Page 1

Arteterapeutické tvoření seniorů a osob se zdravotním postižením ve Flemmichově vile

KATALOG VÝSTAVY ÚČASTNÍKŮ ARTETERAPEUTICKÝCH KURZŮ

Tento katalog vychází v rámci projektu „Arteterapeutické tvoření seniorů a osob se zdravotním postižením ve Flemmichově vile“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury, odboru regionální a národnostní kultury, v rámci dotačního programu kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů.


ÚVOD V rámci projektu „Arteterapeutické tvoření seniorů a osob se zdravotním postižením ve Flemmichově vile“ se uskutečnilo dvacet arteterapeutických kurzů, čtyři výstavky a jedna výstava s vernisáží. Odborným lektorem kurzů byl malíř, grafik a pedagog, jeden z předních autorů Moravskoslezského kraje, pan Josef Odráška. Josef Odráška vystudoval střední Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a celý život se věnoval užité a propagační grafice. Je znám jako tvůrce mnoha plakátů a grafických značek a samozřejmě zanechal otisk svého vnímání světa ve stovkách svých žáků. Josef Odráška je členem Unie výtvarných umělců i Asociace volné grafiky. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích a sbírkách nejen v České republice, ale také v USA, Japonsku, Finsku, Polsku, Belgii, Francii, dokonce třeba v teheránském muzeu umění. Arteterapeutické kurzy byly zaměřené na minimálně se opakující činnosti, které ve svém důsledku udržují nebo dokonce zvyšují praktickou soběstačnost, zlepšují jemnou motoriku rukou, podporují soustředění, odstraňují úzkosti, řeší problémy s chováním, zklidňují napětí, zvyšují sebevědomí atd. Celkem je navštívilo 218 seniorů a osob zdravotně postižených. Mezi tištěné výstupy kromě plakátů, plakátků, letáčků a pozvánek patří i tento Katalog výstavy účastníků arteterapeutických kurzů.

Od září do prosince roku 2010 se realizovalo 20 arteterapeutických kurzů pod vedením malíře a grafika Josefa Odrášky.


Kresba tužkou – zátiší


Kresba uhlem


Studie hlavy


Malování vodovými barvami


Kresba pastelem


Malování temperou


vydalo: MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ZACPALOVA 1 794 01 KRNOV TEL.: 554 614 706 www.mikskrnov.estranky.cz 2010 tisk: MIKS KRNOV text: MIKS KRNOV foto: MIKS KRNOV NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU

Tento katalog vychází v rámci projektu „Arteterapeutické tvoření seniorů a osob se zdravotním postižením ve Flemmichově vile“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury, odboru regionální a národnostní kultury, v rámci dotačního programu kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů.

Katalog vystavy ucastniku arteterapeutickych kurzu 2010 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you