Page 1

$BUBMPHPQBSUJEJSJDBNCJP 4QBSFQBSUTDBUBMPHVF $BUBMPHVFQJ多DFTEFUBDIFFT &STBU[UFJMLBUBMPH $BUBMPHPQJF[BTEFSFQVFTUP

1JUKFU


INDICE PER LA RICERCA E LA CONSULTAZIONE DELLE TAVOLE SUMMARY FOR THE SEARCH AND REFERENCE OF THE TABLESINDICE TABLES DE MATIERES POUR LA RECHER. ET LA CONSULT. DES TABLES ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE SUCHE UND KONSULTIERUNG DER TAFELN PARA LA BUSCA Y CONSULTACION DE LAS TABLAS

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Pitjet

02725((1*,1(027(850272502725 7(67$'(/&,/,1'52&,/,1'52&</,1'(5+($'&</,1'(5&8/$66(&</,1'5(=</,1'(5.23)=</,1'(5 &8/$7$&,/,1'52 &23(5&+,27(67$&</,1'(5+($'&29(5&289(5&/(&8/$66(=</,1'(5.23)$%'(&.81*7$3$ &8/$7$ &$57(53203$2/,2&5$1.&$6(2,/3803&$57(53203(' +8,/(.85%(/:(//(1*(+b86(g/3803( &$57(5%20%$'($&(,7( $/%(52$&$00(9$/92/(&$06+$)79$/9(6$5%5(¬&$0(66283$3(612&.(1:(//(9(17,/(-( '((&&(175,&$69È/98/$6 &$7(1$',',675,%8=,21(7(1',&$7(1$7,0,1*&+$,1&+$,17(16,21(5&+$Ì1('(',675,%87,21 7(1'(85'(&+$Ì1(67(8(5.(77(.(77(163$11(5&$'(1$'(',675,%8&,Ï17(1625'(&$'(1$ &23(5&+,2&$57(5'(67525,*+7&5$1.&$6(&29(5&289(5&/('8&$57(5027(85'52,75(&+7(5 .85%(/*(b86('(&.(/&8%,(57$'(&$57(5'(02725'(5(&+2 )5,=,21(&/87&+(0%5$<$*(.833/81*(0%5$*8( 92/$120$*1(7(02725,12$99,$0(172)/<:+((/0$*1(7267$57,1*0272592/$170$*1(7,48( '(0$55(85(/(&75,48(/,&+70$6&+,1($1/$66(50272592/$17(0$*1(7,&202725'($55$148( )5,=,21($99,$0(17267$57,1*&/87&+(0%5$<$*('(0$55$*($1/$66(5.833/81*(0%5$*8('( $55$148( ,1*5$1$**,2$99,$0(17267$57,1**($53,*121'('(0$55$*($1/$66(5=$+15$'(10*5$1$-( '($55$148( $/%(5202725(3,6721(&5$1.6+$)73,67219,/(%5(48,13,6721.85%(/:(//(.2/%(1&,*h(f$/ 3,67Ï1 ,1*5$1$**,&$0%,2*($5*5283(1*5(1$*(6&+$1*(0(17'(9,7(66(66&+$/7*(75,(%( (1*5$1$-('(/&$0%,2 6(/(7725(&$0%,2*($56(/(&7256(/(&7(85&+$1*(0(17'(9,7(66(66&+$/7+(%(/6(/(&725 &$0%,2 &$5%85$725('(385$725(&$5%85(7725$,5&/($1(5&$5%85$7(85),/75($$,59(5*$6(5 /8)7),/7(5&$5%85$'25),/752'($,5( 0$50,77$6,/(1&(56,/(1&,(8;$8638))723)6,/(1&,$'25 7(/$,26263(16,21(3267(5,25()5$0(5($56863(16,21&+$66,66863(16,21$55$+0(1+,17(5( $8)+b1*81*&+$6,66863(16,Ï175$6(5$ &$5(1$785(6(5%$72,26(//$)$,5,1*67$1.6$''/(&$5(1$*(65(6(592,56(//(9(5./(,'81*(1 7$1.6$77(/&$5(1$'26'(326,726,//Ë1 0$18%5,2)5(12$17(5,25(75$60,66,21,+$1'/(%$56)5217%5$.(75$160,66,216*8,'21)5(,1 $975$160,66,216/(1.(5925'(55$'%5(06(%2:'(1=h*(0$1,//$5)5(12'(/$17(52 75$160,6,21(6 )25&(//$)25.)285&+(*$%(/+2548,//$ ,03,$172)5(123267(5,25(5($5%5$.(6<67(0&,5&8,7'()5(,1$9+,17(5(%5(06$1/$*( ,167$/$&,Ï1)5(1275$6(52 5827$$17(5,25()5217:+((/528($9925'(55$'58('$'(/$17(5$ 5827$3267(5,25(5($5:+((/528($5+,17(55$'58('$75$6(5$ ',6326,7,9,(/(775,&,(/(&75,&$/'(9,&(6',6326,7,)6(/(&75,48(6(/(.75,6&+($865h6781* ',6326,7,926(/(&75,&26


MOTORE ENGINE MOTEUR MOTOR MOTOR

T. 1 Pitjet


MOTORE ENGINE MOTEUR MOTOR MOTOR Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

       

Nota Note Note Anm. Nota

T. 1 Pitjet

Denominazione

Description

.PUPSFDPNQMFUP

&OHJOFBTTZ

-FWBNFTTBJONPUP 7JUF

Désignation

Bezeichnung

Descripción

.PUFVSDPNQMFU

.PUPSLPNQM

.PUPSDPNQM

4UBSUMFWFS

-FWJFSEVEÀNBSSBHF

,JDLTUBSUFSIFCFM

1BMBODBEFBSSBORVF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

3BDDPSEPBNNJTTJPOF

6OJPOQJQF

3BDDPSEEBENJTT

"OTBVHTUVU[FO

3BDPSEBENJTJÊO

(VBSOJ[JPOF

1BDLJOH

+PJOU

%JDIUVOH

+VOUB

"TUBMJWFMMPPMJP

0JMEJQTUJDL

+BVHFOJWFBVEIVJMF

­MNF¶TUBC

7BSJMMBOJWFMBDFJUF

*OHSBOBHHJPDPOEVUUPSF

%SJWJOHHFBS

&OHSFOBHFDPOEVDUFVS

"OUSJFCT[BIOSBE

&OHSBOBKFBDDJPOBEPS

1JBTUSJOBGFSNBQJHOPOF

4QSPDLFULFFQQMBUF

1MBRVFUUFCMPRVFQJHOPO

3JU[FMGFTUTUFMMQM»UUDIFO

1MBDBTVKFUBQJÈÊO

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

$PQFSDIJPWPMBOP

'MZXIFFMDPWFS

$BSUFSWPMBOU

4DIXVOHSBEEFDLFM

5BQBWPMBOUF

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

-FWBDPNBOEPDBNCJP

(FBSTIJGUMFWFS

-FWJFSEFWJUFTTF

4DIBMUIFCFM

1BMBODBNBOEPDBNCJP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

#VMMPOF

#PMU

#PVMPO

#PM[FO

5PSOJMMP


TESTA DEL CILINDRO-CILINDRO CYLINDER HEAD-CYLINDER CULASSE-CYLINDRE ZYLINDERKOPF-ZYLINDER CULATA-CILINDRO

T. 2 Pitjet

3

4

14

14 5 1

2

16

9 18

7 17

8 7 6

13

15

16

17 12 10

11

9


TESTA DEL CILINDRO-CILINDRO CYLINDER HEAD-CYLINDER CULASSE-CYLINDRE ZYLINDERKOPF-ZYLINDER CULATA-CILINDRO Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

         

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 2 Pitjet

Description

$JMJOESP

$ZMJOEFS

Désignation

Bezeichnung

Descripción

$ZMJOESF

;ZMJOEFS

$JMJOESP

(VBSOJ[JPOFDJMJOESP

$ZMJOEFSHBTLFU

(BSOJUVSFDZMJOESF

;ZMJOEFSEJDIUVOH

+VOUBDJMJOESP

(SVQQPDJMJOESP

$ZMJOEFS BTTZ

(SPVQFDZMJOESF

;ZMJOEFSLQM

(SVQPDJMJOESP

7BMWPMBBTQJSB[JPOF

4VDUJPOWBMWF

4PVQBQFBTQJS

&JOMB¶WFOUJM

7¸MWVMBBTQJSBDJÊO

7BMWPMBTDBSJDP

&YBVTUWBMWF

4PVQBQFEÀDI

"VTMB¶WFOUJM

7¸MWVMBEFFTDBQF

(VBSOJ[JPOFUFTUBDJMJOESP

$ZMJOEFSIFBEHBTLFU

+PJOUDVMBTTF

;ZMJOEFSLPQGEJDIUVOH

+VOUBEFDVMBUB

'BTDFUUB

$MBNQ

$PMMJFS

4DIFMMF

"CSB[BEFSB

1SJHJPOJFSP.9

4UVECPMU.9

(PVKPO.9

4UJGUTDISBVCF.9

&TQ¸SSBHP.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

#PDDPMB

#VTI

.PZFV

#VDITF

#VKF

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB99

0SJOH99

03JOH99

03JOH99

03JOH99

"OJMMP99

0SJOH99

03JOH99

03JOH99

03JOH99

"OJMMP99

0SJOH

03JOH

03JOH

03JOH

"OJMMP

"OFMMPEJUFOVUB99

0JMTFBM99

+PJOUTQJF99

%JDIUSJOH99

3FUÀOEFBDFJUF99

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9


COPERCHIO TESTA CYLINDER HEAD COVER COUVERCLE CULASSE ZYLINDERKOPFABDECKUNG TAPA CULATA

T. 3 Pitjet

4 15 20

21 14 2 6

21

11

5 13

7

12

3

15 1 19

4


COPERCHIO TESTA CYLINDER HEAD COVER COUVERCLE CULASSE ZYLINDERKOPFABDECKUNG TAPA CULATA Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad1*51*51*51*51*5

  1*5Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 3 Pitjet

Description

Désignation

Bezeichnung

Descripción

$PQFSDIJPUFTUB

$ZMJOEFSIFBEDPWFS

$PVWFSDMFDVMBTTF

;ZMJOEFSLPQGBCEFDLVOH

5BQBDVMBUB

$PQFSDIJPDJMJOESPEY

$ZMJOEFSDPWFSSI

$PVWFSDMFDZMJOESF%

;ZMJOEFSEFDLFMSFDIUT

5BQBDJMJOESPEFS

$PQFSDIJPDJMJOESPTY

$ZMJOEFSDPWFSMI

$PVWFSDMFDZMJOESF(

;ZMJOEFSEFDLFMMJOLT

5BQBDJMJOESPJ[R

$PQFSDIJPWBMWPMF

7BMWFDPWFS

$PVWFSDMFTPVQBQFT

7FOUJMEFDLFM

5BQBW¸MWVMBT

(VBSOJ[JPOFDPQFSDIJPUFTUB $ZMJOEFSIFBEDPWFSHBTLFU +PJOUDPVWFSDMFDVMBTTF

%JDIUVOH ;ZMJOEFSLPQGBCEFDLVOH

+VOUBUBQBDVMBUB(VBSOJ[JPOFDPQFSDIJP DJMJOESP

$ZMJOEFSDPWFSHBTLFU

+PJOUDPVWFSDMFDZMJOESF

%JDIUVOH;ZMJOEFSEFDLFM

+VOUBUBQBDJMJOESP

1*5(VBSOJ[JPOFDPQFSDIJP DJMJOESP

$ZMJOEFSDPWFSHBTLFU

+PJOUDPVWFSDMFDZMJOESF

%JDIUVOH;ZMJOEFSEFDLFM

+VOUBUBQBDJMJOESP1*5

$BOEFMB"5$

4QBSLQMVH"5$

#PVHJF"5$

;VOELFS[F"5$

#VKJB"5$1*5

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB991*5

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB991*5

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB991*5

0SJOH9

03JOH9

03JOH9

03JOH9

"OJMMP91*51*51*51*5

    

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

%BEP.

/VU.

&DSPV.

.VUUFS.

5VFSDB.

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9


CARTER-POMPA OLIO CRANKCASE-OIL PUMP CARTER-POMPE D’HUILE KURBELWELLENGEHÄUSE-ÖLPUMPE CARTER-BOMBA DE ACEITE

T. 4 Pitjet

12 1 13 8

7

2

3 16

4 18 9

19

6

20

5

17 11

14

13 15

10

20


CARTER-POMPA OLIO CRANKCASE-OIL PUMP CARTER-POMPE D’HUILE KURBELWELLENGEHÄUSE-ÖLPUMPE CARTER-BOMBA DE ACEITE Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

T. 4 Pitjet

Désignation

Bezeichnung

Descripción

$BSUFSEY

3)$SBOLDBTF

$BSUFS%

,VSCFMXFMMFOHFI»VTFMJOLT $¸SUFSEFS

1*5

 

(VBSOJ[JPOFDBSUFS

$SBOLDBTFHBTLFU

+PJOUDBSUFS

%JDIUVOH ,VSCFMXFMMFOHFI»VTF

+VOUBD¸SUFS1*5$BSUFSTY

-)$SBOLDBTF

$BSUFS(

,VSCFMXFMMFOHFI»VTF SFDIUT

$¸SUFSJ[R1*5

0JMQVNQBTTFNCMZ

1PNQF·IVJMFDPNQM¿UF

­MQVNQFLPNQMFUU

#PNCBEFMBDFJUFDPNQMFUB

1*5

(VBSOJ[JPOFQPNQBPMJP

0JMQVNQHBTLFU

+PJOUQPNQFIVJMF

%JDIUVOH­MQVNQF

&NQBRVFCPNCBBDFJUF1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

        

1PNQBPMJPDPNQMFUB

1*51FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

7JUF.9

4DSFX.9

7JT.9

4DISBVCF.9

5PSOJMMP.9

7JUF.9

4DSFX.9

7JT.9

4DISBVCF.9

5PSOJMMP.9

'JMUSPPMJP

0JMGJMUFS

'JMUSF·IVJMF

­MGJMUFS

'JMUSPEFBDFJUF

1SJHJPOJFSP.9

4UVECPMU.9

(PVKPO.9

4UJGUTDISBVCF.9

&TQ¸SSBHP.9

1SJHJPOJFSP.9

4UVECPMU.9

(PVKPO.9

4UJGUTDISBVCF.9

&TQ¸SSBHP.9

5VCPTGJBUP

#SFBUIFSUVCF

5VZBVSÀOJGMBSE

&OUMÓGUVOHTMFJUVOH

5VCPSFTQJSBEFSP

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB99

5BQQPTDBSJDPPMJP

0JMFYIQMVH

#PVDIPOEFDIIVJMF

0FMBCMBTTDISBVCF

5BQÊOEFEFTDBSHFBDFJUF

1BTTBDBWP

(SPNNFU

1BTTFD¹CMF

,BCFMEVSDIHBOH

1BTBDBCMFT

"OFMMPEJUFOVUB99

0JMTFBM99

+PJOUTQJF99

%JDIUSJOH99

3FUÀOEFBDFJUF99

#PMU.9

.9

.9

.9

.9

#PMU.9

.9

.9

.9

.9

#PMU.9

.9

.9

.9

.9


ALBERO A CAMME-VALVOLE CAMSHAFT -VALVES ARBRE À CAMES-SOUPAPES NOCKENWELLE-VENTIL EJE DE ECCENTRICAS-VÁLVULAS

T. 5 Pitjet

13 12 11 9

5 4

3

8 2

7

10

1

3 6

4 12 13

11

9


ALBERO A CAMME-VALVOLE CAMSHAFT -VALVES ARBRE À CAMES-SOUPAPES NOCKENWELLE-VENTIL EJE DE ECCENTRICAS-VÁLVULAS Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

      

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

T. 5 Pitjet

Désignation

"OFMMPEJUFOVUB

0JMTFBM

+PJOUTQJF

Bezeichnung

Descripción

%JDIUSJOH

3FUÀOEFBDFJUF

"MCFSPBDBNNF

$BNTIBGU

"SCSF·$BNFT

/PDLFOXFMMF

&KFEFFYDÀOUSJDBT

#JMBODJFSF

-FWFS

#BMBODJFS

,JQQIFCFM

#BMBODJO

1FSOPCJMBODJFSF

3PDLFSTIBGU

"YFDVMCVUFVS

,JQQIFCFM'FEFSXFMMF

&KFCBMBODÄO

7BMWPMBBTQJSB[JPOF

4VDUJPOWBMWF

4PVQBQFBTQJS

&JOMB¶WFOUJM

7¸MWVMBBTQJSBDJÊO

7BMWPMBTDBSJDP

&YBVTUWBMWF

4PVQBQFEÀDI

"VTMB¶WFOUJM

7¸MWVMBEFFTDBQF

.PMMBFTUFSOB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

.PMMBJOUFSOB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

4DPEFMMJOP

4UPQXBTIFS

3POEFMMFEBS

'FEFSBVGOBINF

1MBUJMMP

4FEFWBMWPMB

7BMWFTFBU

-PHFNFOUTPVQBQF

7FOUJMTJU[

"TJFOUPW¸MWVMB

4FNJDPOJ

)BMGDPOF

%FNJDËOFT

)BMCLPOVTTF

4FNJDPOPT

7JUFEJSFHPMB[JPOF

"EKVTUJOHTDSFX

7JTEFSÀHMBHF

4DISBVCF &JOTUFMM

5PSOJMMPEFSFHVM

%BEPSFHPMB[JPOF

/VU BEKVTUJOH

&DSPVEFSFHMBHF

&JOTUFMMNVUUFS

5VFSDB BKVTUF


CATENA DI DISTRIBUZIONE-TENDICATENA TIMING CHAIN-CHAIN TENSIONER CHAÎNE DE DISTRIBUTION-TENDEUR DE CHAÎNE STEUERKETTE-KETTENSPANNER CADENA DE DISTRIBUCIÓN-TENSOR DE CADENA

T. 6 Pitjet

5

3

8

4

7

2

16

11 9

1 6

18 17 10 15

14 13

12


CATENA DI DISTRIBUZIONE-TENDICATENA TIMING CHAIN-CHAIN TENSIONER CHAÎNE DE DISTRIBUTION-TENDEUR DE CHAÎNE STEUERKETTE-KETTENSPANNER CADENA DE DISTRIBUCIÓN-TENSOR DE CADENA Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description1*5*OHSBOBHHJPDBUFOB EJTUSJCV[JPOF

5JNJOHDIBJOHFBS1*5

5JNJOHDIBJO

1*5

#SBDDJPUFOEJDBUFOB

5JHIUFOFSBSN1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

        

$BUFOBEJTUSJCV[JPOFT. 6 Pitjet

Désignation

&OHSFOBHFDIBÅOFEF EJTUSJCVUJPO

Bezeichnung

Descripción

7FOUJMTUFVFSLFUUF[BIOSBE

&OHSBOBKFDBEFOBEJTUSJCVDJ

$IBÅOFEFEJTUSJCVUJPO

7FOUJMTUFVFSLFUUF

$BEFOBEJTUSJCVDJÉO

#SBTUFOEFVSEFDI

,FUUFOTQBOOFSBSN

#SB[PUFOTPSEFDBE

$SFNBHMJFSBUFOEJDBUFOB

$IBJOUJHIUFOFSSBDL

$SÀNBJMM¿SFUFOEEFDI

;BIOTUBOHF,FUUFOTQBOOFS $SFNBMMFSBUFOTEFDBE

"MCFSPUFOEJDBUFOB

5JHIUFOFSTIBGU

"SCSFUFOEFVSEFDI

,FUUFOTQBOOFSXFMMF

&KFUFOTPSEFDBE

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

"TUBUFOEJDBUFOB

$IBJOUJHIUFOFSSPE

"YFUFOEFVSEFDIBÅOF

,FUUFOTQBOOFS

#BSSBUFOTEFDBEFOB 5BQÊO

5BQQP

1MVH

#PVDIPO

7FSTDIMV¶

3VMMPHVJEBDBUFOB

$IBJOHVJEFSPMMFS

3PVMFBVHVJEFDIBÅOF

3PMMFOLFSO,FUUFOGÓISVOH 3PEJMMPHVJBDBEFOB

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

*OHSBOBHHJPQPNQBPMJP

0JMQVNQHFBS

&OHSFOBHFQPNQFIVJMF

;BIOSBE­MQVNQF

&OHSBOBKFCPNCBBDFJUF

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

5BQQP.9

1MVH.9

#PVDIPO.9

7FSTDIMV¶.9

5BQÊO.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB99

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB99

3POEFMMB99

8BTIFS99

3POEFMMF99

64DIFJCF99

"SBOEFMB99

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9


COPERCHIO CARTER DESTRO RIGHT CRANKCASE COVER COUVERCLE DU CARTER MOTEUR DROIT RECHTER KURBELGEÄUSEDECKEL CUBIERTA DE CARTER DE MOTORDERECHO

T. 7 Pitjet

19

21

15 18 20

5 13

11

2

19

4

17

16 12

3 10 9

19

8

1 14 7 6

4


COPERCHIO CARTER DESTRO RIGHT CRANKCASE COVER COUVERCLE DU CARTER MOTEUR DROIT RECHTER KURBELGEÄUSEDECKEL CUBIERTA DE CARTER DE MOTORDERECHO Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

      1*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

$PQFSDIJPDBSUFS

$BTFDPWFS

(VBSOJ[JPOFDPQFSDIJP

$PWFSHBTLFU

$PQFSDIJPDBSUFS

$BTFDPWFS

T. 7 Pitjet

Désignation

$PVWFSDMFDBSUFS

Bezeichnung

Descripción

(FIBVTFEFDLFM

5BQBDBSUFS

+PJOUDPVWFSDMF

%JDIUVOH%FDLFM

+VOUBUBQB

$PVWFSDMFDBSUFS

(FIBVTFEFDLFM

5BQBDBSUFS

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

"TUBMJWFMMPPMJP

0JMEJQTUJDL

+BVHFOJWFBVEIVJMF

­MNF¶TUBC

7BSJMMBOJWFMBDFJUF

"MCFSPBDBNNFGSJ[JPOF

$MVUDIDBNTIBGU

"SCSF·DBNFTFNCSBZBHF /PDLFOXFMMF,VQQMVOH

&KFEFFYDÀOUSJDBTFNCSBHV

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

1FSOPEJDFOUSBHHJP

$FOUSJOHQJO

(PVKPOEFDFOUSBHF

;FOUSJFSCPM[FO

1BTBEPSHVÄB

1JBTUSB

1MBUF

1MBRVF

1MBUUF

$IBQB

#JMBODJFSF

-FWFS

#BMBODJFS

,JQQIFCFM

#BMBODJO

7JUFEJSFHPMB[JPOF

"EKVTUJOHTDSFX

7JTEFSÀHMBHF

4DISBVCF &JOTUFMM

5PSOJMMPEFSFHVM

"OFMMPUFOVUB99

0JMTFBM99

#BHVFEÀUBODIÀJUF 99

%JDIUSJOH99

3FUFOEFBD99"OFMMPUFOVUB99

0JMTFBM99

#BHVFEÀUBODIÀJUF 99

%JDIUSJOH99

3FUFOEFBD99

    

0SJOH9

03JOH9

03JOH9

03JOH9

"OJMMP9

0SJOH9

03JOH9

03JOH9

03JOH9

"OJMMP9

7JUF.9

4DSFX.9

7JT.9

4DISBVCF.9

5PSOJMMP.9

7JUF.9

4DSFX.9

7JT.9

4DISBVCF.9

5PSOJMMP.9

%BEP.

/VU.

&DSPV.

.VUUFS.

5VFSDB.

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9


FRIZIONE CLUTCH EMBRAYAGE KUPPLUNG EMBRAGUE

T. 8 Pitjet

1 10

23

11

15

9 4

7

12 17 18 10

24

8 13

11 19

16 22 6

5 14

24 2

3

20 21


FRIZIONE CLUTCH EMBRAYAGE KUPPLUNG EMBRAGUE Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad1*51*51*51*51*51*5

   1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Nota Note Note Anm. Nota

T. 8 Pitjet

Denominazione

Description

Désignation

Bezeichnung

Descripción

$BNQBOBGSJ[JPOF

$MVUDIDBTF

$MPDIFEFNCSBZBHF

,VQQMVOHTHMPDLF

$BNQBOBEFFNCS

$PQFSDIJPGSJ[JPOF

$MVUDIDPWFS

$PVWFSDMFEFNCSBZBHF

,VQQMVOHTEFDLFM

5BQBFNCSBHVF

(VBSOJ[JPOF

1BDLJOH

+PJOU

%JDIUVOH

+VOUB

*OHSBOBHHJP

(FBS

&OHSFOBHF

;BIOSBE

&OHSBOBKF

4FEFBTUB

-PXFSUSBDL

4JFHFBYF

4UBOHFTJU[

$B[PMFUBWBSJMMB

%JTDPHVBSOJUP

-JOFEQMBUF

%JTRVFBWFDHBSOJUVSF

,VQQMVOHESVDLQMBUUFNJU #FMBH

%JTDPSFWFTUJEP%JTDPGSJ[JPOFJOGFSJPSF

-PXFSDMVUDIQMBUF

%JTRVFFNCSJOGÀSJFVS

6OUFSF ,VQQMVOHESVDLQMBUUF

%JTDPEFFNCSBHVFJOGFSJPS

  

%JTDPGSJ[JPOFTVQFSJPSF

6QQFSDMVUDIQMBUF

%JTRVFFNCSTVQÀSJFVS

0CFSF,VQQMVOHESVDLQMBUUF %JTDPEFFNCSBHVFTVQFSJPS

.P[[PGSJ[JPOF

$MVUDIIVC

.PZFVFNCSBZBHF

,VQQMVOHTOBCF

$VCPFNCSBHVF

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF .VFMMF

      

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

"TUBDPNBOEPGSJ[JPOF

$MVUDIDPOUSPMSPE

5JHFEFDPNNBOEF FNCSBZBHF

,VQQMVOHTTUFVFSVOHTTUBC 7BSJMMBNBOEPFNCSBHVF

"OFMMPFMBTUJDP

$JSDMJQ

$JSDMJQT

4QSFOHSJOH

"OJMMPFMBTUJDP

#PDDPMB

#VTI

.PZFV

#VDITF

#VKF

*OHSBOBHHJPDPOEPUUP

%SJWFOHFBS

&OHSFOBHFFOUSBÅOÀ

"OHFUSJFCFOFT;BIOSBE

&OHSBOBKFDPOEVDJEP

1JHOPOFNPUPSF

&OHJOFTQSPDLFU

1JHOPONPUFVS

.PUPSSJU[FM

1JÈÊONPUPS

5VCPPMJP

0JMUVCF

5VZBVIVJMF

4DIMBVDI

5VCPBDFJUF

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

#VTTPMB

#VTI

+PJOU

#VDITF

#VKF

%BEP.9

/VU.9

&DSPV.9

.VUUFS.9

5VFSDB.9

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

"OFMMPFMBTUJDP

$JSDMJQ

$JSDMJQT

4QSFOHSJOH

"OJMMPFMBTUJDP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF


VOLANO MAGNETE-MOTORINO AVVIAMENTO FLYWHEEL MAGNETO-STARTING MOTOR VOLANT MAGNETIQUE-DEMARREUR ELECTRIQUE LICHTMASCHINE-ANLASSERMOTOR VOLANTE MAGNETICO-MOTOR DE ARRANQUE

T. 9 Pitjet

8 1

6 9 3 6 7 4

2

5


VOLANO MAGNETE-MOTORINO AVVIAMENTO FLYWHEEL MAGNETO-STARTING MOTOR VOLANT MAGNETIQUE-DEMARREUR ELECTRIQUE LICHTMASCHINE-ANLASSERMOTOR VOLANTE MAGNETICO-MOTOR DE ARRANQUE Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

3PUPSF

3PUPS

1*5

    

1*5

1*51*51*51*51*51*51*5

 

T. 9 Pitjet

Désignation

3PUPS

Bezeichnung

Descripción

3PUPS

3PUPS

4UBUPSF

#BDLQMBUF

4UBUPS

"OLFSQMBUUF

&TUBUPS

%BEP.

/VU.

&DSPV.

.VUUFS.

5VFSDB.

1JBTUSJOB

1MBUF

1MBRVFUUF

1M»UUDIFO

1MBDB

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

7JUF.9

4DSFX.9

7JT.9

4DISBVCF.9

5PSOJMMP.9

7JUF.9

4DSFX.9

7JT.9

4DISBVCF.9

5PSOJMMP.9

.PUPSJOPBWWJBNFOUP DPNQMFUP

$PNQMFUFTUBSUFSNPUPS

%ÀNBSSFVSDPNQMFU

&MFLUSJTDIFS"OMB¶NPUPS LPNQMFUU

.PUPSEFBSSBORVFDPNQMFUP

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9


FRIZIONE AVVIAMENTO STARTING CLUTCH EMBRAYAGE DEMARRAGE ANLASSERKUPPLUNG EMBRAGUE DE ARRANQUE

T. 10 Pitjet

17 16

4 17

1

21

6 15

9

10

5

22 18

20 2

19

7

3 12 8

13 14

11


FRIZIONE AVVIAMENTO STARTING CLUTCH EMBRAYAGE DEMARRAGE ANLASSERKUPPLUNG EMBRAGUE DE ARRANQUE Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

$BSUFSGSJ[JPOF

$MVUDIDBTF

*OHSBOBHHJPBWWJBNFOUP $BUFOBBWWJBNFOUP

1*5

  1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5T. 10 Pitjet

Désignation

Bezeichnung

Descripción

$BSUFSFNCSBZBHF

,VQQMVOHTHFI»VTF

$¸SUFSEFMFNCSBHVF

4UBSUFSHFBS

&OHSFOBHFEVEÀNBSSFVS

4UBSUFS[BIOSBE

&OHSBOBKFQVFTUBFONBSDI

4UBSUJOHDIBJO

$IBÅOFEFEFNBSSBHF

4UBSUFSLFUUF

$BEFOBEFBSSBORVF

0SJOH9

03JOH9

03JOH9

03JOH9

"OJMMP9

"OFMMPUFOVUB99

0JMTFBM99

#BHVFEÀUBODIÀJUF 99

%JDIUSJOH99

3FUFOEFBD99"OFMMPUFOVUB99

0JMTFBM99

#BHVFEÀUBODIÀJUF 99

%JDIUSJOH99

3FUFOEFBD99

      

(VJEBDBUFOB

$IBJOHVJEF

(VJEF$IBÅOF

,FUUFOGÓISVOH

(VJBDBEFOB

1SPUF[JPOFDBUFOB

$IBJOQSPUFDUJPO

$IBÅOFQSPUFDUJPO

4DIVU[TUÓDL,FUUF

1SPUFDDJÊODBEFOB

'SJ[JPOFBWWJBNFOUP

4UBSUJOHDMVUDI

&NCSBKBHFEFNBSSBHF

"OMBTTFS,VQQMVOHHSVQQF &NCSBHVFBSSBORVF

1JBUUFMMPGSJ[JPOF

1SFTTVUFQMBUF

(PEFUEFNCSBZBHF1MBUJMMPFNCSBHVF

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

$BQQVDDJPNPMMB

4QSJOHDBQ

$BQVDIPOSFTTPSU

'FEFSLBQQF

$BQVDIÊONVFMMF

3VMMJOP

3PMMFS

3PVMFBV

3PMMF

3PEJMMP

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

0SJOH9

03JOH9

03JOH9

03JOH9

"OJMMP9

1JBTUSJOBJOHSBOBHHJP BWWJBNFOUP

4UBSUFSHFBSQMBUF

1MBRVFUUFFOHSFOBHFEV EÀNBSSFVS

1M»UUDIFOTUBSUFS[BIOSBE

1MBDBFOHSBOBKFQVFTUBFO

  

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9


INGRANAGGIO AVVIAMENTO STARTING GEAR PIGNON DE DEMARRAGE ANLASSERZAHNRAD ENMGRANAJE DE ARRANQUE

T. 11 Pitjet

14

15 8 3

7

5

13

4 2 12 10

11 12

1

9 6


INGRANAGGIO AVVIAMENTO STARTING GEAR PIGNON DE DEMARRAGE ANLASSERZAHNRAD ENMGRANAJE DE ARRANQUE Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

       

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 11 Pitjet

Description

Désignation

Bezeichnung

Descripción

*OHSBOBHHJPBWWJBNFOUP

4UBSUFSHFBS

&OHSFOBHFEVEÀNBSSFVS

4UBSUFS[BIOSBE

&OHSBOBKFQVFTUBFONBSDI

3VPUBEBSSFTUP

3BUDIFUXIFFM

3VPFFODMJRVFUÀF

4QFSSBE

3VFEBEFUSJORVFUF

"MCFSPNFTTBJONPUP

,JDLTUBSUFSTIBGU

"SCSFEVEÀNBSSFVS

4UBSUFSXFMMF

&KFQVFTUBFONBSDIB

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

4FEFNPMMB

4FBU TQSJOH

4JFHFSFTTPSU

4JU[ GFEFS

"TJFOUPSFTPSUF

1JBTUSJOBBHHBODJPNPMMB

#SBDLFUTQSJOH

1MBRVFUUFBDDSPDISFTTPSU 1M»UUDIFOGFEFSBOMFOLVOH 1MBDBFOHNVFMMF

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

4FEFNPMMBBWWJBNFOUP

4FBU TUBSUFSTQSJOH

#VMMPOF.9

#PMU.9

'FEFS

.VFMMF

4JFHFSFTTPSUEÀNBSSFVS

4JU[ TUBSUFSGFEFS

"TJFOUPSFTPSUFQVFTUBFON

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

"OFMMPFMBTUJDP

$JSDMJQ

$JSDMJQT

4QSFOHSJOH

"OJMMPFMBTUJDP

"OFMMPFMBTUJDP

$JSDMJQ

$JSDMJQT

4QSFOHSJOH

"OJMMPFMBTUJDP

-FWBNFTTBJONPUP

4UBSUMFWFS

-FWJFSEVEÀNBSSBHF

,JDLTUBSUFSIFCFM

1BMBODBEFBSSBORVF

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP


ALBERO MOTORE-PISTONE CRANKSHAFT-PISTON VILEBREQUIN-PISTON KURBELWELLE-KOLBEN CIGÜEÑAL-PISTÓN

T. 12 Pitjet

12 7 5

14

13 8

9

4

12 2 10

6 1 3

11


ALBERO MOTORE-PISTONE CRANKSHAFT-PISTON VILEBREQUIN-PISTON KURBELWELLE-KOLBEN CIGÜEÑAL-PISTÓN Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

        

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 12 Pitjet

Description

Désignation

Bezeichnung

Descripción

"MCFSPNPUPSFDPNQMFUP

$SBOLTIBGU BTTZ

"SCSFNPUFVSDPNQMFU

,VSCFMXFMMF LPNQMFUU

$JHÓFÈBMDPNQMFUP

4FSJFTFHNFOUJ

3JOHTFU

4FSJFTFHNFOUT

4FU,PMCFSSJOHF

4FSJFTFHNFOUPT

4FSJFTFHNFOUJ

3JOHTFU

4FSJFTFHNFOUT

4FU,PMCFSSJOHF

4FSJFTFHNFOUPT

4FSJFTFHNFOUJ

3JOHTFU

4FSJFTFHNFOUT

4FU,PMCFSSJOHF

4FSJFTFHNFOUPT

1JTUPOF

1JTUPO

1JTUPO

,PMCFO

1JTUÊO

4QJOPUUP9

1JO9

"YF9

;BQGFO9

&KF9

"OFMMPFMBTUJDP

$JSDMJQ

$JSDMJQT

4QSFOHSJOH

"OJMMPFMBTUJDP

#JFMMB

$POOSPE

#JFMMF

1MFVFM

#JFMB

"MCFSPNPUPSFEY

$SBOLTIBGU 3)

7JMFCSFRVJO%

,VSCFMXFMMFSFDIUT

$JHÓFÈBMEFS

"MCFSPNPUPSFTY

$SBOLTIBGU -)

7JMFCSFRVJO(

,VSCFMXFMMFMJOLT

$JHÓFÈBMJ[R

1FSOP

1JO

1JWPU

;BQGFO

1FSOP

1VMFHHJBDPNEJTUS

5JNJOHESJWJOHQVMMFZ

1PVMJFDPNEJTUSJC

7FSUFJMFSTDIFJCF

1PMFBNBOEPEJTUS

$IJBWFUUB

,FZ

$MBWFUUF

,FJM

$IBWFUB

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF

(BCCJBBSVMMJ

3PMMFSDBHF

$BHFBSPVM

3PMMFOL»GJH

+BVMBEFSPE

*OHSBOBHHJP

(FBS

&OHSFOBHF

;BIOSBE

&OHSBOBKF


INGRANAGGI CAMBIO GEAR GROUP ENGRENAGES CHANGEMENT DE VITESSES SCHALTGETRIEBE ENGRANAJE DEL CAMBIO

T. 13 Pitjet


INGRANAGGI CAMBIO GEAR GROUP ENGRENAGES CHANGEMENT DE VITESSES SCHALTGETRIEBE ENGRANAJE DEL CAMBIO Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad1*51*51*51*51*51*5

   1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

T. 13 Pitjet

Désignation

"MCFSPQSJNBSJP

.BJOTIBGU

"SCSFQSJNBJSF

"MCFSPTFDPOEBSJP

$PVOUFSTIBGU

*OHSBOBHHJP

(FBS

"OFMMP

3JOH

*OHSBOBHHJP

(FBS

*OHSBOBHHJPDPOEPUUP TDBOBMBUP

4QMJOFESJWFOHFBS*OHSBOBHHJPDPOEVUUPSF TDBOBMBUP

        

Bezeichnung

Descripción

)BVQUXFMMF

"SCPMQSJNBSJP

"SCSFTFDPOEBJSF

/FCFOHFUSJFCFXFMMF

&KFTFDVOEBSJP

&OHSFOBHF

;BIOSBE

&OHSBOBKF

$JSDMJQT

3JOH

"OJMMP

&OHSFOBHF

;BIOSBE

&OHSBOBKF

&OHSFOBHFFOUSBÅOÀ DBOOFMÀ

"OHFUSJFCFOFT 3ÓDLMBVG[BIOSBE

&OHSBOBKFDPOEVDJEPSBOVSB

4QMJOFESJWJOHHFBS

&OHSFOBHFDPOEVDUFVS DBOOFMÀ

"OUSJFCT3ÓDLMBVG[BIOSBE &OHSBOBKFBDDJPOBEPSSBOVS

*OHSBOBHHJP

(FBS

&OHSFOBHF

;BIOSBE

&OHSBOBKF

*OHSBOBHHJP

(FBS

&OHSFOBHF

;BIOSBE

&OHSBOBKF

*OHSBOBHHJPTDBOBMBUP

4QMJOFHFBS

&OHSFOBHFDBOOFMÀ

3ÓDLMBVG[BIOSBE

&OHSBOBKFSBOVSBEP

*OHSBOBHHJPDPOEVUUPSF

%SJWJOHHFBS

&OHSFOBHFDPOEVDUFVS

"OUSJFCT[BIOSBE

&OHSBOBKFBDDJPOBEPS

1JBTUSJOBGFSNBQJHOPOF

4QSPDLFULFFQQMBUF

1MBRVFUUFCMPRVFQJHOPO

3JU[FMGFTUTUFMMQM»UUDIFO

1MBDBTVKFUBQJÈÊO

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

"OFMMPFMBTUJDP

$JSDMJQ

$JSDMJQT

4QSFOHSJOH

"OJMMPFMBTUJDP

"OFMMPUFOVUB99

0JMTFBM99

#BHVFEÀUBODIÀJUF 99

%JDIUSJOH99

3FUFOEFBD99

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF


SELETTORE CAMBIO GEAR SELECTOR SELECTEUR CHANGEMENT DE VITESSES SCHALTHEBEL SELECTOR CAMBIO

8

6 1

18

4

5

2 3

11

28 15

6 3

23 22

2 16

13

14

9 29

Pitjet

7

27

17 19

T. 14

10

12

21

24

20


SELETTORE CAMBIO GEAR SELECTOR SELECTEUR CHANGEMENT DE VITESSES SCHALTHEBEL SELECTOR CAMBIO Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description1*5'PSDFMMBDPNDBNCJP

4UJSSVQGPSHFBSDIBOHF1*5 1*5

.PMMFUUB1*5

5BNCVSP1*5

1JBTUSJOBEJGFSNP1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

         

1FSOP

1*5

1*51*51*5T. 14 Pitjet

Désignation

Bezeichnung

Descripción

'PVSDIFUUFDIBOHFNFOUEF 4UFVFSHBCFMGÓS WJUFTTFT 8FDITFMHFUSJFCF

)PSRVJMMBNBOEPDBNCJP

1JO

1JWPU

;BQGFO

1FSOP

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFSLMBNNFS

.VFMMF

%SVN

5BNCPVS

5SPNNFM

5BNCPS

4UPQQMBUF

1MBRVFUUFEBSSÁU

)BMUFQM»UUDIFO

1MFUJOBEFTVKFDJÊO

1FSOP

1JO

1JWPU

;BQGFO

1FSOP

-FWFUUBBSSFTUPNBSDF

(FBSTUPQMFWFS

-FWJFSBSSÁUWJU

(BOHBVTLVQQFMIFCFM

1BMBORTUPQWFM

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

"MCFSPDPNTFMFUUPSF

(FBSCPYQFEBMTIBGU

"SCSFQÀEDIBOHFWJU

6NTUFVFSVOHTXFMMF

&KFQFEBMDBNCJP

(VBJOB

4IFBUI

(BJOF

4DIVU[IÓMMF

'VOEB

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

#VMMPOF

#PMU

#PVMPO

#PM[FO

5PSOJMMP

7JUF.9

4DSFX.9

7JT.9

4DISBVCF.9

5PSOJMMP.9

4FHOBMBUPSFNBSDF

(FBSQPTJUJPODPOUBDU

4JHOBMFVSQPJOUNPSU

-FFSMBVGTDIBMUFS

4FÈBMBEPS

1JBTUSJOB

1MBUF

1MBRVFUUF

1M»UUDIFO

1MBDB

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

1FSOP9

1JO9

1JWPU9

;BQGFO9

1FSOP9

$BCMBHHJPTFHOBMBUPSF NBSDF

(FBSQPTJUJPOXJSJOH

$¹CMBHFTJHOBMFVSQPJOU NPSU

-FFSMBVGTDIBMUFSLBCFMVOH $BCMFBEPTFÈBMBEPS

"OFMMPEJUFOVUB 99

0JMTFBM99

+PJOUTQJF99

%JDIUSJOH99

3FUÀOEFBDFJUF99

0SJOH9

03JOH9

03JOH9

03JOH9

"OJMMP9

#VMMPOF.9

#PMU.9

#PVMPO.9

#PM[FO.9

5PSOJMMP.9

(VBSOJ[JPOF

1BDLJOH

+PJOU

%JDIUVOH

+VOUB

1*5

  

5BNCVSPDBNCJPDPNQMFUP $PNQMFUFHFBSCPYESVN

5BNCPVSDPNQMFUCPÅUFEF 4DIBMUUSPNNFMLPNQMFUU WJUFTTFT

5BNCPSDBNCJPDPNQMFUP1*5(SVQQPTFHOBMBUPSFNBSDF (FBSQPTJUJPOBTTZ

&OTFNCMFTJHOBMFVSQPJOU NPSU

(S-FFSMBVGTDIBMUFS

(SVQPTFÈBMBEPS1*5"MCFSPDPNTFMFUUPSF DPNQMFUP

"SCSFQÀEDIBOHFWJU DPNQM

6NTUFVFSVOHTXFMMFLQM

&KFQFEBMDBNCJPDPNQM

(FBSCPYQFEBMTIBGUBTTZ


CARBURATORE-DEPURATORE CARBURETTOR-AIR CLEANER CARBURATEUR-FILTRE A AIR VERGASER-LUFTFILTER CARBURADOR-FILTRO DE AIRE

T. 15 Pitjet


CARBURATORE-DEPURATORE CARBURETTOR-AIR CLEANER CARBURATEUR-FILTRE A AIR VERGASER-LUFTFILTER CARBURADOR-FILTRO DE AIRE Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

     

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 15 Pitjet

Description

7JUF

4DSFX

(VBSOJ[JPOF

1BDLJOH

0SJOH

03JOH

$BSCVSBUPSF

$BSCVSFUUPS

1JBTUSJOB

1MBUF

Désignation

7JT

Bezeichnung

Descripción

4DISBVCF

5PSOJMMP

+PJOU

%JDIUVOH

+VOUB

03JOH

03JOH

"OJMMP

$BSCVSBUFVS

7FSHBTFS

$BSCVSBEPS

1MBRVFUUF

1M»UUDIFO

1MBDB

'BTDFUUB

$MBNQ

$PMMJFS

4DIFMMF

"CSB[BEFSB

'JMUSPBSJB

"JSGJMUFS

'JMUSF·BJS

-VGUGJMUFS

'JMUSPEFBJSF

5VCP

5VCF

5VZBV

4DIMBVDI

5VCP

'JMUSPCFO[JOB

'VFMGJMUFS

'JMUSF·FTTFODF

#FO[JOGJMUFS

'JMUSPNF[DMB

5VCP

5VCF

5VZBV

4DIMBVDI

5VCP


MARMITTA SILENCER SILENCIEUX AUSPUFFTOPF SILENCIADOR

T. 16 Pitjet


MARMITTA SILENCER SILENCIEUX AUSPUFFTOPF SILENCIADOR Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

     

Nota Note Note Anm. Nota

T. 16 Pitjet

Denominazione

Description

5VCPTDBSJDP

&YIBVTUQJQF

1SPUF[JPOFQBSBDBMPSF

)FBUHVBSE

3POEFMMB

8BTIFS

Désignation

5VZBVFDIBQQ

Bezeichnung

Descripción

,SVNNFS

5VCPEFFTDBQF

1SPUFDUJPOQBSFDIBMFVS

)JU[FTDIVU[

1SPUFDDJÉOQBSBDBMPS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

(VBSOJ[JPOF

1BDLJOH

+PJOU

%JDIUVOH

+VOUB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

5BQQP

1MVH

#PVDIPO

7FSTDIMV¶

5BQÊO

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

%JTUBO[JBMF

4QBDFS

&OUSFUPJTF

%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB


TELAIO-SOSPENSIONE POSTERIORE FRAME-REAR SUSPENSION CHASSIS-SUSPENSION AR. RAHMEN-HINTERE AUFHÄNGUNG CHASIS-SUSPENSIÓN TRASERA

T. 17 Pitjet


TELAIO-SOSPENSIONE POSTERIORE FRAME-REAR SUSPENSION CHASSIS-SUSPENSION AR. RAHMEN-HINTERE AUFHÄNGUNG CHASIS-SUSPENSIÓN TRASERA Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

                  

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 17 Pitjet

Description

5FMBJP

'SBNF

1FEBOBQPHHJBQJFEJEY %BEP

Désignation

Bezeichnung

Descripción

$I¹TTJT

'BISHFTUFMM

$IBTJT

3)GPPUSFTU

3FQPTFQJFEESPJU

'VTTSBTUFSFDIUT

&TUSJCFSB%FS

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

1SPUF[JPOFNPUPSF

&OHJOFQSPUFDUJPO

1SPUFDUJPONPUFVS

.PUPSTDIVU[

1SPUFDDJÊONPUPS

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

$BWBMMFUUPMBUFSBMF

4JEFTUBOE

#ÀRVJMMFMBUÀSBMF

4FJUFOTU»OEFS

$BCBMMFUFMBUFSBM

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

1FEBOBQPHHJBQJFEJTY

-)GPPUSFTU

3FQPTFQJFEHBVDIF

'VTTSBTUFMJOLT

&TUSJCFSB*[R

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

4UBGGBEY

3)CSBDLFU

#SJEFESPJUF

3FDIUFS#ÓHFM

4PQPSUF%FS

%JTUBO[JBMF

4QBDFS

&OUSFUPJTF

%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS

%JTUBO[JBMF

4QBDFS

&OUSFUPJTF

%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS

#SBDDJPTPTQFOTJPOF

4VTQFOTJPOBSN

#SBTEFMBTVTQ

4DIXJOHBSN

#SB[PTVTQFOTJÊO

#PDDPMB

#VTI

.PZFV

#VDITF

#VKF

4UBGGBTY

-)CSBDLFU

#SJEFHBVDIF

-JOLFS#ÓHFM

4PQPSUF*[R

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

'PSDFMMPOFQPTUFSJPSF

3FBSGPSL

'PVSDIFBSSJFSF

)JOU4DIXJOHF

)PSRVJMMBUSBTFSB

"NNPSUJ[[BUPSFQPTUFSJPSF 3FBSTIPDLBCTPSCFS

"NPSUJTTFVS"3

4UPTTE»NQGFSIJOUFO

"NPSUJHVBEPSUSBTFSP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

(VJEBDBUFOB

$IBJOHVJEF

(VJEF$IBÅOF

,FUUFOGÓISVOH

(VJBDBEFOB

$PQFSDIJPHVJEBDBUFOB

$IBJOHVJEFDPWFS

$PVWFSDMFHVJEFEVDIBÅOF "CEFDLVOH,FUUFOGÓISVOH 5BQBHVÄBDBEFOB

7JUF

4DSFX

7JT

%BEP

/VU

7JUF

4DSFX

3POEFMMB

8BTIFS

1BUUJOPDBUFOB

$IBJOTIPF

4DISBVCF

5PSOJMMP

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

%PJHUDIBJOF

(MFJUBVGMBHF

1BUÄODBEFOB


CARENATURE-SERBATOIO-SELLA FAIRINGS-TANK-SADDLE CARENAGES-RESERVOIR-SELLE VERKLEIDUNGEN-TANK-SATTEL CARENADOS-DEPOSITO-SILLÍN

T. 18 Pitjet


CARENATURE-SERBATOIO-SELLA FAIRINGS-TANK-SADDLE CARENAGES-RESERVOIR-SELLE VERKLEIDUNGEN-TANK-SATTEL CARENADOS-DEPOSITO-SILLÍN Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

              1*51*51*51*51*5

 8)*5& 

1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 18 Pitjet

Description

1BSBGBOHPBOUFSJPSF#MV

'SPOUNVEHVBSE#MVF

1BSBGBOHPBOUFSJPSF7FSEF 1BSBGBOHPBOUFSJPSF(JBMMP

Désignation

Bezeichnung

Descripción

(BSEFCPVF"7#MFV

7PSEFSSBELPUGMÓHFM#MBV

(VBSEBCBSSPTBOUFSJPS"[VM

'SPOUNVEHVBSE(SFFO

(BSEFCPVF"77FSU

7PSEFSSBELPUGMÓHFM(SÓO

(VBSEBCBSSPTBOUFSJPS7FSE

'SPOUNVEHVBSE:FMMPX

(BSEFCPVF"7+BVOF

7PSEFSSBELPUGMÓHFM(FMC

(VBSEBCBSSPTBOUFSJPS"NB

1PSUBOVNFSPCJBODP

8IJUFOVNCFSIPMEFS

1PSUFOPNCSFCMBOD

/VNNFSUSBHFSXFJTT

1PSUBOVNFSPCMBODP

'JBODIFUUPBOUEY#MV

#MVF

#MFV

#MBV

"[VM

'JBODIFUUPBOUEY7FSEF

(SFFO

7FSU

(SÓO

7FSEF

'JBODIFUUPBOUEY(JBMMP

:FMMPX

+BVOF

(FMC

"NBSJMMP

4FSCBUPJP

5BOL

3ÀTFSWPJS

5BOL

%FQPTJUP

5BQQPTFSCBUPJP

'JMMFSDBQ

#PVDIPOEFSÀTFSWPJS

5BOLWFSTDIMVTT

5BQÊOEFQÊTJUP

4FMMB

4BEEMF

4FMMF

4JU[CBOL

4JMMÄO

'JBODIFUUPQPTUEY#MV

#MVF

#MFV

#MBV

"[VM

'JBODIFUUPQPTUEY7FSEF

(SFFO

7FSU

(SÓO

7FSEF

'JBODIFUUPQPTUEY(JBMMP

:FMMPX

+BVOF

(FMC

"NBSJMMP

1BSBGBOHPQPTUFSJPSF#MV

3FBSNVEHVBSE#MVF

(BSEFCPVF"3#MFV

)JOUFSSBELPUGMÓHFM#MBV

(VBSEBCBSSPTUSBT"[VM

1BSBGBOHPQPTUFSJPSF7FSEF 3FBSNVEHVBSE(SFFO

(BSEFCPVF"37FSU

)JOUFSSBELPUGMÓHFM(SÓO

(VBSEBCBSSPTUSBT7FSEF

1BSBGBOHPQPTUFSJPSF(JBMMP 3FBSNVEHVBSE:FMMPX

(BSEFCPVF"3+BVOF

)JOUFSSBELPUGMÓHFM(FMC

(VBSEBCBSSPTUSBT"NBSJMMP

1BSBTQSV[[J

4QMBTIHVBSE

1BSFCPVF

,PUGMÓHFMMBQQFO

(PNBTBJTMBOUFT

'JBODIFUUPQPTUTY#MV

#MVF

#MFV

#MBV

"[VM

'JBODIFUUPQPTUTY7FSEF

(SFFO

7FSU

(SÓO

7FSEF

'JBODIFUUPQPTUTY(JBMMP

:FMMPX

+BVOF

(FMC

"NBSJMMP

'JBODIFUUPBOUTY#MV

#MVF

#MFV

#MBV

"[VM

'JBODIFUUPBOUTY7FSEF

(SFFO

7FSU

(SÓO

7FSEF

'JBODIFUUPBOUTY(JBMMP

:FMMPX

+BVOF

(FMC

"NBSJMMP

(VBSOJ[JPOF

1BDLJOH

+PJOU

%JDIUVOH

+VOUB

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

'JMUSPCFO[JOB

'VFMGJMUFS

'JMUSF·FTTFODF

#FO[JOGJMUFS

'JMUSPNF[DMB

3VCJOFUUP

'VFMUBQ

3PCJOFU

,SBGUTUPGGIBIO

(SJGP

1SPUF[JPOFBNNPSUJ[[BUPSF 3JHIUTIPDLBCTPSCFSHVBSE 1SPUFDUJPOBNPSUJTTFVS% EY

4UPTTE»NQGFSTDIVU[SFDIUT 1SPUFDDJÊOBNPSUJHVBEPSEFS1SPUF[JPOFBNNPSUJ[[BUPSF -FGUTIPDLBCTPSCFSHVBSE 1SPUFDUJPOBNPSUJTTFVS( TY

4UPTTE»NQGFSTDIVU[MJOLT 1SPUFDDJÊOBNPSUJHVBEPSJ[R,JUEFDBMDP

;JFSTUSFJGFOTBU[

5SJNNJOHTLJU

+FVFOKPMJW

&NCMFNBT


MANUBRIO-FRENO ANTERIORE-TRASMISSIONI HANDLEBARS-FRONT BRAKE-TRANSMISSIONS GUIDON-FREIN AV.-TRANSMISSIONS LENKER-VORDERRADBREMSE-BOWDENZÜGE MANILLAR-FRENO DELANTERO-TRANSMISIONES

T. 19 Pitjet


MANUBRIO-FRENO ANTERIORE-TRASMISSIONI HANDLEBARS-FRONT BRAKE-TRANSMISSIONS GUIDON-FREIN AV.-TRANSMISSIONS LENKER-VORDERRADBREMSE-BOWDENZÜGE MANILLAR-FRENO DELANTERO-TRANSMISIONES Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

            

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

.BOVCSJP

)BOEMFCBST

Désignation

T. 19 Pitjet

Bezeichnung

Descripción

(VJEPO

-FOLFS

.BOJMMBS

'BTDFUUBEY

3)DMBNQ

$PMMJFSESPJUF

3FDIUF4DIFMMF

"CSB[BEFSB%FS

'BTDFUUBTY

-)$MBNQ

$PMMJFSHBVDIF

-JOLF4DIFMMF

"CSB[BEFSB*[R

3JWFTUJNFOUPQBSBDPMQJ

#VNQFSDPWFSJOH

(BSOJUVSFCVUÀF

4DIMBHTDIVU[WFSLMFJEVOH

3FWFTUJNJFOUPQBSBHPMQFT

1BSBDPMQJ

#VNQFS

#VUÀF

4DIMBHTDIVU[

1BSBHPMQFT

5SBTNJTTJPOFDPNBOEPHBT 5ISPUUMFDPOUSPM USBOTNJTTJPO

5SBOTNJTTJPODPNNBOEF HB[

#PXEFO[ÓOHHBTSJGG

5SBOTNJTJÊONBOEPHBT

$BQQVDDJP

$BQ

$BDIF

,BQQF

$BQVDIÊO

$PNBOEPHBT

5ISPUUMFDPOUSPM

$PNNHB[

(BTESFIHSJGG

.BOEPHBT

.BOPQPMBEY

(SJQ 3)

1PJHOÀFES

)BOEHSJGGSFDIUT

1VÈPEFS

5VCPDPNBOEPHBT

5ISPUUMFTIJGUTMFFWF

3PUPSEFHB[

(BTHSJGG

5VCPNBOEPHBT

-FWBGSFOPBOUFSJPSF

'SCSMFWFS

-FWGS"7

7PSEFSSBECSFNTIFCFM

1BMGSEFM

1PNQBGSFOPBOUFSJPSF

'SCSBLFNBTUFSDZMJOEFS

.¹JUSFDZMJOESFGS"7

)BVQUCSFNT[ZMJOEFS 7PSEFSSBECSFNTF

#PNCBGSEFM

$PQQJBQBTUJHMJFGSFOP

1BETQBJS

1BJSFEFQMBRVFUUFT

1BBS#SFNTCFM»HF

1BSQBTUJMMBT

1JO[BGSFOPBOUFSJPSF

'SPOUEJTLCSBLFDBMJQFS

&USJFSEFGSFJO"7

#SFNT[BOHF4DIFJCF

1JO[BGSFOPEFM

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

5VCPGSFOPBOUFSJPSF

'SPOUCSBLFUVCF

5VZBVEVGSFJO"7

7PSEFSF#SFNTMFJUVOH

5VCPGSFOPEFMBOUFSP

5SBTNJTTJPOFGSJ[JPOF

$MVUDIUSBOTNJTTJPO

5SBOTNJTTJPOFNCSBZBHF

,VQQMVOHTTFJM

5SBOTNJTJÊOFNCSBHVF

1SPUF[JPOFMFWB

-FWFSQSPUFDUJPO

1SPUFDUJPOMFWJFS

)FCFMTDIVU[

1SPUFDDJÊOQBMBODB

-FWBGSJ[JPOF

$MVUDIMFWFS

-FWJFSEFNCSBZBHF

,VQQMVOHTIFCFM

1BMBODBFNCSBHVF

1PSUBMFWB

-FWFSIPMEFS

1PSUFMFWJFS

)FCFMBVGMBHF

1PSUBQBMBODB

.BOPQPMBTY

(SJQ -)

1PJHOÀFHBVDIF

)BOEHSJGGMJOLT

1VÈPJ[R

$PNBOEPBSSFTUPNPUPSF

&OHJOFTUPQDPOUSPM

$PNNBSSÁUNPUFVS

"CTUFMMWPSSJDIUVOH

.BOEPQBSBEBNPUPS

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

$PQFSUVSB

$PWFS

$PVWFSDMF

"CEFDLVOH

$VCJFSUB


FORCELLA FORK FOURCHE GABEL HORQUILLA

T. 20 Pitjet


FORCELLA FORK FOURCHE GABEL HORQUILLA Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

T. 20 Pitjet

Denominazione

Description

Désignation

Bezeichnung

Descripción1*5"NNPSUJ[[BUPSFBOUFSJPSF EFTUSP

3)GSPOUTIPDLBCTPSCFS

"NPSUJTTFVS"7ESPJU

4UPTTE»NQGFSWPSEFSFS SFDIUT

"NPSUJHVBEPSEFMBOUFSPEFS1*5"NNPSUJ[[BUPSFBOUFSJPSF TJOJTUSP

-)GSPOUTIPDLBCTPSCFS

"NPSUJTTFVS"7HBVDIF

4UPTTE»NQGFSWPSEFSFS MJOLT

"NPSUJHVBEPSEFMBOUFSPJ[R1*5

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP1*5

$BWBMMPUUPTVQFSJPSF

6QQFSVCPMU

&USJFSTVQ

0CFSF#SÓDLF

#SJEBTVQ1*5

$BWBMMPUUPJOGFSJPSF

-PXFSVCPMU

&USJFSJOGÀSJFVSF

6OUFSF#SÓDLF

#SJEBJOGFSJPS1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

         

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

5FTUBEJTUFS[P

4UFFSJOHIFBE

5ÁUFEFEJSFDUJPO

(BCFMLPQG

5JKBTVQFSJPS

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

3POEFMMB

8BTIFS

3POEFMMF

64DIFJCF

"SBOEFMB

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

(IJFSB

3JOHOVU

%PVJMMF

(FXJOEFSJOH

$BTRVJMMP

"OFMMPEJUFOVUB

0JMTFBM

+PJOUTQJF

%JDIUSJOH

3FUÀOEFBDFJUF

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

4UBGGB

#SBDLFU

4VQQPSU

)BMUFSVOH

4PQPSUF

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

1BTTBDBWP

(SPNNFU

1BTTFD¹CMF

,BCFMEVSDIHBOH

1BTBDBCMFT

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP


IMPIANTO FRENO POSTERIORE REAR BRAKE SYSTEM CIRCUIT DE FREIN AV. HINTERE BREMSANLAGE INSTALACIÓN FRENO TRASERO

T. 21 Pitjet


IMPIANTO FRENO POSTERIORE REAR BRAKE SYSTEM CIRCUIT DE FREIN AV. HINTERE BREMSANLAGE INSTALACIÓN FRENO TRASERO Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

         

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

T. 21 Pitjet

Description

Désignation

Bezeichnung

Descripción

5VCPGSFOPQPTUFSJPSF

3FBSCSBLFUVCF

5VZBVEVGSFJO"3

)JOUFSF#SFNTMFJUVOH

5VCPGSFOPUSBTFSP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

1BTTBDBWP

(SPNNFU

1BTTFD¹CMF

,BCFMEVSDIHBOH

1BTBDBCMFT

1JO[BGSFOPQPTUFSJPSF

3FBSEJTLCSBLFDBMJQFS

&USJFSEFGSFJO"3

#SFNT[BOHF

1JO[BEFMGSFOPUSBT

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

$PQQJBQBTUJHMJFGSFOP

1BETQBJS

1BJSFEFQMBRVFUUFT

1BBS#SFNTCFM»HF

1BSQBTUJMMBT

1JBTUSBQPSUBQJO[B

$BMJQFSIPMEFSQMBUF

1MBRVFQPSUFQJODF

#SFNT[BOHFOQMBUUF

-¸NJOBQPSUBQJO[B

1FSOP

1JO

1JWPU

;BQGFO

1FSOP

1JBTUSJOB

1MBUF

1MBRVFUUF

1M»UUDIFO

1MBDB

$PQJHMJB

4QMJUQJO

(PVQJMMF

4QMJOU

(SVQJMMB

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

.PMMB

4QSJOH

3FTTPSU

'FEFS

.VFMMF

1PNQBGSFOPQPTUFSJPSF

3FBSCSBLFQVNQ

1PNQFGSFJO"3

1VNQFGÓS)JOUFSSBECSFNTF #PNCBGSFOPUSBTFSP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

1FEBMFGSFOPQPTU

3FBSCSBLFQFEBM

1ÀEBMFGSFJO"31FEBMGSFOPUSBT

1FSOP

1JO

1JWPU

;BQGFO

1FSOP


RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL ROUE AV. VORDERRAD RUEDA DELANTERA

T. 22 Pitjet


RUOTA ANTERIORE FRONT WHEEL ROUE AV. VORDERRAD RUEDA DELANTERA Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

T. 22 Pitjet

Denominazione

Description

Désignation

1OFV"7

Bezeichnung

Descripción1*51OFVNBUJDPBOUFSJPSF 

'SPOUUZSF1*5

5VCVMBSCSBJE

$IBNCSF·BJS

4DIMBVDI

$BNBSB

1*5

3VPUBBOUFSJPSF9

'SXIFFM9

3PVF"79

7PSEFSSBE9

3VFEBEFMBOUFSB91*5

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF1*5

"OFMMPEJUFOVUB

0JMTFBM

+PJOUTQJF

%JDIUSJOH

3FUÀOEFBDFJUF1*5

%JTUBO[JBMFEY

3)TQBDFS

&OUSFUPJTFESPJUF

3FDIUFT%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS%FS1*5

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB1*5

%JTUBO[JBMFTY

-)TQBDFS

&OUSFUPJTFHBVDIF

-JOLFT%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS*[R1*5

%JTDPGSFOPBOUFSJPSF

'SPOUCSBLFEJTL

%JTRVF'SFJO"7

7PSEFSF#SFNTTDIFJCF

%TDPGSFOPEFM1*5

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP1*5

     

$BNFSBEBSJB"TTFSVPUBBOU

'SPOUXIFFMBYMF

"YFSPVF"7

7PSEFSSBEBDITF

&KFSVFEBEFMBOUFSB

7PSEFSFS3FJGFO /FVN¸UJDPEFMBOUFSP


RUOTA POSTERIORE REAR WHEEL ROUE AR. HINTERRAD RUEDA TRASERA

T. 23 Pitjet


RUOTA POSTERIORE REAR WHEEL ROUE AR. HINTERRAD RUEDA TRASERA Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

Nota Note Note Anm. Nota

T. 23 Pitjet

Denominazione

Description

Désignation1*51OFVNBUJDPQPTUFSJPSF 

3FBSUZSF1*5

5VCVMBSCSBJE

1*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*51*5

        

$BNFSBEBSJB3VPUBQPTUFSJPSF9 3FBSXIFFM9

Bezeichnung

Descripción

1OFV"3

)JOUFSFS3FJGFO

/FVN¸UJDPUSBTFSP

$IBNCSF·BJS

4DIMBVDI

$BNBSB

3PVF"39

)JOUFSSBE9

3VFEBUSBTFSB9

%JTDPGSFOPQPTUFSJPSF

3FBSCSBLFEJTD

%JTRVFGSFJO"3

)JOUFSF#SFNTTDIFJCF

%JTDPGSFOPUSBTFSP

$VTDJOFUUP

#FBSJOH

3PVMFNFOU

-BHFS

$PKJOFUF

"OFMMPEJUFOVUB

0JMTFBM

+PJOUTQJF

%JDIUSJOH

3FUÀOEFBDFJUF

%JTUBO[JBMFEY

3)TQBDFS

&OUSFUPJTFESPJUF

3FDIUFT%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS%FS

%JTUBO[JBMF

4QBDFS

&OUSFUPJTF

%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS

4UBGGB

#SBDLFU

4VQQPSU

)BMUFSVOH

4PQPSUF

%BEP

/VU

&DSPV

.VUUFS

5VFSDB

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

$PSPOB

3JOHHFBS

$PVSPOOF

;BIOLSBO[

$PSPOB

7JUF

4DSFX

7JT

4DISBVCF

5PSOJMMP

%JTUBO[JBMFTY

-)TQBDFS

&OUSFUPJTFHBVDIF

-JOLFT%JTUBO[TUÓDL

%JTUBODJBEPS*[R

4UBGGB

#SBDLFU

4VQQPSU

)BMUFSVOH

4PQPSUF

"TTFSVPUBQPTU

3FBSXIFFMBYMF

"YFSPVF"3

)JOUFSSBEBDITF

&KFSVFEBUSBTFSB

$BUFOB

$IBJO

$IBÅOF

,FUUF

$BEFOB

.BHMJBEJHJVO[JPOF

$POOFDUJOHMJOL

.BJMMPOEFMJBJTPO

7FSCJOEVOHTLFUUFOHMJFE

&TMBCÊOEFFOHBODIF


DISPOSITIVI ELETTRICI ELECTRICAL DEVICES DISPOSITIFS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG DISPOSITIVOS ELECTRICOS

T. 24 Pitjet


DISPOSITIVI ELETTRICI ELECTRICAL DEVICES DISPOSITIFS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG DISPOSITIVOS ELECTRICOS Pos. Nr. Pos. Pos. Pos.

Numero Number Numéro Nummer Número1*51*51*51*51*5

Q.tà Q.ty Q.té M.ge C.ad

  

Nota Note Note Anm. Nota

Denominazione

Description

T. 24 Pitjet

Désignation

Bezeichnung

Descripción

#PCJOB"5

)5DPJM

#PCJOF)5

;ÓOETQVMF

#PCJOB"5

$FOUSBMJOB

&MFDUSPOJDDPOUSPMVOJU

6OJUÀEFDPNNBOEF

;ÓOECPY

$FOUSBM

4VQQPSUPFMBTUJDP

4QSJOHTVQQPSU

4VQQPSUÀMBTU

&MBTUJTDIFS)BMUFS

4PQPSUFFM¸TUJDP

$BCMBHHJPFMFUUSJDP

&MFDUSJDXJSJOH

$¹CMBHFÀMFDUSJRVF

&MFLUSPWFSLBCFMVOH

$BCMFBEPFMÀDUSJDP

$BOEFMB"5$

4QBSLQMVH"5$

#PVHJF"5$

;VOELFS[F"5$

#VKJB"5$


INDICE ALFANUMERICO INDEX ALPHANUMERIQUE ALPHABETIC INDEX NUMMERVERZEICHNIS INDICE ALFANUMERICO Numero Numéro Number Nummer Número

300059.WHITE PIT00001 PIT00002 PIT00002 PIT00003 PIT00003 PIT00004 PIT00005 PIT00006 PIT00006 PIT00007 PIT00008 PIT00010 PIT00011 PIT00012 PIT00013 PIT00014 PIT00015 PIT00016 PIT00017 PIT00018 PIT00019 PIT00020 PIT00021 PIT00022 PIT00023 PIT00024 PIT00025 PIT00026 PIT00027 PIT00028 PIT00029 PIT00030 PIT00031 PIT00032 PIT00033 PIT00034 PIT00035 PIT00036 PIT00037 PIT00038 PIT00039 PIT00040 PIT00041

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.18 T.1 T.11 T.1 T.11 T.1 T.1 T.1 T.7 T.1 T.1 T.11 T.1 T.1 T.1 T.1 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.15 T.16 T.16 T.16 T.16 T.16 T.16 T.16 T.16 T.16 T.16 T.16 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

2 1 14 2 15 3 4 5 5 6 14 13 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7

Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00042 PIT00043 PIT00044 PIT00045 PIT00046 PIT00047 PIT00048 PIT00049 PIT00050 PIT00051 PIT00052 PIT00053 PIT00054 PIT00055 PIT00056 PIT00057 PIT00058 PIT00059 PIT00060 PIT00061 PIT00062 PIT00063 PIT00064 PIT00065 PIT00066 PIT00067 PIT00068 PIT00069 PIT00070 PIT00071 PIT00072 PIT00073 PIT00074 PIT00075 PIT00076 PIT00077 PIT00078 PIT00079 PIT00080 PIT00081 PIT00082 PIT00083 PIT00084 PIT00085

Pitjet

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.17 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 1 1 2 2 2 4 5 6 7 7 7 8 8 8

Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00086 PIT00087 PIT00088 PIT00089 PIT00090 PIT00091 PIT00092 PIT00093 PIT00094 PIT00095 PIT00096 PIT00097 PIT00098 PIT00099 PIT00100 PIT00101 PIT00102 PIT00103 PIT00104 PIT00105 PIT00106 PIT00107 PIT00108 PIT00109 PIT00110 PIT00111 PIT00112 PIT00113 PIT00114 PIT00115 PIT00116 PIT00117 PIT00118 PIT00119 PIT00120 PIT00121 PIT00122 PIT00123 PIT00124 PIT00125 PIT00126 PIT00127 PIT00128 PIT00129

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.18 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.19 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

9 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7


INDICE ALFANUMERICO INDEX ALPHANUMERIQUE ALPHABETIC INDEX NUMMERVERZEICHNIS INDICE ALFANUMERICO Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00130 PIT00131 PIT00132 PIT00133 PIT00134 PIT00135 PIT00137 PIT00138 PIT00139 PIT00140 PIT00141 PIT00142 PIT00143 PIT00144 PIT00145 PIT00146 PIT00147 PIT00148 PIT00149 PIT00150 PIT00151 PIT00152 PIT00153 PIT00154 PIT00155 PIT00156 PIT00157 PIT00158 PIT00159 PIT00160 PIT00161 PIT00162 PIT00163 PIT00164 PIT00165 PIT00166 PIT00167 PIT00168 PIT00169 PIT00170 PIT00171 PIT00172 PIT00173 PIT00174

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.20 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.21 T.22 T.22 T.22 T.22 T.22 T.22 T.22 T.22 T.22 T.22 T.22 T.23 T.23

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00175 PIT00176 PIT00177 PIT00178 PIT00179 PIT00180 PIT00181 PIT00182 PIT00183 PIT00184 PIT00185 PIT00186 PIT00187 PIT00188 PIT00189 PIT00190 PIT00191 PIT00192 PIT00193 PIT00194 PIT00195 PIT00195 PIT00196 PIT00197 PIT00198 PIT00199 PIT00200 PIT00201 PIT00202 PIT00203 PIT00204 PIT00205 PIT00206 PIT00207 PIT00208 PIT00209 PIT00210 PIT00211 PIT00212 PIT00213 PIT00214 PIT00215 PIT00216 PIT00217

Pitjet

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.23 T.24 T.24 T.24 T.24 T.3 T.24 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.2 T.3 T.3 T.3 T.3

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 11 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4

Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00218 PIT00219 PIT00220 PIT00221 PIT00222 PIT00223 PIT00224 PIT00225 PIT00226 PIT00227 PIT00228 PIT00229 PIT00230 PIT00231 PIT00232 PIT00233 PIT00234 PIT00235 PIT00236 PIT00237 PIT00238 PIT00239 PIT00240 PIT00241 PIT00242 PIT00243 PIT00244 PIT00245 PIT00246 PIT00247 PIT00248 PIT00249 PIT00250 PIT00251 PIT00252 PIT00253 PIT00254 PIT00255 PIT00256 PIT00257 PIT00258 PIT00259 PIT00260 PIT00261

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.3 T.3 T.3 T.3 T.3 T.3 T.3 T.3 T.3 T.3 T.3 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.14 T.13 T.13 T.13 T.13 T.13 T.13

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

5 6 7 12 13 14 15 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 1 2 3 4 5 6


INDICE ALFANUMERICO INDEX ALPHANUMERIQUE ALPHABETIC INDEX NUMMERVERZEICHNIS INDICE ALFANUMERICO Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00262 PIT00263 PIT00264 PIT00265 PIT00266 PIT00266 PIT00267 PIT00267 PIT00268 PIT00269 PIT00270 PIT00271 PIT00272 PIT00273 PIT00274 PIT00275 PIT00275 PIT00276 PIT00277 PIT00278 PIT00279 PIT00280 PIT00281 PIT00282 PIT00283 PIT00284 PIT00285 PIT00286 PIT00287 PIT00288 PIT00289 PIT00290 PIT00291 PIT00292 PIT00293 PIT00294 PIT00295 PIT00296 PIT00297 PIT00298 PIT00299 PIT00300 PIT00301 PIT00302

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.13 T.13 T.13 T.13 T.13 T.1 T.13 T.1 T.13 T.13 T.13 T.13 T.13 T.13 T.13 T.13 T.1 T.13 T.13 T.13 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.12 T.11 T.11 T.11 T.11 T.11 T.11 T.11 T.11

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

7 8 9 10 11 7 12 8 13 14 15 16 17 18 19 20 9 21 22 23 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8

Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00303 PIT00304 PIT00305 PIT00306 PIT00307 PIT00308 PIT00309 PIT00310 PIT00311 PIT00312 PIT00313 PIT00314 PIT00315 PIT00316 PIT00317 PIT00318 PIT00319 PIT00320 PIT00321 PIT00322 PIT00323 PIT00324 PIT00325 PIT00326 PIT00327 PIT00328 PIT00329 PIT00330 PIT00331 PIT00332 PIT00333 PIT00334 PIT00335 PIT00336 PIT00337 PIT00338 PIT00339 PIT00340 PIT00341 PIT00342 PIT00343 PIT00344 PIT00345 PIT00346

Pitjet

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.11 T.11 T.11 T.11 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.10 T.9 T.9 T.9 T.9 T.9 T.9 T.9 T.9 T.9 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00347 PIT00348 PIT00349 PIT00350 PIT00351 PIT00352 PIT00353 PIT00354 PIT00355 PIT00356 PIT00357 PIT00358 PIT00359 PIT00360 PIT00361 PIT00362 PIT00363 PIT00364 PIT00365 PIT00366 PIT00367 PIT00368 PIT00369 PIT00370 PIT00371 PIT00372 PIT00373 PIT00374 PIT00375 PIT00376 PIT00377 PIT00378 PIT00379 PIT00380 PIT00381 PIT00382 PIT00383 PIT00384 PIT00385 PIT00386 PIT00387 PIT00388 PIT00389 PIT00390

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.8 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.7 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8


INDICE ALFANUMERICO INDEX ALPHANUMERIQUE ALPHABETIC INDEX NUMMERVERZEICHNIS INDICE ALFANUMERICO Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00391 PIT00392 PIT00393 PIT00394 PIT00395 PIT00396 PIT00397 PIT00398 PIT00399 PIT00400 PIT00401 PIT00402 PIT00403 PIT00404 PIT00405 PIT00406 PIT00407 PIT00408 PIT00409 PIT00410 PIT00411 PIT00412 PIT00413 PIT00414 PIT00415 PIT00416 PIT00417 PIT00418 PIT00419 PIT00420 PIT00421 PIT00422 PIT00423 PIT00424 PIT00425 PIT00426 PIT00427 PIT00428 PIT00429 PIT00430 PIT00431 PIT00432 PIT00433 PIT00434

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.6 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.5 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.4 T.17

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 37

Numero Numéro Number Nummer Número

PIT00435 PIT00436

Pitjet

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

T.20 T.18

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

20 18

Numero Numéro Number Nummer Número

N. Tavola Nr. planche Drawing No. Zeichnung Nr. N. Tabla

Pos. Pos. Loc. Pos. Pos.

Catalogo Ricambi PitJet 125  

Catalogo pezzi di Ricambio PitJet 125

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you