Page 191

I

Kläder, huvudsakligen av ylle, ink!. halvfabrikat

I Ja

I

, 83

Trikåvaror

l Mattor

J22

I Kamgarnsvävnader

i

59

I Kardgarnsvävnader

198

I .147

Maskinfilt

I Kamgarn

141

I 90

Kardgarn

I ]14

Kammad ull

I

02- 3

Ull

I

Annat ullmaterial än ull

c:a 100

I o

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Diagram 19. Självförsörjningsgraden för yllevaror. Den svenska produktionen av yllevaror (he/- och halvfabrikat samt råvaror) i procent av totalförbrukningen 1936-1938 - i vikt räknat.

.

Ökning i % av inhen1sk proSjälvförsörjduktion för ningsprocent uppnående av (3 i % av 2) »självförsörjning)

,

Varuslag

Total för brukInhemsk proning ()I{onsumduktion tion)) Ton

1

Trikåvaror ..................... '. Mattor .......................... Kamgarnsvävnader och -filtar. .. '.. Kardgarnsvävnader och -filtar ..... Press- och maskinfilt ............. Kamgarn ....................... Kardgarn .................... .. Kammad ull ••••••< ••••••••••••••

I

2

2575 1 570 4320 7105 570 8200 10400 8900

Ton

I

3

2145 340 2540 6990 835 3360 9360 1 240

l

4

83 22 59 98 147 41 90 14

I

5

20 362 70 1 - 32 144 11 620

De i tabellen angivna siffrorna äro ganska approximativa dels på grund av de med nödvändighet ungefärliga omräkningstalen och dels på grund av ofullständigheterna d'en officiella import- och, produktionsstatistiken. Sålunda har den producerade kvantiteten kardgarns- respektive kam194

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn