Page 205

Varu9 ru PP K

Varuslag Konstsilkefoder I

HB Kostymtyg av kamgarn

I

J I

DB Klänningstyg av konstsilke DB

» kamgarn

»

I

I

HB Kostymtyg ej av kamgarn DB Sommarkapptyg

J

I

DB Vinterkapptyg HB Vinteröverrockstyg

I

HB ByxtyS av kardgarn HB Trenchcoat- o. gabardintyg F

I

Sängfiltar

H B Skiddräktstyg K

Vattulin

HB Vadmals- o. tyngre sporttyg K

Tagelduk

H

Möbel- och draperityg

F

Hästfiltar, gråfiltar o. dyl.

K

Ärmfoder

QV

konstsilke . Förutom i diagrammet angivna varuslag tillverkades i mindre skala åtta varuslag till en sammanlagd kvantitet motsvarande 1/ 10 procent av den totala produktionen.

DB Övrigt klänningstyg HB Byxtyg av kamgarn H B Sommaröverrockstyg ej av kamgarn H

Mattor

K

Trenchcoatfoder

F

Sängfiltar, barn-

H B Sommaröverrockstyg av kamgarn K

Yllefoder

Produktion av resp. varuslag av totala produktionen

procent O HB = DB = K = F = H =

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Herrbeklädnadstyger Dambeklädnadstyger Fodervaror Filtar Heminredningsart.iklar

Diagram 23. Produktionen av olika av ylleindustrien tillverkade varuslag i procent av ylleindustriens tota/produktion, båda uttryckta i anta.' skott, 1936-1938. De helröda (icke streckade) staplarna angiva det ungefärliga storleksförhållandet mellan för tillverkning av respektive varuslag erforderliga vävstolstimmar.

208

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement