Page 1

març

‘09 número 67 època V

6 nous casals per aquesta assemblea? Probablement no soni a nova la idea de l'expansió territorial que tota entitat, gairebé per l'únic fet d'existir, contempla en les seves línies de treball. Més encara si del que es tracta és d'una entitat amb intencionalitat educativa i transformadora: en la mesura que més persones integren el discurs de la necessitat de promoure de la participació juvenil, més ens apropem a la finalitat de fons: transformar els hàbits individuals per a que es produeixi un canvi en la consciència col·lectiva. I és en aquest punt, amb la voluntat de produir aquests canvis, on es visibilitza la necessitat de ser més entitats. No es tracta de créixer per ser més grans, sinó que es tracta de créixer per tenir més força, per fer optimitzar les energies i per fer visible que la tasca que es fa des dels casals és més que necessària i important.

Amb aquesta idea, ja fa uns dos anys, des de han mostrat la seva voluntat de sumar-se. Si la Federació ens vam plantejar que aquesta bé cadascuna amb una realitat diferent, totes havia de ser una línia de treball: calia que ens elles amb la idea de promoure la participació poséssim les piles a l'hora de fer recerca juvenil dels i les joves del territori on es d'aquells projectes amb els qui compartíem troben. objectius i formes, per tal de sumar-los a la voluntat col·lectiva. Ens havíem passat vuit I és que al final, som molts i moltes que anys donant forma a la federació i, per tant, el compartim les problemàtiques de ser jove i següent pas era fer-la funcionar com a tal, és voler canviar allò que no ens agrada, som a dir, fer-la útil per a més associacions. molts i moltes que tenim ganes de millorar la consciència cívica dels i les ciutadanes, som Fruit d'aquest procés, però també de l'interès molts i moltes que ens creiem que la societat d'alguns col·lectius a treballar de forma organitzada és una manera de garantir i conjunta, arribàrem al 2009 amb la idea del exercir drets, som molts i moltes que creiem creixement territorial. Sí, al 2009 i a la seva en la importància d'autorealitzar-nos en el assemblea imminent, en la que es preveu nostre temps de no-treball... I esperem continuar sumant d'ara endavant... l'entrada de 6 entitats a la Federació. La Mola (Molins de Rei), La Forja (Cornellà de L l o b r e g a t ) , e l Q u e i x a l d ' e n X o v e s A totes les persones noves dels casals que ( B a r c e l o n a ) , l a G r a n j a G a r r a f o t us presenteu a la propera assemblea: Benvinguts i benvingudes a la vida (Castellbisbal), Demasiats (Badalona) i el federativa!!! Queix (Barcelona) són les associacions que

8 de març dia de la dona treballadora

més TIC

més projectes culturals

10 anys de música a internet (1999-2009). i 3 anys de .cat

SONAT, busquem un casal acollidor

més salut

més acció social

NOU recurs de salut sobre sexualitat!

Dia internacional de la Dona treballadora Què és maquilàpolis?

Diccionari de pràctiques.

més MLP

més secundària

Catalunya cuina amb el SOL. Agenda 21+ d’‘MLP. L’experiència: Carnestoltes als IES. IES Ventua Gassol de Badalona, IES Collserola més internacional de Barcelona, IES Can Planas de Barberà del Vallès La federació cap a Ljubljiana.


MARÇ 2009 NÚMERO 67, ÈPOCA V

editorial

02 la federació

Casaler@s del món, feu ELS ÀMBITS una assemblea! Suport a les entitats Aquest informatiu jove que teniu entre les mans és el que coincideix amb la celebració de la nostra Assemblea General Ordinària (AGO). És un moment de revisió del que ha passat durant l'any passat, i d'acordar què volem fer durant el proper. També el podem veure, potser amb certa raó, com el tostón de cada any en el qual algú ens intenta explicar (amb poc èxit) com han anat els comptes de la federació. Sigui com sigui, totes i tots sabem que les assemblees són necessàries, i que a més del que ja hem comentat, també és un moment en el qual la gent dels diferents casals es veuen les cares, quan, tot prenent un suc durant la pausa, comentem com ens maltracta l'ajuntament o els problemes que tenim amb el local; un moment en el qual podem prendre el pols a la federació... som els i les de sempre?, o hi han cares noves?, continuem tenim la puntualitat com a màxima? (llegir amb to irònic), hi ha algun tema calent que es comenta mentre algú explica alguna cosa? a quina mani ens convocaran per anar a la tarda? anirà algú?. Sembla que la cosa pinta bé. No ens arriscarem a dir que serem puntuals (tot i que ho desitgem fermament), però hi ha bones senyals. D'una banda el secretariat tindrà una important renovació, si els casals donen la seva confiança als companys i companyes que s'hi presenten, es clar... i d'altra s'espera que vàries entitats juvenils demanin federarse a Casals de Joves de Catalunya. Aquests són dos fets que ens indiquen que el projecte de la federació de casals de joves va madurant, consolidant-se i creixent. En primer lloc, el secretariat que es preveu que sortirà de l'AGO, a més de més nombrós que l'actual, serà el primer on no hi haurà ningú que hagi estat vinculat a la federació des de la seva creació, una bona mostra de relleu generacional. I pel que fa a la incorporació de noves entitats, també és una bona notícia. Perquè la majoria d'aquestes associacions són de recent creació i perquè incorporantse a la federació som més els i les joves que ens coordinem per canviar la nostra societat donant-li una mica de color, i com deia aquell...la unió fa la força, no?

Responsable: Marta López mail:casaldejoves@casaldejoves.org

Internacional i cooperació Responsable: Xavi Cabrera Tècnica: Annalisa Terrizzi mail: internacional@casaldejoves.org

Secundària i adolescents Responsable: Marta López Tècnica: Beatriz Main mail: secundaria@casaldejoves.org

Pedagògic Responsables: Marta López mail: casaldejoves@casaldejoves.org

Projectes culturals Responsable: Marta López Tècnica: Josan Minguela mail: activitats@casaldejoves.org

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Xavi Cabrera (President Casals de Joves de Catalunya)

El model 347 d'operacions amb terceres persones, fins al 31 de març.

Oficina comptable

El model 347 és senzillament una declaració informativa, no cal pagar res, que cal presentar anualment a Hisenda, de les operacions realitzades amb terceres persones, tant clients com proveïdors, amb què hem superat l'import de 3005,06 euros en el transcurs de l'any.

Si portar la comptabilitat de l’associació us dóna problemes, aquí et podem ajudar amb informació i assessorament per porta-la al dia d'una manera ràpida i senzilla. Si el que us dóna problemes és fer pressupostos o portar el control econòmic, també podeu demanar assessorament o formació..

Oficina fiscal Si tot el tema dels impostos i liquidacions et sembla un embarbussament, nosaltres podem ajudar-te a aclarir les idees i a emplenar els formularis: liquidacions de IVA trimestrals i anuals, impost de societats,... i processos de regularització de comptes. Animeu-vos, amb ajuda és més fàcil!!

Assegurança

Comunicació

Banc de recursos

Responsable: Ramon Oña Tècnica: Josan Minguela mail: acciosocial@casaldejoves.org

Salut

Responsable: Xavi Cabrera Tècnica: María Bermejo mail: gerencia@casaldejoves.org

Informació

Bona assemblea a tothom!

Us oferim informació sobre les convocatòries de subvencions que us poden interessar, subvencions per a organitzar activitats, contractar personal o dotar a les associacions dels medis. A més us ajudem amb la paperassa, si ho necessiteu.

Responsable: Ramon Oña Tècnica: Mercè Roure mail: salut@casaldejoves.org

Acció social

C/ Joan Gamper, 48, 2on. 08014 racodelcel@gmail.com

CJ LES CORTS C/ Dolors Masferrer 33-35. 08028 93 291 64 99. lescorts@casaldejovesl.org QUEIXAL D’EN XOVES C/ Feliu i Codina, 31. 08031 93 407 23 56 CJ QUEIX Esquerra de l’Eixample. casal@queix.org

hi col.laboren:

OFICINA FISCAL Model 347: Operacions amb tercers

Oficina de subvencions

És molt necessàri i obligatòri tenir l'assegurança de responsabilitat civil i accidents per a l'associació i és més econòmic i fàcil de tramitar. Aquesta assegurança inclou gairebé totes les activitats del Casal i el perjudicis que es puguin causar a terceres persones. La Federació tenim conveni amb asseguradores i ens fan preus bastant bons, i ens fem càrrec nosaltres de la paperassa. També podem tramitar l'assegurança per activitats especials; sortides a l'estranger, concerts grans, esports de risc,... la majoria de tots els altres esdeveniments entren per l'assegurança de responsabilitat civil ordinària.

Responsable: Marta López Tècnic: Francesc Duran mail: etics@casaldejoves.org

No deixa de ser curiós que quan a la societat i mail: casaldejoves@casaldejoves.org als mitjans sentim parlar constantment de la suposada manca de compromís i implicació dels joves, des de la nostra federació cada cop som més gent jove i entitats demostrant nosaltres som: que això no és així. Potser som una minoria dintre de la gent jove, però som menys Barcelona: ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB persones, ni menys implicats o Salvadors,6. 08001 compromesos que els adults o generacions 93 442 58 67. teb@ravalnet.org anteriors. L'assemblea general de Casals de CJ GUINEUETA Joves de Catalunya del 2009, i tots els Plaça Ca n’Ensenya, 4. 08042 casals, i els i les casaler@s, som una prova 93 359 40 00. guineueta@casaldejoves.org de que el jovent tenim valors i idees, que CJ XIROC sabem portar-les a terme, que estem Ali Bei, 120. 08013 compromesos amb la nostra societat, que 93 232 06 13. xiroc@casaldejoves.org volem transformar-la, que ho fem, i que RACÓ DEL CEL anem a més. Si com hem dit abans, si l'assemblea serveix per prendre el pols, esperem que desprès d'aquesta podem dir que la federació té bona salut... segur que és així!

ELS SERVEIS

Recordem a totes les entitats que cal presentar a Hisenda el model 347 d'operacions amb terceres persones abans del 31 de març.

En el càlcul d'aquest volum d'operacions, no haurem d'incloure: 1) Els lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuats a títol gratuït no subjectes o exemptes d'IVA. 2) Les operacions exemptes d'IVA efectuades per les entitats de caràcter social que estableix l'article 20.3 de la llei de l'IVA. 3) Les operacions en què la contraprestació ha estat objecte de retenció o ingrés a compte de l'IRPF o l'IS. De la lectura de la llei, se'n pot deduir que no cal incloure en el model les quantitats rebudes en concepte de subvencions d'administracions Públiques. Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l’Agència tributària o amb l’oficina fiscal de Casals de Joves de C a t a l u n y a : 9 1 6 0 11 6 1 6 ( J o s e p ) o comptabilitat@casaldejoves.org

l’agenda federativa

Març 14 Assemblea General Casals de Joves de Catalunya. Espai Jove de l’Eixample. La Federació fomenta l'ús compartit dels Ali Bei, 120. Barcelona. Metro: Marina, recursos de la federació i l'intercanvi de Monumental i Renfe: Arc de Triompf. recursos entre associacions, ajudant també a la recerca d'infrastructures, materials i Abril contactes. A més deixem els recursos de la 9-13 Oficina federativa tancada Federació: el projector, la plastificadora, 18-19 Km 0: la trobada dels més joves l’exposició casals federats, l’ordinador 25 Taller: com vendre a moto? Com portàtil, la càmara de vídeo digital, la arribar a nous casaler@s i acollir-los càmara de fotos digital compacta, els gots 25-26 Trobada d’Esplac reutilitzables, els suports per a exposicions... Ametlla del Vallès:

Hospitalet del Llobregat:

CJ EL CRIT Torregassa 35-37. 08480 93 843 14 50. elcrit@casaldejoves.org Badalona:

JIS Rda. de la Torrassa 105, 3r. 08903 93 421 93 10. info@joves.org Hostalets de Balenyà

AJ LA ROTLLANA Don Pelai, 18. 08914 93 397 05 85. larotllana@menta.net

JOVES EN ACCIÓ Joan Miró, 25. 08550 joenacc@gmail.com Palau de Plegamans

K.A.J.A. GRIPAU BLAU Prat de la Riba, 93. 08915 93 395 67 38. kaja@casaldejoves.org CJ EL LOKAL Pl. Illa dels Músics, local 3. 08917 93 460 73 92. ellokal@casaldejoves.org Barberà del Vallès: CJ OBRIU PAS Pere Sanfeliu 24-26. 08210 93 718 30 35. obriupas@casaldejoves.org GJ BARBETRÒNICA C/ Marquesos de Barberà, 104. 08210. barbetronica@gmail.com Cornellà de Llobregat: LA FORJA Pl. dels Almogàvers, s/n. (Edifici Roger de Llúria).08940

MOVIMENT JUVENIL DE PALAU http://palaujove.blog.com/. palaujove@gmail.com Molins de Rei CJ LA MOLA C/Rafel Casanovas, 26-28.(Agrupa). 08750 placajmolins@gmail.com Sabadell GJ ALGO DIFERENTES C/ Manso, 101. 08205 algodiferentes@casaldejoves.org Sant Boi de Llobregat: CJ CASABLANCA Passatge del Solsonès, s/n. 08830 93 654 17 14. casablanca@casaldejoves.org CJ CIUTAT COOPERATIVA Pau Casals 7. 08830 93 654 48 54. cdjcoope@terra.es


MARÇ 2009 NÚMERO 67, ÈPOCA V

03 projectes culturals

CALENDARI CONCERTS SONAT 09

Com financiar els projectes de l’entitat?

4 d’abril (Ametlla del Vallés) acull: CJ EL CRIT MORP BAND (Pop Punk) + SNAKE EYES (Rock Clàssic)

El Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) proposa un cicle de quatre xerrades sobre com aconseguir subvencions i patrocinis per a entitats sense ànim de lucre.

9 de maig (Fort Pienc- Barcelona) acull: CJ XIROC MAN PROJECT SOUND (Alternativa/Experimental) + ANTONIA & XEWAKA SEVANDE JAKO (Versions de Rock)

El cicle que va començar el 23 de febrer amb una xerrada sobre les ajudes que atorga l’Ajuntament de Barcelona per a la realització d’activitats i serveis en els àmbits de joventut i immigració. Per a aquest mes de març n’hi han previstes 3 xerrades més, els dilluns 2, 9 i 16 de març. Totes 3 seran a les 19h a la sala d’actes de l’Espai Jove Gràcia.

15 de maig (Guineueta- Barcelona) acull: CJ GUINEUETA ANTONIA & XEWAKA SEVANDE JAKO (Versions de Rock) + MAN PROJECT SOUND (Alternativa/Experimental) + MR. SHURE (Ska/Reggae/Punk)

Dilluns 2 de març el director de joventut de l’Ajuntment de Barcelona, Lluís Coromines explicarà quines subvencions ofereix el consistori barcelonès per a reformes de locals d’entitats d’educació en el lleure.

30 de maig (Morera - Badalona) acull: CJ K.A.J.A LA CUERDA FLOJA (Pop Rock) + MORP BAND (Pop Punk)

El dilluns 9 de març serà el torn de Sònia flotats, membre de l’Associació Espanyola de Fundrasing (AEF), que donarà els trucs bàsics per a trobar finançament privat i patrocinis.

5 de juny (Barberà del Vallés) acull: CJ OBRIU PAS SNAKE EYES (Rock Clàssic) + (pendent de confirmar) 13 de juny (Guineueta - Barcelona) Acull: CJ GUINEUETA 10 ELEMENT CREW (break dance) + HUELLAS NEGRAS (Hip-hop)

Finalment, l’última xerrada del cicle tindrà lloc dilluns 16 i tractarà sobre les subvencions de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. La impartiran Jordi Beumala i Albert López, coordinadors territorials a Barcelona de la Secretaria.

17 de juliol (Les Corts - Barcelona) acull: CJ LES CORTS AMENANÇA COL·LECTIVA (Hardcore) + `(pendent de confirmació)

Centre de Recursos per les Associacions Juevnils de Barcelona. c. Gran de Gracia, 190. Barcelona casal@casalbcn.cat

25 de juliol CONCERT FINAL SONAT 09

acció social

Per què el 8 de març és el Dia Internacional de la Dona Treballadora?

ACTIVITATS COMMEMOTRATIVES DEL DIA DE LA DONA ALS CASALS DE JOVES

DILLUNS 02/// 19:30 XERRADA: EL LOKAL QUÈ ÉS EL PATRIARCAT? Per conèixer els orígens d’aquesta fàbrica, que havien decidit tancar, contra la

jornada ens hem de remuntar a seva voluntat, les dones per impedir que començaments del segel XX, quan una s’unissin a la vaga. portesta d’obreres tèxtils a Nova York es va convertir en tragèdia. L’anys 1977, l’Assemblea General de Nacions Unides, va declarar el 8 de març Dia El Dia Internacional de la Dona Internacional de la Dona Treballadora i el Treballadora commemora les lluites de color que identifica aquesta jornada és el moltes dones i també alguns homes que lila, pel color del teixit que estàven al llarg de les seves vides han defensat la confeccionant les obreres que van morir justícia i la igualtat d’oportunitats. No és tràgincament aquell dia. una celebració, perquè concretament es va triar el dia 8 de març per recordar uns lamentables successos que van tenir lloc als Estats Units

DIMARTS 03/// TALLER ROLS DE 19:30 GÈNERE

EL LOKAL

DIMECRES 04/// CINEMA 19:30 “FUCKING ANAL” LOKAL

EL LOKAL

La primera marxa de “dones treballadores” documentada es va produir el 8 de març del 1857 a Nova York. Un grup d’obreres tèxtils va recórrer els barris més rics de la ciutat per cridar l’atenció i protestar per les seves miserables condicions de treball.

DIVENDRES 06/// PRESENTACIÓ 19:30 AGENDA DE LA DONA + KAFETA COOPERATIVA TÈXTIL DE DONES MAPUTXES

Però els fets que realment commemoren el 8 de març va tenir lloc mig segle després. El 5 de març de 1908, a la mateixa ciutat nordamericana, es va produir una nova vaga d’unes 40.000 obreres tèctils. Bàsicament, reclamaven igualtat salarial i reducció de la jornada laboral a 10 hores diàries per aconseguir així un temps per a la lactància dels fills. També es manifestaven contra l’explotació laboral infantil, demanaven formació i dret d’afiliació sindical. En aquest context, es va esdevenir un fet esgarrifós que va horroritzar tot el món. Concretament, es va declarar un incendi a la fàbrica Cotton Textile Factory, a Washington Square, on van morir 129 treballadores de la companyía. L’incendi no havia estat fortuit; va ser provocat pels mateixos directius de la

MAQUILÀPOLIS: La història de les dones obreres que es negeuen a ser víctimes.

NOTA: Durant tota la setmana es podrà consultar l'exposició virtual “Mujeres vistas por mujeres” realitzat pel col·lectiu Ciudad de Mujeres als Molts de vosaltres haureu vist el documental “Maquiladoras”, produit pel ordinadors de l'espai TIC de El Lokal.

DIJOUS 05/// MURAL A LA PLAÇA 19:30 ILLA DELS MÚSICS

DISSABTE 07/// II CABARET LILA 21:30 DIUMENGE 08/// DINAR DE TRAJE 13:00 I CAFÉ CONCERT 16:00

DIA DE LA DONA

DILLUN 09/// TALLER DE 22:00 “BOLAS XINAS”

...A Maquilàpolis, Carmen i Lourdes treballen en las maquiladores de Tijuana, les fàbriques que van venir de Mèxic per la EL LOKAL disponibilitat de mà d’obra barata. Cada dia aquestes treballadores de la maquila s’enfronten a violacions laborals, devastació ambiental i caos urbà -la vida al EL LOKAL fronat de l’economía global.

GUINEUETA GUINEUETA LES CORTS GUINEUETA

DIMARTS 10/// CINEMA “LA JUANI” 20:30

GUINEUETA

DIMECRES 11/// CINEMA “XOCOLAT” 20:30

GUINEUETA

DIJOUS 12/// CINEMA: 20:30 “PERSEPOLIS”

Fons Català de Cooperació, sobre l’explotació laboral a Nicaragua (per més informació: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. tel.: 93 412 26 02; a/e: fonscat@pangea.org)...

GUINEUETA

Carmen y Lourdes van més enllà de la lluita diaria per la supervivencia, organitzant a les seves comunitats per aconseguir canvi positius a les seves vides: Carmen cursa una demanda contra la fàbrica de montatge de televisiors per violar els seus drets laborals. Lourdes fa pressió sobre el gobern per sanejar una fàbrica abandonada plena de residus tòxics. Mentre elles treballen per aconseguir canvis, el món també canvia: amb la crisis econòmica global i la disponibilitat de mà d’obra més barata a la Xina, els treballadors de la maquila comencen a desaparèixer de Tijuana, deixant a Carmen, a Lourdes i als seus amica davant un futur incert. Maqulápolis (Mèxic 2006) Director: Vicky Funari, Sergio de la Torre. Duració: 68 min


MARÇ 2009 NÚMERO 67, ÈPOCA V

04

programació d’activitats de les entitats federades DILLUNS 02/// de 18:00 ESPAI D'ESTUDI (de 12 a 16 anys) a 20:00 tots els dilluns i dijous

20:30

CINEMA “LA JUANI”

GUINEUETA

gratuït

LES CORTS

gratuït

GUINEUETA

gratuït

GUINEUETA

gratuït

LES CORTS

gratuït

GUINEUETA

gratuït

LES CORTS

gratuït

LES CORTS

gratuït

FRIKANDÓfestival, el subterrrock més friki! OBRIU PAS MANPROJECT SOUND + LOS BARRANKILLOS + concurs FRIKATLON (amb música dels ZAPPING DJ's”)

gratuït

LES CORTS

gratuït

de 18:00 E-TIC “IL·LUMINA'T” VINE I PROPOSA a 21:00 LES TEVES IDEES tots els dilluns.

GUINEUETA

DIMECRES 11/// de 20:00 MONOGRÀFICS DE CIRC: EQUILIBRIS gratuït a 22:00 CORPORALS.

de 19:00 TALLER DE MINIATURES (WARGAMES) a 21:00 tots els dilluns fins les 21h

LES CORTS

19:30

20:30

EL LOKAL XERRADA: QUÈ ÉS EL PATRIARCAT? Durant tota la setmana es podrà consultar l'exposició virtual “Mujeres vistas por mujeres” realitzada pel col·lectiu “Ciudad de Mujeres” als ordinadors de l'espai TIC del CJ El Lokal.

CINEMA “XOCOLAT”

gratuït DIJOUS 12/// CINEMA “PERSEPOLIS” 20:30 gratuït 21:00

ACCIÓ DE NIT: ESCENARI OBERT A JOVES ARTISTES. EL PÈSOL FERÉSTEC (cantautor)

DIVENDRES 13/// SORPRESA, SORPRESA!!

de 20:30 ESPAI OBERT DE BREAKING a 22:00 tots els dilluns, divendres i dissabtes

LES CORTS

de 21:00 GRUP DE ROL “TORREON DEL HUMO” a 24:00 tots els dilluns i dimarts.

GUINEUETA

gratuït

EL LOKAL

DISSABTE 14/// 22:00 CICLE DE CINEMA ASIÀTIC: “Infernal Affais 3”, en col·laboració amb el Cercle d'Estudis Orientals gratuït

de 18:00 E-TIC: ÚS LLIURE a 21:00 tots els dimarts i divendres.

GUINEUETA

gratuït 22:00

19:30

EL LOKAL

gratuït

DIMARTS 03/// de 17:00 VINE A PATINAR AMB L'SKATE! a 19:00 Projecte Pista. Tots els dimarts

TALLER ROLS DE GÈNERE

DIMECRES 04/// 16:00 ELS DIMECRES SON... DE PEL·LÍCULA Espai obert a joves de 13 a 17 anys

22:00

LA ROTLLANA

de 18:30 ESPAI DE FUTBOL SALA (de 12 a 16 anys) LES CORTS a 20:00 tots els dimecres 19:30

CINEMA “FUCKING ANAL”

de 20:30 PERCUSSIÓ a 22:00 tots els dimecres i divendres. DIJOUS 05/// de 17:00 E-TIC: AUTOREPARACIÓ DE PC'S a 20:00 tots els dijous.

gratuït CONCERTS JOVES! a càrrec d'Acció Musical.

DIUMENGE 15/// “COJONCITO '82” gratuït 22:00 1er TORNEIG PROEVOLUTION SOCCER Torneig per parelles. A la Plaça Europa. (Cornellà de Llobregat) gratuït DIJOUS 19/// CINEFÒRUM: NOS QUEDA LA PALABRA gratuït 20:00

ALGO DIFERENTES

gratuït

GUINEUETA

gratuït 21:00

LES CORTS

gratuït

GUINEUETA

EL LOKAL

gratuït

ACCIÓ DE NIT: ESCENARI OBERT A JOVES ARTISTES. LA KRIPTA CREW (hip-hop)

de 19:00 TALLER D'ESCENOGRAFIA (WARGAMES) a 21:00 tots els dijous fins les 21h.

LES CORTS

19:30

MURAL 8 DE MARÇ a la plaça Illa dels Músics.

EL LOKAL

gratuït

21:00

ACCIÓ DE NIT: ESCENARI OBERT A JOVES ARTISTES. OSCAR MARTÍNEZ (cantautor)

LES CORTS

gratuït 19:00

dinar

LES CORTS

de 18:00 PARTIDES OBERTES DE ROL a 22:00 tots els divendres.

LES CORTS

de 18:30 CINE-FÒRUM TEB a 20h Vine a veure i discutir les teves pel·lícules.

TEB

19:30

EL LOKAL

PRESENTACIÓ AGENDA DE LA DONA + KAFETA en favor de la cooperativa Tèxtil de dones maputxes.

de 20:00 DIVENDRES TROTAMUNDOS: ESPECIAL a 00:00 MÈXIC! CAL RESERVAR TICKET SOPAR

ALGO DIFERENTES

DIUMENGE 08/// 13:00 DINAR DE TRAJE I CAFÉ CONCERT

ALGO DIFERENTES

gratuït DILLUNS 23/// 19:30 GUINEUETA TREIEM-LI SUC A LA LUDOTECA I JUGUEM CADA DIA A UN JOC DIFERENT! gratuït DIMARTS 24/// 19:30 GUINEUETA VIDEO-JOCS: VINE I PARTICIPA gratuït ALS TORNEIGS DE PSII I JOCS EN XARXA DIJOUS 26/// 19:30 GUINEUETA VIDEO-JOCS: VINE I PARTICIPA 5€ (I)* ALS TORNEIGS DE PSII I JOCS EN XARXA

gratuït

gratuït

gratuït

gratuït

GUINEUETA

DIVENDRES 27/// GUINEUETA gratuït 19:30 TREIEM-LI SUC A LA LUDOTECA I JUGUEM CADA DIA A UN JOC DIFERENT!

gratuït

LES CORTS

(I)*

DILLUNS 09/// del 9 al EXPOSICIÓ: ART EN FEMENÍ JIS 31 març a l'Espai Molí, av. Josep Tarradelles i Joan, 44. (L'Hospitalet)

DIMARTS 10///

gratuït

GUINEUETA

16:00

TALLER DE “BOLAS XINAS”

LES CORTS

gratuït

LA MOLA

22:00

CICLE DE DOCUMENTALS MUSICALS “Les set edats del Rock: ROCK”

LES CORTS

de 16:30 INICI CURS DE CLOWN 20€/mes al gimnàs del CEIP Pont de la Cadena. (Molins de Rei) DIA DE LA DONA

MJP 6a PALAUÇOTADA. Calçots, butifarra, beguda i molta farra! Jardins de Can Cortes (Palau-solità i Plegamans)

DIUMENGE 22/// 19:00 TARDES SENSE FIL: “MI MUÑEQUITA” gratuït gratuït obra teatral de G. Calderón

21:00 DISSABTE 07/// 21:30 II CABARET LILA

5€ (paella)

EL LOKAL

gratuït DISSABTE 21/// tot el dia FESTA ANIVERSARI REOBERTURA! skate, mercat d'intercanvi, concerts, xarangues i soparet gratuït

DIVENDRES 06/// de 18:00 TALLER DE SKATE (de 12 a 16 anys) a 20:00 tots els divendres.

LA FORJA

GUINEUETA

ACCIÓ DE NIT: ESCENARI OBERT A JOVES ARTISTES. CONJUNTO MUSICAL (“canto al amor”)

20:00

PARLEM DE GRAFFITY! 2a Trobada al casal per parlar i debatre sobre el món del graffity (art, bombardeig...)

ALGO DIFERENTES

gratuït

21:00

BREAK BATTLE (Break & Party)

LES CORTS

gratuït

gratuït gratuït

gratuït

(I) cal inscripció prèvia. NOTA: es destaquen aquelles activitats que es repeteixen periòdicament. Activitats commemoratives DIA DE LA DONA TREBALLADORA.


MARÇ 2009 NÚMERO 67, ÈPOCA V

05 l’experiència: carnestoltes als IES

ELS CASALS DE JOVES es vesteixen de carnestoltes als INSTITUTS CJ El Lokal a l'IES Ventura Gassol (La Pau, Badalona)

l’experiència: Carnestoltes als IES

La passada setmana, del 18 al 20 de febrer, es van celebrar les jornades culturals de l'IES Ventura Gassol, on el Casal de Joves hi vam participar activament. Dimecres, es van realitzar un seguit de xerrades i conferències, on es van tractar els temes més candents d'actualitat social. Dijous, es van realitzar els tallers. Des del Casal de joves el Lokal, vam preparar i dur a terme dos d'ells: el primer, dinamitzat per la Coral, jove activament col·laboradora del casal, on es mostrava un tastet de teatre (per cert, mooolt divertit!!) i l'altre, capitanejat per l'Àlex, relacionat amb noves tecnologies, una introducció al retoc

fotogràfic, també molt interessant! Altres tallers també que es van realitzar, van ser: iniciació al Break dance i al Hip hop, diferents disciplines esportives, esgrima, etc. Divendres, i per tancar les jornades, es va fer una festa de cloenda, on alguns alumnes van portar a la pràctica aquelles activitats que més els va agradar, sobretot els que van fer break dance i hip hop. En un ambient festiu, es van acabar les jornades culturals i tornem a la rutina de l'IES! Coral Escobar (CJ. El lokal)

CJ Obriu Pas a l'IES Can Planas (Barberà del Vallès)

CJ Guineueta a l'IES Collserola ( Nou Barris, Barcelona) Com cada any es celebra el Carnestoltes a l'institut. Aquest any però, ha estat organitzat pel Col·lectiu d'estudiants del Collserola. També va ser el CEC qui va preparar el pregó, un pregó on es va buscar els inicis del Carnestoltes i va reivindicar que l'esperit del Carnestoltes no només es portés a terme una vegada a l'any. La festa al institut va començar amb un taller de pintura per a qui ho necessités es pogués pintar i donar el toc definitiu a la seva disfressa. Després va venir l'hora de l'esbarjo, moment per a que tots els que

volguessin participar al concurs de disfresses s'apuntessin i moment també, per a donar els últims retocs a les disfresses. Continua amb la lectura del pregó i el concurs de disfresses, on membres del CEC van participar llegint el pregó i presentant el concurs. Un cop acabat el concurs, els jutges van marxar a deliberar, no obstant la festa no va parar, un grup de músics que feien musica amb objectes reciclats van animar la sala d'actes. Finalment, quan va acabar el concert, es va fer el lliurament dels premis.

Pregó de Carnestoltes - Bon dia i bon hora! Sandra: Benvinguts a la festa que tant us agrada, i en la qual us ho passeu molt bé amb disfresses i rialles. Però, has pensat mai perquè es celebra aquesta festa? (a la Mónika) Mónika: Es clar que si!... i vosaltres? (al públic) Primer tenim als tirans, segon tenim el poble que pateix i tercer... volem ser lliures!! (al públic) Sandra: I què vàreu fer? Mónika: jajaja... no saps res... i vosaltres? (al públic) Un cop a l'any, el poble es posava les màscares i pujava a la tribuna, i des d'allà es feien escoltar. Sandra: Aahhh... aquest dia estava tot permès i totes les normes eres infringides... aquest dia era el CARNAVAL! D'aquí ve la frase “ al carnaval tot si val ” Però us plantegem una cosa... és que només volem ser inconformistes un dia a l'any? Què, durant la resta de l'any no podem ser lliures? ¡Doncs, no siguem tan poca-soltes soplamocs ! Treiem-nos les màscares i reivindiquem cada dia, ja sigui 20 de febrer com 24 de desembre. ¡Perquè volem ser lliures i no ser titelles! ¡Visca el carnaval! ¡Visca la festa! i... visca el col·lectiu d'estudiants del Collserola!

Col·lectiu d'estudiants IES Collserola (CEC)

“Si l'alumnat no diu res, farem classe normalitzades!”, diu el professorat per intentar mobilitzar els i les alumnes per preparar la jornada de carnestoltes. Cada classe de cada curs comença a pensar què voldran fer aquell dia, presenten propostes pendents d'aprovació per la direcció del centre, es cedeixen espais i temps mínims (dues estones de pati a la setmana durant les tres setmanes prèvies) per facilitar l'organització d'activitats... Però quan hi ha ganes i motivació, es busca el temps i els recursos d'on faci falta, l'inventiva accelera la mobilització. Resultat: un grup de 20 persones pensa, dissenya i prepara una macrogimcana per tots els companys i companyes de 3er d'ESO; d'aquesta manera no s'hauran de passar part del matí a les aules i gaudiran d'aquesta festa plena, on tot s'hi val.

Pluja d'idees, repartiment de feines a fer, presa de decisions col·lectives, distribució d'espais i responsabilitats, compra i preparació de materials, explicació i engrescaments a la resta de companys i companyes perquè facin equips i s'inscriguin a l'activitat, nervis previs... Arriba el dia, un divendres assolellat, i una seixantena de personatges (faraons, monstres, hippies, peliculeros, rockeres, insectes, sense sostre...) van amunt i avall intentant superar la dotzena de proves, i s'obliden que hi ha un premi final. Quan tot s'acaba, i abans de reunir a la gent per començar a recollir, la Desi diu: “Ha sigut una canya; mai havíem fet una cosa així. Quan en tornem a muntar una altra?” CJ. Obriu Pas


MARÇ 2009 NÚMERO 67, ÈPOCA V

06

internacional aquest any es realitzi la idea llançada en 2007 durant la visita d’estudi de Casals de Joves de Catalunya a Flandes: fer un Com organitzar una iniciativa juvenil intercanvi de jocs de taula entre Flandes i Casals de Joves de Catalunya fa xarxa a Eslovènia en xarxa internacional Catalunya, trobant la manera de traduir i El passat cap de setmana del 20, 21 i 22 de La federació va tenir l’espai per presentar la adaptar el nostre Joc de Drogues a l’anglès i Casaleres i Casaleros! Aquí teniu una bona febrer 2009, la Confederació Europea de nova imatge federativa, vam distribuir el seu Joc d’Habilitats i Competències al oportunitat internacional per participar a un curs de formació enfocat a la co- operació Casals de Joves (ECYC – European carpetes i enganxines a totes les castellà. internacional a Europa, específicament en el C o n f e d e r a t i o n o f Yo u t h C l u b s – delegacions amb els nou logo de la federació www.ecyc.org), ens va convidar a Eslovènia i també ens van donat l’oportunitat de Esperem que la nostra feina de teixir ponts i tema de projectes locals juvenils en xarxa amb per el Comitè Executiu, reunió que es presentar i compartir amb totes les xarxes amb entitats juvenils d’altres països entitats juvenils d’altres països Europeus (es celebra dos cops a l’any a l’ECYC, i que delegacions la proposta del SONAT 09 sigui profitosa pels nostres Casals de Joves i diuen “Iniciatives Juvenils Trans – Nacionals”) reuneix delegats de les organitzacions internacional, amb la idea de realitzar una que els i les casaler@s s’animin a participar a ON? Toulouse, França iniciativa juvenil local en xarxa durant el membres de la Confederació Europea. activitats internacionals organitzades per QUAN? 12 -17 maig 2009 2009. Les companyes de Suècia i Finlàndia l’ECYC, ja que es la manera més directa per Les reunions oficials de l’ECYC son sempre ens van manifestar el seu interès a la dea de conèixer aquesta confederació i sentir que el Objectius de l’activitat: ocasió per la nostra federació de conèixer poder compartir el projecte del SONAT, per nostre Casal no està tan llunyà dels Casals 1) Adquirir competències i eines per la gestió de projectes i activitats locals amb una dimensió cada vegada més a les organitzacions primera vegada amb dimensió internacional, de Joves d’altres països europeus. internacional, així com del treball juvenil en europees membres d l’ECYC, i conèixer a doncs ara hem de posar-nos les piles per que xarxa les noves, saber que fan i quines activitats aquesta proposta sigui realitat! 2) Compartir experiències d’activitats i projectes organitzen a nivell local però sobre tot a realitzats a nivell local nivell internacional amb l’objectiu de generar També altres delegacions van presentar 3) Crear un espai pel coneixement mutu dels xarxa i treballar conjuntament projectes propostes de projectes internacionals i participants i de les entitats convidades, i per juvenils que impliquin directament a joves esperem poder prendre part a algunes de les trobar socis potencials per futurs projectes d’ c a s a l e r @ s , i d e p o d e r a p r e n d r e propostes amb participants dels nostres Iniciatives Juvenils Trans – Nacionals Casals de Joves. Els nostres coneguts d’experiències europees properes o Perfil dels participants: El curs està obert a companys de Flandes (Bèlgica), de la llunyanes, tant geogràficament com joves entre 18 i 30 anys implicats activament a federació juvenil Formaat, ens proposen que culturalment.

La federació cap a Ljubljiana!

Fem xarxa a Europa!

una entitat juvenil de base com a voluntaris, joves dirigent, dinamitzadors juvenils o tècnics de projecte. Els participants tindran: experiència en projectes juvenils locals, arribaran al curs de formació amb alguna idea de projecte de la seva entitat de base que pugui realitzar-se com a Iniciativa Juvenil Trans – Nacional, i tindran motivació per trobar socis pel seu projecte que treballin el mateix tema a la seva comunitat local.

IMPORTANT: No hi cap quota d’inscripció. L’idioma de treball serà l’anglès. Per a més informació i per realitzar la vostra inscripció, poseu-vos en contacte amb l’Annalisa a Casals de Joves, 93 601 16 16 o internacional@casaldejoves.org DATA LIMIT: 23 març 2009

info TIC 2.0

10 anys de música a Internet (1999 - 2009) L'any 1999... ...era impensable que Internet es convertiria, com ha acabat passant, en una plataforma multimèdia on la música hi té un paper molt destacat. En una època en què les connexions es feien a través d'un mòdem analògic i on havies d'escollir entre navegar per Internet o parlar per telèfon, a ningú li passava pel cap escoltar música a través d'Internet ni descarregar-se arxius. En 10 anys, però, la situació ha canviat molt. Anem a pams.

Els grups novells i la web 2.0 Més enllà, però, d'aquest intercanvi d'arxius entre usuaris/es particulars, molts artistes novells van començar a veure en la xarxa una oportunitat per donar a conèixer la seva música. Això, juntament amb l'augment progressiu de l'ample de banda i l'evolució dels continguts cap a la web 2.0, va propiciar el boom dels llocs musicals, liderats per myspace. Així, qualsevol grup pot penjar els seus temes, vídeos, agenda de concerts, etc. I ferla arribar al món sencer. I evidentment Les xarxes P2P enllaçar amb els “grups amics”, contribuint a La primera relació entre Internet i la música fer xarxa. En definitiva, la web 2.0 al servei va ser polèmica. El programa Napster ens dels grups que comencen. permetia intercanviar arxius amb altres usuaris/es. Les xarxes P2P (peer-to-peer) Any 2009 permeten aquest intercanvi directe d'arxius I en l'actualitat trobem un gran nombre de d'ordinador a ordinador, sense passar per un persones particulars que creen les seves servidor central. I la majoria intercanviaven pròpies emissores musicals a Internet, a música. No anava molt ràpid, però gràcies partir dels seus gustos i de l'etiquetatge als primers ADSL que van aparèixer, amb social que es fa en webs com last.fm o una música de paciència podíem anar youtube. Qualsevol pot crear una station i construint una bona discoteca. La cosa no va compartir-la amb tothom. acabar molt bé: Napster va anar a judici i va Per altra banda, finalment les grans haver de tancar la paradeta, però després multinacionals han entès que les regles del van aparèixer WinMX, Kazaa, Audiogalaxy, joc han canviat pel que fa a la música i s'hi etc. Fins arribar als actuals Emule, Ares, o els estan adaptant. Empreses com Apple han fet clients torrent. de l'iTunes un punt de referència obligada en la web musical.

MusicaLliure.cat És una iniciativa on artistes del país poden compartir gratuïtament les seves creacions sota una llicència Creative Commons. Podem navegar per nom d'artista, per gènere, per novetats, etc. El plantejament és molt senzill: obtenir el benefici econòmic a partir de l'assistència de gent als concerts, que prèviament han pogut escoltar els temes del grup de forma gratuïta al web (prop de 20.000 descàrregues fins el dia d'avui). Si en 10 anys hi ha hagut tots aquests canvis, què passarà el 2019?

Recull d'enllaços musicalliure.cat icatfm.cat youtube.com lovemusicvideo.net Jango.com last.fm yamelo.com spotify.com esfresh.com myspace.com

3 anys de .cat

Aquest mes de març de 2009 fa tres anys de l'aprovació del domini .cat, que suposava el final d'una llarga reivindicació de la comunitat catalana per tal de reconèixer el seu paper i presència a Internet. Així, tot i no ser un domini territorial principi es demanava el .ct( sí que satisfer les necessitats de la majoria persones i entitats que reivindicaven domini propi.

)al va de un

A dia d'avui hi ha més de 30.000 webs registrades amb aquests domini, que obliga només a tenir els continguts total o parcialment en català o bé tenir una relació clara amb la comunitat catalana. Si us animeu, cada cop és més barat registrar aquest domini i si sou una entitat i aprofiteu alguna de les promocions us port sortir per uns 20 € anuals. Tota la info a http://www.puntcat.cat


MARÇ 2009 NÚMERO 67, ÈPOCA V

07 info salut

L'Àmbit de salut prepara nou recurs de salut Any nou, tema nou, recurs nou... comença el 2009 i l'àmbit de salut ho fa amb un nou projecte sota del braç i amb moltes ganes de presentar-lo als casals perquè l'acolliu i participeu de la seva creació. Enguany deixarem una mica de banda el tema de les drogues (tot i que el Tu Saps, Tu Tries! està calant fort i comença a distribuir-se per nous indrets) per donar lloc al que ja anunciàvem anteriorment i que serà el tema central de l'àmbit pel 2009 i 2010: la sexualitat. Volem parlar de sexualitat, conèixer més coses entorn d'ella, aprendre, discutir-la, i tot allò que sigui possible per tal d'assegurar-nos una sexualitat plena, responsable i sobretot molt satisfactòria. I per tal de fer tot això possible us presentem el nou projecte: La Recerca del Plaer, una exposició en continguts de sexualitat (des de la perspectiva del plaer des de la responsabilitat) per treballar el tema des dels Casals de Joves. L'exposició constarà d'uns 10 o 12 plafons informatius sobre diferents temàtiques (masturbació, prevenció ITS, zones erògenes, mites, avortament, gènere, pràctiques sexuals, orientació sexual,...) i aquesta anirà acompanyada d'una guia, d'un

vídeo amb comentaris i preguntes als casaleros i casaleres i de dues maletes ( la maleta preventiva i la maleta roja ). En la realització del recurs s'ha destinat, com ja ve sent habitual en els projectes de salut, una part de participació activa per part dels casals, és a dir, que us proposem col·laborar-ne en la elaboració amb unes petites tasques que ja us explicarem amb més detall a les reunions i visites que la tècnica de salut farà a les vostres entitats. Per això és molt important que ens trobem el més aviat possible perquè conegueu més exhaustivament el projecte i per veure de quina manera podem col·laborar. Per anar fent boca començarem amb uns tallers de sexualitat... Esperem que el recurs tingui tan bona acollida com el joc de drogues i no oblideu de posar-vos en contacte amb la Mercè per començar a parlar-ne. Ja sabeu: pel 2009...sexe, joves i participació!

DICCIONARI DE PRÀCTIQUES Sexe intercrural El sexe intercrural (del llatí inter, "entre", i crura, "cames"), també conegut com a sexe interfemoral, és una activitat sexual de tipus no penetratiu, en què un home posa el seu penis entre les cames d'un altre home (o d'una dona, encara que aquesta a c t i v i t a t e n t r e heterosexuals és menys comuna), i amb el moviment pèlvic produeix fricció fins a arribar a l'orgasme.

i un acudit cortesia de: “el jueves”

Era un tipus de pràctica sexual homosexual comuna de l'antiga Grècia atès que el sexe penetratiu era considerat un acte humiliant per al membre passiu de la parella.

MLP

Catalunya Cuina amb el Sol Projecte Agenda 21+ MLP 2009 “Catalunya cuina amb el Sol" es dissenya essencialment com un projecte de difusió i foment de les energies renovables a partir de l'estímul, la pràctica i el coneixement d'una de les tecnologies renovables senzilles més eficients entre les aplicacions de l'energia solar domèstica: el processat d'aliments amb la radiació solar. El projecte es basa en promoure una activitat lúdico-educativa titulada Solar Xef concebuda com una demostració pública en directe sobre les possibilitats de l'energia solar processant aliments amb el Sol. Una experiència en viu, engrescadora i emocionant, plantejada sobre una escenografia teatralitzada i una exposició de dispositius solars destacats en l'ús eficient de l'energia i en l'energia solar a la cuina. Es pretén mostrar tecnologies i sistemes d'estalvi energètic a la cuina convencional i també possibilitats d'aplicació de l'energia solar en el processat d'aliments com a

mesures pràctiques d'estalvi d'energia en contra del canvi climàtic. Cada família consumeix uns 1.500 Wh al dia per elaborar els àpats, i amb alguns consells i instruments és possible reduir aquest consum energètic i canviar alguns hàbits despilfarradors.

atenció al component educatiu raó per la qual es complementa amb l'elaboració d'unitats pedagògiques que serveixen per reforçar l'aprenentatge de les demostracions.

Experiència 1 Màxima Potència · Ús de la cuina solar parabòlica amb olla.

Cessió de kits solars a entitats Demostracions per Catalunya Per explicar aquests consells es programen quinze demostracions a diferents punts de Catalunya per arribar al màxim de gent possible. Les sessions del Solar Xef han de tenir lloc en espais oberts i estan dissenyades per a un públic universal, com a espai de culturització en un ambient distès i lúdic, i es pretén generar estímuls per a sensibilitzar a la pràctica sobre les energies renovables en general i l'energia solar en concret. L'activitat compta amb la degustació d'un tast d'aliments ecològics preparats amb el Sol, una xocolatada solar, que serà distribuïda entre les entitats participants i públic visitant. Igualment, es para especial

campanya de sensibilització

Experiència 2 L'activitat també preveu formar sobre Màxima Eficiència l'aprenentatge cultural, el muntatge i l'ús de · Ús d'una Olla solar diferents tecnologies de cocció solar i + Olla eficient. eficient, i facilitarà que les entitats participants en les demostracions puguin practicar amb la cocció solar a partir d'aparells cedits temporalment com a recurs Les entitats participants també podran per a les activitats d'educació en el lleure, sol·licitar un dels kits de cuina solar (fins a un màxim de 50) que s'ofereixen per a practicar etc. amb les renovables a la seva activitat Després de conèixer de prop i resoldre d'educació en el lleure. Per això, quan dubtes sobre els diferents sistemes finalitza la Jornada Solar (demostració / proposats, les entitats participants podran aprenentatge), poden omplir una butlleta sol·licitar la cessió d'un kit de cocció solar per explicant quin kit prefereixen i respondre una a poder fer servir en les seves activitats sèrie de qüestions que serviran per a poder ordinàries (festes, campaments, colònies, triar millor a quines entitats van a parar els tallers...). Les entitats que puguin treure més materials, assumint el compromís establert. profit al material i es comprometin a aportar un retorn al projecte (imatges, experiències, comentaris, valoracions...), rebran un dels 50 kits previstos, després de valorar les diferents sol·licituds rebudes en acabar la gira d'actuacions. Els kits es faran arribar a les entitats entre maig i juny per a que en puguin treure el màxim profit durant els mesos de més intensitat solar. Hi ha dos tipus de kits a sol·licitar, en funció de les necessitats, capacitat de magatzem i transport...

Els kits es fan arribar posteriorment a la mateixa entitat. Les entitats poden practicar amb els kits i continuar interaccionant i aprofundint en la cuina solar (de maig a agost de 2009) i en aquest temps retornen a la Fundació Terra imatges i comentaris sobre l'ús dels dispositius cedits pels mitjans que es posaran a disposició (valoracions, web), condició del projecte. Contacte: Fundació Terra Thaïs Borri ecoterra@ecoterra.org 936 011 636


MARÇ 2009 NÚMERO 67, ÈPOCA V

08

la contra

banc de recursos

Fomentem l'ús compartit dels recursos de la federació i l'intercanvi de recursos entre associacions, ajudant també a la recerca d'infrastructures, materials i contactes. per demanar i reservar aquests recursos pots enviar un mail a casaldejoves@casaldejoves.org o trucar al 93 601 16 16, que a més són gratuïts pels casals federats

prèstec del vídeoprojector: pot projectar imatges des d’un DVD, ordinador, televisió...

prèstec de càmara de vídeo digital amb disc dur d’emmagatzematge

L’exposició Casals de Joves de Catalunya. Si voleu, podeu dissenyar un plafó del vostre casal per integrar-lo a la col·lecció, i a més prestem també la prestem complerta.

Prèstec de gots reutilitzables.

novetat

Prèstec de càmara de fotos digital Canon IXUS 70

pots utilitzar la nostra plastificadora per les teves activitats

pròximament

plats, coberts i tassetes prèstec de equip de música amb tècnic de so per a concerts de cafè compostables La federació té plats de 17cm, de 22 cm, tassetes de cafè i coberts compostablesque que vam rebre de l’Agència de Residus de Catalunya i que oferim als casals.

el que tothom estava esperant!

El número d’unitats és limitat, així que fins al dia 28 de març, els casals podeu fer la vostra demanda i una vegada les tinguem totes, es repartiran equitativament.

Fa molt de temps que la federació intenta tenir un equip de música propi, perquè aquesta ha estat una demanada dels casals des de fa temps. Ara, hem aconseguit el finançament per adquirir-lo i ja és una realitat.

Per demanar aquest recurs ha d’enviar un mail a casaldejoves@casaldejoves.org, i explicar en quina activitat concreta els faries servir i la quantitat que necessiteu.

Aquest mes el tindrem a casa nostra i farem un protocol d’ús del mateix. Estigueu atents perquè aviat donarem més informació.

recorda!! abans del 28 de març!!!

Per informar-vos-en, podeu posar-vos en contacte amb: activitats@casaldejoves.org o per telèfon en: 93 601 16 16 (josan)

Infojove marc 2009  

Infojove marc 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you