Page 1

2013

2014


Schooltijden Groep 1 t/m 8 :maandag, dinsdag, donderdag. vrijdag 08.30 12.00 uur en van 13.00 15.00 uur woensdag 08.30 12.30 uur ochtendpauze groep 3 t/m 8 van 10.15 – 10.30 uur 's Morgens vóór schooltijd is er géén toezicht op de speelplaats; de leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen vanaf 08.20 uur in school; ’s Middags mag uw kind pas vanaf 12.50 uur de speelplaats op. Dus: Stuur uw kind niet te vroeg maar wel op tijd naar school !

Inloop De lestijd voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 start om half 9. Elke ochtend zijn vanaf 08.20 uur de klassendeuren open. De ouders willen we verzoeken om bij aanvang van de eerste activiteit de klas te verlaten zodat de lessen op tijd kunnen starten. Wilt u hier rekening mee houden!!! De ouders van kinderen in de andere groepen kunnen op dinsdag en vrijdag (Molenakker 2) met hun kinderen de school binnenkomen. Vanaf 08.20 uur zijn hier de klassendeuren open. Om half 9 beginnen de lessen.

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


“Opening schooljaar”

12 augustus

augustus MA

DI

5

6

WO

7

 Eduquaat laat kinderen schitteren 

DO

VR

ZA

ZO

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

Inloopavond 18.00-19.00 uur

Groep 1-2 vrij

29

30

Meester Jos jarig

12

13

Eerste schooldag

19

14 Juf Karin T. jarig

20

21

Juf Yvonne A / Linda Janssen (Eduquaat) jarig

26

27

28

31

2013  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Schoolteam 2013 - 2014 Yvonne Aldenzee

Patrick Bekkers

groepsleerkracht

Groepsleerkracht

y.aldenzee@obsmolenakker.nl

p.bekkers@obsmolenakker.nl

Claudia Bijlmakers-Korsten

Peter van den Bosch

Groepsleerkracht

groepsleerkracht, ICT-er

c.korsten@obsmolenakker.nl

p.vdbosch@obsmolenakker.nl

Yvonne Charlier

Hanny Doensen

groepsleerkracht

administratie

y.charlier@obsmolenakker.nl

h.doensen@obsmolenakker.nl

Sandra Doensen-Verspeek

Roy van Dooren

groepsleerkracht

groepsleerkracht

s.verspeek@obsmolenakker.nl

r.vdooren@obsmolenakker.nl

John Driessen

Truus Duijf-Leenders

groepsleerkracht, 1e ICT-er coördinator BB

Onderwijsassistente / RT werkzaamheden

j.driessen@obsmolenakker.nl

t.duijf@obsmolenakker.nl

Jacques Franssen

Kitty Heijkers

directeur

groepsleerkracht k.heijkers@obsmolenakker.nl

j.franssen@obsmolenakker.nl

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Schoolteam OBS Molenakker

september MA

DI

WO

16-17-18-19 september ALGEMENE INFOAVONDEN DO

VR

ZA

ZO

1 2

3

4

5

6

7

8

14

15

Groep 1-2 vrij

9

10

11

12

13

Juf Kitty jarig

16 Chantall

17

18

19

(administratie) jarig

23

24

25 Start kinderpostzegelactie

26

20

21

Groep 1-2 vrij

Fakkelestafette Weert

27 Juf Sonja

28

jarig / Projectdag Kermis

22

29 Juf Ellen jarig

30 Vrij i.v.m. Kermis

2013

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Schoolteam 2012 – 2013 Louis van Hoof

Nelle Huijsmans

groepsleerkracht

groepsleerkracht

l.vhoof@obsmolenakker.nl

n.huijsmans@obsmolenakker.nl

Sabine Koopman

Jos Leenders

groepsleerkracht

groepsleerkracht

s.koopman@obsmolenakker.nl

j.leenders@obsmolenakker.nl

Linda Leijssen

Floor v. Lith-Poell

groepsleerkracht

groepsleerkracht

l.leijssen@obsmolenakker.nl

f.poell@obsmolenakker.nl

Gemma Maréchal-Jacobs

Wil van Melick

1e ib-er, Orthopedagoog NVO

groepsleerkracht

g.marechal@obsmolenakker.nl

w.vmelick@obsmolenakker.nl

Saskia Meulen

Martje de Monte

groepsleerkracht

groepsleerkracht

s.meulen@obsmolenakker.nl

m.dmonte@obsmolenakker.nl

Sonja Ruyten

Ellen Smeets-Knapen

groepsleerkacht

groepsleerkacht, ib-er

s.ruyten@obsmolenakker.nl

e.smeets@obsmolenakker.nl

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Gym- en zwemtijden Dag

Groepen

Tijdstip

locatie

Woensdag

7b

Ochtend

Boshoven

Groepen 4 en 5

Ochtend

IJzeren Man

Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Middag

Boshoven Boshoven Boshoven Boshoven Boshoven

(Wisselend: even / oneven weken)

Donderdag

5a – 8a 4a – 4b 5b – 8b 3a – 3b 6/7a – 6b

Vrijdag

Douchen na de gymles is vanaf groep 6 verplicht.

oktober MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

30

1

2

3

4

5

6

Vrij i.v.m. Kermis

Vrij i.v.m. Studiedag team

Start Kinderboekenweek

7

8

9

Groep 1-2 vrij

10

Biebavond

11

Meester Peter jarig

12

13

20

Afsluiting kinderboekenweek

14

15

16

17

18

19

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Juf Floor jarig

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

27

2013  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Schoolteam 2012 – 2013 Noortje Thijssen

Karin Tinnemans

RT-er, LGF- coördinator

groepsleerkracht

n.thijssen@obsmolenakker.nl

k.tinnemans@obsmolenakker.nl

Bea Tullemans

Marij Verhaeg

groepsleerkracht

groepsleerkracht, coördinator OB

b.tullemans@obsmolenakker.nl

m.verhaeg@obsmolenakker.nl

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Molenakker 2

28 okt. t/m 8 nov. 1e oudergesprekken

november MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

1

2

3

Groep 1 t/m4 vrij

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

Groep 1-2 vrij

Juf Nelle jarig

21

22

23

28

29

30

Groep 1-2 vrij

Vormsel 18.30 uur

Colette (Eduquaat) jarig

11

18

12

19

20

24

Internationale dag v.d. rechten van het kind

25

26

27

2013  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Groepsverdeling Groep

Leerkracht(en)

locatie

groep 1/2a

juffrouw Marij / juffrouw.Karin T.

Molenakker 1

groep 1/2b

juffrouw Yvonne C. / juffrouw Bea

Molenakker 1

groep 1/2c

juffrouw Martje / juffrouw Claudia

Molenakker 1

groep 1/2d

juffrouw Sonja

Molenakker 1

groep 3a

juffrouw Yvonne A. / juffrouw Floor

Molenakker 1

groep 3b

Juffrouw Linda / juffrouw Karin T.

Molenakker 1

groep 4a

juffrouw Saskia

Molenakker 2

groep 4b

juffrouw Sabine

Molenakker 2

groep 5a

meester Wil

Molenakker 2

groep 5b

meester Patrick

Molenakker 2

groep 6a-7a

meester Roy

Molenakker 2

groep 6b

meester Peter

Molenakker 2

groep 7b

meester Louis

Molenakker 2

groep 8a

juffrouw Kitty

Molenakker 2

groep 8b

juffrouw Nelle

Molenakker 2

Molenakker 2

Molenakker 1

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


“Welkom Sinterklaas……”

december MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

2

3

4

5

6

7

8

Projectdag Sinterklaas

alle kinderen vrij i.v.m. Sinterklaas

12

13

14

15

21

22

Meester Wil jarig

9

10

11

Groep 1-2 vrij Juf Martje jarig

16

17

18

19 Eindejaars- 20 viering. (vanaf 17.15 uur diner) ’s Middags vrij!

23

24

25

26

27

28

29

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie /

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Juf Noortje jarig

30

31

Kerstvakantie

Kerstvakantie

2013  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Uren per groep Bij het samenstellen van het vakantierooster zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van de adviesdata voor vakanties van het ministerie (de data voor de zomervakantie zijn verplicht). Daarnaast hebben we een aantal vrije dagen ingepland voor bijv. kermis, studiedagen, vrije dagen voor de groepen 1-2 en de groepen 3-4. Die extra vrije dagen in de laagste groepen zorgen ervoor dat de kinderen niet “onnodig” veel uren maken. In 8 jaar moeten kinderen minimaal 7520 uur naar school. Dat houden we nauwkeurig bij. Het aantal uren per schooljaar kan verschillen; dat hangt vooral af van het aantal vrije dagen en studiedagen. Ook het aantal uren per groep kan en mag verschillend zijn. Wij hebben het aantal uren voor dit schooljaar als volgt verdeeld : groepen 1-2 groepen 3-4 groepen 5 t/m 8

891,5 uur 979,5 uur 1001,5 uur

Met deze urenverdeling maken onze kinderen in 8 jaar basisschool ruim voldoende uren.

Voor- en naschoolse opvang Algemeen In overleg met alle openbare basisscholen in Weert en met de oudergeleding van de MR van onze school is besloten dat we de voor- en naschoolse opvang in onze school laten verzorgen door Kinderopvang Humanitas. De BSO (buitenschoolse opvang) “High Five”is 1 augustus 2009 in onze school van start gegaan. Vanaf die datum is er ook VSO (voorschoolse opvang). Vanaf 1 april 2011 is er ook kinderopvang (0-4 jaar) en peuteropvang (voorheen PSZ) gerealiseerd. Middels onze INFO zullen we u uitgebreid informeren. Op de foto: medewerksters van Kinderdagverblijf, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang. Heeft u interesse in opvang? Maak een afspraak met een van de pedagogisch medewerkers: KDV4Me 0495- 453 934 POV Molenakker 0495- 525 376 BSO HighFive 0495- 525 222 Voor informatie over tarieven en contracten wil een van onze administratieve krachten u graag te woord staan. Het tel.nr. van het Regiokantoor Peel en Maas, Prinses Marijkestraat 9a te Stramproy is 0495-525 341. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van Kinderopvang Humanitas: www.kinderopvanghumanitas.nl

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Onze gedragsregels 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Elk kind is anders Praat netjes tegen elkaar Zeg het als je iets niet leuk vindt Vraag of je spullen van een ander mag gebruiken Niet uitlachen en uitschelden Laat iedereen meedoen en meespelen Doe elkaar geen pijn Heb je problemen: praat erover  Op school  Thuis  Met vriendjes of vriendinnetjes Deze regels gelden op school en daarbuiten

januari MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

30

31

1

2

3

4

5

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie/ Meester Patrick jarig

Kerstvakantie

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Groep 1-2 vrij

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Meester John jarig

25

26

Groep 1 t/m4 vrij

2014  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Financiële informatie Algemeen Op school worden door het jaar heen regelmatig project- en themadagen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, carnaval, de projectweek en het schoolreisje. Deze dagen worden, in overleg met het team, georganiseerd door de ouderraad.

Financiële bijdrage (ouderbijdrage) Wij vragen voor elk kind per schooljaar een bijdrage van € 27,50. Voor kinderen die ná de kerstvakantie op school instromen, wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00. De ouderbijdrage en de begroting wordt, op voordracht van de OR, vastgesteld door de MR. Voor het overmaken van de bijdrage ontvangt u een kennisgeving. U kunt zelf het bedrag invullen; dit is namelijk afhankelijk van het tijdstip en het aantal kinderen uit uw gezin dat onze school bezoekt. Indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de penningmeester. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder bijdrage zijn wij niet in staat projectdagen en activiteiten te organiseren. Als u vragen of problemen heeft m.b.t. deze financiële bijdrage, kunt u te allen tijde contact opnemen met de directeur.

Andere kosten Basisonderwijs is gratis. De school zorgt voor alle materialen en middelen die nodig zijn voor goed onderwijs. Toch is er een aantal regelingen met financiële consequenties, zoals:  vrijwillige ouderbijdrage per kind per jaar,  bijdrage in de kosten van de schoolverlatersdagen van groep 8,  overblijfbijdrage – indien van toepassing,  zwemdiploma,  foto’s schoolfotograaf (vrijwillig). Zowel toelating van leerlingen als deelname aan (bijzondere) activiteiten is niet afhankelijk van betaling ouderbijdrage. Kinderen worden niet uitgesloten van deelname vanwege financiële redenen. Wanneer gezinnen schoolkosten niet op kunnen brengen. Wanneer ze geen of pas achteraf een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand kunnen zij mogelijk rekenen op steun van Stichting Leergeld afd. Weert. Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar    

met een laag inkomen woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd / werkzaam is die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling. Die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.leergeld.nl of een mail sturen naar leergeldweert@gmail.com

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


“Prinsenpaar 2013”

10-02 t/m 27-02: 1e rapportgesprekken

februari MA

3

10

17

DI

4

WO

5

DO

6

11

12

13

Cito eindtoets groep 8

Cito eindtoets groep 8

Cito eindtoets groep 8

18

19

20

VR

ZA

ZO

1

2

7

8

9

Groep 1-2 vrij “Warme Truiendag”

Juf Truus jarig

14

15

16

21

22

23

Groep 1-2 vrij

24

25

26

27

28

1e rapport gr. 3 t/m 8

Projectdaag vastelaovendj / juf Claudia jarig

2014  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Informatie overblijven Op onze school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de overblijfvoorziening. De praktische organisatie van het overblijven is in handen van de ouderraad / overblijfcommissie. Overblijfkrachten - zo mogelijk vaste krachten - zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Er wordt gewerkt middels ‘abonnementen’. Dat houdt in dat u voor de kinderen een abonnement voor 1x, 2x, 3x of 4x per week afneemt. De kosten worden in 4 termijnen bij u in rekening gebracht. Dat gebeurt op 1 september, 15 november, 1 februari en 15 april van ieder schooljaar. Voor een volledig schooljaar (40 weken) betekent dit per kind het volgende: Gemiddeld aantal keren per week: 1x per week 2x per week 3x per week 4x per week

Kosten voor een heel schooljaar: € 40,€ 80,€ 120,€ 150,-

Kosten per termijn: € 10,€ 20,€ 30,€ 37,50

In geval van langdurige ziekte van het kind neemt u contact op met de overblijfcommissie. Zij zullen met u een passende oplossing zoeken. Er blijft de mogelijkheid om strippenkaarten te kopen. Die kosten € 15,- voor een kaart van 10 strippen. U maakt dit bedrag over op rekeningnummer: 9389043 ten name van Overblijfcommissie OBS Molenakker. IBAN NL59 INGB 0009 3890 43 BIC INGBNL2A Let wel: als uw kind 6x of vaker per termijn overblijft, is een abonnement voordeliger. Betalingen per kas kunnen wij helaas niet meer aannemen. De kinderen moeten zelf eten en drinken meebrengen!!!!!!!! Verdere informatie m.b.t. het overblijven is het hele jaar door te verkrijgen aan de balie. Als u gebruik wilt maken van de overblijfregeling, neemt u contact op met een van de overblijfkrachten die elke morgen, m.u.v. woensdag, op school aanwezig zijn. De overblijfregeling is vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt op school ter inzage en staat op onze website. Voor aan- of afmeldingen van inschrijvingen en dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met: Molenakker 1: Petra Koppen (tel. 06-22612459) Molenakker 2: Miriam Caelers (tel. 06-23415225)

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


2012: “20 jaar OBS Molenakker”

24 t/m 28 maart PROJECTWEEK

maart MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

1

2

8

9

16

3

4

5

6

7

Vrij i.v.m. vastelaovundj

Vrij i.v.m. vastelaovundj

Vrij i.v.m. vastelaovundj

Vrij i.v.m. vastelaovundj

Vrij i.v.m. vastelaovundj

10

11

12

13

14

15

Groep 1-2 vrij

Juf Marij jarig

21

22

Informatieavond nieuwe ouders

17

18

19

20

Groep 1-2 vrij

24

25

26

27

28

Projectweek

Projectweek

Projectweek

Projectweek Juf Saskia jarig

Projectweek

23 Meester Roy jarig

29

30 Open Dag 10.00-12.00 /

31

2014  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Contactadressen Stichting Eduquaat:

Stichting Eduquaat Postbus 10051 6000 GB WEERT 0495-539067 info@eduquaat.nl cvb@eduquaat.nl secretariaat@eduquaat.nl www.eduquaat.nl Bezoekadres: Oude Laarderweg 15, Weert (OBS Molenakker)

Commissie overblijven: Voor organisatorische zaken is Natasja Kok het aanspreekpunt. Tel. 0495-544616 Voor financiële zaken Petra koppen Tel. 06-22612459 Voor aan- of afmeldingen van inschrijvingen en dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met: Molenakker 1: Petra Koppen (tel. 06-22612459) Molenakker 2: Miriam Caelers (tel. 06-23415225)

Contactpersoon convenant “veilige school”: Nelle Huijsmans

Contactpers. klachtenregeling: Jacques Franssen

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


“Koningsspelen 2013”

april MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

31

1

2

3

4

5

6

12

13

Groep 1t/m4 vrij

7

8

9

10

Studiedag team/ Alle kinderen vrij

14

Juf Sandra D. jarig

15

16

Willemien (Risse) jarig

21

22

23

29

30

Unicefloop

17

18

Schoolfotograaf

Groep 1-2 vrij

24

25

26

27

Koningsspelen

Meester Louis jarig

Koningsdag

2 mei

3 mei

4 mei

2e paasdag

28

11

1 mei

19

20 e

1 paasdag / Juf Sabine jarig

Juf Yvonne C. jarig

2014  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Contactadressen (Adresgegevens zijn via schooladministratie verkrijgbaar)

MR: Oudergeleding: FrancoFigaroa Josine Frankhuizen John Smolenaers Teamgeleding: Sonja Ruyten Patrick Bekkers Louis van Hoof Mailadres: s.ruyten@obsmolenakker.nl

Vertegenwoordiging in GMR: John Smoleaers , namens ouders Sonja Ruyten, namens team

Ouderraad: Dagelijks bestuur Mariëlle Adams, voorzitter Mariëlle Adams, secretaris Dennis van de Laar, penningmeester

Overige ouderraadsleden en groepenouders worden in de INFO bekendgemaakt.

OuderRaad OBS Molenakker

.

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Molenakker 1

Vanaf 21 mei: Eindgesprekken gr. 1-2

mei MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

28 april

29 april

30 april

1

2

3

4

Meivakantie

10

11

17

18

24

25

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

5

6

7

8

9

Meivakantie Bevrijdingsdag

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

12

13

14

15

16 Weerter Scholen Toernooi (WST)

19

20

21

Schoolkamp groep 8

Schoolkamp groep 8

Schoolkamp groep 8

26

27

28

Gerda (Risse) jarig

22

23 Groep 1-2 vrij

29

30

Hemelvaart

Vrij i.v.m. Hemelvaart

Meimaand = Knikkermaand

Eerste Communie 11.30 uur.

31

2014

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Externe contacten Opstap: Opstap is een programma voor kinderen van groep 1 en 2 en hun ouders. Dit programma vergroot de onderwijskansen van kleuters. Het bevordert de communicatie tussen ouders en kind, stimuleert het spelend leren en vergroot de woordenschat. Wilt u samen met uw kind meedoen, dan kunt u dit vragen aan de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie over Opstap kunt u op school terecht of bij PUNT welzijn, tel. 697900.

PCL:

PCL Weert Postbus 263 6000 AG Weert

De PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) heeft als taak te bepalen of plaatsing van een leerling op een speciale school voor basisonderwijs (sbo) noodzakelijk is. De PCL is een orgaan van het samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School).

Rijksinspecteur: Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl , www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 1400 (gratis) en natuurlijk Postbus 51 (Informatie Rijksoverheid). Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs : 0900 111 3 111 (Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld.)

Klachtencommissie BO

Klachtencommissie Basisonderwijs Postadres : Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht 030-2809590 www.onderwijsgeschillen.nl/klachten

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Schoolreis

16 t/m 03 juli: Rapportgesprekken groep 3 t/m 8

juni MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

1 2

3

4

5

Remy (Risse) jarig

9

10

11

12

13

8 Pinksteren

14

15

21

22

Groep 1-2 vrij

17

18

19

20

Schoolreis

23

7

Juf Bea jarig

Pinksteren

16

6

24

25

26

Juf Linda jarig

27 Groep 1 t/m4 vrij

28

29 Meester Jacques / Henri (Risse) jarig

2014  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Externe contacten Vereniging Openbaar Onderwijs VOO (VOO): Louis Armstrongweg 120 1311 AE Almere 036-5331500 www.voo.nl

De VOO is een vereniging voor ouders die als doel heeft het openbaar onderwijs in Nederland te bevorderen. Alle ouders met kinderen op een openbare basisschool kunnen lid worden van deze vereniging.

Vertrouwenspersoon: Paul de Rouw Kievitlaan 10 6005 JV Weert 0495-539989 06-53721855 paul.de.rouw@simac.com

Schoolteam jeugdgezondheidszorg Neem voor meer informatie contact op met de (JGZ): afdeling Jeugdgezondheidszorg via de hoofdvestiging van de GGD in Blerick (tel. 077-8504848). Bezoekadres GGD Weert: Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert.

Voor verder informatie verwijzen wij graag naar de website van de GGD www.ggdlimburgnoord.nl en tevens naar onze eigen schoolsite www.obsmolenakker.nl

 Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl


Prettige vakantie!

Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2014

juli MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

30

1

2

3

4

5

6

Kennismakingsmiddag (gr. 8 = vrij)

Groep 1-2 vrij / 2e rapport groep 3 t/m 8

10

11

12

13

Projectdag laatste schoold. / uitspuiten groepen 8

Laatste schooldag 15.00 uur start vakantie

Musical & afscheid groep 8

7

8

9

14

15

16

17

18

19

20

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

21

22

23

24

25

26

27

zomervakantie Bram (balie) jarig

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie Hanny (adm.) jarig

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

28

29

30

31

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

2014  Postbus 10051 6000 GB Weert  0495-539067 info@obsmolenakker.nl

Schoolkalender 2013 2014  

Schoolkalender OBS Molenakker, Weert. Schooljaar 2013-2014. Data van activiteiten en jaarinformatie.