Page 103

r-----l

llogerhållning , som i förenklan- I f.e syfte icke Inar-, ,betats i diagram-

met utan förut,I$atts oförändrad

I l

Försäljning per kund

D2

Direktförsäljningens relativa storlek

M3

:

T4 Tillverkningens kvalitetsnivå

TS leveranstidens langd

... ................. B1 Konsumtionens varIationsbredd

B2 . Huvudvaruområdets storlek

taM. . B3

84

Inköpsvärde per relevant konsument

Antal order och antal le· veranser per kund

B5 Marknadens geografiska storlek och täthet

B6 Graden. av

konkurrens

B7 TIllverknings-

och dIstributionstekniska möjligheter

Allmänekonomiska och icke-ekonomiska faktorer

Diagram 2. Schematisk beskrivning av produktions- och distributionsstrukturens utformning hos företag och de/branscher inom industrier av typen textil-, möbel- och skoindustrierna. Diagrammet beskrives pd sid. 58 fr.

B8 Behov av . arbets- \ kaplkraft tal

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement