Page 1

‌ zamisel

Made in Denmark by Malte Haaning Plastic A/S


...Zabavno in ustvarjalno

Kaj je HAMA? Na�a zamisel temelji na barvitih perlicah z luknjicami in plo� cah ˇ z nastavki – konicami za nizanje perlic. Z nizanjem perlic na plo� co ˇ lahko naredite preproste ali zahtevne motive. Perlice lahko dodajate na plo� co ˇ tako dolgo, dokler ne ustvarite �elenega motiva. Perlice lahko prestavljate tako dolgo, dokler jih ne zalikate. Ko perlice zalikate, jih ni mo cˇ ve cˇ prestavljati. Ce boste likali pazljivo, boste plo� ce ˇ lahko uporabljali neomejeno dolgo. Polo�ite likalni papir cez ˇ va� motiv. Uporabite domaˇci likalnik, ki zlije ali raztopi perlice. Ko se po nekaj minutah perlice ohladijo, lahko odstranite likalni papir in motiv s plo� ce. ˇ Sledite navodilom in poskrbite, da bo likala vedno le odrasla oseba.

Zakaj se naj otroci igrajo s HAMA? Medtem, ko se otroci igrajo s HAMA perlicami, razvijajo svoje motoriˇcne sposobnosti, se uˇcijo se �teti, povezujejo barve, prepoznavajo geometrijske like, stopnjujejo svojo kreativnost in vztrajnost. Hama je primerna za otroke vseh starosti, vse od nerodnih poskusov kontroliranja prstov pa do odraslosti, ko slikanje s perlicami postane samo-ekspresiven hobi in ne slu�i veˇc le kot uˇcni pripomocek. ˇ Razen tega je program narejen tako, da otroci razmi�ljajo le o tem, kako se igrajo in kako se s HAMA cudovito ˇ zabavajo.


...Zabavno in ustvarjalno

Kaj ponuja HAMA? S HAMA dobite v �iroki raznolikosti barv obse�en niz perlic in desk. Z namenom, da posodobimo na�o zamisel pa vam vedno znova predstavljamo nove plo� ce ˇ privlaˇcnih in zanimivih oblik. Znotraj niza perlic lahko izbirate med tremi razliˇcnimi velikostmi.

48 barv – v premeru 2.5 mm

Ker so perlice majhne, boste lahko naredili zelo natanˇcne in prefinjene vzorce in motive. Ustavi vas lahko le pomanjkanje domi�ljije. Ta velikost je priporocljiva ˇ za otroke stare deset let in ve c, ˇ zato se jo poslu�uje tudi veliko starej�ih ljudi.

55 barv – v premeru 5.0 mm

Ta velikost perlic je pri vseh starostnih skupinah najbolj priljubljena. Priporo cljiva ˇ je za otroke stare pet let in veˇc, saj imajo ti otroci dobro razvite motoriˇcne sposobnosti. Otroci in odrasli se ob tem, ko nizajo perlice, ko jih likajo, ko uporabljajo svojo domi�ljijo ali, ko pri tem uporabijo HAMA bro�uro z razliˇcnimi vzorci, zelo zabavajo.

me�ane barve – v premeru 10 mm

Maxi perlice smo razvili za mlaj�e otroke, ki potrebujejo veˇcje perlice. Namenjene so za otroke v starosti od tri do pet let, ki �e nimajo dobro razvitih motoriˇcnih sposobnosti. Je primerna velikost za igralne skupine, jaslice ali pred�olske razrede. Z namenom, da poenostavimo igranje, ponujamo tem skupinam tri razliˇcne barvne me�anice po 19 barv.


...Zabavno in ustvarjalno

Zakaj likamo HAMA perlice? Otroci radi izdelujejo in dajejo darila, HAMA perlice in plo� ce ˇ pa jim to, na cenovno ugoden naˇcin, omogoˇcajo. Star�i in stari star�i po vsem svetu jim to z likanjem sestavljenih motivov lahko omogocijo. ˇ To je najpopularnej�i naˇcin igranja s HAMA perlicami. Moramo pa poudariti, skorajda ukazati, da naj lika vedno le odrasla oseba, ki naj bo pozorna na primerno temperaturo likalnika. Zaradi treh razliˇcnih velikosti perlic, upo�tevajte navodila za likanje. Ce uporabljate Hama likalni papir, vam je uspeh zagotovljen. Upo�tevajte ta preprosta navodila:

Iz perlic oblikujte �eleni motiv.

Motiv prekrijte s prilo�enim likalnim papirjem in upo�tevajte na�a pravila likanja za vsako velikost perlic.

Ko se po nekaj minutah perlice ohladijo, odstranite motiv s plo� ce. ˇ Z motivom se zdaj lahko igrate, ga obesite na okno, postavite na mizo,… itd.


...Zabavno in ustvarjalno

Plo� ce ˇ in bro�ure z vzorˇcki Ponujamo vam �iroko raznolikost plo� cˇ ter na�o osnovno plo� co ˇ (234), s katero lahko povezujete deske med seboj in naredite zelo velike motive. Osnovne MIDI plo� ce ˇ obstajajo tudi v prozorni razliˇcici, tako da lahko plo� co ˇ polo�ite na vzorcni ˇ list, kar �e olaj�a oblikovanje motiva. Vse MAXI plo� ce ˇ so prozorne, tako da lahko mlaj�i otroci la�je sledijo vzorcu pod desko. Zapomnite si: Ce boste likali previdno, boste lahko plo� co ˇ uporabljali neomejeno dolgo. Vsakemu izdelku HAMA je prilo�ena zlo�enka z nekaj primeri motivov, ki jih je moˇc izdelati na prilo�enih plo� cah. ˇ Za zahtevnej�e smo pripravili ‘Knjigo idej’, ki vsebuje �iroko raznolikost motivov, idej in predlogov. Na voljo so vam Knjige idej za vse velikosti perlic.


...Zabavno in ustvarjalno

Kreativno Hama je ultimativna igraˇca pri kateri uporabljate obe polovici mo�ganov hkrati. Tak�ne igraˇce, kjer morajo otroci, da pridejo do re�itve, uporabiti obe polovici mo�ganov hkrati, so zelo redke.

Pouˇcno Hama perlice trenirajo koordinacijo roke-oˇci. Otroci se nauˇcijo prepoznavati in povezovati barve, pobirati in natanˇcno name� cati ˇ majhne predmete ter loˇcevati med razliˇcnimi oblikami. HAMA nudi plo� ce ˇ z abecedo in �tevilkami ter nauˇci otroke, stare od pet do sedem let, crk ˇ in �tevilk. Otroci se bodo seznanili z geometrijo, saj boste na�li plo� ce ˇ tudi v razliˇcnih geometrijskih likih.


...Zabavno in ustvarjalno

Cisto HAMA perlice ne po�kodujejo oblek ali pohi�tva. Ce bi se sluˇcajno kak�na perlica zna�la v pralnem stroju, bo le-ta �la skozenj brez kak�nih okvar. Likalni papir pri uporabi ne bo pustil made�a na likalniku.

Varnost HAMA proizvodi so uspe�no opravili vse pomembne varnostne teste. Ni vzroka za alarm, ce ˇ otrok sluˇcajno pogoltne kak�no perlico. Perlice so gladke in nimajo ostrih robov, zato bodo varno �le skozi otro�ki prebavni sistem. Za perlice uporabljamo visokokvalitetno stopnjo polietilena.

Zabava K zabavi lahko dodamo �e �ive barve, zanimive oblike in spodbujanje domi�ljije.


HAMA lahko najdete na internetu in v veˇc kot 50 dr�avah po svetu. Otroci se lahko prikljuˇcijo klubu HAMA tako, da se registrirajo na HAMA spletni strani. Tam boste na�li tudi vse HAMA proizvode. Na� cilj je, razviti izdelke visoke kakovosti. Imeti morajo dobro igralno vrednost in pouˇcen kontekst, ki se poda k otrokovi kreativnosti. Izdelki morajo zagotavljati zadovoljno in zabavno igro.

99108

Hama zamisel SI  
Hama zamisel SI