Page 1

SærSær-Avisen Nr. 3 April 2010

April 2010 Info-huset i træning •

Sport - Kultur - Politik - Livsstil

Artikler og reportager fra Fyn

Denne måneds nummer af Sær-Avisen kan også findes i digital form på vores hjemmeside www.info-huset.dk


Udgives af: Info-huset Bjergegade 15A 5000 Odense C Telefon: 63 752 753 Mail: netavis@info-huset.dk

Redaktion & layout:

Rasmus Svendstrup

Jane Martinsen

Linda Hvidsten

Reportere:

Christina Nielsen Jane Martinsen

Jannik Jensen

Linda Hvidsten

Morten Andersen Silvia Jørgensen Søren Sørensen

Info-huset, Bjergegade 15 A, 5000 Odense C, tlf. 63 752 753 Mail: radio@info-huset.dk, netavis@info-huset.dk tv@info-huset.dk

Tine Larsen


Indholdsfortegnelse Portræt af Bravida Center for Ligebehandling af Handicappedes arbejde Christian Poulsen 30 år De ekstreme Vejrforhold Anmeldelse af Submarino Anmeldelse af Skyggen Anmeldelse af parterapi Interview med Stina Willumsen Portræt af Johanne Schmidt Nielsen Lady Gaga Mode forår/sommer 2010 Motion gør dig glad Niels Olsen 50 år Thomas Sørensen Verdensholdet på turne

Info-huset, Bjergegade 15 A, 5000 Odense C, tlf. 63 752 753 Mail: radio@info-huset.dk, netavis@info-huset.dk tv@info-huset.dk


Af: Journalist Tine Larsen Foto: Søren Sørensen

Jeg har gennem længere tid lavet portrætter af forskellige virksomheder og nu er turen kommet til Bravida

Danmark.

Jeg

tog

kontakt

til

virksomheden, fik lavet en aftale om et interview, så torsdag d. 4. marts tog netavisens fotograf Søren og jeg ud for at interviewe Morten Viemand fra Bravida Danmark. Mit første spørgsmål til ham lød: ” Hvad er Bravida Danmark for en virksomhed”. Han fortalte at Bravida Danmark er en del af en nordisk koncern som er Skandinaviens største leverandør af el-løsninger. De er rigtig store i Sverige. Så ville jeg vide hvad de producerede? Han fortalte at Bravida er en virksomhed som producerer alt inden for tekniske løsninger, de laver også trafikreguleringer samt leverer el til Banedanmark. På vvssiden er det installationer af vand. Så de leverer alt i tekniske løsninger. Så forhørte jeg mig om, hvornår og hvorfor Bravida startede? Han fortalte at Bravida startede i 1838. De har haft mange forskellige ejere gennem årene. Virksomheden hed Semco indtil 1990 hvor de så skiftede navn til Bravida.


Så ville jeg vide om de altid havde ligget på deres nuværende adresse? Til det svarede han, at virksomheden indtil 1966 havde ligget i Vestergade, hvorefter de så flyttede til deres nuværende adresse. Så kunne jeg tænke mig at høre hvem der startede Bravida? Svaret var, at Semler & Mathiassen i 1888 blev etableret, men allerede i 1838 grundlagde Ludvigsen & Hermann Bravida. Dengang solgte de nogle helt andre produkter. Så nåede jeg frem til spørgsmålet om hvor mange ansatte de var i Odense? Han fortalte at de var 300 ansatte i Odense, fordelt på de forskellige fag, men i alt er de 16.000 ansatte. Til daglig

er

der

ikke

mange

kontoret i Odense, idet de fleste montører er ude hos kunder. Så lød spørgsmålet om de havde andre afdelinger i Danmark? Hertil svarede han at de havde 24 afdelinger fordelt over hele landet, så selvom de er store er de også lokale, og det mente han var en fordel. Så nåede jeg frem til sidste spørgsmål som lød. ”Hvordan fremtiden så ud? Han sagde at fremtiden så spændende ud, idet de jo også for et år siden var blevet ramt af den såkaldte finanskrise. Men han mente


at markedet var ved at finde sine ben at stå på, men at fremtiden forsat bød på udfordringer. Så sagde jeg tak fordi han ville lade sig interviewe og Søren og jeg tog tilbage til Info-huset.


Af: Christina Nielsen Foto: Søren Sørensen

Jeg fik en snak med Camilla Jydebjerg og Kira Halberg,

som

arbejder

Center

For

Ligebehandling Af Handicappede, om hvad de laver og hvad Center For Ligebehandling Af Handicappede er. Jeg fik idéen til det fordi de havde interviewet os om politik. CLH blev startet op i 1993. Det var folketinget der besluttede at centeret skulle startes op. Hvad består jeres arbejde i? Vi tager ud og interviewer folk ligesom vi har interviewet jer, så har vi også

interviewet

alle

mulige

andre

mennesker

med

alle

mulige

forskellige former for handicap og det kan også være om alt muligt. Kira arbejder meget med undervisningsområdet og Camilla arbejder meget med socialområdet. Vores undersøgelser kan handle om alt muligt. Kira har lavet en undersøgelse der handle om specialskoler, der har vi ikke været ude og interviewe, der har vi sendt spørgeskemaer ud, så det er lidt forskelligt hvordan vi laver vores undersøgelser. Når folketinget laver nye love, som har noget at gøre med handicap-området, så sender de lovene ud i høring, det vil sige de

spørger

område.

organisationerne spørger

de

det

Center

For

Ligebehandling Af Handicappede og Det Centrale Handicapråd, som Center For Ligebehandling Af Handicappede er sekretariat for. Vi laver også noget arbejde for Det Centrale Handicapråd. Det Centrale Handicapråd rådgiver f.eks. politikerne om spørgsmål på handicapområdet. Alle vores projekter bliver hvert år samlet i en årsberetning.


Den ligger på vores hjemmeside eller man kan få den tilsendt, så man kan se hvad vi har lavet og resultaterne af de undersøgelser vi har lavet. Vi arbejder med de emner, der er mest behov for der er nogen der kigger på. Det er et svært valg for der er mange ting der er vigtige, men så forsøger vi at tage dem, hvor der er størst problemer eller hvor vi kan forsøge at gøre en forskel. Når folk ringer til os får vi noget at vide om hvilken problemer der er, så prøver vi at finde ud af om problemet kun gælder den ene person der har ringet, eller om der er mange der har det samme problem og det er mest, hvis der er mange der har det samme problem, at vi vil gå ind og kigge nærmere på det, fordi så kan vi hjælpe flest muligt. Vi laver ca. en 5-10 undersøgelser om året, men vi skriver også artikler og vi skriver høringssvar. Vi hjælper sommetider andre som laver undersøgelser,

vi

sidder

i

deres

følgegruppe det vil sige, vi kan blive spurgt om hvad vi synes om det de laver. Hvert år i vores årsberetning, der kan man se hvilke undersøgelser vi har lavet, hvor mange spørgsmål borgerne har besvaret og hvor meget undervisning og foredrag vi har holdt. Man kan også altid gå ind på vores hjemmeside og se hvad vi laver for tiden. Hvordan finder I ud af hvilke deltagere I skal have med i de forskellige undersøgelser? Det kommer an på hvad det er for en undersøgelse f.eks. denne her undersøgelse, der er det mennesker med udviklingshæmning vi har med i undersøgelsen, så det kommer an på hvad det er vi vil undersøge og hvem

der

er

målgruppen.

Det

kommer an på hvad det handler om. Det er forskelligt fra gang til gang. Denne

her

gang

viste

vi

at

undersøgelsen skulle handle om mennesker med udviklingshæmning, så vi gik ind på noget der hedder tilbudsportalen, hvor man kan se alle botilbud og beskyttet beskæftigelsesarbejdspladser. Der tog vi bare


tilfældigt nogen steder og så ringede vi og hørte om de kunne være interesseret i at være med og så var vi så heldige, at her var I 6 der gerne ville være med. Sådan var det også nogen andre steder rundt omkring i Danmark. Hver gang vi skal lave en undersøgelse finder vi ud af hvordan vi synes det ville være bedst at gøre det til den undersøgelse. Hvor mange er der ansat på Center For Ligebehandling af Handicappede? Ca. 15. Kira og jeg vi arbejder begge 2 på fuld tid. Jeg

spurgte

hvad

handicappede

kan

bruge

CLH´s

arbejde

til?

Forhåbentlig er vi med til at forbedre forholdene for personer med handicap. Det arbejde vi gør, skulle gerne være med til at sikre ligebehandling. Vi håber at det vi laver kan føre til ændringer f.eks. den undersøgelse vi laver her med jer, da kunne det jo være, at politikerne f.eks.

kunne

nogle

gode

idéer

til

hvordan

man

kunne

lave

stemmesedlerne, så de var nærmere at forstå eller hvordan man kunne lave valg, så det var nemmere at gå til valg. Vi har også skrevet til politikerne, at vi synes de skulle skrive deres valgmateriale så det var nemmere at forstå. Hvorfor begyndte I at arbejde for CLH? Camilla: Jeg begyndte fordi jeg synes det lød som om det var et rigtig spændende job, et job hvor det gav en form for mening. Jeg kunne være med til at arbejde for noget, som jeg synes var vigtigt. Jeg synes det er vigtig at vi kan have en verden, hvor vi kan være der alle sammen. Kira: Det var noget af det samme. Det lød som et spændende job også det at man måske kunne være med til at påvirke politikerne eller nogle af dem der tager beslutningerne om, at forbedre forholdene for personer Hvis I ville vide mere om Center For Ligebehandling Af Handicappede kan I gå ind på deres hjemmeside www.clh.dk. med handicap.


Til sidst spurgte jeg hvad de synes kan blive bedre for handicappede? Det er der desværre stadig rigtig mange ting der kan. Der er rigtig mange steder i Danmark, som stadigvæk ikke er tilgængelige eller som man ikke kan komme ind i, hvis man er kørestolsbruger. Noget af det vi er blevet opmærksomme på i denne her undersøgelse er, hvis man gerne vil finde ud hvad politikere går ind for, hvordan man skal stemme eller ting man får at vide af det offentlige, så skal man kunne læse. Det kan være rigtig svært, at finde ud af hvis man ikke kan læse. Der er stadig lang vej til vi har en verden hvor der er lige god plads til alle mennesker. Desværre er der stadig mange steder der kunne forbedres. Dels er der mange praktiske ting man kunne ændre, men det er også holdningen i befolkningen, kommunen og i regeringen eller hvem det er der bestemmer. Holdningen til hvordan man synes samfundet skal være og holdningen til hvordan personer med handicap også skal kunne være her i samfundet på lige vilkår med alle andre, der kunne vi godt trænge til en holdningsændring herhjemme. Det er også et vigtigt område at gøre noget ved og nu har vi jo fået FNs Handicapkonvention, den har vi vedtaget, at den skal gælde i Danmark også, så nu går vi i gang med krum hals og kigger på om Danmark overholder Handicapkonventionen. Jeg synes Camilla og Kira svarede godt på spørgsmålene og jeg fik meget at vide om Center For Ligebehandling Af Handicappede.


Af: Linda Hvidsten

Idéen til artiklen Søndag den 28. februar 2010, blev Christian Poulsen 30 år. Derfor har jeg valgt at lave et portræt af ham. Personligt Christian Bager Poulsen, er født den 28. februar i 1980 i den sjællandske by Asnæs. Han spiller til dagligt for Juventus F.C. Den 25. juni 2009, blev Christian Poulsen gift med Julie Marie. Det skete i Christianskirken på Sjælland, festen havde de valgt at holde på Dragsholm Slot.

Ungdoms hold Da Christian var en lille dreng på 5 år, begyndte han at spille fodbold i hjembyen Asnæs, som midtbane spiller. Da han var 15 år gammel, skiftede han til Holbæks ungdomshold. Så de 25 ud af 30 år, er blevet brugt til at spille fodbold.

Personlige titler Årets fund i Dansk idræt (2001) Årets U21 – talent (2001) Årets spiller i København (2002) Årets fodbold spiller i Danmark (2005) Årets fodbold spiller i Danmark (2006)


Professionel Klub karriere Holbæk B&I

Fra 1997 Til 2000

F.C. København

Fra 2000 Til 2002

FC Schalke 04

Fra 2002 Til 2006

Sevilla

Fra 2006 Til 2008

Juventus

Fra 2008 Til ?

30 års fødselsdag Søndag den 28. februar, kunne Christian Poulsen fejre 30 års fødselsdag. Det var ikke ligefrem fest der var på Juventus hjemmebane, for Christian Poulsen og co. Tabte 0 – 2 til Palermo. Ellers tror jeg at han har haft en okay fødselsdag Landsholdet Inden Christian Poulsen kom på A–landsholdet, spillede han for U/19 og U/21. I 2001 var det så tid til at spille for A – landsholdet. Han fik debut 10. november 2001, mod Holland. Det er indtil videre blevet til 63 kampe og 5 mål. Min mening om Christian Poulsen Jeg synes Christian Poulsen er en rigtig god spiller, selv om han godt kan blive hidsig. Han spiller godt fodbold både i Juventus og på landholdet.


Af: Jens Berntsen

De danske vejrforhold er blevet mildere på grund af den globale opvarmning. Dog har vi her i 2009/10 haft den koldeste vinter siden 1995/96 hvor vi havde isvinter, og hvor isbryderne for alvor måtte drage til søs i de danske vande og fjorde. I 1996 oplevede jeg således at kunne gå over til Bjørnø som ligger et lille stykke væk fra hvor jeg bor. Mig og min mor, far og mine storebrødre gik hele vejen derover i frostvejr. Tempaturen lå vel omkring de 20 minusgrader. Det var en spændende oplevelse, men samtidig en meget kold fornøjelse. Jeg kan huske at min far kørte mig i kælk og jeg var ikke mere end 5 år gammel. Det var en meget speciel oplevelse for mig og noget jeg nok vil huske fra nu af og indtil jeg dør. Dog ser den globale opvarmning ikke ud til at være et opstået kapitel. Januar 2010 var nemlig den varmeste af sin slags i hele 32 år. Den 3. december 1999 havde vi en orkan i Danmark der var ganske kraftig. Bl.a. fløj tage af huse og vinduer blev ødelagt og vandet specielt i Faaborg fløj op over vores nydelige græsplæne. Jeg kan huske hvor bange jeg var. Kunne næsten ikke sove om natten og da jeg dagen efter så hvor meget vand der var fløjet op var jeg en smule imponeret. Uvejret faldt på en fredag eftermiddag hvor min stedfar knapt nok var kommet hjem fra arbejde endnu. Skoven i Holsteenshus er stadig ikke kommet sig over det voldsomme uvejr. Stadigvæk


ligger flere af træerne øde, men mon ikke man i løbet af de næste par år får bygget skoven op igen. Det ville i hvert fald pynte på det landskab der så flot ud før i tiden. I 2004 ramte en voldsom flodbølge det sydlige Asien hvor øen Sumatra var vidne til en kraftig storm. Nok den kraftigste i mange år. I hvert fald forudsagde den en masse ødelæggelser da den hærgede 2. juledag. Mere en 1000 mennesker

mistede

formentlig

livet

i

forbindelse med flodbølgen. Det var en katastrofe af dimensioner. I januar i år kom der et voldsomt jordskælv på Haiti der massakrerede store dele af hovedstaden Port au Prince der ligger i ruiner nu. Jordskælvet kom som et kæmpe chok for øen der i forvejen led meget af fattigdom og sult. Mange mennesker har mistet deres familie og mange har slet ikke noget sted af bo hvilket nok også siger lidt om jordskælvets omfang. For nylig havde vi også et jordskælv i Danmark der målede hele 4,1 på richterskalaen. Jo vejret bliver vildere og mere ekstremt.


Af Linda Hvidsten Foto: Per Arnesen

Onsdag den 24 marts 2010 var jeg inde og se den nye film ”Submarino”, som er en ny film af Thomas Vinterberg. Handling Filmen handler om to brødre, som har haft en svær barndom. Nick som er storebror bor på et herberg og har det med at smadre alt hvad han kommer i nærheden af. Nicks lillebror har fået en søn som han kæmper hårdt for at beholde, samtidig med tager han stoffer. Men noget er gået helt galt i barndommen for de to hvad skete der for de to brødre da de var unge, vil Nicks lillebror kunne beholde sin søn? det kan du finde ud af ved at tage ind og se den nye film Submarino, som har premiere den 25. marts 2010. Bedømmelse Skuespiller der er med i filmen Jakob Cedergren – Peter Plaugborg – Morten Rose - Patricia Schumann – Gustav Fischer Kjærulff - Henrik Strube – Helene Reingaard Neumann - Sebastian Bull Sarning – Mads Broe Jeg synes at filmen var rigtig god og spændende, det er ikke en film man skal tage ind og se, hvis man vil more sig, for det en barsk film. Jeg har valgt at give denne film 6 stjerner ud af 6 mulige fordi der er god grafik, spænding, handling, musik, gode skuespiller den sidste stjerne går til Thomas Vinterberg for en god film.


Af Linda Hvidsten

Tirsdag den 23. marts 2010, var jeg taget i biografen for at se den nye film som Polanski har lavet, den hedder Skyggen. Jobbet Det hele starter med at Mike begår selvmord, han var i gang med at skrive livshistorie om Adam Lang som er tidligere premierminister. Det er her The Ghost Writer kommer ind i billedet, for han bliver opfordret af sin manager til at søge jobbet. Han får det og rejser til en lille ø, for at skrive om Adam. Han flytter ind på et hotel mens han skal skrive. Adam Terrorist En dag er der mange journalister der omringer hotellet hvor han bor, for de mener han arbejder for en morder. De siger Adam går ind for terror, så Ghost flytter ind på arbejdes pladsen i stedet. En dag da han rydder op i Mikes ting, finder han nogle mærkelige billeder. Hvorfor begik Mike selvmord når han var glad? Hvad var det for nogle billeder Ghost fandt? Tag ind og se skyggen den kan ses biograferne fra den 25 marts. Skuespillere Ewan MCGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams, Kim Cattrall, Tom Wikinson, Timothy Hutton, James Belushi og Eli Wallach. Bedømmelse Jeg synes det var en lidt mærkelig film for den roder rundt i tingene. Men der var god spænding. Jeg har valgt at give den 2 stjerner ud af 6. De 2 stjerner er for god spænding og grafik.


af Niels Bagge og Christina Nielsen Pressebilleder: Bjørn Bertheussen

Hvordan er det og leve i et parforhold? Det kan i finde ud af ved og tage ind og se denne film. Filmen er instrueret af Kenneth Kainz. Filmen starter med at Anders som bliver spillet af Nikolaj Lie Kaas og Puk som er spillet af Sidse Babett Knudsen mødes til en fest, og de bliver forelskede i hinanden. Et par år efter er de så blevet gift og har fået en datter og de har købt et gammelt hus som de skal have skal have sat i stand. Det kan de ikke finde ud af selv, så derfor skal de bruge håndværkere til at lave det. Men det har de ikke råd til. Så de smider deres datter ud fra kælderen, som hun havde fået at bo i. I stedet lejer de den ud for at få penge. De lejer kælderen ud til parterapeuten Ulrik, som bliver spillet af Søren Pilmark. Det er heldigt for Puk og Anders fordi der har været nogle problemer med deres forhold i noget tid. De var dog lidt betænkelige ved om de skal gå i parterapi. Det begynder at gå bedre med deres forhold, og så alligevel ikke. Men hvordan denne film slutter, må i tage ind og se.

Vi er lidt uenige om hvad den skal have af stjerner. Niels giver den 4 ud af 6 stjerner og Christina giver den 5 stjerner ud af 6. Filmen havde premiere d. 25. februar.


Af: Tine Larsen

I forbindelse med at der sidste år var kommunevalg interviewede jeg Villy Søvndal fra SF og havde også lejlighed til at hilse på Stina Willumsen. Der fik jeg ideen til at interviewe hende, så jeg fik lavet spørgsmål til hende, fik lavet en aftale med hende og tirsdag d. 2. marts tog en fotograf og jeg så ud for at interviewe hende. Hvem er Stina Willumsen? Mit første spørgsmål til hende lød: ”Hvem er Stina Willumsen”? Hun fortalte, at for hende var det vigtigt at folk behandler hinanden

ordentligt

og,

det

synes hun, sagde meget om hende både som menneske og politiker. Så ville jeg vide hvilken uddannelse hun havde? Hun fortalte at hun var kandidat i statskundskab. Hun var som ung meget aktiv i politik så derfor tog hun en uddannelse i statskundskab hvor man lærer om politik og ikke mindst arbejder med politik. Så ville jeg vide hvordan og hvornår hendes interesse for politik begyndte? Hun fortalte, at interessen for politik kom i gymnasiet. Hun har altid godt kunne lide at diskutere ting og da hun så kom i gymnasiet fandt


hun ud af at hvis man gerne ville diskutere politik kunne man melde sig ind i et politisk parti, så hun meldte sig ind i SF Ungdom. Hvad laver en rådmand? Så spurgte jeg hende hvad hendes nuværende arbejdsområde var? Hun fortalte, at hun er blevet rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen og det betyder at hun er den øverste politiske chef for alt hvad der har med børn og unge under 18 år at gøre. Det er bl.a. områder som skoler, daginstitutioner, men det er også børn som har det svært. Børn som har brug for ekstra hjælp. De kan f.eks. have et handicap. Hvad laver hun i fritiden? Så kunne jeg tænke mig at vide, hvad hun beskæftigede sig med i sin fritid? Hun fortalte, at hun brugte det meste af sin fritid sammen med sin familie, men at hun også godt kunne lide at dyrke sport, hvilket bl.a. var løb og svømning, så hun håbede at hun nu, hvor vejret var lidt bedre, kunne komme ud og cykle og løbe lidt mere. Så spurgte jeg hvordan fremtiden så ud? Hun sagde, at hun synes at vi levede i en meget spændende tid, så hun håbede, at hun stadigvæk kunne blive ved med at arbejde med politik. Så sagde jeg tak fordi hun ville lade sig interviewe og Carl Albert og jeg drog tilbage til Info-huset.


Portræt af Johanne Schmidt Nielsen Af: Jannik Jensen Foto: Søren Sørensen

Torsdag den 14. januar var jeg til foredrag med Johanne Schmidt Nielsen i Egense forsamlingshus. Jeg havde glædet mig meget og inden hun skulle holde foredrag, lavede jeg interview med hende. Hvem er Johanne Schmidt Nielsen? Jeg er 25 år gammel og er født i Odense men opvokset ude i Skalbjerg ved vissenbjerg, 20 km uden for Odense og så har jeg lavet politik i mange år. Jeg startede faktisk da jeg var 12 år gammel der meldte jeg mig ind i socialdemokratiet. Så gik der ikke lang tid så blev jeg klogere og da jeg blev 15 så meldte jeg mig ud igen, og så har jeg været aktiv i Enhedslisten siden. Så har jeg læst på universitet, socialvidenskab, men kun i 3 år, så jeg er ikke færdig endnu. Hvem er dit forbillede? Er det måske Helle Thorning Schmidt? Nej det er det ikke. Jeg vil gerne have hende som statsminister men der er også mange ting som jeg er uenig med hende om fordi jeg synes at selvom hun fører en væsentlig bedre politik end Lars Løkke gør så f.eks. på udlændinge-politikken der minder hun altså lidt for meget om den borgerlige regering og dansk folkeparti desværre. Så vi gør alt hvad vi kan for at trække hende længere til venstre. Jeg tror at min mormor er mit forbillede hun var faktisk den første kvindelige borgmester eller sognerådsformand hed det dengang på Fyn i Skårup som jo ligger ret tæt her


på. Hun hedder Lilli Schmidt Nielsen eller hed, hun er død nu hun er en gammel dame. Hun er født i 1910 men hun var lidt speciel. Det der med at stille op som sognerådsformand på et tidspunkt hvor det mest var mænd der havde den slags opgaver og hun væltede venstrebønderne af pinden. Hun stille op for Borgerlisten som var en samling af forskellige partier. Hvorfor valgte du Enhedslisten? Jeg tror aldrig man kan finde et parti hvor man er 100 procent enige om alting fordi når man skal være sammen mange mennesker så går man nogen gangen en lille smule på kompromis men Enhedslisten det er det parti hvor jeg føler mig allerbedst hjemme. Jeg ved faktisk heller ikke lige hvad jeg skulle være uenig i men jeg synes at Enhedslisten er det grønneste parti vi har og det mest sociale og demokratiske parti. Hvad betyder Enhedslisten for dig? Det betyder selvfølgelig rigtigt meget fordi jeg jo bruger enormt meget af min tid på at lave politik i Enhedslisten. Lige nu er der også rigtig meget fordi jeg sidder i folketinget for Enhedslisten. Der er også mange som husker mig for Enhedslisten og jeg har mange venner som også er medlem af Enhedslisten. Du er født i Odense hvad betyder Odense for dig? Jeg er vokset op i Skalbjerg men så flyttede jeg. Jeg startede i 1.g på Odense Katedralskole da jeg var 15 år gammel så det vil sige det var faktisk der jeg for alvor begyndte med politik. Godt nok havde jeg meldt mig ind i social-demokratiet da jeg var 12 men det er svært at lave ret meget politik når


man er så ung og bor ude på landet så det var så i gymnasiet at jeg begyndte rigtigt at lave politik. Jeg begyndte at blive meget aktiv i en forening der hedder Danske Gymnasieeleverssammenslutning som er en slags fagforening for Gymnasieelever. Vi lavede strejke fordi der var en enkelt klasse i Nakskov hvor der var 29 elever og vi advarede imod det, fordi vi ikke ville have, at der var så mange elever i klasserne, fordi så var der ikke så meget tid og så har lærerne ikke tid til den enkelte elev. Kunne du finde på at flytte til Odense igen? Det ved jeg ikke. Ikke nu i hvert fald jeg bor nu på Nørrebro på Blågårdsplads der kan jeg godt lige at bo så ikke de næste mange år men jeg har ikke lagt nogen færdige planer for mit liv. Hvad vil enhedslisten for handicappede i fremtiden? Jeg synes noget af det som er meget vigtigt at huske på at man ikke bliver begrænset af sit handikap

eller

i

hvor

højt

grad

man

bliver

begrænset det handler om hvordan omgivelserne er indrettet. Hvis vi sørger for at der er uddannelse som tager hensyn til at man kan have et handikap så behøves det ikke at være et særligt stort problem hvis du sidder i kørestol for eksempel. Hvis man så sørger for at der er tilgængeligt så er det ikke et problem at sidde i kørestol og det er jo det som er politikernes og samfundet opgave, at indrette samfundet så det handikap man nu har, bliver så lille et problem som over hovedet muligt. Et sted som info-huset er jo fantastisk, der ligger også en tv-station i København som hedder tv-glad som jeg også har talt med og tit været ude at besøge. Det er


også et rigtigt godt sted fordi man laver nogen ting der er meningsfulde som er sjovt og som betyder noget. Hvad ville du lave hvis du ikke var politiker? Så ville jeg læse videre fordi jeg kun har læst 3 år, jeg mangler de sidste 2 år og når jeg så er færdig med at læse så ved jeg faktisk ikke hvad jeg vil lave jeg har ikke lagt færdige planer for mit liv. Jeg tror jeg altid kommer til at beskæftige mig med politik på en eller anden måde. Man kan både lave politik ved at sidde i folketinget man kan også lave politik ved at sidde i forældrebestyrelse eller ved at være i sin boligforening. Jeg vil sige mange tak til Johanne Schmidt Nielsen fordi hun ville stille op til interview med os og tak fordi hun ville fortælle om sin barndom.


• Lady Gaga blev født d. 28. marts, 1986. I New York, USA. • Hun er 23 år. • Hun er sanger. • Hun er af italiensk afstamning. • Hendes familie er meget rig. • Hendes rigtige navn er Stefani Joanne Angelina Germanotta. Hun har slået mange rekorder. Alle hendes singler var nummer 1 på Billboard Hot 100 List. Hun vandt to grammyer og tre Brit Awards. Hun har lavet to album. Hendes første album hedder ”The Fame”. Hendes nye album hedder ”The Fame Monster”. Hun har været i Beyoncés video ”Videophone”. Hun har skrevet en vers til sangen. Hun har solgt 8 millioner album. Hendes singler fra “The Fame” er Pokerface, Just Dance, Eh Eh (Nothing else I can say), Love Game og Paparazzi. Singlen var ”The Fame Monster” er Bad romance. Hendes sang og musik video ”Bad romance” var et kæmpe hit. Teksten til ”Bad romance” er atypisk. Videoen er fremtidsagtig. Hun kalder hendes fans for monstre. Hun har været i Oprah og Ellen. I Oprah siger hun at hun bruger meget tid på at finde det helt rigtige tøj. Hendes tøj er vildt spændende. Hendes tøj er fremtidsagtige. Hun kan godt lide at lave mad. Hun laver vildt spændende shows. Hun er blevet kaldt skør. Hun har altid to Great Danes hunde i hendes videoer.


Hun går i meget, meget høje stiletter. Kjolen hun havde på til Grammy var helt enestående og smuk. Hun er meget dygtig. Hun er meget ambitiøs. Hun er modig. Hun er god til at danse. Hun har allerede opnået en masse. Det er sjældent at ens debut album får så meget succes. Hun kommer til skade i videoen Paparazzi. Men ikke i virkeligheden. Hun bruger sort humor i videoen til Bad romance. Hendes ny video hedder Telephone og Beyoncé er med. Jeg tror den udkommer snart. Hendes naturlige hårfarve er brun. At være provokerende handler ikke bare om at gribe folks opmærksomhed. Hun har nogle gode fans. Hun har sagt at man simpelthen skal være sig selv. Hun har nogle dejlige forældre. Og hun har arbejdet hårdt. Der er meget snak om hendes tøj. Og hun er blevet spurgt om hvorfor hun sådan klædt. Hun har sagt at det handler om identitet. Og at hun er hvad hvordan folk opfatter hende. Hun har lavet en læbestift med MAC. Og alle de penge hun tjener, går til AIDS forskning. Det var utroligt at optræde sammen med Elton John. Hun hyldede stærke, selvstændige kvinder. For bare få år siden var hun ukendt. Nu er hun en af de største stjerner i verden. Hun er god til at spille klaver.

Da hun optrådt i Oprahs show. Der bankede hun med en tung kugle på en bilrude.


Hun har brudt barrierer. Hun er ekstraordinær. Hun har taget verden med storm Hun har kæmpet sig frem. Hun må virkelig hade klichéer. Fordi det gør hun op med. Med 5 priser har hun allerede opnået status som superstjerne. Det bliver spændende at se om hun laver et andet album. Og hvordan den vil lyde. Hun har gået på en privat katolsk skole. Hun kom til toppen på en mere jordnær måde end de andre. Og hun siger at hun bare har arbejdet hårdt for det. Måden hun blev opdaget på var unik. Det er sjældent at en sanger ikke kommer fra specielle begivenheder. Eller en født i en berømt familie. Eller er fra en tv-serie. En model casting call kom hun heller ikke fra. Hun har optrådt i mørke natklubber. Hun kunne have blevet hentet fra et fint sted. Men nej. Hun er ikke til at stoppe. Hun har bevist at det er i orden at være vild. Det er en fornøjelse at se hende. Jeg synes: • Hendes kostumer er utrolig gode. • Hun har domineret Billboard charten. • Hun er i nethinden som en oprørsk sanger. • Hun slår nok rekorder med hendes næste album. • Hun er et fænomen. • Hun er ekstrem med sin påklædning. • Hun er lidt eksplosiv. Hendes sang ”Telephone” er blevet nummer 1 i USA. Det er hendes 6. nummer 1 sang.


Af: Silvia Jørgensen

Anna Sui har en model som havde en nederdel på som ligner den Cher havde på i filmen Clueless. Bibhu Mohapatra har en flot kjole. Blumarines tøj er simpelthen så flot og farverigt. Bruno Pieters kollektion har fine sko. Burberry Prorsums tøj er interessant. Chris Benz og Christina Cotas tøj er sødt. Det har Christopher Kane også. Collette Dinnigan har fine pantyhose. Cynthia Steffe har sejt og sødt tøj. D&Gs tøj er cowgirl-agtig. Dennis Basso har rigtige flotte guldkjoler. DKNY har nogle flotte kjoler. Donna Karan har flot, gråt tøj. Douglas Hannant har rigtigt, flot tøj. Dsquared² har fedt tøj. Elie Tahari har smukt tøj. Emanuel Ungaro har flot, lyserødt tøj. Og smukt tøj. I slutningen kom Lindsay Lohan på catwalken. Emilio Pucci har en flot kjole. Fashion East har en fremtids-agtig kjole som er gul. Den har også flotte kjoler.


Fashion Fringe har en noget interessant guldkjole og taske. Og de har også nogle sofistikerede grå og sorte kjoler. Og smukt tøj. Fendi har en gotisk-agtig sort boble kjole og en flot taske. Gabriele Colangelo har flotte bukser Gianfranco Ferré har en smuk kjole. Den har også en meget flot lyserød frakke. Giorgio Armani har en flot lyserød taske. Og flotte lyserøde kjoler. G-Star har nogle seje cowboybukser. Isaac Mizrahi har en flot lilla kjole. J. Mendel har flot tøj. Jil Sander har en flot blå kjole. Karl Lagerfelds tøj er meget elegant. Kinder Agguginis tøj er smukt. Koi Suwannagate har en flot lyserød kjole. L´Wren Scott har en flot kjole. Luca Luca har en flot lilla kjole. Luella har en flot lyserød taske. Luella har en meget flot lyserød kjole. Luisa Beccaria har en flot lilla kjole. Marchesa har en flot kjole. Matthew Ames har en smuk, lyserød kjole. Monique Lhuillier har en flot, sølv kjole. Moschino har en kjole med snor i. Mulberry har en flot lyserød taske og en flot kjole og en flot, lyserød taske. Nathan Jendens tøj er meget farverigt. Nina Ricci har nogle flotte bukser. Nina Ricci har en flot kjole. Peter Jensen har flot, lyserødt tøj.


Peter Som har flotte sølv sko. Phis tøj er sejt. Pollini har seje tasker. Ports 1961 har nogle seje kjoler. PPQ har en stor gul taske. Og en grøn. Preen har en sød, lyserød kjole. Rachel Comey har en sej blå kjole. Rebecca Taylor har en sød kjole. Rebecca Taylor har en sej sølv nederdel. Reem Acra har en flot kjole. Requiem har en flot kjole. Roksanda Ilincic har flot tøj. Roland Mouret har en flot kjole. Rue du Mail har en sød, lyserød kjole. Ruffian har en flot og blå nederdel. Ruffian har en flot nederdel. Ruffian har en flot kjole. Sophia Kokosalaki har en flot kjole. Sykes har flot tøj. Talbot Runhof har en sej kjole. Tibi har en flot kjole. Tulehs lille sød lyserød nederdel. Tuleh har en lyserød kjole. United Bamboo har en sej nederdel. Valentino har flot tøj. Vera Wang har flot tøj. Og som noget nyt er Victoria Beckhams kollektion på style.com. Altså, hun er med på listen af de store designere. Vivienne Westwoods tøj er meget utraditionelt.


Red Label har lyserøde shorts, lyserød t-shirt og en flot lyserød kjole.

Wayne har en sej taske. Yohji Yamamoto har seje nederdele. Yves Saint Laurent har en nederdel med jordbær på. Yves Saint Laurent har en smuk, grøn kjole. Zac Posen har flot tøj. I anmeldelsen af Lanvins kollektion er der blevet nævnt ordet geni. Mine yndlingskollektioner er dem fra Mulberry og Vivienne Westwood Red Label. De er flotte. Ødelagte jeans er in. Gucci er blevet rost for at sammensat metalstykker perfekt på en grå kjole. De designere som jeg synes har flot tøj er: * Oscar de la Rentas tøj er flot * Ralph Lauren * Giorgio Armani * A.F. Vandevorsts tøj er lidt prærie og bohemian inspireret. * Alberta Ferrettis tøj er smukt. * Antonio Berardi * Azzaro * Badgley * Mischka


Af Linda Hvidsten Foto: Kurt Schmidt

Idéen til artiklen Jeg fik idéen til at lave artiklen da jeg en

dag

sad

og

læste

Fyns

stiftstidende, hvor jeg så at Alice Pedersen havde fået handicapprisen.

Foto: PETER LETH-LARSEN

Så tirsdag den 16. februar 2010, havde jeg inviteret Alice Pedersen

som er pædagog i Æblehaven og Lisbeth Jensen som bor i Æblehaven ud til snak om hvad Team Æble er. Om æble haven Jeg startede med at spørge Lisbeth, hvad Æblehaven er. Hun svarede at det er et støttecenter,

hvor

de

bor

i

beskyttede

boliger. Så spurgte jeg hende om, hvem der bor i Æblehaven. Jeg fik at vide at det er primært folk som er fysik handicappet. Om Lisbeth Jensen Det næste spørgsmål var, hvad hun synes om tilbudet til at kunne dyrke motion. Hun synes det er rigtig godt at dyrke motion. Nu vil jeg gerne vide, hvad Lisbeth laver når hun ikke dyrker motion. Hun sagde at til hverdag arbejder hun i middelfart, på et


værksted for udviklings Hæmmede. Hun maler og tegner og det er hun meget glad for. Motion Så vil jeg gerne vide, hvor tit Team Æble træner.

De

sagde

at

Team

Æble

er

et

sommerteam. Så de træner for det meste når det er forår/sommer og de cykler når vejret er til det. Så når det sner, så cykler de ikke så meget. De har en sofacykel og det var den der startede det. Til sommer skal de ud og cykle mellem Fåborg og Assens i tre dage. Spørgsmål nr. 6 var, hvem der fandt på navet Team Æble. Alice sagde at det gjorde hun fordi: For det første var det oplagt når det var Æblehaven og for det andet er æbler sunde. Derfor kom det til at hedde Team Æble. Det næste jeg gerne vil vide var, hvordan man kan holde motionen ved lige, når det er mørkt og koldt. Jeg fik at vide at i Æblehaven går de i motionscenter når det er vinter og der hvor Lisbeth arbejder spiller de bowling hver mandag. Så selv om det er koldt udenfor, kan man dyrke motion indendørs. ”Så vinteren er ingen undskyldning” Om Alice Pedersen Nu vil jeg gerne vide noget om Alice Pedersen Jeg startede med at spørge, hvordan hun kan mærke om brugerne er glade for tilbudet om motionen. Alice sagde at


brugerne var gladere og hvis man måske have gået 20 minutter den ene dag og gik 25 minutter den næste dag så havde de overgået sig selv og var glade. Man fik lov til at opleve succes, måske nå nogen af de drømme man har. Hun kan også se det hvis de har gymnastik og der kommer musik på, så er folk glade. Nu vil jeg gerne vide, hvorfor hun har

valgt

at

handicappede

fokusere også

skal

at

dyrke

motion. Til det svarede hun at hun altid selv har været glad for at dyrke motion og allerede for mange år siden da hun begyndte at arbejde med handicappede var det vigtigt at man brugte sin krop og få rørt nogle muskler så man kan holde smerten væk. Bare det at man levede lidt sundere. Hvis man dyrker motion har man også et støre overskud, til at klare sin hverdag. Så spurgte jeg Alice, hvor længe hun har arbejdet med handicappede. Jeg fik at vide at i

alle

de

år

arbejdsmarkedet,

hun har

har hun

været

arbejdet

på med

handicappede. Så det er efterhånden blevet til 36 år. Alice har altid interesseret sig for motion, for hvis der var en dag hvor man havde ondt i hovedet så kunne man bevæge sig og få det bedre. Det næste jeg gerne ville vide var, hvorfor hun startede Team Æble. Alice fortalte mig at grunden til hun startede Team Æble var, at det ikke var alle der kunne cykle selv på en to-hjulet, så hun var ude i Nr. Åby for at samle penge ind til en sofa cykel.


Handicap prisen Nu vil jeg gerne vide noget om handicapprisen, så jeg spurgte Alice hvad handicapprisen er. Alice sagde at det er en pris man bliver indstillet til og hun var blevet indstillet af sine kollegaer i Æblehaven. Når man har gjort det, bliver det sendt ind til et handicapråd, hvor de så tager stilling til hvem de synes der har fortjent handicapprisen. Derefter sagde hun at handicapprisen i Middelfart er æren af at blive valgt til det og hun fik en statue som de havde skrevet med blindskrift på. Det sidste spørgsmål var, hvordan det var at modtage handicapprisen. Jeg fik at vide at, det var rigtig stort. Hun havde fået det at vide et stykke tid før hun modtog prisen, at hun var valgt til at få den. Alice blev helt rørt over at der var nogen der synes at hun skulle have denne pris. Hun fik prisen overrakt, den dag der var nytårskoncert i Middelfart. Det var en stor ting og stor dag at modtage den sagde Alice Pedersen. Hun sagde man får lyst til at sætte noget nyt i gang, når man får sådan en pris. Det var rigtig spændene at snakke med Lisbeth Jensen om hvordan det er at bo i Æblehaven og finde ud af hvad hun synes om tilbud til motion. Det var også sjovt at snakke med Alice Pedersen om handicapprisen. Jeg lærte lidt om hvor godt og vigtig det er at dyrke motion.


Af Linda Hvidsten

Idéen til artiklen Niels Olsen bliver 50 år mandag den 8. marts 2010, derfor har jeg valgt at lave et portræt af ham Niels Olsen 50 år For næsten 50 år siden, blev Niels Olsen født i Århus. hans far heder Kaj og moderen Margrete. Niels er gift med en anden skuespiller, nemlig Joy–Maria Frederiksen. Omkring 1984 søgte han om at komme ind Statens Teaterskole, det lykkedes for ham. Siden da har man set ham i mange film, revyer, tv-serier og julekalendre. Niels Olsen i ”far” rollerne Niels Olsen spiller far i alle de nye af min søsters børn filmene (min søsters Børn, min søsters Børn i sneen og min søsters børn i Egypten), men der har han ikke en stor rolle. Man har også kunne se ham i de nye far til fire film (far til fir gir aldrig op, far til fire i stor stil, far til fire på hjemme bane og far til fire på japansk). Her spiller han faderen til de fire børn Søs, Ole, Mie og Per. Fakta om Niels Olsen Er ”far” i de nye udgaver af min søsters børn og far til fire Er med i ørkenens sønner Er gift med Joy–Maria Frederiksen


Ørkenens sønner Mange kan nok og huske Niels Olsen som en af sønnerne i ørkenens sønner, hvor han spiller Khamel Ull-Zuut. De kommer på turne i Danmark i 2011 med nyt show

De 5 Bedste film efter min mening Krummerne han spiller godt som røver Den eneste ene her spiller han kærlig og omsorgsfuld Snøvsen hvor han igen spiller skurk Min søsters børn i Egypten hvor han er faderen der ikke når flyveren Far til fire på Japansk spiller den gode og hjælpsomme far


Af: Linda Hvidsten

Thomas Løvendahl Sørensen er født i Fredericia den 12. juni 1976 og er til dagligt målmand for Stoke City F.C. I sine unge dage spillede Thomas Sørensen fodbold for Erritsø, Assens FC og OB. Thomas Sørensens professionelle fodboldkarriere Thomas skrev Kontrakt med den fynske klub OB i 1994. I sin tid hos OB blev Thomas udlejet to gange, først til Vejle BK og så til Svendborg fb. 1998 var året hvor han rejste til udlandet, for at spille for Sunderland. Her nåede Thomas at spille i 5 år, inden turen gik til en anden engelsk klub nemlig Aston Villa. I 2008 havde Thomas Sørensen fået nok af Aston Villa, fordi de gav ham den kolde skulder uden grund, derfor skiftede han til Stoke city. Landsholdet Thomas Søren startede med at være målmand for U21- landsholdet i 1993 her var han i fire år, men det blev kun til en kamp. I 1999 blev han anden målmand for Alandsholdet. Da Peter Schmeichel stoppede som målmand for det danske fodbold landsholdet i 2001, overtog Thomas rollen som første målmand. Her har han stået godt siden.


Af: Linda Hvidsten

Lørdag den 27. februar, var der en artikel om ni fynboer der skal på turne i verden. Derfor har jeg valgt at lave en artikel om det. Om Verdensholdet Der er i alt 28 gymnaster, der skal på verdensturne det kommer til at ske til oktober. Blandt de 28 deltager er 9 fra Fyn, 6 af dem bor til dagligt i Odense de sidste tre bor i Ringe, Bogense og Skårup. På deres verdensturne skal de blandt andet til USA. Det er DGI (Dansk Gymnastik Forening) der står for verdensturnéen. På deres verdensturné får de unge mennesker mulighed for at skabe nye venskaber verden over og vise hvad Danmark kan inden for gymnastik. De 9 gymnaster fra Fyn

-

Stine Andersen Camilla Mølgaard Maja Nielsen Kamilla Kjærby Daniel Christensen Mathias Klausen Søren Bidstrup Kristoffer Bjørn Jakob Bidstrup

Jeg synes det er et rigtig godt arrangement som DGI har sat i gang.


Bankdirektøren havde netop sendt sin eneste datter af sted på, hvad han slev benævnte som en dannelsesrejse. Hun skulle ture Europa rundt i et halvt år, studere, bade og møde italienere, mente hun selv. - Hvordan fortæller vi hende, at hun skal opføre sig anstændigt? spurgte manden sin hustru. - Lån mig din computer, så skriver jeg til hende: Kære Majse! - Piger, der spiser deres spinat, får sådanne ben:!! - Piger, der rider på hest, får sådanne ben () - Piger der drikker sig fulde, får sådanne ben: )( - Men fornuftige piger, der tænker sig om, har sådanne ben: X. Hilsen Mor.

Det er stadig et hul, når det drejer sig om seksualoplysning.

En mand kom hjem og fandt sin hustru liggende i sengen med hjerteproblemer. Lige da han skulle ringe 112, sagde deres lille søn: - Far, der står en nøgen mand i klædeskabet. Manden åbnede skabet og så da til sin forbløffelse, at manden var hans bedste ven Bent. - Jeg tror ikke mine egne øjne, sagde manden. Her ligger Margit med hjerteproblemer, og du leger bare gemmeleg med drengen.

Alle børnene stegte pølser. Undtagen Niller, han stegte sin diller.

Hvad gør høns, når de fryser? De lægger sig ind under den varme hane. Alle mændene kiggede på damer. Undtagen Svenn, han var til mænd. Lavet af Jane Martinsen.


Den erfaren jordemor gik hen og døde, og i himlens forgård traf hun på Skt. Peter, der spurgte: - Har du noget ønske, inden du forenes med os i Paradis? - Årh, jeg ville da gerne vende tilbage til jorden og opleve bare én fødsel, hvor det er faderen, der lider smerterne, sagde jordmoderen. Sankt Peter syntes, det var et rimeligt og interessant ønske, og hun begav sig derefter retur, hvor hun endte i et hjem, hvor det stundede til barsel. Moderen fødte uden smerter, og da jordmorderen gik ud for at tjekke, hvordan ægtemagen reagerede, så hun ham siddende og rygge på en gammel pibe. - Hvordan har du det? Har du ikke ondt nogen steder? Spurgte jordmoderen undrende. - Ih, nej da. Jeg har det glimrende, men vi kommer vist til at ringe efter en ambulance til min nabo, for han ligger og skriger som en stukket gris. Den selvhævdende mus og den hjertensgode og naive elefant drog i teateret for at se en Shakespareforstilling. Men i billetlugen forklarede manden, at de måtte nøjes med de sidste to pladser i salen, og at de var foran hinanden. Da de omsider kom ind, satte elefanten sig på pladsen foran den selvhævdende mus – der besluttede at tage det let. Men i pausen spurgte musen, om de ikke kunne bytte pladser, og den var elefanten med på. Da de havde byttet pladser i anden akt, satte musen sig godt til rette og sagde triumferende til sig selv: Så kan han selv se, hvordan det er. Hun: - Nu skal du hører. Mor vil brændes! Han: - Lad os fyret op i kaminen med det samme!

Hvad hedder Postmand Per, når han har fri? Per.

Lavet af Jane Martinsen.


En blind mand kommer ind på en bar og siger til bartenderen: - Hej, vil du høre en blondine joke? Bartenderen: - Er du sikker på, at du vil fortælle den? Den blinde: - Ja, hvorfor ikke? En kvindelig gæst: - Bare så du ved det, men bartenderen er en blondine, der vejer 120 kilo. Vagten er også en blondine, som er sindssyg muskuløs. Bag ved dig sidder tre kvinder, som også er blondiner, og de har alle sammen deres kæreste med. Jeg er også blondine. Jeg har sort bælte i karate og er blevet danmarksmester to gange. Så er du helt sikker på, at du stadig vil fortælle den joke? Den blinde: - Ej, mand! Glem det. Jeg har ikke tid til at forklare joken seks gange.

En blondine ligger nøgen på et hotels tag og tager solbad. En tjener kommer styrtende op til hende og beder hende om straks at tage tøj på. Blondinen svarer: - Hvorfor? For det første ligger jeg på maven, og for det andet har jeg et håndklæde klar, hvis der skulle komme nogen. - Og for det tredje, siger tjeneren, ligger du på glastaget til spisesalen.

En blondine kørte bag en lastbil. Da den standsede for rødt, steg blondinen ud af sin bil, gik hen til lastbilchaufføren og sagde: - Hej, jeg hedder Ida, og din last falder af. Der blev grønt, og lastbilen kørte videre. I næste lyskryds sagde hun det samme: - Hej, jeg hedder Ida, og din last falder af. - Hej, jeg hedder Preben, det er vinter, og jeg salter vejen, sagde lastbilchaufføren og kørte videre.

Hvorfor er brunette-vitser så platte? Fordi det er blondiner, der har lavet dem.

Lavet af Jane Martinsen.

Sær-Avisen April 2010  

Sær-Avisen April 2010