Page 1

Tatacara Mengisi Borang Pelupusan Aset Alih Kerajaan Written by Webmaster SPMICT Monday, 03 May 2010 14:12 -

DEFINASI PELUPUSAN Pelupusan adalah satu tindakan untuk mengeluarkan aset daripada milikan, kawalan, simpanan, dan rekod mengikut kaedah - kaedah yang di tetapkan OBJEKTIF PELUPUSAN Memastikan Jabatan : 1. Tidak menyimpan harta benda yang tidak boleh di gunakan / tidak di perlukan lagi 2. Mendapat hasil pulangan yang terbaik 3. Menjmat ruang stor / pejabat

JENIS ASET ALIH 1. 2. 3. 4.

Aset Kementerian / Jabatan yang di perolehi daripada wang kerajaan Aset yang di terima sebagai hadiah atau sumbangan Sampel / barang contoh untuk tender / kontrak Aset yang di lucut hak

JUSTIFIKASI PELUPUSAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Barang pecah dan rosak Habis tempoh penggunaan ekonomik Tidak ekonomik di baiki Usang Tamat tarikh luput Melebihi keperluan Tidak sesuai lagi di gunakan - perkembangan teknologi Disyorkan selepas urusan verifikasi, pengiraan stok dan pemeriksaan stok

1/3


Tatacara Mengisi Borang Pelupusan Aset Alih Kerajaan Written by Webmaster SPMICT Monday, 03 May 2010 14:12 -

PROSES PELUPUSAN KERJA

Lampiran 1: Contoh borang  KEW PA -16

Lampiran 2 : Contoh borang KEW PA-17

2/3


Tatacara Mengisi Borang Pelupusan Aset Alih Kerajaan Written by Webmaster SPMICT Monday, 03 May 2010 14:12 -

3/3

Tatacara pelupusan  

Pelupusan Aset ICT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you