Page 231

FörsäljningFörsäljningens storlek per detaljist är mycket betydande, ungefär fem ens per gånger större än för såväl delbranschen herr- och överplaggstyger inom

kund l ?hka k ategorler

ylleindustrien som delbranschen dambeklädnadstyger m. m. inom bomullsindustrien, båda storleksgrupperna. Den höga försäljningen per detaljist torde bl. a. ha sin orsak i att inom ylleindustrien tillverkade dambeklädnadstyger i stor utsträckning köpas av högre inkomstklasser och endast i .liten omfattning (enstaka gånger) av de lägre inkomstklasserna. Inköpen per konsunltionsenhet äro därför små samtidigt som konsumenternas krav på sortiment äro höga. Försäljningen av metervaror kommer att koncentreras till de större affärerna, som kunna hålla stort .varusortiment. Försälj ningen per grossist och per textilfabrikant är ungefär lika stor som för motsvarande storleksgrupp inom delbranschen dambeklädnadstyger m. nl. i bomullsindustrien. Storleken av försäljningen per kund (1000-tal kr.) i ovan diskuterade delbranscher var:

Delbransch

Textil-

Grossist plus textilfabrikant

Detaljist

Grossist

10,0

18,8

13,5

.15,9

(1,8) 2,0

11,2 17,1

18,5 17,5

13,0 15,3

(2,0)

21,0

24,9

21,1

fabrikant

Företag tillverkande huvudsakligen: dambeklädnadstyger (huvudsakligen klänningstyger) inom ylleindustrien .................. dambeklädnadstyger utom överplaggstyger samt skjorttyger och flaneller inom bomul1sindustrien storleksgrupp 1 ............................ storleksgrupp 2 ............................ herr- och överplaggstyger samt dräkt- och sporttyger inom ylleindustrien storleks grupp 4 ............................

FörsäljningFörsäljningen per försäljare är anmärkningsvärt hög (1,7 miljoner kroper nor) i förhållande till varusortimentets storlek. Den torde förskjutas uppåt

forsalJare

av den förhållandevis höga försäljningen per kund. Försäljningen per försäljare är lika stor som för den största storlel{sgruppen idelbranschen herr- och överplaggstyger men endast hälften så stor som för den största storleksgruppen .idelbranschen dambeklädnadstyger m. m. inom bomullsindustrien, där antalet mönster emellertid är mer än fyra gånger större. FörsäljningsSamtliga företag i denna delbransch sälja över hela landet utom Norrområdets land, men kunna via grossister även sälja på denna marknad. Endast storlek ett företag har redovisat försäljning även i Norrland. 232

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement