Page 77

Lavasa, India Hainan, Kina

Ferieøya Hainan i Kina er landets tredje storslåtte miljøprosjekt. Byen er allerede blitt kalt Future City, og vil fungere som rettesnor for fremtidens økologiske metropoler. Byplanleggere er SBA D ­ esign, som lover en selvforsynt øy med fornybare energi­ kilder, lave karbondioksidutslipp og m ­ iljøvennlige ­industrier. Overflaten på 43 kvadratkilometer vil dessuten bli et paradisisk feriested.

Lavasa i India er en by ­beliggende i en dal mellom ­Mumbai og Pune – og passende nok oppe på et fjell cirka 3000 meter over havet. Lavasa drives for det meste av energi fra fossefall, bekker og noen elver, og er like selv­ forsynt som grønn og i­dyllisk. Dette er bare begynnelsen på en blomstrende økologisk by som kan være stolt av sin ­bærekraftige ­utvikling.

Tianjin, Kina

Downtown Singapore.

Tianjin i Kina er en av de større og mer fremragende blant våre listede ø­ kologiske byer, og forventes å stå f­ ­erdig i 2020. Da vil byen ha en rekke­ vidde på mer enn 30 km, og kunne skryte av det a­ ller siste innen grønn teknologi. Innbyggerne, hele 350 000 (!), vil ha mulighet til å velge m ­ ellom flere boligalternativer, fra mindre økoleiligheter til svære solcelledrevne lands­byhus. Vindkraft, solenergi, ­regnvann og gjenvinning av søppel kommer til å være utgangspunktet for fremtiden. Prosjektansvarlig: Surbana Urban Planning Group. Masdar.

Ghantoot.

Ghantoot, Abu Dhabi

Ghantoot i Abu Dhabi, e­ ller snarere Ganthoot Green City, er en 60 kvadratkilometer stor oaselignende by som b ­ eregnes å stå ferdig i 2020. Byen vil ­deles opp i 12 områder, hvert eneste med eget sentrum, og skal romme alt fra små økologiske tomter til miljøvennlige hotellkomplekser. Innbyggerprognosen er ikke utregnet enda, men ryktet sier at det kan bli så mange som 1 million. Tross alt, hvem vil ikke bo i en kystby formgitt av det amerikanske arkitektfirmaet RNL …

Downtown, Singapore

Downtown Singapore har storslåtte planer om å kle en hel b ­ oligblokk i grønn skrud. Denne oppgaven er blitt ­tildelt design- og arkitekt­ firmaet Foster + Partners, som vil dekke alle bygningene med solceller, og på den m ­ åten gjøre de selvforskynte med energi.

Masdar, Abu Dhabi

Masdar i Abu Dhabi er en by helt fri for karbondioksid som er planlagt å stå f­ erdig i 2015. Innen en radius på 6 km skal ingen karbon­dioksidutslipp, søppel eller biler fi ­ nnes, men hele 50 000 innbyggere. Byens energiforsyning skal komme fra f­ ornybare energikilder som vind- og solkraft. M ­ aten skal være o­ rganisk dyrket, og ­vannet avsaltet i et solcelle­ drevet anlegg. Prosjektansvarlige: Verdens­ Naturfond i sam­arbeid med De forente arabiske emiraters regjering. 77

Infinitum Magasin #1  
Infinitum Magasin #1  
Advertisement