Page 1

Material att beställa hem Adressfolder 2012 Art.nr sk11601 Folderställ till adressfoldern Art.nr sk11374 Affisch A2 Art.nr 1909006 Lilla Inspirationsboken Art.nr sk10537 Bokmärke – blomma Art.nr sk11317 Bokmärke – hav Art.nr sk11363 CD-skivan Prästerna Art.nr sk11353 Pris 150 kr Tygkasse, svart Art.nr sk11478 Pris 30 kr Ungdomsfilmen På väg Art.nr sk10207 Pris 75 kr med studievägledning Art.nr sk10208 Lilla silverdroppen (dopdroppen) Art.nr 1900012b Pris 150 kr Silverdroppen Art.nr 1900011a Pris 300 kr På alla beställningar som innehåller betalmaterial tillkommer ett frakt- och expeditionspris på 50 kr.

r Dropparna är en populä . ent res nsp konfirmatio

Beställ via e-post: produktion@nordic-gateway.se Beställ via telefon: 018-16 96 00

Ny adressfolder Som du ser i utskicket så har Adressfoldern 2012 en blå färg. Släng alla gamla foldrar och se till att beställa hem den nya adressfoldern till ditt bokbord. Dela ut den vid påskens gudstjänster, ta med till församlingens aktiviteter och dela ut i skolorna under våren. Har du en resebyrå på orten, fråga gärna om du får lägga fram adressfoldern hos dem.

Till dig som är ombud:

Registrering av e-post adress i organisationsregistret

www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Du

pe får en drop

!

Nu vill vi återigen uppmuntra dig som ännu inte har registrerat din e-post adress i organisationsregistret att kontakta din församling för att få hjälp med detta. Under året kommer vi att skicka ut några elektroniska nyhetsutskick som komplement till de Aktuellt-utskick som skickas ut 3–4 gånger per år till er som har er e-postadress registrerad i organisationsregistret. Tidigare har vi bett alla ombud registrera sin e-postadress för den kommande åtkomsten till Svenska kyrkans gemensamma intranät. Tyvärr har de lösningar som vi arbetat med inte fungerat fullt ut för den stora grupp frivilliga som du som ombud tillhör. Nu arbetar vi för fullt med en ny lösning som ska bli enkel och lättillgänglig. Lösningen beräknas vara färdig till sommaren. Vi återkommer med mer information om detta.

Bli månadsgivare och stöd ungdomar, resande och sjöfolk utomlands För mer information kontakta oss på: Info@svenskakyrkan.se, på telefon 018-16 96 00 eller gå in på www.svenskakyrkan.se/iutlandet


Aktuellt påsk 2012 Nyhetsbrev till ombud och månadsgivare för Svenska kyrkan i utlandet. Redaktör: sigurdur.hafthorsson@svenskakyrkan.se, telefon 018-16 95 00

Faktabok om Svenska kyrkan i utlandet Foto: Magnus Aronson /IKON

Du som varit med ett tag kommer säkert ihåg boken Som hemma fast utomlands – om Svenska kyrkan i utlandet som kom ut 2009. Boken blev väldigt omtyckt och många har saknat den. Det är därför med glädje vi kan berätta att uppföljaren snart är klar!

Vigsel på Kreta Foto: Magnus Aronson /IKON

Boken innehåller information och inspiration kring Svenska kyrkan i utlandets verksamhet. Här återfinns intervjuer med medarbetare och besökare; till exempel en diakon i San Francisco, några ungdomar i London, en kyrkorådsordförande i Aten och en präst i Rotterdam. Biskop SvenBernhard Fast ger en teologisk fördjupning och chefen för Svenska kyrkan i utlandet, Anders Bergkvist, delar sina framtidsvisioner med oss. En intressant text i boken har rubriken På jakt efter själen och där ger några personer sin bild av vad som är Svenska kyrkan i utlandets egentliga kärna och innersta väsen. En av dem uttrycker sig så här: ”Kyrkan är Kristi kropp och byggstenar i Guds rike. Men det måste vara själva pulsen, livsnerven i den relationen som är Gud, som är själen i vår utlandskyrka. Vilken själ skulle vi annars ha?” I boken finns också faktatexter samt en uppslagsdel med korta beskrivningar av alla utlandsförsamlingar.

Skickas till alla ombud och månadsgivare

Viktoria och Daniella, besökare i Svenska kyrkan i New York.

Lena Sjöström Redaktör för faktaboken och informatör vid kyrkokansliet.

Foto: Magnus Aronson /IKON

Foto: Britta Schwartz /IKON Svenska flaggan vajar i San Francisco.

Boken är tänkt som en fördjupning för den som vill veta mera om Svenska kyrkan i utlandet. Den kommer att spridas till särskilt utvalda grupper. Alla ombud och månadsgivare kommer självklart att få ett eget exemplar redan före sommaren. Likaså kommer boken att sändas i ett exemplar till alla kyrkoråd i landet. Faktaboken kommer att levereras in till vårt lager i maj.


Satsning på London 2012 Foto: Ewa Almqvist/IKON

En större satsning än någonsin tidigare blir det för Svenska kyrkan under OS 2012 i London. Mötesplatser för svenskar – Café Svensson – erbjuds i två kyrkor, och mobila team ska finnas ute på stan för att möta svenskar i rörelse, berättar Stefan Bergmark, regionchef. Det blir fjärde gången gillt för Svenska kyrkan att följa sina landsmän till ett OS. Mötesplatsen har hetat Café Scandinavia under Sydney 2000, Aten 2004 och Beijing 2008, i samarbete med nordiska systerkyrkor. Svenska kyrkan ska vara där människor är och OS samlar många svenskar. I år storsatsar Svenska kyrkan på egen hand och helt ny är satsningen på mobila team. De kommer att bestå av tre personer, varav en präst eller diakon, och ska finnas vid samlingsplatser och i närheten av de arenor där

svenska idrottare tävlar, samt på pubar. Sex team per dag kommer att röra sig i London under OS-perioden. – Denna gång satsar vi mer än tidigare eftersom vi räknar med att många svenskar kommer att vara med i London 2012. Vi vill skapa en hemkänsla på bortaplan, säger Stefan Bergmark, ansvarig för kyrka och idrott inom Svenska kyrkan i utlandet, som var kyrkoherde i Melbourne under Sydney-OS och ansvarig chef i Aten och Beijing. Fasta mötesplatser i form av Café Svensson erbjuds i Ulrika Eleonora kyrka och i Sjömanskyrkan, och kommer att hålla öppet kl 10–22. I krissituationer finns en särskild beredskap och journummer. Som vanligt samarbetar Svenska kyrkan med andra kyrkor, med utrikesdepartementet och svenska ambassaden i fråga om beredskap för krissituationer. – Vi är glada att kunna möta de många förväntningar vi har hört finns hos svenskar som besökt våra mötesplatser under tidigare OS. Vi har också kunnat vara till hjälp för människor som fått problem av olika slag, säger Stefan Bergmark. Svenska kyrkan har funnits i London i över 300 år. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/london Kyrkoherde i London är Michael Persson, som också sitter med i styrgruppen för OS-satsningen. Information om Svenska kyrkans närvaro under OS i London läggs fortlöpande ut på www.svenskakyrkan.se/london2012

Påskkollekt Påsken är uppståndelsens högtid. Vid påskdagens gudstjänst 8 april, samlar vi också in pengar till det viktiga arbete som görs i Svenska kyrkan utomlands. Denna rikskollekt är ett viktigt tillfälle att sprida information om Svenska kyrkan i utlandet, om det ovärderliga stöd som kyrkan är till sjöfolk, turister och sjuka. Och för alla som på ett eller annat sätt behöver en hjälpande hand, någon som lyssnar eller behöver en plats för eftertanke. Kollekten på påskdagen har temat arbete bland sjöfolk och turister. Med i detta utskick får du kollektcirkuläret. Det kan vara till hjälp för dig när du presenterar kollekten i gudstjänsten. Du kan läsa upp hela eller delar av kollektcirkulärets text. Kollektcirkulären skickas också via stiften till alla församlingsexpeditioner.

Övriga rikskollekter till förmån för Svenska kyrkan i utlandet under 2012 •

17 juni – kyrka och idrott inför OS och Paralympics 2012 i London

30 september, den heliga Mikaels dag – för barnoch ungdomsarbete

3 november, alla helgons dag – för diakonalt arbete och kris- och katastrofarbete


Mötesplatser för Svenska kyrkan i utlandet Mötesplats Uppsala 2012 Lördagen den 25 augusti samlar vi engagemanget för Svenska kyrkan i utlandet och sänder gemensamt ut våra nyanställda medarbetare till tjänst i Svenska kyrkan i utlandet. Efter en veckas introduktionsutbildning är våra nya medarbetare redo för sina uppdrag runt om i världen. För att ge dem en bra start på sina nya tjänster samlas vi i Uppsala för att sända iväg dem på deras nya uppdrag tillsammans med familjer och vänner till de nyanställda. Vi möter biskop Sven-Bernhard Fast, ledamöter från det nybildade rådet för Svenska kyrkan i utlandet samt personal från avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet. Vi äter lunch tillsammans, får ta del av några korta föreläsningar och tal samt firar sändningsmässa. Vill du delta kan du anmäla ditt intresse genom att skicka ditt namn och e-postadress till svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se så får du mer information under våren.

Mötesplats Uppsala 2013 Helgen 16–18 augusti 2013, skapar vi en mötesplats för anställda, förtroendevalda, ombud och frivilliga att få inspiration och påfyllnad i engagemanget för Svenska kyrkan i utlandet. Det blir samtidigt ett tillfälle att dela

erfarenheter i arbetet ute och hemma. Boka redan nu in helgen 16–18 augusti 2013 i era almanackor! Mer information kommer längre fram.

Världens fest 2012 Den 7–9 september i år firas Världens fest i Malmö. Svenska kyrkan i utlandets närvaro på Världens fest kommer att se ut på följande sätt: •

Vi startar med ett förmingel på fredag eftermiddag kl.14.00 i S:t Petri kyrka/ församlingshem för våra ombud och eventuellt närvarande personer från utlandsförsamlingarna. Läs mer och anmäl dig på www.svenskakyrkan.se/iutlandet.

Vi genomför caféverksamhet fredag och lördag kväll i S:t Petri församlingshem tillsammans med ombuden i Lunds stift.

Under dagen på lördagen finns vi med ett utställnings bord på Stora Torget eller i Slagthuset. Eventuellt blir caféet även öppet under dagen på lördagen.

Vi finns inte med som en del av huvudprogrammet under Världens fest utan väljer att satsa våra resurser på en stor gemensam mötesplats för hela Svenska kyrkan i utlandet i augusti 2013 i Uppsala.

Ny regionchef, Mats Hulander I slutet av mars berikas avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet med en ny regionchef för region väst, Mats Hulander.

Foto: Trons Lasse Mattsson

– Att få arbeta inom Svenska kyrkan i utlandet är en gammal dröm, berättar Mats. I tjänsten som regionchef hoppas jag kunna förena erfarenheterna som chef med lusten att se medarbetare växa. Och allt i en verksamhet som jag är övertygad om ligger i framkant i många avseenden inom Svenska kyrkan – det horisontella mötet med människor i de sammanhang där de finns. Mats är präst sedan 1982 och har varit verksam i Västerås stift. Han har arbetat sedan år 2003 i Falun, de sista åren som kyrkoherde. Men i bagaget

har Mats även en brokig samling erfarenheter utanför kyrkan. Han var sångare och musiker i sånggruppen Fjedur på 70- och 80-talen. Mångsysslare är nog ett rätt ord att beskriva Mats. Förutom kyrkliga tjänster och musikkarriären har han också arbetat med regional utveckling i statliga sammanhang, med teknik- och industrihistoria på Tekniska museet och Ekomuseum Bergslagen. Han har varit frilans i eget företag i olika omfattning sedan 1990 med inriktning på förändringsprocesser och senare också media, information och grafisk formgivning. Mats har tre vuxna barn, och fritiden handlar inte oväntat om musiken (i synnerhet fiolen) men han gillar också att laga mat.

test  

test publikiation

Advertisement