Page 1

U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (1)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (2)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (3)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (4)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (5)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (6)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (7)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (8)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (9)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (10)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (11)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (12)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (13)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (14)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (15)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (16)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (17)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (18)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (19)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (20)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (21)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (22)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (23)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (24)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (25)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (26)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (27)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (28)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (29)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (30)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (31)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (32)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (33)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (34)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (35)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (36)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (37)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (38)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (39)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (40)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (41)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (42)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (43)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (44)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (45)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (46)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (47)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (48)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (49)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (50)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (51)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (52)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (53)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (54)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (55)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (56)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (57)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (58)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (59)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (60)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (61)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (62)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (63)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (64)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (65)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (66)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (67)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (68)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (69)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (70)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (71)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (72)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (73)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (74)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (75)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (76)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (77)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (78)


U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (79)

American Coast Segelschulschiff Eagle) Guard zu Besuch in HAmburg  

U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (1) U.S. Cost Guard Segelschulschiff 3.6.2011 in Hamburg (2) U.S. Cost Guard Segelschul...