Page 150

I

Efterorder

Procent

Säsongorder

Lager

/

80

60

-

40

I

20

o Delbransch Industri

l-.--J".......

IOIA-._ _I - -

2 Ylleindustrien

2

..

6

Bom ullsi nd ustrien

Trikåi nd ustrie n

Ylleindustrien : Delbransch 1: Herr- och överplaggstyger 2: Dambeklädnadstyger 3: Filtar och draperityger Bomullsindustrien : Delbransch 2: Dambeklädnadstyger 3: Blandad tillverkning av bomullstyger 6: Gardin- och draperityger

"""---"

11 Konfektionsi nd ustrien

Trikåindustrien : Delbransch 1 : Trikåunderkläder för damer och barn Konfektionsindustrien: Delbransch 1: Kostymer och överplagg 11 : Skjortor och pyjamas

Diagram 11. Värdet av den på lager samt säsong- och efterorder utförda tillverkningen i procent av totala til/verkningsvärdet mot slutet av 1930-talet (år 1938) inom några viktiga textila delbranscher.

efterordernas betydelse stor. I herrkonfektionsindustrien förekommer i ganska stor utsträckning en speciell form av efterorder, nämligen av konsumenterna via detaljhandeln beställda konfel{tionsplagg efter mått. Herrkonfektionsindustrien redovisade i det närmaste relativt lika stora efterorder som de fabriker, som huvudsakligen väva dambeklädnadstyger. Ovanstående diagram visar betydelsen av tillverkning på lager, säsong- och efterorder i några viktigare delbranscher. Ur tillverkningssynpunkt äro efterorderna av stor betydelse, emedan de ofta förorsaka avsevärda svårigheter i tillverl{ningsplaneringen. Samtidigt medgiver dock i allmänhet lagertillverkningen och de relativt tidigt lämnade säsongorderna, vilka upptagas två gånger om året (höstjvinterrespektive vårjsommarvaror), en sådan planering av tillverkningen, att sysselsättningen under året inom nästan alla textila industrier är mycket jämn. Den inverkan på produktionsstrukturen, som ordertillverkning i stor skala utövar, beröres' i avsnitt 16. 153

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement