Page 130

tag, delbranscher. Även förutsättningarna för tillverkningstekniken synas vanligen i stort sett vara lika för företagen inom samma delbransch, icke sällan också inom flera delbranscher. Däremot kan, som framgår av avsnitt 7, ibland icke oväsentliga skillnader föreligga mellan kvalitets- respektive originalitetsnivån hos produkter, tillverkade av företag inom samma delbransch. De viktigare delbranscherna i fråga om färdigfabrikat utom handelsgarn angivas nedan. Beträffande trikå- samt konfektions- och sömnadsindustrierna ha dock för vinnande av överskådlighet endast huvudgrupperna av delbranscher n1edtagits.

Företag tillverkande huvudsakligen

..................................

Antal företag

Tillverkningsvärde milj. kr.

Tillverkningsvärde i procent av resp. industriers totala tillverkningsvärde

58

94

100

30 4 20 4

60 15 9 11

63 17 9 11

Bomullsindustri m. m .. .........................

77

149

100

{

Dambeklädnadstyger, skjorttyger och flaneller .. i- Blandad tillverkning av bomullsvävnader ...... J Vitvaruvävnader av lin och bomull ........... Lt Gardin- och draperityger (ej ylle) ............. C Tekniska artiklar av bomull och jute .......... 6 Övrigt ........ " ...........................

13

75 26 17 10 12 9

50 17 11 7 8 7

l'rikåindustri .................................

158

87

100

Trikåvaror för damer och barn ............... Herrtrikåvaror .............................. Herr-, dam- och barntrikåvaror ............... Blandad tillverkning ........................ Trikåväv ...................................

88 36 13 14 7

47 7 4 28 1

54 8 5 32

Ylleindustri

'J Herr- och överplaggstyger samt dräkt- och sporttyger ....................................

t; Dambeklädnadstyger utom dräkt- och kapptyger l{

Filtar och draperityger ...................... l\laskinfilt ................................. ,.

9

10 22 5 18

1

Konfektions- och sömnads industri ................

501

255

100

Herrkonfektion ............................. Damkonfektion ............................. Barnkonfektion ., ........................... Beklädnadsartiklar (damunderkläder, skj ortor etc.) Sömnadsartiklar ............................ Hattar och mössor .......................... Blandad tillverkning ........................ Lönsömnad .................................

120 70 10 90 62 65 18 66

120 40 6 37 14 18 17 3

47 15 1 / 2

2 15 5 1/ 2 7 7 1

I

133

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement