Page 9

ni

71_Layout 1 2012.04.26. 11:58 Page 9

a nacionalista indulatokat • A két évvel ezelőtti eredményekhez képest sokkal jobban szerepelt a SmerSD a régiónkban is. A Galántai járásban például több szavazatot kaptak, mint a Most-Híd, illetve a Magyar Koalíció Pártja. Megemelkedett a támogatóik száma a Csallóközben. Mivel magyarázza ezt a részsikert? – A szlovákok és a magyarok, illetve más nemzeti kisebbségek együttélése konfliktusmentes. Dél-Szlovákiában ugyanolyan gazdasági és szociális gondokkal szembesül a polgár, mint északon vagy keleten. Nyilván azért támogatják egyre többen az elképzeléseinket, mert reálisnak, valóra válthatónak tartják azokat, nem pedig lózungoknak. • Támogatni fogják-e a galántai Samsungot és a komáromi hajógyárat? – Legszívesebben azt mondanám, hogy sok pénzt folyósítunk mindkét helyre. Csakhogy üres az államkassza. Ennek ellenére utasítom új kormányom gazdasági miniszterét és a pénzügyi tárca vezetőjét, hogy találjanak megfelelő megoldást, hiszen mindkét cég az adott térség meghatározó munkaadója, amelyet adókedvezménnyel, hitelszerződéssel szeretnénk támogatni. • A Híd párt az elmúlt hónapokban felgyorsította az R7-es gyorsforgalmi út Egyházgelle és Pozsony közötti szakasza megépítésének előkészületeit. Folytatja ezt a munkát az új kormány? – Legfontosabb célunk a D1-es autópálya teljes hosszának megépítése Pozsony és Kassa között. További prioritás az R7-es Zólyom és Rimaszombat közötti szakaszának elkészítése, mert a nógrádi és a gömöri régiónak erre égetően szüksége van. Miként természetesen más beruházásokra is, amelyeket azonban csak akkor kezdünk meg, ha lesz rá pénz a költségvetésben.

napvilágot, amelyek szerint a Smer megszünteti az emberjogi és kisebbségügyi kormányalelnöki posztot, miként az egész hivatalt is. Valóban? – Pártvezetésünk úgy döntött, hogy a szlovákiai magyarok és más szlovákiai nemzeti kisebbség semmilyen szerzett jogát sem nyirbáljuk meg. Nem fogjuk azt sem vizsgálni, hogy a legújabb népszámlálási adatok szerint egy-egy településen mennyi a magyarok lélekszáma. Ahol eddig voltak kétnyelvű információs táblák, ezután is lesznek. • Csakhogy pártjuk két befolyásos vezetőségi tagja azzal kampányolt, hogy amint hatalomra jut a Smer, eltörlik a kisebbségi nyelvtörvénynek azokat a rendelkezéseit, amelyeket nemrég a Most-Híd indítványára fogadtak el. Ha így lesz, akkor ismét kiszorulhat a magyar nyelv a helyi hivatalokból! – Az előbb említett döntés rájuk is vonatkozik. Gazdasági válságban, súlyos társadalmi és szociális gondok közepette még inkább indokolatlan a nemzetiségi ellentétek felkorbácsolása. • Ezért is kellene mielőbb módosítani a szlovák-magyar politikai kapcsolatokban jelentős feszültséget okozó szlovák állampolgársági törvényt... – Először hadd szögezzem le, hogy a szlovák jogszabály azonnali válasz, s egyfajta megelőző intézkedés volt a Budapesten valamivel hamarabb jóváhagyott könnyített honosításra, amelynek egyes rendelkezései véleményünk szerint nem felelnek meg az európai sztenderdnek, de ennek megítélése nem a mi hatáskörünk. A szlovák jogszabály elfogadása viszont teljes mértékben a miénk. Ami rövidesen úgy módosul, hogy azok lehetnek kettős állampolgárok, akiknek a másik országban bizonyíthatóan állandó tartózkodási helye van.

• A szlovákiai magyarok nagy többsége aggódik, mert rossz emlékeik vannak az első Fico-kormányról, amelynek négy esztendős regnálása alatt fölerősödtek a nacionalista indulatok. Szigorították az államnyelvtörvényt is... – Ne hánytorgassuk fel a közelmúltat, a koalíciós kabinet tevékenységét, tekintsünk inkább előre.

• Ez a kivétel nyilván nem vonatkozik azokra a révkomáromi, lévai és más személyekre, akik hivatalosan közölték, hogy kérték és megkapták a magyar állampolgárságot, de nem akarnak lemondani a szlovákról. A szülőföldjükön kettős állampolgárként kívánnak élni. Ennek ellenére megfosztották őket a szlováktól. – Pontosabban a hatályos törvény szerint veszítették el, amire számítaniuk kellett.

• Akkor sincs túl sok okuk a bizakodásra, hiszen máris olyan híresztelések láttak

• így viszont a szülőföldjükön gondjaik akadtak az egészségbiztosítással, elvben

Interjú

9

az idegenrendészethez kell fordulniuk letelepedési engedélyért. Napjaink Európájában nem megalázó ez? Mi a véleménye arról, hogy jogorvoslatért a kassai székhelyű taláros testülethez és a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordultak? – Sajnálom, ami történt, de megismétlem, döntésük következményeivel feltehetően tisztában voltak. Ha pedig úgy érzik, hogy sérelem érte őket, polgári joguk akár mindkét testülethez fordulni. Egyébként pedig az a meggyőződésem, hogy ezt a vitát csak kétoldalú nemzetközi szerződéssel rendezhetjük, amelyre azonban a magyar fél eddig nem volt hajlandó. • Baloldali kormányfőként az ugyancsak szociáldemokrata Gyurcsány Ferenccel és Bajnai Gordonnal legfeljebb a mosolydiplomáciáig jutottak el, s olyan közös fogadkozásokig, amelyekből szinte semmi sem valósult meg. Miként tud majd szót érteni a jobboldali pártcsaládba tartozó Orbán Viktorral? – Azon az alapon, hogy mindkét ország súlyos társadalmi, gazdasági és szociális gondokkal szembesül, ezért minden energiánkat ezek enyhítésére kell fordítani, nem pedig értelmetlen vitákra fecsérelni. A jövő hónapban Varsóban rendezik meg a visegrádi négyek kormányfői találkozóját, s ha azon a magyar kollégám is részt vesz, akkor lehetőség nyílik akár az informális kétoldalú eszmecserére, amelyen elsősorban a határ menti régiók együttműködésének gyarapítását és egyéb közös projektek valóra váltását szorgalmazom majd. • Elnök úr, még egy személyes kérdés, amelyet mostanság sokan tesznek fel: valóban megváltozott korábbi énjéhez képest vagy csupán imázsjavítás, tehát átmeneti állapot a mostani rokonszenves magatartása? – Erre annyit mondhatok, hogy természetesen Robert Fico maradtam, de okultam az előző kormányzásból és alázattal fogadtam a kiemelkedő választási eredményünket, amely révén a polgárok páratlan bizalommal ruháztak fel. Ezzel pedig nem szabad visszaélni, minden okos szót, javaslatot meg kell fontolnom. Embert próbáló feladat rászolgálni erre a bizalomra. Erre törekszem. Szöveg: Szilvássy József Fotó: Deutsch Attila

InfoCsallóköz hetilap 10. szám  

InfoCsallóköz hetilap 10. szám

Advertisement