Page 1

15 augustus 2013.

Jaargang 22, nr. 01

INFO

Molenakker 1: Oude Laarderweg 15  Molenakker 2: Molenakkerdreef 103 Postbus 10051 6000 GB Weert   0495-539067   j.franssen@obsmolenakker.nl Kopij voor de info uiterlijk dinsdag 12.00 uur mailen naar: p.vdbosch@obsmolenakker.nl

Beste ouders en kinderen Een schitterende vakantie met stralend weer. Wat hebben we kunnen genieten! Wat ons betreft blijven deze begrippen het komende schooljaar centraal staan! Als OBS Molenakker willen we, samen met de andere Eduquaatscholen, al onze leerlingen op hun eigen manier laten stralen! Om dit te benadrukken zullen alle kinderen en leerkrachten een eigen, persoonlijke ster maken en deze op de sterrenhemel plakken in de hal. Aan ons allen de taak om deze sterren te laten stralen! Wij wensen iedereen een schitterend schooljaar 2013 — 2014 toe!

SNAPPET Tabletonderwijs Jullie hebben ‘t vast al ergens gehoord: De groepen 6 werken met tablets in de klas. Graag willen we iedereen informeren over deze pilot. Samen met het bedrijf SNAPPET wordt aan deze pilot vorm gegeven. Kinderen krijgen een gestructureerd onderwijsleeraanbod op het gebied van rekenen, studievaardigheden en spelling. Daarnaast wordt ook nog onderzocht of het middel ook voor andere vormingsgebieden (taal, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) ingezet kan worden. De systematiek van SNAPPET maakt het mogelijk om tijdens én na de les de resultaten van leerlingen te monitoren. De leerkracht krijgt realtime, oftewel direct, inzicht in: welke kinderen vlot door de leerstof heen gaan, welke leerlingen er moeite mee hebben, welke leerlingen extra instructie nodig hebben, welke leerlingen extra werk (extra oefenen) nodig hebben, welke leerlingen verdiepingsstof aangeboden kunnen krijgen. Nu krijg je deze informatie vaak pas achteraf door het schriftelijk werk van kinderen te evalueren (te beoordelen). Onze visie hierbij: kinderen (en leraren) worden niet slimmer van tablets. Wel geven tablets de mogelijkheid bepaalde leertaken slimmer uit te voeren. Zo gaan we gebruikmaken van animaties en simulaties voor de instructie en krijgen kinderen directe feedback en hulp tijdens de verwerking. Leerlingen zullen zeker niet voortdurend met tablets bezig zijn, maar deze gebruiken als onderdeel van een groepsles waarbij er (kort) zelfstandig (of in kleine groepjes) met of via de tablet wordt geleerd. Het is ons niet te doen om de tablet, maar om een middel waardoor leerlingen echt worden uitgedaagd én dat passend is bij ons onderwijsconcept. Door gerichte inzet moet het een handig instrument zijn dat het leren kan helpen versnellen, flexibiliseren en verdiepen. Voor aanvullende informatie verwijzen we jullie graag naar de volgende site: http://snappet.org/Praktijk In de loop van het schooljaar willen wij jullie regelmatig informeren over de voortgang van deze pilot.


INFO NR.01, 15 AUGUSTUS 2013

Pagina 2

Gezocht! Groep 3b is op zoek naar spulletjes voor in de schatkist. We zoeken kleine, nog bruikbare speeltjes zoals bv. pennen, auto’s, Happy Meal-cadeautjes etc etc. Alvast bedankt! De kinderen van groep 3B, juf Linda & juf Karin.

Inloopavond 22 augustus Graag nodigen we iedereen uit voor de inloopavond op donderdag 22 augustus. Tussen 18.00 en 19.00 uur staan onze deuren op beide locaties weer open voor papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en natuurlijk broers en zussen. Welkom allemaal!

Inschrijven digitale info Nog niet ingeschreven voor onze digitale info? Dat kan altijd nog. Via onze website (nieuwsbrief) is dit altijd mogelijk! (Vergeet na de inschrijving niet om je inschrijving te bevestigen via de antwoordmail!!!!)

En/Of volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/pages/OBS-Molenakker/172225099503574

Ook zetten we voorzichtig al stapjes in Twitterland. Volg ons! https://twitter.com/@obsmolenakker

VVN afd. Weert

Deze of soortgelijke spandoeken hangen zoals elk jaar op diverse plekken in Weert om iedereen er op te attenderen dat er weer veel (nieuwe) jonge verkeersdeelnemers op weg zijn naar school. Jullie als ouders vinden het natuurlijk, net als wij, belangrijk dat de kinderen elke dag veilig en gezond op school komen. Daarom graag jullie aandacht voor de bijgevoegde brieven van VVN Nederland, afd. Weert.


Pagina 3

INFO NR.01, 15 AUGUSTUS 2013

Wij feliciteren….. (alvast) Sten Daniëls

15 augustus

groep 8B

Sep Geelen

15 augustus

groep 4A

Dirk Poell

16 augustus

groep4A

Ciara Wilson

16 augustus

groep 4A

Liam Aben

18 augustus

groep 1-2C

Jari Heijmans

18 augustus

groep 4A

Tieme de Jong

19 augustus

groep 1-2A

Kim Pepels

19 augustus

groep 8A

Juf Yvonne Aldenzee

20 augustus

Linda Janssen (Eduquaat)

20 augustus

Simon Haanen

21 augustus

groep 1-2C

Thijs Stienen

21 augustus

groep 8B

Wij nemen (alsnog) afscheid van….. Lieke Steijvers, groep 8B (dit waren we vergeten in het lijstje van vertrekkende groep 8 leerlingen in de laatste info.) En verder: Vivian Corbey (groep 6B), Ruben Haver (groep 1-2C), Jason Weinhold (groep 1-2C), Lars Wiersma (groep 3A) en Anouk Wiersma (groep5B). Wij wensen jullie allemaal veel plezier en succes in jullie nieuwe school!

Wij heten van harte welkom…... Jens Castermans in groep

1D

Maud Schepens

1A

Imke Driessen

1D

Pien Spreeuwenberg

2C

Ashton Febis

1C

Sophie Spreeuwenberg

8A

Emilie Jongen

1B

Tijn Spreeuwenberg

6B

Jayden van Kessel

1B

Lars Verheijen

1A

Liza Marrees

3A

Juul Verkennis

1C

Romy Mulder

3A

Thijn Schaeken

1B

Jens, Imke, Ashton, Emilie, Jayden, Liza, Romy, Maud, Pien, Sophie, Tijn, Lars, Juul en Thijn van harte welkom! Wij wensen jullie een fijne tijd toe in onze school!

Mededeling overblijven! Graag willen wij jullie er aan herinneren dat 1 september aanstaande de overblijfabonnementen weer automatisch worden geïncasseerd! Met vriendelijke groet, de overblijfcommissie.


Pagina 4

INFO NR.01, 15 AUGUSTUS 2013

Be a star! De handen ineen tegen Pestgedrag : Be a Star project op alle scholen van: Beste ouders en leerlingen, Pestgedrag op scholen is een thema dat helaas geregeld in het nieuws is. Kinderen die structureel worden gepest ondervinden hiervan vaak levenslang hinder. Dat willen we niet. We willen dit niet als leerkrachten, als ouders en als leerlingen. Als er hierover op onze scholen wordt gesproken zijn alle groeperingen het erover eens dat pesten de wereld uit moet. Toch gebeurt het dagelijks en is het ontzettend moeilijk om het verschijnsel pesten onder controle te krijgen. Als onderwijsstichting zijn we dit schooljaar gestart met het project : Sterren schitteren bij Eduquaat. Ieder kind heeft zijn of haar talenten. Deze worden zichtbaar gemaakt op sterren en op een grote wolk bevestigd. Vanaf 22 augustus start in dit kader het Be a Star project in samenwerking met de Basketbalpromotie Limburg. In de Startclinics van Henk Pieterse worden de groepen 5, 6 en 6/7 van onze school in aanraking gebracht met een aantal basisvaardigheden/ talenten die er samen voor moeten zorgen dat het pesten naar wij hopen, echt wordt teruggedrongen op de scholen. (De groepen 7 en 8 hebben deze lessen tijdens de koningsspelen gevolgd). De basisvaardigheden die aan bod komen zijn : de S van Sportief, de T van Teamwork, de A van acceptatie en de R van Respect. Samen vormen zij het woord STAR. De kinderen worden uitgedaagd zich te gedragen als een STAR. Door middel van baloefeningen, muziek en humor ervaren leerlingen waar STAR voor staat. Mede door zijn eigen pestervaringen in het verleden, brengt Henk Pieterse dit op een boeiende en indringende wijze. IEDERE OUDER WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM ALS TOESCHOUWER DEZE CLINIC BIJ TE WONEN. U bent op 22 augustus van 9.00 tot 10.15 uur van harte welkom in Sporthal Boshoven. U ziet als ouder hoe dit thema wordt aangeboden en gepromoot. We vinden het fijn als u kunt komen omdat we dan met elkaar praten vanuit dezelfde ervaringen en belevingen. Wij gaan ervan uit dat dit een succesvolle ervaring wordt voor kinderen en leerkrachten en dat dit ons helpt om het pestgedrag op onze scholen terug te dringen, zodat het voor ieder een schitterend schooljaar wordt waarin onze kinderen als sterren kunnen stralen. Uw hulp en support hebben we daar zeker bij nodig! Met Sportieve en vriendelijke groeten, Bestuur Stichting Eduquaat, Directie en Teams OBS Molenakker, Brede School Moesel, OBS de Uitkijktoren, Obs de Graswinkel, OJBS de Duizendpoot, Bs St Jozef en Bs Het Dal.


Pagina 5

INFO NR.01, 15 AUGUSTUS 2013

VVN (1)

Aan de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Weert, augustus 2013

Geachte ouders, Nu de scholen weer zijn begonnen en de jeugd zich weer in het verkeer moet begeven, willen wij als organisatie voor de verkeersveiligheid u enkele adviezen geven, die hopelijk het aantal ongelukken bij scholen aanmerkelijk zal verminderen, het liefst tot nul.

Dat u uw kind van en naar school brengt is een goede zaak. Het is ook een goede zaak als u uw kind een goed voorbeeld geeft in verkeersgedrag.

Als u uw kind brengt of haalt met de auto houdt u dan vooral rekening met het eventuele stop/parkeerverbod bij de school. Is er dat niet, dan adviseren wij de schoolingang zeker over een afstand van 30 meter vrij van auto’s te houden en niet voor de ingang te stoppen (ook niet bij regenachtig weer), zodat de kinderen bij die plaats niet tussen geparkeerde auto’s hoeven over te steken.

Kies, rekening houdend met het vorige punt, dan bij het stoppen niet de overzijde van de rijbaan, maar de kant waaraan de school ligt, zodat uw kind niet de rijbaan hoeft over te steken.

Als uw kind zelfstandig naar school gaat, stuur het dan niet te vroeg naar school, zodat het niet onnodig lang op straat hoeft te blijven. U riskeert dan ook niet dat eventuele oversteekplaatsen met verkeersbrigadiers nog niet bezet zijn.

Laat een kind een drukke verkeersweg niet alleen oversteken. U kunt met andere ouders afspreken om beurtelings de kinderen bij het oversteken te helpen. (Als er in die buurt een oversteekplaats met verkeersbrigadiers is, kunt u misschien ook een bijdrage leveren door u als verkeersbrigadier aan te melden.)

Na een schooldag is het kind vaak vermoeid en minder geconcentreerd. Als u kiest om het kind binnenkort zelfstandig te laten gaan, is het beter om met het ophalen van uw kind nog wat langer door te gaan.

Adviseer uw kind niet hollend en niet tussen geparkeerd staande auto`s over te steken, omdat automobilisten hen bij het oversteken te laat in het zicht krijgen en dan vaak niet meer goed kunnen reageren.

Voor de zichtbaarheid (vooral bij regenweer) is de kleur van de kleding ook erg belangrijk.

Ieder ouder houdt zijn hart vast als zijn kind voor de eerste maal alleen naar school mag gaan. Kijk dan stiekem op een afstandje hoe het kind dat doet. U hebt immers voorgedaan hoe het moet. En…het moet er toch een keertje van komen.

Wij wensen u en uw kind een fijn en vooral een verkeersveilig schooljaar toe.


Pagina 6

INFO NR.01, 15 AUGUSTUS 2013

VVN (2)

Aan de ouders van FIETSENDE leerlingen van groep 3 en 4

Weert, augustus 2013

Geachte ouders,

Als organisatie voor de verkeersveiligheid, willen wij u bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, graag enkele adviezen geven ten behoeve van de verkeersveiligheid van de leerlingen van groep 3 en 4, die voor het eerst zelfstandig per fiets naar school zullen gaan. Afhankelijk van de te volgen wegen en afhankelijk van de rijpheid van uw kind is dit de leeftijdscategorie die alleen aan het verkeer zou kunnen deelnemen, mits de weg niet te druk is. Wij willen u graag attenderen op de volgende aspecten.

● De 6 of 7 jarige moet het fietsje goed kunnen besturen en er vlot mee kunnen omgaan. ● Neem uw kind enkele malen mee op fietstochtjes en wijs het daarbij op gevaarlijke situaties op kruisingen, op het autoverkeer, op het linksaf slaan, op de stilstaande auto`s waarvan plotseling het portier geopend kan worden. Druk uw kind op het hart nooit naast een vrachtauto te gaan staan of te rijden, omdat een vrachtauto zijwaarts komt of uitzwaait, maar ook omdat een chauffeur het kind nauwelijks of niet kan zien. ● Besteed thuis nog eens extra aandacht aan de belangrijkste verkeersregels. ● Rijd met het kind enkele malen de school/thuisroute en wijs op de gevaarlijke punten. ● Laat daarna uw kind een eind voor u uit, de route zelf rijden om na te gaan of het veilig lukt. ● Als u het niet geheel vertrouwt, begeleid uw kind dan nog enkele malen. ● Zorg dat het fietsje aan de wettelijke eisen voldoet en neem daarbij geen onnodige risico`s. ● Vooral bij schemer en regenachtig weer is het belangrijk dat uw kind goed zichtbaar is voor andere bestuurders. Denk daarbij aan de reflectie en de verlichting van de fiets, maar ook aan de kleding of andere opvallende attributen. Zet uw kind geen capuchon op, die bij het omkijken alleen uitzicht biedt op de binnenkant van de capuchon.

Rest ons nog u en uw kind een prettig en vooral verkeersveilig schooljaar toe te wensen.

Info 01, schooljaar 2013 - 2014  
Info 01, schooljaar 2013 - 2014  

Wekelijkse nieuwsbrief OBS Molenakker, Weert

Advertisement