Page 1

febrer

‘09 número 66 època V

Ja la tenim aquí! A l'Infojove del mes anterior ja us indicàvem la data del gran esdeveniment:

14 de març: Assemblea General Com cada any, a l'arribar el mes de març, celebrem l'Assemblea General Ordinària de la federació on, com ja sabeu, aprovem pressupostos, balanços, línies i memòria, així com votem l'entrada de noves persones membres del Secretariat i l'entrada de nous Casals de Joves a la Federació. L'Assemblea és un espai formal de decisió, però és, també, l'espai que ens permet prendre part de la direcció del projecte. És per tant un dret i un deure al mateix temps, en tant que cada casal, com a entitat membre ha de poder exercir el seu vot en relació al projecte general.

10:45h en segona. L'adreça del CJ Xiroc és al c/Ali Bei 120, on hi podeu arribar amb transport públic de la següent manera: Tren: línies 1, 3, 4 i 7 de Rodalies-Renfe. Estació: Arc de Triomf Metro: L1 Marina, L2 Monumental Bus: línies 6, 10, 40, 42, 141 i B-25 Com sempre, l'Assemblea conclourà amb un dinar (quasi primaveral) al qual hi estan convidades totes les persones assistents.

Aquest any preveiem una assemblea amb novetats: d'una banda, possiblement tinguem la presentació de 5 noves entitats i, de l'altra, la presentació de tres noves persones per assumir tasques dins el Secretariat. Any de canvis...

Altres temes importants que aprofitem per recordar sobre el desenvolupament de l'Assemblea són la important necessitat que ens feu arribar l'acreditació de la persona delegada de cada casal perquè pugui votar, així com la important necessitat que porteu la documentació que us haurem enviat prèviament per correu, donat que no la repartirem de nou a l'AGO.

Celebrarem l'AGO al nou equipament del Casal de Joves Xiroc, de Barcelona, a les 10:30h, en primera convocatòria i a les

Així doncs, esperem veure-us a totes plegades el proper 14 de març a les10:30h!!!!!

En pla Rottenmeyer us recordem que el dia 13 de febrer era l’últim per lliurar la documentació anual del casal (línies, memòria, estat de comptes, pressupost i llistat de socis). Aquesta documentació és imprescindible per tenir accés al repartiment del Conveni de la Secretaria de Joventut

a més: pàg. 3: Activitats:Nova edició Km 0: la trobada dels més joves i SONAT 2009 pàg. 4: Activitats als casals pàg. 5: MLP:Educació i laïcitat. La lliga per la laïcitat pàg. 6: tic 2.0:Galaxia Google. Internacional: Seminari d’avaluació del III Encuentro de Juventudes Creadoras. pàg. 7: info salut: “Condonéate”: plaer sense risc. Secundària: Educació per a la ciutadania.


FEBRER 2009 NÚMERO 66, ÈPOCA V

editorial Adolescents: una nova espècie animal? Cada vegada són més els programes de televisió que posen de manifest el repte educatiu que suposa la relació entre els progenitors i els seus respectius fills/es adolescents. De fet, sembla que hagi nascut una nova espècie anomenada “ADLOESCENT” que té com a característica principal la manca de responsabilitat, la immaduresa, la necessitat de cridar l'atenció, la incapacitat de posicionar-se i la voluntat de portar sempre la contrària al món adult. Vaja, sembla que hagi nascut una espècie que comparteix més similituds amb el borinots que no pas amb els humans. Però, ens hem preguntat mai per què existeix aquest grau de distanciament amb la resta de mortals? Hem pensat mai en la potencialitat d'aquest col·lectiu? Donat que la participació juvenil és un tema que ens incumbeix especialment als Casals de Joves i donat que aquest tema és quelcom ambigu (tal i com podem comprovar, si observem el KOs de polítiques per la participació que es fomenten des de l'Administració), des del nostre punt de vista considerem que calen espais pràctics on experimentar i aprofundir en la tasca “d'ensenyar a participar”. També amb els i les joves adolescents. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, l'adolescència correspon a el període de la vida que segueix la infància i precedeix l'edat adulta; és a dir, com la joventut, l'adolescència correspon a un període que molt comunament es considera de traspàs. I això significa una cosa: socialment tenim un repte amb aquesta franja d'edat i, per tant, cal que comencem per reconèixer-la com a tal i no únicament com una etapa de traspàs. Conscients de que cada edat es caracteritza per uns aspectes concrets, creiem que aquesta cal entendre-la com el moment en el que es configura el pensament abstracte i, per tant, com a moment potencial per vincular-se a projectes col·lectius de transformació social (els quals necessiten de l'anàlisi abstracte de l'entorn, com a punt de partida). Creiem, per tant, que cal considerar-la com un etapa plena; no com el darrer moment de la infància, ni el primer moment de l'adultesa, sinó com un moment jove amb unes necessitats específiques. I és justament per això, que nosaltres apostem perquè aquest moment sigui l'ideal per iniciar-se en la participació juvenil, entesa, aquesta com a quelcom que va molt més enllà de del consum d'activitats. Fa 4 anys vam començar a experimentar en aquesta línia. Les entitats de la Federació treballem bàsicament amb joves d'entre 16 i 30 anys d'edat, però el cert és que cada vegada més, els Casals de la federació treballem, també, amb alguns col·lectius d'edat menor. El model dels Casals pretén generar participació i responsabilitat: a partir del treball d'un col·lectiu, entorn una temàtica i per un objectiu comú. Així, ens organitzem en grups estables d'interès, a fi i efecte de poder desenvolupar projectes de lleure que incideixin i transformin l'entorn. I és justament d'aquesta manera com, a través de l'organització i pràctica diària, els joves aprenem a participar. Donada l'experiència, vam considerar que el mètode havia de ser exportable a altres edats i, d'aquí, el naixement del Km 0, és a dir, la trobada d'adolescents dels Casals. La idea és que també els i les adolescents es poden organitzar-se per muntar un projecte comú de manera que experimentin el fet d'agrupar-se, no exclusivament per una qüestió d'edat (com ho farien a l'institut), sinó en funció de les seves aptituds, interessos i motivacions. D'aquesta manera, durant l'organització del Km0, cada membre aporta i al mateix temps, assumeix responsabilitats, en funció del seus coneixements participatius. És a dir, les persones desenvolupen tasques perquè lliurement decideixen assumir-les per tal de dur a terme l'activitat. No s'obliga ningú ni es limita cap proposta. No s'imposa. No es dirigeix. El Km 0 és la posada en pràctica del coneixement participatiu i, per tant, l'espai ideal per l'intercanvi del mateix, entre les persones que hi assisteixen. No ha de ser l'activitat “macro”, ni ha de realitzar-se perquè sí: ha de ser la sessió pràctica del que cada dia s'aprèn al Casal. Instem, per tant, a la resta d'agents educatius a fer el mateix: què passaria si deixéssim de ajuntar les persones només per l'edat que tenen i ens arrisquéssim a confiar en les seva capacitat d'assumir responsabilitats? Sens dubte, ens enduríem més d'una sorpresa....

02 la federació Oficina d’Assegurança

ELS ÀMBITS

ELS SERVEIS

Suport a les entitats

Oficina de subvencions

Responsable: Marta López mail:casaldejoves@casaldejoves.org

Us oferim informació sobre les convocatòries de subvencions que us poden interessar, subvencions per a organitzar activitats, contractar personal o dotar a les associacions dels medis. A més us ajudem ASSEGURANÇA BÀSICA: és la cobertura amb la paperassa, si ho necessiteu. mínima que es demana per llei per realitzar activitats de lleure amb joves. Oficina comptable -Accidents Personals: dóna cobertura Si portar la comptabilitat de l’associació us sanitària als accidents dels participants de dóna problemes, aquí et podem ajudar amb les activitats. informació i assessorament per porta-la al -Responsabilitat Civil: cobreix els danys que dia d'una manera ràpida i senzilla. Si el que es puguin ocasionar a terceres persones. us dóna problemes és fer pressupostos o portar el control econòmic, també podeu ALTRES ASSEGURANCES: no són demanar assessorament o formació.. obligatòries encara que si que són

Internacional i cooperació Responsable: Xavi Cabrera Tècnica: Annalisa Terrizzi mail: internacional@casaldejoves.org

Secundària i adolescents Responsable: Marta López Tècnica: Beatriz Main mail: secundaria@casaldejoves.org

Pedagògic Responsables: Marta López mail: casaldejoves@casaldejoves.org

Projectes culturals Responsable: Marta López Tècnica: Josan Minguela mail: activitats@casaldejoves.org

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Oficina fiscal Si tot el tema dels impostos i liquidacions et sembla un embarbussament, nosaltres podem ajudar-te a aclarir les idees i a emplenar els formularis: liquidacions de IVA trimestrals i anuals, impost de societats,... i processos de regularització de comptes. Animeu-vos, amb ajuda és més fàcil!!

Assegurança

Responsable: Ramon Oña Tècnica: Mercè Roure mail: salut@casaldejoves.org

És molt necessàri i obligatòri tenir l'assegurança de responsabilitat civil i accidents per a l'associació i és més econòmic i fàcil de tramitar. Aquesta assegurança inclou gairebé totes les activitats del Casal i el perjudicis que es puguin causar a terceres persones. La Federació tenim conveni amb asseguradores i ens fan preus bastant bons, i ens fem càrrec nosaltres de la paperassa. També podem tramitar l'assegurança per activitats especials; sortides a l'estranger, concerts grans, esports de risc,... la majoria de tots els altres esdeveniments entren per l'assegurança de responsabilitat civil ordinària.

Comunicació

Banc de recursos

Responsable: Marta López Tècnic: Francesc Duran mail: etics@casaldejoves.org

Acció social Responsable: Ramon Oña Tècnica: Josan Minguela mail: acciosocial@casaldejoves.org

Salut

Responsable: Xavi Cabrera Tècnica: María Bermejo mail: gerencia@casaldejoves.org

Informació mail: casaldejoves@casaldejoves.org

nosaltres som: CJ EL CRIT Torregassa 35-37. 08480 93 843 14 50. elcrit@casaldejoves.org Badalona: AJ LA ROTLLANA Don Pelai, 18. 08914 93 397 05 85. larotllana@menta.net K.A.J.A. GRIPAU BLAU Prat de la Riba, 93. 08915 93 395 67 38. kaja@casaldejoves.org CJ EL LOKAL Pl. Illa dels Músics, local 3. 08917 93 460 73 92. ellokal@casaldejoves.org Barberà del Vallès: CJ OBRIU PAS Pere Sanfeliu 24-26. 08210 93 718 30 35. obriupas@casaldejoves.org GJ BARBETRÒNICA C/ Marquesos de Barberà, 104. 08210. barbetronica@gmail.com

La corredoria d'assegurances amb la que treballem, ARÇ, és una cooperativa que fomenta el consum responsable de serveis personals El servei per contractar aquestes assegurances, us l'oferim des de la federació. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a: comptabilitat@casaldejoves.org

l’agenda federativa

Hospitalet del Llobregat: ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB Salvadors,6. 08001 93 442 58 67. teb@ravalnet.org

JIS Rda. de la Torrassa 105, 3r. 08903 93 421 93 10. info@joves.org Hostalets de Balenyà

CJ GUINEUETA Plaça Ca n’Ensenya, 4.. 08042 93 359 40 00. guineueta@casaldejoves.org

JOVES EN ACCIÓ Joan Miró, 25. 08550 joenacc@gmail.com Palau de Plegamans

CJ XIROC Ribes, 35 baixos. 08013 93 245 46 80. xiroc@casaldejoves.org RACÓ DEL CEL C/ Joan Gamper, 48, 2on. 08014 racodelcel@gmail.com CJ LES CORTS C/ Dolors Masferrer 33-35. 08028 93 291 64 99. lescorts@casaldejovesl.org QUEIXAL D’EN XOVES C/ Feliu i Codina, 31. 08031 93 407 23 56 Cornellà de Llobregat: LA FORJA Pl. dels Almogàvers, s/n. (Edifici Roger de Llúria).08940

hi col.laboren:

recomanables si es realitzen activitats extraordinàries, fora del país o bé es té local de lloguer, propietat o cedit. -Local: s'assegura el contingut en cas d'incendi, inundacions, actes de vandalisme o robatori, entre d'altres. -Assistència en viatge: assegurança en cas de realitzar activitats fora del territori espanyol. -Assegurances d'activitats puntuals: totes aquelles activitats que es poden considerar multitudinàries o esports d'aventura i necessiten una cobertura específica en cada cas.

Febrer 16 AGO Moviment Laic i Progressista 25 Reunió de responsables: revisió La Federació fomenta l'ús compartit dels documentació AGO recursos de la federació i l'intercanvi de recursos entre associacions, ajudant també Març a la recerca d'infrastructures, materials i 14 Assemblea General Casals de Joves contactes. A més deixem els recursos de la de Catalunya. Espai Jove de l’Eixample. Federació: el projector, la plastificadora, Ali Bei, 120. Barcelona. Metro: Marina, l’exposició casals federats, l’ordinador Monumental i Renfe: Arc de Triompf. portàtil, la càmara de vídeo digital, la càmara de fotos digital compacta, els gots reutilitzables, els suports per a exposicions... Barcelona:

Ametlla del Vallès:

Des de la federació, ja fa temps que us insistim en la necessitat i importància de tenir assegurades les activitats que realitzeu al casal. És per això, que us fem un desglossament i resum de les cobertures que podeu necessitar al casal:

MOVIMENT JUVENIL DE PALAU http://palaujove.blog.com/. palaujove@gmail.com Molins de Rei CJ DE MOLINS DE REI. C/Rafel Casanovas, 26-28.(Agrupa). 08750 placajmolins@gmail.com Sabadell GJ ALGO DIFERENTES C/ Manso, 101. 08205 algodiferentes@casaldejoves.org Sant Boi de Llobregat: CJ CASABLANCA Passatge del Solsonès, s/n. 08830 93 654 17 14. casablanca@casaldejoves.org CJ CIUTAT COOPERATIVA Pau Casals 7. 08830 93 654 48 54. cdjcoope@terra.es


FEBRER 2009 NÚMERO 66, ÈPOCA V

03 projectes culturals

SONAT 09: escalfant motors! La comissió del SONAT 09 formada per membres dels Casals de Joves: El Crit, Guineueta, KAJA, Les Corts, Obriu Pas, TEB i Xiroc, van posant mica en mica fil a l'agulla, i el programa d'activitats del circuit d'aquest any, està a punt de tancar-se. CIRCUIT DE CONCERTS: Ja tenim quasi tancat el calendari de concerts. Ara com ara, el SONAT 09, començarà, a l'espera de la confirmació final, a l'Ametlla del Vallés el proper 4 d'abril.

- Cursos: 1. Curs intensiu de DJ. 2. Curs de Creació de Música per Ordinador amb programari lliure (us agradarà més que els que vam fer a la TRANCADA 08) 3. Curs de Tècnic de So. - Tallers: 1. Com organitzar un concert. 2. Taller d'imatge gràfica 3. Taller de Percussió Llatina. 4. Taller de Percussió Corporal i amb objectes.

El maig serà el mes del SONAT, amb concerts al CJ Xiroc (9 de maig), CJ DIMENSIÓ INTERNACIONAL: Guineueta (15 de maig) i CJ K.A.J.A (30 de Una altre de les novetats del SONAT per a maig). l'edició del 2009, és la perspectiva internacional que pren el circuit. Després de Però no acabarà aquí la cosa, el SONAT la sessió formativa realitzada per l'Àmbit encara ha de passar per Obriu Pas (9 de Internacional de Casals de Joves, juny) i per Les Corts (17 de juliol). personificat en l'Annalisa, la comissió del SONAT ha decidit treballar per a la Queda encara acabar de concretar si la realització d'una Iniciativa Juvenil en Guineueta acollirà un SONAT de tarda per a Xarxa al voltant del circuit. Per poder-ho dur les més joves (12 o 13 de juny), just abans a terme necessitem 3 partners, 3 entitats que del SIMBIRUTA, i veure si els Casals de vulguin fer un projecte amb nosaltres, i tot Joves de Badalona, s'animem a acollir el just ara comencem la cerca. concert final del SONAT a la platja (25 de juliol). Tot i que encara ens queda feina per fer, el circuit comença a agafar forma, i aviat us ACTIVITATS FORMATIVES: podrem fer arribar, el programa concret D'altra banda el programa d'activitats d'activitats. formatives (cursos i tallers) també va agafant forma, a falta de concretar on, quan i qui durà a terme aquestes activitats, si més no ja s'ha definit el programa concret, d'entre una llarga llista de propostes. Esperem però que aquestes línies us hagin Així doncs, les propostes formatives del servit per fer-vos una idea de l'evolució del SONAT seran: projecte.

acció social

2009 any per defensar els nostres Drets Digitals! A l'agenda oficial del govern espanyol i en la de mombrosos interessos particulars, 2009 és l'any prefixat per a que l'actual lliure accés de la ciutadania a la informació via Internet, passi a ser controlada per mans multinacionals de la comunicació i monotoritzades per entitats de gestió com la SGAE o per transnacionals de l'entreteniment com Promusicae. La prohibició del P2P i les clàusules que permetin als proveïdors d'ADSL limitar i monitoritzar el nostre servei.

És responsabilitat de totes i tots demostrar que la societat civil està informada, té opinió, està a la guaita, vol ser pressa en consideració, si més no en aquelles decisions que l'afecten, tenen afecció als seus drets, a les conquistes tecnològiques que la fan més democràtica; afecte al gran mercat obert per Internet i no deixarà que aquestes fites depenguin d'interessos privats o de multinacionals com succeeix a la resta de mitjans de comunicació.

Encara tenim la possibilitat de reaccionar a EL QUE ESTÀ PASSANT (el que faran temps, abans que es legisli de forma “per nosaltres”) irreversible. És senzill. És urgent. Així doncs, durant 2009 es decideix el destí del lliure accés a Internet a l'Estat Espanyol, el que ells anomenen “la persecució de delictes contra la propietat intel·lectual a Internet”.

Si no reaccionem a temps des de la competència i el coneixement legal i tecnològic, ens deixarà sense la millor eina comunicativa i creativa de tots els temps. I tot això en nom dels interessos obsolets d'un grapat d'empresaris i de gestors Com a demostració del que està succeint avariciosos.. només caldria apuntar que la Comissió ... Home! I el bé comú? Intersectorial creada pel Ministre de Cultura Inacceptable, veritat? Molina, per a debatre l'accés a Internet de tots els espanyols, està formada Per això des de col·lectius per la cultura i el pràcticament només per agents amb coneixement lliures s'ha engegat la interessos al negoci de la “cultura”. La campanya "Molina Pirate" en referència al comissió brilla per la seva absoluta i Ministre de Cultura que encapçala aquesta descarada manca de representants de la amenaça d'enterrar el nostre dret d'accés a societat civil o d'organitzacions que s'ocupin la informació amb l'excusa de la pirateria d'Internet de forma seria i professional des digital. Es reclama que dimiteixi o se'l del punt de vista de la ciutadania y dels destitueixi. Entre les propostes d'acció hi ha usuaris. que avisem als nostres proveïdors que ens donarem de baixa si adopten aquestes En canvi, si que estan representades les 8 clàusules. entitats de gestió i els representats i consultors legals de la indústria cultural i de l'entreteniment. Queda clar quins son els Ha dit “propietat intelectual”? Això és interessos que es pensen defensar i el poc només un miratge seductor. Richard M. Stallman que te a veure la Cultura en tot això.


FEBRER 2009 NÚMERO 66, ÈPOCA V

04

programació d’activitats de les entitats federades ART EN FEMENÍ El projecte ART EN FEMENÍ de la Regidoria Delegada de Joventut de l'Hospitalet de Llobregat celebra la seva 9a edició amb el suport de Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) i el Batxillerat Artístic de l'IES Bellvitge. Pots presentar la teva obra en format: - Audiovisual (treballs videogràfics, projeccions, etc.) en suport DVD. - Volum (qualsevol tècnica) sempre que la mesura sigui inferior a 40 cm. - Dos dimensions (pintura, collage, fotografia, gràfica, dibuix, etc) Els projectes artístics es poden presentar fins el 27 de febrer, de dilluns a divendres de 9 a 21h, a l'Espai Molí, av. Josep Tarradelles i Joan, 44 de L'Hospitalet. Amb els treballs presentats s'organitzarà una exposició al Centre Cultural Bellvitge del dia 9 al 31 de març.

22:00

CONCERTS JOVES Gaudeix del Carnestoltes abans que ningú.

LES CORTS

gratuït

22:00

NIT DE CONCERT AMB: PAKITO DE LA GUINEUETA + DESPACITO Y AL COMPÁS + NONAINOISE

GUINEUETA

(I)*

DISSABTE 14// 19:00 CICLE DE DOCUMENTALS MUSICALS “Les 7 edats del Rock: Heavy Metal”

LES CORTS

gratuït

20:00

7a ONE NIGHT STAND Tota la nit! A càrrec del Club de Rol KRITIK

LES CORTS

gratuït

22:00

CICLE DE CINEMA ASIÀTIC “Infernal Affairs 2”

LES CORTS

gratuït

GUINEUETA

10€

METROPOL’HIS III El METROPOL'HIS III: Festival Jove de Curtmetratges de Temàtica Metropolitana de L'Hospitalet, organitzat pels Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) comença a viatjar per la ciutat per decidir quin curt s'emportarà el premi del públic. 20 han estat els treballs seleccionats per ser exhibits. Aquests són els locals on es projectaran les diferents sessions de curts: Odissea: c. Barcelona, 49; Dubliners: ptge. Pau, 3-5; Kfè Olé: c. Enric Prat de la Riba, 232; Depósito Legal: c. Santa Anna, 14; Moment's: c. Església, 12

DILLLUNS 02/// de 19:00 TALLER DE MINIATURES (WARGAMES) a 21:00 DIMARTS 03/// 18:00 LUDOTECA tots els dimarts.

LES CORTS gratuït tots els dilluns fins les 21h OBRIU PAS

de 19:00 CURS DE “BROCHES” ALGO DIFERENTES a 21:00 Curs on aprendrem a fer “broches” amb feltre i altres materials (setmanal - 4 sessions) DIMECRES 04/// 18:00 BOTIGA GRATIS Roba, llibres, música. Tots els dimecres.

OBRIU PAS

gratuït 35 €

gratuït

LES CORTS

20:00

CINEFRIK MANGA: “La princesa Mononoke” de Hayao Miyazaki (1997)

ALGO DIFERENTES

ACCIÓ DE NIT: HUMPHREY CAO Cantautor catxondo

LES CORTS

gratuït

OBRIU PAS

gratuït

TEB

gratuït

DIVENDRES 06/// 18:00 SUPER VICIADES S-NES tots els divendres de 18:30 CINE-FÒRUM TEB a 20h Vine a veure i discutir les teves pel·lícules. DILLUNS 09/// 20:30 ESPAI OBERT DE BREAKING tots els dilluns, divendres i dissabtes fins les 22h

21:00

DIMARTS 17/// 20:00 MAQUILLATGE DE FANTASIA a càrrec del Grup d'Assessorament d'Imatge Personal de la Guineueta

ACCIÓ DE NIT: RADIO PICASOQUES Arrel de lluita

LES CORTS

gratuït

LES CORTS

gratuït

JIS

gratuït

JIS

gratuït

gratuït gratuït

DIVENDRES 20/// de 18:00 MATSURI ‘Carnival’ a 21:00 by CEO & Heavenly

gratuït

METROPOL'HIS III (Animació) El príncipe de las basuras; Senyor Ningú; Revolt of the mouses; Oxitocina; Spaguetti Webster.

DISSABTE 21/// 20:00 METROPOL'HIS III (Joventut) Timeless, Cuestión de suerte, Escolta'm; La Mañana Maldita; Devolució Express. FESTA DE CARNETOLTES

DILLUNS 23/// fins al 27 I TÚ, ET DISFRESSES? Exposició de Carnestoltes: Porta les teves fotos... Hi ha premis!

de 20:00 MONOGRÀFICS DE CIRC: GLOBOFLÈXIA

LES CORTS

gratuït

DIMECRES 25/// 20:00 BEAT-BOX A càrrec del Beat-Boxero major de la Guineueta: SAJID

22:00

XIROC

gratuït

21:00

(I)*

VHS! (cinema) tots els darrers dimecres de mes

ALGO DIFERENTES

gratuït

DIJOUS 26/// 21:00 ACCIÓ DE NIT: DRINK TEAM Friki Music

de 21:00 KAFETA UNIVERSITÀRIA a 00:00 tots els dijous.

OBRIU PAS

gratuït

DIVENDRES 27/// 21:00 BREAK BATTLE (Break & Battle)

21:00

ACCIÓ DE NIT: LA CUERDA FLOJA Pop-rock

LES CORTS

gratuït

21:00

METROPOL'HIS III (Curts Estrangers) Krawaten Frängen; Today is Sunday; Porque hay cosas que no se olvidan; È finitta la comedia; On the line.

JIS

gratuït

LES CORTS

gratuït

XERRADA: EL NOSTRE COS Introducció al Reiki i més sorpreses... Coneix-te!

EL LOKAL

gratuït

METROPOL'HIS III (De Casa Nostra) Gallos; Nuestro Propio Cielo; Emperrado; Pim Pam Pum; Enterrados.

JIS

gratuït

DIVENDRES 13/// de 18:00 PARTIDES OBERTES DE ROL a 21:00 tots els divendres.

gratuït

21:00

gratuït

CINE FÒRUM: “¿Y tú que sabes?” William Arntz, Betsy Chasse y Mark Vicente (2004)

LES CORTS

gratuït

LA ROTLLANA

20:00

gratuït

ALGO DIFERENTES

22:00

DIJOUS 12/// TALLER D'INICIACIÓAL CALAIX FLAMENC GUINEUETA Inscripcions obertes al BARTOLO

GUINEUETA

CINEFRIK MANGA: “El viaje de Chihiro” de Hayao Miyazaki (2001)

DIMECRES 11/// 16:00 ELS DIMECRES SON... DE PEL·LÍCULA Espai obert a joves de 13 a 17 anys

TORNEIG APERTURA FUTBOLIN

gratuït

20:00

21:00

LES CORTS

TARDE SIN CABLE: SANTIAGO CASTILLO ALGO DIFERENTES concert en directe del cantautor D'Uruguai

DIJOUS 19/// 20:00 CONCURS DE TRUITES

DIJOUS 05/// de 19:00 TALLER D'ESCENOGRAFIA (WARGAMES) a 21:00 tots els dijous fins les 21h

21:00

DIUMENGE 15/// 16:00 TORNEIG DE MAGIC (inscripcions obertes al BARTOLO a partir del dia 9)

XIROC GUINEUETA

gratuït

GUINEUETA

gratuït

XIROC

LES CORTS

gratuït

LES CORTS

gratuït

ESPECTACLE DE CABARET I KAFETA Kafeta amb ambientació de Cabaret... Tindrem teatre!

EL LOKAL

gratuït

21:00

1a LLIGA ANUAL DE MAGIC torneig de diferents formats amb multitud de premis! Cada últim divendres de mes.

MJP

gratuït

22:00

DIVENDRES JOVE: DJ's PERIFERICOS

GUINEUETA

gratuït

MJP

gratuït

DISSABTE 28/// 3a NIT DE TERROR Si el Festival de Sitges fa por... Prepara't per una nit encara més terrorífica. Vine al nostre teatre interactiu i formarà part de l'espectacle. (I) cal inscripció prèvia.

NOTA: es destaquen aquelles activitats que es repeteixen periòdicament.


FEBRER 2009 NÚMERO 66, ÈPOCA V

05 MLP

: Educació i laïcitat Per tots i totes les que treballem en el nostre àmbit quotidià pel reconeixement i defensa dels valors democràtics sabem que de res serveix si no es comença per la transformació de l'escola com espai de foment del lliure pensament, perspectiva crítica, d'inclusió i cohesió social. Amb aquesta voluntat, la Lliga per la Laïcitat està desenvolupant una campanya, enfocada cap als alumnes i per als alumnes

probablement, ajudarà a consolidar una visió més amplia sobre la societat i els reptes de l'espai públic. Amb molta probabilitat, seran aquestes noves generacions les que hauran de fer front a la significació de les diferents cultures al nostre país i, per tant, és per a nosaltres important que descobreixin que la laïcitat és una eina per construir un espai comú on tots els ciutadans tenen cabuda.”

Volem fer pedagogia activa de la laïcitat dins les escoles, perquè siguin els propis estudiants el motor del canvi que necessita l'escola pública. Remarquem la importància d'aquesta tasca des del respecte a qualsevol codi de creences, garantint així una veritable educació pública que nodreixi a la població sobre l'educació en valors des de la radicalitat democràtica.

La Lliga per la laïcitat ha treballat durant els últims dos anys conjuntament amb diverses organitzacions juvenils de l'àmbit de l'associacionisme educatiu i del sindicalisme estudiantil - amb l'objectiu de donar eines per a la formació d'un discurs potent i inclusiu sobre la laïcitat. Aquesta campanya, que en si mateixa és un eix de treball, es va desenvolupant en la mesura que aquestes organitzacions treballen entorn aquesta qüestió.

altres campanyes

educatius d'educació primària i secundària no se segregui els alumnes per raó de les creences religioses o filosòfiques dels seus pares i mares. Perquè aquests centres promoguin i respectin la més absoluta llibertat de consciència. Perquè juguin un paper promotor del Aquesta aposta pel jovent, base de les futures generacions pensament lliure i de la capacitat crítica dels alumnes per de ciutadans, permetrà fer arribar el missatge de la laïcitat i, Ens comprometem a treballar perquè en els centres fer-los ciutadans responsables.

campanya de sensibilització

l’experiència

L’art de Teixir: (Casa de les Iniciatives - Màlaga) Darrerament, hem viscut de molt a prop el desallotjament d'un Centre Social Ocupat Autogestionat, per la vinculació d'un antic membre d'un Casal de Joves a aquest projecte. Rebuscant per Internet hem trobat un article que ens ha semblat interessant i el volem compartir amb vosaltres. L'art de teixir La intel·ligència col·lectiva, l’apertura, la capacitat de teixir xarxes entre gent de diferents procedències i/o ideologies es converteixen en un centre social en alguna cosa més que paraules. El Centre Social ha servit sempre com espai de consolidació i catapulta dels diferents projectes que l'acompanyen, polemitzen, expressen, pensen i comuniquen les lluites dels ciutadans/es. Un Centre Social L'evolució dels centres socials okupats es veritablement reveladora de les transformacions de l'acció política que ha tingut lloc entre les experiències d'autoorganització d'un temps a aquesta part. Es parteix d'un centre social clàssic: activisme, assemblea okupa clàsica, predomini de lo ideológic.... Però es passa, després d'un desallotjament, a un centre social més obert a l'entorn, l'objectiu del qual és treballar amb altre gent i aprendre, caminar preguntant. S'intenta trencar amb el gueto polític autoreferencial i construir un espai públic no estatal, un espai de coorperació no predefinit, que posa fi així a l'identitat tancada i a l'excés d'ideologització del centre anterior. Durant el procés previ a l'ocupació, es debaten claus

fonamentals del futur centre social: identitat, assemblees no es produïa ni la meitat de negociació amb les institucions, etc. coses que en d'altres espais on la comunicació informal i la confiança feia molt Evolució fluida la cooperació. Es fonamental obrir En un primer moment, el centre social es va espais de barreja i trobada informal on la bolcar amb el seu entorn més proper. gent pugui conspirar. El centre social parteix Després hi va haver una fase on el centre de la iniciativa concreta de diferents grups social va adquirir trets més “metropolitans”, d'afinitat. Es donaven responsabilitats als sense abandonar l'atenció a allò més proper. diferents grups i a més a més molta de la Els temes canvien però mai s'ha de perdre la gent de les comissions de treball formava perspectiva que els processos que es part d'aquests grups. Però no es pot viure en produeixen a l'entorn no estan aïllats del “assemblea permanent”: per tant, es món, la relació amb l'escenari “global” és fonamental construir relacions de confiança i molt important. criteris polítics compartits, que funcionin a cada cap com un “espai mental col·lectiu”. Un Centre Social no es pot “menjar” tot el temps maquinant, produint i conspirant. Un La relació amb els diferents projectes que Centre Social no es només la seva gestió, habiten i son aquell espai però moltes vegades amenaça en ser-ho. Com evitar que les persones, els col·lectius, no facin un ús instrumental de l'espai? La A la clàssica polèmica sobre si un centre gent del Centre Social intentava resoldre social és un mitjà o una finalitat, la primera a q u e s t p r o b l e m a i n c o r p o r a n t e l s resposta es immediata: el centre social és coneixements de la gent al procés del centre una eina per a aconseguir els objectius social: a través del contagi i la quotidianitat, polítics. Però de seguida, quan es reflexiona es tractaba d'implicar a la gent al procés sobre la quantitat de temps que s'ha entregat polític. El centre social ha estat un espai a l'espai, s'apunta que també he estat una públic que qualsevol podia fer servir, sempre forma de vida que duia una recompensa en i quan es respectessin uns mínims de si mateixa. Una finalitat. convivència. Un centre social ha de tenir sempre una actitud oberta cap a el que ve de Al centre social es desenvolupava una fora, canalitzar els espais de participació, dinàmica horitzontal i expansiva encarnada multiplicar els registres, llegir els desigs, les en multitud de projectes heterogenis, que es singularitats que els transiten, les “costures” verticalitzava i concretava de tant en quant dels processos. en esdeveniments concrets on el centre social “es feia subjecte/visible”. Un problema polític important del centre social va ser que durant un temps es va Organització deixar de parlar del centre social per que Des del primer moment, es donava molta cadascú estava centrat en el seu projecte importància a l'assemblea de gestió del particular. Els diferents projectes del Centre centre social, com espai sobirà i decisori. Social no poden “tapar” el propi centre. Crear Però aviat es va descobrir que en aquestes una comunitat, una xarxa afectiva, més enllà

de la “coordinació” entre la diferent gent o grups, és vital. El projecte del bar mantenia el centre social obert i era una finestra al carrer. En molts moments, es feia més política al bar que a les assemblees. Era un lloc de conspiració, un espai obert, llis, de cooperació, on la gent parlava, maquinava i s'apuntava a iniciatives varies. El bar és la porta oberta al centre social. Ha de ser accessible, ha d'explicar a les persones on es troben, ha de facilitar contactes amb els responsables dels projectes, etc. El bar era al mateix temps un recurs col·lectiu per a els militants. L'organització es fonamental: per exemple, els problemes que hi havia al bar no eren només de les persones que estiguessin treballant-hi en aquell moment, si no que tothom del centre social necessitava sentirse arropat per la resta. Un centre social és una finestra oberta als problemes de “lo social”; una barreja de mà esquerra i fermesa es necessària per abordar-los. Desallotjament/s Si la xarxa es manté no importa el lloc on es troba el Centre Social Okupat.

Si heu aconseguit arribar fins al final, ara us porposem que rellegiu aquest article canviat Centre Social per Casal de Joves, bar per punt de trobada, assamblea de gestió per gestora, codicoca, locomotora, etc. En definitiva en tots dos casos estem parlant de projectes col··lectius de transformació social. Esperem us serveixi per a la reflexió.


FEBRER 2009 NÚMERO 66, ÈPOCA V

06

internacional

Seminari d’avaluació de Juventudes Creadoras El IV Encuentro de Juventudes Creadoras que es va realitzar a l’agost del 2008 a Catania, on vam poder tractar i treballar els obstacles que existeixen i que d’alguna manera impedeixen i/o dificulten la participació juvenil, i on tres dels nostres casals van participar, ha donat molt de sí. Com ja sabeu, d’aquesta magnífica experiència que va durar 15 dies a l’estiu, van poder sortir a la llum, o millor dit, ja mig s’han deixat entreveure, els tant estimats i aclamats Participettis, que d’alguna manera o altre segur que molts de nosaltres ja ens els imaginem.

Bé, doncs com us anàvem dient... Aquesta història no finalitza aquí, a part de que els Participettis no han fet més que començar, els darrers dies, del 15 al 21 de gener, hem pogut assistir al seminari d’avaluació d’aquest projecte “Juventudes Creadoras”, on justament vam estar tractant i debatent molt intensament, i amb moltes ganes i il·lusió, el futur i la sostenibilitat d’aquest estimat projecte. La bona viabilitat que pugui tenir d’ara en endavant, com poder implicar i captar a nous membres que puguin participar en JC... Com per exemple noves delegacions i/o noves associacions juvenils, etc.

TROBADA INTERNACIONAL celebrating our shared future

través de fòrums, emails, etc. I d’altra banda, s’ha establit un grup promotor el qual s’encarregarà de perfilar i marcar unes línies d’actuació adients amb el projecte, per així poder dotar a aquest d’una càrrega més ideològica que permeti aconseguir les forces i les formes necessàries perquè “Juventudes Creadoras” no mori mai i pugui arribar ben lluny!!!

La Confederació Europea de Casals de Joves (ECYC), ens convida a la trobada internacional “Celebrating our shared future” per celebrar la importància de les relacions interculturals, la igualtat d’oportunitats i els drets humans. La trobada serà un espai on els participants exploraran la historia dels DDHH i compartiran eines de diàleg intercultural a través de metodologies artístiques i creatives, amb espais de debat, Tal i com ho faran i ho demostraran els xerrades i tallers oberts. A la Trobada Participettis d’aquí a molt poc!!! participaran 60 joves de diferents països europeus, d’associacions juvenils membres de l’ECYC. Casals de Joves de Catalunya es Els Participettis membre actiu de l’ECYC des de 2006.

Als acords als quals vam arribar, creiem que són prou viables, i per tant vetllarem perquè puguin ser assolits amb èxit. Per aquest motiu, a partir d’ara els grups i comissions de treball que s’han creat i que s’han compromès a fer una feina més detallada i real, ja s’han posat a treballar per la causa.

El programa de la Trobada inclou: Performances artístiques dels grups participants, Tallers oberts sobre DDHH y diàleg intercultural, Exposicions dels grups participants, Jocs i dinàmiques de grup, Xerrades sobre la educació en DDHH Perfil dels participants: joves de 16 a 30 anys actius a una organització juvenil, treballadors juvenils, dirigents d’associacions juvenils. Els grups de joves que participin a la Trobada han de tenir algun projecte artístic actiu a la seva entitat de base (teatre, circ, musica, art plàstic, etc) per poder compartir una mostra o performance del propi treball artístic durant la Trobada amb els altres grups convidats.

Per una banda es començarà a desenvolupar una tasca més de difusió i de sostenibilitat del projecte en Internet, per poder tenir una bona comunicació en xarxa a

ANIMEU – VOS A PARTICIPAR-HI! TENIU TEMPS PER APUNTAR-VOS FINS AL 27 DE FEBRER 2009 Per més info, poseu-vos en contacte amb l’Annalisa a Casals de Joves de Catalunya, al 93 601 16 16 o internacional@casaldejoves.org

info TIC 2.0

Galaxia Google imperi o resistència? Google ha deixat de ser només un cercador per convertir-se en un proveïdor de múltiples serveis, amb cada cop més poder dins el món dels negocis a Internet. Us presentem un resum dels més interessants per les vostres entitats:

iGoogle Permet configurar una pàgina personal al navegador amb la informació que desitgem (titulars de notícies, previsió meteorològica, RSS, etc)

Chrome Lleuger navegador web que combina un disseny minimalista amb la tecnologia més sofisticada per fer que l'ús del web sigui més ràpid, segur i fàcil Desktop Cercador que podem instal·lar en local al nostre ordinador per buscar arxius segons el seu nom o el seu contingut.

Earth Serveix per veure la terra des de l'aire, fins a un nivell de detall sorprenent. També permet marcar-hi rutes i itineraris o afegir-hi fotografies. Talk Eina per comunicar-nos amb una altra persona, ja sigui en mode text o emprant la veu.

El pòdium: els tres serveis més interessants per entitats: 1. Docs Permet compartir arxius de text i fulls de càlcul amb altres usuaris/es, modificar-los simultàniament, publicar-los a Internet, baixar-los al nostre ordinador en múltiples formats, etc. 2. Calendar Eina per crear calendaris i compartir-los en línia. Permet carregar múltiples calendaris i integrar-los a la portada del nostre web. 3. Picasa Gestor fotogràfic per organitzar en àlbums les nostres fotografies i etiquetar-les per poder fer cerques.

Analytics Ens permet recopilar i visualitzar les estadístiques de visites al web de la nostra entitat: número, procedència, temps de visita, etc. Youtube El servei de vídeo 2.0 més conegut i utilitzat actualment.

Maps Servei per cercar adreces postals i veure mapes, amb possibilitat d'activar la vista satèl·lit i en alguns casos gaudir del Google Street View. Blogger Servei de creació de weblogs, amb múltiples opcions de personalització i publicació.

Gmail Actualment el millor servei de webmail que existeix. Cerques, etiquetes i organització per converses, ideal per gestionar un gran volum de missatges. Molt millor que hotmail i yahoo (per si no quedava clar) Reader Per gestionar tots els weblogs o diaris que acostumem a llegir. Ens ajunta totes les actualitzacions en una única plana.


FEBRER 2009 NÚMERO 66, ÈPOCA V

07 info salut

Condonéate: Plaer sense risc Portal informatiu sobre prevenció del VIH i altres MTS.

RECORDATORI IMPORTANT.. 8 de març Dia Internacional de les dones Des de la secció de salut de l'infojove, aprofitem l'ocasió per recordar a tots els casals i entitats que el proper dia 8 de març se celebra el dia internacional de les dones. Com a data commemorativa i reivindicativa de la nostra societat, us animem a participar-hi en la mesura que creieu convenient. Són moltes les coses que es poden fer i des de moltes perspectives: salut, acció social, secundària,... Amb aquesta nova campanya, el CJE (Consejo de la Juventud de España) pretenia oferir una informació clara, senzilla, bàsica i específica a la població juvenil sobre les formes de transmissió i prevenció i la prova del VIH; contribuir a la acceptació i normalització de l'ús del preservatiu; sensibilitzar a la població juvenil en relació a la importància de la prevenció del VIH; fomentar la negociació de l'ús del preservatiu per prevenir infeccions de transmissió sexual, així com els embarassos no desitjats; i facilitar l'accès de la gent jove al preservatiu com a mitjà eficaç de prevenció.

Des de la mateixa web es pot conèixer els materials de la campanya i la seva descàrrega. Completa la seva oferta, posant a disposició dels interessats un joc interactiu, amb el que es pretén fomentar l’ aprenentatge de prevenció de manera dinàmica, i acabar amb els mites i creences existents.

No deixeu passar l'oportunitat de fer quelcom al respecte, i sobretot no us oblideu d'explicar-nos-ho i d'enviar-ne fotos. Salut i endavant!!!

Un recurs més que podeu utilitzar des de les vostres entitats i els vostres espais ETIC per apropar qüestions de salut que a tots i totes ens poden ser d'utilitat. Us animo a fer-li un cop d'ull i ja sabeu que per més informació: D'ençà d'aquesta campanya esdevé Condoneate.org la salut@casaldejoves.org nova pàgina web que s'ha posat en marxa, en col·laboració amb el Pla Nacional sobre el Sida. La web pretén ser un punt de trobada entre entitats i joves, de manera que tota la informació disponible de la campanya de prevenció estigui unificada i sigui fàcilment localitzable, i que reculli informació dels centres on es realitzen les proves del VIH, informació sobre la malaltia i un calendari d'activitats, entre d'altres coses.

secundària

Educació per la ciutadania, una assignatura per tothom i uns llibres per cadascú. L'exercici quotidià de llegir el diari ens descobreix que la polèmica assignatura de ciutadania torna a estar a debat. Aquest cop per a definitivament determinar el dret o no a objectar sobre l'assignatura.

neguen que l'assignatura --com ha estat concebuda pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero-- suposi "un adoctrinament", com manté el PP, ja que compleix amb la doctrina del Tribunal d'Estrasburg. "No és manifestament invasora de drets fonamentals", Al Diari el Periódico, ens informa de la afegeixen...” decisió judicial “...El Tribunal Suprem, per 22 vots a set, ha acabat amb els dubtes. No es pot objectar l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania; la matèria no és un "adoctrinament" dels nens i nenes, com sostenia el PP, i els pares i mares podran impugnar els continguts dels llibres de text si pensen que vulneren els seus drets constitucionals. ...” ” ...Dues jornades i mitja han estat necessàries perquè els 29 magistrats que integren el ple del contenciós administratiu del tribunal acordessin avalar Ciutadania i anul·lar la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), que va permetre a uns pares objectar l'assignatura per entendre que vulnerava el seu dret a la llibertat ideo-lògica i religiosa (article 16 de la Constitució) i el dret a educar moralment els seus fills (27.3)...” ”...Els jutges van arribar a la conclusió que aquesta assignatura s'ha de cursar com la resta de les matèries. "De la mateixa manera que no es pot objectar Matemàtiques tampoc es pot fer amb Ciutadania", afirmen. També van manifestar que els decrets estatals que regulen la matèria no vulneren els preceptes constitucionals invocats. Els jutges també

“...No obstant, després de revisar el contingut d'alguns dels llibres de text, el ple admet que poden sorgir alguns problemes en la plasmació de l'assignatura per part de les editorials que redacten els manuals. Per això, entén que els pares poden impugnarlos. "No han d'empassar-se tot el que diuen els llibres", expliquen. No obstant, aquesta impugnació no eximirà els seus fills d'estudiar Ciutadania...”

tenen un tractament semblant. Els punts més calents són els temes sobre sexe, creences religioses i emocions. En qualsevol cas cada centre adapta els continguts al seu ideari educatiu i segons el llibre, l'avortament pot ésser “un atemptat contra les “persones” més indefenses” o una realitat regulada per la llei. “

Sobre el gènere: “El terme gènere fa referència a una construcció cultural i, com tots els temes culturals, pot ésser modificat. Queda clar, doncs, que la diferència en les relacions de gènere no es quelcom natural ni biològic, sinó quelcom après i, molts cops, imposat. Diu en el llibre de Algaida , que també inclou un repàs a la història del moviment feminista. L'editorial Casals enuncia:”La dona ha estat sempre la Sobre la família: El manual d'Algaida transmisora dels sentiments , el món de enumera set tipologies de famílies y les l'afectivitat... La mare humanitza la Família. col·loca al mateix nivell, entre elles, la És ella el ciment de la unió ...” monoparental o la reconstruïda: els valors de “estimació, confiança i respecte” es donen Sobre l'Amor: Al manual SM s'inclouen independentment del tipus de família. En dins els graus d'enamorament aquell on “es contraposició els textos més conservadors troba a falta molt a una persona quan està reivindiquen la família només com “la unió lluny, però no l'aguantem a prop o ens d'un home i una dona oberta a la procreació”. avorrim amb ella “ . I de nou l'editorial Casals I afegeixen:” A qualsevol relació li diem dona una visió restrictiva i tradicional “La família. No són una autèntica família les paraula amor està falsificada en l'actualitat parelles de fet homosexuals; són unions de degut al seu abús, la manipulació i fet respectable, però no són matrimoni”. l'adulteració.”

La sentència, que encara no ha estat redactada, no concretarà què es pot dir o què no es pot dir en els llibres de text, segons fonts jurídiques. "No establirà categories Sobre el sexe: L'editorial Octaedro explica que les relacions sexuals són “una forma dogmàtiques" ... “ d'expressar afectes i canalitzar el desig de plaer”. Al temps que recorda que l'església Margarita Batallas, El Periódico. en la seva catòlica condemna el sexe prematrimonial , edició digital del 29/1/2009. l'extramatrimonial i la masturbació. (elperiódico.cat)

Sobre la homosexualitat: L'editorial Octaedro dedica diferents capítols a estudiar la realitat social i afectiva de les persones homosexuals. Insisteix en que els adolescents, independentment de la seva opció sexual, es protegeixin de la sida i altres enfermetats, així con d'embarassos no “...A la majoria de llibres els temes com la desitjats amb l'ús del preservatiu. “L'amor no seguretat vial o la societat democràtica té sexe, ens enamorem de la persona”. Fem un cop d'ull a alguns llibres i plantegemnos quins continguts s'han d'impugnar. Al diari El País en fa un repàs del temes més polèmics:

El País del 28/1/2009, al suplement vida i artes


FEBRER 2009 NÚMERO 66, ÈPOCA V

la contra

08

Infojove febrer 2009  

Infojove febrer 2009