Page 1

info3d 01-25 IUNIE 2010

Dr. Negru Cosmin Neglijenþa danturi poate fi fatalã! WWW.INFO3D.RO

Dan Oprescu Ce este ºi cum a apãrut muzica

T E L . 0 248 212.454 / 0 7 4 6 6 5 4 . 1 3 7

Complex Turistic “Cornul

PAG 15

Revistã oferitã de PUBLINOU SOLAR

PAG 2

NR. 1

util EXEMPLAR GRATUIT

Vânãtorului”

Str. Trivale Nr. 75, Parcul Trivale - Piteºti 0248 275 091 cornul_vanatorului@yahoo.com www.cornulvanatorului.ro


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

info3d

util

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Publicaþie utilã Piteºteanã

Revistã full-color, format A5, cu un design dinamic ºi un tipar de calitate, info3d util îºi propune a granta furnizarea unui conþinut util pe plan local. Public-þintã • Adulþi, oameni activi, vârsta peste 18 ani; • Cei interesaþi de domeniile de actualitate; • Investitorii, comercianþii ºi prestatorii de servicii; • Cei ce sunt în cãutare de informaþii utile, concrete ºi bine organizate. Distribuþie • Gratuitã în Piteºti ºi oraºele din judeþ; • În locaþii publice (magazine de profil, showroom-uri, instituþii publice, centre medicale, hoteluri, pensiuni, restaurante, terase, etc.); • La firmele partenere ºi cele care activeazã în domeniu; • La târgurile ºi manifestãrile de specialitate; • Tuturor persoanelor ºi firmelor care o solicitã. Domenii vizate • Construcþii (antreprenoriat construcþii civile ºi industriale); • Proiectare ºi arhitecturã; • Echipamente, utilaje instalaþii; • Amenajãri interioare ºi exterioare & Decoraþiuni; • Mobilier; • Tâmplãrie PVC ºi Lemn; • Finanþe (Bãnci, brokeri, leasing); • Utile (arhitecþi, notari ºi avocaþi); • Servicii conexe (servicii curãþenie, organizator expoziþii, agenþii de turism, dealeri maºini, etc.); • Servici Hoteliere & Restaurante, Baruri ºi Terase. Doriþi ca revista Info3d Util sã fie prezentã ºi în locaþia dumneavoastrã? Nimic mai simplu!

Accesaþi www.info3d.ro !

+


SÃNÃTATE info3d util 2

Sfatul Dr. Negru: Neglijenþa danturii poate fi fatalã! Dupã cã mâncãm sau bem o parte din alimente sau lichide se combinã cu stratul de salivã existent pe toate þesuturile din cavitatea bucalã ºi formeazã o depunere albicioasã ºi lipicioasã numitã placã dentarã. Atunci când placã dentarã persista pe suprafaþa dinþilor, datoritã substanþelor minerale din saliva, se calcifiazã ºi formeazã tartrul (piatra). Acizii produsi de bacteriile din placã dentarã erodeazã dinþii ºi determinã apariþia cariilor. Iatã cum mâncarea rãmasã pe dinþi duce atât la formarea tartrului cât ºi a cariilor, aceste douã fiind etapele iniþiale ale aproape tuturor bolilor din cavitatea bucalã despre care vom vorbi mai pe larg în articolele urmãtoare. Ce putem face? Ca sã prevenim formarea plãcii dentare trebuie sã pãstrãm în permanenþã gura curatã. Spun gura ºi nu dinþii pentru cã microbilor le place la fel de tare sã stea pe limbã, gingii sau obraji, ca ºi pe dinþi. Curãþirea e alcãtuitã din trei componente: spãlatul dinþilor, folosirea atei dentare ºi clãtirea cu apã de gurã. Spãlatul dinþilor: Este foarte important sã curãþãm toate suprafeþele dinþilor, aºa cã vom alege o periuþã al cãrei cap sã fie suficient de mic pentru a ajunge peste tot. Periuþa trebuie reînnoita la 3-4 luni, sau mai devreme dacã prezintã o uzurã marcatã. Încãpem prin periajul fetelor vestibulare (exterioare) ale dinþilor prin miºcãri verticale, dinspre gingie spre vârful dintelui cu periuþa la aproximativ 45?? faþã de suprafaþa dinþilor. Acesta miºcare ajuta la curãþarea spaþiilor interdentare, a gingiilor ºi stimuleazã circulaþia sangvinã a parodonþiului. Continuãm cu periajul suprafeþelor interioare ale dinþilor respectând aceeaºi procedurã (direcþie verticalã, sens gingie??dinte unghi de 45??), ºi terminãm prin perierea suprafeþelor ocluzale (de masticaþie). Miºcãrile verticale de periaj pot fi combinate cu miºcãri circulare. Odatã terminat periajul dinþilor continuãm cu perierea limbii ºi a obrajilor. Folosirea atei dentare. Existã multe tipuri de aþe dentare ºi dispozitive care ajutã la utilizarea lor. Le puteþi folosi cu succes pe oricare dintre ele alegându-le pe acelea care vi se par mai confortabile.

www.info3d.ro

Aþa dentarã ajuta la curãþarea spaþiilor dintre dinþi pentru cã aceste zone retentive sunt imposibil de tratat prin periaj. Alimentele rãmase între dinþi (chiar ºi acelea pe care nu le simþim) duc la apariþia cariilor la punctele de contact dintre aceºtia. Aþa dentarã se introduce cu blândeþe între dinþi ºi se curãþa prin miºcãri verticale fetele ambilor dinþi (pe rând) adiacenþi. Repetaþi acest exerciþiu la fiecare spaþiu interdentar. Dacã apar sângerãri gingivale sau ata iese scãmoºata sau cu foarte mare greutate sau chiar se rupe este semnul cã în acel loc fie este o depunere de tartru, fie o plomba necorespunzãtoare, fie o carie, aºa cã adresaþi-vã fãrã întârziere unui cabinet stomatologic pentru un control amãnunþit ºi rezolvarea problemelor. Folosirea apei de gurã Existã multe tipuri de apã de gurã cu diferite reþete ºi concentraþii. Personal consider cã ar trebui aleasã o apã de gurã fãrã alcool ºi cu o concentraþie moderatã de clorhexidrina. Ideal ar fi ca medicul dumneavoastrã dentist sã vã indice un anume tip de apã de gura dupã o evaluare a statusului endooral. Se foloseºte simplu prin clãtirea gurii dupã periaj ºi aþa dentarã conform prospectului ºi indicaþiilor medicului. Toate aceste proceduri descrise mai sus trebuiesc repetate dupã fiecare masã. Igienizarea de searã se face înainte de culcare ºi este recomandat sã nu se mai consume nici un fel de alimente sau lichide dupã aceea pentru cã substanþele din acestea vor rãmâne lipite de dinþi pe tot timpul nopþii. Nici una din metodele de mai sus (periaj, aþa dentarã ºi apa de gurã) nu le exclude pe celelalte; ele sunt complementare. Guma de mestecat, indiferent de tipul ei nu poate înlocui igienizarea gurii descrisã mai sus. Tot mai des auzim despre tartrul dentar ºi foarte des îl descoperim ºi în gurile noastre. Ce este el de fapt, din ce e format, cum îl putem îndepãrta ºi cum putem sã evitãm formarea lui? Am sã încerc sã vã rãspund: 1) Formarea: Tot timpul în gurile noastre, atât pe dinþi cât ºi pe toate þesuturile endoorale existã o peliculã de salivã. Dupã ce mâncãm sau bem ceva o parte din alimente sau lichide rãmân dizolvate în gurã ºi se combinã cu peliculã de salivã dând naºtere plãcii bacteriene. Microbii din aceasta se hrãnesc în principal cu zahãrul din alimentele consumate de noi ulterior ºi astfel placã bacteriana este în continuã creºtere. Aceastã placã bacteriana se mineralizeazã datoritã sarurilor de Cã, Mg, Na, ºi Zn prezenþi în mod normal în salivã ºi se transformã într-o materie solidã numitã tartru. Acest fenomen începe la 4-8 ore dupã periaj (dupã 2 zile placã bacteriana e mineralizata în


Mergeþi la dentistul dumneavoastrã, întrebaþi-l ºi el vã va spune dacã aveþi sau nu tartru deja format ºi, dacã da, stabiliþi cât mai repede o programare pentru o igienizare completã a cavitãþii bucale.

Dr. Neg ru Radu Tel. 034 8 807 3 77 email: ru di_

negru10 @yahoo .com

www.info3d.ro

SÃNÃTATE

sarã (periuþa ºi pastã de dinþi) pentru a ne apãra organismul de prezenþa plãcii bacteriene. Dacã tartrul este deja prezent nici un periaj nu-l poate îndepãrta indiferent de periuþa, pasta sau timpul alocat. Tartrul nu poate fi îndepãrtat decât de medicul dentist printr-o procedurã specificã de igienizare,. Aceasta este compusã din detartraj, periaj profesional, air-flow ºi eventual chiuretaj subgingival. Detartrajul este un tratament ce constã în spargerea ºi îndepãrtarea depozitelor de tartru cu ajutorul unui aparat cu ultrasunete. Acesta are o ansã metalicã ce vibreazã ºi vibraþiile produse duc la dezintegrarea tartrului. Manopera este nedureroasã dar sensibilitatea dinþilor este diferitã aºa cã uneori poate fi neplãcut. În aceste cazuri o simplã anestezie localã rezolva toatã problema Periajul profesional este un periaj fãcut de dentist cu periuþe ºi paste speciale prin vizualizarea directã a tuturor suprafeþelor dentare. Rolul acestuia este de a îndepãrta prin abraziune bucãþelele mici de tartru rãmase în urma detartrajului. Air-flow –ul este un aparat care funcþioneazã ca ºi un duº cu apã ºi particulele de bicarbonat de Ca pulverizate cu presiune pe suprafaþa dinþilor, având acelaºi scop ca ºi periajul. În unele cazuri, chiar ºi dupã utilizarea tuturor acestor tehnici mai rãmân depozite minuscule de tartu în special subgingival.În aceastã situaþie se face un chiuretaj manual al zonelor interesate. Deoarece am descris detaliat aceste proceduri pentru mai bunã dumneavoastrã înþelegere ele pot apãrea greoaie ºi complicate. În realitate însã reprezintã o terapie facialã, nedureroasã ºi care e la îndemâna tuturor dentiºtilor. 5) Concluzie: Tartrul se formeazã prin mineralizarea plãcii bacteriene (saliva+bacterii din alimente) ºi produce multe efecte negative: halena, gingivita, boala parodontalã, carii, boli ale cavitãþii bucale). Putem preveni formarea tartrului prin igienizarea corectã a cavitãþii bucale (periaj, aþa dentarã ºi apa de gura-vezi articolul anterior). Dacã tartrul este format trebuie îndepãrtat de cãtre dentist prin proceduri specifice.

info3d util

proporþie de 50% ºi dupã 12 zile tartrul este deja format). De aceea apare indicaþia periajului dupã fiecare masã (de 3-4 ori pe zi). Important de înþeles cã odatã format tartrul nu poate fi îndepãrtat de pe dinþi prin periaj ci doar prin proceduri specifice. 2) Aspect ºi poziþionare: Iniþial tartrul este un depozit solid de culoare alb gãlbuie situat pe suprafaþa dinþilor. Culoarea negru –maroniu apare ulterior prin impregnarea tartrului cu coloranþi alimentari (naturali sau artificiali). Trebuie sã reþineþi cã tartrul alb este la fel de periculos ca ºi tartrul negru, diferenþa fiind doar una de culoare ºi nu de structurã. Tartrul se formeazã pe dinþi, lucrãri protetice sau proteze oriunde placã bacteriana rãmâne suficient timp încât sã se mineralizeze. Cel mai frecvent este întâlnit este pe partea lingualã a incisivilor inferiori ºi pe partea vestibularã (externã) a molarilor superiori. Dinþii înghesuiþi împiedica igienizarea corectã ºi favorizeazã apariþia tartrului. Este foarte important sã ºtim cã acest tartru se depune nu doar deasupra gingiei, ci ºi dedesubtul ei, în aceastã zonã prezenþa sa fiind ºi mai periculoasã. 3) Efecte: În ciuda faptului cã mulþi oameni considerã cã tartrul este „o piatrã care le fixeazã dinþii” nu existã absolut nici un efect benefic al prezenþei acestuia, de aceea este foarte important sã prevenim formarea tartrului ºi, dacã s-a format, este obligatoriu sã mergem la dentist pentru o igienizare profesionalã. Un prim efect neplãcut este mirosul urât al gurii (halena) care apare datoritã descompunerii bacteriilor prezente în tartru. Halena are mai multe cauze, dar prezenþa tartrului este unul din cei mai importanþi factori ce determina apariþia acesteia. Acumularea de tartru determina inflamarea gingiilor (gingivita) care se manifestã prin umflarea, înroºirea ºi sângerarea acestora. Dacã tartrul persista perioade mai îndelungate pe dinþi ºi, în special în regiunile subgingivale, nu doar gingiile au de suferit, ci chiar ºi osul. Acesta, în încercarea de a se proteja de infecþia cauzatã de bacterii se retrage lãsând dinþii fãrã o bunã implantare. Astfel aceºtia se vor miºca tot mai tare ºi în cele din urmã vor cãdea. Acest fenomen poartã numele de boala parodontalã ºi este unul dintre cele mai dezastroase efecte ale tartrului. 4) Ce facem? Apariþia tartrului este favorizatã de mulþi factori: consistenta alimentelor, compoziþia acestora, ph-ul salivar, predispoziþia geneticã, înghesuirile dentare ºi altele, dar trebuie sã reþinem cã el se formeazã întotdeauna prin mineralizarea plãcii bacteriene, deci dacã nu avem placã sigur nu vom avea nici tartru. Avem arma ºi muniþia nece-

3


SÃNÃTATE

Vinul va scãpa de bolile de inimã Consumul moderat ºi regulat de vin este un factor important în scãderea riscului deceselor de boli de inimã. Studiile fãcute în Anglia ºi Danemarca au arãtat cã cei care nu consuma vin au mai multe ºanse de a se îmbolnãvi de inimã. Poate fi consumat ºi în curele de slãbire „În cantitãþi moderate, vinul poate fi consumat ºi în regimul de slãbire pentru cã nu conþine grãsimi, colesterol sau fibre, fiind furnizor de energie ºi un bun digestiv. În funcþie de culoarea, tãria ºi tipul vinului, variazã ºi aportul acestuia. Cel mai indicat, din punctul de vedere al siluetei, este vinul alb sec, deoarece este cel mai sãrac în proteine ºi calorii. El este urmat de vinul roºu sec, care este un excelent antioxidant. De asemenea, vinul este recomandat ºi în anemii, deoarece poate stimula pofta de mâncare contribuind la echilibrarea balanþei nutriþionale”, a afirmat prof. Dr. Ileana Marinescu, medic endocrinolog ºi nutriþionist la Institutul „C. I. Parhon”. Vinul roºu previne apariþia cancerului. Marele merit aparþine flavonoidelor, care anihileazã efectul nociv al radicalilor liberi.

info3d util

Alt component care se gãseºte numai în vinul roºu este quercentina. Studii de laborator demonstreazã cã aceastã substanþã creºte imunitatea organismului, previne apariþia cancerului ºi a bolilor de inimã, prelungeºte viaþa celulelor cu 80%, stimuleazã miocardul, care, în condiþii de stres, nu mai poate funcþiona cu eficienþã maximã. Vinul dilata vasele Geani capilare ºi ajuta la preEnache venirea anginei pectorale ºi a formãrii de cheaguri.

4

www.info3d.ro


6

www.info3d.ro

info3d util

RESTAURANTE . BARURI S Ã N Ã T. CLUBURI ATE


8

www.info3d.ro

info3d util

RESTAURANTE . BARURI S Ã N Ã T. CLUBURI ATE


RESTAURANTE . BARURI S Ã N Ã T. CLUBURI ATE info3d util

-

10

Un domn sunã la un restaurant: Aveþi ceai cald? Nu, nu avem. Aveþi cafea caldã? Nu, nu avem. Aveþi cola? Nu avem. Atunci ce aveþi? Avem deschis toatã ziua.

Un român se duce la un restaurant franþuzesc. Vine chelnerul ºi întreabã: - Parlevou france? Romanul: Nu, nu coc franzele! Chelnerul: Porcoa? Romanul: Porc eºti dumneata! Chelnerul: oh la la! Romanul furios spune: - OALA MATI, NU A MEA! Clientul cãtre ospãtar: - Nu-mi plac surprizele, aºa cã vã zic de acum: am numai 50 RON la mine. Ce-mi recomandaþi? - Un alt restaurant.

www.info3d.ro


www.info3d.ro

11

info3d util

RESTAURANTE . BARURI T U R .ICLUBURI S M


TURISM info3d util

CONCURS ONLINE

12

Revista info3d util oferã posibilitatea tuturor indragostiþior de a petrece o noapte de neuitat în luxosul Hotel Muntenia din inima Piteºtiului, totodatã veþi fi întâmpinaþi cu o ºampanie exoticã pentru o atmosferã cât mai placutã. Tot ce trebuie sã faceþi pentru a participa este sã vã înscrieþi pe situl www.info3d.ro cu mesajul “Vreau o noapte de neuitat!” - secþiunea Concurs Info3D Util. * Informaþii suplimentare pe pagina concursului.

www.info3d.ro


" Hei, dar nu trebuie sã faci nimic, se usucã ºi cade"

Meteorologic, cred cã vom avea a zi frumoasã mâine. ªi tu ºefule ce zici? Holmes: Watson, eºti un tâmpit. Ni s-a furat cortu’. Un apel telefonic la o agenþie de turism: - Faceþi excursii în Egipt? - Da, desigur... - Spuneþi-mi, vã rog, ce staþiuni balneare sunt acolo? - Sharm-eli, Hurgada, Tabã, Nuveiba... - Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine! - Când doriþi sã plecaþi? - A, nu, nu plecãm. Noi doar rezolvãm integrame

T U R I S M

Un mare iubitor de excursii se întoarce din din China nu prea bine. La început a zis omul cã-i din cauza schimbului de atmosferã; apã; femei, dar n-a mai putut rãbda ºi s-a dus la Doctor, dar nu numai la unul; el a fost la control în toate judeþele þãrii dar niciunul n-a putut sã-i spunã ce boalã a prins la aparatul genital. În sfârºit, unul mai cu iniþiativa, l-a sfãtuit sã se întoarcã în þara de unde a luat boala. A plecat omul nostru, s-a dus la cel mai bun doctor în China pentru boli venerice ºi nici dupã 3 minute Doctorul îi spune cu calm chinez; " A, asta-i tacã muca". "O, doctore, mulþumesc din suflet ºi ce trebuie sã fac sã mã vindec?"

Un turist vorbeste cu receptionerul unui hotel: - Tariful nostru este urmatorul: 100 de dolari pe noapte, pat si micul dejun, sau doar 10 dolari daca va faceti singur patul. - Foarte bine, imi aleg varianta sa-mi fac singur patul. - OK! Poftiti fierastraul si ciocanul, ramane doar sa faceti rost de cuie.

info3d util

Sherlock Holmes ºi Dr. Watson sunt întrun camping. Dupã cinã de searã, o slanã la foc, ceapã, roºii, chestii d-astea, o gargarã micã, se retrag în cort, în sacurile lor de dormit ºi trag pe dreapta, la o partidã de sforãiala pe cinste ºi pe stomacul plin. Câteva Ore mai târziu Holmes se trezeºte ºi-l scuturã nervos pe Watson. Holmes: Priveºte cerul ºi spune-mi ce vezi? Watson: Vãd milioane de stele ºefu’. Holmes: ªi asta ce-þi spune? Watson: Din punct de vedere astronomic, asta-mi zice cã sunt milioane de galaxii ºi miliarde de planete posibile. Astrologic vorbind, observ Saturn în constelaþia Leul. Din punct de vedere al orei deduc cã e 2 ºiun sfert, adicã 215, adicã iarã-mi zboarã gândul la afacerea Þigareta 2. Teologic, vãd cã Dumnezeu e atotputernic ªi cã noi suntem mici ºi insignifianþi.

www.info3d.ro

13


Sperând cã informaþiile ce le vom da vã vor capta atenþia ºi

Dan Op

r interesul pt. muzicã ºi implicit pt. instrumente muzicale vã contact@lyescu w w w . daly.ro lydal aºteptam sã citiþi ºi urmãtoarele ediþii ale revistei ºi sã vizy.

ro

itaþi Lydaly Muzical - showroom instrumente muzicale Piteºti.

www.info3d.ro

CULTURAL

Este foarte greu de dat o definiþie muzicii, muzica este întrun singur cuvânt ARTÃ. Este modul de a exprima idei, sentimente, trãiri cu ajutorul sunetelor, ritmului ºi uneori al versurilor ce se îmbinã armonios, ritmic ºi melodic într-un tot unitar. Nu ne-am propus sã facem un curs de istoria muzicii dar vom aborda în linii mari subiecte foarte interesante legate de muzicã. Unul din primele izvoare ale muzicii l-au constituit strigãtele ºi zgomotele de vânãtoare, loviturile ritmice în pietre ºi lemn. Cu timpul oamenii aºa cum ºi-au confecþionat unelte ºi arme, au început sã confecþioneze diverse instrumente muzicale simple cum ar fi instrumente de percuþie ce scoteau sunete prin lovire sau fluiere. Deasemenea corzile arcurilor scoteau ºi ele sunete ºi aºa au apãrut cu timpul ºi instrumente muzicale cu coarde ce scoteau sunete prin ciupire frecare sau lovire. Eu personal cred cã atâta timp cât naturã cu sunetele ei, vântul, ploile, apele, pãsãrile ºi animalele au existat, omul a cãutat sã imite sunetele ce le auzea ºi sã le dezvolte în formule ritmice ºi intonaþionale care s-au cristalizat odatã cu evoluþia relaþiilor sociale în cadrul unor grupuri sau triburi. Deci practic muzica a apãrut odatã cu omul ºi cu evoluþia lui pe pãmânt. Odatã cu apariþia religiei ºi a diferitelor credinþe au început sã aparã ºi imnuri închinate zeilor, dar muzica nu a cunoscut o evoluþie doar în aceastã direcþie. Cântecele de vânãtoare, de luptã, de dragoste, de nuntã ºi bocetele de înmormântare au avut un rol în dezvoltarea muzicii. Muzicã te poate face sã te ridici la luptã, sã pleci la vânãtoare, sã plângi, sã te bucuri, sã dansezi, sã fii în culmea fericirii, sã te liniºteascã atunci când eºti supãrat, abãtut sau trist, sã te adoarmã, sã simþi iubirea ºi fericirea, bucuria ºi tristeþea la un nivel emoþional ce nu-l poþi atinge decât prin muzicã. Odatã cu apariþia scrisului a apãrut ºi scrisul muzical care a ajutat foarte mult la transpunerea pe hârtie a compoziþiilor ºi ideilor muzicale.Cu ajutorul lor generaþiile urmãtoare au dus la dezvoltarea într-un mod ºtiinþific a muzicii. Apariþia diverselor instrumente muzicale a lãrgit paleta sonorã de exprimare ºi interpretare melodicã, ritmicã ºi armonica. Încã din antichitate sunt menþionate folosirea multor instrumente muzicale cã: gonguri, castagnete, darabane, tobe, harpã, flaut, fluiere, instrumente cu coarde care produceau sunete prin ciupire, frecare sau lovire ºi alte instrumente. În ediþiile urmãtoare vom descrie pe rând mai multe instrumente muzicale pt. a înþelege mai bine cum au fost construite ºi cum se pot folosi.

info3d util

Ce este ºi cum a apãrut muzica?

15


TC UU RR BCA BUN AL C N U AR I LI Expoziþiile permanente de istorie ºi ºtiinþele naturii, inaugurate în 1974, respectiv 1977, sunt adãpostite în cea mai frumoasã clãdire a Piteºtiului, edificatã în anii 1897-1899, în stil eclectic. Creºterea colecþiilor prin cercetãri arheologice, achiziþii ºi donaþii, necesitatea de a fi depozitate, conservate ºi cercetate în condiþii corespunzãtoare, precum ºi nevoia de spaþiu pentru valorificarea expoziþionalã a acestora, au condus la extinderea muzeului prin construcþia a douã noi corpuri în perioada 1997-2004., amplasate în vecinãtatea esticã a vechii clãdiri din 1899. Corpul B adãposteºte spaþiile administrative, Muzeul Sportului Argeºean, biblioteca muzeului, depozite ºi laboratoarele secþiei de ºtiinþele naturii, iar Corpul C istorie, Galeria Naþionalã de Artã Naivã, Planetariul ºi sãlile de conferinþã, între care cea mai importantã este Sala Amfiteatru, cu 150 de locuri. În toamna anului 1986, în curtea Muzeului Judeþean Argeº a fost înfiinþatã o expoziþie cu specific botanic în aer liber, cu plante spontane perene ºi horticole. Iniþiativa muzeului s-a bucurat de sprijinul generos al Administraþiei Domeniului Public din Piteºti, precum ºi al domnului inginer Gheorghe Pacea. O parte din materialul horticol a fost donat de Serele Ghencea, din Bucureºti. Cea mai mare parte a speciilor spontane a fost colectatã în teren de cãtre specialiºtii Muzeului. Expoziþia a fost organizatã pe douã sectoare distincte: unul conþinând speciile de plante perene horticole, cealaltã cu specii de plante perene spontane, ambele însumând cca 120 de taxoni, repartizaþi în casete distincte, cu bordurã iniþialã de santolinã, ulterior înlocuitã cu piatrã de Albeºti, având, fiecare, o suprafaþã cuprinsã între 1-3 m2.

www.info3d.ro

info3d util

Muzeul Judeþean Argeº - Istorie ºi culturã

17


A U T OS Ã &N SÃPTO AR T ET info3d util 18

PRODUCTIE PUBLICITARA PERSONALIZATA www.info3d.ro


I NT EAM S ÃC NÃ T EA info3d util 20

PE MARILE ECRANE Totul despre Sex 2 (Sex and the City 2) Cel mai cunoscut serial al tuturor timpurilor revine pe marile ecrane ºi promite fanilor aventuri savuroase, momente deosebite ºi, special pentru iubitoarele de cumpãrãturi - cele mai noi tendinþe în domeniul modei! ªi de aceastã datã povestea se învârte în jurul lui Carrie (Sarah Jessica Parker), care aniverseazã doi ani de când s-a cãsãtorit cu Mr. Big (Chris Noth). Fericirea lor este afectatã de criza economicã, iar Mr. Big îºi pierde toate proprietãþile. Este nevoit sã accepte un nou loc de muncã, dar în Londra, ºi pleacã în New York. În acelaºi timp, Carrie se consoleazã cu gândul cã ar putea fi însãrcinatã. Splice Elsa ºi Clive, doi tineri oameni de ºtiinþã rebeli, decid sã nu respecte normele etice ºi chiar legile în ceea ce priveºte experimentele genetice ºi folosesc o combinaþie de ADN uman ºi animal pentru a crea un nou organism. Denumitã Dren, creatura evolueazã rapid de la un foetus diform la o superbã dar extrem de periculoasã himerã, ale cãrei legãturi cu creatorii sãi vor fi dificil de rupt.

www.info3d.ro

The Karate Kid Dre , un puºti pasionat de jocurile video, trebuie sã se adapteze situaþiei când mama sa renunþã la slujba ei din Statele Unite ºi acceptã una în China. Încolþit de derbedeii de la noua lui ºcoalã, care se amuzã pe seama faptului cã Dre nu ºtie nicio boabã de chinezã, bãiatul se împrieteneºte cu domnul Han, alãturi de care va învãþa o mulþime de lucruri. Bineînþeles, cine râde la urmã râde mai bine... Jonah Hex Pistolarul desfigurat Jonah Hex trebuie sã dea de urma preotului voodoo Quentin Turnbull , care plãnuieºte, la sfârºitul secolului 19, sã elibereze sudul Statelor Unite cu ajutorul unei armate de morþi vii! O mânã de ajutor o sã-i dea lui Hex ºi prostituata Leila, pe care pistolarul o place nu doar pentru mâna ei sigurã ºi gloanþele trimise exact la þintã. Oameni mari ºi fãrã minte (Grown Ups) Dupa ce antrenorul de basketball din liceu moare, 5 prieteni buni si fosti coechipieri se reunesc pentru a petrece o minivacanta de 4 iulie.


www.info3d.ro

P AHGO I NRIO US C T IOL EP

frumoasã, care înseamnã un nou început. Pentru unii nativi, acest lucru înseamnã cãsãtorie, pentru alþii, logodna. Oricum, veºtile sau deciziile sunt unele fericite. Balanþa Pentru tine, luna mai reprezintã o perioadã favorabilã dezvoltãrii vieþii sentimentale. Dacã nu ai încã pe nimeni, ieºi în lume, cãlãtoreºte, participa la evenimente. Ai mari ºanse sã cunoºti o persoanã potrivitã. Dacã existã deja cineva în viaþa ta, în aceastã perioadã poþi sã-þi consolidezi relaþia, realizând împreunã cu persoana iubitã un proiect personal. Scorpion În activitatea profesionalã, dai dovadã de spirit de iniþiativã ºi chiar eºti dispus sã-þi asumi riscuri. Dacã în prima parte a lunii o astfel de atitudine poate fi beneficã, dupã a doua jumãtate a lui mai este mai indicat sã-þi iei mãsuri de precauþie ºi sã eviþi eventualele conflicte. Tot în mai ai noroc la bani. Se poate sã câºtigi sume interesante, în mare mãsurã, datoritã norocului. Sãgetãtor În privinþa banilor, luna mai aduce o perioadã cu potenþial de câºtig. Însã nu este vorba despre niºte bani pe care îi câºtigi ca urmare a unei acþiuni voluntare, ci, mai degrabã, aceºtia par un noroc venit din partea providenþei. În activitatea profesionalã, þi se recunosc meritele. Te bucuri de apreciere ºi de respect ºi este bine sã exploatezi aceastã conjuncturã favorabilã. Capricorn În dragoste, treci de la o stare la alta. Când þi se pare cã monotonia a intervenit în viaþa voastrã de cuplu, când eºti mult prea prins de responsabilitãþile de serviciu pentru a mai avea timp de partener. Este bine sã-þi planifici programul în aºa fel încât sã existe mereu un echilibru ºi sã investeºti în calitatea timpului pe care îl petreci cu persoana iubitã. Vãrsãtor În mai situaþia ta financiarã se îmbunãtãþeºte considerabil. Cu banii pe care îi obþii poþi sã faci ceva ce îþi doreai de ceva vreme, fie cã este vorba despre o achiziþie importantã, fie cã îi investeºti în dezvoltarea ta personalã sau profesionalã. Este bine sã exploatezi ºansele de a acumula noi deprinderi sau cunoºtinþe, deoarece ele îþi vor folosi mai târziu. Peºti Nativii Peºti care activeazã în domeniul artistic au parte de reuºite frumoase în plan profesional. Luna mai este o perioadã în care aceºtia îºi pun în practicã aptitudinile ºi îºi arata calitãþile prin creaþii deosebite.

info3d util

Berbec În plan amoros, luna mai aduce o perioadã bunã, în care nativii Berbec trãiesc momente frumoase alãturi de partener. Înþelegerea este deplinã, atât la nivel mental, cât ºi fizic. Este important sã-i acorzi persoanei iubite atenþia de care are nevoie ºi sã-i arãþi recunoºtinþa ta pentru ceea ce face pentru tine. Dacã eºti singur, ai parte de unele idile dar, în realitate, îþi doreºti ceva mult mai serios. Taur Sub aspect sentimental, luna mai nu este cea mai bunã perioadã din 2010 pentru tine. Ai probleme de comunicare cu partenerul de viaþã ºi se pare cã niciunul nu este dispus sã facã concesii. Trebuie totuºi sã înþelegi cã este nevoie sã ajungi la un numitor comun pentru cã situaþia sã fie una echilibratã. Dacã încã nu existã nimeni important în viaþa ta, în aceastã lunã ai posibilitatea sã începi o nouã idilã. Ai destui admiratori, însã nu prea vrei sã-þi încredinþezi inima oricui. Gemeni Nici tu nu prea mai ºtii ce vrei de la persoana iubitã. Când eºti complet absorbit de propriile dorinþe ºi pierzi imaginea de ansamblu, când þi se pare cã ai motive de gelozie. Astfel, în mai treci prin tot felul de stãri ºi nu ai parte de prea multã liniºte în viaþa de cuplu. Dacã eºti singur, se poate sã întâlneºti pe cineva ºi sã te îndrãgosteºti rapid. Rac Se poate cã în aceastã lunã sã primeºti un nou post, care înseamnã mai multe responsabilitãþi decât pânã acum. Pe de o parte, acest lucru este flatant. Pe de altã parte, nu trebuie sã pierzi din vedere micile aspecte care pot schimba totul. Chiar dacã ai numeroase oportunitãþi, rãmâi cu picioarele pe pãmânt. Cu banii stai foarte bine, chiar ai putea sã investeºti întrun proiect personal în aceastã perioadã. Leu În prima parte a lunii mai, situaþia profesionalã cam lasã de dorit. Sau, cel puþin, ai parte ºi de satisfacþii, dar ºi de mulþi nervi. Trebuie neapãrat sã-þi asiguri spatele, pentru a nu da posibilitatea nimãnui sã-þi facã vreun rãu sau sã fii sancþionat. Dupã a doua jumãtate a lunii, însã, lucrurile încep sã se schimbe în favoarea ta. Vei gãsi elemente în munca ta capabile sã te motiveze. Fecioarã În plan amoros, luna mai reprezintã pentru tine o perioadã foarte promiþãtoare. În cazul în care întâmpini dificultãþi în cuplu, este recomandat sã vorbeºti deschis cu partenerul de viaþã, pe un ton calm. Dupã a doua jumãtate a lunii, te bucuri de o perioadã foarte

21


22

www.info3d.ro

info3d util PAGINI UTILE


PAGINI UTILE 0722.375.621

info3d util

Str. Victoriei NR. 30

www.info3d.ro

23


24

www.info3d.ro

info3d util P A G SI N Ã IN ÃUTTAI LTEE


www.info3d.ro

25

info3d util

PAGINI UTILE


26

www.info3d.ro

info3d util PAGINI UTILE


www.info3d.ro

27

info3d util

PAGINI UTILE


CONSTRUCTII info3d util

Promo v i n f o 3 da r e 0746 6 util 54 137

28

www.info3d.ro


AS O C I ATIA

DE

TINERET

S O L A R I S ORGANIZEAZÃ

- CURSURI CALIFICARE-RECALIFICARE - cofetar, patiser - bucãtar, ospãtar, barman - lucrãtor în comert - mãcelar - transator - lucrãtor prelucrarea cãrnii - operator mezeluri - morar panificatie - frizer, coafor - maseur, cosmetician - cameristã hotel - lucrãtor hoteluri - asistent gestiune (contabilitate) - operator introducere validare si prelucrare PC

- instalator instalatii tehnico

-

inspector resurse umane administrator pensiune floricultor, peigisticã croitor agent imobiliar administrator imobile manager proiect asistent manager unitate tehnician turism masinist utilaje cale si terasamente - lãcãtus mecanic - mecanic auto - electrician auto - electrician în constructii - sudor - instalator instalatii de ventilare si conditionare

sanitare si gaze - zidar, tencuitor - fierar betonist - dulgher, tâmplar, parchetar - instalator instalatii încãlzire centralã - confectioner mase plastice si aluminiu - montator ferestre termopan - lucrãtor cresterea animalelor - lucrãtor culturã plante - cosar - alpinist utilitar - cadru tehnic PSI - servant pompier

- CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R - automatisti centrale termice

- macaragii

- liftier

- stivuitoristi

- fochisti (operatori cazane) - operatori recipiente GPL - laborant operator tratarea apei

Plata în

3 RATE!

R e la tii la sed iul d in Pite s ti, str a da Al. Dobescu, nr 11, Cãmin SEC O NA , etaj 2, camera 1 (zona Piata Ceair) Tel. 0248.222.200, 0248.606.222, 0740.135.566 si Bd ul Republ icii, Bl. 5, IRTA (vis a vis de A JOFM), Te l. 0248.222.228 h t tp : / / w w w. a ts o la r i s . r o e m a i l : secre ta r i a t @ a ts o la r i . r o

Info3D Util 1 iunie - 25 iunie 2010  

Revista full-color, format A5, cu un design dinamic si un tipar de calitate, Info3D util îsi propune a granta furnizarea unui continut util...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you