Page 1


Kas ir tiešā pirkšana? Ekoloģiska pārtika ir pieejama katram pilsētniekam par pieņemamu cenu, ja vien viņš ir gatavs ieguldīt savu iniciatīvu! Tiešā pirkšana ir pircēju organizēta regulāra pārtikas iegāde no vietējiem zemniekiem, neizmantojot starpnieku pakalpojumus, bet ieguldot savu laiku un dalību. Var teikt, ka tā ir alternatīva lielveikaliem, lauksaimniecības produktu izplatīšanai, kas nodrošina to, ko industriālā pārtikas rūpniecība nespēj un nespēs piedāvāt: tiešu, personisku kontaktu ar pārtikas audzētāju – lauksaimnieku. Šī sistēma jau vairāk kā 10 gadus rezultatīvi darbojas visā pasaulē. Tā ir izplatīta Itālijā, Japānā, Francijā, Vācijā u.c. valstīs. Pastāv dažādi tiešās pirkšanas veidi. Pircēji ar zemniekiem vienojas par konkrētu tiešās pirkšanas veidu, kas abām pusēm liekas visizdevīgākais.

2


Tiešās pirkšanas veidi: pārtikas grozu „abonēšana” Reizi nedēļā viena vai vairākas bioloģiskās saimniecības, kuras ražo plašu sortimentu, piegādā pircējiem produktu grozu. Groza izmērs un cena paliek nemainīgi, taču tā saturs mainās atkarībā no gadalaika un pieejamās ražas. Lauksaimnieks un patērētāji kopīgi vienojas par taisnīgu un abām pusēm izdevīgu pārtikas groza cenu. Lauksaimniekiem šāds modelis ir ērts, jo var komplektēt grozus no tā, kas tajā brīdī ir izaudzis un svaigs. Bet pieejamiem produktiem ir jābūt daudzveidīgiem, lai groza saturs pircējam neapniktu un ar tajā iekļautajiem produktiem pircējam (ģimenei) pietiktu nedēļai.

3


Pasūtīšana pēc saraksta Pircēju grupa atrod vairākas bioloģiskās saimniecības, kuras spēj nodrošināt pēc iespējas plašāku produktu sortimentu, un vienojas par regulāru pārtikas piegādi. Tiek izveidots visu iegādājamo produktu saraksts; pircēji pēc kārtas nodrošina dežūras – regulāri aktualizē pieejamo produktu sortimentu, apkopo un nosūta jaunos pasūtījumus saimniecībām, un noteiktajā laikā un vietā sagaida lauksaimniekus. Dežuranti arī pieņem un atzīmē sarakstos saņemto produkciju un sadala to katram pircējam atbilstoši viņa veiktajam pasūtījumam. Pircējs katru nedēļu saņem tieši tos produktus, kurus ir pasūtījis, bet jārēķinās ar to, ka individuālā komplektācija sarežģī pasūtījuma komplektēšanu un ir kompleksāks pasākums, prasa vairāk koordinēšanas, organizatoriskā darba un iesaistīto pušu laiku. Par veidu, kā nauda tiek nodota lauksaimniekiem, katrs pulciņš vienojas atbilstoši iespējām. Sistēma darbojas uz dalībnieku iniciatīvas ieguldījumus, vienīgi laiku.

4


Tiešajā pirkšanā ieguvēji ir visi! Vide: pārtika tiek ražota ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, nepiesārņojot augsni, gaisu un ūdeņus; vide netiek noslogota ar lieku transportu, iepakojumu un pārprodukciju; tiek nodrošināta otrreizēja taras izmantošana; notiek savstarpējā informācijas apmaiņa par aktualitātēm vides jautājumos. Pircējiem: tiešā pirkšana ir alternatīva lielveikalu kultūrai, kas pieradina pie jauniem ēšanas paradumiem, kas ne vienmēr ir veselīgi, turklāt tie veicina identitātes zaudēšanu; tā kā tiešajā pirkšanā nav starpnieku un pārpircēju, lauksaimnieki ar pircējiem veido ilgtermiņa draudzīgas un personiskas attiecības, kas patērētājos raisa uzticību vietējiem eko produktiem; tiešajā pirkšanā produktu cena ir atbilstoša, nav izdomāta, “pasaules tirgus cenas” diktēta; pircējiem ir pārliecība par pārtikas kvalitāti un izcelsmi, jo ir būtiski zināt ne tikai to, no kurienes produkti ir nākuši, bet arī to, kas ir cilvēks, kas par tiem ir rūpējies! pircēji var justies droši par to, ka rūpējas ne tikai par savas ģimenes veselīgu un svaigu uzturu, bet arī par vides tīrību un saglabāšanos. 5


Lauksaimniekiem: iespēja regulāri saņemt adekvātu samaksu par ieguldīto darbu un gandarījumu no laimīgiem pircējiem, kas stiprina ticību, ka viņu darbs ir vajadzīgs; ir pircējs, ir subsīdijas; var justies droši par nākotni.

Sadarbības pamatprincipi Vienkāršums un regularitāte Tiešās pirkšanas grupas dalībnieki tiekas regulāri, noteiktā laikā un vietā, tāpēc nepieciešams ērts un vienkāršs sadarbības modelis. Piemēram, Francijā katrā grupā iekšējā kārtība atšķiras, bet svarīgi, lai katram grupas dalībniekam būtu skaidri zināmi produktu pasūtīšanas termiņi, saņemšanas mehānisms, savlaicīgi saplānots dežūru grafiks. Savukārt lauksaimniekam jāvar nodrošināt kvalitatīvi produkti katru nedēļu. Tāpat jāvienojas ar lauksaimnieku par ērtāko naudas nodošanas veidu. Tuvums Vienā grupā apvienojas tie, kuri dzīvo vai strādā tuvumā. Ja tālu jāiet vai jābrauc pēc pārtikas katru nedēļu konkrētā laikā, tas apnīk.

6


Uzticība Ilgstošas, uz uzticību balstītas attiecības starp ražotāju un pircēju ir gan prasība, gan arī rezultāts – galu galā, lauksaimnieks ir atkarīgs no saviem pircējiem – līdz ar to viņš centīsies pēc labākās sirdsapziņas, jo audzē pavisam konkrētam Pēterim, Annai vai Marijai. Pilsētnieki arī labi pazīst savu lauksaimnieku un viņa saimniecību. Tiek rīkotas vizītes saimniecībā, lai redzētu, kas tiek audzēts, kā ražots (cik tīra ir ceptuve, sierotava, kūts). Pilsētnieki saņem svaigus produktus par zemāko iespējamo cenu, jo tradicionāli pircējam ir jāmaksā arī par to, ko saimniecībai neizdodas pārdot, bet šeit produkcijas pārpalikuma vienkārši nav. Saimniecībai nav starpnieku, mārketinga izdevumu, bet transportēšanas un glabāšanas izdevumi ir samazināti līdz minimumam. Lauksaimnieks ir drošs par savu nākotni, jo skaidri zina, ka visam, ko viņš izaudzēs, būs noiets. Tātad gan riskus, gan ieguvumus kopīgi dala gan lauksaimnieki, gan patērētāji. Brīvprātība Koordinēšanas darbu pircēji veic brīvprātīgi, ieguldot tajā savu brīvo laiku un veidojot secīgas dežūras.

7


Entuziasms Lai grupa uzsāktu darbību, nepieciešami divi vai trīs entuziasti, kuri ir patiesi aizrāvušies ar tiešās pirkšanas grupas ideju. Vēlams, lai šie entuziasti cits citu morāli atbalsta pirmos mēnešus, jo paiet laiks, kamēr arī citi cilvēki izprot un pieņem tiešās pirkšanas principus. Vēlams, lai entuziasti „audzinātu pircējus” un turētos pie galvenajiem principiem. Paradumu maiņa Tiešā pirkšana krasi atšķiras no ierastās iepirkšanās tirgū vai lielveikalā. Pircējam jāiemācās saplānot nepieciešamie produkti nākamajai nedēļai. Tāpat reizēm nākas būt radošam, lai gatavotu maltītes no tā, kas konkrētajā brīdī ir pieejams sezonāls. Draudzība Šīs kustības ētika sevī ietver ne tikai produktu pirkšanu, bet arī draudzīgu attiecību uzturēšanu, kopīgas talkas, regulāras tikšanās piegādes dienās utt.

8


9


10


10 soļi tiešās pirkšanas grupas izveidē: 1. Atrodi domubiedrus, ar kuriem vēlies izveidot tiešās pirkšanas grupu. 2.

Kopīgi apziniet grupas darbības principus un katra dalībnieka iespējas piedalīties.

3. Atrodiet pietiekami lielu telpu, kurā regulāri var atrasties vairāki cilvēki un ir vieta produktu kastu novietošanai, kā arī ir brīvi pieejams ledusskapis. Ja nepieciešams, vienojaties grupā par regulāru ikmēneša biedru naudas apjomu elektrības vai simboliskas īres apmaksai. 4.

Meklējiet tiešās pirkšanas grupai vistuvākos Latvijas bio lauksaimniekus un piedāvā viņiem kļūt par jūsu grupas regulārajiem piegādātājiem! Bio lauksaimnieku kontakti šeit: www.bioinfo.lv Aiciniet savu piegādātāju iesaistīt arī citus bio lauksaimniekus, kas darbojas tajā pašā rajonā – tas samazinās piegādes izmaksas un grupai būs plašāks produktu sortiments.

5. Vienojieties ar lauksaimniekiem par laiku vienu reizi nedēļā, kad piegāde iespējama visiem lauksaimniekiem un šis laiks ir izdevīgs arī grupas biedriem. 11


6.

Vienojieties ar lauksaimniekiem par samaksas veidu. Visērtākais veids – grupas biedri par saviem produktiem maksā tos saņemot un savāktā nauda tiek nodota lauksaimniekiem nākamajā piegādes reizē. Ja izvēlaties šo veidu – jāpadomā, kur glabāt naudu līdz nākamai pasūtījuma reizei!

7.

12

Izveidojiet dežurantu grafiku ar iespēju pierakstīties dežūrām vairākus mēnešus uz priekšu. Grafikā jābūt katra dežuranta kontaktinformācijai un tam jābūt brīvi pieejamam visiem jebkurā laikā. Lai katru reizi veiksmīgi notiktu produktu pasūtīšana un saņemšana, nepieciešami šādi dežuranti (var mainīties ik reizi, kad notiek pasūtījums): pasūtījuma dežurants – pirms pasūtījuma sazinās ar lauksaimniekiem, noskaidro jaunumus un sagatavo jauno produktu piedāvājumu grupas biedriem; šķirošanas dežurants – šķiro uz vietas atvestos produktus pa individuālajiem pasūtījumiem; izsniegšanas dežurants – izsniedz produktus un iekasē naudu no grupas biedriem. Lai tiešās pirkšanas grupa darbotos pilnvērtīgi, to nodrošina: organizatoriskais dežurants – organizē braucienus un talkas pie lauksaimniekiem, grupas sanāksmes un ballītes; saimnieciskais dežurants – atbild par jebkuriem saimnieciskiem jautājumiem, kas skar grupas darbību (biedru naudas, elektrības samaksa, telpu īre, grozu vai kastu iegāde u.c.);


taras dežurants – nodrošina, ka tukšās burciņas atkal tīras atgriežas pie lauksaimniekiem. Vairāk par dežurantu veidiem un to pienākumiem skaties - www. tiesapirksana. lv

8.

Apkopojiet lauksaimnieku piedāvājumu tabulā, kuru ir ērti izsūtīt grupas biedriem pasūtījuma veikšanai un kurā iespējams ierakstīt summu un aprēķināt izmaksas. Veidojiet savas tiešās pirkšanas grupas dežurantu grafikus un pasūtījuma tabulas bez maksas www. tiesapirksana. lv

9.

Vienojaties savstarpēji par produktu novietošanas veidu līdz pasūtījuma saņemšanai. Ērtākais veids – vienādas kastes vai grozi, kurus iespējams ērti salikt vienu otrā pēc pasūtījumu izsniegšanas.

10.

Organizējiet pirmo pasūtījumu kā produktu degustāciju un nodrošiniet iespēju iepazīties ar lauksaimniekiem un arī pārējiem grupas biedriem!

Vairāk par tiešo pirkšanu skaties www. tiesapirksana. lv 13


Tiešās pirkšanas dalībnieku atsauksmes Reinis Prēdelis, arhitekts “Secināju, ka galvenais ir kopienas sajūta. Kolektīva iesaistīšanās, no kuras visiem iesaistītajiem ir labums. Protams, paši produkti un fakts, ka viss ir pašu latvju gādāts, ir neapstrīdams līdzarguments, kāpēc esam šeit. Bet lielais uzsvars no manas puses tieši būtu uz mazās kopienas raksturu, kas var izaugt par tīklu, kas sevī ietvers veselu nācijas atmodu.” Andis Alksniņš, arhitekts “Man ir tā, ka galvenais ir salīdzinoši tīra pārtika, kuras audzēšanā netiek izmantotas ķimikālijas. Jo mazāk iejaucamies šajos dabas procesos, jo labāk! Vēl patīkami apzināties, ka ir vēl līdzīgi domājoši cilvēki, kas labprāt iegādājas šāda veida produkciju! Respektīvi - kam nav vienalga, ko viņi lieto uzturā! Protams, nevar nepieminēt arī salīdzinoši izdevīgās cenas (eko pārtikai), kas kopsummā samazina izdevumus. Vieni vienīgi ieguvumi!”

14

Alīse Nīgale, „Liels un mazs” direktore “Tas ir pavisam vienkārši – izvēloties tiešo pirkšanu, mēs iegūstam labus produktus par saprātīgu cenu, kuru izcelsmei jebkurā gadījumā uzticos vairāk nekā tam, ko varu nopirkt tirgū vai veikalā.”


Elīna Berklava, radošā uzņēmēja “Augstvērtīga pārtika par labu cenu, kurai pievienotā vērtība ir cilvēciskas attiecības (pārdevēju un pircēju starpā). ” Marta Prēdele, studē Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā “Protams, ka ieguvums neaprobežojas vien ar labas, veselīgas pārtikas iegūšanu. Mani fascinē tas enerģētiskais spēks, ko ietver šie produkti, jo zemnieki tos gatavojot un iepakojot taču personīgi domājuši par mums, mūsu pulciņu. Tā centība un cilvēka personīgā roku darba pieskāriens man ir ļoti svarīgs. Arī tas, ka produkti pie manis nonāk „pa tiešo”, nestāvot veikala plauktos, kur cilvēki ar savām domām, vārdiem un klātbūtni maina enerģētisko kvalitāti, man ir ļoti svarīgi. Kaut visu uzturam un sadzīvei nepieciešamo varētu vienkāršā veidā iegūt tā, „pa tiešo” no autora. :) Mani priecē, ka esam pulciņš, kur visi ir aicināti līdzdarboties un nākt klajā ar savām idejām, ko uzlabot vai mainīt. Mani tas radoši atraisa, jo vienmēr var labāk, ērtāk, dažādāk utt.” Kristīne Blodone, darbojas reklāmas nozarē „Patriotisms un līdzdalība – tā es vēl definētu tiešās pirkšanas kustību, kur tās dalībnieki atbalsta tieši Latvijas bio zemniekus. Līdzdarbojoties – apzinot piedāvājumu, izdalot produktus – esmu piederīga pozitīvai kopienai – Miera ielas pulkam.”

15


Kur atrast bioloģiskās saimniecības? www.bioinfo.lv - meklē bioloģiskās saimniecības Latvijā pēc atrašanās vietas vai ražota jiem produktiem www.videskvalitate.lv sadaļā “Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija” www.stc.lv sadaļā “Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācija” www.pvd.gov.lv sadaļā “Reģistri > Atzīto un reģistrēto uzņēmumu saraksti > Kontroles institūcijās reģistrētie bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi”

Vairāk informācijas: www.bioinfo.lv, bioinfo@bioinfo.lv, t. 27815545 Madara Mežviete, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, madara@ekoprodukti.lv, t. 28676596 www.tiesapirksana.lv; www.kadzi.lv; www.ekovirtuve.lv Zane Ruģēna-Bojāre, zane@kadzi.lv, t. 29326931 Elīna Zuša, elina@kadzi.lv, t. 26422672

16

Tiešās pirkšanas rokasgrāmata  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you