Page 1

info3d u t i l NR. 3

16 IULIE - 6 AUGUST 2010

Aproape totul despre implantul dentar pag 2 WWW.INFO3D.RO

Revistã oferitã de PUBLINOU SOLAR

Vuvuzela ºi instrumentele muzicale de suflat. pag 14

Parapanta - adrenalinã ºi mãiestrie pag 17

T E L . 0 248 212.454 / 0 7 4 6 6 5 4 . 1 3 7

EXEMPLAR GRATUIT


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

info3d

util

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

Publicaþie utilã Piteºteanã

Accesaþi www.info3d.ro !

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Publicaþie editatã de PUBLINOU SOLAR Director vânzãri Eugen Bãnescu 0746 654 137, 0726 038 385 Staff tehnic Bogdan Rotaru Raul Niþã Public Relations 33 0755 639 893

i n f o 3 d util

Revistã full-color, format A5, cu un design dinamic ºi un tipar de calitate, info3d util îºi propune a granta furnizarea unui conþinut util pe plan local. Public-þintã • Adulþi, oameni activi, vârsta peste 18 ani; • Cei interesaþi de domeniile de actualitate; • Investitorii, comercianþii ºi prestatorii de servicii; • Cei ce sunt în cãutare de informaþii utile, concrete ºi bine organizate. Distribuþie • Gratuitã în Piteºti ºi oraºele din judeþ; • În locaþii publice (magazine de profil, showroom-uri, instituþii publice, centre medicale, hoteluri, pensiuni, restaurante, terase, etc.); • La firmele partenere ºi cele care activeazã în domeniu; • La târgurile ºi manifestãrile de specialitate; • Tuturor persoanelor ºi firmelor care o solicitã. Domenii vizate • Construcþii (antreprenoriat construcþii civile ºi industriale); • Proiectare ºi arhitecturã; • Echipamente, utilaje instalaþii; • Amenajãri interioare ºi exterioare & Decoraþiuni; • Mobilier; • Tâmplãrie PVC ºi Lemn; • Finanþe (Bãnci, brokeri, leasing); • Utile (arhitecþi, notari ºi avocaþi); • Servicii conexe (servicii curãþenie, organizator expoziþii, agenþii de turism, dealeri maºini, etc.); • Servici Hoteliere & Restaurante, Baruri ºi Terase. Doriþi ca revista Info3d Util sã fie prezentã ºi în locaþia dumneavoastrã? Nimic mai simplu!

33


SÃNÃTATE

Sfatul Dr. Negru: Aproape totul despre implantul dentar

localã (ca ºi o extractie simplã) deci nu presupune durere. Disconfortul moderat apãrut dupã ce efectul anesteziei dispare, poate fi uºor suprimat cu medicaþie antiinflamatorie. Dinþii susþinuþi de implanturi fie cã sunt coroane sau punþi cimentate, fie cã sunt proteze speciale vor urma o esteticã ºi o funcþionalitate deosebitã, foarte apropiatã de a dinþilor naturali, readucând pacientului atât confortul dorit, cât ºi o încredere în sine atât de importantã în relaþiile sociale. Preþurile acestui tip de tratament pot pãrea mari la prima vedere, dar la o analizã realistã a alternativelor ºi a balanþei avantaje-dezavantaje, cu siguranþã varianta tratamentelor cu implante va câºtiga încrederea dumneavoastrã. Acest tratament care, pânã nu demult, pãrea incredibil, este acum posibil ºi pentru dumneavoastrã. Mii de oameni din oraºul nostru au ales sã îºi refacã zâmbetul cu ajutorul implantelor.

Implantul dentar este o piesã din titlu, cel mai adesea sub forma unui ºurub, care serveºte ca înlocuitor pentru rãdãcina unui dinte natural absent. Inserarea se face dupã ce locul extracþiei s-a vindecat, sau imediat dupã extracþie, printr-o intervenþie chirurgicalã relativ simplã, comparabilã cu o extracþie. Dupã o perioadã de 3-6 luni necesarã pentru osteointegrarea implantului, acestuia i se ataºeazã o altã piesã numitã bont protetic, piesã pe care medicul urmeazã sã fixeze Vã aºteptam în clinica noastrã pentru coroana, puntea sau proteza ce va înlocui dinun plan de tratament care sã rãspundã tele sau dinþii absenþi. nevoilor dumneavoastrã. În perioada Candidatul ideal pentru implant este, în prin- iulie-august 2010 consultaþiile ºi placipiu, orice persoanã cãreia îi lipseºte unul n u r i l e d e t r a t a m e n t î n v e d e r e a sau mai mulþi dinþi. Principalele limite sunt implantelor vã sunt oferite gratuit de noastrã medicalã. date de calitatea ºi cantitatea osului recep- e c h i p a Informaþii suplimentare sunt disponibile tor, poziþia sinusului maxilar (pentru arcada superioarã) sau a nervului dentar inferior d e a s e m e n e a p e s i t e - u l n o s t r u : (pentru arcada inferioarã), cauze legate de www.doctornegru.ro starea generalã de sãnãtate, etc. Pentru a stabili detaliile intervenþiei ºi dacã aceasta este sau nu indicatã în cazul dumneavoastrã vor fi necesare anumite analize de sânge precum ºi o serie de radiografii.

i n f o 3 d util

Zâmbiþi, vã rog!

2

O întrebare frecventã este dacã vârsta înaintatã reprezintã un impediment. În realitate starea de sãnãtate reprezintã un aspect mult mai important decât vârstã. Traumatismul la care organismul este supus în timpul înserãrii unui implant este minor, deci un organism sãnãtos nu va avea probleme indiferent de vârstã. Intervenþia chirurgicalã se face sub anestezie

www.info3d.ro

Dr. Neg ru Radu Tel. 034 8 807 3 77 www. do ctorn

egru.

ro


Cercetãtorii de la Universitatea Warwick din Marea Britanie ºi cei de la Universitatea Federico II din Napoli au ajuns la concluzia cã, persoanele care dorm maxim 6 ore pe noapte sunt cu 12% mai expuse riscului de mortalitate prematurã, faþã de cei care dorm 6-8 ore.

SÃNÃTATE

De câte ore de somn zilnic avem nevoie?

Pe de altã parte, persoanele care dorm cel puþin 9 ore, de asemenea pot fi predispuse unor boli grave sãu potenþial letale. Informaþiile publicate în studiu au fost colectate pe parcursul a 25 de ani, timp în care au fost analizaþi peste 1,3 milioane de oameni de pe 3 continente, Europa, Asia ºi Statele Unite. Constatãrile studiului oferã dovada clarã a legãturii directe între numãrul de ore insuficiente de somn ºi rata crescutã de a apariþie a morþii premature. Societatea modernã a cunoscut o serie de modificãri comportamentale la nivel de individ, stilul activ de viaþã, numãrul de ore suplimentare de la birou ºi stresul punându-ºi amprenta prin reducerea timpului dedicat odihnei ºi somnului. Pe de altã parte, deteriorarea stãrii de sãnãtate poate avea drept efect ºi prelungirea orelor dedicate somnului.

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

“Condiþia optimã pentru a avea o viaþã lungã ºi sãnãtoasã este sã dormi 6-8 ore zilnic”, au menþionat autorii studiului. “Durata ºi calitatea somnului ar trebui considerate factori de risc comportamental, ce pot fi modificaþi atât prin educaþie ºi consiliere, cât ºi prin mãsuri de sãnãtate publicã care sã aducã cu sine modificãri favorabile pentru mediul de muncã.”

www.info3d.ro

3


SÃNÃTATE

Alimente care cresc performanþele creierului Peºtele, spanacul, uleiul de mãsline, usturoiul sau sucul de struguri ajutã creierul sã fie mai puternic. Dezlegarea de cuvinte încruciºate sau de puzzle-uri nu poate proteja creierul uman de îmbãtrânire, dar o poate întârzia. Mâncarea potrivitã este o soluþie mult mai bunã pentru a-þi menþine creierul în formã. Existã alimente foarte importante care protejeazã celulele delicate ale creierului ºi vasele de sânge de ravagiile care apar odatã cu înaintarea în vârstã, afirma specialiºtii americani. Mâncaþi sãptãmânal peºte. Somonul, sardinele ºi heringul sunt peºti bogaþi în acizi graºi Omega 3, cu rol în protecþia celulelor neuronale. Un nivel ridicat de Omega 3 în sânge creºte nivelul de serotoninã, substanþã chimicã care creºte dispoziþia ºi pe termen îndelungat scade riscul bolii Alzhimer. Spanacul încetineºte deteriorarea creierului. Cercetãtorii spun ca spanacul sa dovedit a fi plin de antioxidanþi. James Joseph, ºeful Laboratorului de Neurostiinte din Chicago, susþine cã spanacul încetineºte deficitele cognitive ºi problemele legate de vârsta la nivelul sistemului nervos central. Afinele ajutã coordonarea ºi echilibrul. Afinele coapte “mustesc” de antioxidanþi care þin departe radicalii liberi (responsabili de boli grave precum cancerul). O dietã bogatã în afine îmbunãtãþeºte memoria ºi aptitudinile motorii, inversând modificãrile produse de trecerea timpului în coordonare ºi echilibru. Cereale integrale ºi orez brun, surse de vitamine. Una dintre cele mai inspirate decizii pe care ai putea-o lua ar fi sã începi sã mãnânci orez brun. Este plin de vitamine ºi magneziu, care se pare cã este important pentru sistemul tãu cognitiv. Cerealele integrale conþin vitamina B6.

i n f o 3 d util

Usturoiul crud, plin de antioxidanþi Cum poþi sã lupþi cel mai bine împotriva procesului îmbãtrânirii dacã nu mâncând usturoi, cunoscut pentru conþinutul sau bogat în antioxidanþi? În plus, mai are ºi o serie de elemente care înlãtura rãcealã ºi diversele infecþii. Cel mai bun este usturoiul crud, zdrobit. Cu toate cã nu este la fel de “valoros”, ºi usturoiul din mâncare ajuta sistemul cardiovascular.

4

Lichide pentru minte - Beþi lapte cu cacao ºi suc de struguri O canã de lapte cu cacao cald aduce beneficii creierului, în timp ce cantitãþile moderate de vin roºu cresc longevitatea. Însã, alcoolul încetineºte capacitatea creierului de a funcþiona bine, aºa cã sucul preprat din struguri este o alegere mult mai intelepta decât vinul. Studii recente realizate în SUA aratã cã sucul de struguri îmbunãtãþeºte memoria pe termen scurt ºi capacitãþile motorii, datoritã nivelul ridicat de antioxidanþi pe care-l conþine. Experþii îþi recomandã sã nu ocolim uleiul de mãsline. P s i h o lo g Acesta conþine un antioxidant foarte puternic numit D e n i s a polifenol. Numeroase studii au demonstrat cã uleiul de E x p e E n a c h e rt nutri mãsline scade presiunea sângelui ºi colesterolul. Cea þie mai bunã alegere: uleiul extravirgin.

www.info3d.ro


6

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

PAGINI UTILE

RESTAURANTE - BARURI - CLUBURI


8

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

PAGINI UTILE

RESTAURANTE - BARURI - CLUBURI


10

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

PAGINI UTILE

RESTAURANTE - BARURI - CLUBURI


33

www.info3d.ro

11

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

RESTAURANTE - BARURI - CLUBURI

PAGINI UTILE


RESTAURANTE - BARURI - CLUBURI

Arta Culinarã la îndemâna tuturor Restaurantul Lumidee va invitã sã savuraþi aromele tradiþionale ale bucãtãriei româneºti dar ºi internaþionale într-un meniu special preparat cu suflet de bucãtarul nostru de cinci stele, ale cãror secrete le vom afla împreunã. Este un adevãr universal valabil cã “trebuie sã mâncãm pentru a trãi”, dar nu trebuie nici sã trãim doar pentru a mânca. Viaþa, din fericire, are ºi alte bucurii: sã ne ofere ºi multe modalitãþi de a ne face fericiþi. Înainte de toate, trebuie sã mâncãm pentru a ne pãstra forþele ºi nu pentru a ne satisface simþurile. De accea, alãturi de bucãtarul nostru, vom deschide tainele bucãtãriei profesioniste iar prin exerciþiu ºi o bogatã imaginaþie vom descoperii potenþiale gastronomice nebãnuite! Preparatul pe care îl vom recomanda este unul de bucãtãrie proprie numindu-se “Rulou Lumidee” ºi este unul din preparatele ce scot în evidenþã restaurantul nostru. Rulourile Lumidee conþin urmãtoarele ingrediente: piept de pui 200gr, ºuncã presatã 50gr, caºcaval 50gr, grand cucina 100gr (smântânã lichidã), sare ºi piper (dupã gust)

12

Modern - Elegant - Intim ~ Non-Stop ~ Str. Calea Craiovei nr. 36 (în spatele Finanþelor Publice, lângã OTP Bank) 0766.581.343 0766.592.813 0741.614.078 www.info3d.ro

info3d

i n f o 3 d util

Pieptul de pui se tranºeazã în trei, se bate bine, se umple cu ºuncã ºi caºcaval, se ruleazã (ca o sarma), se da prin fainã, se pune la prãjit în tigaie cu foarte puþin ulei. Dupã prãjire se scurge grãsimea rezultatã, se clãteºte cu apã lãsând puþinã din aceasta în tigaie pentru o scurtã fierbere (1-2 min.) urmând a se adãugã grand cucina, se va lãsa la fierbere în continuare pânã va lãsa sos. Gran Cucina înlocuieºte cu succes smântâna dulce animalã, fiind mult mai sãnãtoasã ca aceasta, prin conþinutul redus de colesterol, astfel rezultând o masã perfect sãtãtoasã. Poftã bunã!


CONCURS

PAGINI UTILE i n f o 3 d util

Revista info3d util oferã tuturor indragostiþior ocazia de a petrece o noapte de neuitat în luxosul Hotel Muntenia din inima Piteºtiului, alãturi de FOUR STAR PIZZA veþi fi întâmpinaþi cu un meniu XXL pizza si o ºampanie exoticã pentru o atmosferã cât mai placutã.

i n f o 3 d util

CONCURS ONLINE

Tot ce trebuie sã faceþi pentru a participa este sã vã înscrieþi pe situl www.info3d.ro cu mesajul “Vreau o noapte de neuitat!” - secþiunea Concurs Info3D Util. 13 33 www.info3d.ro * Informaþii suplimentare pe pagina concursului.


CULTURAL i n f o 3 d util 14

INSTRUMENTELE MUZICALE 2. INSTRUMENTELE MUZICALE DE SUFLAT Instrumentele muzicale de suflat sunt acele instrumente ce scot sunete prin împingerea unei coloane de aer, efectiv instrumentistul suflã în instrument. Ele pot fi împãrþite în mai multe categorii dupã materialul din care sunt confecþionate, Lemn, metal sau altele; dupã modul de producere al sunetului cu muºtiuc, cu ancie simplã sau dublã etc. Pentru a nu plictisi o sã dãm doar câteva exemple: Cele mai vechi în ordinea apariþiei sunt fluierul ºi flautul. Sunt de forma unui cilindru, gol pe dinãuntru, cu un orificiu (ambujura) pe unde se suflã ºi mai multe orificii care prin astuparea sau eliberarea lor cu degetele produc sunete de diferite înãlþimi. Mai târziu la flaut ºi la blockflote sau adãugat ºi clape care cu ajutorul unor pârghii astupã mai multe orificii ceea ce a dus la înmulþirea notelor muzicale ºi implicit a paletei sonore. Instrumente cu ancie. Ancia este o lamã micã din lemn, trestie, metal sau plastic care fixatã pe muºtiucul unui instrument poate produce sunete. Sunetele produse de ancie sunt modificate în înãlþime de astuparea sau eliberarea unor orificii cu ajutorul clapelor fixate pe instrument. La instrumentele cu ancie simplã ancia stã pe buza inferioarã care la rândul ei stã bine întinsã pe danturã. Din categoria aceasta fac parte clarinetul, taragotul ºi saxofonul. Instrumentele cu ancie dublã sunt oboiul, cornul englez, fagotul ºi altele. Cele douã lamele (ancii) din lemn sau trestie stau fixate faþã în faþã pe un tub de metal care are la capãt un suport ce se fixeazã la capãtul superior al instrumentului, sunetul fiind controlat de buzele instrumentistului ºi de coloana de aer ce trece printre ancii. La fel ca la instrumentele cu ancie simplã sunetul este prelucrat cu ajutorul clapelor. Având un timbru al sunetului inegalabil instrumentele cu ancie dublã sunt nelipsite din orchestre, oboiul fiind cel care dã tonul pentru acordarea celorlalte instrumente din orchestrele simfonice. Alãmurile sunt categoria de instrumente fãcute din alamã sau din alte metale. La aceste instrumente sunetul este produs printru suflu puternic de buzele instrumentis-

www.info3d.ro

tului care fixate bine pe un muºtiuc prin vibraþie elibereazã coloana de aer din plãmâni. Aceste instrumente pot avea culisã, cele din familia trombonului, la care sunetul este prelucrat de aceastã culisã care lungeºte tubul sonor al instrumentului; cu pistoane cele din familia trompetei la care sunetul este prelucrat de 3 sau mai multe pistoane; cu ventile sau ventile rotative; cu clape etc. Din aceastã categorie mai fac parte: tuba, eufoniul, fligornul, goarna ºi altele. Alt instrument de suflat este cimpoiul care este prevãzut cu un rezervor de aer (burduf) care se umflã în prealabil. Alte instrumente de suflat: naiul, ocarina, cavalul, shakuhachi, muzicuþã ºi multe altele. Tot din categoria instrumentelor de suflat fac parte instrumentele de suflat complexe: Orga este un instrument cu mai multe claviaturi ca la pian care acþioneazã niºte mecanisme care la rândul lor elibereazã o coloanã de aer produsã mecanic în niºte tuburi de forma unor fluiere de la mãrimi mici la mãrimi impresionante. Orgile sunt prevãzute ºi cu pedaliere, niºte claviaturi mari acþionate de picioare care sunt destinate sunetelor foarte grave. Vuvuzela instrument muzical sau instrument de fãcut zgomot? Vuvuzela a apãrut în urmã cu un an ca accesoriu pentru suporterii ºi spectatorii meciurilor de fotbal din Africa ºi în special Africa de Sud. Aratã ca o goarnã, trompetã lungã de 60cm pânã la 1m ºi provoacã numai neplãceri ºi dureri de cap, nefiind folositã de instrumentiºti ci îndeosebi de amatori, scoate un zgomot ca o turmã uriaºã de elefanþi sau un roi imens de albine. Cei care au reuºit sã urmãreascã campionatul mondial de fotbal din Africa de Sud au aflat cã vuvuzela este cel mai mare coºmar al telespectatorilor ºi cel mai mare duºman al jucãtorilor de fotbal. Neavând nimic comun cu instrumentele muzicale decât prin aspectul ei, ne oprim aici ºi sperãm cã veþi urmãri relatãrile despre instrumentele muzicale din numerele urmãtoare ale revistei. Vã aºteptam sã vizitaþi magazinul de instrumente muzicale Dan Opre s Lydaly Muzical din contact@ly cu d Piteºti unde veþi putea w w w . l y daly.ro aly.ro gãsi multe instrumente muzicale si afla lucruri interesante.


Bill ºi Tom Kaulitz se întâlnesc dimineaþã într-o cafenea. Tom avea ochiul vânat. Bill: Ce-ai pãþit, frate, la ochi? Tom: M-a lovit prietena. Bill: de ce? Tom pentru cã i-am vorbit cu TU! Bill doamne iartã-mã, dar ce fel de relaþie aveþi voi dacã te-a lovit numai pentru atâta lucru? Tocmai, asearã... când ne uitam la TV, mi-a zis: “ªtii, Tom, noi nu am mai fãcut sex de 2 zile.” ºi eu i-am rãspuns: “Poate TU”

- De ce a murit cartea de matematicã? - Pentru cã avea prea multe probleme! O voce disperatã la telefon, la ora 5 dimineaþa: - Alo! Poliþia? - Da. - Veniþi repede cãci în curte e un nebun ce sunã goarna ºi ne deranjeazã pe toþi. - Imediat, daþi-ne adresa! - UM 04032. Un vânãtor intrã într-un magazin de profil. - Pantaloni de camuflaj aveþi? - Avem, dar nu-i gãsim! Ce se întâmplã dacã se consumã Viagra cu preparate cu conþinut bogat în fier? “Echipamentul” îþi va arãta permanent nordul... Guvernul român a promis cã va asigura slujbe pentru ºomeri pe perioada crizei financiare. Ele vor fi oficiate de preoþi, episcopi ºi mitropoliþi. În cunoscuta baladã “Mioriþa”, sunt descrise câteva întâmplãri în care sunt implicate doi criminali, o oaie turnãtoareºi un cioban ce ºocheazã prin prostia lui.

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

Un actor italian pleacã în SUA pentru a juca într-un serial celebru. Întors dupã 3 ani, la aeroport toatã lumea îl aºteaptã, presa, familia, simpatizanþi. Un ziarist se apropie de el ºi-i spune: - Bon giorno signore! La care actorul rãspunse grãbit ºi emoþionat: - Bon Jovi...

TIMP LIBER

PAGINI UTILE La un spital de nebuni câþiva nebuni se hotãrãsc sã mute clãdirea. Se dezbracã fiecare pânã la brâu, îºi pun hainele deoparte ºi încep sã împingã clãdirea. Vãzându-i, doctorul se hotãrãºte sã le ia hainele fãrã ca ei sã îºi dea seama. Dupã ce le ia hainele unul dintre nebuni zice: - Hai ba sã nu mai împingem cã deja nu se mai vãd hainele.

15


16

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

AUTO & SPORT


Parapanta la începuturi 1982 Parapanta astãzi Parapanta este cel mai simplu aparat de zbor pe care omul l-a inventat vreodatã, este vorba de o paraºutã deosebitã, idealã nu numai pentru aterizare dar în special pentru decolare ºi zbor. Decolarea se efectueazã dupã o scurtã alergare cu elan de-a lungul unei pante. Un pilot experimentat poate sã exploateze curenþii ascendenþi pentru a se menþine în altitudine. Aripa (voalura) este constituitã din 2 suprafeþe de material (intrados, extrados) þinute împreuna de o serie de membrane numite nervuri, care închid chesoanele (faguri) de unde pleacã suspantele care se unesc la nivelul pilotului în elevatoarele fata ºi spate. Numãrul urmãtor va conþine o scurtã prezentare a celui mai nou Zbo u tip de “Zbor autonom”. ri A g r er m ent Exponate ale singurului muzeu de parapanta din lume le puteþi 07 35 567 519 vizualiza, deocamdatã, online pe www.parapantapitesti.ro la secþiunea Muzeu Parapantã.

www.info3d.ro

AUTO & SPORT

Scurt istoric al parapantei Parapanta ºi-a fãcut apariþia pe la jumãtatea anilor 70 când alpinistul elveþian Andreas Kuhn o folosea pentru a coborî de pe vârfurile pe care tocmai le escaladase. Aceste experienþe spectaculoase au rãmas destul de izolate pânã în 1978 când, paraºutiºtii de la clubul din Annemasse în Haute-Savoie au început sã foloseascã paraºutele cu chesoane pentru a decola de pe pantã, bineînþeles pentru a evita sã recurgã la zborul cu avionul. Primii au fost Claude Betemps ºi Gerard Bosson care pe 27 iunie s-au lansat cu parapanta la Mieussy folosindu-se de curenþii ascendenþi de pe falezã. Pionierii foloseau paraºute concepute pentru salturi care erau din þesut poros. Primii constructori au pus la punct aripi specifice pentru parapanta, care erau din þesut de poliester sau de tip “spinnaker” care a avut ca efect mãrirea performanþei ºi facilitarea decolãrii. Evoluþia a avut loc ºi în cazul suprafeþei care practic s-a dublat în zilele noastre, formã a devenit elipsoidala de la cea pãtrata. Adevãrata evoluþie, în ceea ce priveºte performanþa parapantei sa produs datoritã profilului (biconvex), creºterea lungimii care a însemnat ºi creºterea numãrului de chesoane. Dacã primele aripi aveau 7 chesoane, cele de astãzi au mai mult de 80.

i n f o 3 d util

Parapanta - adrenalinã ºi mãiestrie

17


18

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

PAGINI UTILE

AUTO & SPORT


VODAFONE 0723 351 664

RENT A CAR ZAPP 0788 351 664

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

COSMOTE 0745 651 664

AUTO & SPORT

TRACTテコI AUTO NON STOP

www.info3d.ro

19


20

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

PAGINI UTILE

CONSTRUCTII


Vând hală, 160 mp, 5 birouri, 3 grupuri sanitare, 2 dormitoare munciti, curte 400 mp. Tel. 0744 313 866 0740 135 566

PAGINI UTILE

Vând vilã 8 dormitoare, 4 bãi, 1 living, salã de luat masa, bucãtãrie, garaj - 60 mp, utilitãþi: gaze, apã curentã, electricitate, tv ºi internet, curte 400 mp, în comuna Bradu, lângã poliþia veche, str. Învãþãtor Sabin Iliescu. Tel. 0744 313 866 0740 135 566

Vând teren, comuna Cocu, sat Popeşti (20 km de Piteşti). Tel. 0248 246 001 Vând / Schimb garsonieră în Bucureşti cu Piteşti. Tel. 0767 500 210

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

Anunþuri 0746 654 137

www.info3d.ro

21


22

www.info3d.ro

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

PAGINI UTILE


PAGINI UTILE

Promo v i n f o 3 da r e 0746 6 util 54 137 0722.375.621

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

Str. Victoriei NR. 30

www.info3d.ro

23


24

www.info3d.ro

i n f o 3 d util PAGINI UTILE


www.info3d.ro

25

i n f o 3 d util

i n f o 3 d util

PAGINI UTILE


PAGINI UTILE i n f o 3 d util 26

O blondã se duce la un hotel sã-ºi ia o camerã peste noapte. Recepþionerul îi spune cã nu mai are decât un pat liber, dar cu trei bãrbaþi în camerã. Fiind iarna ºi neavând unde sã doarmã accepta. În camera unul dintre ce trei îi propune un joc. Dacã rãspundea corect la o ghicitoare (“ce e micã, are coadã, ronþãie alune, ºi trãieºte în pãdure?”) o vor lãsa sã doarmã. Dacã nu... Dimineaþa femeia de servici intrã în camerã, unde doi bãrbaþi erau leºinaþi, iar al treilea în genunchi se ruga la blondã: - Zii veveriþã, te implor, zii veveriþã !!! Unui tip, dupã ce este analizat de doctor, i se spune cã nu mai are mult de trãit. Fãrã nici o speranþã acesta îl întreabã pe doctor cât mai are de trãit.

www.info3d.ro

- 10, spune doctorul. - Zece ce ? întreabã pacientul. Zece ani, luni, zile ? - 9, 8, 7... continuã doctorul. Un om mergea cu trenul prin Moldova. Cu el în compartiment un moldovean. Se apropie de gara Oituz ºi omul nostru deschide fereastra sã vadã gara. Moldoveanul din spate: - Mãrãºeºti… Omul nostru: - Oituz! Moldoveanul iarã: - Mãrãºeºti! - Bã-i Oituz! La care moldoveanul înfuriat: - Închide bã giamul cã mã rasesti… - E o vinã sã te culci cu nevasta altuia, dar e pãcat sã ratezi ocazia...


se pe o corabie vikinga unde îl întâmpinã un grup de pelerini creºtini conduºi de Ca ofiþer CIA, Evelyn cãtre Kare ºi Gudmund, al cãror scop este Salt a depus un jurãmânt cã-ºi va apãra sã recupereze pãmântul sfânt al Ierusalimului. În scurtã vreme proviziile de ºi onora þara. hranã sã epuizeazã, apa pe care navLoialitatea ei va fi pusã la încercare atunci igheazã este prea sãrata pentru a fi bãutã, iar o ceatã densã învãluie corabia când un dezertor o acuzã cã este un spion împiedicându-i pe pasageri sã observe locurile pe lângã care trec, pelerinii considrus. Femeia, cu proprii sãi colegi pe urme, va trebui sã reziste sin- erându-l responsabil pe strãinul One-Eye pentru nenorocirile cu care se confrunta ºi gurã împotriva tuturor pentru a nu fi capturatã de guvern, pentru a ajunge la famil- ridicându-ºi vocile împotriva lui. Atunci când ceaþa se risipeºte, pasagerii vãd un ia sa ºi pentru a-ºi dovedi nevinovãþia. pãmânt nou despre care cred cã este mitiSalt se foloseºte de toate competenþele ca Valhalla, echivalentul viking al Raiului, acumulate în anii de experienþã ca agent dar sunt întâmpinaþi cu ostilitate ºi Onesub acoperire, pentru a elucida misterul. Eye trebuie sã-ºi apere viaþa ºi pe cea a Eforturile de a-ºi dovedi nevinovãþia micului aghiotant. servesc doar sã punã la îndoialã motivele ei, deoarece vânãtoarea pentru a The Killing Jar descoperi adevãrul din spatele identitãþii ªapte oameni iau ei continuã ºi întrebarea rãmâne: “Cine masa într-un restaurant este Salt?” pãrãginit din mijlocul pustietãþii americane. Valhalla Rising Când la radio se transÎn anul 1000 dupã mite ºtirea asasinãrii Hristos, un rãzboinic unei întregi familii întrmut cu un singur ochi o casã din apropiere, poreclit One-Eye este þinut prizonier de cãtre toþi îl bãnuiesc pe cãpetenia de trib scan- proaspãtul sosit Doe. O confruntare sângeroasã are loc, iar cei ºapte devin dinav Barde ºi folosit ostaticii lui Doe, care le va decide în pe post de concurent curând soarta. Pe mãsurã ce secretele ies în lupte similare cu cele de gladiatori. Ajutat de cãtre un copil sclav pe nume Are, la ivealã, toatã lumea îºi dã seama cã eroul cu puteri supranaturale reuºeºte sã îl printre ei s-ar putea ascunde cineva ºi mai ucidã pe Barde ºi sã evadeze, îmbarcându- periculos decât Doe.

www.info3d.ro

CINEMA

Salt

i n f o 3 d util

PE MARILE ECRANE

27


HOROSCOP i n f o 3 d util 28

Berbec Parcã toate stau pe loc ºi devine frustrant pentru tine, o fire energicã ºi plinã de iniþiativã, sã aºtepþi sã se rezolve problemele care nu te lasã sã te miºti în voie. Nu prea depinde de tine, pentru cã alþii sunt vinovaþi de obstacolele puse în cale ºi ai impresia cã timpul trece în zadar, fãrã sã-l valorifici cum trebuie. Aºtepþi, dar ce? Taur Parcã te-ai afla printre strãini, comunicarea merge greu, nu îþi gãseºti cuvintele pentru a spune ce gândeºti ºi preferi de multe ori sã te retragi în banca ta, fãrã sã atragi prea mult atenþie. Nu eºti sigur pe tine, pe calitãþile tale, pe capacitatea ta de a duce la capãt un plan început ºi laºi o impresie nu tocmai bunã asupra ta. Nu eºti în apele tale, asta se vede, ºi optimismul te-a cam pãrãsit, astfel încât abordezi o atitudine rezervatã ºi tãcutã. Gemeni Dragostea îþi da alt chef de viaþã, pentru cã se iveºte în calea ta o persoanã care te face sã-þi pierzi complet minþile. Te îndrãgosteºti lulea, trãieºti pasiunea la intensitate maximã ºi nimic nu mai conteazã decât ceea ce simþi. Schimbul de emoþii, de vorbe dulci, de declaraþii pasionale te face fericit ºi þi se citeºte pe chip fiorul care te copleºeºte din ce în ce mai tare! Poate fi chiar dragoste la prima vedere, dar ai grijã totuºi sã nu devinã ºi oarbã, cãci nu te va lãsa sã gângeºti limpede. Rac Trebuie sã schimbi unele planuri în care þiai pus mari speranþe. Multe din deciziile anterioare îºi modificã acum sensul, dar nu pare sã fie o schimbare pe placul tãu. Ai impresia cã tot ce se petrece acum e un sacrificiu cerut de o viitoare reuºitã, dar eºti conºtient cã meritã sã treci cu vederea ºi aceste aspecte defavorabile dacã la capãt te aºteaptã o recompensã. Eºti mai tot timpul pe drumuri, dar nu eºti mulþumit de efectele acestor cãlãtorii, fiind dedicate rezolvãrii unor obligaþii nu tocmai plãcute. Leu Ai grijã la tonul pe care îl foloseºti în relaþia cu ceilalþi, pentru cã eºti un pic mai dur în exprimare, cinic sau critic ºi poþi deranja multã lume. Nu vei fi iertat uºor dacã uiþi de bune maniere, de diplomaþie sau argumente logice, pentru cã scandalul nu rezolvã nimic, doar tulburã inutil apele. Dacã faci o astfel de gafã, vei avea nevoie apoi de mult timp ca sã dregi busuiocul ºi sã aplanezi conflictul, deci mai bine iei mãsuri din timp. Controleazã-þi reacþiile, gesturile ºi vorbele! Fecioarã Multã lume aºteaptã de la tine sã dai un verdict corect ºi bine documentat, pentru cã a venit vremea unei judecãþi oneste. Eºti persoana cea mai în mãsurã sã analizeze situaþia la rece, fãrã sã se lase influenþatã de nimeni, ºi ceea ce vei spune la final va fi literã de lege pentru toatã

www.info3d.ro

lumea, fãrã a naºte contestaþii. Dacã tu eºti cel care trece printr-o judecatã de acest gen în faþa unei comisii, vei lãsa o impresie excelentã, pentru cã teai pregãtit ireproºabil ºi nota finalã va fi maximã. Balanþã Nu fi atât de sigur cã, dacã un anumit plan a mers foarte bine pânã acum, la fel se va menþine ºi de acum înainte. Existã un pericol pe care nu l-ai observat la timp pentru cã priveºti lucrurile superficial, cu un optimism ieºit din comun. Trezeºte-te ºi ia mãsurile necesare, ca sã nu ajungi sã declanºezi vreo crizã. De unde nu te aºtepþi se poate ivi o surprizã neplãcutã ce-þi stricã planurile, dar ºi buna dispoziþie. Situaþia ar fi putut fi evitatã dacã nu ai fi fost atât de visãtor... Scorpion Competiþia intelectualã te obligã sã te concentrezi foarte serios ºi sã apelezi la toate argumentele pentru a convinge cã ai dreptate. Nu te aºtepta ca lumea sã te aprobe din prima, pentru cã ai mulþi rivali care o þin ºi ei pe a lor. Se va naºte o luptã de orgolii, în care fiecare îºi menþine punctul de vedere cu încãpãþânare, dar nici tu nu te laºi mai prejos. Sãgetãtor Te bucuri de o vacanþã binemeritatã alãturi de cei dragi ºi câteva zile de pauzã, în care sã te distrezi ºi sã dormi cât doreºti vor face minuni asupra tonusului tãu. Îþi încarci bateriile numai prin activitãþi pasive, pe lângã casã, dar ºi plimbãrile în aer liber îþi priesc de minune. O vizitã la pãrinþi, un weekend la mare sau la o pensiune sunt perfecte pentru atmosferã tihnitã a acestor zile, în care soarele va strãluci intens deasupra ta! Capricon Doreºti independenþã totalã atunci când trebuie sã îþi decizi soarta, nu suporþi nici sã þi se spunã ce sã faci, nici sã þi se dea sfaturi, pentru cã nimeni nu poate alege mai bine pentru tine. Nu întrebi pe alþii, pentru cã eºti de pãrere cã fiecare are ceva de învãþat din propriile decizii. Vãrsãtor Contactul cu autoritãþile este defectuos, deci ai grijã ce faci, pentru cã riscul unei sancþiuni este cam mare. Birocraþia te scoate din sãrite, ca atare înarmeazã-te cu multã rãbdare dacã trebuie sã baþi la uºa vreunei instituþii, pentru cã e cale lungã pânã la obþinerea aprobãrii sau actului de care ai nevoie. Nici relaþia cu ºeful nu este mai plãcutã, pentru cã ai tendinþa de a-i rãspunde în doi peri, ceea ce poate declanºa un val de reproºuri. Peºti Te aflii într-un colectiv care te stimuleazã sã iei iniþiativã, ba chiar ai ocazia de a prelua conducerea ºi de a-i ghida într-o direcþie de succes. Poate fi ºansa ta de afirmare sau de promovare, dar ºi un prilej bun de a lega mai strâns relaþiile între colegi. Planurile comune la care îþi aduci contribuþia evolueazã bine, încât ajungi la rezultatele dorite mai devreme decât ai sperat.


A S O C I ATIA

DE

TINERET

SOLARIS ORGANIZEAZÃ

- CURSURI CALIFICARE-RECALIFICARE - cofetar, patiser - bucãtar, ospãtar, barman - lucrãtor în comert - mãcelar - transator - lucrãtor prelucrarea cãrnii - operator mezeluri - morar panificatie - frizer, coafor - maseur, cosmetician - cameristã hotel - lucrãtor hoteluri - asistent gestiune (contabilitate) - operator introducere validare si prelucrare PC

- instalator instalatii tehnico

-

inspector resurse umane administrator pensiune floricultor, peigisticã croitor agent imobiliar administrator imobile manager proiect asistent manager unitate tehnician turism masinist utilaje cale si terasamente - lãcãtus mecanic - mecanic auto - electrician auto - electrician în constructii - sudor - instalator instalatii de ventilare si conditionare

sanitare si gaze - zidar, tencuitor - fierar betonist - dulgher, tâmplar, parchetar - instalator instalatii încãlzire centralã - confectioner mase plastice si aluminiu - montator ferestre termopan - lucrãtor cresterea animalelor - lucrãtor culturã plante - cosar - alpinist utilitar - cadru tehnic PSI - servant pompier

- CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R - automatisti centrale termice

- macaragii

- liftier

- stivuitoristi

- fochisti (operatori cazane) - operatori recipiente GPL - laborant operator tratarea apei

Plata în

3 RATE!

R e la tii la sed iul d in Pite s ti, str a da Al. Dobescu, nr 11, Cãmin SEC O NA , etaj 2, camera 1 (zona Piata Ceair) Tel. 0248.222.200, 0248.606.222, 0740.135.566 si Bd ul Republ icii, Bl. 5, IRTA (vis a vis de A JOFM), Te l. 0248.222.228 h t tp : / / w w w. a ts o la r i s . r o e m a i l : secre ta r i a t @ a ts o la r i s . r o

Info3D Util 16 iulie - 6 august 2010  
Info3D Util 16 iulie - 6 august 2010  

Revista full-color, format A5, cu un design dinamic si un tipar de calitate, Info3D util îsi propune a granta furnizarea unui continut util...

Advertisement