Page 246

1 OOO-tal skott per arbetaretimme 4

-,..

X )t

3

b

#-.,

)

)t

X

2 X

)t

)t

o

.., ...

X

O 1 OOO-tal meter vävnad per »mönster»

Diagram 31. Storleken av produktionen per arbetaretimme och tillverkningsseriernas (antal 1 000 meter per mönster) för vissa ylleväverier ti lIverkande huvudsakligen herr- och överplaggstyger. 1938.

J ängd

Som framgår av diagrammet kan inte någon samvariation utläsas mellan antalet skott per arbetaretimme och antalet tillverkade 1 000 meter per mönster. Någon olikartad tendens för företag av olika storlek eller för sådana huvudsakligen inriktade på kardgarns- respektive kamgarnsvävnader kan ej .heller utläsas. Skillnaden mellan storleken av produk245

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn