Page 1

Vezetői összefoglaló „A Strigonium Zrt. által tulajdonolt cégcsoport szervezeti reorganizációja és fejlesztési javaslatok” című szakmai előkészítő anyaghoz A Strigonium Zrt. és az általa tulajdonolt társaságok összessége Esztergom város legnagyobb önkormányzati tulajdonban lévő vállalatcsoportja, a város gazdasági életének meghatározó szereplője. A tagvállalatok a Város mindennapi életéhez szükséges szolgáltatásokat biztosítanak. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban levő Strigonium Zrt. által közvetlenül tulajdonolt 17, valamint a közvetett tulajdonban levő 2 társaságból valójában csak 6 társaság működik, a további 13 társaság érdemi tevékenységet nem végez, az eredeti céloknak megfelelő szolgáltatást nem nyújt. A Strigonium Zrt. valamennyi társaság esetén tulajdonosi és vagyonkezelési funkciót lát el, mindemellett több társaság esetén számviteli szolgáltatást is biztosít. Ennek megfelelően az összeállított tulajdonosi térkép a közvetlen tulajdonban levő társaságok esetén a következők szerint alakul a tulajdoni arányok feltüntetésével: Működő, valóságos tevékenységet végző társaságok 100% Gran Parkoló Kft. Esztergom Kegyeleti Kft. Esztergomi Ingatlankezelő Kft. ZÖLD-ÚT Esztergom Kft. Port Danube Kft.

51% Esztergom-Mahart Kft.

Végső fázisban levő, tevékenységet nem végző társaságok 100% Védvár 2008 Zrt. „f.a.” Esztergom Településfejlesztési Kft. Esztergompont Hirdető Kft.

Strigonium Zrt.

53% Duna Training Kft.

Tevékenységet nem végző társaságok 100% Gran Piac Kft. EHÍR Kft. Gran Tours Kft. Esztergom Port Kft. Esztergom Srl. ÉP Kft.

6,54% Ister-Granum N. Kft.

A Strigonium Zrt. közvetett tulajdonában levő két társaság: Gran Tours Kft.

Strigonium Zrt.

Tevékenységet nem végző társaságok

Védvár 2008 Zrt. „f.a.”

Városőrség Közhasznú N.Kft.

Esztergom Turisztikai N.Kft.

1

Végső fázisban levő, tevékenységet nem végző társaságok


Mivel a Strigonium Zrt. tulajdonlásában meglevő cégcsoport – a temetkezési funkció megvalósítása kivételével – mind olyan önként vállalt, vagy vállalkozási feladatot ellátó funkciókat testesít meg az Önkormányzat rendszerében, amelyek ellátása az Önkormányzat szabad döntésén múlik, így ezen vállalkozások jövőbeni működtetését (támogatását) az Önkormányzat stratégiai szándékai kell hogy meghatározzák. Mindemellett lényeges döntési tényező az egyes társaságok további sorsát érintő döntések meghozatalánál – hogy bár valóságos funkciót ezen társaságok már nem töltenek be az Önkormányzat rendszerében – de a korábbi működésük révén olyan felhalmozott terhekkel rendelkeznek, amelyek egyes esetekben komolyan veszélyeztetik a teljes cégcsoport további működését. Az összeállított szakmai előkészítő anyag részletesen meghatározza a cégcsoport jövőképét és pozícionálását az Önkormányzat rendszerében, amivel létrejön egy dinamikus vagyongazdálkodási modell, aminek az alapja egy menedzsment szemléletű nyilvántartási rendszer, egy gazdálkodásra specializálódott struktúra, ami figyelembe veszi az Önkormányzat intézményrendszerét és döntési mechanizmusait. A gazdálkodás alapja az érték alapú költségvetési rendszer megvalósítása, ami folyamatosan szem előtt tartja a vagyon érték-tartásának költségeit, és azokat vagy bevételi, vagy – transzparens módon – támogatási oldalon ellentételezi. Ezt követően rögzítésre került az a célrendszer, amely a kijelölt célállapot elérését támogatja. A szervezeti reorganizáció alapvető megközelítési módja, hogy az Önkormányzat feladat-ellátási funkcióját a feladat jellege szerint – kötelező, önként vállalt és vállalkozási tevékenység – differenciáltan kezeli. Ezt követően megtörtént az egyes feladatmegoldások és társaságok összerendelése, mely eredményeként a következő, jövőben működtetendő cégcsoport alakult ki: Strigonium Zrt. Vagyonkezelés (ingatlan, társasági részesedések) Bérbeadás (kikötő, reklámtáblák) Kastély üzemeltetése Ügyviteli szolgáltatások biztosítása a cégcsoportban

100%

100%

51%

100%

Esztergom Kegyeleti Kft.

100%

Gran Parkoló N.Kft.

100%

Esztergomi Ingatlankezelő N.Kft.

ZÖLD-ÚT Esztergom N.Kft.

EsztergomMahart Kft.

Gran Piac Kft.

Temetkezési szolgáltatás biztosítása

Felszíni parkoltatás

Ingatlankezelés és közös képviselet

Zöldfelületek karbantartása

Bérbeadási tevékenység végzése

Városi piac üzemeltetése

kötelező feladat önként vállalt feladat vállalkozási tevékenység

A fentiekben nem pozícionált társaságok esetében a Port Danube Kft. üzletrészeinek értékesítését kell megvalósítani; amennyiben az sikertelenül zárul, úgy a hasznosítási tevékenységet a Strigonium Zrt. veszi át vagyonkezelőként, és a társaságot meg kell szüntetni. Az Esztergom Srl. esetén az ingatlannal kapcsolatos tulajdoni kérdéseket kell rendezni (tulajdon egyesítés és társtulajdonos kérdés megoldása), majd a hasznosításról egy fejlesztési tervet kell összeállítani.

2


Valamennyi további társaság esetén – amelyek jelenleg sem működnek és jövőben sincs tervezett funkciójuk az Önkormányzat rendszerében – a megszüntetés a javasolt megoldás, amely végelszámolással, egyes esetekben felszámolással történik. A cégcsoport és az önkormányzati feladatmegoldás jövőbeni hatékonyabb és eredményesebb működtetése érdekében a következő fejlesztések javasoltak: ‰

A Strigonium Zrt. vagyongazdálkodási stratégiájának kialakítása

‰

A vagyongazdálkodási stratégia kiterjesztése a teljes önkormányzati rendszerre

‰

A vagyon-nyilvántartási rendszer fejlesztése

‰

A vagyon-nyilvántartási rendszer kiterjesztése a teljes önkormányzati rendszerre

‰

Az önkormányzati funkciók és feladatok Strigonium Zrt. rendszerén kívüli, teljes körű áttekintése

‰

A jelenlegi tag-társaságok működésfejlesztése

‰

Tag-társaságok nonprofittá alakítása (Gran Parkoló Kft., Esztergomi Ingatlankezelő Kft., ZÖLD-ÚT Esztergom Kft.)

‰

A Strigonium Zrt. működésfejlesztése a kibővített funkciók miatt

‰

A cégcsoport működtetése és együttműködés az Önkormányzattal

‰

A nem működő társaságok megszüntetése

A fejlesztési feladatok megoldását az összeállított Cselekvési terv már időütemezve is tartalmazza. A Strigonium Zrt. szervezeti reorganizációja és a nem működtetendő funkciók miatti megszüntetendő társaságok végelszámolásának, illetve felszámolásának elindítása, majd befejezése megteremti a cégcsoport további működésének szervezeti keretrendszerét.

3

Vezetői összefoglaló Strigonium  

Vezetői összefoglaló Strigonium

Vezetői összefoglaló Strigonium  

Vezetői összefoglaló Strigonium

Advertisement