Page 1

Ten behoeve van

Management Services


KPMG Portfolio

Page 2

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

info2people info2people is in augustus 2002 gestart met het leveren van individuele, docent begeleide opleidingen voor programmeurs en software-ontwikkelaars. Hiervoor heeft zij een didactische methode ontwikkeld die gebaseerd is op twintig jaar ervaring met opleiden. Deze opleidingsvorm en didactische onderbouwing biedt een sterk verhoogde meerwaarde aan de cursist. Bovendien wordt de meest flexibele vorm aan opdrachtgevers en cursisten geboden: uitsluitend leren wanneer het u uitkomt: bel vandaag, start morgen; geen geplande trainingen. Trainingen hoeven niet aaneengesloten te worden gevolgd. info2people onderscheidt de volgende Product Lijnen: •

Product Line Mainframe

Product Line Microsoft Visual Studio.Net

Product Line Java and Java EE Technologies

Product Line Modelling

Product Line Service Oriented Technologies and Web 2.0

Inhoud Info2people heeft zelf al haar cursus materialen ontwikkeld. Zij heeft jarenlang gewerkt aan het doorontwikkelen van een uitgekiend individueel opleidingsmodel met een daarbij passende bibliotheek aan theorie, vragen en vooral praktijkopdrachten. Bij het afronden van deze cursussen is de cursist direct in staat om het geleerde in de praktijk toe te passen. Volgens het schema kan de cursist zich tevens certificeren voor divere Microsoft en SUN examens.

Introductie Ons info2people training portfolio is een eigentijds curriculum gericht op de verschillende fasen in software ontwikkel omgevingen. Dit portfolio gaat uit van een object georienteerd ontwikkelproces en veronderstelt gedegen voorkennis van object orientatie en UML. Trainingen hiervoor zijn beschikbaar in het info2people Modelling Portfolio. Het portfolio is gebaseerd op verschillende technologieën en best practices en bestrijkt het hele spectrum van de software-ontwikkelaar. Dit maakt het geschikt voor grote groepen – van zowel scholen en universiteiten tot ICT gerelateerde bedrijven, en uiteraard voor individuen die zichzelf willen verbreden. Hieronder treft u de portfolio’s aan die wij voor KPMG hebben geselecteerd met een korte beschrijving van iedere cursus, doelgroep en algemene beschrijving. Een gedetailleerde synopsis is beschikbaar op onze website: www.info2people.nl.

Copyright 2009 © info2people

Page 3


KPMG Portfolio

Inhoudsopgave info2people ........................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 4 Modelling Portfolio - Modelling Trajectories: Object-Orientation & Agile Modeling.............................. 6 Service Oriented Technologies and Web 2.0 Portfolio ...................................................................... 20 Curriculum: Service Oriented Technologies ....................................................................................... 21 Curriculum: Web 2.0 and Web Technologies..................................................................................... 28 Java and Java EE Technologies Portfolio .......................................................................................... 32 Mapping to Sun Microsystems Certifications ..................................................................................... 46 Visual Studio.NET Portfolio ................................................................................................................ 50 Basistraject C# WebApplicaties Programmeren ................................................................................ 52 Aanvullingen: ...................................................................................................................................... 65 Microsoft Certificeringen:.................................................................................................................... 69 Examenvoorbereiding: ....................................................................................................................... 71

Page 4

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Copyright 2009 Š info2people

Page 5


KPMG Portfolio

Modelling Portfolio - Modelling Trajectories: Object-Orientation & Agile Modeling Introduction Object-Oriented Thinking (2 days) Object-Oriented Introduction to Software Development – Management Overview (1 day) Requirements Engineering (2 days) Writing Effective Use Cases (3 days) Domain Modeling through Use Cases & UML (3 days) Object-Oriented Analysis & Design with UML (5 days) Introduction to Rational Unified Process (RUP) (1 day) UML Essentials (2 day) UML Master Class (4 days)

Page 6

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Introduction The need for more cost-effective and timely systems development has always been the driving force behind the continuing evolution of development technology and techniques. Object-oriented (OO) technologies are simply part of that evolution. The ability of the object view to mimic and simulate real-world behavior is a valuable tool in providing intuitive and consistent abstractions of the problem being solved throughout the analysis, design, implementation and eventually maintenance phases of software implementations. Development processes use visual object-oriented models to reflect the real world. Being an abstraction of real-life world, each model represents important aspects of the problem domain, while skipping the non-essential ones. Hence, Modeling, as an activity, has established through time as a well-accepted engineering technique for successful software implementation. Employing proven principles and best practices, you introduce a different dimension to you modeling activities making them flexible, adaptive and precise. And this is what Agile Modeling is all about ‌ The Object-Orientation & Agile Modeling curriculum of Info2people will teach you how to skillfully model enterprise systems and assign responsibilities to software objects.

Copyright 2009 Š info2people

Page 7


KPMG Portfolio

Page 8

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Object-Oriented Thinking (2 days) Positioning The course provides an introduction to the Object-Oriented point of view in programming and software engineering in general. The training presents the most popular Object-Oriented Programming concepts distributed in two groups. The first group contains concepts which are considered as fundamental by many and the second groups contains concepts which are not that fundamental or are considered such by the minority. Examples and exercises are employed throughout the whole text in order to present the topic in an as simple and accessible as possible manner for a broad and diverse audience.

Audience The course is targeted at all software practitioners, who want to master the OO-concepts and learn their applicability in application development. Therefore, the training is very suitable for students who plan to learn an object-oriented language, like C++, C# or Java. Professionals coming from the “procedural programming” world of COBOL, PL/1 and LISP will find this course as an essential step towards object orientation. The Object Oriented Thinking is the basis for all Info2people development courses where objectorientation is a prerequisite.

Copyright 2009 © info2people

Page 9


KPMG Portfolio

Object-Oriented Introduction to Software Development – Management Overview (1 day) Positioning The course provides an executive summary of the Object-Orientation as a contemporary style of developing software. The reading starts with an overview of what represents the term software crisis and how it drives the evolution that eventually led to the emerging of OO Programming as phenomena. A review of the paradigms that pave the way of OOP to what it is now follows and at the end there is an overall description of the Object-Oriented Programming paradigm concepts. The material is intended to extend the perception of Object Orientation with some important knowledge of how to face the challenges of Object Oriented Project.

Audience This course is targeted at project managers, analysts, designers, and developers who are making the paradigm shift to object technology and desire an understanding of object paradigm and design concepts. It also targets software managers who need to be conversant in key OO concepts to better work with team members and lead OO related projects.

Page 10

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Requirements Engineering (2 days) Positioning Increasing complexity of systems to be developed and more severe restrictions on budgets, production quality and development time, push us have to find all the possible improvement potential in the development process. This equally applies to software and hardware development projects (mechanics, electronics, equipment construction etc.). Language is the preferred method of communication between the client and the supplier, and will always be first choice when expressing user requirements, regardless of business domain and technology. An interview between customer and analyst is the main source of requirements for a project. This conversation often brings people together with totally different backgrounds. Expressing requirements in a natural language can bridge the gap between them. The capturing of requirements in a natural language as the foundation of product development implies the adherence to certain rules. This training provides core techniques for the successful elicitation of requirements. During this course the following topics are discussed: •

What is the significance of requirements?

Where do requirements come from?

Who are the clients and who are the Stakeholders?

Are the requirements complete, consistent, correct and comprehensive?

How do I capture and document requirements SMART?

How do I manage requirements?

How do I validate and verify requirements?

Next to writing good requirements, the role of requirements is examined across the entire systems life cycle; from techniques for their initial capturing and defining through the separation of user requirements from system requirements to the relationship between requirements and other project artifacts. The course considers the importance of requirements in the entire development process from both customer and suppliers point of view.

Audience This course is targeted to project managers and software developers, to technical leads and senior management staff, who want to learn the importance of the requirements in the whole development process, their investigation and management.

Copyright 2009 © info2people

Page 11


KPMG Portfolio

Writing Effective Use Cases (3 days) Positioning This course focuses on the Use Cases as a core modeling activity, used for describing behavioral (functional) requirements, software systems and business processes. Use cases are textual documents describing the way users make use of the system. In essence, the use cases technique helps eliciting the user needs and representing them in a way that is understandable for both – the developers and the users. Use cases improve the overall efficiency of the development process by providing early reusable project assets, traceable through requirements, analysis, design and testing activities. This training will teach you how to write effective use cases, answering the questions about how much, how big and in what details the use case text should be when describing the business model at hand. The material explains the role of the Use Case in the overall development process, relations with UI design and testing activities.

Audience This course is targeted to modeling practitioners and all software professional who want to master the writing art of a use case in order to provide an unambiguous source for analysis and design.

Page 12

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Domain Modeling through Use Cases & UML (3 days) Positioning This course provides a practical overview of the Domain modeling as a technique to describe the business problem. A domain model is the most important and traditional model in Object-Oriented analysis, since it represents significant concepts in a business domain and their relationships. As such, it can act as a source of inspiration for designing software objects, database relational schemas and user interfaces. This course describes known techniques in creating domain models using Use Cases, as a foundation of structural information and UML, for creating a visual dictionary for domain concepts. The course goes further and outlines the role of the Domain models in the overall development process.

Audience This course is targeted to modeling professionals who want to learn how to step into domain modeling analysis from use cases, by utilizing UML. The course also addresses designers, who would read the domain modeling artifacts and elaborate them into design models, database structures and UI prototypes.

Copyright 2009 Š info2people

Page 13


KPMG Portfolio

Object-Oriented Analysis & Design with UML (5 days) Positioning This practical course focuses on the major aspects of the object-oriented approach in the analysis and design of software systems. Object-oriented models effectively capture and communicate system requirements in a way that closely resembles the real world and which is extensible in response to change. Object-oriented principles and techniques are widely accepted in the software development industry. The methods and models used are said to be relatively easy to learn, as they are similar to the way that we, as humans, view the real world. By the end of the course, the student feels comfortable with object-oriented principles and techniques, and with the Unified Modeling Language (UML). Through practical exercises, the student will experience how using OO, following a development process and utilizing UML notation, can help their business to produce better, more maintainable, extendable and modifiable systems. The material presents the latest version of UML (UML 2.0) within the context of the Unified Process. It covers the complete development process, showing you how to clarify user requirements by building a model of the problem domain and how to progress the model through design to prepare for implementation.

Audience This course is targeted at Analyst programmers, Systems Analysts and designers of UML projects, or anyone carrying out those roles. It is also applicable for programmers, team leaders, project managers, test engineers and business planners, involved in iterative software projects. This course is aimed at those with little or no experience of modeling software systems using Object technology, specifically with the Unified Modeling Language (UML).

Page 14

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Introduction to Rational Unified Process (RUP) (1 day) Positioning This intensive training course focuses on major aspects of Rational Unified Process (RUP) - an evolutionary software development process used to develop systems based on object- and component-based technologies. RUP is a software development process, which it provides a structured set of activities aimed at transforming the customer’s requirements into software system. At the same time the RUP is more than just a process –, it is a generalized process framework, which can be customized for various application domains, for projects of different size and complexity by teams of different level of competence. The material includes the latest version of Rational Unified Process, updated and extended by IBM Rational department. In order to better understand the presented theory a number of exercises is prepared along with an example case study, which gives you a practical and real-life approach to using RUP in a project.

Audience RUP incorporates best practices in software development like incremental, requirements and architecture-driven development. All of it is intended at achieving high project results, mitigating at the same time risk consequences and assuring better software quality. This course is targeted at managers, business analysts and software developers wishing to explore and understand the key aspects of RUP as an iterative development lifecycle.

Copyright 2009 © info2people

Page 15


KPMG Portfolio

UML Essentials (2 day) Positioning This course focuses on the essential UML notational elements needed for modelers in their analysis and design activities. Since the late 90s, the Unified Modeling Language (UML) has made great progress and found its firm place in Software Engineering and even in some other areas like business process management and engineering, electronic industry, workflow in the legal system, healthcare, etc. In fact you can apply your knowledge in UML whenever you need to model processes, states, structures, patterns or functional features. The material provides a good coverage of all 13 diagrams, their most important elements and their use in the development process. As such, it can be considered as a distilled-UML-specification reference including a good volume of practical cases and example diagrams.

Audience This course is targeted at professionals who would like to have an essential summary of minimal amount UML notation used in software projects.

Page 16

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

UML Master Class (4 days) Positioning This master class focuses on UML notation and constructions, by presenting a large spectrum of business cases and example diagrams. Since the late 90s, the Unified Modeling Language (UML) has made great progress and found its firm place in Software Engineering and even in some other areas like business process management and engineering, electronic industry, workflow in the legal system, healthcare, etc. In fact you can apply your knowledge in UML whenever you need to model processes, states, structures, patterns or functional features. To know this standard and be able to apply it in practice is a must for anybody, no matter if we speak about science or industry. To keep up with the trend, the first step has to be made and learn the language alphabet – its notation and semantics. This is what this course will help students to achieve. The approach that has been chosen is to “learn by doing it”. The students will have the opportunity to test the newly adopted knowledge with real-life exercises and comprehensive tests. At the end of the course they will gain not only theoretical knowledge but also something that is extremely valuable - practical experience. UML 2.0 Workshop is a natural continuation of our Object-Oriented Thinking course and builds a solid base for a wide range of learning directions, such as Object-Oriented Analysis and Design, Programming languages, Application Architectures, Development Processes, Model-Driven Development, Architectural and Design Patterns.

Audience This course is targeted at professionals who would like to learn the UML notation and diagrams from a beginner to a master level. The reading follows closely the latest OMG UML specification in its 2

nd

version. As such, it can be considered as a distilled-UML-specification reference including a high volume of tests and playground samples. The current course also targets UML 2.0 experts who would like to cover the UML professional certifications.

Relevance to UML certifications •

OMG UML Certification Program - OCUP (www.omg.org/uml-certification/ ).

Copyright 2009 © info2people

Page 17


KPMG Portfolio

Page 18

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Copyright 2009 Š info2people

Page 19


KPMG Portfolio

Service Oriented Technologies and Web 2.0 Portfolio Curriculum: Service Oriented Technologies Introduction SOA Fundamentals (1 day) Web Services Fundamentals (3 days) Second Generation Web Services: WS-* (1 day) SOA and Web Services Master Class (4 days) RIA – The Ubiquitous Visual Interface to SOA (2 days)

Curriculum: Web 2.0 and Web Technologies Introduction Introduction to Rich Internet Applications (RIA) (1 day) RIA – The Ubiquitous Visual Interface to SOA (2 days) Ajax Fundamentals (1 day)

Page 20

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Curriculum: Service Oriented Technologies Introduction Service Oriented Architecture - SOA - is the modern reincarnation of patterns that have been recognized from the emergence of the very first computer-backed business systems, and then sometimes even before. These pattern encourage splitting business processes into separate units called services, that are loosely coupled and do not come into contact with each other. While SOA is simply an architectural style that is not bound to any specific technology, nowadays one of the main implementation models for a SOA are Web Services. Web Services use a set of standard protocols and specifications, like SOAP (Simple Object Access Protocol) and WSDL (Web Service Description Language) for describing and accessing the service. The Info2people SOA curriculum explores the world of Service Oriented Architectures (SOA) and Web Services as a possible underlying implementation technology. It covers both the basics - what SOAs are, what benefits they bring to the enterprises, to the developers, to the architects, how they compare with former methodologies and architectures - and the advanced technology details, using a practical, hands-on approach to the subject.

Copyright 2009 Š info2people

Page 21


KPMG Portfolio

Page 22

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

SOA Fundamentals (1 day) Positioning The SOA Fundamentals course provides a practical overview over the Service Orientation, SOA fundamentals and architectures. As such, it provides a representative, platform-independent introduction to the Service Oriented Architectures. Driven by the appearance of XML and Web Services, and further influenced by distributed computing and business process modeling, Service-Oriented Architecture (SOA) has evolved to represent the IT industry's principal computing platform. All major software producers and vendors are promoting support for SOA; some even through direct involvement in the development of open standards. As a result, every major development platform now officially supports the creation of service-oriented solutions. SOA establishes a powerful fundament for building solutions, unifying business and technology domains of an enterprise, insuring integration of platforms and increasing the agility at which an organization operates by streamlining the automation solution creation process. However, it brings with it a multitude of new technology, concepts, and requirements.

Audience The learning material is targeted towards business analysts, web and enterprise developers, who desire to benefit of the emerging trend of service orientation, service design and planning. The course is also suitable for software managers who need to be conversant in key Service-Oriented (SO) concepts to better work with team members and lead SO related projects.

Copyright 2009 Š info2people

Page 23


KPMG Portfolio

Web Services Fundamentals (3 days) Positioning Web Services Fundamentals is an intensive workshop module. The course represents a handsdown study of design, development and deployment of Web Services and the underlying standards. The reading is centered around the Java language and Java related technologies for implementing Web Services. The Web services technology platform provides the principal means of realizing Service Oriented Architecture (SOA). The increasing variety of Web services technologies (and WS-* specifications) is broadening the reach of this platform to unprecedented levels. This course will provide the student with this understanding. It covers a wide range of basic to advanced topics associated with the concepts and technologies behind Web services principles, technologies and best practices.

Audience The module is targeted towards experienced (2+ years) Enterprise Java developers, who desire to benefit of the emerging trend of service orientation, web services and related technologies.

Page 24

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Second Generation Web Services: WS-* (1 day) Positioning Second Generation Web Services: WS-* is an advanced workshop course. The training represents the new wave of Web Services standards and the corresponding Java technologies. The idiom "WS-*" has become a generally used abbreviation that refers to the second-generation Web services specifications. WS-* are extensions to the fundamental Web services framework established by first-generation standards represented by WSDL, SOAP, and UDDI. The term "WS-*" became popular because the majority of titles given to second-generation Web services specifications have been prefixed with "WS-". This module provides you with a practical overview of the WS-* technologies and the way they overcome the drawbacks of the first generation Web Services.

Audience The module is targeted towards experienced (2+ years) Enterprise Java developers, who desire to benefit of the emerging trend of service orientation, web services and related technologies. A prerequisite to this training is the “Web Services Fundamentals� training provided by Info2people.

Copyright 2009 Š info2people

Page 25


KPMG Portfolio

SOA and Web Services Master Class (4 days) Positioning This practical workshop explores the world of Service Oriented Architectures (SOA) and Web Services as a possible underlying implementation technology. It covers both the basics - what SOAs are, what benefits they bring to the enterprises, to the developers, to the architects, how they compare with former methodologies and architectures - and the advanced technology details, using a practical, hands-on approach to the subject. Step-by-step exercises and solutions are presented using standard Java APIs for each of the WS technologies discussed: SOAP, UDDI, XML Encryption, XML Digital Signature, etc.

Audience The first part of the courseware “SOA Fundamentals” is targeted towards architects, senior managers, project leads, CIOs and in general, decision-making people interested in learning about the global concepts and benefits of Service Oriented Architectures The second part of the courseware “Web Services – Core and Advanced Topics” is targeted towards architects and developers interested in knowing how exactly SOAs can be implemented in the Java world using Web Services and the WS-* set of technologies.

Relevance to Sun certifications •

Sun Certified Developer for Java Web Services (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310-220.xml)

Page 26

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

RIA – The Ubiquitous Visual Interface to SOA (2 days) Positioning This course module offers a modern hands-on introduction to the world of Rich Internet Applications (RIA), Web 2.0 and mash-ups - architectures, concepts, and applicability - in the context of SOA. Rich Internet Applications (RIA) and Service Oriented Architectures (SOA) have become the buzzwords of the moment. Every day a new "Web 2.0" site seems to pop up - yesterday it was Flickr, today it's Digg or Reddit, tomorrow - who knows? This courseware introduces the technologies underlying the RIA revolution, to show their relative weaknesses and strengths, and to illustrate how they are a perfect match for deployed Service Oriented Architectures. A wide variety of technologies (Flex, Flash, Ajax, WPF, JavaScript, etc.) are introduced in a contemporary study about providing flexible and attractive User Interface solutions for SOA applications. Practical exercises demonstrate best practices and valuable use cases of utilizing RIA in cooperation with service-oriented systems.

Audience This training module is targeted at managers, business analysts, decision makers and lead software developers wishing to explore and understand the key aspects of RIA technologies as premier UI solutions to the SOA ecosystem. Provided that practical exercises are supplied, a general knowledge in web technologies is assumed.

Copyright 2009 Š info2people

Page 27


KPMG Portfolio

Curriculum: Web 2.0 and Web Technologies Introduction Web 2.0 is perceived as the new generation of World Wide Web (WWW) that uses the Internet as a platform. Web 2.0 is NOT a new version of WWW but rather refers to the concept as how the WWW can be leveraged to meet the rising demands of individual users and Enterprises. Web 2.0 focuses on enabling interaction with content through collaboration rather than only serving content. In Web 2.0 all users can collaborate and interact with the content rather than simply accessing it. RIAs are beginning to transform the Web as we know it, changing it from a collection of hyperlinked pages filled with data into a collection of interactive, graphically rich applications, buzzing with social interaction and collaboration and interconnected among them, each drawing data from the others. Rich Internet Applications (RIA) and Service Oriented Architectures (SOA) have become the buzzwords of the moment. RIA fits so well as a complement to the SOA world that some authors have went so far as to say that SOA + RIA + OSS (Open Source Software) = Web 2.0. The Info2people Web 2.0 curriculum will help to understand and appreciate the world of Web 2.0, practice with some RIA technologies and explore them in bigger domain of Enterprise business modeling with SOA technologies.

Introduction to Rich Internet Applications (RIA) (1 day) Positioning This course module offers an introduction to the world of Rich Internet Applications (RIA), Web 2.0 and mash-ups - architectures, concepts, and their applicability - in the context of the development process. A wide variety of technologies (Flex, Flash, Ajax, WPF, JavaScript, etc.) are introduced in a contemporary study about providing flexible and attractive User Interface solutions for e-commerce applications. RIAs are beginning to transform the Web as we know it, changing it from a collection of hyperlinked pages filled with data into a collection of interactive, graphically rich applications, buzzing with social interaction and collaboration and interconnected among them, each drawing data from the others.

Audience This training module is targeted at managers, business analysts, decision makers and lead software developers wishing to explore and understand the key aspects of RIA technologies as premier UI solutions to Web applications.

Page 28

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

RIA – The Ubiquitous Visual Interface to SOA (2 days) Positioning This course module offers a modern hands-on introduction to the world of Rich Internet Applications (RIA), Web 2.0 and mash-ups - architectures, concepts, and applicability - in the context of SOA. Rich Internet Applications (RIA) and Service Oriented Architectures (SOA) have become the buzzwords of the moment. Every day a new "Web 2.0" site seems to pop up - yesterday it was Flickr, today it's Digg or Reddit, tomorrow - who knows? This courseware introduces the technologies underlying the RIA revolution, to show their relative weaknesses and strengths, and to illustrate how they are a perfect match for deployed Service Oriented Architectures. A wide variety of technologies (Flex, Flash, Ajax, WPF, JavaScript, etc.) are introduced in a contemporary study about providing flexible and attractive User Interface solutions for SOA applications. Practical exercises demonstrate best practices and valuable use cases of utilizing RIA in cooperation with service-oriented systems.

Audience This training module is targeted at managers, business analysts, decision makers and lead software developers wishing to explore and understand the key aspects of RIA technologies as premier UI solutions to the SOA ecosystem. Provided that practical exercises are supplied, a general knowledge in web technologies is assumed.

Copyright 2009 Š info2people

Page 29


KPMG Portfolio

Ajax Fundamentals (1 day) Positioning This practical course provides a pragmatic view over Ajax - the technology that recently boosted the commercial web sites, allowing making richly interactive web-based applications. Ajax is playing an increasingly important role in the world of web development, and customers are getting used to Ajax enabled applications and even start expecting Ajax functionality in web applications they use. The world of IT is amazing with how an unknown or nonexistent term can become extremely popular in few years. If you are wondering how come you are hearing about Ajax all the time, whereas no one mentioned it some years ago, you are not alone. The explanation is simple – the term didn’t exist few years ago. As a matter of fact, the ideas behind Ajax are not new. However, the favorable circumstances and the presence of success stories like Google's lately have generated a lot of buzz around this new amalgamation of technologies. It is not that hard to demystify what’s behind this brand new name. The course builds a solid base for a wide range of learning directions, such as Rich Internet Applications (RIA) and Web 2.0, Advanced Ajax techniques, Ajax and PHP, Ajax in the light of Spring, Favorite Ajax Patterns.

Audience This course is targeted at IT managers and decision makers, Web developers and User Interface (UI) designers who consider applying the new Ajax technology to create Rich Internet Applications.

Page 30

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Copyright 2009 Š info2people

Page 31


KPMG Portfolio

Java and Java EE Technologies Portfolio Introduction Java SE 6 Programming (5 days) Java SE 6 Advanced Programming (5 days) Java Enterprise Edition 5 – Essentials (1,5 days) Java Web Component Development (5 days) Java Business Component Development (6 days) JavaServer Faces Workshop (3 days) Mastering JavaServer Faces and Ajax (2 days) Integrating JavaServer Faces, Hibernate and Spring (6 days) Moving to Enterprise JavaBeans 3.0 (2 days) Test-Driven Development Essentials (1 day) Test-Driven Development in Java (3 days)

Mapping to Sun Microsystems Certifications

Page 32

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Introduction The Java platform from Sun Microsystems Inc. provides the development community with an excellent choice for developing robust and reliable high-end software using a modern objectoriented programming language. Due to its diversity and portability, security and high-performance, Java could be found everywhere – from the smart hand-held devices, to computer programs, to automotive industry, even in the space robotics. The Info2people Java professional portfolio is a modern curriculum targeting various job roles in software application development, enterprise architecture, business consultancy and IT management. Since the courses focus on the Java technologies, best coding practices and expert programming knowledge, the portfolio provides a complete educational solution for large audience – from schools and universities, to IT-related companies, to individuals who seek professional Java certifications. In this section, you can find the positioning of each course, target audience, and general directions how these courses cover the Sun Microsystems Java Certification program. The diagrams below pictures the suggested trajectories of taking the courses to reach proficiency levels of knowing and developing with Java technologies:

Copyright 2009 Š info2people

Page 33


KPMG Portfolio

Java SE 6 Core Programming (5 days) Positioning The Java platform from Sun Microsystems Inc. provides the development community with an excellent choice for developing robust and reliable high-end software using a modern objectoriented programming language. Due to its diversity and portability, security and high-performance, Java could be found everywhere – from the smart hand-held devices, to computer programs, to automotive industry, even in the space robotics. The course teaches the significance of object-oriented programming with Java, the keywords and constructs of the Java programming language, exception handling, file input/output (I/O), collection framework and multithreading. A good portion of the material is dedicated to explain the importance of a good class design, best coding practices and pattern of usage. The features of the Java language are shown and practiced via comprehensive samples and small to medium-sized exercises. The course features the Java Platform, Standard Edition 6 (Java SE 6) platform, and utilizes the Java SE Development Kit 6 (JDK 6) product.

Audience This training module is targeted at software practitioners – programmers, web developers, project leads and technical managers – who are interested in adding the Java programming language to their list of skills. This course is also appropriate for professionals who want to learn how to develop Java technology applications. In addition, the material provides solid ground for students who are preparing for the Sun Certified Programmer for Java, SE 6 (SCJP) and Sun Certified Java Associate (SCJA).

Page 34

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Java SE 6 Advanced Programming (5 days) Positioning The Java platform from Sun Microsystems Inc. provides the development community with an excellent choice for developing robust and reliable high-end software using a modern objectoriented programming language. Java SE 6 offers a greater level of maturity, quality, stability, compatibility, scalability, and security of Java implementation. This course explores the many new features of Java SE 6, enhancements, and improvements, such as a better GUI performance and a better behavior handling of GUI applications, enhancements and new features in the server-side core and Java core development. In this training, students learn the advanced features provided by Java platform in the areas of database connectivity, internationalization, processing XML, monitoring and management, diagnosability, web services, scripting language support, networking, desktop client programming, support for annotations, and security. All lessons are supported by comprehensive samples and small to medium-sized exercises. The course features the Java Platform, Standard Edition 6 (Java SE 6) platform, utilizes the Java SE Development Kit 6 (JDK 6) and NetBeans 6.0 products.

Audience This training module is targeted at software practitioners – programmers, web developers, project leads and technical managers – who require expertise beyond those covered by the Sun Certified Java Programmer (SCJP) certification. If you are an experienced programmer or have already earned the SCJP, you may want to consider one or more of the lessons offered in this course to improve your knowledge in Java Standard Edition, version 6. The course is designed to build the skills that are necessary to effectively use Java at an expert level, by providing you with latest Java coding techniques and best practices.

Copyright 2009 Š info2people

Page 35


KPMG Portfolio

Java Enterprise Edition 5 – Essentials (1,5 days) Positioning Java Platform, Enterprise Edition 5 (Java EE 5) is a specification for developing server-side applications using the Java programming language. Java EE provides a platform that simplifies development of distributed Web, enterprise, and Web services applications. The course provides the essential knowledge to understand and implement the basic Java EE technologies. You will be introduced to the Java EE platform and the core technologies of the platform. The course explains the various Java EE tiers, the components that execute through those tiers, and the core technologies of the Java EE platform. You will learn general strategies of how to use Java EE components to create Web applications and Web services end points, how to implement Object/Relational (O/R) mappings, therefore introducing persistence layers in Java EE applications. You will also be able to create your own, enterprise application, and see them deployed to a JavaEE- compatible container.

Audience This course is designed for: •

Business managers, who need to evaluate the benefits of the Java EE technology stack.

Development mangers leading Java EE projects.

Technical leads and architects considering the implications of Enterprise Java.

Senior developers who need to have a good overview of essential Java EE technologies.

Page 36

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Java Web Component Development (5 days) Positioning JavaServer Pages (JSP) technology and Servlets are the key web-tier technologies defined in the Java Platform, Enterprise Edition (Java EE platform). They provide exclusive base for modern web paradigms like JavaServer Faces, Rich-Internet Applications and Web 2.0. The course provides experienced developers of Java technology applications the knowledge and skills to quickly build web applications from JSP page and Servlet technologies using popular opensource execution environment, such as Apache Tomcat. The goal of this course is on providing valuable hands-on experience with the Java Web technologies, while also covering the designs and best practices used to solve user interface, state handling, and security issues. The course is designed with the requirements of the new SCWCD exam in mind. This way, it is can be used as an exclusive preparation material for Java Web developers and professionals who would like to prepare themselves for the certification. The students perform the course lab exercises using the NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 6.0. The final Workshop part is a demonstration of creating an online shopping store application based on the technologies covered in the previous lessons.

Audience This course is designed for: •

Developers who want to shift to the Java EE platform for Web development.

Java EE Web developers who wish to upgrade to the latest Java EE technologies and features.

Java Web professionals who would like to prepare themselves for the SCWCD certification.

Business managers, who need to evaluate the benefits of the Java EE Web technology stack.

Technical leads and architects considering the implications of Enterprise Java Web development.

Copyright 2009 © info2people

Page 37


KPMG Portfolio

Java Business Component Development (6 days) Positioning Enterprise JavaBeans (EJB) technology is the server-side component architecture for Java Platform, Enterprise Edition 5 (Java EE). EJB technology enables rapid and simplified development of distributed, transactional, secure and portable applications based on Java technology. The course provides students with the working knowledge of how to develop a robust back-end functionality using Enterprise JavaBeans (EJB) version 3.0 technologies. The goal of this course is on providing valuable hands-on experience with the EJB technology, while also covering the designs and best practices used to solve transaction, messaging, and security issues. The course is designed with the requirements of the new Sun Certified Business Component Developer for the Java Platform, Enterprise Edition 5 (SCBCD) exam in mind. This way, it is can be used as an exclusive preparation material for Java enterprise developers and professionals who want to get ready for the certification. The students perform the course lab exercises using the NetBeans Integrated Development Environment (IDE) 6.0. The hands-on lab environment uses the Java EE reference implementation server (Glassfish) to provide students with a non-vendor-specific experience. The final Workshop part is a demonstration of creating a sales management organization application based on topics covered in the previous lessons.

Audience This course is designed for: •

EJB technology business component developers who perform the following tasks: o

Analyzing, designing, developing, and testing EJB technology applications

o

Deploying an EJB technology application

o

Integrating an EJB technology application with a legacy application

Java Enterprise professionals who would like to prepare themselves for the SCBCD certification.

Technical leads and architects considering the implications of Enterprise Java Beans.

Business managers, who need to evaluate the benefits of the EJB 3.0 technology stack.

Page 38

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Developing Secure Java Applications (3 days) Positioning The course provides students with the knowledge to build Java standard and enterprise applications incorporating the Java Security Architecture to protect application resources and authenticate users. According to research by the National Institute of Standards, 92% of all security vulnerabilities are now considered applications vulnerabilities and not network vulnerabilities. The Java platform from Sun Microsystems Inc. provides the development community with an excellent choice for developing secure, robust and reliable high-end software using a modern objectoriented programming language. Throughout this course, students learn the best practices for designing, implementing and deploying secure programs in Java. Security experts agree that the least effective approach to security is “penetrate and patch”. It is far more effective to “bake” security into an application throughout its lifecycle. All lessons are supported by comprehensive samples and small to medium-sized exercises. The course features the Java Platform, Standard Edition 6 (Java SE 6) platform, utilizes the Java SE Development Kit 6 (JDK 6) and NetBeans 6.0 products.

Audience This training module is targeted at software practitioners – programmers, web developers, project leads and technical managers – who require expertise in writing secure Java application, analyze enterprise vulnerabilities and design against them. The course is designed to build the skills that are necessary to effectively use Java at an expert level, by providing you with latest Java security coding techniques and best practices.

Copyright 2009 © info2people

Page 39


KPMG Portfolio

JavaServer Faces Workshop (3 days) Positioning This course module is an intensive workshop about the popular JavaServer Faces (JSF) technology. The JSF framework is an extensible set of user interface components with an application programming interface (API) for dynamically managing application state, event handling, input validation, page navigation, as well as support for internationalization and accessibility. This course provides practical knowledge for creating Rich Internet Applications (RIA), web-based enterprise solutions and vivid web pages. Hands-on exercises demonstrate best practices and valuable use cases of utilizing the latest JavaServer Faces technology.

Audience This training module is targeted at software developers wishing to explore and understand the key aspects of the JSF technology as premier UI solution to the enterprise systems. Provided that practical exercises are supplied, a practical knowledge in Java web technologies (JavaServer Pages, Servlets) is required. A common knowledge in HTML, CSS and XML is assumed.

Page 40

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Mastering JavaServer Faces and Ajax (2 days) Positioning This is a practical course, which provides you with the skills necessary to build custom web tier components for the JavaServer Faces (JSF) framework that leverages AJAX techniques. AJAX is an emerging web application development technique that utilizes client-side JavaScript to provide a richer and more responsive user experience than can be achieved by server-side logic alone. The focus of this course is to show how you can incorporate AJAX technology in reusable JSF components using design techniques that complement both technologies. Practical exercises demonstrate best practices and valuable use cases of utilizing the latest JavaServer Faces technology and Ajax JSF frameworks.

Audience This training module is targeted at software developers wishing to create reusable web components for the assembly and generation of dynamic web content, using an integration of JSF and Ajax. Provided that practical exercises are supplied, a practical knowledge in Java web technologies (JavaServer Pages, Servlets) is required and the completion the “JavaServer Faces Workshop” course.

Copyright 2009 © info2people

Page 41


KPMG Portfolio

Integrating JavaServer Faces, Hibernate and Spring (6 days) Positioning The complexities of enterprise Java technologies and the associated learning curve often act as a limitation while deciding on technologies for implementing enterprise applications. However, with the evolution of the Java programming languages and Java technologies, several open source frameworks has been developed and is being extensively used. The primary aim of these frameworks is to make enterprise application development easier. Such frameworks typically target a particular Java EE tier, like the Web, business, and integration tiers. In enterprise application development, you will typically use multiple frameworks for the different Java EE tiers. One such popular combination of frameworks is JSF (Web tier), Spring (business tier), and Hibernate (persistence tier). You can use the JSF framework to create highly interactive user interfaces of your application. You can then plug-in the Spring framework with JSF to create enterprise-grade applications based on simple Java objects, without resorting to the more complex and invasive Enterprise JavaBeans (EJB). Spring achieves this by employing Inversion of Control (IOC) and Aspect Oriented Programming (AOP). For the integration tier, you can wire in Hibernate. Hibernate is an Object/Relational mapping facility for Java applications. Through Hibernate the developers can map classes/objects to database tables. The tables store information of the objects, which can be queried or updated at any point of time. The Object/Relational mapping facility relieves you from adding data-access JDBC code in your application.

Audience This is an advanced programming course geared for experienced Java developers who want to use and leverage the integration between JSF, Spring, and Hibernate to build enterprise applications. Provided that practical exercises are supplied, a practical knowledge in Java web technologies (JavaServer Pages, Servlets) is required and the completion the “JavaServer Faces Workshop” course.

Page 42

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Moving to Enterprise JavaBeans 3.0 (2 days) Positioning The current release of the Java EE framework reveals a newly designed EJB 3.0 specification as one of its most significant changes. With the introduction of EJB 3.0 several powerful new features have been added to enable developers to produce quality enterprise products. This course aims to ease the transition towards EJB3 with the use of practical examples of the many new features provided. The goal is to create awareness of the new feature as well as providing examples of their application, highlighting potential pitfalls. Case studies of migrating from previous EJB applications are presented and best practices are provided. Step-by-step exercises and solutions are presented using the new simplified EJB API and the Java Persistence API.

Audience The courseware is targeted towards managers, technical leads and senior development staff – to all professionals who desire to learn about the new component model of Enterprise JavaBeans and possible ways to integrate their current EJB-based applications (EJB 2.* version) with the new specification.

Copyright 2009 Š info2people

Page 43


KPMG Portfolio

Test-Driven Development Essentials (1 day) Positioning This course teaches the significance of applying test-driven development to your projects, its place in the project life-cycle and a number of techniques and frameworks that can be used to apply testdriven development projects. Test-Driven Development (TDD) is a software development technique consisting of short iterations where new test cases covering the desired improvement or new functionality are written first, then the production code necessary to pass the tests is implemented, and finally the software is refactored to accommodate changes. Test-driven development can help you building software better and faster. By focusing on the test cases first, it forces you to start by making a detailed specification of the functionality, rather than thinking about the implementation. Further, it helps you taking small steps in writing software that works. When used properly, test-driven development guarantees that all code is covered with tests, ensuring that future maintenance and development do not break existing code. The course covers core concepts and applicability of Test Driven Development to Java projects.

Audience This training module is targeted at technical managers, decision makers and lead software developers, wishing to explore and understand the key aspects of test-driven development and are ready to pick up the challenge of improving the quality of their software.

Page 44

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Test-Driven Development in Java (3 days) Positioning This course teaches the significance of applying test-driven development to your projects, its place in the project life-cycle and a number of techniques and frameworks that can be used to apply testdriven development in Java and Java Enterprise projects. Test-Driven Development (TDD) is a software development technique consisting of short iterations where new test cases covering the desired improvement or new functionality are written first, then the production code necessary to pass the tests is implemented, and finally the software is refactored to accommodate changes. Test-driven development can help you building software better and faster. By focusing on the test cases first, it forces you to start by making a detailed specification of the functionality, rather than thinking about the implementation. Further, it helps you taking small steps in writing software that works. When used properly, test-driven development guarantees that all code is covered with tests, ensuring that future maintenance and development do not break existing code. The practical exercises in this course enable you to gain hands-on experience and to perceive the benefits of test-driven development. Clear step-by-step tutorials show you how to optimally use IDE support for testing and how to apply the popular open source software projects JUnit, DbUnit, Ant, Maven, JMock, Webtest and Nagios. The course consists of two parts. The first part covers core concepts and applicability of Test Driven Development to Java projects. The second part covers testing of Java Enterprise applications.

Audience This training module is targeted at software practitioners – programmers, web developers, project leads and technical managers – who are ready to pick up the challenge of improving the quality of their software according to the latest standard: with test-driven development.

Copyright 2009 Š info2people

Page 45


KPMG Portfolio

Mapping to Sun Microsystems Certifications Recognized industry-wide, Sun certifications demonstrates you have the competency, dedication and thrust that are valued in the highly competitive technology field. Sun's certification program in Java technology is an industry recognized, worldwide program that focuses on critical job roles in software application development and enterprise architecture. Since these certifications focus on the technology, the knowledge and skills learned while preparing for Sun's certifications are transportable from one company to another. More, about the benefits of the Sun Java Certification program, you can find at www.sun.com/training/certification/java/index.xml. The portfolio of Java courses presented here provides a good coverage of the Sun Certifications. As such it offers a good preparation basis for individuals who desire to pursue the path of a certified Java professional and promote their practical skills.

Relevance to Sun certifications Java SE 6 Programming • Sun Certified Java Associate (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310-019.xml). • Sun Certified Programmer for Java, SE 6 (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310065.xml ) • Sun Certified Java Developer (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310-019.xml). Java SE6 Advanced Programming • Sun Certified Java Developer (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310-019.xml). Java Enterprise Edition 5 - Essentials • Sun Certified Enterprise Architect (www.sun.com/training/certification/java/scea.xml ). Java Web Component Development • Sun Certified Web Component Developer (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310083.xml ). • Sun Certified Enterprise Architect (www.sun.com/training/certification/java/scea.xml ). Java Business Component Development • Sun Certified Business Component Developer (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310091.xml). • Sun Certified Enterprise Architect (www.sun.com/training/certification/java/scea.xml ). Moving to Enterprise Java Beans 3.0 • Sun Certified Business Component Developer (www.sun.com/training/catalog/courses/CX-310091.xml). • Sun Certified Enterprise Architect (www.sun.com/training/certification/java/scea.xml ).

Page 46

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

The following table maps the offered courses to the Sun certifications:

Certification / Course Java SE 6 Development

Java SE 6 Advanced Development

Java Standard Edition SCJA SCJP SCJD SCWCD Full Full Partial – Core language concepts Partial – UI, Remoting, Networking, Database connectivity

Java Enterprise Edition SCBCD SCDJWS -

-

-

Java Enterprise Edition 5 – Essentials

-

-

-

Partial – Partial – Partial – Web EJB 3.0 Web Development Development Services Overview

Java Web Component Development

-

-

-

Full

-

Java Business Component Development

-

-

-

-

Full

SOA and Web Services Fundamentals

-

-

-

-

Moving to Enterprise JavaBeans 3.0

-

-

-

Partial – EJB 3.0 Core concepts

-

Copyright 2009 © info2people

SCEA -

Partial – Security polices

Partial – Application Design Concepts and Principles, Common Architectures Partial – Web Tier technologies, Patterns Partial – Business Tier technologies, Patterns Partial – Partial – Core and Applicability advanced of Java EE concepts Technology Partial – Business Tier technologies, Patterns

Page 47


KPMG Portfolio

Page 48

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Copyright 2009 Š info2people

Page 49


KPMG Portfolio

Visual Studio.NET Portfolio Trajecten: Visual Studio.NET Introductie

Basistraject C# WebApplicaties Programmeren Overview Visual Studio 2005 (2 dagen) C#.NET 2.0 Programmeren (5 dagen) NET Programming Workshop (5 dagen) ADO.NET 2.0 and XML (3 dagen) Developing .NET 2.0 Windows Applications (3 dagen) Windows .NET Programming Workshop (3 dagen) ASP.NET 2.0 Web Applications (7 dagen) Web .NET Programming Workshop (3 dagen) .NET 2.0 Remoting, Serviced Components (2 dagen) Enterprise Security, Deploying, Performance Tuning (1 dag) Windows Communication Foundation (WCF) using C# (3 dagen)

Aanvullingen: SQL Server – Database Design and Implementation (7 dagen) Developing with Microsoft BizTalk Server (5 dagen) Advanced SharePoint Development (5 dagen) Querying and Processing SQL Server Data (2 dagen) Microsoft Certificeringen: .NET 2005

Certificaties Examens

Examenvoorbereiding: 70-536 Examen voorbereiding (10 dagen) 70-528 Examen voorbereiding (10 dagen)

Page 50

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Introductie Met de introductie van het .NET platform, zet Microsoft een nieuwe standaard voor applicatie ontwikkeling voor zowel Windows als web omgevingen. Deze opkomende technologie zal een grote invloed gaan hebben op de ontwikkeling en uitvoering (deployment) van toepassingen; ongekende flexibiliteit en schaalbaarheid worden door Microsoft geclaimed. Er is een keuze uit verschillende ontwikkeltalen, waarmee componenten en applicatie(delen) kunnen worden gemaakt. De gemeenschappelijke factor is dat alle componenten en applicatiedelen zullen worden uitgevoerd onder controle van de .NET runtime. Het nader bekijken van het Waarom en Hoe van .NET stelt de deelnemer in staat de mogelijkheden van .NET goed in te schatten. Om de verschillende doelgroepen te kunnen bedienen heeft info2people diverse curruculae samengesteld om onderscheid gemaakt tussen basistrajecten en cursusverzamelingen. Hieronder treft u eerst een tweetal basis trajecten aan die worden gevolgd door een uitgebreide beschrijving van de cursussen in het Visual Studio.Net protfolio.

Copyright 2009 Š info2people

Page 51


KPMG Portfolio

Basistraject C# WebApplicaties Programmeren

Page 52

Copyright 2009 Š info2people


KPMG Portfolio

Positionering Een uitstekende basisopleiding tot junior C# programmeur. Speciaal ontwikkeld voor schoolverlaters met HBO niveau. Specifieke IT kennis en ervaring is niet vereist, maar reeds aanwezige kennis kan de opleidingsduur wel inkorten. Iedere deelnemer krijgt een intake waarbij de voorkennis wordt getoetst. Dit garandeert dat de geboden opleiding optimaal is afgestemd op de deelnemer. Deze opleiding volgt u in uw eigen tempo, volgens een gestructureerde aanpak. U leert programmeren in Microsoft C#. U leert deze object georiënteerde taal goed kennen en gebruiken. Na afronding van deze opleiding ontvangt u een info2people certificaat. De combinatie van cursussen verschaft de aankomend programmeur de benodigde kennis en vaardigheden om eenvoudige programma's te ontwerpen, te coderen en te testen. Gestart wordt met basiskennis automatisering. Ter voorbereiding op het programmeren leert de cursist de bouwstenen van programma's te onderscheiden. Veel aandacht wordt besteed aan logisch en gestructureerd denken, waarbij enkele programma- ontwerptechnieken worden behandeld. De volgende stap omvat het gebruik van C#, waarbij de nadruk ligt op het leren omgaan met de statements en het coderen van programma's op basis van vooraf gemaakte programma specificaties. Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om: •

een analyse te begrijpen

de programmeur te plaatsen binnen de systeemontwikkeling

het belang van .NET en C# te onderkennen

omgeving en werking van applicaties te begrijpen

een beschrijving van een methode of programma om te zetten naar een correct werkend deel)programma in C#

alle geschreven codes te testen

de code te documenteren

Na afronding gaat de cursist een aantal maanden met zijn kennis en vaardigheden aan de slag in concrete projecten. Vervolgens komt hij terug voor een of meerdere vervolgtrajecten. De geboden vervolgtrajecten bieden zowel extra inhoudelijke kennis en vaardigheden en leiden tegelijkertijd ook op voor specifieke Microsoft examens.

Copyright 2009 © info2people

Page 53


KPMG Portfolio

Overview Visual Studio 2005 (2 dagen) Positionering Deze intensieve cursus is een introductie tot .NET, het onderliggende .NET framework 2.0 en de drie belangrijkste gebieden van applicatieontwikkeling; •

Web Services;

Web Forms, met behulp van ASP.NET voor systemen gericht op het web;

Windows Forms, voor GUI toepassingen

De talen C# en Visual Basic.NET worden geintroduceerd alsmede het gebruik van Visual Studio.NET 2005 als nieuwe, complete en veelzijdige ontwikkelomgeving. Code voorbeelden en zelfgemaakte programmadelen kunnen na afloop worden meegenomen om later thuis te bestuderen.

Doelgroep Iedereen die inzicht wil krijgen in de mogelijkheden van Microsoft .NET en die betrokken is bij de specificatie, het ontwerp en/of de ontwikkeling van toepassingen voor het WorldWideWeb of Microsoft Windows.

Page 54

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

C#.NET 2.0 Programmeren (5 dagen) Positionering Deze praktijkgerichte cursus leert hoe toepassingen worden geprogrammeerd met C#. Eerst wordt een grondige basis gelegd in de programmeertaal, vervolgens komen belangrijke onderdelen zoals threads, exceptions en user interface handling aan de orde. Deelnemers leren hoezij hun eerste applcatie of library component ontwikkelen en hoe ze bestaande kunnen verbeteren. Voor het ontwikkelen in het .NET framework (inclusief het gebruik van de IDE Visual Studio .NET), verwijzen wij naar onze training NT521. Deze cursus geeft cursisten de kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om C# 2.0 toepssingen op het Microsoft .NET platform te programmeren. Het focus ligt voornamelijk op de C# programma structuur, taal syntax en gaat gedetaillerd in op de implementatie. Verder zijn er met de komst van Visual Studio 2005 een aantal nieuwe taal uitbreidingen geĂŻntroduceerd, waaronder Generics, Anonymous Methods, Iterators, Partial Types, en Nullable Types

Doelgroep Software ontwikkelaars en architecten die bekend zijn met C++, VB of Java, die de functionaliteit van C# willen begrijpen en gebruiken. Deelnemers dienen praktijkervaring te hebben van een object georienteerde programmeertaal, zoals bijvoorbeeld C++, Java of Visual Basic. Deelnemers moeten ook bekend zijn met het programmeren in een moderne multitasking of multithreading omgeving zoals UNIX, Windows NT, Windows 9x or Windows 2000 of hoger. Deelnemers zonder praktische ervaring met programmeertalen zoals C++, Java of Visual Basic 6, behoeven gedegen ervaring met andere moderne hoge programmeertalen met de volgende kenmerken: het schrijven van en het gebruik maken van functions, procedures, subroutines; gestructureerde data types zoals arrays, structs of records; kennis hebben van scoped variables (bijv. local vs. global data).

Copyright 2009 Š info2people

Page 55


KPMG Portfolio

NET Programming Workshop (5 dagen) Positionering Gedurende deze workshop, bouwt de cursist een samenhangende en en compleet werkende .NET toepassing. Een domeinmodel in UML beschrijft het domein (de 'businesslaag'), Use-cases en/of interactiediagrammen beschrijven de functionaliteit van de applicatie. Activiteitendiagrammen beschrijven de workflow van de applicatie. Stap voor stap bouw je de domeinklassen met hun attributen en operaties. In de eerste fase worden de businessobjecten gemodelleerd. De nadruk ligt dan op het bouwen van de businesslogica, de functionaliteit die wordt gebouwd is 'business'-functionaliteit. De gebruikersinterface bestaat uit een eenvoudig keuzemenu dat de mogelijke opties en uitvoer toont in een console en de invoer leest vanaf het toetsenbord. In de tweede fase (NT593 respectievelijk NT594 Web/Windows NET Workshop) wordt het geheel voorzien van een grafische gebruikersinterface en een database koppeling. De businessclasses worden met ADO.NET gekoppeld aan een database, en met behulp van WinForms en/of WebForms wordt de user interface gebouwd. Een aantal klassen of delen ervan zijn al beschikbaar. Het betreft code die technologie implementeert, waarvan de cursist niet geacht wordt kennis te hebben of tijdens deze workshop te verkrijgen.

Doelgroep Ontwikkelaars die hun theoretisch opgedane C# of VB.NET kennis willen aanvullen met hands-on ervaring Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

inzicht te ontwikkelen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .Net-applicatie.

vanaf "niets" een toepassing te ontwikkelen

een rudimenteel UML ontwerp op te zetten en te implementeren.

Voorkennis Kennis van C# of VB.NET en OO op het niveau van bijvoorbeeld onze C#.NET 2.0 Programming cursus

Page 56

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

ADO.NET 2.0 and XML (3 dagen) Positionering Het Microsoft .NET Framework biedt een grote en complete ontwikkelbibliotheek en runtime omgeving voor het schrijven van zowel enterprise als desktop applicaties. Eenvoudige toepassingen kunnen snel ontwikkeld worden door het gebruik van de eenvoudig in te zetten ASP.NET en Windows Forms en de ontwikkeltalentalen. Bij het ontwikkelen van grootschalige en robuuste toepassingen moet de ontwikkelaar wat dieper in de materie duiken. Deze training behandelt de classes en hulpmiddelen die nodig zijn als je voorbij de gebruikersinterface komt. Zodoende wordt inzicht en praktische vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om complexere .NET applicaties te ontwikkelen.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren software ontwikkelaars. Het heeft de voorkeur als u een achtergrond heeft in Microsoft Visual Basic of Visual C++. Deze cursus maakt onderdeel uit van examen programma voor MCTS en MCPD. Deelnemers hebben ervaring nodig met C# of Visual Basic.NET. Het inzicht hebben in ADO en SQL is een pré. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

geschikte data manipulatie methodes te beschrijven en gebruiken

XML data te lezen, schrijven, transformeren en manipuleren

Copyright 2009 © info2people

Page 57


KPMG Portfolio

Developing .NET 2.0 Windows Applications (3 dagen) Positionering Het .NET 2.0 Framework, en in het bijzonder het Framework Class Library, stelt ontwikkelaars in staat om verrijkte windows applicaties te schrijven. Deze taak georienteerde cursus geeft je de kennis en vertrouwen om applicaties te ontwikkelen die gebruik maken van framework classes met behulp van Visual C#, zonder dat de hoeveelheid aan namespaces, classes en methods je overrompelen. Je leert verrijkte windows forms applicaties te ontwikkelen. Daarbij worden veel van de ondersteunende technologiën en classes behandeld.

Doelgroep Ontwikkelaars die Windows applicaties (gaan) ontwikkelen, en die al vaardig zijn met Visual Studio .NET C# of VB.NET. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

een Windows Forms applicatie te ontwikkelen met gebruikmaking van het .NET 2.0 Framework

code aan het form toe te voegen en control event procedures

gebruikersinvoer te valideren

Dialogs in Windows Forms applicaties te gebruiken

Menus in Windows Forms applicaties te creeren

Voorkennis Deelnemers dienen kennis te bezitten van de principes van object georienteerd programmeren en basiskennis HTML. Bekendheid met Visual C#, op het niveau van de C# Programming cursus (NT520), is nodig.

Page 58

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Windows .NET Programming Workshop (3 dagen) Positionering De toepassing die in Developing .NET 2.0 Windows Applications gebouwd is wordt vervolgens gedurende de laatste 3 dagen uitgebreid. Tot nu toe lag de nadruk op de business-laag. Nu wordt ook de relatie met de andere lagen in de architectuur van de applicatie behandeld. De businessclasses worden met ADO.NET 2.0 gekoppeld aan een database, en met behulp van WebForms wordt de user interface gebouwd. Hierdoor krijgt de cursist inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .NET-applicatie.

Doelgroep C# ontwikkelaars die hun theoretisch opgedane kennis willen aanvullen met hands-on Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

inzicht te ontwikkelen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .Net-applicatie.

vanaf "niets" een toepassing te ontwikkelen

een rudimenteel UML ontwerp op te zetten en te implementeren.

Copyright 2009 © info2people

Page 59


KPMG Portfolio

ASP.NET 2.0 Web Applications (7 dagen) Positionering Deze cursus verschaft de benodige vaardigheden en techniekenom web applicaties te ontwerpen en te schrijven met ASP.NET. Deelnemers verkrijgen verregaande technische kennis van ASP.NET en aanverwante technologiën. Daarbij ontwikkelt men een goed inzicht in het ontwikkelen van bedrijfsbrede, data gedreven web applicaties. Gedurende de cursus wordt er gebouwd aan een volledig functionerende ASP.NET web toepassing, gebruik makend van best practices, inclusief het schrijven van secure code om tegen potentiële gevaarlijke aanvallen te beschermen.

Doelgroep Ontwikkelaars die ASP.NET web toepassingen bouwen. Tevens is deze cursus geschikt voor diegene die migreren van ASP of Visual Basic 6. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

Visual Studio .NET te gebruiken om Web Forms te ontwerpen en maken

Gebruikersinvoer te valideren

Controls te maken en gebruiken

Data te manipuleren met gebruikmaking van ADO.NET

Data binding te gebruiken om data-driven applicaties te bouwen

De state in ASP.NET web applicaties te managen

Beveiligde toegang tot web applicaties te regelen

De site te beveiligen tegen veel gebruikte aanvallen

Webservices te creeren en gebruiken binnen ASP.NET

Page 60

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Web .NET Programming Workshop (3 dagen) Positionering De toepassing die in NT592 gebouwd is wordt vervolgens gedurende de laatste 3 dagen uitgebreid. Tot nu toe lag de nadruk op de business-laag. Nu wordt ook de relatie met de andere lagen in de architectuur van de applicatie behandeld. De business-classes worden met ADO.NET 2.0 gekoppeld aan een database, en met behulp van WebForms wordt de user interface gebouwd. Hierdoor krijgt de cursist inzicht in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .NET-applicatie.

Doelgroep C# en VB.NET ontwikkelaars die hun theoretisch opgedane kennis willen aanvullen met hands-on ervaring Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

inzicht te ontwikkelen in de verschillende aspecten die komen kijken bij het ontwikkelen van een .Net-applicatie.

vanaf "niets" een toepassing te ontwikkelen

een rudimenteel UML ontwerp op te zetten en te implementeren.

Copyright 2009 © info2people

Page 61


KPMG Portfolio

.NET 2.0 Remoting, Serviced Components (2 dagen) Positionering Het Microsoft .NET Framework biedt een uitgebreide ontwikkel bibliotheek en runtime omgevingvoor het schrijven van bedrijfskritische en desktop toepassingen. Het gemak van ASP.NET en Windows Forms is bekend, maar om grote, schaalbare en robuuste apllicaties te schrijven, moet je dieper in de materie duiken. Deze cursus begeleid je door de classes en hulpmiddelen die je nodig hebt, zodra je voorbij de gebruikersinterface gaat, en helpt je met het inzicht en de kennis die nodig is om grootse .NET toepassingen te schrijven.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren software ontwikkelaars die willen doorgronden hoe grootschalige toepassingen worden gebouwd met behulp van het .NET Framework. Deze cursus maakt onderdeel uit van de MCTS en MCPD .NET examens. Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

te werken met bestaande componenten

componenten te creeren die draaien onder .NET Enterprise Services

.NET Remoting vor client / server systemen te beschrijven en gebruiken

Voorkennis Deelnemers moeten minsten drie tot zes maanden ervaring hebben in het ontwikkelen met C# of Visual Basic.NET. Daarnaast moeten deelnemers bekend zijn met ASP.NET en XML Web services.

Page 62

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Enterprise Security, Deploying, Performance Tuning (1 dag) Positionering Het Microsoft .NET Framework biedt een uitgebreide ontwikkel bibliotheek en runtime omgevingvoor het schrijven van bedrijfskritische en desktop toepassingen. Het gemak van ASP.NET en Windows Forms is bekend, maar om grote, schaalbare en robuuste apllicaties te schrijven, moet je dieper in de materie duiken. Deze cursus begeleid je door de classes en hulpmiddelen die je nodig hebt, zodra je voorbij de gebruikersinterface gaat, en helpt je met het inzicht en de kennis die nodig is om grootse .NET toepassingen te schrijven.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren software ontwikkelaars die willen doorgronden hoe grootschalige toepassingen worden gebouwd met behulp van het .NET Framework. Deze cursus maakt onderdeel uit van de MCTS en MCPD .NET examens. Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

verschillende types assemblies te maken en deployen

de beveiligingsmechanismes binnen .NET te beschrijven en gebruiken

aan de toepassingen effectieve meting en monitoring faciliteten toe te voegen

Voorkennis Deelnemers moeten minsten drie tot zes maanden ervaring hebben in het ontwikkelen met C# of Visual Basic.NET. Daarnaast moeten deelnemers bekend zijn met Windows Forms, ASP.NET en ADO.NET.

Copyright 2009 © info2people

Page 63


KPMG Portfolio

Windows Communication Foundation (WCF) using C# (3 dagen) Positionering Windows Communication Foundation (WCF) is Microsoft’s nieuwe framework voor het bouwen van gedistribueerde systemen. WCF bouwt voort op de uitgebreide set van bestaande distributie mechanismes en stroomlijnt deze. Hieronder vallen ook ASP.NET Web services en .NET Remoting. WCF maakt het de ontwikkelaars mogelijk om met behulp van een enkel eenvoudig programmeermodel, transactionele toepassingen te bouwen die veilig, betrouwbaar en configureerbaar zijn. Omdat WCF de WS-* series van Web service standaarden ondersteunt, maakt het samenwerking met andere platformen en technologieen mogelijk. Deze training behandelt de belangrijkste technologieen en bevat een groot aantal voorbeelden en oefeningen.

Doelgroep Na afronding zijn de deelnemers in staat om •

Te begrijpen wat WCF is, en hoe het de bestaande distributie mechanismes samenbrengt

ABC (Address, Binding, Contract) uit te leggen in relatie tot WCF services

WCF services en clients te implementeren

Voorkennis Deelnemers moet een gedegen kennis van .NET hebben en hoe .NET toepassingen kunnen worden gemaakt met C#. Kennis van gedistribueerde systemen en van Web services is erg handig, maar niet noodzakelijk.

Page 64

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Aanvullingen: SQL Server – Database Design and Implementation (7 dagen) Positionering Deze cursus introduceert Microsoft SQL Server en verschaft gedetailleerde informatie hoe een SQL Server database wordt ontworpen en geïmplementeerd. Stapsgewijs wordt uitgelegd hoe een database wordt gepland en geïmplementeerd, hoe database objecten worden gecreëerd en onderhouden en hoe data integriteit wordt bewaard. Daarnaast maakt u kennis met Transact-SQL en hoe het wordt ingezet om queries te halen uit een SQL Server database en hoe u deze gegevens beheert en bewerkt. Verder wordt er ingegaan op SQL Server security en hoe een SQL Server database wordt geoptimaliseerd en onderhouden.

Doelgroep Deze cursus is ontwikkeld voor IT Professionals die Microsoft SQL Server databases ontwerpen, plannen en implementeren. Het bereidt voor op het microsoft certified examen 70-229. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

Een Logical Data Model te maken

Dit te implementeren in de fysieke Database

Business Logic te programmeren

Het Data Access te tunen en optimaliseren

Een Database Security Plan te ontwikkelen

Voorkennis Deelnemers hebben basiskennis van software engineering. Enige ervaring met software ontwikkeling en een algemene interesse in databases is een pré.

Copyright 2009 © info2people

Page 65


KPMG Portfolio

Developing with Microsoft BizTalk Server (5 dagen) Positionering Nadat de deelnemer heeft geleerd hoe BizTalk server geinstalleerd dient te worden, worden andere beheer aspecten nader toegelicht, waaronder monitoring, security en deployment. Daarbij wordt ook performance, optimalisatie en het uitrollen van BizTalk Servers en groepen belicht. Verder worden de diverse tools van BizTalk Server besproken. Hieronder vallen de BizTalk Editor voor het definieren van XML structuren, BizTalk Messaging Manager voor het beheer van uit te wissellen BizTalk documenten en de BizTalk Orchestration Designer die XLANG schedules ontwerpt, waarmee grafisch business processen kunnen worden gemodelleerd. Daarnaast wordt getoond hoe men met behulp van de tools en C# custom onderdelen voor BizTalk Server kan ontwikkelen, zoals Application Integration Components en custom functoids.

Doelgroep Deze cursus is bestemd voor programmeurs die verantwoordelijk zullen zijn om BizTalk Server 2000 te installeren en solutions voor business processen moeten ontwikkelen. Na afloop, zijn cursisten in staat om •

de rol van BizTalk Server in een Business-to-Business omgeving te onderkennen

met BizTalk Server B2B applicaties te maken

de diverse BizTalk tools te beheersen.

Voorkennis Voor deelname aan deze cursus is goede kennis nodig van netwerken en operating systemen, implementatie van Windows 2000 Professional, beheer van SQL Server 2000, Extensible Markup Language (XML) formats, Active Server Pages (ASP), en ontwikkelen in C# van COM components.

Page 66

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Advanced SharePoint Development (5 dagen) Positionering Deze cursus leert de deelnemers alles wat nodig is om het neusje van de zalm te worden op het gebied van SharePoint. Van AJAX tot Event Handlers en Features, de deelnemers verkrijgen diepgaande kennis inclusief de interne werking van Sharepoint 2007. Hiermee zijn de deelnemers optimaal toegerust voor het verder customizeren van MOSS 2007 SharePoint Sites.

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor ervaren •

SharePoint .NET ontwikkelaars,

.NET Teamleaders,

Consultants gespecialiseerd in het ontwikkelen van applicaties

Na afloop, zijn cursisten in staat om •

een Sharepoint site te maken die is toegesneden op de wensen van de eindgebruiker

rapporten te maken en generen

maatwerkvelden toe te voegen om de functionaliteit van lijsten te verbeteren

Voorkennis MOC4995, Programming with Microsoft .NET Framework using Microsoft Visual Studio 2005 MOC2542, Advanced Data Access with Visual Studio 2005 MOC2543, Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005 MOC5060, Implementing Windows SharePoint Services 3.0 2007 MOC5061, Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007

Copyright 2009 © info2people

Page 67


KPMG Portfolio

Querying and Processing SQL Server Data (2 dagen) Positionering De hands-on cursus Querying and Processing SQL Server Data Using Microsoft SQL Server, behandelt alles dat database administrators en ontwikkelaars moeten weten om opvragingen uit Server databases te doen door SELECT statements (zowel simple als complex) en het gebruik van INSERT, UPDATE en DELETE statements om de data te veranderen. Het maken en gebruik van VIEWS wordt behandeld alsmede het benaderen van data middels stored procedures en gebruikers gedefinieerde functies.

Doelgroep Database Administrators en Database Developers. Na afloop, zijn cursisten in staat om Queries te schrijven voor Microsoft SQL Server

Voorkennis •

Bekend zijn met een programmeertal of scripting taal

Bekend zijn met relationele databases en data normalisatie

Page 68

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Microsoft Certificeringen: info2people ondersteunt in beginsel alle Microsoft certificeringen die betrekking hebben op de software ontwikkelaar en software architect. We ondersteunen op dit moment VS 2005.

.NET 2005 Ontwikkelaars die hun bekwaamheid op het nieuwe .Net platform willen bewijzen kunnen kiezen voor specifieke certificering. Microsoft heeft de certificeringen verder verfijnd en toegespitst naar functie. Uiteindelijk onderkennen we 2 hoofdsoorten certificering, met daarbinnen verschillende specialisaties. De hoofdsoorten zijn: •

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) en

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Daarbinnen zijn specialisaties aangebracht: •

Web Applications

Windows Applications en

Distributed Applications

Certificaties Dit geeft verschillende combinaties: •

MCTS Web Applications

MCTS Windows Applications

MCTS Distributed Applications

MCPD Web Developer

MCPD Windows Developer

MCPD Enterprise Application Developer

Er bestaat een zekere hiërarchie in de certificaten: De MCTS is als basis te beschouwen en de MCPD als vervolg (voor een specifieke MCPD heb je in ieder geval de overeenkomstige MCTS nodig plus een extra examen) Binnen MCPD is MCPD Enterprise Application Developer als “hoogst haalbare” te beschouwen. Je hebt daarvoor alle MCTS examens nodig plus een specifiek MCPD examen. Daarnaast zijn er nog MCTS SQL Server 2005 en MCTS BizTalk Server 2006.

Copyright 2009 © info2people

Page 69


KPMG Portfolio

Examens “Onder” de genoemde certificaties liggen een hele serie nieuwe examens:

Page 70

MCTS .NET Framework 2.0 Web Applications o

70-536

o

70-528

MCTS .NET Framework 2.0 Windows Applications o

70-536

o

70-526

MCTS .NET Framework 2.0 Distributed Applications o

70-536

o

70-529

MCPD Web Developer o

MCTS .NET Framework 2.0 Web Applications

o

70-547

MCPD Windows Developer o

MCTS .NET Framework 2.0 Windows Applications

o

70-548

MCPD Enterprise Application Developer o

MCTS .NET Framework 2.0 Web Applications

o

MCTS .NET Framework 2.0 Windows Applications

o

MCTS .NET Framework 2.0 Distributed Applications

o

70-549

Copyright 2009 © info2people


KPMG Portfolio

Examenvoorbereiding: 70-536 Examen voorbereiding (10 dagen) Deze training is ontworpen voor professionele ontwikkelaars die zich willen voorbereiden op het Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) examen 70-536. De volledige naam van dit examen is “Microsoft .NET Framework 2.0—Application Development Foundation”. Dit examen is de eerste stap richting “Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)” en “Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)” Deze training is een combinatie van on-Campus en Virtual Campus leren. De deelnemer start met zelfstudie gecombineerd met het oefenen van vragen op onze Virtual Campus. Afsluitend komt de deelnemer 2 dagen op de Campus om onder begeleiding de fijne kneepjes door te nemen en proefwexamens te doen. Bij voldoende score op de proefexamens doet de deelnemer aansluitend het officiele examen.

70-528 Examen voorbereiding (10 dagen) Deze training is ontworpen voor professionele ontwikkelaars die zich willen voorbereiden op het Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS) examen 70-528. De volledige naam van dit examen is “Web-Based Client Development”. Dit examen geeft samen met de 70-536 recht op het certificaat “Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)” en bereid voor op “Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)”. Deze training is een combinatie van on-Campus en Virtual Campus leren. De deelnemer start met zelfstudie gecombineerd met het oefenen van vragen op onze Virtual Campus. Afsluitend komt de deelnemer 2 dagen op de Campus om onder begeleiding de fijne kneepjes door te nemen en proefwexamens te doen. Bij voldoende score op de proefexamens doet de deelnemer aansluitend het officiele examen.

Copyright 2009 © info2people

Page 71

KPMG Portfolio  
KPMG Portfolio  

KPMG Portfolio

Advertisement