det er en forutsetning for overtakelse av skolen at Sør-Beitstad barnehage flytter fra samfunnshuset Lagatun til skolen, som anses å være et langt bedre alternativ for fremtidig drift og vekst for barnehagen. Vi ønsker også at AL Lagatun står som en fremtidig eier av skolen dersom overtakelse blir aktuelt. Bygdalaget vil fortsette dette arbeidet i 2013.

Bygdalaget har hatt disse møtene i 2012: 01.03.12 Konstituering 13.03.12 Arbeidsgruppemøte: hovedfokus på skolestruktur i første omgang 28.03.12 Forarbeid til høringsuttalelse fra Bygdalaget – forberedelse til partimøter 18.04.12 Forberedelse til åpent folkemøte 10.09.12 Vi avgjorde at det ikke skulle anke på avgjørelsen om nedleggelse av Moen skole. Videre tiltak ble diskutert, samt forberedelse til dialog med kommunen. 23.09.12 Møte med alle lagene i Sør-Beitstad; der alle fikk komme med innspill 30.09.12 Forberedelse til allmannamøte i Sør-Beitstad Representant til arbeidsgruppe AL Lagatun Brev til kommunen med forslag om overtagelse av skolen samt forespørsel om møte med ordfører 22.10.12 Forberedelse til møte med kommunen 06.11.12 Møte med Steinkjer kommune; ordfører, oppvekstsjef, varaordfører etc 12.11.12 Forberedelse til møte med Barnehagen og AL Lagatun 26.11.12 Møte med AL Lagatun og Barnehagen Sør – Beitstad Bygdalag har i tillegg vært i møte med alle de politiske partiene i Steinkjer. Bygdalaget har også organisert en dugnad for å rydde opp i området rundt idrettsplassen etter springfloen i vinter Vi har solgt Beitstadkalenderen 2013. 2


-en side utviklet i samarbeid mellom skolens elevråd, Foreldrenes arbeidsutvalg og Bygdabladet

4.trinn ved Beitstad skole I 4.trinn er det 24 elever, 11 jenter og 13 gutter. Herav ei jente fra Tyskland, en gutt fra Polen og snart kommer en gutt fra Den dominikanske republikk. Hele klassen trives godt i lag. Vi bruker skoledagene til mye forskjellig, bl.a. å lese, sy, synge, skrive og regne. Vi skal også lære å strikke utover vinteren. Vi har så langt i år hatt flere turer til "gapahuken" inn ved Moldeelva. Det er et fint turmål med passe avstand fra skolen. Før jul lagde vi brente mandler på bålet, vi spiste nistepakken og lekte oss med tauene. Hilsen 4.trinn og kontaktlærerne Hilde Vatn og Trude Modell

Se på skolens hjemmeside for mer nyttig informasjon: www.steinkjer.kommune.no/beitstad-skole

Grasrotandeler til lag i Beitstad Tekst:Grete Folden

Gjennom Grasrotandelen har Norsk Tipping sine spillere totalt bidratt med 340 millioner kroner til lag og foreninger rundt om i hele Norge i 2012 - 44 millioner mer enn i 2011. Av dette mottok utvalgte lag og foreninger i Beitstad totalt 120.632 kroner som er fordelt slik: 2011 2012 Beitstad Fotballklubb Beitstad IL Sør-Beitstad IL Beitstad Jaktskytterklubb Sprova IL Beitstad Skolemusikk Beitstad Sanitetslag Bartnes Grendalag Beitstaden Historielag Elnan Vel Hageselskapet Beitstad Steinkjer Trekkspillklubb Beitstad Songlag Beitstad Hornmusikklag Elendigheita og omegn revylag

kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

30 375 16 860 15 069 11 194 10 658 5 787 4 847 4 391 2 536 2 286 1 955 1 862 1 760 1 036 221

kr 26 118 kr 24 054 kr 15 576 kr 8 705 kr 10 858 kr 5 878 kr 6 317 kr 5 134 kr 2 928 kr 2 371 kr 1 832 kr 2 729 kr 6 719 kr 1 210 kr 203

64 Grasrotgivere 82 Grasrotgivere 59 Grasrotgivere 29 Grasrotgivere 47 Grasrotgivere 29 Grasrotgivere 26 Grasrotgivere 29 Grasrotgivere 18 Grasrotgivere 11Grasrotgivere 8 Grasrotgivere 15 Grasrotgivere 14 Grasrotgivere 14 Grasrotgivere 1 Grasrotgiver

Det er fortsatt et uutnyttet potensiale i denne ordningen så Bygdasentralen/Frivilligsentralen oppfordrer med dette alle som tipper til å støtte et lokalt lag, en klubb, organisasjon eller forening. Bare gi beskjed til tippekommisjonæren om hvem du vil støtte neste gang du er der. 3


BYGDAKRYSSORD

BARNEKRYSSORD 1

2

3

4 1

5

2

3

4

6

7

5

6

9

10

7

8 8 10

9

Barne kryss

12

13

16

17

14

11 15

11

12

13

18

14

15

BK 17

16

18

19

19

20

20

21

Kryssordet er fylt ut av:

22 23

———————–————— Svarfrist: 22. februar–13

Vannrett 1. Grønnsak 5. Fisk 7. Jorde 8. Dessert 9. Spre 11. Ordne 12. To like 13. Farge 16. Føl 17. Sal 19. Terge 20. Lett

24

Kryssordet er fylt ut av:

Loddrett 1. Farge 2. Hodeplagg 3. Tre like 4. Tall 5. Renn 6. Irr 9. Luse 10. Lukke opp 13. Never 14. Firkant 15. Tute 18. Type

Løsning kryssord desember

————————————— Svarfrist: 22. februar-13

Vannrett 1. Bond-film 5. Tøys 8. Fylke 9. Plukke 11. Ludder 14. Ild 16. Struts 17. Øyboer 19. Fugl 21. Sykdom 23. Vant 24. Ressurs Siden er laget av: Bjørn Tore Stene (kryssord) Torgeir Tessem (Konkurranse)

Loddrett 1. Idrett 2. Egge 3. Innsjø 4. Fisk 5. Programvare 6. Strøm 7. Pikenavn 10. Bakke 12. Sår 13. Rir på bølger 14. Forsvarer 15. Røys 16. Væske 18. Moral 19. Ofres 20. Vel 22. Tall

Svarkupong:

Hvilken fugl er dette?_______________ Navn:_____________________________ 4


Betraktninger fra Bartnes Æ oindres på kor mang det kain vårrå som driv med utredning i offentlige verk og etata. Det planlægges og utredes, og så evaluere main prosæss’n. Så kjæm det nye, åft heilt uvesentlie, opplysninga om prosjækte in i bilde og da starte main på ny fresk. Sjå bærre på 17’a. Først på 1970-talet va æ mytjy utti Namdalseid- og Osen-fjella og feska, og da kjøpt æ feskkort på bænsinstasjon i sentrum på Eide. Hain som dreiv stasjon da va djupt bekymra fer framtia te stasjon sin, fer det va planlagt at hovedvein skoill fløttas og gå utafer sentrum!! Hadd såmmå framgangsmåtin vorti brukt da dæm bygd jærnban’, e det tvilsamt om Dovre ha verri passert einno. Når main sjer kor mytjy tid - og pæng – som går med ætti utredningsmetod’n, hadd det kanskje verri lik bra å bruk måtin som mang praktisk anlagt følk hi brukt med heill: Bygg først og tægn ættipå; da bli iaillfaill tægninga rætt. Men akkurat no e itj veian te bekymring fer oss som bur på Bartnes. Stødig vinterfør og så nån lunde flatt dække gjør tura te Steinkjer og Vellamel’n bekymringsfri. No e det bærre å vejnt på rægne og hølka som snu opp ned på dein saka. Med tæmperaturan vi hi hatt i længer ti no, e itj is nån mangelvare , bærre på fjor’n og ytterdel’n tå soinne glimre’n med sett fravær. Og det e synd, fer med ei sol som klatre høger på himmel’n fer kvar dag som går, koinn det ha verri artig å feska på isen. Men fjordis’n, som va årvess fer ein mainnsailder sia, sjer ut te å vårrå ein saga blott. Når æ sett mæst i soffa’n og pangsjonere, ha ein tur på fjordis’n verri ein ønskedrøm. No må det i aill rættferdigheits namn næmnas at det e is både på Hjellbot’n, og i Verrabot’n, men fer dein førstin sin del så e det mæst gørhys og småbleik å få, mens dein ainnerin e litte fer langt oinna. Og når æ tænke mæ om så faill itj sist isfesketur’n udelt heildig ut. Ætti å ha båra på høl, oppdaga æ at æ hadd glømt å ta med våkkåmainn (pinnin som main knyt snøre på.) Da æ la te på laind fer å komplætter utstyret, trampa æ gæli på eit flak tå laindisen – og hamna i sjø’n. Mobiltelefon og fotoapperat – som befainn sæ i lomman – vart lite brukbar ættipå. Så moral’n må bli at utstyr med inbygd data- og elektronikk har bæst av å vårrå på laind, og kanskje gjeild det såmmå fer teårskommi kailla. Hugo

Vinnere kryssord og ”Hvilken fugl er dette?” Send svar på kryssord og ”Hvilken fugl er dette?” til: Bygdabladet for Beitstad, Vellamelen 47, 7730 Beitstad ”Hvilken fugl er dette?” kan også besvares på www.beitstad.no Svar sendes på kupong, eller på e-post til bygda@beitstad.no. Premier - utleveres ved henvendelse Bygdasentralen. Kryssord: Bakervarer verdi kr. 150,-. ”Hvilken fugl er dette?” - Bakervarer verdi kr. 100,-

Svaret på konkurransen siste måned var: Snøspurv Vinner er: Anny Schjetne Vinner av Bygdakryss: Eirk Stamnes Vinner av Barnekryss: Lars Isak Wikemark 5

Hvilken fugl er dette?


Fra før i tida Slaktetid Tekst/foto: Øystein Weie, en tidligere "melagjeng"-gutt.

«No kjæmm`en» hørte jeg fra stua, det var søster som hadde hengt i vinduskarmen og holdt utkikk. Hun hadde gruet seg til denne dagen og var ikke glad i stemmen da hun annonserte ankomst av onkel Søren, bonde og deltidsslakter, der han svinge inn gårdsveien på sparkstøttingen sin. Vellamelen var kledd i vinterskrud og det var god fremkomst med spark på veiene. Vi var ikke bortskjemt med sandstrøing og salting den gang, men det hadde sine fordeler også. Fint føre. Det var oppunder jul og slaktetid. Vår leieboer i uthuset, grisen Sylte hadde hatt et godt liv, spist godt og hadde passert 100 kilo. Den hadde blitt fora med kraftfor, masse kokte poteter, middagsrester og hadde fått mye oppmerksomhet, pluss plenty brødskalker. Nå var dens dager talte. Den var litt skeptisk til meg en lang stund da jeg hadde vært på jakt i uthuset med luftpistol og overrasket Sylte der den lå og slumret i bingen. Jeg fikk inn en fulltreffer med en blykule, og de svir godt selv om meste futten hadde gått ut av våpenet etterhvert. Jeg hadde en gang tidligere skutt meg selv i foten og vet hvor vondt det var. Sylte var enig og gav uttrykk for det. Mor som sto ute og hengte opp tøy, var raskt tilstede og skjønte sammenhengen der jeg sto med pistolen og prøvde å se uskyldig ut. Jeg ble føyset ut og våpenet havnet i karantene i mange uker. Nå gjorde Søren og far klart for slakting, uthusdøra var tatt av og lagt på noen kasser. Der var slaktebenken. Mor varmet vann for skålding og søster hadde gått på loftet og lagt seg. Jeg syns heller ikke dette var noe stas, men det var ikke første gang jeg var med, og sånn var nå engang virkeligheten. Dessuten var min oppgave å røre i kjelen når de tappa grisen for blod. Kniver og skuddmaske ble plukket frem, rene kjeler og bøtter likeså. Jeg minnes forresten en som skulle skilles med avlsråna si. Den hadde gjort nytta si og hadde hatt mye glede i livet. Nå hadde den blitt en gammal gris, i likhet med sin eier, og tapte loddtrekningen om hvem som skulle først avgårde. En fin høstdag fikk de den ut på tunet uten å rive fjøset og svinebandt den gamle grisen til tuntreet mens den koste seg med innholdet i ei bøtte. Og det her var en sværing. Jeg overdriver ikke når jeg sier den var på størrelse med en buss. Så kom gubben med en 22 kaliber som han skulle drepe monsteret med. Ha! Særlig! Da første skuddet falt ble grisen såra, redd og forbanna og var veldig tydelig på det. I den grad at folk i nærmiljøet henta inn ungene og låste døra. Skremmende ting foregikk et sted i bygda. Monsteret ville bort, men både eika og fortøyningene holdt, selv med 4-hjulstrekken kobla inn. Og gubben smalt avgårde det ene skuddet etter det andre, og det er jo klart at det gikk inn på grisen smått om senn men den ville ikke daue. I ren panikk og fortvilelse fløy gubben bort til naboen og kom tilbake med en gammal Mauser. Og denne børsa gjorde jobben. Monsteret fikk hvila si. Men det sies at trekkfuglene forsvant tidlig den høsten og at det tok fire år før noen i bygda registrerte dompap i juleneka etter dette. Nå var det derimot Syltes tur. Ei bøtte med litt godsaker, og grisen lot seg lokke ut uten å få mistanke. Søren var klar med skuddmaska og plutselig gikk Sylte fra å være kjælegris til mat. Brutalt men nødvendig hvis du vil ha bacon til speilegget. Den ble løftet opp på den primitive benken og nå var det å tømme den for blod. Og jeg måtte i aksjon som rører, noe jeg stadig får høre jeg er flink til. Når grisen var tømt og de var fornøyd med innsatsen min trakk jeg meg noe tilbake. Nå var det skålding, busta skulle av og Søren skulle vise sine kunster med kniv og sag/øks. Og jeg syns det verste med hele slaktinga, alt fra skålding til partering, er lukta. Derfor var det greit å holde litt avstand til det verste var unnagjort. 6


Etterhvert som Sylte ble demontert og endte opp som bla. ribbe, stek, koteletter og sideflesk så ble godsakene båret ned i kjelleren for viderebehandling av mor. Herfra til ferdig mat var hun eksperten og visste å utnytte alt på grisen. Nå skulle det saltes, syltes, tarmene rengjøres for pølseproduksjon og det skulle kvernes og pakkes for frysing. Vi hadde ikke egen fryseboks dengang men leide boks hos Foosnæs som hadde rigget fryserom i kjelleren sin. Dermed hadde man ferskvare tilgjengelig når man måtte ønske. Mor laga forresten både innmatpølser og blodpølser med himmelsk smak og ingen satt å jamra seg over fettinnholdet i maten den gang. Og i tillegg til sylte av grisehodet ble både labbene, halen og ørene sylta. Her var det stort sett bare brusk men det var godt å knaske på, og husk, dengang fløy vi ikke på butikken å hamstra potetgull, saltstenger og ostepop. Før dagen var omme ble det kjøttsuppe-middag. Da var familien pluss onkel Søren samlet ved kjøkkenbordet og den største kjelen var midtpunktet. Selv søster dukket opp. Med hjemmelaget flatbrød og godt saftdrikke var dette en fest for meg som var og er så glad i mat. Dagen etter var det rydding ute og i uthuset. Snart stod det klart for en ny leieboer, men det ville bli en stund til. Nå sto jula for tur og Sylte skulle hedres og nytes. Og dette var en årlig foreteelse i mange hjem. Der hvor de foret opp noen sauer eller griser til eget bruk, var hjemmeslakting vanlig mens større besetninger ble kjørt til slakteriet. Dengang som nå. Nå er det vel ikke lov å slakte hjemme lengre og fordelen med fellesslakteri er vel større kontroll med kjøttkvalitet og tryggere mat. Det er forståelig. Men når barn og halvvoksne sier «stakkars, kan vi ikke heller kjøpe på butikken så slipper vi å drepe den søte grisen», så trengs det kanskje en innføring i livets realiteter. Imens får vi «senåringer» kose oss med juleribba vel vitende om hvor den kommer fra.

UM i friidrett og litt til Helga 8.-10.mars 2013, skal friidrettsgruppa være medarrangør under UM innendørs i friidrett (ungdomsmesterskap) i Steinkjerhallen. Man antar det vil komme mellom 500-600 ungdommer fra hele landet i alderen 15-22 år. Beitstad IL vil stå som medarrangør sammen med Ogndal IL, Snåsa IL og Steinkjer FIK. I den forbindelse vil man ha behov for frivillige. Beitstad har sagt at de hovedsakelig ønsker å stille med folk på kjøkken og kiosk. Kjøkken- og kioskvaktene vil sannsynligvis bli slik: Fredag 12-17, fredag 16.30-21, lørdag 8-14, lørdag 13.30-19, søndag 8-14, søndag 13-17. Det trengs ca. 13 personer på hver vakt. Ta kontakt hvis noen ønsker å ta en eller flere vakter til Hege Inderberg på tlf. 924 81 559. Ungdommer f.o.m 13 år kan også stå i kiosk. Ungdommer som ønsker å delta fra arrangørklubben får gratis deltakeravgift. Online påmelding. Husk å betale lisens for 2013. Les mer om arrangementet på www.steinkjerfik.no og link videre til UM innendørs 2013. Barn, unge og voksne for den del, som ønsker å trene friidrett, oppfordres til å trene sammen med Steinkjer friidrettsklubb i den nye friidrettshallen på Steinkjer. Info om treningstider finnes på hjemmesiden til Steinkjer FIK og Beitstad IL friidrettsgruppas facebookside. Trening utendørs vil ikke bli aktuelt før i slutten av april her på Beitstad. Ellers vil det bli arrangement som vanlig i regi friidrettsgruppa. Beitstadstafett i slutten av april, T-A sprint i juni og Innherredskarusell (klubbmesterskap) 30.august. Info kommer etter hvert. Hege Inderberg, leder Beitstad IL friidrett

7


Romjulscup i handball Den første Romjulscupen for 14 og 16 åringer ble arrangert 5.juledag i Steinkjerhallen. Det ble en lang dag, men et flott avbrekk fra tunge middager og marsipangriser Tekst/Foto: Hege Inderberg

I J 14 ble Ogndal vinnere etter ekstra spilletid mot Steinkjer HK. Nummer tre ble Følling/Egge etter at de vant bronsefinalen mot sine egne lagvenninner Egge/Følling. I G 14 ble Steinkjer HK for sterke for Inderøy i finalen og vant stort. Også her kom Føllings lag i bronsefinalen og vant over Steinkjer 3. Føllings G 16 spilte dobbelt serie fordi det var kun tre påmeldte lag. Her gikk Følling ubeseiret gjennom cupen!

J14 Bak f.v. Sara Persgård, Fanny Solheim, Mia Ness, Emma Gulling, Sigrid Storstad, Julia Richstad, Maren Svarva. Midten f.v. Kristin Lein Gilberg, Frida Flægstad, Nina Inderberg, Frida Myhre Sponås, Eirin Amundsen, Amanda Lindseth, Marie Fredly. Foran f.v. Andrea Rakvåg, Hilde Gylland

G14 Bak f.v. Petter Kristoffersen, Vegard Svarte, Jonas Larsen, Jesper Carlson, Oskar Eide Bratberg. Foran f.v. Andrea Rakvåg, Sindre Forfod, Martinius Forås.

8

G16 Bak f.v. Jonas Carlson, Tommy Åsmund Malmo , Steinar Holien Arntzen, Marius Otterstad (innleid keeper fra Skogn), Martinius Svarva. Foran f.v. Jonas Aunvold, Sivert Adolfsen


Irsk aften i Beitstad Samfunnshus Beitstad Hornmusikklag (BHML) følger opp suksessen fra 2005, 2007 og 2009, og inviterer igjen til Irsk Aften i samarbeid med showgruppa Tersen. Dato og tidspunkt for arrangementet er lørdag 16. februar kl. 19.00. Tersen og BHML har etter hvert blitt godt kjente, og Tersen trives tydeligvis godt i Beitstad. Tersen startet opp sin musikalske virksomhet i 1994 på Levanger, men medlemmene er nå spedt ut over store deler av Norges land. Fra å Tersen være et acapella mannskor med utgangspunkt i Levangers lærerskolemiljø, er Tersen nå et ensemble på 13 personer som i hovedsak spiller og synger irsk musikk. 4-stemt sang, sammen med stødig akkompagnement, gjør gruppa til en slagkraftig og ”livat” gruppe. Beitstads egen Lars Petter Svarte er et av medlemmene i gruppa. Til dans har vi i år fått med oss Tullamore Crew som er et hardtslående irskinspirert coverband fra Vega/ Brønnøysund. Mat og drikke hører også en Irsk Aften til, og i år som tidligere vil det bli servert den irske nasjonalretten ”Irish Stew”. Maten er selvfølgelig inkludert i prisen på kr. 350,-. Baren holdes åpen slik at publikum blant annet kan kjøpe irskinspirert drikke for å slukke tørsten. Grunnet Norges lovverk er vi nødt til å sette aldersgrensen på arrangementet til 20 år. Dette er og blir Tersen sin kveld, dog med noen innslag fra BHML – og selvfølgelig fra Tullamore Crew. Det er med stolthet BHML inviterer Beitstøingene (og selvfølgelig andre interesserte) til Irsk Aften hvor vi kan love høy musikalsk kvalitet, allsang, stemning i taket, dans og moro! Ps: Grunnet matbestilling er vi takknemmelige for at publikum forhåndsreserverer billetter til arrangementet. Reservasjoner kan gjøres hos Bygdasentralen, Best Stasj eller på mail: bhml@beitstad.no. Frist for å reservere billetter er 12.februar. Musikalsk hilsen fra Beitstad Hornmusikklag, v /Line M. Nordkvelle 9

Tullamore Crew


Konsert på Beitstad Eldresenter I mellomjula holdt De De Va konsert på Beitstad Eldresenter. Tekst/Foto: Jarle Kjeldseth Magne Foosnes ledet det hele med sikker hånd. I tillegg til kjente, kjære julesanger fikk vi høre populære melodier fra 1957 og i det tidsrommet. Vi fikk også høre en fin vals som trekkspilleren har komponert «Ved Bangsjøen». To utflyttede Beitstøinger spiller i bandet, Yngve Sandhaug på fiolin og Harald Brun på kontrabass, videre Håvard Jakobsen på gitar, Ingolf Stieng på trekkspill, Stein Landsem, gitar og vokalist, Per Henriksen på gitar. Gunnar Damås takket for mat og musikk. Konserten ble avsluttet med «Trondhjemsnatt» Vi ser fram til ny konsert julen 2013.

Damene på det nederste bildet er fra venstr: Oddveig Foosnæs, Gunlaug Rostad, Hjørdis Kvamseng, Astri Thun, Solveig Holien og Solfrid Stene.

Juleturnering i fotball 2. juledag arrangerte Beitstad Fotballklubb v/Lars Einar Ingvaldsen turnering i Beitstadhallen. Tekst/Foto: Jarle Kjeldseth

Med 12 påmeldte lag i tre grupper ble det en lang dag med mange jevne kamper. Etter to spennende semifinaler ble det en knepen seier til FC Gallos Blancos over Vikan. Det var også imponerende innsats av det unge beitstadlaget som kalte seg Ultimate Team. De kom helt til semifinale der det ble et knepent tap. På bildet av Ultimate Team, fra venstre: Vegard Svarte, Andreas Granhus, Jonas Carlson, Andreas Aunan, Eirik Almlid, Ingrid Eide Aadland, Gjermund Eide Bratberg. Foran ligger Oskar Eide Bratberg. 10


Skileik Tekst/foto:Jarle Kjeldseth Da er skileiksesongen godt i gang. Det er fine forhold på tross av et tynt lag med snø. Vi håper på mere snø slik at vi kan lage kuleløyper og "tramporgel". Med stort oppmøte er det fint om noen foreldre kan hjelpe til litt med organiseringen. Vafler og saft hører med også i år. Vafler er alltid godt! Fra venstre Camilla Brørs, Ane Bartnes, Sigrid Skei, Ingrid Brørs og Eline Haugen Kleppa

Ska-seminar med pøbb og konsert Bygdabladet skrev i desember at Beitstad Skolemusikk inviterer til SKA-seminar 25.-27. januar. I skrivende stund er hele 68 deltakere påmeldte til ei forrykende helg og et litt annerledes korpsseminar. Nå kan også alle vi andre få muligheten til å oppleve de flinke instruktørene/musikerne. Lørdag 26.1 skal de underholde på pøbb i Samfunnshuset. Søndag 27.1 blir det konsert i Beitstad Samfunnshus. Leder i arrangementskomiteen Trond Erik Mandelid lover god musikk og god stemning for de som tar turen.

Årsmøter i Beitstad IL TURN Onsdag 13.2 i Beitstadhallen kl.18.00 FRIIDRETT Torsdag 28.2 i Beitstadhallen kl.19.00

Sprova Gammeldansforening avholder årsmøte

SKI Tirsdag 19.3 på Bygdasentralen kl.20.00

i Sprova Grendehus lørdag 16.februar 2013 kl. 20.00.

HOVEDLAGET Onsdag 20.3 på Bygdasentralen kl.19.30

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet sendes styret innen 8.februar. Etter årsmøtet blir det årsfest, musikk av Travellin`Band. For styret: Torbjørn Størvold.

11


"Elendigheita og omegn" med nytt show To år har gått siden forrige revy på Jadarheim, og vi jobber nå for å få ferdig en ny forestilling. Premieren er satt til 1.mars, med påfølgende forestillinger 2. og 22. mars. Showet har fått den spenstige tittelen Senkveld 2, siden vi kjører samme konseptet som sist, med gjester i "studio", videoinnslag, og nærhet til publikum. Denne gangen vil det imidlertid bli flere scenenummer i form av sang og dans, og du vil garantert la deg overraske over noen av dine sambygdingers ferdigheter. Det vil også bli gjensyn med noen kjente og kjære figurer, slik som Edna Lang, Brenda Bråstad, Magda osv. Så langt har oppkjøringen til årets forestilling gått greit, da vi hadde noen nummer på blokka fra før. Grunnen til det er at vi egentlig hadde håpet å sette opp en forestilling i fjor. Noen av ideene har derfor ligget en stund og godgjort seg, noe vi tror vil heve kvaliteten. (Det er nok dessverre likevel vanskelig å unngå krisestemning og søvnløse netter uka før premieren, slik er det bare J). Vi håper også på kvalitetssikring gjennom å leie inn en ekstern instruktør. Tidligere Høylandet-vinner og regissør Rakel Sivertsen kommer til Beitstad en søndag i februar for å hjelpe oss. Dette for å hindre at vi ser oss blinde på våre egne ideer, eller at humoren blir for intern. En latterkrampe på øving er ikke nødvendigvis ensbetydende med en suksessfull sketsj. Latterkramper er det uansett mange av og vi har det utrolig moro sammen. Vi gleder oss til å underholde publikum i mars!! Hilsen de elendige.

12


Kleiva Grand Prix Tekst:Grete Folden/Foto:Svein Bjørdal

Det uoffisielle NM i rattkjelke, Kleiva Grand Prix, skulle egentlig vært avholdt den 12. januar, men måtte utsettes grunnet kommunikasjonssvikt mellom arrangør og værgudene. Den nye datoen for arrangementet er satt til lørdag 23. februar, og arrangørene håper på mer snø og bedre føreforhold til da. Arrangementet foregår på dagtid i Kleiva, som er vegen som fører opp til Nordfjellet. Det er delt opp i forskjellige klasser, med forskjellige løyper etter alder, så det er anledning for både store og små og delta. Det vil bli målområde i enden av Kleiva, nede ved gården til Thomas og Anita Richstad. Her vil det være kiosksalg, musikk og underholdning. Leder i komiteen Trond Erik Mandelid håper at så mange som mulig, både akere og publikum, finner veien opp til Kleiva og blir med å lager liv og røre denne dagen. ”Og om man ikke vinner selve akingen, kan man altids vinne festen etterpå”, sier Trond Erik med et lurt smil. Etter akingen er det nemlig ”After-Aking” oppi Yttervika, med gratis inngang og ”Happy Hour” fra 18 – 21. Der vil det også bli premieutdeling for seniorklassen, og det er muligheter for å kjøpe seg mat og drikke av ulike slag. Og det er også lovt diverese underholdningsbidrag utover kvelden. Påmeldingen til arrangementet skjer ved å sende sms til 90825539 eller mail til havard.haugan.80@gmail.com. Det er fortsatt ledige plasser i de ulike klassene, så det er en klar oppfordring fra arrangøren om å melde seg på. Her er ingen for ung og ingen for gammel.

Komiteen som ønsker alle velkommen er fra venstre Peder Stamnes, Trond Erik Mandelid, Stian Aakre, Åslaug Bratberg og Jo Kristian Kvernland.

13


Vinterfesten Tekst:Grete Folden

Lørdag 9. mars er det nok en gang klart for Vinterfesten i Beitstadhallen. Sist dette ble arrangert tok nærmere 600 personer turen til Beitstadhallen for å få med seg Stage Dolls, Sie Gubba, og de lokale bygdatullingene i Pånnivågn. I år har Beitstad Fotballklubb sikret seg nok en god artistrekke når Sie Gubba tar med seg Sjuende far i Huset og Elvarheim, og gjester bygda. Sie Gubba er ett av landets mest turnerende countryrock-band, og hadde sitt store gjennombrudd med albumet Sie Gubba i 2006. I 2011 deltok Sie Gubba i Melodi Grand Prix (MGP) med låten «Alt du vil ha», og kom til slutt på fjerdeplass i finalen. "Alt du vil ha" solgte til gullplate og toppet VG-lista 2 uker! I 2012 deltok vokalist Petter Øien i MGP med den legendariske Bobby Bare, og havnet på 3.plass i finalen. Sjuende far i Huset er et bygderockeband fra Verdal, og er egentlig som ”Beitstadvenner” å regne. De har spilt i bygda utallige ganger som dagens Sjuende far i Huset, men også tidligere under navnet Inndalsgutan (godt kjent i bygda med hiten Kvernelands vendplog). Bandet albumdebuterte først i 2008 med plata Bestemor. Elvarheim er kanskje det mest ubeskrevne bladet av disse artistene. Men mange har nok hørt de før, på noen av konsertene i nærområdet, både på Vårt Hjem på Steinkjer og i Jadarheim under Kortnebbgåsfestivalen 2012. Vokalist og låtskriver i bandet er Stig Inderberg fra Jådåren. Beitstad Fotballklubb har lang erfaring med å arrangere slike store fester, og har et godt rykte på seg blant artister som gjester bygda. Leder i fotballklubben Håvard Haugan er veldig fornøyd med dugnadsånden i bygda, og roser alle klubbens medlemmer som alltid stiller opp og tar i et tak for klubben og bygda. ”Det er aldri noe problem å arrangere fester når vi har så mye dyktige folk i bygda” sier lederen i fotballklubben. Men i tillegg til godt oppmøte av hjelpere, håper også Haugan at mange av bygdas innbyggere tar turen for å delta på festen. ”Jeg har hørt Sie Gubba flere ganger live, og vet at de leverer til gangs. ALLTID! Sjuende far i Huset imponerte stort under fjorårets Steinkjerfestival, så de har jeg også store forventninger til. Elvarheim ble en av fjorårets virkelige store konsertopplevelser for min del, da de rocket Jadarheim under Kortnebbgåsfestivalen, så jeg gleder meg virkelig til å høre igjen Stig Inderberg og gutta på scenen i Beitstadhallen” sier Håvard Haugan.

ØNSKES LEID Leilighet, kårbolig eller hus ønskes leid på Beitstad eller i området. Vi er et rolig studentpar på 22 og 28 år som tar bachelor på HiNT. Jobber ved siden av skolen som avløser på Beitstad. Det må være lov med dyr (har hund og katt). Trenger ikke flytte inn før til sommeren, men kan flytte inn umiddelbart. Tina Fagerheim og Kim Jensen Tlf: 99594522 Mail: tina_m_91@hotmail.com 14


GUTTORM OG KAROLINE ØSTVIK-TESSEMS LEGAT Guttorm og Karoline Østvik-Tessems legat er et legat med midler testamentert fra ekteparet Guttorm Tessem og Karoline Østvik Tessem i 1915. I henhold til statuttene for legatet, kan det gis økonomisk støtte etter følgende kriterier: Gamle og/eller helsebrudte personer Ungdom under yrkesrettet utdanning Søkerne må være hjemmehørende i gamle Beitstad kommune Søknaden sendes : Steinkjer kommune, økonomitjenesten Postboks 2530, 7729 Steinkjer. Mail: geso@steinkjer.kommune. Kontaktperson: Styreleder i legatet, Gunnhild Gaundal Ertsås. Tlf 45 28 04 49. Søknadsfrist: 15. februar 2013.

INFO FRA RENOVAJSON: Vinterstid er det svært svingende temperatur. Dette kan medføre at avfall fryser fast i avfallsbeholderen. Det kan være greit å ta en spade og sørge for at avfallet løsner slik at det tømmes når beholderen henges på renovasjonsbilen.

Vi minner også om at det må være grei framkommelighet, brøytet, måket og strødd ved behov. Hengende grener ved tømmepunktene må også fjernes da disse kan ødelegge hydraulikken på bilene. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Med vennlig hilsen oss på renovasjon. 15

Ny vei eller gateadresse og trenger nytt skilt? I og med at alle husstandene i Beitstad har fått ny vei eller gateadresse, har Beitstad Bygdasentral inngått avtale med verdalsfirmaet GV-reklame om trykking og levering av husnummerskilt. Bestill skiltene direkte til Bygdasentralen på tlf. 74 14 85 90 eller på e-post: bygda@beitstad.no. Bygdasentralen sender felles bestilling en gang pr. uke eller ved behov. Skiltene kan hentes på Bygdasentralen uka etter.


Jåddåren gårdsbarnehage er en-avdelings barnehage i nærheten av flotte turmuligheter på gården Heltuv på Jåddåren. Vi har åpent mellom 07.15 og 16.00.

BARNEHAGEPLASS

BARNEHAGEÅRET 2013/2014 Nå er det tid for å søke barnehageplass Beitstad barnehage er i dag en 4-avdelings barnehage med plass til ca 80 barn. Hos oss får du barnehageplass i et aktivt og spennende pedagogisk miljø, hvor vi vektlegger å skjerme barna i mindre grupper for å skape trygghet og tilhørighet. Vi starter våren 2013 med utbygging av barnehagen, slik at vi fra høsten kan ta imot flere småbarn enn vi har hatt kapasitet til tidligere. Hos oss har vi fokus på:  trygghet og omsorg for hverandre  læring gjennom aktiv leik og sosiale møter mellom barn/barn og barn/voksen i hverdagen  et rikt og stimulerende språkmiljø

Et av våre satsningsområder er matglede og vi jobber kontinuerlig med å tilby små og store et sunt og næringsrikt kosthold. Vi tilbyr alle måltider og barna er med som kokker. I tillegg er vi en gårdsbarnehage. Barna får ta del i aktiviteter på gården og vi har mye kontakt med dyr. I år har vi også ekstra fokus på IKT – et spennende og relevant fagområde. Søknadsfrist er 10. mars og søknadsskjema finnes elektronisk på www.steinkjer.kommune.no. Ta kontakt på mail jaddarengardsbarnehage@gmail.com, eller på telefon: 95 36 92 77 for mer informasjon.

SØR-BEITSTAD BARNEHAGE Sør-Beitstad, 7724 Steinkjer

Beitstad barnehage og Beitstad skole har felles visjon: «Sammen skaper vi positive læringsmiljø». Vår åpningstid er fra kl 06.30 til 16.45. Dere som allerede har plass, trenger ikke søke på nytt bortsett fra hvis dere ønsker å utvide plassen. Barn som står på vår venteliste, må søke på nytt hvis de ønsker plass fra nytt barnehageår som starter 1. august 2013. Søknader sendt inn etter 01.01.13 er registret og blir med på hovedopptaket.

Tlf.:74 14 77 79/ 99 27 50 58 Privat barnehage med plass til 33 barn fra 0-6 år. Åpningstid: 07.00 (06.30) -16.30 (16.45).

Søknaden skal sendes elektronisk til Steinkjer kommune. www.steinkjer.kommune.no

Vår visjon: «Leik og læring, med sjøen og skogen som næreste nabo».

Søknadsfrist er 10. mars 2013.

Søknadsfrist er 10.mars, og søknadsskjema finnes elektronisk på www.steinkjer.kommune.no

Velkommen som søker til vår barnehage www.beitstadbarnehage.no

Mailadr.: hilde@sorbeitstadbarnehage.no

Eventuelle spørsmål rettes til barnehagen Tlf 74 14 83 40 16

Hjemmeside: sorbeitstadbarnehage.no


Har DU lyst til å bruke litt tid som frivillig? Ved å bruke litt tid av og til på å hjelpe eller glede andre, får man ikke flere kroner på bok. Men kanskje man får gode ord tilbake, ei god stund og er en opplevelse rikere. Beitstad Frivilligsentral ønsker å komme i kontakt med mennesker som har lyst til å gi litt av sin fritid. Dette kan være forskjellige oppgaver: lese høyt på eldresenteret, besøksvenn, vaktmesteroppdrag, turvenn, kafévert, baker, quiz-lager, lage reportasjer til Bygdabladet, utvikle hjemmesiden osv. Kanskje noen har lyst til å ordne arrangement for ungdom på kveldstid? Kanskje du har en idé som du har lyst til å dele med andre beitstøinger? Vi er behjelpelig med å sette i gang gode ideer.

Ta kontakt med: Beitstad Frivilligsentral/Bygdasentral Tlf 74 14 85 90 E-post: bygda@beitstad.no

17


Søndagstreff med årsmøte 3. februar 2013 kl. 16.00-18.00 Tjonstu, Beitstad Eldresenter Svein Benum underholder med sitt trekkspill.

Bygdalunsj m/varm mat Fredag 1.februar Kl 11-15 Spis til du blir mett. Kun kr. 120,-

Arr: Venneforeninga v/ Beitstad Eldresenter og Hågenmelen Bosameie

Årsmøte i Beitstad Frivilligsentral og Beitstad Bygdasentral SA 14.3. kl 19.00 på Beitstad Frivilligsentral/Bygdasentral Saker som ønskes behandlet sendes styret v/Trond Kvaring innen 1.3

Årsmøte i

Beitstad Pensjonistlag 19.2.2013 kl 16.00 på Tjonstu, Beitstad Eldresenter Saker som ønskes tas opp, sendes styret innen 5.2 v/Solveig Klefstad (tlf. 92 06 12 18) 18

Årsmøte i Beitstad Husflidslag torsdag 14.2 kl 19.30 på Bygdasentralen. Vanlig årsmøtesaker. Styret Beitstad Husflidslag.

Byggehjelp Vi tar på oss byggeoppdrag i nærmiljøet. Har du planer om restaurering, utbygging, skifting av vindu, skifting av bordkledning, flislegging, maling eller lignende? Ta kontakt for gratis befaring. Vi har gode referanser!

ASKOLA A/S 7730 Beitstad Tlf 95 94 52 51 www.askola.no


Beitstad IL -SKI Skirenn ved Skibua 2013

Årsmøte i Beitstad Fotballklubb

Mandag 28. jan. Telenorkarusell Torsdag 7. febr. Klubbrenn Mandag 11. febr. Telenorkarusell Torsdag 14. febr. Klubbrenn Mandag 25. febr. Telenorkarusell Mandag 11. mars Telenorkarusell Torsdag 14. mars Klubbrenn Mandag 18. mars Klubbmesterskap Oppmøte kl 18.00. Start kl 18.30. For de som går runder blir det klipping kl 18.30 – 19.00. Startkontigent kr 40,Klubbmesterskap kr 60,Telenorkarusell er friteknikk, ellers blir teknikk bestemt ut fra snøforhold på renndagen. Søndag 10. mars skal vi arrangere kretsmesterskap i stafett.

På Bygdasentralen Tirsdag 13.03.13 kl 19.00 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret ved Håvard Haugan innen 28.02.13 E-post: leder@beitstadfk.no

Velkommen Styret

Årsmøte i Beitstad Sanitetslag

på Frivilligsentralen/Bygdasentralen torsdag 7. mars 2013, kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret v/ Brit Kolstad innen 20.02.2013. Underholdning av Rune Paulsrud Kaffe - Loddsalg Velkommen! Styret

19


Arrangementskalenderen Dato

Arrangement

Sted

Arrangør

Treningstider for håndball, futsal, ski og turn, samt øvelsestider for kor og musikkorps se, www.beitstad.no, arrangementskalenderen 26.01.2013

Åpent jaktfeltstevne kl. 11.00-14.00

Støla

Beitstad JSK

26.01.2013

Bygdapøbb, SKA-frika spiller kl.20.00

Beitstad samfunnshus

Beitstad skolemusikk

27.01.2013

Konsert m/ SKA-FRIKA og Beitstad skolemusikk kl. 17.00

Beitstad samfunnshus

Beitstad skolemusikk

28.01.2013

Telenorkarusell kl. 18.00

Ved skibua

Beitstad IL ski

29.01.2013

Åpent møte kl. 19.00

Beitstad Bygdasentral/ Frivilligsentral

Beitstad Fotoklubb

30.01.2013

Småbarnstreff kl. 11.30, hver onsdag

Beitstad Bygdasentral/ Frivilligsentral

Beitstad Frivilligsentral

31.01.2013

Seniortreff kl. 10.30, hver torsdag.

Beitstad Bygdasentral/ Frivilligsentral

Beitstad Frivilligsentral

31.01.2013

Seniorbingo kl. 17.00, hver torsdag.

Tjonstu, Beitstad Eldresenter

Beitstad Sanitetslag / Beitstad Pensjonistlag

31.01.2013

Zumba kl. 20.00-21.00, hver torsdag

Beitstad samfunnshus

Flash Star Studio

31.01.2013

Allidrett/svett i lag for ungdom/voksne, kr.20 pr.gang kl. 20.30-22-00 Hver torsdag

Beitstadhallen

01.02.2013

Bygdalunsj kl. 11.00 -15.00

Beitstad Bygdasentral/ Frivilligsentral

Beitstad Frivilligsentral

03.02.2013

Gudstjeneste kl. 12.00

Beitstad kirke

Beitstad sokneråd

03.02.2013

Søndagstreff med årsmøte kl. 16.00

Tjonstu, Beitstad eldresenter

Venneforeninga v/ Beitstad Eldresenter og Hågenmelen Bosameie

07.02.2013

Klubbrenn kl 18.00

Ved skibua

Beitstad IL ski

11.02.2013

Telenorkarusell kl 18.00

Ved skibua

Beitstad IL ski

13.02.2013

Årsmøte Beitstad IL turn kl 18

Beitstadhallen

Beitstad IL turn

14.02.2013

Klubbrenn kl 18.00

Ved skibua

Beitstad IL ski

14.02.2013

Årsmøte kl. 19.30

Beitstad Bygdasentral

Beitstad Husflidslag

16.02.2013

Irsk aften m/Tersen kl 19.00

Beitstad Samfunnshus

Beitstad Hornmusikklag

16.02.2013

Årsmøte m/fest kl 20.00

Sprova Grendehus

Sprova Gammeldansforening

18.02.2013

Årsmøte Hågenmelen Boligsameie kl.15.00

Beitstad Bygdasentral/ Frivilligsentral

Hågenmelen Boligsameie

19.02.2013

Årsmøte Beitstad Pensjonistlag kl 16.00

Tjonstu, Beitstad eldresenter

Beitstad Pensjonistlag

23.02.2013

Kleiva Grand Prix/NM i rattkjelke kl.10

Kleiva/Yttervik Gard

Kortnebbgåsas ve og vel

25.02.2013

Telenorkarusell kl 18.00

Ved skibua

Beitstad IL ski

26.02.2013

Åpent møte kl. 19.00

Beitstad Bygdasentral/ Frivilligsentral

Beitstad Fotoklubb

28.02.2013

Årsmøte Beitstad IL friidrett kl 19

Beitstadhallen

Beitstad IL friidrett

01.03.2013

Senkveld 2

Jadarheim grendehus

Elendigheita og omegn reylag

02.03.2013

Senkveld 2

Jadarheim grendehus

Elendigheita og omegn reylag

03.03.2013

Familegudstjeneste kl. 18.00

Beitstad kirke

Beitstad Sokneråd

20

Trykk/layout: Bygdasentralen i Beitstad

Bygdabladet for januar  

Bygdabladet for Beitstad - januar 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you