Ga weg, Covid-19!

Page 1

Ga weg, Covid-19! Geschreven door ons redactieteam voor kleuters en basisschoolkinderen en geĂŻllustreerd door Nie Hui.


Wij zijn Covid-19 (een moeilijke naam voor het coronavirus), kun je ons zien?

2

Aha, nee hoor, wij zijn zo klein dat jullie ons NIET kunnen zien.

3


Maar de dokters kunnen ons, onder een elektronenmicroscoop, WEL zien.

4

Kijk maar, wij hebben kroonachtige uitsteeksels. Iedereen kan ziek van ons worden.

5


Wij leven al heel lang in de lichamen van de wilde dieren.

6

Doordat sommige mensen op wilde dieren jagen en ze opeten, kunnen ze andere mensen besmetten.

7


Via ogen, neus en mond komen wij binnen en daar kun je ziek van worden.

Wij kunnen iedereen besmetten, meestal ga je hoesten, heb je koorts of hoofdpijn. Sommige mensen kunnen moeilijker ademhalen en worden dan opgenomen in het ziekenhuis. 8

9


Geloven jullie ons niet? Oké, luister...

Kuch!

Kuch! Als druppeltjes zweven wij door de lucht en…

! e i j ts

! e i tsj

Ha

Ha

10

11


wij gaan overal opzitten, zoals eten, meubels, speelgoed, deurknoppen, telefoons, sleutels en handen...

Op dit moment weten de dokters nog niet of honden en katten ons kunnen verspreiden... 12

13


Wij kunnen in kamers, treinen, auto‛s, bussen en vliegtuigen zitten... 14

Daar waar veel mensen dicht op elkaar zitten, kunnen wij ons makkelijker verspreiden. 15


Jij en je vriendjes merken niet zoveel van ons, maar grote mensen kunnen heel ziek worden. Ze gaan dan naar het ziekenhuis waar de dokters en zusters heel hard werken om ze beter te maken. 16

17


Het is niet leuk dat ze naar het ziekenhuis moeten, maar het is wel veiliger voor iedereen!

18

19


Hoe was jij je handen?

2. Wrijf goed je handen in (20 tellen). 1. Maak je handen goed nat en neem wat zeep.

5.

Poets je duimen.

3. Sop ook de bovenkant in.

4. Schrob tussen je vingers.

Voordat je gaat eten moet je je handen heel goed wassen, kijk maar op de volgende pagina hoe dit moet... 6.

20

Vergeet je nagels niet, zowel links als rechts.

7. Was ook je polsen en spoel de zeep af met stromend water.

21


en wij b b e h dan meer s n a k geen ziek n e s n om me en! te mak

Als jullie samen met papa en mama het huis heel goed schoonhouden,

22

Hebben wij je een beetje bang gemaakt? Dat is helemaal niet erg hoor. Praat hierover met papa en mama! 23


Colofon Titel: Ga weg, Covid-19! Illustraties: Nie Hui Redactie: Anne Marie Westra-Nijhuis @2020 Leonon Media Publishers www.leononkinderboeken.nl Text & Illustration Copyright © China Children‛s Press & Publication Group First published in 2020 in China by China Children‛s Press & Publication Group All Rights Reserved


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.