Page 1

V O R D G A R N A T IS KA N SI 24 D K U Å K R B ER LI O H G V V E SE E M D SS M E IP LV R O LØ S N Y JN TÆ LBR E S A N IN IL IKK P D P G LE IG ER R

H

Emil fik knust sit ben

m be r

t

20 18

de

Se pt e

LU bl a N r. 4


T Fo eks to t E M sb on en tg T om an er gh y us

n re de le

Det skal være sejt at være sikker Der sker alt for mange ulykker i landbruget, og de unge er faktisk overrepræsenteret i arbejdsulykkestatistikkerne. Det vil vi i LandboUngdom gerne være med til at gøre noget ved. I LandboUngdom passer vi godt på vores medlemmer – og derfor sætter vi nu fokus på arbejdssikkerhed. Det sker i samarbejde med virksomheden 3M.

SIKKERHEDSSOLBRILLER TIL ALLE MEDLEMMER Vi i Landboungdom har et godt øje på sikkerhed, og det vil vi gerne bevare, derfor giver vi alle vores medlemmer et par sikkerhedssolbriller, så vi i fællesskab kan passe godt på vores øjne. Så kan medlemmerne have fokus på alle de andre steder, hvor der skal passes på.

2

Hen over sommeren og efteråret vil de lokale LandboUngdom-foreninger uddele sikkerhedssolbrillerne til vores cirka 3.000 medlemmer. Er du medlem, og har du ikke fået din brille endnu, så tag kontakt til din formand. Alle ved, at man skal have sikkerhedsfodtøj på, og alle ved også, at man skal have høreværn på, når det larmer. Vi ved også, at vi skal passe på vores øjne, når vi svejser og skærer med vinkelsliber – men hvad så med resten af tiden? Støv og andre fremmedlegemer er tit i luften i de miljøer, hvor vi arbejder, og pludselig er det i øjet, som måske bliver beskadiget, så man mister synet. Vi vil gøre det sejt at gå med sikkerhedsbriller, og det håber vi, at alle i erhvervet vil bakke op om.

EMILS HISTORIE BØR GIVE STOF TIL EFTERTANKE Hovedhistorien i dette blad er et portræt af Emil Foged fra Falster LandboUngdom. Han har været ude for en alvorlig arbejdsulykke, og han ville ønske, at han havde passet bedre på. Jeg håber, at Emils historie vil få dig til at overveje, hvordan du bliver mere sikker, når du arbejder i landbruget.


T. D K

N JO Y B ST A

23

FE

SI K T KN B U EN S T

04 FI

E FO T E R UR O O S P A A LL E

P PÅ OL I LA TI S N K D DE SS B K AT U ET

V A

D

F. ..

G

LO R

IP Å ?

26

12

d

H

10 in d ho l D P EN M LA V A CE Æ N R R K IN ST A N G, E FÅ

24

Forsidefoto Jonas Bonde

04 08 10

Fik knust sit ben Gratis sikkerhedssolbriller Den værste placering, man kan få

12 15 16 18 20

Politisk debat på Landsskuet Ny app for medlemmer Danske pløjere er klar DM i pløjning

Hjulskift

23 24 26 28 30 31

Find dit næste job på ny jobstafet.dk Hvad f... glor I på? Et Europa for os alle LU hjalp Casper

LMO temadag

Kort nyt

3


Fik knust sit ben og måtte skæres fri med Tekst Mikkel Homann Carøe Foto Jonas Bonde

skærebrænder

Emil Foged snublede, maskinen startede, og så var katastrofen sket. I 2 timer sad hans ben fast i en ”snegl”, og den første melding fra lægerne var, at benet skulle amputeres. I dag opfordrer han andre unge til at passe bedre på, når de arbejder i landbruget. 19. juli 2017 var egentlig bare en helt almindelig arbejdsdag for Emil Foged, der i sin fritid er aktiv i Falster LandboUngdom. Dagen var gået godt, græsfrøene rødsvingel var blevet høstet, og det var tid til fyraften. Men så skete der noget. ”Jeg var ved at ordne tanken på maskinen, og da jeg er på vej op,

glider jeg på et trin og ryger ned igen. Jeg ryger ned på en snegl uden afskærmning, og i det jeg rammer den, så starter den,” fortæller 22-årige Emil Foged og fortsætter: ”Maskinen stod i tomgang. Havde vi slukket den helt med hovednøglen, så var ulykken aldrig sket. Vi burde have slukket maskinen helt.”

Jeg sætter mere pris på livet nu. Nu lever jeg hver dag.

2 mdgieo vinst

i hove åned HVER m

Emils ben bliver kværnet, og han sidder uhjælpeligt fast. Redningsfolk og læger bliver naturligvis hastetilkaldt. ”Noget af det sidste jeg kan huske er, at de skærer i sneglen med en skærebrænder. Det var ret voldsomt,” fortæller Emil. Efter en time bliver Emil bliver bedøvet, og efter yderligere en time lykkes det at få skåret ham fri, løftet op og fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital.

din ge vinstc hance !

lottERiEt dER

stØttER landbRugEt

4

landbRugslottERiEt.dk


fakta

Emils arbe jdsulykke

> Havde m ejetærskere n været helt slukk et, var ulyk ken ikke ske t > Sygehusp ersonalet p illede 3500 græsfrø u d af Emils a n kel og underben

> Sikkerhe dsskoene re ddede hans fod

> Han sad fa stklemt i 2 ti mer > Første me lding var, at underbenet skulle am puteres – m en det lykkedes lægerne at re dde det

Jeg er rigtig glad for, at jeg havde sikkerhedssko på, for det har gjort, at det kun er fra anklen og op, at skaden er sket.

TROEDE, BENET SKULLE AMPUTERES

Da Emil Foged vågner op i Odense, er meldingen ikke god. Hans forældre har fået at vide, at Emil nok skal have amputeret venstre underben. ”Min fibula-knogle er fuldstændig knust, og de ved ikke, hvor meget de kan redde. Efter et par dage finder lægerne ud af, at det ikke er så slemt, som det ser ud. Og at jeg kan beholde benet.” Men selvom benet bliver på Emils krop, er der ingen tvivl om, at det er blevet alvorligt beskadiget. Da sygehuspersonalet rensede sårene, pillede de 3.500 græsfrø ud.

”Jeg er rigtig glad for, at jeg havde sikkerhedssko på, for det har gjort, at det kun er fra anklen og op, at skaden er sket. Det er helt vildt, hvilken modstand, de sko har stået imod,” siger Emil.

venner og veninder, men efter den første måned, så er det altså slut. Jeg blev godt nok træt af det,” siger Emil. Emil er blevet opereret flere gange siden ulykken for at få benet til at blive så godt som muligt.

HÅRD TID EFTER ULYKKEN

EMIL ER STADIG SYGEMELDT

Emil kommer hjem til forældrenes gård på Falster, hvor den i første omgang står på total afslapning. Senere kan han med hjælp fra venner og familie gebærde sig rundt. Men den megen ”fritid” er ikke noget, Emil kan anbefale.

Der er nu gået over et år siden ulykken, og Emil Foged er stadig sygemeldt.

”Det lyder måske meget hyggeligt at se film, spille computer og besøge

”Mit ankelled på venstre fod kan ikke vippe nok. Jeg går til genoptræning to gange om ugen og til massør. Og det går fremad. Jeg halter stadig lidt, men ikke så meget, at folk kan se det mere,” siger Emil.

Emils ben lige efter operationen, og hvordan det ser ud i dag.

5


fakta

sammen m sætter o d g n U o ra Landb n 3M ekst e d e h m o ndt med virks erhed bla k ik s s jd e arb historie fokus på et. Emils g u r b d n det unge i la hvor galt , å p l e p m er på. er et ekse ikke pass n a m is v h kan gå,

Maskinen stod i tomgang. Havde vi slukket den helt med hovednøglen, så var ulykken aldrig sket. Vi burde have slukket maskinen helt.

”Hvis det stod til mig, så ville jeg gerne raskmeldes nu. Jeg vil jo gerne arbejde. Men der går nok 4-5 måneder, før jeg kan få lov til at blive raskmeldt.” Benet bliver dog aldrig så godt som nyt. ”Det kommer til at følge mig resten af livet,” siger Emil.

SER ANDERLEDES PÅ LIVET Arbejdsulykken har naturligvis været smertefuld og forfærdelig for Emil Foged. Men den har faktisk også gjort noget godt for ham.

”Nogle af mine venner siger også til mig, at jeg er mere glad for livet nu. Jeg tager ikke det hele så tungt mere. Jo, omkring sikkerhed tager jeg det meget tungt. Men ikke sådan generelt,” fortsætter Emil, der blev faglært landmand fra Dalum Landbrugsskole i februar 2017.

PAS NU PÅ, VENNER! Emil bruger ikke tid på at ærgre sig over, at maskinen ikke var slukket på hovednøglen, da ulykken skete. Han ser i stedet fremad og opfordrer nu alle han møder – og altså også dig, der læser denne artikel – til at passe endnu bedre på, når de arbejder i landbruget.

”Min ulykke har fået flere i min omgangskreds til at tænke over, hvordan de kan blive mere sikre. De var meget rystede over det, og de kunne ikke forstå, det var mig,” siger Emil Foged. ”Man skal tage sig god tid, når man arbejder med store maskiner. Husk, at alt sikkerhed skal være slået til – og stop endelig maskinerne. Tag hovednøglen ud. Det er det, jeg gerne vil sige til alle.” Unge er overrepræsenteret i statistikkerne inden for arbejdsulykker i landbruget, og det vil LandboUngdom gerne gøre noget ved. Læs mere om det på de næste sidste her i bladet.

”Jeg sætter mere pris på livet nu. Nu lever jeg hver dag,” fortæller han.

Er DU vores næste elev? Ring til os og få en snak

6

Tronsø Parkvej 40 · 7200 Grindsted · Tlf. 7532 0722 · grindstedlandbrugsskole.dk


LÆSer

Ne

or 2.0 STrak T

af: christ

ian Jue

l Jørgense

LÆSERNES TRAKTOR

n

n og Sørensaeard og case r Lyngg ortør donere Ih-imp traktor

, så ser Danmark t alt og i g, at de ernation turlig tin både int helt na r.« som en s Trakto jeg det Læserne er som er en Ih, før Trakrt ko nd m i sta step er så at få nen ko ste Donatio rs, hvor Ih 844 fra line. Næ de torTechs deaderhvervsskolerne aainmekaklassisk en rigtig med overrasken smask dt til den sen landbrug n en kærlig ne blevet e de ld friske er ho 1980’er en at et r til giv på klokk står kla er ere står nik tim få og rening rensen andlerfo vise hånd. leren Sø case Ih Maskinh ne arme til at forhand Dansk d åb org og r på dease Ihs klar me ek i novembe d a/S i Vib ustrial Danligelede rom Lynggaar ag h Ind ne på cN do m ren tihar den fre importø og dona men og en en . af sam aft nd m et skr d. Vi er gå res sta ktor i for for arbejd være me re mark a/S Læserens Tra Vi takker n du kan også ite nye jektet inv og – me ret den g skilt js i pro onerne 844-S. et til sal tet – underve herlig Ih måneder med en med d i projek donere nemlig me sag vil re tte tre stø efter til at væ mmen til at ren. valgt at af trakto og læserne ko slag til nemlig get vel at i form har de med for sen du er me og komme esponsor , Søren r traket kæmp aksel Pedersen og materiale udvikling. at levere Sælger traktoren ks jstret for traktoren get mere om , er bege ve af Tra t ga de me ud Lynggard jektet. og Læs i næste pro r hos os, til aars toren til v traktornørde rder. Det er dens vej »Vi er sel traktornø nogle, som h. til Tec op rie tor ger r er det ssic-histo t, at de her læg store cla læn vt og fed nogle ting som rigt vores 60 til 63 mega sjo an Læs i øv Ih 844 på side for såd brænder han. værende netop et. om sin som er ga ren sig at ma ei her«, ing, trakto gere ind tegner i betragtn ’erne han be n tager 80 , når ma n af 19 i fin stand engang i starte ud og starte gå fra den er man kan lører, at t. – og afs på stede ren kto ske? til at 85-hk-tra kommer al der nu du, der hvad sk nes op. forventer S skal shi opT+T: hvad flot og ens Ih 844 vsskod den? ■ Læser en rigtig vil få både er erhver ske me p hedd venter sto som . ste r, op »Jeg for e trakto ■ Næ kende rre øjnen ælaars. ementer ne ang ler t arr sigtsvæk unge til at spæ lid r flere og r, som de nlægger traktoren lande kto hu pla gamle tra Vi kan ■ sådan en og siger, at de n, inden nsk MaskinDet er med de er hen ek på Da nd i nov. på agrom dre komm v kørt i«. s sta ing ren ble rfo l arbejhandle ske, der n Nørr også ska rte de Mo at , Ih, venter i 2019. for case rial Danmark ■ Vi for traktoren ind gschef ust cis Marketin cNh Ind des på loddet fra præ den ud gensen minder st bliver tøft Jør e gode ■ Til sid læserne. r mang l. a/S, ha v produ traktoren blandt e mode l, som ble r blev noget til Traktorre de ne selvsamm mo do kt som de var en ■ Vil du re med? konta ristian e år, og rig»Ih 844 r ng ha væ ma r ef ch eller derfo nnem aktionsch 83032 eller e af, og ceret ge d den. red ng hs me 402 ma Tec kab på tig gensen solgt rig stiftet bekendts husker jeg isen.dk. Juel Jør e de dbrugsav en tig mang et vedkommen il cjj@lan or nabo ma hv , eg t køre For mi barndom fik lov at ller fra min som jeg tæ Ih 844S af dem, selv,« for to e srte vd kø ha intere ere og sen sjovt og med i t for et kalder de ng han og er omkri – jekt. ik, der sant pro e 175 år n histor »Med de jo i 2017 fejred som ■ case Ih, ■ 2018

sch marketing case Ih’s . projektet startet

ef, Morte

n Nørtø

ft Jørgen

sen, spi

ller en hov

edrolle

i at få kic

k-

c

32

■ TrakTo

rTech

■ Nr: 2

Traktoren

og Lyngga

ensen ersen, Sør aksel Ped videre. Sælger traktoren at sende

LÆSE me har levet n. ktor, som For en tra timer på tællere de få bavsen

re end sin

e tre før

ste årtier,

så er der

rNE

for-

ard a/S

, står kla

i Viborg

k To STrA der, n flere ste

så der for

komme

r fra en

landmand

på Viborg

-egnen

. Genke

nder du

den?

r til

r 2.0

glæder

vi os til

kærlig

Den god

e Ih 844

S levere

s med rat

gear.

■ TrakTo

rTech

■ Nr: 2

■ 2018

33

et magte har tag rusten . traktoren hjælp til rTech.Dk rakTo ■ WW W.T

Så fiokres vi vktor tra

Vi man

gler et

logo

i front

en.

older

h t - og verrak r er o Trakto i Aars. rnes Læse merferie m t nu so ncen eder

ik Vi

sparn og t på de mle, røde kravle l ga dustria er blev k på den H In ket dæ som CN dleren Sø , an rede traktor maskinh done et og borg ark, rd, Vi ndssku La ga nm på Da & Lyng sere en. rensen rTechs læ af måned midten to n til Trak g i starte IH 844 fra ks senin ra i Hern mørkerøde h, som st everne en rTec or el Den traktor Trakto Aars, hv rere traktil ensen rensen e kt au el Jørg n, Sø overra ersskolern ed at rest r tian Ju l Pederse blev en kla hv n. Chris ng m se Hans ’erne til Er . 4’ere chef og Ak rs Bagger af 80 n videre n vil gå i ga n g hånd e. ktions t IH 84 strial e reda CNH Indu ne Aars La n en kærli ev de tion til de skol ad bl der de mmerferie gl r på de la er sen, eget sk al so skol derfo give for re s landbrug r han efter chs m Jørgen Erhver vs r kan nå er, og n form ft lrTe ve en t, æ to sik rto tid rt fra s ele råre Trak n Nø chef toren. er en klas eller ande dt til da gaver«, fo sel skolen den til efte tager Mor te elses en, så tig go dann se st mod nsorerne r en »Det ge op rd A/S, Ak er ud ld« på skol r sig til at Forre her ha passet rig forskelli ga vedspo På trinnet ho Alle os Den har e mange en og Lyng urop nten glæde fra ho n. . gaard. oren et »k ar fro bage traktor kunnet kl hos Sørens & Lyng år på trakt nde på r give ange noget om sidde at n m og ha skonsulent se til rigtig ic & lg rs Laur t siger Ande ler sa en. el med år, så de ager Nord rmod Jø rs 15 Pede er også en et i over keting man n Nørtoft te »Det producer ller mar S, Mor . rs. ark A/ fortæ blev en til Aa Den eten«, strial Danm på traktor Herning gelse rit la r Indu popu onso fragtet fra rnes delta CNH edsp være Baltic, , der er m ev den så er af læse r lov til at ng bl ng en få foreni d gens dag 9. juli Den afhæ rt, at den andler sin is. ke Man er uv er det sik k Maskinh mange tu har s tiden n ns Frem lerede nu , hvor Da så landet ordan de al . på, hv kampen. stand, romek - men på Ag sly på sin forbi og se ind i med n hu komme ste sig de ka r al sk give fans kan vde om de ne ha traktor vurdere, IH folke kpille og Case det Af Fr

D

lille sti orsat en ønne trakt , gr å vi se på til . Nu m gøre førere serne vil læ ad hv t... ved de

20

■ TrAk

TorT

ECH

■ Nr

rtoft n Nø rnes Mor te Læse med atet på men er sam dsponsor gaard, hove & Lyng ene bag en ænd rens hos Sø en af bagm er lg S, sæ rsen, dustrial A/ l Pede H In Akse sen, CN Jørgen r. Trakto

18 ■

: 4 ■ 20

SPONSORERET AF

&

klle tra n udsti ver at ster ka ing lo orentusia kt forern ndler dvis af tra kinha k Mas ek, så tusin ns rom fra Da Nissen mber på Ag s au t. kl ve til no resulta toren løbige t fore se de

m r nok ren ha Trakto s forhold! en datid

otorkr

at aft til

trækk

e en

firefur

et ve

ndep

t nap

ver e De gi

lov. St

ore sa

ger ef

ter

med

e for, melig taknem å skinner. meget rer p ech er rojekt kø rT to H Indu Trak aktorp ren CN res tr portø IH-im at vo Case fordi: en. med r det traktor mmen gø sa ed et d m D gaar oren. bejde

ar & Lyng reret trakt mek. på at Agro so rensen e tid ed på brug ■ Sø l har spon den. rs vil den m stria rtere ne Aa tager t nspo skoler : Skriv rening vil tra hvervs jdstid dlerfo elsen be an Ni ■ Er ar « nh feld r og aski nken eriale nsk M ra at »F Da m ■ ed Frank dig m r mand de gn el art m ■ Vo du sn visen.dk. fordi sa ■N ■ og landbrug rTECH cjj@ Ak To ■ Tr

på råret med til efte sammen nken en fritid olebæ på sk ed bruge bage n derm sk al til ka n se og rs Laur ne Aars, er Ande ol vssk r. Erhver Trakto rnes Læse .Dk rTECH Ak To W.Tr ■ WW


Tekst og foto Mikkel Homann Carøe

GRATIS

SIKKERHEDSSOLBRILLER OG SAMARBEJDE MED 3M LandboUngdom uddeler gratis sikkerhedssolbriller til alle sine medlemmer. Både for at passe godt på medlemmernes øjne og for at sætte fokus på sikkerheden blandt unge i landbruget. Unge i landbruget har den største risiko for at havne i en arbejdsulykke. Det ønsker LandboUngdom at ændre, så unge kan få den bedst mulige start på et langt liv som arbejdende i landbruget.

I et samarbejde med 3M uddeler LandboUngdom derfor gratis sikkerhedssolbriller til alle sine nuværende og kommende medlemmer.

De gratis briller er kickstarten på en kampagne, hvor LandboUngdom vil øge fokus på unges sikkerhed i landbruget. Det er også derfor, der på de forrige sider er historien om Emil Foged.

Vi hjælper dig!

Få personalebrikkerne til at passe Jobstafet.dk – kvalificeret rådgivning/HR Rådgivning vedr. ansættelsesforhold og uddannelse Konfliktløsning og afskedigelser Udarbejdelse og/eller gennemgang af ansættelsesdokumenter Ansøgningsprocedure for udenlandske medarbejdere Rekruttering af danske og udenlandske medarbejdere Landbrugets største jobformidling!

Enhver virksomheds succes afhænger af medarbejderne!

8

Abonnér på PS-Nyt PersonaleService – og få 6 årlige PS-Nyt samt gratis hotline! Kontakt os på telefon 8740 8770


Har du som medlem ikke fået dine briller endnu, skal du tage kontakt til din lokalformand.

UNGE HAR ØGET RISIKO FOR AT HAVNE I EN ARBEJDSULYKKE I næsten 40 % af de anmeldte arbejdsulykker er skadelidte mellem 18 og 29 år, og aldersgruppen 18-24 år udgør alene en fjerdedel af ulykkerne. Det viser Arbejdstilsynet opgørelse af arbejdsskader for årene 2012-2016.

”De unge vil gerne det hele på den halve tid, og de har naturligt nok ikke erfaringen til at vide, hvornår de skal passe ekstra godt på. Man mangler ro og overblik. Og så kan det for nogle unge være svært at stille krav om at få grundig instruktion til en opgave og få stillet de rigtige værnemidler til rådighed,” siger Marianne Norup, der er arbejdsmiljøkonsulent hos SEGES. Udlevering af gratis sikkerhedssolbriller og den fremtidige fokus på unges sikkerhed i landbruget sker i

et samarbejde mellem LandboUngdom og virksomheden 3M. ”Samarbejdet med LandboUngdom giver os en mulighed for at komme tættere på de unge i landbruget. Det er vigtigt for os som virksomhed at give viden videre og få erfaringer igen fra dem, der bruger vores produkter, og vi glæder os til det fremtidige arbejde sammen med LandboUngdom,” siger Carsten Meyer, der er salgschef for 3M i Danmark.

Et sikkert match! 3M har et bredt sortiment af personlige værnemidler som sikkert og komfortabelt beskytter øjnene, åndedrættet, hørelsen, ansigtet og hovedet. Via vores samarbejde med LandboUngdom, ønsker vi at sætte fokus på sikkerheden i landbruget. Gratis kurser Korrekt brug og tilpasning af værnemidler er afgørende for din sikkerhed. Vi tilbyder derfor en række gratis online kurser. Se kommende kurser og tilmeld dig her: www.3M.co.uk/SOSwebinars

www.3Msikkerhed.dk

#3MScienceOfSafety

9


VM-stævnet blev afviklet på markerne ved gården Hofgut Einsiedel, der ligger cirka 30 kilometer syd for Stuttgart. I alt 53 pløjere stillede til start.

Tekst Mikkel Homann Carøe Foto ?

”Den værste placering, man kan få” Søren Korsgaard og hans vendeplov sluttede på en fjerdeplads til VM pløjning, der blev afholdt den 1. og 2. september i Tyskland. VM-debutanten Martin Lindberg Velling blev nummer 11 med sin standardplov. Skal man være glad for at være blandt verdens bedste pløjere, eller skal man være skuffet over at have misset en VM-medalje? Danskeren Søren Korsgaard vælger det sidste, efter han blev nummer fire til VM i pløjning. ”Det er den værste placering, man kan få. Det er rigtig, rigtig ærgerligt,” fortæller Søren Korsgaard umiddelbart efter konkurrencen. ”Jeg bliver nummer fire i stubjord, nummer fire i grønjord og nummer fire samlet. Altså i tre omgange så

tæt på en medalje, så chancen var der jo virkelig. Og det er også derfor, det er så skuffende.” Om sin pløjning fortæller Søren Korsgaard, at han overordnet set var glad for sin præstation, men nogle få fejl gjorde forskellen. ”Jeg laver en fejl i afslutning i grønjord, og det koster mig nok en medalje. Og lørdag i stubjorden havde jeg problemer med at køre lige, så det er skuffende,” siger Søren Korsgaard, der nu skal hjem og fordøje sin ’lige-ved-og-næsten-oplevelse’.

”Jeg er selvfølgelig stadig bidt af pløjning, men det er noget af en kamel at sluge. Jeg har virkelig brugt meget krudt og energi på pløjning i år og blandt andet taget fri fra arbejde for at træne, og så glipper det hele på målstregen. Jeg skal hjem og finde modet igen, for lige nu er det godt nok noget øv.”

FLOT PRÆSTATION AF DEBUTANT Den anden danske deltager var den kun 21-årige Martin Lindberg Velling, der med sin standardplov

Jeg har valgt en dyrlæge fra LVK, fordi jeg prioriterer både fag- og tværfaglighed højt. Med en besætning på 2000 søer og 7 sites, til tider med forskellig status, er det vigtigt, at kunne trække på flere dyrlæger i en situation med re-infektion eller lign. Jeg har igennem 20 år brugt LVK og har altid fået en kompetent og faglig dygtig rådgivning, og har samtidig mødt stor åbenhed for second-opinions. Det er meget vigtigt for mig.

Søren Overgaard, Hersom

10

www.lvk.dk

- mere end en dyrlæge


fakta

Suveræne vin

Konkurrencepløjning foregår både i stubjord og i grønjord. I hver kategori bliver pløjerne vurderet ud fra 12 forskellige faktorer på en skala fra 1-10. Pløjeren med den højeste samlede score er verdensmester. Det er blandt andet flækningen, sammenkastet og furens retning og pakning, der bliver vurderet.

dere Top 3 – sta ndardplov : 1. Eamonn Tracey, Irlan d, 402 point 2. Thomas Debes, Fran k rig, 375 poin 3. Ian Woo t ley, New Ze aland, 344 p o in t 11. Martin L indberg Vell ing, Danmark , 307,5 poin t Top 3 – ven deplov: 1. Thomas Cochrane, N ordirland, 4 2. John Wh 18 point eland, Irlan d , 381,5 poin 3. Marco A t ngst, Schwe iz, 388,5 po in t 4. Søren Kors gaard, Danm ark, 381 poin t

deltog i VM for første gang. Det store pløjetalent blev nummer otte i stubjord, nummer 12 i grønjord og fik dermed en samlet 11. plads, hvilket må betegnes som en succes. Selv er han dog ikke tilfreds.

Martin Lindberg Velling.

”Jeg kunne godt have gjort det bedre, og små fejl bliver godt nok straffet hårdt af dommerne på det her niveau. Jeg må hjem og træner noget meget, så jeg kan blive bedre,” siger

Danskerne kvalificerede sig til VM gennem LandboUngdoms DM, og LandboUngdom støtter også den danske deltagelse økonomisk.

”Det var en stor oplevelse at være med til et VM, og det har helt sikkert givet mod på mere pløjning.”

11


fakta

e: debattern Pointer fra

åde t ansvar – b > Alle har e også de skoler men , rv e v rh e ruget ejder i landb rb a r e d , e g un er er ns ejerform > Fremtide gede meget bro æld på ikke stifte g > Unge vil ligere åde som tid samme m

Politisk

Tekst og foto Mikkel Homann Carøe

debat

på Landsskuet LandboUngdom er meget mere end bajere og traktortræk. Det beviste LandboUngdom Region MidtVest endnu en gang til Landsskuet i Herning. Region MidtVest havde som altid en stand til Landsskuet i Herning, det er der ikke noget nyt i. Men denne gang have regionen lavet et helt specielt tiltag – nemlig en offentlig politisk debat.

Der blev afholdt to debatter med interessante mennesker i panelet, og mange af Landskuets gæster stoppede op for at lytte og opleve debatterne.

Vælg din landbrugsskole med omhu... Kan du lide at gå en tur i kostalden? Er du til store traktorer? Så er Kjærgård Landbrugsskole noget for dig! Her har vi eget landbrug og moderne maskiner.

GRUNDFORLØB: Del 1 og 2 August og januar

2. HOVEDFORLØB: Januar 2019

EUX - GRUNDFORLØB: August

PRODUKTIONSLEDER: August 19

Ring og hør nærmere til de enkelte dele af uddanelsen

1. HOVEDFORLØB: September

AGRARØKONOM: Januar 2020

Kjærgårdsvej 31 • 6740 Bramming Tlf. 75 17 29 00 • kjls@kjls.dk • www.kjls.dk

12


fakta

Deltagere

i debattern e var:

> Lone And ersen, form and for Familiela ndbruget > Michael B oas, Dansk Industri > Nikolaj Fo ldager, tidlig ere landman d > Anders K usk, landma nd fortsat i erhverv et > Jan Rode nberg, CEO og medejer af AC Farm ing > Troels Hy møller, selv stændig mælkepro ducent

Den første debat handlede om rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og den anden debat handlede om fremtidens ejerformer. ”Vi var meget overraskede over, hvor godt det gik. Der var positiv opbakning fra medlemmer, seniororganisationer og paneldeltagere,” siger arrangør Nikolaj Vadstrup Pedersen, medlem af bestyrelsen i Lemvigegnens LandboUngdom.

”Det var rigtig spændende både at arrangere og afholde, så jeg kan kun anbefale, at andre LU’ere prøver kræfter med at arrangere politiske debatter til store arrangementer. Vi ville jo gerne vise, at LandboUngdom er mere end traktortræk og vilde fester, og det synes jeg lykkedes,” afslutter Nikolaj Vadstrup Pedersen.

Vil du til tops? Tag næste skridt på Bygholm Vi tilbyder dig...

•Ho ved om å forløb 2 gang •Pro ret e d •Ag uktionsl rarøk e onom der

• Fokus på dig og DIN uddannelse • Fagligt højt niveau i undervisningen • Studieture, der giver dig nyt perspektiv • Stærkt socialt fællesskab og godt studiemiljø • Erfa-netværk, når du er færdig med uddannelsen Læs mere på bygholm.dk

BygholmBygholm

Landbrugsskole & Kursuscenter • Hattingvej 49 • 8700 Horse Landbrugsskole & Kursuscenter • Hattingvej 49 • 8700 Horsens Tlf.: 75621799Tlf.: •75621799 www.bygholm.dk • info@bygholm.dk • www.bygholm.dk • info@bygholm.dk

13


Der er mere mellem jord og bord Følg os pü Facebook, Twitter og lf.dk


Tekst Mikkel Homann Carøe

Ny app for medlemmer

Kommentarer eller inputs til den nye LandboUngdom-app? Skriv til info@landboungdom.dk eller ring på 8740 5000

Det skal være endnu sjovere og endnu lettere at være medlem af LandboUngdom. Derfor lancerer vi en ny medlemsapp. Er du medlem af LandboUngdom? Det er du jo nok, når du læser dette blad… Har du en smartphone? Det har næsten alle danskere – så nok også dig… Så er der virkelig godt nyt til dig! For i september lancerer LandboUngdom en ny app til alle sine medlemmer.

EN APP, DU KAN BRUGE TIL NOGET LandboUngdoms medlemsapp skal blandt andet gøre det lettere for dig at tilmelde dig arrangementer, bevise dit medlemskab med et digitalt medlemskort og få nyheder fra LandboUngdom direkte på din telefon.

”Vi har villet lave en app, som medlemmerne virkelig kan bruge til noget. Den skal have funktioner, som gør en forskel i medlemmernes hverdag. Den skal være en del af medlemmernes hverdag,” siger LandboUngdoms formand Thorbjørn Koefoed. I appen kan medlemmer kommunikere med hinanden, og hver lokalforening og region får deres egne superbrugere, der for eksempel kan oprette aktiviteter og udsende pushbeskeder. ”Appen skal ikke bare være noget, vi styrer fra centralt hold, som medlemmer og lokalforeninger så kan kigge på. Vi har gerne villet give appen ud til medlemmerne og de frivillige som et arbejdsredskab,” siger Thorbjørn Koefoed. LandboUngdom lancerede i 2017 første udgave af en medlemsapp.

De vigtigste funktioner i appen

rt Digitalt medlemsko ato sd sel fød Med billede, navn, er mm og medlemsnu iteter Tilmelding til aktiv de og fin n ka er Alle medlemm nter me ge ran -ar tilmelde sig LU ark nm Da i hele Pushbeskeder vigtigt Så du ikke går glip af nyt fra LandboUngdom

”Vi må erkende, at den første udgave havde en del børnesygdomme, og der har været en lang række udfordringer. Jeg er overbevist om, at vi i denne omgang har ramt noget tættere på bulls eye. Og jeg glæder mig til, at alle medlemmer kan få glæde af appen og få endnu mere ud af deres medlemskab af LandboUngdom,” siger Thorbjørn Koefoed.

HVORDAN FÅR DU DEN NYE APP? Jamen, du henter den da bare, hvor du plejer at hente dine apps. Den nye app hedder ”LandboUngdom”, og du kan downloade den både til iOS og Android.

Den gamle app hed ”LandboUngdom Medlems App”, og den vil blive slettet – for at fjerne den fra din egen telefon, skal du selv afinstallere den.

HVORFOR EN HELT NY APP? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Kunne man ikke bare opdatere den app, som LandboUngdom allerede har, tænker du måske… Begrundelsen er, at teknikken i den nye app, modsat den gamle, spiller direkte sammen med vores medlemssystem. Det giver en lang række fordele for både organisationen og dig som bruger. Så det er altså af tekniske årsager, at en helt ny app var nødvendig.

15


Se mere om DM i pløjning på dmplov.dk

Tekst Mikkel Homann Carøe Foto Flemming Thorsager

Danske pløjere

klar til Nordisk Mesterskab

på hjemmebane

Nordisk Mesterskab i pløjning afholdes i år i Danmark, og de rød-hvide deltagere har været samlet for at forberede sig til stævnet. Danmark stiller med et stærkt og rutineret hold af pløjere, når der til oktober er Nordisk Mesterskab i pløjning. Det danske hold har været samlet for at optimere forberedelserne til mesterskabet.

Det danske hold er meget spændt på, hvordan den nordjyske jord bliver at pløje i. Den megen regn i efteråret og tørken i 2018 har gjort, at græs og jord ikke nødvendigvis er, som den plejer at være.

”Selvom det er nogle unge drenge, så har alle på nær Magnus prøvet at pløje internationalt før, så vi ser da positivt frem mod Nordisk Mesterskab. Nu gælder det om at få trænet en masse derhjemme, og så skal

®

BouMatic og Strangko malkestalde - "no nonsens" produktionsanlæg, der leverer varen - hver dag! Hvis nøgleord for dig er høj effektivitet, stærkt management og lave driftsomkostninger, så er en malkestald fra BouMatic eller STRANGKO et sikkert valg. Du kan også vælge at mikse anlægget... Uanset hvad du vælger - garanterer vi, at du får et anlæg der kan præstere mere end de fleste... Ring og lad os få en snak!

Find din nærmeste forhandler på: www.boumatic.dk Boumatic A/S, Jernvej 2, 6900 Skjern Tel + 45 75 26 02 11 / Fax + 45 75 26 03 96 E-mail: agro@boumatic.dk - www.boumatic.dk

16

BouMatic


fakta Danske deltagere til Nordisk Mesterskab i pløjning Magnus Krejberg, junior standardplov Andreas Thorsager, junior standardplov Jens Jensen, junior vendeplov Rasmus Pedersen, junior vendeplov Peter Lindberg, senior standardplov Anders Larsen, senior standardplov

Det danske hold - fra venstre: Magnus Krejberg, Jens Jensen, Rasmus Pedersen, Kurt Nørrisgaard, Andreas Thorsager, Hardy Andersen og Peter Lindberg

de danske pløjere være gode til at bevare roen uanset jordforholdene til stævnet,” siger Flemming Thorsager, der var vært for samlingen op til Nordisk Mesterskab.

STOLTE TRADITIONER Danmark har stolte traditioner inden for pløjning, og målet er medaljer af guld i kampen mod deltagerne fra Norge, Sverige og Finland.

Trænere Kurt Nørrisgaard Hardy Andersen

Nordisk Mesterskab afvikles sammen med Danmarksmesterskaberne i pløjning den 26.-27. oktober 2018, og det er Region Vendsyssel LandboUngdom, der er arrangør. Stævnet afholdes i Børglum/Vrå-området.

17


fakta

Fredag den

2

6. oktober > Skole DM : > Nordisk M esterskab i pløjning i stubjord > DM for LU -pløjere i stu bjord Pløjevært: Niels Anders en Bredkærvej 54, 9760 Vrå

Lørdag den

Kom til

2

7. oktober > Nordisk M : esterskab i pløjning i grønjord > DM for LU pløjere - grø njord > DM for ve teranpløjere Pløjevært: Henrik Ove rby Gammel Vit trupvej 25, 9480 Løkke n Tekst Mikkel Homann Carøe Foto Vendsyssel LandboUngdom

DM i pløjning i Vendsyssel

DM OG NM I PLØJNING 26. - 27. OKTOBER

Der er garanteret god underholdning, sublim pløjning og masser af LandboUngdom-hygge, når Region Vendsyssel den 26. og 27. oktober arrangerer DM og NM i pløjning.

De frivillige LU-kræfter i det nordjyske har haft arbejdshandskerne på og fået arrangeret et stævne, som kun kan blive en succes. Eneste usikkerhedsmoment er vejret, og det er styregruppen og de mange frivillige trods alt ikke herre over. Ellers er der styr på sagerne, og både pløjere og tilskuere kan se frem til et spændende stævne. ”Vi glæder os til at tage imod pløjere og tilskuere. Vendsyssel arrangerede jo DM i traktortræk sidste år, så vi har prøvet noget lignende før, og så er det bare rigtig sjovt at planlægge. Så jeg er sikker på, det bliver et rigtig godt stævne,” siger Emil Hansen fra styregruppen bag DM og NM i pløjning.

18

HELE STÆVNET FLYTTES FREDAG AFTEN Stubjordspløjningen fredag og grønjordspløjningen lørdag bliver afholdt to forskellige steder, og det giver arrangørerne en ekstra omgang arbejde. ”Det hele skal flyttes, altså materiel, borde, bænke, udstillere og så videre. Så når konkurrencen er slut om fredagen, går vi i gang, og så er vi vel færdige ved midnatstid. Måske. Eller også arbejder vi, til vi bliver færdige. Det skal nok blive sjovt,” siger Emil Hansen. Begge pløjearealer ligger tæt på deltagernes midtpunkt Idrætscenter

Vendsyssel i Vrå, hvor overnatning og fest finder sted. ”Vi har lejet hele centeret, som er nyt og flot. Det har blandt andet motionscenter og en vældig morgenmad, og man kan benytte det hele. Jeg tror på, det bliver et rigtig godt sted at være for pløjerne,” siger Emil Hansen, der sammen med de andre i styregruppen har haft travlt med at lave diverse aftaler med samarbejdspartnere. ”Engel har sponsoreret jakker til alle hjælpere, Viking giver en hue, vi får øl fra Løkken Bryghus, og festen bliver en Claas-temafest med grønne drinks og det hele,” fortæller han. Vi ses i Vendsyssel!


Lars og Niels Pedersen:

“Viking genetik giver størst bundlinje” Avlsmål er højest mulig NTM Avlsstrategi fastlægges i samarbejde med Vikings avlsrådgiver Insemineringsplan sikrer størst mulig fremgang Effektiv og professionel sparring med Vikings inseminører

1.200

Jersey køer Ydelse: 9.800 kg EKM

Foto: Clausen Graphic

I/S Klovborg - Brønderslev v. Lars og Niels Pedersen


Vi skal gøre noget for at få nogle flere medlemmer, og det nytter ikke at gøre det, man plejer.

Tekst Mikkel Homann Carøe Foto Claes Orholt

Hvor hurtigt kan du skifte hjul på en bil? Sådan lyder udfordringen, når LandboUngdoms specialbyggede bil bliver stillet frem.

Er du medlem af LandboUngdom – og nyetableret? Så kan du få følgende tilbud: Gratis plusannonce på Jobstafet.dk på første stillingsopslag. Værdi 500 kr. Gratis abonnement på PS-Nyt i første etableringsår. Værdi 2.000 kr. (Nyhedsbreve og hotline-abonnement)

20

Ved første udarbejdelse af ansættelseskontrakt/ uddannelsesaftale får du 10 % rabat.

Telefon 8740 8770 info@landboungdom.dk


Den personlige konkakt og den gode snak er altafgørende, når LandboUngdoms lokalforeninger forsøger at få flere medlemmer. Odder-Skanderborg har fundet på et helt nyt tiltag, der skal få snakken i gang, når de er til arrangementer, messer og lignende.

mer. I hvert fald har det gjort, at flere ved, hvem LandboUngdom er,” fortæller Emil Vestergaard fra OdderSkanderborg LandboUngdom.

Ideen er simpel: En bil bliver stillet op, og så kan forbipasserende prøve kræfter med, hvor hurtigt de kan skifte et hjul. Fire bolte skal løsnes, hjulet skiftes og fire bolte igen spændes fast. De hurtigste kan klare det på cirka et halv minut.

Bilen er udlånt af det lokale autoophug, Børges Autoophug, og ombygningen og maling af bilen blev ordnet over to hyggelige aftener, hvor 10-12 LU-medlemmer arbejdede og hyggede sig. Alt i alt har lokalforeningen kun haft udgifter på cirka 1.000 kroner.

Odder-Skanderborg LandboUngdom har indtil videre haft bilen med til to arrangementer.

”Det har været sjovt både at bygge bilen og have den med ude, og det har helt sikkert givet noget god omtale. Jeg kan kun anbefale andre lokalforeninger og regioner at prøve nogle ting af. Vi har lavet den her bil, men det kunne jo ligeså godt være alt muligt andet,” siger Emil Vestergaard.

”Det har vist sig at være en god måde at komme i kontakt med potentielle medlemmer. Man har ligesom noget at snakke om. Og jeg tror da, det har givet et par medlem-

TÆNK NYT

GALAXY KIDS Høj slidst

yrke

God pasfo

rm 3 smarte f arver

F. ENGEL K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev · Tlf. 74 22 35 10 · Fax 74 22 35 19 · www.engel.eu

21


Tekst Mikkel Homann Carøe

Find dit næste job på ny jobstafet.dk Det bliver nemmere og mere effektivt at søge efter job på Jobstafet.dk, der er LandboUngdoms portal for job i landbruget. LandboUngdom vil hjælpe dig som medlem til at finde det perfekte match, så din karriere går den rigtige vej. Både nu og fremtiden. Nu lancerer vi en helt ny og moderne udgave af Jobstafet.dk. Det er i forvejen Danmarks største jobportal inden for landbruget, og målet er være den foretrukne portal, når der skal søges job eller søges medarbejdere inden for erhvervet. ”Vi har brugt lang tid på at udvikle og teste det nye site, og vi er meget stolte af resultatet,” fortæller LandboUngdom-konsulent Christina Bentzen, der er projektleder på det nye Jobstafet.dk.

HVAD ER NYT? Det nye Jobstafet.dk er gjort mere stilrent og moderne i forhold til det ”gamle” site, og det er meget nemmere for dig som bruger at finde rundt og få opfyldt dine behov. Også på mobil og tablet. Samtidig er der blevet tilføjet en masse funktioner, som gør vejen fra dig til dit drømmejob kortere. Når du søger efter job, kan du søge meget specifikt. Det betyder, at du kun ser jobs, som du geografisk set har lyst til at søge. Og du kan meget detalje-

”Vi glæder os helt vildt til, at LandboUngdoms medlemmer kan få gavn og glæde af sitet.”

ret søge inden for produktionstype, så du ikke bare filtrerer jobs ud fra kvæg, svin, planteavl osv., men nu også kan vælge for eksempel farestald, malkekvæg eller frøavl. Mulighederne for at oprette et effektivt CV, som arbejdsgiverne kan se, er også blevet betydeligt forbedret. Det er blandt andet nemt at indtaste tidligere arbejdssted og periode, som du løbende kan udbygge i takt med, at din erfaring udvider sig. Altså et CV, du kan bygge videre på, efterhånden som du tilegner dig flere kompetencer og mere erfaring. Vi ses på Jobstafet.dk

Søg mellem 17 5 jobs indenfor land bruget

Hvornår lanceres sitet?

Det nye jobstafet.dk bliver lanceret cirka samtidig med, at dette blad bliver smidt i postkasserne rundt omkring i Danmark sidst i september. Klik dig ind på Jobstafet.dk og få en god oplevelse.

Søg i 175 jobs

Opdater din profil

Har du en profil på Jobstafet.dk, skal du opdatere den, for at den passer til de mange nye muligheder på sitet.

22

Jobstafet.dk

– nyt site und ervejs


Tekst Ninna Juul Mathiesen Foto Ninna Dreyer Staugaard

Hvad f... glor I på? En gruppe unge står i en mark og glor ned i jorden. Nogen bukker sig ned og nærstuderer, plukker et strå og kigger interesseret på det. Andre står og sparker lidt i jorden. Men hvad er det egentlig, der foregår? En tirsdag aften i maj, hvor solen står højt på himlen, er 35 unge fra Odder-Skanderborg LandboUngdom samlet på Bjeragerhougaard. De er alle mødt op, fordi LandboUngdom har inviteret til Markvandring.

der pløjes, såes og i øvrigt dyrkes på landbruget. Deltagerne får rig mulighed for at stille spørgsmål og nærstudere de forskellige afgrøder. Det giver anledning til nogle gode snakke og erfaringsudveksling.

Deltagerne bliver inviteret ud til markerne, hvor en del af de forskellige afgrøder bliver fremvist af gårdejer Kim Møller. Kim introducerer deltagerne for nogle af de mange forskellige kornsorter, fem forskellige slags hvede for eksempel, der dyrkes på gården. Udover en intro til afgrøderne går snakken også om, hvordan

MEGET MERE END LANDBRUG

24

Et besøg hos Bodil og Kim Møller er ikke bare en tur i marken, det er så meget mere. Ægteparret driver gården sammen, og udover markafgrøder og produktion af slagtesvin, driver de også eget mølleri og

gårdbutik. Gårdbutikkens varer er af egen produktion - og et besøg værd. Ægteparret fortæller gerne om deres bedrift, og deltagerne fra LandboUngdom får den aften et indblik i, ikke bare et landbrug, men en meget spændende virksomhed.

HØJ FAGLIGHED LandboUngdom er så meget mere end store dæk og traktortræk. Titlen ”Markvandring” dækker over stor faglighed og ønsket om at lære og høre mere. Medlemmer fra LandboUngdom møder op, fordi det er deres


fakta Bjeragerhougaard > Ejes og drives af Bodil og Kim Møller > Landbrug ved Odder i Østjylland > Driver 200 hektar; hestebønner, frøgræs, hvede, byg, raps > Opdrætter slagtesvin og har ca. 500 søer > Har eget Mølleri > Gårdbutik med salg af råvarer fra egen produktion Markvandringen var arrangeret af Odder-Skanderborg LandboUngdom

fag og interesse, og de har et stort ønske om at suge ny og mere viden til sig. Men samtidig er der også den etablerede landmand, som meget gerne åbner op for sit landbrug, øser ud af sin viden, sin erfaring og deler tanker og ideer med de yngre landmænd. Det er så fantastisk et koncept.

TRADITIONEN TRO… Et arrangement med LandboUngdom slutter efter tradtionen altid med en god grillet pølset, og det bliver deltagerne denne aften på Bjeragergaard selvfølgelig heller ikke snydt for.

Markvandring er: > Undervisning > Erfaringsudveksling > Formidling af viden > ”Hands on” > Sociale fællesskab

Vision og værdier

Vi tror på fremtiden, hvor vi konstant vil arbejde på at være landmandens foretrukne samarbejdspartner ved at udvise og skabe grobund for: n Engagement n Korpsånd n Kundeorienteret adfærd n Kvalitet

n Købmandskab n Nytænkning n Ordentlighed n Troværdighed

170 år med vækst, kvalitet og resultater

7012 7030 · www.brdr-ewers.dk LEVER ANDØR TIL DANSK L ANDBRUG SIDEN 18 48

25


Tekst Morten Jensen Foto Privat

Baggrundsfoto: På besøg i landdistrikterne

Et Europa

for os alle Klar til afgang lige

Fem medlemmer af 4H og LandboUngdom har været i Skotland med Rural Youth Europe på Europa rally. Her mødtes de med omkring 100 mennesker fra 16 lande.

før boarding

Fokusområdet var ”Unges deltagelse lokalsamfundet”, da SAYFC (Scottish association of Young Farmers Clubs) i august var vært for Europarally på

e hold til Det dansk

26

n

eremonie åbningsc

Ninna og Natasja gør klar til præsentation af kampagne

Kilgraston School, der er en meget flot pigeskole. Europarally arrangeres af Rural Youth Europe.

LandboUn gdoms ud sendte Martin, M ette og Mo rten


den e hold til de dansk Det samle t e ff nale bu internatio

DET FAGLIGE Deltagerne udforskede fordele og ulemper ved ungedeltagelse, de definerede barrierer for unges deltagelse i landdistrikterne og lavede en plan for, hvordan disse barrierer skal nedbrydes.

DET SOCIALE Gennem ugen var der også en masse sociale arrangerementer, blandt andet den internationale buffet, hvor alle de forskellige lande tog lidt mad med. Der var alt lige fra leverpostej, tørfisk og chokolade. Derudover var der den ene aften keltisk dans - en slags skotsk folkedans - som blev akkompagneret af rigtige højlandsdansere fra SAYFC.

Emma på værtsbesøg

BESØG HOS UNGE LANDMÆND Den skotske værtsorganisation havde arrangeret landtur, hvor deltagerne blev delt op i to busser. Den ene bus kørte mod øst for at besøge præsidenten for unge britiske limousine-avlere, der var i gang med et generationsskifte. Og bussen kom også forbi et familielandbrug, hvor lokalsamfundet kan drive vedvarende energi i form af vindmøller. Den anden bus gik mod vest og kørte ud til en tidligere formand for den skotske LU-organisation, som var i gang med et generationsskifte. Han havde en slagtesvinebesætning og en campingplads. Det andet besøg i vest var hos en ung landmand, der havde lejet et landbrug af skovbrugskommissionen for en 10-årig periode.

Det dansk e hold me d Åris Bre ncis der var vo res buddy

Fredagen stod på var besøg ved værtsfamilier. Her havde deltagerne mulighed for at opleve landet og kulturen. Det var et rigtig godt tiltag, eftersom meget af tiden ellers foregik på skolen.

DANSKER I BESTYRELSEN FOR RURAL YOUTH EUROPE Morten Jensen var med til generalforsamling i Rural Youth Europe, hvor man skulle tage stilling til, hvad fremtiden skulle bringe - og hvem der skulle vælges ind i bestyrelsen. For første gang i flere år blev en dansker valgt ind til at repræsentere de nordiske lande herunder Danmark. Danskeren er Nicolai Olsen fra 4H’s landsledelse, der ankom om torsdagen og fulgte det danske hold resten af ugen.

Du kan kom

me med

LandboUngd om og 4H er sammen medlem af p araplyorgan isationen Rural Youth Europe, der dækker 500.000 med lemmer af de forskellige organisatio ner. Alle har fokus på un i landdistrik ge terne. Rural Youth Europe arra ngerer forskellige ar rangemente r, som du so LandboUngd m om-medlem ka n komme med til – for eksempel E uroparally.

27


Tekst Mikkel Homann Carøe Foto Jakob Mygind

LU hjalp Casper,

da han skulle i banken Casper Bech Poulsen er 25 år og selvstændig landmand. Hans engagement og netværk i Lemvigegnens LandboUngdom var blandt de afgørende faktorer, da banken skulle tage stilling til hans sag. Grisene bliver leveret som 7-kilos og forlader Casper Bech Poulsens bedrift som færdige slagtesvin. Svinene bliver passet og fodret i lejede bygninger, og den 25-årige landmand er ene om arbejdet. Sådan lyder Casper Bech Poulsens opskrift på at være ung, selvstændig landmand. Og som en ekstra krølle på historien har bygningerne været hans fars, indtil han gik konkurs i 2016. Nu lejer Casper dem af en lokal investor, og han kan dermed på bo sin fødeejendom. Uden at eje den.

Caspers snoede vej til livet som selvstændig er et godt bevis på, at man som ung ofte må tænke kreativt og innovativt for at få drømme om selvstændighed opfyldt. ”Allerede fra barnsben har det været drengedrømmen at blive selvstændig landmand. Min far har været selvstændig landmand i mange år, og jeg har fået det ind med modermælken,” fortæller Casper Bech Poulsen, der er bestyrelsesmedlem i Lemvigegnens LandboUngdom.

ImageIT

CheckIT

BANKEN LAGDE VÆGT PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE At Casper Bech Poulsen har fået sin drøm om at blive selvstændig til at gå i opfyldelse skyldes også LandboUngdom. Hans frivillige arbejde i organisationen havde betydning, da han skulle i banken. ”Da jeg var i banken og spørge, om jeg kunne låne nogle penge, så kom jeg med ikke ret meget selv. Der måtte jeg vise, hvad jeg trods min

Med apps fra Yara får du hurtigt og nemt hjælp i marken med at analysere indholdet af fx kvælstof i dine afgrøder eller identificere mangelsymptomer. Du kan læse mere på www.yara.dk

28


fakta

Casper Bec h Poulsen om Landbo Ungdom: ”Det er

et fællesska b, hvor alle har lyst til a t hjælpe alle . Det er lidt ligesom at komme in d i en stor familie. Og så synes jeg, at folk e r rigtig gode til at ta ge imod én – også når man komme r som ny.”

unge alder havde lavet og præsteret. Banken er nødt til at vurdere på, hvad man har lavet før, kan han andet end bare at sidde på en traktor eller bare passe grise?” siger Casper Bech Poulsen og fortsætter: ”De lagde meget vægt på, at jeg havde været ude at yde frivilligt arbejde både i den lokale fodboldforening og i LandboUngdom. Det er et godt hak at kunne sætte på sit CV, at man har været frivillig i LandboUngdom.”

BRUGER SIT LU-NETVÆRK Efter etableringen som svineproducent har Casper Bech Poulsen også kunnet drage nytte af LandboUngdomnetværket. ”LandboUngdom har givet mig et større netværk inden for mit eget erhverv, end jeg havde forestillet mig i første omgang,” fortæller han. ”Folk jeg kender fra LanboUngdom har tilbudt deres hjælp, og jeg bruger også mit netværk fra LandboUngdom, hvis jeg er i tvivl om noget.”

ELSKER LIVET SOM LANDMAND

FLERE UNGE SKAL VÆRE SELVSTÆNDIGE

Casper Bech Poulsen er vild med den afvekslende hverdag, han har. Så gør det ikke så meget, at fridage ikke rigtig er noget, der eksisterer.

Gennemsnitsalderen på selvstændige landmænd stiger og stiger – også selvom 25-åriger Casper Bech Poulsen selvfølgelig trækker gennemsnittet i den rigtige retning.

”Jeg har med levende væsener at gøre, og for mig er det en fryd at gå igennem mine stalde og se, at mine dyr har det godt. Og jeg elsker, at der sker noget nyt hver dag,” siger Casper Bech Poulsen og fortsætter: ”Jeg har så givet afkald på at smutte over til kammeraterne hver anden weekend. Og den lørdag, hvor foderanlægget er gået i stykker, og man hellere ville have hygget sig med kammeraterne eller ligget på sofaen, så synes man ikke lige, det er så meget værd. Men i hverdagen vil jeg sige, at det er det hele værd 99 procent af tiden.” ”Man skal gøre op med sig selv, om det er det, man brænder for. Om man er klar til det. Det er ikke kun fysisk, du skal være der, det er også psykisk.”

”Jeg håber, vi får et generationsskifte, hvor min generation får lov at komme ind nu,” siger Casper Bech Poulsen. 57 år. Det er gennemsnitsalderen på en selvstændig landmand. Det tal hed 52 i 1997. ”Der er rigtig mange, der har meget at byde ind med. Folk der kommer ud af uddannelsen i dag ved sindssygt meget. Om dyr, ledelse, strategi og økonomi. Der sidder en ny generation på spring, og jeg håber, de får lov til at komme ind, ligesom jeg har gjort.” Se vores videoreportage med Casper Bech Poulsen på lu.dk og LandboUngdoms facebookside.

UDDANNELSE MED DYR? TAG DYRELINJEN PÅ TECHCOLLEGE I AALBORG OG BLIV LANDMANDSUDDANNET MED SPECIALE I DYR På dyrelinjen får du fx: // Praktiske færdigheder i at håndtere og passe store og små dyr. // Viden om dyrs adfærd, velfærd samt sundhed og sygdomme. // Viden om foderproduktion og dyrs udnyttelse af fodermidler. // Viden om reproduktion og avl. Se mere om dyrelinjen på techcollege.dk

Struervej 70, 9220 Aalborg øst

29


TEMADAG TEMADAG || 22.11.20 22.11.2 Velkommen Velkommentiltilen endag dagom omdrømme, drømme,ledelse ledelseog ogatattræffe træffede derigtige rigtigevalg valg - -hvor hvorteori teorimøder møderpraktik praktikog ogjeres jeresfremtid fremtidereri fokus. i fokus.

PROGRAM PROGRAM 8.00-8.30 8.00-8.30

Brød, Brød, kaffe kaffe && netværk netværk

8.30-8.35 8.30-8.35

Velkomst Velkomst formand formand LandboUngdom LandboUngdom

8.35-8.45 8.35-8.45

Adm. Adm. direktør direktør LMO, LMO, Jan Jan Winther Winther

8.45-9.30 8.45-9.30

Fra Fra drøm drøm tiltil virkelighed virkelighed Virksomhedsrådgiver Virksomhedsrådgiver Rasmus Rasmus Riber Riber Rasmussen Rasmussen

9.30-10.15 9.30-10.15

Netværk, Netværk, Gårdråd, Gårdråd, Bestyrelse Bestyrelse && Strategi Strategi - hvad - hvad kræves kræves der der afaf fremtidens fremtidens landmand landmand Virksomhedsrådgiver Virksomhedsrådgiver Thomas Thomas Rasmussen Rasmussen ogog chefkonsulent chefkonsulent Torben Torben Wiborg, Wiborg, LMO LMO

10.15-10.30 10.15-10.30 Kaffe Kaffe ogog frugt frugt 10.30-12.00 10.30-12.00 Mød Mød 2-3 2-3 spændende spændende oplægsholdere oplægsholdere 12.00-12.45 12.00-12.45 Frokost Frokostogog netværk netværk 12.45-14.15 12.45-14.15 “LMOnopolet” “LMOnopolet” LIVE LIVE Kender Kender dudu din din type? type? - Hvad - Hvad indeholder indeholder du? du? Lær Lær dig dig selv selv atat kende kende ogog brug brug den den indsigt indsigt konstruktivt. konstruktivt. Virksomhedsrådgiver Virksomhedsrådgiver Rasmus Rasmus Riber Riber Rasmussen Rasmussen ogog ledelsesrådgiver ledelsesrådgiver Britt Britt Lützhøft Lützhøft Rønberg Rønberg 14.15-14.45 14.15-14.45 Kaffe Kaffe ogog kage kage 14.45-15.15 14.45-15.15 LandboUngdom LandboUngdom >> << Landboforeningen Landboforeningen VilVil I have I have indflydelse? indflydelse? Har Har dudu enen holdning? holdning? 15.15-15.55 15.15-15.55 3 3 x beliggenhed x beliggenhed LandboGruppen LandboGruppen Finn Finn Damkjær Damkjær Pedersen Pedersen && Casper Casper Husted Husted 16.00 16.00

Evaluering, Evaluering, ogog afslutning afslutning

Dato: Dato: Tirsdag Tirsdag 20. 20. november november 2018 2018 frafra kl.kl. 8 til 8 til 1616 Sted: Sted: LMO, LMO, Trigevej Trigevej 20, 20, 8382 8382 Hinnerup Hinnerup Tilmelding Tilmelding senest senest den den 1. november 1. november 2018: 2018: Lene Lene Mouritsen Mouritsen Møller, Møller, LNM@seges.dk LNM@seges.dk Pris: Pris: Gratis Gratis atat deltage deltage forfor AØ-studerende, AØ-studerende, jordbrugsteknologer jordbrugsteknologer ogog medlemmer medlemmer afaf LandboUngdom. LandboUngdom.


t y n t

2017 r

KO

Insta

Følg os her:

LU optimerer samarbejdet med landbrugsskolerne

LandboUngdom har lavet justeringer af det nuværende koncept ”Elevtiltag”. Det er vores mål at disse justeringer er med til at skabe endnu bedre oplevelser for de unge på landmandsuddannelsen. Det er LandboUngdoms hensigt at professionalisere samarbejdet mellem organisationen LandboUngdom og den enkelte skole. Det lokale samarbejde vil forsat være i fokus, og vi vil som organisation vil fortsat støtte de lokale LU-foreninger i et samarbejde med den enkelte skole.

www.facebook.com/ landboungdom

Giv dine fotos et hashtag på Instagram #LU eller #LandboUngdom

Bestyrelsen som holdsport

Det traditionsrige LUKSUS-kursus afholdes i år den 3. og 4. november på Pindstrup Centret, og LandboUngdoms kursus- og aktivitetsudvalg har besluttet, hvad temaet i år skal være. Overskriften for weekenden er ”Bestyrelsen som holdsport”. Hvordan spiller man hinanden bedre? Hvordan rekrutterer man de rigtige bestyrelsesmedlemmer? Hvordan bliver det endnu sjovere at være i en LandboUngdom-bestyrelse? Det bliver du klogere på, hvis du tilmelder dig LUKSUS via landboungdom.dk inden 19. oktober.

Det nye samarbejde bliver implementeret på skolerne i løbet af 2018, og elever og relevante LU-frivillige bil blive orienteret løbende.

Læs om DM i traktortræk

DM i traktortræk 2018 den 8. september blev afholdt efter dette blad blev sendt i trykken. Du kan læse om stævnet og se resultater på lu.dk og på DM i traktortræks Facebook-side.

55. årgang, nr. 4, 2018 ISSN: 1604-6498 UDKOMMER februar, april, juni, september, november, januar. DEADLINE NÆSTE NR. 5. oktober UDGIVER LandboUngdom Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N Tlf. 8740 5000 Fax 8740 5010

LÆSERKREDS Alle medlemmer af LandboUngdom, landbrugsskoler, konsulenter m.v. REDAKTION Ansvarshavende Hans Jørgen Hvitved 8740 5500, hjhv@seges.dk Redaktør Mikkel Homann Carøe 8740 5597, mhca@seges.dk Redaktionen forbeholder sig ret til at korte og redigere indsendte artikler.

ABONNEMENT Mikkel Homann Carøe 2911 8477, mhca@seges.dk

TRYK Landbrug Øst OPLAG 4.200 eksemplarer

Abonnementspris 175,- kr. pr. år incl. moms. Ændring af adresse sker hos postvæsenet og LandboUngdom. ANNONCER Mikkel Homann Carøe 2911 8477, mhca@seges.dk GRAFISK OPSÆTNING HELDINGgrafiker.dk 2139 0689

AL HENVENDELSE TIL

Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N Ændringer vedr. abonnement ring venligst 8740 5522

31


OM.DK D G N U O B D AN Klik ind på L li’r medlem b u d – ig d ld og tilme me! med det sam

Feste r

Landboungdom er: > Landbrugsuddannelse > Rejseoplevelser > Politik > Fester > Kærester > Kanon kammeratskab > Pløjning > Faglighed

> Traktorbrøl Fællesskab > Madlavning > ERFAgrupper > Modeshow > Julefrokoster > Spændende bedriftbesøg > Koncerter og kurser > Lederuddannelser

Og frem for alt fedt fællesskab!

Faglighed

m e l d e m B– olg fiåv3000 nye venner

Det koster kr. 300,at blive medlem

Insta

www.facebook.com/ landboungdom

Giv dine fotos et hashtag på Instagram #LU eller #LandboUngdom

www.landboungdom.dk

LU Bladet 4 2018  
LU Bladet 4 2018