Page 221

Index 6000

(Respektive komponenters medianvärde i storleksgrupp

I

4000

2000

I 1000 800

:....--

I

600 400

I

-n-

100

I

Storleksg ru pp

Index 100=

I I I 1 2 3 4 Försäljningsvärde 125000 kr.

I

I

200

1

al

2 3 4 Antai tillverkade mönster 73

ni 1 2 3 4 Antal till· verkade meter per mönster 400

1

III I II

2 3 4 Antal grossister

11

1 2 3 4 Antal textil· fabrikanter 44

1

Fö per

26

Diagram 27. Tillverknings- och distributionsstrukturen för olika stora företag inom ylleindustrie 1938. Halvlogaritmisk skala.

l

Storleken av de olika indextalen framgår av följande tabell:

!{omponent

Salutillverkningsvärde (Jlförsäljningsvärdel» Antal tillverkade mö1l.tser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ) meter per mönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antal kunder: grossister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . textilfabrikanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Försäljningens storlek per: grossist...................... textilfabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . grossist plus tex.tiIfabrikant . . . . Försäljningens storlek per försäljare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement