Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Warszawa, Poland

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences

Adres/Address:
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa/Warsaw
Polska/Poland

www.inepan.waw.pl