Page 156

TRIKÅFABRIKER Index 2000

Index 2000

1 000 800

1 000 800

600

600

400

400

200

100 -..;;;.,

100

---J

--l.-

--1.-

Storleks- 1 grupp

2

Storleks- 1 grupp

--'

2

Antal kunder

Försäljningens storlek per kund och per försäljare

- - Försäljningsvärde 0000000C. Antal detaljister » grossister

- - Försäljningsvärde 00000000 Försäljning per detaljist » »grossist » » försäljare

Diagram 13. Distributionsstrukturen för olika stora företag inom trikåindustrien, tillverkande huvudsakligen trikåunderkläder för damer och barn. 1938. Logaritmisk skala. KONFEKTIONSFABRIKER

Index 2000

1 000 800 . _ - Försäljningsvärde

600

00000000

400

0-0-0

=

Antal detaljister Försäljning per detaljist » » försäljare Antal kunder per försäljare

200

Diagram 14. Distributionsstrukturen för olika stora företag inom konfektions- och sömnadsindustrien, tillverkande huvudsakligen kostymer och överplagg. 1938. Logaritmisk skala.

100 80 60 40 Storleks- 1 grupp

2

4

skalan är lutningen hos kurvorna i alla diagram fullt jämförbar. För en textkommentar till diagramn1en hänvisas till kapitlen angående respektive industrier. Inom nästan alla delbranscher växer såväl varusortimentets storlek som tillverkningsseriernas längd vid stigande företagsstorlek. Då denna ökar från små till medelstora företag förefaller i allmänhet tillverknings159

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement