Page 31

71_Layout 1 2012.04.26. 12:01 Page 31

hirek@infocsallokoz.sk

ANyAgI RÁSZORuLTSÁg

a dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal igazgatónője Az anyagi rászorultság olyan állapot, amikor az állampolgár, valamint a vele együtt elbírálandó, közös háztartásban élő személyek bevétele nem éri el a létminimumot, és ezt a bevételt nem képesek saját hozzájárulással bebiztosítani.

Részletesebb felvilágosításért forduljon a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal lakóhelye szerint illetékes kirendeltségének munkatársaihoz.

- 189,83 Euró havonta, ha egy nagykorú fizikai személyről van szó - 132,42 Euró havonta, ha egy következő közös elbírálás alá eső személyről van szó, - 86,65 Euró abban az esetben, ha kiskorú gyermekről van szó. Az anyagilag rászorultak juttatásaihoz a következő pótlékok folyósíthatók: - lakástámogatási pótlék – ennek a pótléknak a küldetése a lakhatással kapcsolatos kiadások térítésének lehetővé tétele abban az esetben, ha teljesítik a feltételeket. A járulék összege, amennyiben egy személyről van szó – 55,80 Euró, ha két, vagy több személyről van szó – 89,20 Euró. - egészségügyi támogatás – az egészséggel kapcsolatos kiadások támogatása abban az esetben, ha az állampolgár teljesíti az ilyen jellegű támogatás feltételeit. A támogatás összege személyenként 2 Euró.

- aktivációs pótlék – többek között abban az esetben jár, ha szakmai továbbképzésen vesz részt levelezői-, vagy kombinált tanulmányok formájában, illetve a munkapiac részére szervezett oktatásokon, kisebb községi szolgáltatásokon vesz részt. Ennek a támogatásnak az összege havi 63,07 Euró. - védelmi pótlék – olyan támogatás, amely figyelembe veszi azt a tényt, hogy a rászorult munkával nem biztosíthatja saját jövedelmét. Például az öregségi nyugdíjkorhatár elérése, rokkantsági nyugdíj esetében, amennyiben a rokkantság mértéke több mint 70%, illetékes szerv által egészségkárosodottnak nyilvánított felnőttről, vagy gyermekről gondoskodik, reszocializációs programokon való részvétel esetén, és ha egyedülálló szülőként gondoskodik gyermekéről 31 hetes koráig. A támogatás összege ezekben az esetekben havi 63,07 Euró. Orvossal igazolt betegség általi munkaképtelenségről van szó, a támogatás összege havi 34,69 Euró.

Munka-viszony

Tóth Patrícia,

A közös elbírálás alá eső személyek közé tartoznak többek között a házastársak, szülők és a velük közös háztartásban élő kiskorú, illetve 25 éves korig velük élő jövedelem nélküli, vagy a létminimum kétszeresét nem meghaladó havi bevétellel rendelkező gyermekeik. De ide tartoznak azok a munkanélküliként vezetett gyermekek is, akiknek nem keletkezett jogosultságuk a munkanélküli segélyre. Ennek a támogatásnak a célja az alapvető életszükségletek fedezése, ezek a napi egyszeri meleg étkezés, a szükséges ruházat és lakhatás biztosítása. Az a személy, aki nem kérvényezi az anyagi rászorultsági pótlék folyósítását, nem tekinthető rászorultnak. A létminimum összegét az anyagi rászorultság megítélésének esetén akkor lehet behatárolni, amikor már fennáll az anyagi kényszer állapota. A létminimum határának elbírálása a fizikai személyek bevételének összesítése alapján a következő (érvényes 2011. július 1-től):

Közérdek 31

MI TARTOZIK A hÁZASTÁRSAK KöZöS TuLAJdONÁBA?

Dr. Benkóczki Vendel ügyvéd

• Hamarosan házasságot kötök a menyasszonyommal, akivel a közeljövőben közösen több ingatlant szeretnénk vásárolni. Szeretném ezért tudni, hogy a házasság megkötése után mi kerül a közös tulajdonunkba, s mit birtokol majd a pártom? („Terveink” jeligére) – A házasság megkötésével a házastársak között a házasság idejére törvény erejénél fogva egy sajátos va-

• A közelmúltban házasságot kötöttem. Pár nappal az esküvő előtt

vásároltam egy játékszelvényt, mellyel később egy nagy értékű autót nyertem. A szelvények sorsolására viszont csak a házasságkötés után került sor. Jogilag van-e a férjemnek köze a nyereményhez? (B. Móni, Dunaszerdahely) – Igen, a házasság megkötése után – akár játékban – szerzett vagyontárgy a házastársak osztatlan közös tulajdonába kerül, tehát az ön férjének jogilag igen is köze van a nyereményhez. Ugyanis közösen válnak a nyeremény tulajdonosaivá. • A férjemnek jogilag akkor is köze van a nyereményhez, ha a játékszelvényt egyedül én, saját pénzből, (az akkor még csak vőlegényem) tudomása nélkül szereztem? (G. Sára, Nagymegyer) – Igen, mivel a vagyonszerzésnél a törvény értelmében nem a játékszelvény megvásárlásának a pillanata a mérvadó. Jogilag a vagyonszerzés

pillanata a sorsolás pillanata. Ami pedig azt illeti, hogy ön a saját pénzén, a mostani férje tudomása nélkül vásárolta meg a játékszelvényt, ezeknek a körülményeknek törvényileg nincs befolyásuk a későbbi vagyonszerzésre. • Hogyan szűnhet meg a házastársak osztatlan közös tulajdona? „Érdeklődöm” jeligére

Jogpont

A szerkesztőségbe interneten és postán érkezett olvasói kérdések közül ezúttal a házastársak közös tulajdonával kapcsolatosakra válaszolunk.

gyonközösség keletkezik, amit házastársak osztatlan közös tulajdonának nevezünk. Ebbe kerül bele mindaz, amit a házasság ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami a törvény értelmében valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. A házastárs különvagyonához tartozik: a) a házasságkötéskor a tulajdonában levő vagyontárgy, b) a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagyontárgy, c)  a házasság fennállása alatt személyes ajándékba kapott vagyontárgy, d) a házastárs külön személyes használatára szolgáló vagyontárgy, e) a házastárs hivatásának gyakorlására szolgáló vagyontárgy, f) a kárpótlási törvények alapján visszaszerzett vagyontárgy. Amennyiben tehát ön és a menyasszonya a házasságkötés után vásárolnák meg az említett ingatlanokat, ezek a házastársak osztatlan közös tulajdonába kerülnek.

– A házastársak osztatlan közös tulajdona a törvény erejéből a házasság megszűnésével (válással, illetve az egyik házastárs halálával) szűnik meg. Bizonyos esetekben viszont a házasság fennállása alatt is bekövetkezhet. Ebben az esetben a bíróság szüntetheti meg ezt a vagyonközösséget, amennyiben ezt a házastársak bármelyike, fontos okból (pl. ha a közös tulajdon további fennállása a jó erkölccsel lenne összeférhetetlen) kéri.

InfoCsallóköz hetilap 10. szám  

InfoCsallóköz hetilap 10. szám

Advertisement