Page 236

Produktions- och distributionsstrukturen för ylleväverier (även kombinerade med spinnerier) i fråga om vävnad Samtliga uppgifter äro medianvärden och avse endast siffermässigt analyserade företag. 1 Tillverk- - - ningsvärde per töre- Storlekstag! grupp milj. kr.

Delbransch

1. Herr- och överplaggstyger (även sport- och kapptyger)

0,1 0,5

\."1 6,7 2. Dambeklädnadstyger (huvudsakligen klänningstyger) 3. Filtar och draperitygers ...

2

---

Försäljnings- Antal värde företag Index

1 2 3 4

3,9 [0,1 0,8

3

1 2

4

I

5

I

6

I

7

Antal per företag tillverkade varu, grupper

I I l' varu1 3 s ag

8

I

9

I

10

I

11

Försäljningsvärdets procentuella fördelning på

I

. monster (styck) 000 per m mönster detaljist grossist

I textil-I_ .

12

l

13

I

Antal kunder per företag

I

detaljist grossist

15

14 4

I texlilfabri-

Försä

detalji

kant

100 450 1400 4800

4 8 8 5

2 4 3 3

4 8 7 11

73 142 220 508

0,4 0,5 1,4 1,7

(7) (O) (3)

8 32 23 17

84 45 73 69

100

3

3

6

425

2,1

10

50

100 170

3 4

2 2

4 5

42 72

1,3 1,2

30 32

(47) (44)

-

-

-

6 O 6

29 578 400

11 22 40 104

44 42 83 167

(2,4) (0,7) (2,0)

40

O

33

106

90

10,0

(5) (14)

30 O

400 294

28 94

-

-

0,5 1,4

Alla till respektive storleksgrupper förda företag, )samtliga företag», ej endast de siffermässigt analyserade. Vilka varugrupper, som avses, framgår av diagram på sid. 208. 3 Vilka varuslag, som avses, framgår av sid. 216. " Företag, vilka sakna försäljning till viss kategori och därför icke redovisa några kunder i denna kategori, ha ut räkningen av medianvärdet för antal kunder och försäljningen per kund i ifrågavarande kategori. 5 I denna delbransch ingår även i någon omfattning garn i uppgifterna angående försäljningsvärde och distributions 1

2

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement