Page 48

martin raymond

I fremtiden er vi sjelden på kontoret, og lager alle varer vi trenger helt selv. Det tror Martin Raymond, som er en av verdens mest kjente fremtidsforskere, og som driver The Future Laboratory i London.

fremtid Dette er ditt liv

Vil det fortsatt finnes papiraviser?

«Ja, det tror jeg. Ikke minst i Storbritannia, USA og Skandinavia, hvor jeg tror vi kommer til å få se mer n ­ isjete ­papiraviser vokse frem, som ikke er sånn klassisk innrettet mot kvinner ­eller menn. Opplagene kommer til å bli ­mindre, kanskje mye mindre, så små som 1000 eller 2000 lesere. Avisene k­ ommer ti å få bedre papir, design og høyere ­kvalitet – og dessuten påvirke mer.» Hvordan vil de sosiale mediene utvikles? Kommer Facebook til å bestå?

«Facebook kommer til å bestå, ved ­siden av andre varemerker som ­Twitter, ­Tumblr og P ­ interest. I dag handler disse forum om å dele, mens a­ nnonseringen er veldig gammeldags. I fremtiden vil den forandres, og grensetrekningene ­viskes ut mye mer. Facebook kommer til å være plattform for forskjellige media, ­kanskje hundrevis, fra kommersielle til ­super­private.»

Hvordan kommer teknikkutviklingen til å forandre samfunnet?

«3D-printing blir super-inn. I dag trengs det fabrikker for å lage v­ arer, i fremtiden kommer vi til å ha våre egne 3D-printere som lager tingene vi har ­behov for. Det blir tilfredsstillelse på ­øyeblikket.»

Mobiltelefonene gjør at vi kan jobbe hvor som helst. Hvordan vil det påvirke morgendagens arbeidsplasser?

«Kontorene kommer til å bestå som a­ rbeidsplass. Men vi kommer bare til å være der en eller to dager i uken. ­Allerede i dag jobber vi mer og mer ­virituelt, mailer kollegaer i samme rom og lignende.» Hva utmerker Y-generasjonen?

«Som generasjon er de villige til å samarbeide og vil være delaktige. Det ­negative er at de ikke vil ta ansvar når

noe blir feil. Dette begynner å skape ­problemer i bedriftsverdenen nå. Når man f­ orandrer ting for å tilgodese Y-generasjonen, er det ikke alltid bra for bedriften.» Hvordan kommer vi til å tenke om ­miljøet?

Et eksempel er elbilen. Når t­ ilgangen på olje og petroleum så åpenbart m ­ insker, blir fordommene mot elbilen færre.»

Hvilken er den sterkeste ­samfunnstrenden?

«I et lengre perspektiv: Datamaskinene ­havner inne i vår hjerne … Grensen m ­ ellom det virkelige og det virituelle blir mindre. Primitive vitenskaper i dag, men vi kommer til å få se svære fremskritt. Vi kommer til å få mulighet til å ­kommunisere uten å snakke.»

«Et eksempel er elbilen. Når tilgangen på olje og petroleum så åpenbart minsker, blir f­ordommene mot elbilen mindre.» 48

Infinitum Magasin #1  
Infinitum Magasin #1  
Advertisement