Ενημέρωση καταναλωτών σχετικά με διαιτολογικές υπηρεσίες

Page 1

Οι απλές αλλαγές είναι και οι πιο

Λίγα λόγια για την ΕΔΔΕ

αποτελεσματικές

Η ΕΔΔΕ έχει συσταθεί από το 2009 και αποτελεί τον

Το κλειδί για τη διατήρηση της υγείας είναι η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.  Τρώτε ποικιλία τροφίμων. Θυμηθείτε πως δεν

υπάρχουν

απαγορευμένα

τρόφιμα,

υπάρχουν

απαγορευμένες

ποσότητες

αλλά και

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας, η ενημέρωση και η προάσπιση των δικαιωμάτων των

καταναλωτών και η διασφάλιση της εύρυθμης προσφοράς διαιτολογικών υπηρεσιών.

συχνότητες.  Εντάξτε στη διατροφή σας τα λαχανικά και τα

φρούτα. Προτιμήστε να είναι φρέσκα και εποχής.  Μην

ενιαίο φορέα εκπροσώπησης των διαιτολόγων

Ενημέρωση Καταναλωτών σχετικά με Διαιτολογικές Υπηρεσίες

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καταγγείλετε πιθανό περιστατικό εξαπάτησης, παραπληροφόρησης ή κακής πρακτικής. Αναφορές μπορείτε να κάνετε και στο Συνήγορο του Καταναλωτή

ξεχνάτε

τα

υγρά.

Ενυδατώστε

τον

(www.synigoroskatanaloti.gr).

οργανισμό σας ιδίως όταν το κλίμα είναι ζεστό ή όταν ασκείστε.  Βάλτε

τη

σωματική

δραστηριότητα

στο

καθημερινό σας πρόγραμμα. Δεν υπάρχει δικαιολογία έλλειψης χρόνου! Χρησιμοποιήστε τις σκάλες, πηγαίνετε μια βόλτα στο πάρκο,

αφήστε το αυτοκίνητο κάποια τετράγωνα πιο μακριά.  Θέστε

μικρούς και εφικτούς στόχους. Τα

αποτελέσματα θα είναι εμφανή και θα σας πείσουν να συνεχίσετε!

Web: www.ed-de.gr

 Μην διστάσετε να ζητήσετε την βοήθεια ενός

διαιτολόγου– διατροφολόγου.

Ε-mail: info@ed-de.gr

Ακαδημίας 78, Αθήνα Τ.Κ. 106 78 (5ος Όροφος)

Ένωση Διαιτολόγων - Διατροφολόγων Ελλάδος


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.