Page 1

Áåðåæàíñüêà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà

¹ 22 (214)

www.info.berezhany.net

17 ëèñòîïàäà 2011 ð. Âèõîäèòü äâ³÷³ íà ì³ñÿöü.

Òå, ùî òðåáà çíàòè!

Ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ òà çà ïåðåäïëàòîþ.

СИМВОЛІКА ТАНЦЮ

ЮВІЛЕЙ ЗАПОВІДНИКА

у живописі Еліни Абакарової Унікальний феномен танцю, згідно розповсюджених світоглядних ототожнень, виник з потреби особи виразити свій внутрішній емоційний лад, почуття співвідносності з оточуючим світом. Традиційний релігійно-культурний прояв, форма виявлення душевного хаосу, величезний фактор соціальної культури – таким бачив і відчував танець Максиміліан Волошин (який відобразив свої погляди у газетній статті 1911 року). Танець (в історичній суті своїй) відображав відношення до світу та співжиття з світом, відтворював ритми прекрасного, метафізичного, граційного, естетичного. Тому в ньому закладено як символічні, так і мистецькі прояви. Тобто, світ танцю – це світ універсальний та багатогранний. Світ, одним поглядом неохоплюваний. Пізнати танець, навіть у його теоретичному змісті, пробували й представники крито-мікенської цивілізації, й давні римляни, і європейські інтелектуали епохи Відродження та подальших історичних періодів. Можливості пізнання танцю, і загалом його мистецького та світоглядного вираження, на деякий час з’явилися у виставковому залі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани. Адже тут з 14 листопада експонується виставка живопису, тематика якої: «Всесвіт танцю у творах художниці, виконавці індійських класичних танців Еліни Абакарової». Її офіційне представлення відбудеться 17 листопада під час заходів на відзначення 10-ї річниці від часу становлення Заповідника. Сама Еліна Абакарова – особистість непересічна. Знавець і виконавець класичних індійських танців; людина, яка захопилася й пройняла через усе своє єство традиційну індійську культуру, світогляд, менталітет. Адже роками про-

живала в Індії та Непалі, пізнаючи ці країни, їх жителів, мистецькі досягнення. І особливо мистецтво індійського танцю, майстром якого стала й сама. І це зрозуміло, адже в індійському соціумі та культурі класичний танець мав надзвичайно яскраво-виражене буттєве та світоглядне (навіть світообразне) значення. Він був беззаперечним відображенням вищої божественної, космічної форми. Тому в Індії танець уже багато століть сприймається як святкове дійство, достойне погляду Богів. Подібне трактування часто зустрічається в давньоіндійських міфологемних схемах. Індійський танець як символ, як духовний світ, як елемент культурогенезу відобразився і в живописних полотнах Еліни Абакарової. На представленій виставці роботи подібного тематичного спрямування домінують, формуючи на художньому рівні єдиний мистецький та символіко-семантичний пласт. Але світ танцю у живописі мистця надзвичайно масштабний, він виходить за межі одного культурного середовища. Окремий тематичний розділ присвячено, зокрема, іспанському (чи, ширше, іспано-латиноамериканському) танцю, який традиційно несе власне світоглядне навантаження. А, загалом, відрізняється виключним ритмічним багатством, емоційністю, різноманіттям ритмічних форм. Це буйство рухів і динаміка переміщень проглядається і в статичному відображенні живописного твору. Еліна, як майстер танцю, зуміла передати їх на полотні. Окремим розділом на виставці представлено зразки архітектурномистецьких шедеврів Непалу, зокрема буддійської сакральної архітектури. Виконані в манері професійної ведути (реального відображення споруди чи ансамблю), вони доносять до нас яскраву

естетику малознаного й особисто небаченого. Мистець ж відображала їх з натури (нагадаю – роки перебування в Непалі). Окремі живописні роботи Еліни Абакарової, представлені на виставці, мають християнський символічний зміст. Тому, загалом, ми можемо говорити про авторську живописну збірку як про вираження мистецької та світоглядної універсальності. Приємно, що нарешті ми можемо представити творчість бережанки (за місцем проживання) усім зацікавленим мешканцям і гостям нашого міста. Адже це перша авторська виставка Еліни Абакарової у Бережанах. Її роботи експонувалися у провідних виставкових залах Києва, Дніпропетровська, Москви, Катманду (Непал), ряду індійських міст. А нинішня виставка у Бережанах є багатозначимою: це і знайомство з мистцем, і розуміння його світогляду, і пізнання небаченого раніше та відчуття незвичного для загалу. У цих факторах ми й бачимо її суспільну цінність. Запрошуємо всіх відвідати виставку, яка експонуватиметься у виставковому залі Заповідника (вул. Банкова, 4, другий поверх) до 14 грудня. Думаю, естетичну та світоглядну насолоду ви отримаєте.

Володимир Парацій, завідувач науково-дослідного відділу ДІАЗ

Адміністрація та колектив гуртовні МПП «Млин» щиро вітає із одруженням працівників Олю Цідило та її нареченого Володимира Хлопась, Володимира Сновиду та його наречену Надію Заставну. Пошли, Боже, добру долю молодятам, щоб завжди у них весела була хата, а віконниці узорчасті, кленові, а постеля – тільки з ласки і любові. Щоб стелилася їхня доля рушниками, Щоб науку пам’ятали батька-мами: живіть у злагоді, в пошані, як годиться, хай добро у Вашім домі загоститься. Хай колискова яворова не сумує, хай комора і обора не пустує, хай ведеться все у Вас на господарці, тільки місця не буде журбі і сварці. Що задумали в житті – нехай удасться, а як сльози потечуть – то лиш від щастя. Пам’ятайте: все на двох – і будні, й свята!

Десять років тому, 17 листопада 2001 р., була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 1508 (за підписом тогочасного Прем’єр-Міністра А. Кінаха) «Про Державний історикоархітектурний заповідник у м. Бережани». Цей нормативний документ став конкретним результатом тривалої підготовчої роботи місцевого краєзнавця та загалом творчої особистості Богдана Тихого з групою однодумців. 15 лютого 2002 р. ДІАЗ отримав державну реєстрацію, а з першого квітня розпочалася практична робота. За десять років діяльності Заповідник виріс кількісно та якісно, його співробітниками досягнуто багатьох конкретних результатів у сферах вивчення, охорони, популяризації та використання окремих історикоархітектурних пам’яток Бережан. Можна, зрозуміло, шукати ті чи інші недоопрацювання; але здавна відомо, що все вдається лише тому, хто нічого не робить. Уже потрібно робити перші висновки, оцінити зроблене, побачити та знайти шляхи для виправлення помилок. Місцем для цього будуть проведені у виставковому залі Заповідника 17 листопада цього року ювілейні заходи. Окрім висвітлення набутків ДІАЗу, тут відбудеться презентація третього (ювілейного) випуску часопису «Наша спадщина», а також відкриття виставки живопису місцевої художниці та виконавці індійських танців Еліни Абакарової. Побачимо й проаналізуємо подальші перспективи ДІАЗу з надією на те, що Заповідник знайде своє достойне місце в місцевих пам’яткоохоронних процесах, а його діяльність отримає підтримку владних структур та адекватне розуміння серед бережанської людності.

АФІША РІДНОГО МІСТА 17 листопада о 16 год. в Бережанському агротехнічному інституті пройде Конкурс КВН, приурочений Українському Дню студента. Гратимуть усі факультети. Команди: «Фаза», «Мотор-Січ», «Шкварки», «Молоді та зелені», «Халява» і «ДиБиДиш». 30 листопада о 16 год. в Районному будинку культури відбудеться осінній Фестиваль КВН «Кубок рідного міста». Участь прийматимуть команди: 1-шої і 3-тьої шкіл, гімназії та БАТІ (молодші спеціалісти).


2 ЩО РОБИТИ, ЩОБ НЕ ЗАХВОРІТИ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ? Оголошення • ПОРАДИ

Сьогодні разом з районним кардіологом, лікарем вищої категорії ЩЕГЕЛЬСЬКОЮ Людмилою Віталіївною ми поговоримо про серцево-судинні захворювання (ССЗ). Вони на сьогоднішній день вважаються неінфекційною епідемією XXI століття. В Україні 24 млн. людей хворіють, а 68% помирають саме від ССЗ, а кожен третій українець має підвищений АТ. Ось така сумна статистика. Перше місце серед усіх ССЗ займає артеріальна гіпертензія або гіпертонія (АГ), по-іншому – синдром підвищення артеріального тиску (АТ). В багатьох випадках вона може протікати безсимптомно. Але з часом невилікована АГ призведе до таких небезпечних ускладнень як ішемічна хвороба серця, зокрема інфаркту міокарда, інсульту, раптової смерті, розвитку хронічної серцевої чи ниркової недостатності. Тому так важливо вчасно виявити підвищення АТ, щоб почати лікування до розвитку ускладнень. В Україні діє програма з профілактики АГ, що передбачає щорічне вимірювання АТ у населення. У нормі він має бути менше 140/90 мм рт. ст. Але, як каже Людмила Віталіївна, ви можете виміряти у себе АТ самі. Це робиться так: посидіть спокійно 5 хвилин, потім виміряйте АТ на обох руках. Систолічний (верхній) АТ визначається за появою тонів (постукування), діастолічний (нижній) – за рівнем їх повного зникнення. Якщо у вас АТ 120/70, 130/80 чи менше ніж 140/90 мм рт. ст., то повторне вимірювання можна провести через 6 місяців, якщо ж

ОГОЛОШЕННЯ ПРОДАМ Холодильник-вітрина, б/к, висота 2,5 м (2

відділи), ціна 1200 грн., торг. Т.0673922461 Піаніно. Т.0968218758 Матрац 180х200, дешево. Т.0985926809 Шафу, стіл, тумбочку, ліжко, двері (2х1,15). Т.0631680399, 21574 після 19.30 Стінка “Глобус” 4 м, б/к. Ціна 3000, торг. Т.0936393079 Фортепіано. Т.0982422564 Меблі б/к. Т.0965322893 Продається кухня б/к, в хорошому стані. Т. 0985180963 ПОРОСЯТА чищені і щеплені, 40 днів, м’ясних порід Ландрос, Хамшир, Мангалиця. Ціна договірна. Т.0679479317

НЕРУХОМІСТЬ 3-кімн. квартира, 77,8 кв.м., гараж, горо-

дець. Т.0974749947 3-кімн. квартира з євроремонтом по вул. Депутатська. Є гараж, підвал, грядка. Т.0675278645 1-кімн. квартира, в м. Бережани, по вул. Вірменська, площею 44 кв.м.. Т.0682045830 (двонити після 16.00) 3-кімн. квартира по вул. Депутатська. Є гараж, 2 підвали. Т.0977097380 1-кімн. квартира по вул. Вірменська. Т.0672083722 Куплю будинок / квартиру в Бережанах. Т.0679479396 Будинок в с. Надрічне, з надвірними будівлями, 30 соток, зручне розташування. Т.0930699919 Будинок в центральній частині міста, по вул. Крута, 11; ціна договірна. Т.0673033032 Земельна ділянка 13 соток, в с. Потутори, під забудову, газ. Т.0984974300 Рекламно-інформаційна газета Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації ТР №399 від 20.02.2006. Індекс 95342 Видається з квітня 2006 року. Засновник: Володимир ЦІПЛІЦЬКИЙ Редактор і видавець: ФО-П ЯКИМІВ Володимир Ярославович Макет і верстка: Назар БОЙЧУК

×åòâåð 17 ëèñòîïàäà 2011 ð.

www.info.berezhany.net

АТ більше 140/90, то потрібно звернутися до дільничного чи сімейного лікаря. Він проведе додаткові обстеження, адже це може бути початком гіпертонічної хвороби. Що ж робити, щоб не захворіти на АГ? Перш за все лікар радить провести корекцію способу життя. Це означає – нормалізувати вагу тіла при ожирінні, кинути курити та вживати алкоголь, зменшити вживання кухонної солі до 5-6 г в день. Вчені довели, що кожні 5-6 кг надлишкової ваги підвищують АТ на 1015 мм рт. ст. Для підтримки нормального рівня АТ потрібно правильно харчуватися, вживати достатню кількість мікроелементів: К, Са, Мg, що містяться в овочах, фруктах, рибі, курячому м’ясі, гречці. Особливо корисні помідори, молода картопля, виноград, родзинки, горіхи, яблука, цитрусові, каша з гарбуза. Необхідно відмовитись від вживання натуральної кави, тому що кофеїн, що міститься в одній чашці, підвищує діастолічний АТ на 8 мм рт. ст.; значно зменшити вживання насичених жирів і холестерину (смажені пиріжки, картопля, їжа із «фаст-фуду», жирна свинина, баранина, субпродукти, солодощі). Необхідно припинити куріння. Саме припинити, а не зменшити, тому що вже на першій хвилині після викуреної сигарети АТ піднімається на 15 мм рт. ст., а на четвертій – на 25 мм рт. ст. Потрібно підвищити фізичну активність в години дозвілля і обов’язково робити паузи для відпочинку при тривалій фізичній роботі. Людям із підвищеним

Хата в с. Шибалин. Ціна договірна.

Т.0671163876, 35167 2-кімн. квартира, 1п., центр. 0984208645 2-кімн. квартира в центрі міста. Т.0977021969 3-кімн. квартира по вул. Тернопільська, 7А. Євроремонт, євровікна, утеплений балкон і лоджія. Т.0678029509, 24091 Кіоск біля Будинку культури. Т.0977627202 3-кімн. квартира по вул. Депутатській, в 2-ох п. будинку, з євроремонтом, заг.пл. 81 кв.м., є гараж, підвал, грядка. Т.0675278645 1/2 будинку в центрі, 2 кімнати, 43 кв.м., город, окремий вхід. Т.0939154701 Незавершене будівництво, є буд. матеріали, можливий обмін на квартиру. Т.0677234663, 23404 Будинок в с. Лапшин. Т.0985239945 3-кімн. квартира. Т.0673043953, 21972 Здається в оренду приміщення під магазином, пл. 60 кв. м. (Тернопільська 2/21), ціна договірна. Т.0676707923 Здається в оренду приміщення магазину з обладнанням біля склозаводу. Т.0673000276 Здається в оренду приміщення 28 кв.м. в центрі міста з документами під магазин. Т.0964316190 Гараж по вул. Шевченка, 40 кв.м. Т.0982759735

АТ не можна довго перебувати на сонці, працювати нахильці, піднімати та переносити вантажі. Для молоді актуальним є проведення дозвілля на стадіоні чи в туристичному поході, а не сидіння годинами у прокуреному барі за кухлями пива. Підйомам АТ сприяють стреси на роботі та в повсякденному житті, тому, по можливості, потрібно їх уникати. Профілактика, спрямована на зміну способу життя, є унікальною «вакциною» проти АГ, а застосування перелічених заходів сприяє зменшенню нових випадків захворювання на 50%. До факторів ризику виникнення АГ відносять також вік, стать, спадковість. Так, жінки молодого і середнього віку хворіють на АГ рідше, ніж чоловіки, а після 60 років - навпаки. Якщо у батьків чи рідних є підвищений АТ, то ризик захворіти на АГ у два рази вищий. При наявності двох і більше факторів ризику та при АТ більше 160/100 мм рт. ст. необхідно розпочати медикаментозне лікування. В арсеналі сучасної медицини є різ-

РІЗНЕ Загублене посвідчення дитини з багато-

куб., турбодизель. Т.0677294080

дітної сім’ї (Солярчик) В0017533 вважати недійсним. Юридична допомога, консультації, представництво в суді. Т.0977628524 (Ігор Богданович) Терміново потрібні гроші? Короткі та довготермінові позики під заставу. Швидке оформлення, без довідки про доходи. Т.0671605067 Потрібен працівник (вимоги, права обов’язкові). Т.0677294080 Проект “Дитинство від Святого Миколая” ввійшов у дію. Якщо у вас є непотрібні іграшки та дитячі речі - телефонуйте. Т.0979164866 (Юля) Надаються послуги професійного масажу. Т.0963060419, 22745 Інформація про вантажні перевезення автомобілем МАЗ (щебінь, пісок, шутер). Т.0967010194 Пропоную надання послуг бухгалтерського та податкового обліку, консультації та методичні послуги з подання звітності. Для укладення угод для надання послуг з 01.01.2011р. Звертатись з 10 до 16 години щодня за виключенням суботи та неділі. Т.0962551528 Страхова компанія „Провіта”: укладення договорів, страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілка). Шалені знижки! Ліц. АГ-569314 від 04.02.2011. Плоша Ринок, 15. Т.25508 Відпочинок у Карпатах. Т.0673528965 Бажаєте взяти участь у Бережанських фестивалях, КВН, конкурсах, соціальних проектах на правах реклами? Телефонуйте (096)1725252

Автомобіль ВАЗ-21011, 1980 р.в., беж.

ПОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ в газету “БЕРЕЖ

АВТО-МОТО Куплю/продам запчастини до автомобі-

ля УАЗ. Т.0979356740, 0679479396 БУС Мерседес - спринтер, вантажний 2,9

Ціна договірна. Т.0671163876, 35167 Форд Сіерра, 1987 р.в.. Т.0973818054

Р/р 26000055162514 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Тернопільська філія МФО 338783 Код 2798606718 Адреса редакції: м.Бережани, площа Ринок, 9 Тел. (067) 3545100, факс (03548) 24453 E-mail: info@berezhany.net Газета виходить двічі на місяць. Наклад 2500 примірників. Замовлення № 112 Віддруковано у видавництві “Гал Друк”. м.Тернопіль, вул.Бродівська, 44

інфо” можна на 2-му поверсі УНІВЕРМАГу та на 1-му поверсі ГОТЕЛю.

Газета залишає за собою право виправляти матеріали без втрати змісту. Відповідальність за достовірність матеріалів несе автор та рекламодавець. Редакція не завжди поділяє думку авторів. Передрук авторських матеріалів, реклами та оголошень - тільки з письмової згоди редакції ”Береж інфо”. Розповсюдження газети оплачене рекламодавцями.

номанітні медикаменти, що ефективно знижують АТ та попереджують ускладнення, але хочу наголосити, що ліки та метод лікування може призначати тільки лікар. Тому що, для прикладу, вживання «бабусиних» таблеток вагітною внучкою може закінчитися смертю плоду, а поїздка в Крим в розпал літа людини з підвищенним АТ – до інсульту чи інфаркту міокарда. Кожна людина є неповторною, і підбір ліків повинен бути суто індивідуальним. АГ не можливо вилікувати так званим «курсом», а тільки ретельним, довготривалим, а часом і пожиттєвим прийомом медикаментів і відмовою від шкідливих звичок. Тому при виявленні у вас підвищеного АТ рекомендую якнайшвидше звернутися до лікаря для того, щоб нормалізувати його, запобігти небезпечним ускладненням та надовго зберегти здоров’я. Для інформації: 302 кабінет Бережанської поліклініки працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години, перерва з 13 до 13.30. Прийом веде районний кардіолог, лікар вищої категорії Л.В.Щегельська. Крістіна ШУШВАЛ

Анекдоти :-) Осінь, 13 градусів: “Холодно! Де пальто, чоботи, шарф, кофта, колготки, шапка”? Весна, 13 градусів: “Тепло! Піду в шортах”! Орнітологи занепокоєні - осінь у розпалі, а «Беркут» та «Грифон», що гніздяться біля Печерського суду, навіть не збираються відлітати у теплі краї! Це цікаво: виявляється - огорожа навколо Верховної Ради складається з 450 гострих металевих кілків ... Це випадковість чи так було задумано? Важко найти такого ж веселого і безтурботного продавця ніж у магазині “Лаки та Фарби”. Деякі люди на гроші, яких у них немає, купують собі речі, які їм зовсім не потрібні, щоб сподобатися людям, яких вони терпіти не можуть. Підозрюю, що наші діти будуть рахувати так: один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, ЗІРОЧКА, НУЛЬ, РЕШІТКА. Скільки всього цікавого може трапитися в ніч з п’ятниці на понеділок...

ПОГОДА

від gismeteo.ua


3

Рідне МІСТО

×åòâåð 17 ëèñòîïàäà 2011 ð.

www.info.berezhany.net

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ТАБЛИЦІ

Дитячий Фестиваль-Конкурс

«КАЗКА МОЙОГО ЖИТТЯ»

У далекому 1938 році протягом кількох місяців фірма «Мемор», що мала за мету будувати пам’ятники та пам’ятні таблиці для масового поширення культу визначних осіб, розповсюджувала пам’ятні металеві таблиці «100-ліття «Русалки Дністрової» М.Шашкевичеві». Досі було відомо про 4 такі таблиці. Один примірник цинкової таблиці зберігається у Львівському історичному музеї, а другий – у Львівській галереї мистецтв. Третя бронзова таблиця з позолотою зберігається у родині священика і, ймовірно, буде повторно встановлена на стіні церкви св. Юра у Львові (де була встановлена у 1938 році). Четверта бронзова таблиця зберігається всередині церкви Воскресіння Христового села Бишки на Тернопільщині. Нещодавно, 6 листопада 2011 року, бережанець Руслан Кулик подарував рідному місту п’яту бронзову таблицю…

Колекціонер із Кам’янець-Подільського

Опинившись серед цілої тисячі старих підсвічників, десятків ступ, стількох же дзвіночків, поміж ваг, гир, прасок, мідних самоварів, підносів, фотографій, марок, старовинних книг... у звичайнісінькій квартирі, мимоволі не стримаєшся: “І де ви цього всього настаралися?” Анатолій Приян, власник чималенького майна (за нинішніми цінами на антикваріат), справляє на багатьох враження дивака. Наприклад, у 2001 році під час фольклорного фестивалю виставив свою колекцію, ходив народ, охавахав, а опісля найкращі експонати взяли та й пропали... Тут тобі і кримінальна справа, і мішок проблем. - Якщо чесно, розплутувати клубок мені довелося практично самотужки. Сам вийшов на скупників. Міліція каже: “За вказаними адресами не проживають”, а я телефоную до Києва, Кіровограда на їхні домашні телефони - і спілкуюся з ними. Уявіть собі, на дев’ять судових засідань їх так і не змогли доставити. А в Кіровограді на той час обікрали дев’ять церков, і “мої” скупники причетні до продажу краденого. До речі, мені подякували з Міністерства за те, що вивів на їх сліди. Цінності вдалося повернути в храми. Не сумніваюся – не один колекціонер детективом ставав, коли його грабували. А я не схожий на мудрих тонких знавців – освіти бракує. Працює інтуїція: ось це – унікальне. Коли в мене була ще половина колекції, на ВДНГ СРСР вона отримала бронзову медаль. Кожній знахідці доводиться буквально повертати життя. Виточувати частинки, яких бракує, зварювати, нарізати різьбу, латати тріщини, чорнити. Цікаво, що немає жодного “дубля”, всі експонати неповторні, матеріали різні – мідь, силумін, чавун, бронза, латунь, срібло, дерево, навіть скло. Хоч це моя власність, я багато років мрію про музей, який би чудово вписався в коло пам’яток Старого міста... Мінялися влади, а Приян з цим питанням, як перехідний вимпел, потрапляв від старої до нової. У 2004 році Кам’янець-Подільська міська рада виділила, а у 2005 – передала Анатолію земельну ділянку у Старому місті для відбудови будинку з подальшим використанням під житло та Реклама

музей. Та на сьогодні він судиться з місцевим «підприємцем» за майбутній музей, куди хоче перенести з квартири усі свої знахідки…

«Віра серця мого тверда, як бескид»

Кам’янчанин Анатолій Приян якось серед металобрухту (що для колекціонера представляє величезний інтерес) натрапив на бронзову дошку. З неї проникливим поглядом дивилося молоде обличчя. “Як живий!” - подумалося Прияну. Прізвище Шашкевич йому, робітникові, нічого не говорило. Чому меморіальна дошка опинилась у брухті? Анатолій спробував знайти відповідь у колі таких, як сам, збирачів старовини. Хтось відмовляв: “Ти що, в кагебе захотів? Раз дошку знято, то не обійшлося без органів”. Про Маркіяна Шашкевича Анатолію розповіли власні діти, які у школі вчили про гурток прогресивної української молоді “Руська трійця”, чули про альманах “Русалка Дністровая”. Коли ж до рук

Анатолія випадково потрапив клаптик якоїсь газети якраз із матеріалом про цього діяча та патріота, то він дізнався, що вулицю, яка раніше носила ім’я Шашкевича, чомусь було перейменовано. Тільки де та вулиця - у Києві, Львові, чи рідному селі письменника Підлиссі на Львівщині - у тій газетній статті не вказувалося. Але з думки не йшли слова “воскреситель України”, як названо було Маркіяна Шашкевича… З того часу його родина зайнялася пошуками адреси, звідки ж ця пам’ятна дошка. Та попри всі звернення до владних осіб, політиків та науковців, цей антикваріат зберігався у Анатолія Прияна аж 30 років!

Перемовини Інформація

про

таблицю

бережанцям стала відомою з кінця вересня цього року, коли колекціонер з Кам’янецьПодільська Анатолій Приян завітав у Бережани. Він привіз фотографії меморіальної таблиці Маркіяну Шашкевичу «Віра серця мого тверда, як бескид». Фотографії він дав для ознайомлення В.Музичці - міському голові, В.Антимису - директору ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (в якій є кімнатамузей Маркіяна Шашкевича), Л.Зінчук - директору Музею книги та іншим. Тоді колекціонер говорив про можливість передачі таблиці нашому місту, а хотів навзамін лише медаль та грамоти. Поки бережанці обдумували такі варіанти, він повіз фотографії у с.Підлисся – батьківщину видатного українського літератора, в якому є Музей Маркіяна Шашкевича. На відміну від доброзичливих бережанців (особливо теплий спогад у колекціонера залишився про В.Антимиса), у селі А.Прияна прийняли доволі холодно, і йому вночі довелося йти пішки десятки кілометрів…

Коли почалися перемовини щодо повернення пам’ятної таблиці у Бережани, вартість цієї «операції» вже коливалася до …надцяти тисяч гривень (колекціонер хотів за ці гроші видати книгу своїх досліджень). Більшість, почувши цю суму, полишали надію на домовленість. Проте бережанець, відомий політик Руслан Кулик, зумів-таки домовитися з колекціонером за передачу дошки у наше рідне місто Бережани, в якому навчався Маркіян Шашкевич. Скільки це йому вартувало зусиль і коштів – Руслан не признається…

Таблиця у Бережанах

У рамках святкування 200річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича громаді міста Бережани передали пам’ятну дошку «Віра серця

мого тверда, як бескид» Маркіяну Шашкевичу. Передача відбулася у неділю, 6 листопада 20011 року, в Музеї Книги, під час спецпогашення одразу двох конвертів, присвячених ювілею: художнього маркованого конверта «Укрпошти» та клубного пам’ятного конверта «Маркіян Шашкевич – учень Бережанської гімназії». Голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Українська платформа» Руслан Кулик урочисто вручив міському голові м.Бережани Володимиру Музичці пам’ятну таблицю. Невдовзі у міську раду поступили від Бережанського краєзнавчого музею (директор – Н.Голод) Пропозиції щодо встановлення пам’ятної дошки у Бережанах. І 9 листопада у кабінеті міського голови відбувся круглий стіл з даного питання. На засіданні були присутні: міський голова Володимир Музичка, секретар міської ради Петро Гончар, директор Державного історико-архітектурного заповідника Василь Зорик, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Василь Антимис, голова Товариства «Адамівка» ім. В.Савчака Микола Пересада і голова міської громадської організації «Рідне місто» Володимир Якимів. Поступили наступні пропозиції: - підготувати історичну довідку про таблицю; - зробити експертизу таблиці, оцінку її вартості та історичної цінності; - зробити копію таблиці, яку встановити на будівлі, а саму таблицю – всередині; - встановити таблицю у квітні 2012 року, до 175-річниці «Русалки Дністрової»; - залучити до обговорення громадськість. Обговорювалися наступні місця встановлення: - в центральній частині міста; - на вулиці Маркіяна Шашкевича; - в кімнаті-музеї Маркіяна Шашкевича у школі №1; - на будинку, до якого мав відношення Маркіян Шашкевич. Отож, шановні бережанці, чекаємо Ваших пропозицій щодо встановлення пам’ятної таблиці Маркіянові Шашкевичеві на електронну адресу: ridne@ber. te.ua або у міській раді (площа Ринок, 1). Віра Шпильова, Володимир Якимів

До Дня української писемності та мови, 9 листопада 2011 р., в мистецькому місті Бережани, батьківщині Богдана Лепкого, стартував дитячий Фестиваль-Конкурс „Казка мойого життя”. Для участі у Фестивалі запрошуються діти віком від 5 до 17 років. Основним заходом Фестивалю є Конкурс казок. Номінації творів: - Казочка – казка-мініатюра (у розмірі не більше одного аркуша А4); - Казка – класична казка; - Фентезі – міф, легенда, фантастична історія; - Мамина казка – казка, яку для дитини вигадала мама чи інші родичі. Подавати можна лише власні казки (для 4 категорії - родичів), які не були ніде опубліковані (в т.ч. в мережі Інтернет). Один автор може подавати до 4-х творів на одну або різні номінації. Кожен твір слід подавати (із вказуванням назви і номінації) на окремих аркушах або окремим електронним листом. Мова творів – українська. Додатково кожен учасник подає наступну інформацію: ініціали автора - справжні і/ або псевдонім; контактні дані (адреса, вебсторінка, телефони); копію свідоцтва про народження або паспорта. Подача казок - до 1 травня 2012 р. В рамках Фестивалю можуть проводитися: - конкурс робіт, надісланих на конкурс; - майстер-класи професійних казкарів; - творчі зустрічі з мистецькими діячами; - концерти професійних та аматорських колективів; - вечори знайомств для учасників та гостей Фестивалю; - екскурсії визначними місцями Бережанщини для немісцевих учасників Фестивалю; - прес-конференції організаторів для ЗМІ; - будь-які заходи інші заходи за бажанням організаторів. Оцінку виступів учасників конкурсу здійснює журі, обране Оргкомітетом. Урочистості з нагородженням переможців відбудуться 1 червня 2012 р., до Дня захисту дітей. Оргкомітет Фестивалю встановив наступні нагороди для переможців: - Гран-прі Фестивалю; - Лауреат І премії (у кожній номінації); - Лауреат ІІ премії (у кожній номінації); - Лауреат ІІІ премії (у кожній віковій групі); - Дипломант Фестивалю; - Спеціальні призи – у різних номінаціях; - Приз глядацьких симпатій. Рішенням журі звання лауреатів можуть подвоюватися (в залежності від рівня виконавської майстерності конкурсантів). Переможці нагороджуються книгою казок переможців Фестивалю, відзнаками, дипломами і цінними подарунками від організаторів, меценатів та спонсорів. Фінансування Фестивалю здійснюватиметься: за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік; за рахунок спонсорських, благодійних та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством. Засновники Фестивалю: Будинок Творчості Школярів, Державний ІсторикоАрхітектурний Заповідник, Громадська Організація “Рідне місто”. Партнери Фестивалю: Музей Книги, Музей Богдана Лепкого, Дитяча бібліотека, Відділи освіти і у справах сім’ї та молоді Бережанської РДА, видавництво «Ранок» (м.Тернопіль). Роботи для участі у Фестивалі подавати: Олена Різник (особисто в БТШ, тел. 0974061218); Надія Волинець (особисто в ДІАЗ, тел. 0984449276); Володимир Якимів (ТОВ «МегаКом», тел. 0673545100, e-mail: ridne@ber.te.ua).


4

Наостанок • СПОРТ

×åòâåð 17 ëèñòîïàäà 2011 ð.

www.info.berezhany.net

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ

З 14 до 20 листопада 2011 року в Україні проходить Тиждень безпеки дорожнього руху. Саме задля того, щоб зробити українські дороги безпечними, кожного року в рамках цього Тижня відбуваються зустрічі людей, де враховують результати спільної роботи в році попередньому й визначають платформу, на якій суспільство знаходитиме спільну стратегію розвитку стосунків між усіма учасниками дорожнього руху – пішоходами, пасажирами, водіями – в наступних роках. Тому Тиждень безпеки дорожнього руху 2011 проходить під гаслом «Партнерство заради безпеки». Одним із постійних партнерів у такій співпраці з міліцією є Бережанський агротехнічний інститут. А оскільки студенти, як найактивніші учасники дорожнього руху (і пішоходи, і пасажири, і водії), часто стикаються з «тупиковими» ситуаціями на дорозі, то, зрозуміло, що визріла нагальна потреба провести зустрічдіалог з попередження правопорушень студентами, учасниками дорожнього руху, та розв’язати в процесі діалогу різні «гострі» суперечності щодо Правил дорожнього руху.

МАЙСТЕРНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ В БЕРЕЖАНАХ У Бережанах по вул. Львівська, 43 поселились ведмежата, зайченята, їжачки, і дитячі книжечки! Саме так, адже там активно працює Майстерня Святого Миколая – вже другий рік підряд молодь міста докладає немалих зусиль, щоб зібрати іграшки у всіх, в кого виросли дітлахи. Приємно визнавати, що люди з радістю віддають дитячі іграшки, адже це як нове життя для їхнього маленького улюбленця. В сучасному суспільстві дуже важко дітям подарувати казку, адже не всі усвідомлюють, що робити добро дуже легко! Ми запрошуємо кожного долучитись до акції «Дитинство від Святого Миколая – 2011». Нагадую, щоб стати Помічником Святого Миколая, необхідно заповнити українською мовою реєстраційну форму заявки: 1. Прізвище, ім’я, по батькові; 2. Місто, в якому проживаєте; 3. Контактний телефон; 4. З якою метою долучаєтесь до акції. Помічник Святого Миколая пропонує людям передати в Майстерню Святого Миколая дитячі книжечки, речі та іграшки. Також за власним бажанням він може долучитись до святкового дійства 18–19 грудня. Також будемо вдячні за будьяку інформаційну підтримку, а також за сприяння у придбанні солодощів та дитячих книжечок. Будемо раді, якщо акцію підтримають і інші громадські організації, адже на сьогодні це лише БМГО «Рідне Місто» та навчально-тренінгів центр «АП». В Бережанах все можна передавати за попередньою домовленістю по тел. 0979164866 (Юля), а в м.Тернопль – 0961725252 (Алла). http://vk.com/mykolaj_ber

Алла Соколовська

Начальник Бережанського ВДАІ Лесів П.М. та інспектор Бойко І.П. проводять бесіду з водієм.

І тому 15 листопада циклова комісія «Спеціальних електротехнічних дисциплін та інформаційних технологій» в рамках свого тижня запросила для проведення роз’яснювальної роботи серед студентів лейтенанта міліції Саламона Василя Стапановича. Плідний діалог лейтенанта міліції та студентів І курсу Відділення загальноосвітньої підготовки засвідчив, що наше молоде покоління, як і представники міліції, виступають за цивілізоване розв’язання конфліктів, що виникають на дорозі, за вдосконалення Правил дорожПід час проведення заходів з нагоди святкування 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича Бережанський краєзнавчий музей отримав подарунки – цікаві документи на тему Шашкевичіани. Львів’янин Андрій ЗахарківОлійник, коріння якого походить з Лапшина, подарував часописи з публікаціями про Маркіяна Шашкевича, лист з Бережан, відправлений у 1943 році, кілька світлин невідомих (поки що - автор) осіб з Бережан, фотокопію зображення залізничної станції в Потуторах на початку ХХ ст., кілька поштових карток. Серед них – дві унікальні картки, пов’язані із життям Маркіяна Шашкевича. На од-

нього руху, за створення однакових умов для пересування і водіїв, і пішоходів. Василь Степанович розповів про кількість ДТП за останній місяць в районі та місті, за останні 10 місяців, проаналізував тенденцію щодо росту/спаду кількості ДТП. Особливу увагу студентів викликало повідомлення лейтенанта міліції про нові правила для водіїв мопедів та розміри штрафів для пішоходів, водіїв мопедів, водіїв. Актуальною була інформація В.Саламона про найбільш небезпечні ділянки дороги в місті та районі, адже саме ці місця нерідко стають причи-

ЩЕДРІ ДАРУНКИ ній з них – «Пам’ятник Маркіяна в Підлиссю» – зображено пам’ятний хрест на горі Білій, відкритий 29 жовтня 1911 року. Про другу картку трохи детальніше. Художник Грицько Коваленко наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. створив серію портретів «Тарас Шевченко і його сучасники». В ній представлені І.Котляревський, Г. К в і т к а - О с н о в ’ я н е н ко , П . Гул а к - А р т е м о в с ь к и й , М.Максимович, П.Куліш, М.Шашкевич, Є.Гребінка, М.Костомаров і Т.Шевченко. В 1904 році полтавський видавець Григорій Маркевич випустив за цими оригінала-

Цікаві факти

ною ДТП. Цікавило студентів те, де найбільше скоюють в Бережанах порушення ПДР та кількість порушень ПДР, зафіксованих місцевим ДАІ в 2011 році. Також Василь Степанович звернув особливу увагу на останні аварії в Бережанському районі у 2011 році та, проаналізувавши їх причини, наголосив, що дуже часто вони стаються і через водіїв, які сідають за кермо «під мухою». Оскільки студенти інституту мають змогу стати в майбутньому водіями, пройшовши відповідні курси, то лейтенант міліції наголосив на тому, що водій за кермом задля власної безпеки обов’язково має використовувати ремені безпеки. Щоб ця інформація не виглядала як пуста балаканина, було продемонстровано відеоролики про те, яку роль відіграють ремені безпеки під час ДТП. Наостанок Василь Степанович навів цікаві факти (статистику) про правопорушення на дорозі, про штрафи, що існують в різних країнах для правопорушників, побажавши студентам ніколи не фігурувати в рапортах міліції як порушники правил дорожнього руху. Б.І. ми серію поштових карток, на яких названі особи були представлені кожен окремо, а на одній з них – монтаж із 9-ти портретів. Саме оригінал такої картки і передав А.Захарків-Олійник. Поштові картки та газети доповнили експозицію музею з нагоди 200-ліття Маркіяна Шашкевича. Це вже не перший дарунок колекціонера зі Львова Андрія ЗахарківОлійника для Бережан. Час від часу він привозив цікаві документи та книги для музею Богдана Лепкого, Державного історико-культурного заповідника в м.Бережани, Музею книги. Щире йому спасибі! М.Проців

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ на території Бережанської міської ради з 2012 року (проект рішення) Відповідно до Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, керуючись ст.10 Розділу 1 та ст.266-268 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, діючи на підставі п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська рада ВИРІШИЛА: 1. Встановити з 01 січня 2012 р. на території Бережанської міської ради місцеві податки і збори згідно переліку: 1.1. Єдиний податок 1.2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 1.4. Туристичний збір. 2. Єдиний податок встановлюється відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» у розмірі 200 грн. (Додаток №1). 3. Затвердити Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (Додаток №2). 4. Затвердити Положення про збір за паркування транспортних засобів (Додаток №3). 5. Затвердити Положення

про туристичний збір (Додаток №4). 6. Вважати такими, що втратили чинність попередні рішення Бережанської міської ради стосовно місцевих податків і зборів. 7. Направити дане рішення в Бережанську МДПІ, фінансовому управлінню Бережанської РДА, районну раду, централізовану бухгалтерію при міській раді та опублікувати дане рішення в ЗМІ та на Інтернет сайті міської ради. 8. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну планово – бюджетну комісію. (Додатки - на сайті)

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Бережанська міська рада оприлюднює проект рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Бережанської міської ради з 2012 року». Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту приймаються письмово протягом місяця з дня оприлюднення за адресою: 47501, Тернопільська область м. Бережани пл. Ринок, 1, Бережанська міська рада, тел. 21446.

* За рівнем смертності від дорожньотранспортних пригод Україна посідає п’яте місце в Європі після Росії, Казахстану, Литви та Греції. За офіційною статистикою, торік в аваріях загинуло 4 709, травмовано - 38 917 осіб. Кожен третій загиблий - людина віком до 29 років. * У жовтні 2011 року на Тернопільщині сталося удвічі більше дорожньотранспортних пригод, ніж за аналогічний період минулого року. * Як повідомив начальник управління ДАІ УМВС України в Тернопільській області Віктор Пак, внаслідок аварій в жовтні загинули 16 людей, ще 44 особи отримали поранення. За його словами, основна причина погіршення ситуації – грубе ігнорування правил учасниками дорожнього руху. Найчастіше трагедії стаються через перевищення швидкості водіями та порушення під час обгону чи розвороту. Не завжди дбають про власну безпеку і пішоходи, які становлять майже половину від усіх загиблих у дорожньотранспортних пригодах. * За часи Незалежності в результаті ДТП в Україні загинуло 136959 людей, тоді як за 10 років війни в Афганістані – 15 тисяч громадян СРСР, з них – 2,5 тисячі українців. * В Австралії імена п’яних водіїв друкують у місцевій газеті під заголовком «Він п’яний та у в’язниці». В Малайзії, якщо п’яний водій одружений, то до в’язниці він потрапляє разом із дружиною. В Туреччині п’яних водіїв вивозять за 20 км від міста та змушують під наглядом йти назад пішки. То, може, і нам треба застосовувати подібну практику, і тоді п’яних за кермом поменшає?!

ФУТБОЛ Суперкубок району зимуватиме в Котові Останнім акордом футбольного сезону на Бережанщині став матч за Суперкубок району, в якому володар Кубка району сезону 2011 – команда ФК «Лапшин» - зустрічалася з «Прикарпаттям» із Котова. Майже 300 вболівальників прийшли 13 листопада на міський стадіон в Бережанах, щоб підтримати своїх улюбленців. Матч за своїм сценарієм нагадував дуель команди однодумців («Прикарпаття») проти команди особистостей (ФК «Лапшин»). І справді, до пори до часу номінальним господарям (футболістам з Лапшина) вдавалося на рівних грати проти котівчан завдяки індивідуальній майстерності своїх лідерів. Та, як відомо, в футболі як перемагає, так і зазнає поразок команда. А тому вищий спортивний і командний дух команди з Котова дався взнаки, і на початку другого тайму вони вразили ворота команди ФК «Лапшин» (відзначився В.Гураль). Як виявилося, це було перше і останнє взяття воріт в цьому матчі. Фінальний свисток арбітра П.Адамовича, який, за його словами, відсудив останній матч в своїй суддівській кар’єрі, засвідчив перемогу «Прикарпаття». А далі було нагородження. Грамоти отримали обидві команди. А футболістам з Котова дістався ще й Суперкубок, який до наступної осені пропишеться в Котові. Приємно зазначити підтримку вболівальників з Котова адже, напевно, саме вона надихала футболістів йти вперед. Як кажуть, переміг сильніший, вдвічі відрадним є той факт, що ця перемога дісталась футболістам з Котова, бо саме в цьому селі, як і в Куропатниках, та Потуторах, небайдужі до футболу люди дбають про розвиток спорту та вкладають душу в дозвілля молоді. Хотілося б, щоб в наступному футбольному сезоні зявилося ще більше футбольних колективів в районі, бо там, де думають про спорт, там зростає здорове молоде покоління. Степан Жеребецький

berezh_22  
berezh_22  

berezh_22_

Advertisement