Holstebro Kunstmuseums Erhvervsklub

Page 1

HOLSTEBRO KUNSTMUSEUMS

ERHVERVS

KLUBBLIV MEDLEM AF DEN NYOPRETTEDE HOLSTEBRO KUNSTMUSEUMS ERHVERVSKLUB! Om Holstebro Kunstmuseum: Holstebro Kunstmuseum hører blandt de kulturelle fyrtårne i Midt- og Vestjylland. I kraft af en rig traditionshistorie med en stærk lokal forankring, en enestående og veldisponeret permanent samling, skiftende særudstillinger samt ikke mindst yderst kvalitetsbevidste arkitektoniske rammer er Holstebro Kunstmuseum godt rustet til at imødekomme de udfordringer, kulturinstitutionerne står overfor i dagens samfund. Herunder ikke mindst offentlighedens skærpede krav til atter nye, spændende oplevelser.

I 2019 blev kunstmuseets nye forplads indviet. En kunstnerisk ornamentbelægning udført af Martin Erik Andersen. Foto: kunstneren

Vores vision er fortsat at være museet med verdenskunst og kunst fra hele verden. Foruden omfattende samlinger af afrikansk og balinesisk kunst kan vi her på stedet præsentere værker af så prominente skikkelser som den internationalt anerkendte Tal R, cobrakunstneren Ejler Bille, den for Holstebroborgerne så velkendte Alberto Giacometti, den folkekære Henry Heerup samt ikke mindst verdensstjernen Pablo Picasso. For blot at nævne et par stykker. Målet for de kommende år er at styrke vores position i museumslandskabet – lokalt, nationalt og internationalt. 1


Holstebro Kunstmuseum er et selvejende statsanerkendt museum, og virker som sådan under den danske Museumslov. Udover vores lovmæssige forpligtelser, kerneydelserne og den faste publikumsbetjening bestræber vi os på at spille en betydningsfuld rolle for flest mulig. Derfor er vi også værter for et væld af bredtfavnende aktiviteter, såsom klassiske koncerter med Ensemble MidtVest og i regi af Klassiske Dage og Nordvestjysk Musikkreds. I samarbejde med Folkeuniversitetet og bibliotekerne i Holstebro Kommune arrangeres foredrag og bogcaféer. Vi afholder underholdende og inspirerende bruncharrangementer; driver almen folkeoplysende virksomhed; arrangerer kunstrejser, ferieaktiviteter og workshops for børn og unge samt cykelture til kunsten i Holstebros byrum i samarbejde med VisitHolstebro. Kunstmuseet står sammen med byens øvrige kulturinstitutioner bag det tilbagevendende litterære underholdningsarrangement Poesi på en Torsdag samt ikke mindst den efterhånden traditionsrige og publikumsengagerende Holstebro Festuge med deltagelse af et bredt og alsidigt udsnit af områdets institutions- og foreningsliv. Vi tilrettelægger undervisningsforløb for alle klassetrin og videregående uddannelsesinstitutioner og bidrager ikke mindst til planlægningsarbejdet i forbindelse med Holstebro Kommunes udviklings- og vækststrategi samt satsningerne på kultur og sundhed, turisme og erhvervsliv. Og meget, meget mere.

2


Fællessang under Kammermusikfestivallen ‘Vintertoner’ med Ensemble MidtVest; cykelomvisning til byens kunst i samarbejde med VisitHolstebro og efterårsferieprojektet 1000 snore af kunstner Karoline H. Larsen med deltagelse af 5.B fra Sønderlandsskolen.

Baggrund, ønsker og hensigter: For at indfri disse mange målsætninger og forventninger har Holstebro Kunstmuseum brug for økonomisk opbakning. Men nærværende henvendelse skal først og fremmest læses på baggrund af vores ønske om at knytte stærkere og mere udadvendte bånd til de private virksomheder, nuværende og forhåbentligt kommende samarbejdspartnere samt øvrige aktører, der medvirker til at styrke Holstebros bymæssige kvaliteter, lokalt erhvervsliv og iværksætteri. Som by har Holstebro et stigende behov for at øge bosætningen, fastholde talenterne og befæste områdets tiltræknings- og sammenhængskraft. Det kræver gode virksomheder – men også attraktive kulturinstitutioner. Ligesom uddannelserne og erhvervslivet bidrager kunsten til den kreativitet og innovation, som Danmark skal leve af fremover. 3


Her har vi med andre ord i fællesskab en opgave at løfte. Men også sammenfaldende interesser. Derfor ønsker vi nu at opbygge en stærk sponsorplatform af virksomheder, der støtter op om Holstebro Kunstmuseums aktiviteter og de gode publikumsoplevelser – med gensidigt udbytte.

4 4


Wild Cats and Wild Dogs – Holstebro Festuge for børn på kunstmuseet; museumsbrunch og gæstespil inviteret af Odin Teatret.

Om årets gang på Holstebro Kunstmuseum: 2019 var på mange måder skelsættende for Holstebro Kunstmuseum. I løbet af efteråret afsluttedes den længe ventede restaurering af museumskomplekset, ligesom der etableredes en ny adgangsvej med forbedrede parkeringsforhold. I juni måned blev museernes nye forplads indviet: en omfattende kunstnerisk ornamentbelægning af yderst sjælden karakter udført af billedkunstner Martin Erik Andersen (f. 1964). Projektet blev gennemført i velvilligt samarbejde med Søren Andersen Arkitekter A/S og Kaj Bech A/S og med generøs støtte fra Holstebro Kommune og Ny Carlsbergfondet. Den ny fælles hovedindgang for Holstebro Kunstmuseum og Holstebro Museum med dertilhørende publikumsfaciliter, restauration, butik og foredragssal er for alvor taget i brug, og vil også fremadrettet rumme et utal af aktiviteter, der henvender sig til såvel de faste besøgende som bredere publikumssegmenter. Det er vores håb og forventning, at vi hermed kan tilbyde et elsket opholdssted, der inviterer til mere alsidig brug af de forskønnede og moderniserede rammer. 5


Året bød desuden på en særdeles anmelderrost udstilling med lyd- og billedkunstner Ursula Nistrup (f. 1974), der blev fulgt op med en imponerende visning af Martin Erik Andersens værker, der komplementerede forpladsens visuelle udformning. I efteråret kunne man opleve en udstilling med den folkekære forfatter og kunstner Dea Trier Mørch (1941-2001), som blev udarbejdet i samarbejde med Louisiana – Museum of Modern Art i Humlebæk. Lige nu viser vi – vanen tro – det bedste, som den yngre danske samtidskunst for øjeblikket kan mønstre i form af udstillinger med de prishædrede billedkunstnere Kirsten Astrup (f. 1983) og Hannah Anbert (f. 1984). Ursula Nistrup: 'Tzeela', 2019. Foto: David Stjernholm; view fra ferniseringen af Troe og Agtsom | Urolige hjerte - to filmkabareter af Kirsten Astrup under visning af 'Urolige hjerte', 2018. Hannah Toticki Anbert, 'Citronbjørn (Setina irrorella)'. Foto: David Stjernholm; view fra ferniseringen af Dea Trier Mørch - Ind i verden.

6

6


John Olsen, 'Undrekammer', (2001-2010). Foto: Ole Bjørn Petersen; Singha fra Ejler Bille og Agnete Therkildsens balinesiske samling; omvisning i udstillingen Dea Trier Mørch - Ind i verden.

Også i 2020 tilbyder vi et stærkt og rigt varieret særudstillingsprogram. I dets begyndelse præsenterer vi en udstilling med Ejler Bille og Agnete Therkildsens omfattende og meget smukke balinesiske samling, som kunstnerægteparret donerede til Holstebro Kunstmuseum som testamentarisk gave. Til sommer åbner vi i forbindelse med Holstebro Festuge en nyskabende udstilling med billedkunstneren Mathias Dyhr (f. 1991), der samtidig byder på en række forestillinger med deltagelse af talrige professionelle aktører. Alberto Giacometti (1901-1966) betragtes som én af det 20. århundredes mest betydningsfulde kunstnere. Hans karakteristiske stil med forenklede og langstrakte menneskeskikkelser er særdeles velkendt i Holstebro, hvor man i gågaden kan besigtige ét af kunstnerens væsentligste værker, bronzeskulpturen Kvinde på kærre. Giacometti var imidlertid også en fremragende maler og grafiker. I hans grafiske hovedværk 'Paris sans fin' (Paris uden ende), udført i årene 1957-62, fastholder han i en lang række umiddelbart lette og fragmentariske skitser sit indtryk af hans mangeårige hjemby. 'Paris sans fin' består af 150 litografier, der blev udført til et monumentalt bogværk. Holstebro Kunstmuseum ejer alle bladene, og til sommer udstilles de samlet for første gang længe. Efterårets udstilling Navigeringer – På kanten af en verden i forandring handler om, hvordan vi som mennesker orienterer os i en stadig mere kompleks og kaotisk virkelighed. I udstillingen indgår Donckers fornemme søkort over verden fra 1669, portrætstik af Rembrandt samt til lejligheden nyproducerede værker af en række markante samtidskunstnere. 7


På arrangementsfronten byder vi også i 2020 på en lang række spændende oplevelser. Vores velbesøgte museumsbrunch fortsætter i det nye år, og samme gælder Signe Jacobsens populære foredrag om kunsthistoriens store mestre. Vi ser ligeledes frem til en række koncerter med Ensemble MidtVest, og nævnes bør naturligvis også værtskabet for forestillingen Månesang, som Holstebro Kunstmuseum har skabt i samarbejde med Black Box Dance Company og Klassiske Dage. Forestillingen er inspireret af Prins Henriks digte, og foruden stjernefløjtenisten Janne Thomsen og øvrige prominente musikere medvirker også Black Box Dance Companys professionelle dansere samt den internationalt anerkendte danske skuespiller Thure Lindhardt. Der er med andre ord meget at se frem til! Museet set fra Museumsvej; fra åbningen af Guld og grønne skove. Ordrupgaard 100 år; Kunstpartiet besætter Holstebro Kunstmuseum sammen med 100 børn; Vestafrikanske masker fra Poul Holm Olsens samling. Foto: Stephen Dupont; via en digital infoskærm kan du gå på opdagelse i maskernes magiske univers.

8


9


10 10

7


Ophængning af værker fra museets samling af Tal R, Jonathan Meese og Daniel Richter. Foto: Ole Mortensen; Tal R, Jonathan Meese og Daniel Richter arbejder på udstillingen The Men Who Fell from Earth; fra ferniseringen af Grådighed - De syv dødssynder.

Praktisk information: Holstebro Kunstmuseum tilbyder tre typer af kreative partnerskaber: a) -

Guldsponsorat til 12.000 kr. årligt ekskl. moms 5 årskort med fri entré til Holstebro Kunstmuseum til kortholder og ledsager 50 fribilletter Gratis leje af mødelokalet i det såkaldte ’Glashjørnet’, som er beliggende i Færchfløjen – kunstmuseets seneste udvidelse fra 2011. Gratis omvisning og introduktion til museet og/eller dets særudstillinger for virksomhedens medarbejdere og øvrige interessenter.

b) -

Sølvsponsorat til 8.000 kr. årligt ekskl. moms 2 årskort med fri entré til Holstebro Kunstmuseum til kortholder og ledsager 25 fribilletter Gratis omvisning og introduktion til museet og/eller dets særudstillinger for virksomhedens medarbejdere og øvrige interessenter.

c) -

Bronzesponsorat til 5.000 kr. årligt ekskl. moms 1 årskort med fri entré til Holstebro Kunstmuseum til kortholder og ledsager 10 fribilletter

Støttebeløbet går ubeskåret til Holstebro Kunstmuseums udstillingsaktiviteter, og er afgørende for, at museet har status som formidlingsorganisation og kan søge om momsfradrag. Støttebeløbet er fradragsberettiget. 11


Balletskolens elever giver opvisning; Ordrupgaards kurer og Lisbeth Havn fra Kunstkonserveringen efterser Vilhelm Hammershøis maleri 'Hvide døre. Strandgade 30' (1899); fotograf Lærke Posselt giver rundvisning i sin udstilling; danseforestillingen 7EVEN af Black Box Dance Company; kunsthåndværkermarked på Holstebro Kunstmuseum; fra udstillingen Kunstneren og samleren Poul Holm Olsen; Museumsinspektør, Teresa Østergaard Pedersen arrangerer afrikanske vægtlodder fra Poul Holm Olsens samling.

12


For alle medlemskaber gælder, at vi ønsker at have fokus på forretningsmæssigt udbytte for begge parter, der foruden netværksmuligheder tilbyder følgende fordele og modydelser: -

Holstebro Kunstmuseum fremsender invitationer til udstillingsåbninger og leverer informationsmateriale om aktiviteter til uddeling blandt virksomhedens ansatte i form af programmer, plakater samt evt. digitalt materiale til brug på hjemmeside.

-

Museet synliggør virksomhedens logo på en sponsortavle ved hovedindgangen, på hjemmesiden, i sit markedsføringsmateriale og i selve udstillingen.

-

Reklame- og markedsføringsværdi i form af partnerskab med et troværdigt og seriøst kunstmuseum med høje standarder, et stærkt brand og en god kommunikationsplatform i form af mange besøgende; mange følgere på sociale medier; mange modtagere af det månedlige nyhedsbrev og megen pressedækning i forbindelse med arrangementer og særudstillinger.

-

Årlig sponsorevent på kunstmuseet.

'Glashjørnet' i museets Færchfløj.

13


SOM SPONSOR FOR HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM STØTTER DIN VIRSOMHED EN VIGTIG NORDVESTJYSK KULTURINSTITUTION! I fald sponsoratet har interesse fremsendes en officiel sponsorkontrakt og en faktura lydende på det givne beløb + moms (afhængigt af medlemsskabstype). Sponsoraftalen kan opsiges eller genforhandles med et års varsel. Jeg ser frem til at høre fra jer, og står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål eller lignende! Med venlig hilsen

Anders Gaardboe Jensen, museumsdirektør, mag.art. HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM E-mail: agj@holstebrokunstmuseum.dk Tlf.: 9742 4518 / Mobil: +45 2613 7745 Tal R i udstilligen The Men Who Fell from Earth.

14


Musikalsk optræden ved Tobias Trier til åbningen af Dea Trier Mørch - Ind i verden; ophængning af værker fra museets samling. Foto: Ole Mortsensen; ophængning af værker fra samlingen: Francisco Goya - Los Caprichos; in-situ støbning af skulptur i museets gårdhave skabt af billedhugger Marie Lund.

15


Ophængning af værker fra museets samling, udstillingen Naturfølelse - Mentale Landskaber. Foto: Ole Mortensen; Astrid Noacks buste gengives under en tegneaften på museet; Odin Teatret deltager i åbningsfesten af museernes nye indgangsparti; fra teateropførslen Billederne Synger af Operaen i Midten; fra åbningsreceptionen hvor bl.a. den nye ophængning af Astrid Noacks Studiesamling blev præsenteret; Astrid Noacks Studiesamling. Foto: Ole Mortensen.

16HOLSTEBRO HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM 路 WWW.HOLSTEBROKUNSTMUSEUM.DK

Museumsvej 2A 路 DK-7500 Holstebro 路 +45 9742 4518 路 info@holstebrokunstmuseum.dk

KUNSTMUSEUM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.