Page 114

100

Konfektionsvaror /..

90

Trikåvaror

\9 8

Kardgarnsvävnader J 59

Kamgarnsvävnader

175

Bomullsvävnoder

1 90

Kardgarn

141

Kamgarn

170

Bomullsgarn

Konstsilkegarn

Ull

Bomull

O

o

20

40

60

80

100 procent

Diagram 4. Graden av självförsörjning för textilvaror mot slutet av 1930-ta/et. Inhemsk produktion av färdigvaror, vävnader och garn samt ull och bomull i procent av inhemsk konsumtion - allt i vikt räknat.

fabrikat avsevärd. Av den totala l{onsumtionen svarade den inhemska produktionen av kardgarn för 90 procent och av kamgarn för 40 procent, av bomullsgarn, alla slag, för knappt 70 procent och av konstsilkegarn för ungefär en tredjedel. Beträffande råvaror dominerade importen helt. Sålunda importerades exempelvis all bomull och 98 procent av all förbrukad ull. I värde räknat var importens betydelse större än vad ovan på basis av viktsuppgifter angivna siffror visa, huvudsakligen emedan de importerade garnerna och vävnaderna voro i genomsnitt finare respektive lättare än de svenska varorna och därför betingade ett högre värde per viktsenhet. Självförsörjningsgraden för vissa viktigare textila råvaror, halv- och helfabrikat framgår av ovanstående diagram, 117

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement