Page 111

dessa svårigheter ganska snart bli oöverstigliga. Så komplicerad och heterogen som textilbranschen är blir frågan icke hur ingående en undersökning av strukturen skall utföras utan hur ingående den kan utföras. Ibland synas endast mera djupgående och starkare avgränsade undersökningar kunna ge en verkligt ingående uppfattning om den ekonomiska innebörden i olika lägen av åtskilliga strukturella branschproblem. Men i så fall försvårar den bristande överblicken analysen.

114

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement