Page 241

Antal kg garn per arbetaretimme

)(

2,5

X X X

X

2,0

X X

-

X

,..

1,5

X

to

0,5

OL---_LO

20

.l.--

.L.....-_--...:...---JL....--_ _. - - J . _ - . I

60

40

80

100

Antal ton producerat garn

x

= kombinerade spinnerier och väverier utom de med X betecknade.

X

=

friståenpe spinnerier eller kombinerade företag, vilka sälja delen av sin garnproduktion.

Diagram 28. Storleke.n av. produktionen timme 1938 för vissa kardgarnsspinnerier. .

mer än 150

och produktion per arbetare-

.

Särskilt för kamgarnsspinnerier men. också för kardgarnsspinnerier anses i övrigt icke oväsentliga stordriftens fördelar ligga, bl. a. däri, att möjligheter att sortera ull och anpassa denna efter olika slag av vävnader förbättras, då spinneriets storlek växer. C. Produktione,ns storlek per arbetaretimme och tillverkningsseriernas längd Som framgår av vidstående diagram förefaller ett visst samband finnas mellan produktionens storlek per arbetaretimme och tillverknings240

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement