Page 1

DEFINITIEF EXAMENROOSTER TWEEDE EXAMENPERIODE JUNI 2007-2008 1 + 2 LO

DATUM

UUR

1LOB

ma

08.30-12.30

S/174

02.06

1LOC Wi (HEM)

S/174

T/ HEM/VHK/CIC

1LOD Wi (CIC)

S/174

T/ HEM/VHK/CIC

Wi (CIC) T/ HEM/VHK/CIC

di 03.06 wo

08.30-12.30

S/020

Ne (VDH)

S/020

Ne (VDH) T/

S/020

Ne (VDH) T/

13.30-14.30

S/020

T/COB/VDH/VBG Com (COB)

S/

T/COB/VDH/VBG Com (COB)

S/

T/COB/VDH/VBG Com (COB)

04.06

T/COB/MED

T/COB/MED

T/COB/MED

do 05.06 vr

08.30-12.30

M/

Gods/RZL (VRH) 1-19

M/

Psy (VUR) 1-17

M/

13.30-17.30 08.30-13.00

Fr (DEH) 1-16

M/

Gods/RZL (VRH) 20-32

M/

Psy (VUR) 18-34

M/

S/020

WO Ruimte/Tijd (MED,VDC) S/N024

WO Ruimte/Tijd (MED,VDC) S/N026

WO Ruimte/Tijd (MED,VDC)

T/VDC

T/MED

T/IVM

06.06

ma 09.06 di

08.30-11.30

S/020

10.06 wo

BW (VES)

S/020

T/VES/LOT/VUR

BW (VES)

S/020

T/ VES/LOT/VUR M/

Gods/RZL (VRH) 1-19

Fr (DEH) 17-32

BW (VES) T/ VES/LOT/VUR

08.30-12.30

M/N316 Muz (VHJ) 1-21

M/

BO (IVM) 1-20

13.30-17.00

M/N316 Muz (VHJ) 22-32

M/

Gods/RZL (VRH) 20-34

M/

BO (IVM) 21-32

08.30-12.30

M/

Psy (LOT) 1-16

M/

BO (IVM) 1-20

M/

Com (COB) 1-16

13.30-17.30

M/

Psy (LOT) 17-32

M/

BO (IVM) 21-34

M/

Com (COB) 17-32

08.30-12.30

M/

BO (IVM) 1-20

M/174

Muz (VHJ) 1-21

M/

WO Natuur (PIA)

13.30-18.00

M/

BO (IVM) 21-32

M/174

Muz (VHJ) 22-34

M/

11.06

do 12.06

vr 13.06

In afspraak met lector WO Natuur (PIA) In afspraak met lector

ma

08.30-10.30

M/

Fr (DEH) 1-8

S/-101

OMI (VLS) 1-17 T/

M/

Gods/RZL (VRH) 1-10

10.45-12.45

M/

Fr (DEH) 9-16

S/-101

OMI (VLS) 18-34 T/

M/

Gods/RZL (VRH) 11-20

13.30-17.30

M/

Fr (DEH) 17-32

M/

Gods/RZL (VRH) 21-32

08.30-10.30

S/-101

OMI (VLS) 1-16 T/

M/

Fr (DEH) 1-8

M/

Muz (VHJ) 1-10

10.45-12.45

S/-101

OMI (VLS) 17-32 T/

M/

Fr (DEH) 9-16

M/174

Muz (VHJ) 11-20

M/

Fr (DEH) 17-34

M/174

Muz (VHJ) 21-32

16.06

di 17.06

13.30-18.00 wo

08.30-10.30

M/

Di (VHK) 1-8

M/

Di (VUR) 1-9

S/-101

OMI (VLS) 1-16 T/

10.45-12.45

M/

Di (VHK 9-16

M/

Di (VUR) 10-17

S/-101

OMI (VLS) 17-32 T/

13.30-17.30

M/

Di (VHK) 17-32

M/

Di (VUR) 18-34

08.30-12.30

M/

Com (COB) 1-16

M/

WO Natuur (PIA)

M/

Di (LOT) 1-16

M/

Di (LOT) 17-32

18.06

do 19.06

In afspraak met lector 13.30-18.00

M/

Com (COB) 17-32

M/

WO Natuur (PIA) In afspraak met lector

23/04/2008

1


DEFINITIEF EXAMENROOSTER TWEEDE EXAMENPERIODE JUNI 2007-2008 1 + 2 LO vr

08.30-12.30

M/

20.06

WO Natuur (PIA)

M/

Com (COB) 1-16

M/

Psy (LOT) 1-16

M/

Com (COB) 17-34

M/

Psy (LOT) 17-32

BW Zwemmen (VES)

M/

In afspraak met lector 13.30-18.00

M/

WO Natuur (PIA) In afspraak met lector

ma

08.30-…

M/

23.06

BW Zwemmen (VES) In afspraak met lector

M/

BW Zwemmen (VES)

In afspraak met lector

In afspraak met lector

INHAALEXAMENS di 24.06

• •

INHAALEXAMENS (voormiddag)

Voor de definitieve lokalen: zie ad valvas GOP-studenten nemen altijd contact op met de betrokken lector om dag en uur van het examen af te spreken maar leggen in principe het examen af op het aangeduide moment.

ste

Studenten die zich pas ingeschreven hebben op het einde van het 1 ste

met de lector af wanneer zij eventueel de examens van het 1

de

semester of bij aanvang van het 2 ste

semester kunnen afleggen. (1

semester spreken

examenkans)

Schriftelijke examens starten om 08.30u. (13.30u)

Studenten die te laat komen, krijgen nog toegang tot het examenlokaal tot 09.30u. (14.30u) Het einduur blijft gelden.

De handtekening van de student op de examenlijst bevestigt dat de student een examenkopie heeft ontvangen.

Mondelinge examens gebeuren, wat het aanvangsuur betreft, in onderlinge afspraak met de betrokken lector.

Bij ziekte of afwezigheid dient men het secretariaat en de ombudsvrouw Brigitte Wauters zo snel mogelijk in te lichten.

Studenten die afwezig zijn wegens ziekte of een andere ernstige reden kunnen een inhaalexamen doen tijdens de aangegeven periode (op maandag 23/06/’08 en dinsdag 24/06/’08) en enkel na afspraak met de lector.

Examencommissie: voorzitter: Gertjan De Smet, secretaris: Berlinde De Meyer, leden: alle OO-verantwoordelijken, ombudsvrouw: Brigitte Wauters.

S : Schriftelijk Examen M : Mondeling Examen T : Toezicht

23/04/2008

2


DEFINITIEF EXAMENROOSTER TWEEDE EXAMENPERIODE JUNI 2007-2008 1 + 2 LO

DATUM

UUR

2 LOA

ma

08.30-12.30

S/N026

02.06

2 LOB WO Natuur-Ruimte (PIA,VAJ)

08.30-12.30

S/N056

T/PIA/DBJ 13.30-16.00

S/N026

WO Tijd (VDC)

WO Natuur-Ruimte (PIA,VAJ) T/PIA/DBJ

13.30-16.00

S/N026

T/VDC/VHJ

WO Tijd (VDC) T/VDC/VHJ

di 03.06 wo

08.30-11.30

S/174

Fr (DEH) T/DEH/VLS

08.30-12.30

M/

EHBO (VES) 1-24

13.30-17.00

M/

EHBO (VES) 25-44

08.30-11.30

S/174

Fr (DEH) T/DEH/VLS

08.30-13.00

M/

BW (VES) 1-21

04.06 do 05.06

vr 06.06

ma

14.00-18.00

M/

BW (VES) 22-39

08.30-11.30

S/174

Wi (HEM) T/HEM/JAA

08.30-11.30

S/174

Wi (JAA) T/HEM/JAA

13.00-17.00

M/

Wi (HEM) 1-16

13.00-17.00

M/

Wi (JAA) 1-16

08.30-12.30

M/

Wi (HEM) 17-32

08.30-12.30

M/

Wi (JAA) 17-32

13.30-16.30

M/

Wi (HEM) 33-44

13.30-15.30

M/

Wi (JAA) 33-39

08.30-12.00

M/174

Mu (DBJ) 1-33

08.30-12.30

M/

EHBO (VES) 1-24

13.30-15.00

M/174

Mu (DBJ) 34-44

13.30-16.00

M/

EHBO (VES) 25-39

08.30-12.30

M/

Go (VRH) 1-16

08.30-12.30

M/

AD (VHK) 1-16

13.30-16.00

M/

09.06

di 10.06

wo 11.06

do 12.06

PPV (VUR) 23-38 13.30-15.00

M/

Go (VRH) 17-22 PPV (VUR) 39-44

vr

08.30-12.30

M/

13.06

PPV (VUR) 1-16

08.30-12.30

M/

13.30-16.00

M/

Ne (VDH) 1-16

Go (VRH) 23-38 13.30-15.00

M/

PPV (VUR) 17-22 Go (VRH) 39-44

ma

AD (VHK) 17-26 Ne (VDH) 27-39

08.30-12.30

M/

16.06

Opv (VBG) 1-16

08.30-12.30

M/

Ne (COB) 23-38 13.30-15.00

M/

Opv (VBG) 17-22

Ne (VDH) 17-26 AD (VHK) 27-39 Opv (VHK) 17-26 PPV (LOT) 27-39

13.30-16.00

M/

08.30-12.30

M/

Opv (VHK) 1-16

Ne (COB) 39-44 di

08.30-12.30

M/

17.06

Ne (COB) 1-16 Opv (VBG) 23-38

13.30-15.00

M/

Ne (COB) 17-22

Opv (VHK) 27-39 PPV (LOT) 17-26

13.30-16.00

M/

PPV (LOT) 1-16

Opv (VBG) 39-44

23/04/2008

3


DEFINITIEF EXAMENROOSTER TWEEDE EXAMENPERIODE JUNI 2007-2008 1 + 2 LO

wo

08.30-12.30

M/

BO (IVM) 1-24

13.30-17.00

M/

BO (IVM) 25-44

08.30-12.30

M/

BW (VES) 1-16

08.30-12.30

M/174

08.30-12.30

M/

Mu (DBJ)

18.06

do 19.06

AD (VBG) 23-38 13.30-15.00

M/

08.30-12.30

M/

BW (VES) 17-22

Go (VRH) 1-16 BO (IVM) 27-39

13.30-16.00

M/

08.30-12.30

M/

Go (VRH) 17-26

AD (VBG) 39-44 vr 20.06

BW (VES) 23-38 13.30-15.00

ma 23.06 di 24.06

AD (VBG) 1-16

M/

AD (VBG) 17-22

M/

BW (VES) 39-44

BO (IVM) 1-16 Go (VRH) 27-39

13.30-16.00

M/

BO (IVM) 17-26

INHAALEXAMENS

INHAALEXAMENS (voormiddag)

Voor de definitieve lokalen: zie ad valvas

GOP-studenten nemen altijd contact op met de betrokken lector om dag en uur van het examen af te spreken maar leggen in principe het examen af op het aangeduide moment.

ste

Studenten die zich pas ingeschreven hebben op het einde van het 1 ste

met de lector af wanneer zij eventueel de examens van het 1

de

semester of bij aanvang van het 2 ste

semester kunnen afleggen. (1

semester spreken

examenkans)

Schriftelijke examens starten om 08.30u. (13.30u)

Studenten die te laat komen, krijgen nog toegang tot het examenlokaal tot 09.30u. (14.30u) Het einduur blijft gelden.

De handtekening van de student op de examenlijst bevestigt dat de student een examenkopie heeft ontvangen.

Mondelinge examens gebeuren, wat het aanvangsuur betreft, in onderlinge afspraak met de betrokken lector.

Bij ziekte of afwezigheid dient men het secretariaat en de ombudsvrouw Brigitte Wauters zo snel mogelijk in te lichten.

Studenten die afwezig zijn wegens ziekte of een andere ernstige reden kunnen een inhaalexamen doen tijdens de aangegeven periode (op maandag 23/06/’08 en dinsdag 24/06/’08) en enkel na afspraak met de lector.

Examencommissie: voorzitter: Gertjan De Smet, secretaris: Berlinde De Meyer, leden: alle OO-verantwoordelijken, ombudsvrouw: Brigitte Wauters.

S : Schriftelijk Examen M : Mondeling Examen T : Toezicht

23/04/2008

4

examen  
examen  

examens 2e examenperiode

Advertisement