Page 36

elsk meg!

Når dagens unge jakter «likes» på Facebook og laster opp «selfies» på Instagram, så vil de egentlig redde verden … Tekst: Klas Ekman Illustrasjon: Linda Lovisa Fernqvist

tendens Generasjon Y

F

De protesterte mot Vietnamkrigen, spilte god musikk, motsatte seg en alderdommelig (og kjempekjedelig) s­­eksualmoral, og klippet ikke håret unødvendig. Men Generasjon Y k­ ommer til å forandre hverdagen vår. Kritikerne mumler om en glas­ urgenerasjon, hvis selvtillit er oppblåst in absurdum av naive foreldre som har gitt barna sine stormannsgalskap, siden hvert e­ nkelt pennestrøk er blitt hyllet som et kunstverk av en ­Raphael e­ ller en Rembrandt. Men Generasjon Y kommer til å forandre vår hverdag akkurat ved denne stadige oppkobling, narsissismen deres, og at de er blitt «curlet». Det som framfor alt skiller Generasjon Y fra de eldre, er nettet. I dag er det lett å glemme at nettbruken var ekstremt ­uvanlig for 20 år siden, og at de hjemmesider som fantes da, ih ­ ovedsak besto av vanlig tekst. Et enkelt bilde var tungt og slitsomt å laste ned. For Generasjon Y er nettet en selvfølge. De er oppvokst med nettet. De kan ikke engang spille et vanlig selskapsspill uten å forvandle det til et interaktivt rollespill. I sin oppmerksommede TED-forelesning, Millenials: Who they are and why we hate them, konstaterer Scott Hess at folk sannsynligvis ville lastet opp bilder på Instagram fra Woodstock, hvis teknikken bare hadde vært der. Hans poeng er at omverdenen kritiserer Generasjon Y på grunn av den teknikk som eksisterte under deres oppvekst, og den teknikk som eksisterer nå. De sosiale mediene har ikke bare gjort mennesker mer selvopptatte, og Generasjon Y laster ikke bare opp bilder av seg selv; sosiale medier har også fått dem til å bli bedre på å kommunisere og samvirke og samarbeide med andre. I USA var det Generasjon Y som engasjerte seg mest i Barack Obamas første

or drøye 20 år siden gremmet ­voksenverdenen seg over Generasjon X. Den omfattet mennesker født på seksti- og syttitallet. Unge hadde ikke andre ambi­sjoner enn å bli sittende i sofaen. De s­ yntes mest mulig var m ­ eningsløst og ville ingenting – mer enn m ­ uligens å lytte til Nirvanas N ­ evermind igjen og igjen. Når de åpnet ­munnen sin, var det for å si noe ironisk, eller tilføye en rar populærkulturell referanse. Disse fortapte unge ble sett på som en trussel mot hele den vestlige verden. For hva ville skje hvis de fortsatt kom til å leve helt likt ved 45 års alder? Disse dagers ugreie generasjon, kalt Y, består av unge født på åtti- og nittitallet. Denne generasjonen anses i det hele tatt å være enda verre. Alle er selvopptatte dovenpeiser som bare vil ta pene bilder på seg selv, laste dem opp på nettet, og på en ­eller annen måte krever å få en sjefsjobb med en gang. De sies å leve og ånde for antall «likes» på Facebook og Instagram, og den begivenhet som ikke blitt delt i sosiale medier har ikke skjedd. Det er selvfølgelig ikke rart at Generasjon Y gang på gang er blitt utnevnt til en narsissistisk generasjon, men det kunne ikke være mer feil. En narsissist har problemer med å se andre mennesker, og se seg selv i dem. Det har ikke Generasjon Y. De ser både seg selv og andre. Mer rettferdig ville det isteden være å si den Sosiale Generasjon, og den holder allerede på å revolusjonere hele vår tilværelse, på en måte som i mangt overstiger de selvgode førtitallistenes. 36

Infinitum Magasin #1  
Infinitum Magasin #1  
Advertisement