Page 1

OFF PROGRAM Off Programme


OFF PROGRAM OFF PROGRAMME

NÁMOŘNÍCI SAILORS SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc režie directed by Michal Holínka účinkují cast Zuzana Adamíková, Petr Bozděch, Kateřina Faltusová, Jan Krajzinger, Karin Langová, Kateřina Lískovcová, Barbora Pospíšilová, Tereza Schneiderová, Anežka Škeříková, Arnošt Štěpán, David Tököly, Jan Vaněk, Tereza Zapletalová Autorské divadelní představení Námořníci vzniklo postupnými improvizacemi herců s mentálním postižením ze spolku SPOLU Olomouc. Můžete se těšit na napínavé pohádkové dobrodružství plné kouzel, odvahy a lidské dobroty. Přijďte podpořit udatného kapitána při jeho nebezpečné cestě za záchranou krásné tanečnice. Zkrátka a dobře, bude to o nervy! An original theatre production Sailors was created during series of improvisations of mentally handicapped actors from the SPOLU Olomouc organization. You can look forward to exciting fairy-tale adventure full of magic, courage and human goodness. Come and support the brave captain on his dangerous journey to rescue the beautiful dancer. Simply put, it is going to be nerve-racking!


SPOLU Olomouc is a non-governmental non-profit organization that has been supporting disabled people (mainly mentally handicapped) in self-realization in everyday life in Olomouc and its neighbourhood since 1995. Individual work with the client, respect for his or her choice, observance of ethical principles of social service and cooperation with the client's family – those are the basic principles that the organization follows. They fulfil their vocation mainly by offering social service; currently it is personal assistance service, supported job placements, and activation and development programs. These programs also include regular group activities focusing on the creativity and imagination of the clients, e.g. Divadlem SPOLUpracujeme. The lectors are mainly students of the Special Education – Dramatherapy at the Faculty of Education in Olomouc. The actors of the SPOLU organization enchanted the audience with their genuineness and naturalness in the past three years at the Flora Theatre festival in the fairy-tale stories: We Want to Play (2008), The Beauty and the Beast in Us (2012) or Once Upon a Time There Wasn't (2013).

NE 25. 5. 14:00 Konvikt > šapitó SUN 25 May 2.00 pm Konvikt > circus tent

SPOLU Olomouc je nestátní nezisková organizace, která od roku 1995 podporuje lidi se zdravotním primárně mentálním postižením při seberealizaci v běžném prostředí města Olomouce a okolí. Individuální práce s uživatelem, respektování jeho volby, dodržování etických principů sociální služby a spolupráce s rodinami – to jsou základní principy, kterými se SPOLU Olomouc řídí. Své poslání naplňuje zejména prostřednictvím sociálních služeb, v současné době nabízí služby Osobní asistence, Podporované zaměstnávání a Aktivizační a rozvojové programy. Součástí těchto programů jsou i pravidelné skupinové programy zaměřené na uplatnění tvořivosti a fantazie, kupř. program Divadlem SPOLUpracujeme. V řadách lektorů jsou nejčastěji studenti oboru Speciální pedagogika – Dramaterapie PdF UP v Olomouci. Herci ze spolku SPOLU svou bezprostředností a opravdovostí okouzlili publikum už v předchozích třech ročnících Divadelní Flory v pohádkově laděných příbězích My chceme hrát(ch) (2008), Kráska a zvíře v nás (2012) či Bylo, nebylo, bude, nebude (2013).


OFF PROGRAM OFF PROGRAMME

THEATREMATCH THEATREMATCH

DF & Pastiche Filmz DF & Pastiche Filmz

Audiovizuální interaktivní hra (nejen) o festivalové ceny! Oblíbená zábavně interaktivní soutěž inspirovaná Videostopem – legendárním televizním pořadem z 80. let! Podobně jako v minulém roce se i letos stane hlavním tématem intelektuálně-humorného zápasu divadlo. Diváci nebudou pouhými pasivními přihlížejícími, ale z jejich řad bude vybráno několik soutěžících, kteří se postaví tváří v tvář otázkám týkajících se osmnáctileté historie festivalu a za pomoci poroty složené z divadelních odborníků a autorit projdou třemi koly plnými fikce i kruté reality! Soutěžící se mohou těšit na hmotné ceny nejvyšší hodnoty a společně s diváky pak jistě ocení i sličné hostesky, nevkusnou hudbu, vkusného moderátora Petra Vlčka, šikovného rozhodčího, smích, „historky z natáčení“ i Velké finále! Nejen vítězové získají řadu festivalových cen, mj. vstupenky na atraktivní představení právě probíhajícího 18. ročníku festivalu Divadelní Flora 2014!


SO 17. 5. 20:15 Konvikt > šapitó SAT 17 May 8.15 pm Konvikt > circus tent Audio-visual interactive game with (not only) festival prizes! A popular interactive show inspired by Videostop – the legendary Czech TV show from the 80s! Just like in the previous year, the main theme of the intellectually humorous competition will be the theatre. The audience will not be restricted to the role of passive spectators but several contestants will be chosen from them. Those will have to face the questions associated with the eighteen-year-long history of the festival and with the help of the jury composed of theatre experts will have to battle through three rounds of questions full of fiction and cruel reality! Stay tuned for the valuable prizes of the finest quality, comely hostesses, tasteless music, tasteful host Petr Vlček, skilful judges, laughter, funny little stories and the Grand Finale! The winners (and may be not only them) will receive various festival prizes, like tickets to the spectacular productions of the 18th Flora Theatre Festival 2014!


Vintage.Market.Olomouc je inspirován blešími trhy u nás i v ostatních evropských městech, a spojuje v sobě samotný bleší trh nabízející rozmanité zboží (oblečení, knihy, LP desky, drobný nábytek, módní doplňky), prodej nových, rukodělných výrobků, kavárnu a odpolední program pro malé i velké návštěvníky. Prodávat je možné na bleším trhu libovolné zboží kromě zbraní, pornografie a omamných látek. Neváhejte a přijďte prodávat, nakupovat, nebo se jen setkat a pobavit s přáteli! Vintage.Market.Olomouc is inspired by flea markets in the Czech Republic as well as in other European countries. This event combines flea market offering various goodies (clothes, books, LP records, smaller pieces of furniture, accessories) sale of hand-crafted products, café, and afternoon entertainment for children and grown-ups. You can sell any goods at the market except for weapons, pornography and narcotics. Don't hesitate and come sell, shop or just meet your friends and have a chat!

SO 17. 5. 9:30–17:30 Konvikt > šapitó & parkán SAT 17 May 9.30 am–5.30 pm Konvikt > circus tent & bailey

FLORA SPECIAL

OFF PROGRAMME

OFF PROGRAM

VINTAGE.MARKET


DVD záznamy tanečních inscenací, které patřily k tomu nejlepšímu, co tato programová sekce festivalu v posledních letech nabídla. První blok projekcí nabídne záznamy tvorby vzniklé v mezinárodních souborech působících v Nizozemsku. DVD recordings of dance productions that belong to the cream of the crop of this festival section presented in the previous years. The first selection will introduce productions created by the international theatre companies from the Netherlands.

T.r.a.s.h T† BERNADETTE Záznam vynikajícího tanečního představení, které bylo premiérováno v rámci Divadelní Flory 2009 a ohromilo olomoucké publikum. Intenzivní taneční duet vykresluje portrét vzájemného vztahu mezi dvojicí tanečníků. Oba postupně ztrácejí schopnost vnímat okolní svět i zájem o to zjistit, jací ve skutečnosti vlastně jsou. A recording of the brilliant dance performance premiered at the Flora Theatre Festival 2009 that stunned the audience of Olomouc. The intense dance duet portrays a relationship between two dancers. Both dancers gradually lose their ability to perceive the outside world and the interest in finding out who they really are.

SO 24. 5. 16:30 Wurmova 7 > Divadlo na cucky

DANCE THEATRE SCREENING I.

SAT 24 May 4.30 Wurmova 7 > Na cucky Theatre

TANEČNÍ PROJEKCE I.


PROJEKCE TANEČNÍCH FILMŮ Dance Theatre Screening OFF PROGRAM OFF PROGRAMME

Taneční vystoupení z dílny Random Collision – v nizozemském Groningenu působící mezinárodní platforma se zaměřením na současnou choreografii. A production of Random Collision – a dance platform from the Netherlands, which focuses on the contemporary choreography.

Edan Gorlicki SPLEEN Záznam taneční inscenace, která je křehkou a něžnou hříčkou o vztahu mezi minulostí, přítomností a budoucností. A recording of a fragile and gentle dance production that speaks about relationship between the past, present and future.

Corneliu Ganea FRAGMENTS OF A MINOR SHIFT Minimalistické sólo rumunského tanečníka pojednávající o snech a plynutí času. A minimalist solo of a Romanian dancer exploring the dreams and passing time.

Fernando Martins BEHIND THE CLOTHES Výbušné duo brazilského choreografa, v němž se tanečníci Corneliu Ganea a Edan Gorlicki snaží překračovat stereotypy všedního dne. An explosive duo of dancers, who try to surpass the everyday stereo-types in Fernando Martins's choreography.


Druhý blok projekcí DVD záznamů tanečních inscenací připomene sólové projekty renomovaných tanečnic, které na festivalu Divadelní Flora opakovaně vystupovaly. Second block of DVD dance production recordings will commemorate the solo projects of renowned dancers who have performed at the Flora Theatre Festival repeatedly.

Anna Réti INSIDE OUT Záznam řadou festivalových cen ověnčeného sólového projektu mladé maďarské tanečnice a choreografky. Recording of an award-winning solo performance of a young Hungarian dancer and choreographer.

Charlotta Öfverholm LYNN Taneční portrét ženy. V pokřivené postavě Lynn se setkáváme s člověkem, kterého už v životě jen tak nic nepřekvapí. Jak se staví k tomu, čím ve svém životě prošla? Nebo se jí to vůbec nedaří? Absurdní, komické a mazané. Žena, jež vyzařuje cit a nechává se city unášet. Dance portrait of a woman. In her twisted character, we meet a person who has been through it all. How does she face all that she has been through? Or does she not succeed in this? Absurd, comical and cunning. A woman bursting with emotions gets carried away by them.

NE 25. 5. 16:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky

DANCE THEATRE SCREENING II.

SUN 25 May 4.00 PM Wurmova 7 > Na cucky Theatre

TANEČNÍ PROJEKCE II.


OFF PROGRAMME

OFF PROGRAM

Dance Theatre Screening

PROJEKCE TANEČNÍCH FILMŮ


WRESTLING ART WORKSHOP I. & II. Dvoudenní intenzivní workshop Magdaleny Tuky se skládá z lekcí, které sloužily jako součást jejího uměleckého výzkumu při práci na projektu Fight, Fight – That's All We Can Do (2013). Společně s Magdalenou bude dílnu vést také její dlouholetá spolupracovnice Anita Wach. Workshop zkoumá sportovně divadelní formu, je inspirovaný wrestlingem jako takovým a jeho zobrazováním v umění. V první části se budou účastníci naplno věnovat fyzickému tréninku s využitím: > Grotowského principu „rovnováhy v prostoru“ jako přípravou na kontakt s partnerem či partnery v boji, > sledu předem připravených pohybů inspirovaných typickými wrestlingovými chvaty a prvky. V druhé části se bude workshop soustředit na vytvoření osobnosti wrestlera díky určení typu – „hrdina“ versus „zloduch“, postupně budou účastníci formovat jeho/její osobnost, vzhled, příběh, způsob přípravy a nástupu na scénu a konečně budou tvořit a prezentovat samotný duel s protivníkem v krátké choreografii boje. Při hledání osobnosti wrestlera mohou účastníci rozvíjet téma archetypu bojovníka či bojovnice. An intensive workshop conducted over the course of two days; these sessions were undertaken as part of Magda Tuka's artistic research to develop her project 'Fight, Fight – That's All We Can Do' (2013). They will be led by Magda and her co-deviser and long-time collaborator Anita Wach. Inspired by wrestling itself and as depicted in the arts, the workshop will be an exploration into the sport's theatrical form. In the first part by a rigorous physical training featuring the use of: > Grotowski's 'Balance in Space' as preparation for contact with partner(s) in the fight situation. > A series of choreographic moves inspired by standard wrestling holds and set pieces.

SAT 17 May 11.00 am Wurmova 7 > Fresco hall SO 17. 5. 11:00 Wurmova 7 > freskový sál SUN 18 May 1.00 pm Wurmova 7 > Fresco hall NE 18. 5. 13:00 Wurmova 7 > freskový sál

Magdalena Tuka


WORKSHOPY WORKSHOPS OFF PROGRAM OFF PROGRAMME In the second part, they will be focussing on the creation of a wrestler persona – through the identification of a 'hero' or 'villain', the building of his/her character, appearance, story, way of preparation and entrance and finally onto the actual duel situation with an opponent through composition and presentation of a short fight choreography. The subject of the archetype of the female/male warrior can be helpful in searching for wrestler persona.

Divadelní Flora Olomouc 2014 > VIII  
Divadelní Flora Olomouc 2014 > VIII  

Off program (Námořníci, Theatrematch, Vintage.Market – Flora Special, Taneční projekce I & II, Wrestling Atr Workshop I & II)

Advertisement