Společnou cestou A

Page 1

S P O L E ト君 O U C E S T O US P O L E ČN O U C E S T O U o r o z u m ěn í …můžeme kráčet díky vzájemné důvěře a p , b t í ží t r a c h čímž překonáme řadu o . Nemáme s , protože se p ří t m u o sebe můžeme vzájemně o . Kdo nepoznal t , neváží v ět l a á s k y í l si s . Je mnoho podob l , vždy má ale jeden c – ůs t o j n o s t sounáležitost s ostatními. Věříme v d člověka s u d a také v o , který nám ukáže směr a je jedno jestli jsme na začátku, uprostřed nebo na konci své cesty. n e r g i e Máme dostatek e , abychom se na ni vydali ruku m o c e v ruce. Naším hnacím motorem jsou e . Nepotřebujeme s o u c i t z n á n í , ale jako každý toužíme po u . Stáří nám neubralo síly na duchu, ale na těle. Chceme se podělit v o t ě , chyby, úspěchy i radosti. o své zkušenosti v ži á v št ěv u Zveme vás na n do našeho společného světa.Á V ŠT ĚV Ě. Často slýcháváme, že jsme na tomto světě jenom na N Proč si ji tedy do sytosti nevychutnat ve všech jejích podobách. Hojnosti, radosti i smutku, souznění, zpěvu, mlčení, prozření. Proč se třeba jen tak uprostřed týdne hezky neobléknout, neudělat si radost a jako dárek si nadělit úsměv. Nahlédněte do našeho světa. Je úplně stejný jako ten váš a přitom vlastně docela jiný. Dokážete se ještě dívat na věci kolem sebe očima dítěte? Umíte využít celoživotní zkušenosti ve prospěch druhých? Pojďte dál…

M O C E Váš svět ovládá z velké části rozum, ten náš zase E . Radujeme se z pravých, nefalšovaných citů a spontánních reakcí. Těší nás každý láskyplný okamžik v blízkosti těch, kteří nám rozumějí.T Á ŘÍ Někdo nazval S podzimem života. Je to nádherné období – příroda je neskutečně barevná, houby schované ve vlhké půdě najednou díky slunečním paprskům vystrčí své klobouky a jejich vůně omámí každého návštěvníka. Chystáme se na zimu, po které zase ucítíme svěží jarní vzduch…

O P O R A Věřte, že i my jsme měli kdysi tolik síly jako vy, a zvládli jsme se o vás postarat, vychovat vás a připravit na cestu do života. Stejně to dnes děláte pro své děti. Budete určitě chtít, aby se o vás také vaši blízcí postarali, až to budete potřebovat.R A D O S T a veselí prý prodlužují věk. A nám se tady moc líbí a ještě dlouho bychom si chtěli vychutnávat ten okamžik, kdy slyšíme po ránu zpívat ptáky, lidé nám věnují svůj úsměv a my ho opětujeme. Předávejme si více radosti a lásky než zlosti a zatrpklosti.

T R A C H Každý má z něčeho S – někdo z pavouků, jiný zase z nemoci, z jinakosti nebo třeba ze stáří. Není čeho se bát. Podáme Vám pomocnou ruku, nebudete na to sami.Někdy to s námi není lehké, zapomínáme, připadá vám legrační, že použijeme špatné slovo nebo se špatně vyjádříme, chodíme pomaleji a často se na něco ptáme. V polovině knížky zjistíme, že jsme ji už četli. Ale to přece nevadí, důležité je neztratit vládu sám nad sebou a lidskou D ŮS T O J N O S T .

O S U D si s námi hraje a zahrává, mezi štěstím a neštěstím je jen velmi tenká hranice, ten kdo byl včera nahoře, je dnes dole, stejně to platí i naopak. Nikdy nevíte, co vás v životě potká. Pokud se vám podaří vžít do osudů a rolí druhých, mnohem snadněji pak překonáte nástrahy.N A S L O U C H Á N Í Každému je někdy smutno. I my potřebujeme občas někoho, komu se můžeme svěřit, kdo nám pomůže s tím, co nás trápí. Obtíže překonáme společně, protože se můžeme opřít jeden o druhého. Můžeme se na sebe spolehnout. Naučme se být tolerantní k odlišnostem, díky nim není náš svět nudný, ale plný života!

Každá bytost je hodna naší lásky, je to nejsilnější a nejčistší cit. Kdo umí lásku přijmout, měl by ji umět i dávat. L Á S K A naplňuje, osvobozuje, pomáhá, tíží i oslepuje.


V O T Náš Ž I můžeme přirovnat k románu a je jenom na nás, zda jednotlivé kapitoly budou mít děj, který nás pohltí svou různorodostí a čtenáři se budou dožadovat pokračování nebo to bude jen nudná kniha, kterou odložíme ještě dřív, než se do ní pořádně začteme.

E S T A Tam, kde končí jedna C , začíná druhá. Rozcházíme se, loučíme se a zase se znovu potkáváme a vítáme. Odněkud jdeme a nevíme přesně, kam míříme. Máme ale jeden druhého, naše společná pouť nás proto naplňuje energií a nezdolným optimismem, vůbec přitom nezáleží, zda jdeme po trnité a klikaté cestě do kopce nebo po pohodlné pěšině na rovince.Sociální služby Vsetín nabízí následující druhy pobytových sociálních služeb / Domovy pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách / Domovy pro seniory dle § 49 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách / Domovy se zvláštním režimem dle § 50 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách / Chráněná bydlení dle § 51 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sociální služby Vsetín pokrývají svými službami rozsáhlou oblast od Vsetína přes Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm až po Karolinku, čímž se stávají jedním z největších poskytovatelů pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji, jak co se týče nabízené lůžkové kapacity, tak co se týče geografického pokrytí. S o c i á l n í s l u žb y V s e t í n , p ří s p ěv k o v á o r g a n i z a c e nabízí pobytové služby osobám se sníženou soběstačností. Nabízí pobyty v důstojném prostředí a ochranu lidských práv a svobod. Způsob poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů a podporuje jejich soběstačnost a nezávislost. Zřizovatelem Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace je Zlínský kraj. Sociální služby Vsetín, p.o. Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín, IČ: 49562827 www.sluzbyvsetin.cz / info@sluzbyvsetin.cz / tel. 571 412 142

Při poskytování služeb se řídíme následujícími zásadami / dodržování a respektování lidských práv, svobod a důstojnosti všech osob / respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení / zohledňování individuálních potřeb uživatelů / zachování a rozvoj svobodného rozhodování uživatelů / podpora nezávislosti uživatelů, jejich samostatnosti a soběstačnosti / odbornost, profesionální přístup a týmová spolupráce pracovníků při péči o uživatele