Page 128

Procentuell andel av totalantal varuslag respektive av totalprod uktionen mött i a ntal skott

Produktion

Antal varuslag

50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

YLLEINDUSTRIEN 40

30

20

10

o

.........

Produktionsserier (milj. skott) mindre än 1

1-5

5-10

10-30

30-100

100-200

200-500

mer än 500

Procentuell andel av totalantal varuslag respektive av totaIproduktionen mött i antal skott

60

BOMULLSI·NDUSTRIEN ,..-,

50

'--

40

30

'--

-

20

!--

-

-;:--

o

ro--...

="'""

',1

10

!1.. .

I.o-oool

.-

l.:r--t

..

ProduktionsserJer (milJ. skott) mindre än 10

10-JO

t:..

n

30-100

100-300

300-600

---

............

n 6001 000

-

rl I 1 0002000

mer än 2000

Diagram 7. Betydelsen av olika långa produktionsserier för vävnader 1936-1938.

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement