Page 1

09 Januari 2014.

Jaargang 22 nr. 18

INFO

Molenakker 1: Oude Laarderweg 15  Molenakker 2: Molenakkerdreef 103 Postbus 10051 6000 GB Weert   0495-539067   j.franssen@obsmolenakker.nl Kopij voor de info uiterlijk dinsdag 12.00 uur mailen naar: p.vdbosch@obsmolenakker.nl

Beste ouders en kinderen De eerste info van 2014. De eerste info in het feestjaar “Weert 600 jaar stad”. Ook de scholen van Eduquaat laten dit niet ongemerkt voorbij gaan. Tijdens de leespromotieweek en de projectweek zal dit feest de rode draad vormen. Maar voor nu eerst de info van vandaag! Ga er maar eens lekker voor zitten. We wensen jullie veel leesplezier!

Thema-avond:

TOETSEN OP OBS MOLENAKKER

Wat is het verschil tussen een methodetoets en een Citotoets?

Wat vinden wij naast toetsgegevens belangrijk?

Hoe brengen we de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart?

Deze vragen en nog vele anderen worden beantwoord in onze thema-avond. 

Doelgroep: ouders van groep 3 t/m 8

Datum: 21 januari 2014

Tijdstip: van 19.00 tot 20.00 uur

Waar: OBS Molenakker 2, (Molenakkerdreef)

Opgeven middels e-mail bij de leerkracht van uw kind uiterlijk 17 januari.

SEO Elke twee weken staat er een nieuwe SEO-poster (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) centraal in onze school. In de groepen hangen deze posters ook op en daarnaast kom je ze op diverse plekken in onze gebouwen tegen. In de groepen wordt extra aandacht gegeven aan onderwerpen van deze posters. Deze twee weken wordt er aandacht geschonken aan: “Een goed begin”


Pagina 2

INFO NR.18, 09 JANUARI 2014

Wij heten welkom……. Wij heten: Suus Derksen Tessa van Dijk Hamza Hannou Robbe Hölzken Lucas Hupperetz Lize van de Moosdijk Bart Mulder Saar Poel Lily Schroën en Tuur Vanlier,

Allen uit groep 1E, van harte welkom. Wij wensen jullie allemaal een fijne tijd in onze school!

Nieuws van de overblijfcommissie MEDEDELINGEN OVERBLIJVEN: 

Mochten er wijzigingen zijn van adres- en/of telefoongegevens, graag ook melden aan de overblijftafel.

Graag naam en klas op tassen, trommels, bekers, jassen etc.

Als U kind niet overblijft of als uw kind ergens anders overblijft, een telefoontje of briefje van de ouders.

Eventueel medicijngebruik doorgeven middels een telefoontje of briefje.

Miriam Caelers 06-23415225 Molenakker 2 Petra Koppen

06-22612459 Molenakker 1

HERINNERING: 1 februari as. worden de overblijfabonnementen weer automatisch geïncasseerd.

Met vriendelijke groet, de Overblijfcommissie

Nieuw op onze site In de info vermelden we wekelijks welke nieuwe informatie er op de site geplaatst is. Kijk daarvoor op onze vernieuwde homepage: www.obsmolenakker.nl . 

Nog actueler: onze Facebook-pagina. Inmiddels hebben we al 392 trouwe vrienden! http://www.facebook.com/pages/OBS-Molenakker/172225099503574

Of volg ons op twitter! https://twitter.com/@obsmolenakker


Pagina 3

INFO NR.18, 09 JANUARI 2014

Tips van het CJG:

“SPELEN”

Spelen is erg belangrijk voor de ontwikkeling, nu en later. Spelen is goed voor het lichaam, het verstand en de taal. Spelende kinderen leren dat ze rekening moeten houden met anderen. En ze leren hun fantasie gebruiken. Hoe stimuleer je spelen, 3 tips: 

Bepaal een maximum tijd per dag, waarin je kind achter een beeldscherm mag zitten. Hier valt computer, tablet en televisie onder. Houd je kind er ook aan! De rest van de tijd kan hij/zij lekker (samen-)spelen.

Geef je kind de ruimte een vriendje / vriendinnetje mee naar huis te nemen.

Stimuleer buiten spelen. Buiten kunnen ze meer klimmen, rennen, uitleven en lawaai maken dan binnen.

Prijs je kind voor het fijne spelen! Lees hier meer over vriendschap bij kinderen.

Wij feliciteren (alvast)…. Liza Marrees

9 januari

groep 3A

Ian van den Tillaar

9 januari

groep 6B

Michael Bruekers

10 januari

groep 6A

Kaat Scheffers

11 januari

groep 6B

Suze Meulendijks

12 januari

groep 8B

Ward Huysmans

13 januari

groep 5A

Keanu van de Boel

14 januari

groep 7B

En natuurlijk…….

wensen wij iedereen een schitterend……

Info 18, Schooljaar 2013 - 2014  

Wekelijkse nieuwsbrief OBS Molenakker, Weert

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you