Page 186

Bilaga 1 (löpande nr 1) Utvecklingen i absoluta tal. Kvantitetsgrund

1924

1929

1932

1935

1936

1937

1938

1939

Ullspinnerier: st. Antal arbetsställen ...... Antal självständiga spinst. nerier ................ Antal använda spindlar .. 1000st. ton Tillverkad viktsmängd garn ; Antal arbetaretimmar .... 1000st. Tillverkad viktsmängd garn ton per arbetsställe ....... Antal använda spindlar per st. arbetsställe ........... Tillverkad viktsmängd garn kg. per använd spindel .... Antal arbetaretimmar per st. använd spindel. ....... Tillverkad viktsmängd garn kg. per arbetaretimme .....

106

96

36 31 257 245 11 746 10327 9160 8154

90

88

88

88

84

87

27 26 26 24 22 25 253 247 242 240 230 229 9628 12266 13291 14043 10540 11 673 7413 8 132 8315 8305 6575 7335

111

108

107

139

151

160

125

134

2420

2549

2809

2803

275O

2726

2738

2633

46

42

38

50

55

59

46

51

35,6

33,3

29,3

33,0

34,4

34,6

28,6

32,0

1,3

1,3

1,3

1,5

1,6

1,7

1,6

1,6

96

97

92

87

92

98

94

100

21 4450

19 4686

19 4 100

18 3900

21 4051

23 4175

22 3917

25 3983

Ylleväverier : st. Antal arbetsställen ...... Antal självständiga vävest. rier .................. st. Antal använda vävstolar .. Tillverkad viktsmängd ton vävnad ............... Antal arbetaretimmar .... 1000 st. Tillverkad viktsmängd vävnad per arbetsställe ton Antal använda vävstolar per arbetsställe ........ st. Tillverkad viktsmängd vävnad per använd vävkg. stol .................. , Antal per använd vävstol ........ 1000 st. Tillverkad viktsmängd vävnad per arbetaretimme ................ kg. Kombinerade fabriker ...

st.

8465 8119 7 903 10075 11 308 11 435 9374 10 537 13447 12897 11 639 13913 15089 14701 12752 13765 88

84

86

116

123

117

100

105

46

48

45

45

44

43

42

40

1 902

1 733

1 928

2583

2791

2739

2393

2645

3,0

2,8

2,8

3,6

3,7

3,5

3,3

3,5

0,6

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

0,8

61

57

53

51

52

53

52

51

189

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement