IMA04-2020

Page 1

Utiliti

www.imaintain.info

04 20

Utilities Nr. 04 - 2020

ZEVENTIENDE JAARGANG – LOSSE VERKOOPPRIJS € 19,-

iMaintain Nr. 04 - 2020

CREATIEF MET BESCHERMINGSMIDDELEN DOOR CORONA

Omslag los IMA 4-2020.indd 1

27-05-20 17:46 08:47 26-05-20


90 13:11 15:30

KENNIS MOET JE OOK ONDERHOUDEN. • Wat is Asset Management? • Hoeveel onderhoud is juist genoeg? • Kunnen we met de onderhoudsfunctie waarde creëren? • Wat is de rol van onderhoud binnen het Asset Management? • Wat is Predictive Maintenance en hoe geef ik dit vorm?

DEZE OPLEIDIN ZIJN IN TE BRE GEN NG IN DE BACHEL EN WERKTUIGBOU OR WKUNDE DEELTIJD.

INFORMEER!

EXTRA START JUNI 2020 ECHNOLOGIE ONDERHOUDST EEN. IN HOOGEV

WAARDECREATIE DOOR GOED ONDERHOUD Een onderhoudsopleiding bij Hogeschool Utrecht helpt u in uw eigen bedrijf de antwoorden te vinden op deze vragen. Aan de hand van kaders gesteld door het Institute of Asset Management (IAM) en de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) zijn vele mooie resultaten en forse besparingen bereikt bij de deelnemende bedrijven. Door de brede scope op zowel Materiaalkunde, Engineering, Inspectie als Maintenance Management bieden onze opleidingen op het gebied van Onderhoud precies die (integrale) kennis die nodig is om verder te kunnen kijken dan het eigen vakgebied, en daardoor aantoonbaar betere resultaten te boeken. • Post-MBO Onderhoudstechniek (OTK) • Post-HBO Onderhoudstechnologie (OT) • Post-HBO Onderhoud en Asset Management • Master of Engineering in Maintenance & Asset Management

INFORMEER!

Start 30 september 2020 Start 1 oktober 2020 Start 8 oktober 2020 Start september 2020

Alle genoemde opleidingen kunnen naar wens in-company (op maat) verzorgd worden. Informeer naar de mogelijkheden. Meer weten? Bel 088 481 88 88, mail naar info@cvnt.nl of kijk op www.cvnt.nl.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

IMA A Cover.indd 2 Omslag los IMA 4-2020.indd 2

27-05-20 08:48


INHOUD 3

08 ‘ Waar doen wij nu risk based inspection voor?’ Het is een tijd waarin de chemische industrie haar waarde bewijst. Dat benadrukt site director John Bruijnooge graag. Wel had hij van de overheid wat meer flexibiliteit verwacht bij het uitstellen van onderhoudsstops. Ook dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

12 Creatief met beschermingsmiddelen door corona Het kan een hele uitdaging zijn om coronaproof aan het werk te gaan. Overal worden daarom creatieve oplossingen bedacht. Opvallend is dat veel al bestonden, maar nu door een kleine innovatie of door out-ofthe-box te denken, kunnen helpen om veilig aan het werk te gaan tijdens de coronacrisis.

18 KLM houdt vliegtuigen in conditie tijdens corona De coronacrisis stelt ook de luchtvaart voor nieuwe uitdagingen. Veel vliegtuigen staan nu aan de grond. Dit heeft ook zijn invloed op de onderhoudsprogramma’s. KLM houdt de vliegtuigen vooralsnog in active storage. Zodra het luchtruim wordt vrijgegeven, kunnen de toestellen weer veilig vliegen.

En verder 05 COMMENTAAR

16 IMAINTAIN PLATFORM

06 ACTUEEL

20 MAINTENANCE MANAGER: GEVOEL HOUDEN MET DE TECHNIEK

15 TECHNIEKHELD: JONGEREN PRIKKELEN OM VOOR TECHNIEK TE

22 ONDERHOUDSPROJECTEN

KIEZEN

04

iMaintain 20

IMA B Inhoud.indd 3

26/05/2020 17:13


ADVERTENTIE-INDEX Abonnees .................................................................. 4 Deltavisie 3 september 2020 .................................. 43 GMB ........................................................................ 35

Arbeidsbemiddeling voor Ingenieurs

Hogeschool Utrecht .................................................... 2 iMaintain 18 september 2020 ................................. 14 Logisticon Water Treatment ....................................... 29

Wij brengen technische professionals en industriële opdrachtgevers bij elkaar.

Modelec Data-Industrie............................................ 49 OMV Gas Marketing Trading & Finance..................... 51 SAB Detachering........................................................ 4

Meer weten? Neem contact met ons op! sabdetachering.nl | 0251 – 26 72 72

Santon..................................................................... 35 Vakmedianet ............................................................ 24

iMaintain

geeft nog meer waarde voor uw geld Meer nieuws dan ooit • • • • • • •

Actuele berichtgeving over de gehele onderhoudssector Alle productinnovaties overzichtelijk bij elkaar Volledig evenementenoverzicht Online catalogi met producten en diensten Multimediale bedrijfspresentaties Tweewekelijkse nieuwsbrief Volg de status van nieuwe projecten en uitbreidingen in de projectendatabase

iMaintain-abonnees krijgen meer • De nieuwste iMaintain staat een week voor verschijnen online • Abonnees krijgen toegang tot alle eerder verschenen artikelen • U kunt naar aanleiding van uw abonnement ook besluiten om bedrijfslid van het iMaintain platform te worden. Hierbij krijgt u onder andere voor twee personen toegang tot het jaarcongres iMaintain. Meer weten? Kijk op www.imaintain.info/bedrijfslidmaatschap

Ga direct naar imaintain.info/abonneren en blijf iedereen voor IMA Advertenties.indd 4 IMA_half_liggend.indd 1

26-05-20 17:32 13-12-17 12:44


COMMENTAAR 5

Schema’s versus innovatie Als techniekfilosoof van huis uit heb ik geleerd dat de realiteit niet zo maar in schema’s is te vangen. Toch doen en willen we dat, om maar een beetje controle te krijgen. Maar als we iets van de coronacrisis kunnen leren, is dat geen schema klopte. Geen van de amateurwiskundigen en zelfbenoemde deskundigen die hun profetieën via social media over ons uitstortten had het bij het rechte eind. De echte deskundigen waren doorgaans veel nederiger. De crisis toont ons dat veel zaken die stabiel leken, ineens onderuit gaan. Dat het moeilijk is om met ‘vijftig procent kennis honderd procent beslissingen te nemen’. Wat ons rest is meten. En meten is weten. Alleen daardoor komen we nu steeds iets meer tot begrip van het virus. In het groot onderhoud van installaties werken we al sinds jaar en dag met schema’s. Natuurlijk niet gebaseerd op basis van nattevingerwerk. De schema’s worden gebaseerd op verwachtingen en de verwachtingen op algemene kennis van installatieonderdelen. De laatste jaren is het steeds beter mogelijk om veel meer en beter te meten, data op te slaan, te vergelijken en te interpreteren. Op die manier is de toestand van onderdelen en volledige fabrieken steeds beter te beoordelen. Risk based inspection en predictive maintenance zijn in zwang. Juist nu ontstaat een conflict tussen oude vertrouwde schema’s en innovatieve technieken. Of zoals John Bruijnooge van Sabic in het hoofdinterview stelt: ‘Aan de ene kant worden we door de veiligheidsregio geholpen om steeds nauwkeuriger onze installaties te inspecteren. Aan de ander kant komt Den Haag met die politiek gekeurde brief.’ De brief waarin het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vasthoudt aan de normale regelgeving. Installaties die in 2019 moesten zijn gekeurd, hebben volgens de normale wetgeving – indien goed onderbouwd – een uitstelmogelijkheid van zes maanden. Dat loopt dus af op 30 juni. Installaties die daar niet aan voldoen, worden stilgelegd. ‘Waar doen wij nu risk based inspection voor? Als we het resultaat daarvan niet mogen gebruiken?’, reageerde Bruijnooge al eerder op internet. Het is een voorbeeld van dat overheden met hun regelgeving vaak achterlopen op wat er in de realiteit al kan. Dat schema’s zijn gebaseerd op ‘resultaten uit het verleden’. En dat het hoog tijd wordt om hier eens een discussie over te voeren.

COMMERCIEEL MANAGER

Janet Robben 020 3122 085 janet@industrielinqs.nl NUMMER 4 - 2020

UITGAVE VAN

Industrielinqs pers en platform Gedempt Hamerkanaal 155 1021 KP Amsterdam

MEDEWERKERS

Monique Harmsen, Broer de Boer, David van Baarle, Evi Husson

LAY-OUT

Bureau OMA BV, Wehl

COVER

Adobestock

ADVERTENTIEVERKOOP UITGEVER EN HOOFDREDACTIE Wim Raaijen 020 3122 081 wim.raaijen@industrielinqs.nl

EINDREDACTIE

Miriam Rook 020 3122 086 Liesbeth Schipper 020 3122 083 redactie@industrielinqs.nl

REDACTIE

Dagmar Aarts 020 3122 084 redactie@industrielinqs.nl

TRAFFIC

Breg Schoen 020 3122 088 abonnementen@industrielinqs.nl

Jetvertising www.jetvertising.nl Rob Koppenol

rob@jetvertising.nl | 070 3990 000

Arthur Middendorp

arthur@jetvertising.nl | 070 3990 000

DRUKWERK

PreVision Graphic Solutions

ABONNEMENTEN (EXCL. BTW) Nederland/België € 105,Introductie NL/B 25% € 78,50 Overig buitenland € 131,Losse verkoopprijs € 19,Studenten € 43,Proefabonnement 3 mnd € 30,50

Wim Raaijen Reageren? Via de mail: wim@industrielinqs.nl of via Twitter : @wimraaijen

OPZEGGEN

Dit magazine hanteert de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven nummers. Opzeggen en wijzigen kan via abonnementen@industrielinqs.nl, per post of per telefoon. De opzegtermijn is acht weken voor het einde van uw abonnementsperiode. Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door ons is ontvangen. Als u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement. Overige vragen kunt u stellen via abonnementen@industrielinqs.nl of neem telefonisch contact met ons op via 020 312 20 88.

INDUSTRIELINQS PERS EN PLATFORM

Prijswijzigingen voorbehouden. ISSN: 2211-6826 © Industrielinqs pers en platform BV Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever.

Papier binnenwerk: PAPER & BOARD MADE OF

AGRI-WASTE WWW.PAPERWISE.EU

Papier omslag:

Gedempt Hamerkanaal 155 1021 KP Amsterdam 020 3122 088 abonnementen@industrielinqs.nl

04

iMaintain 20

IMA C Commentaar Wim.indd 5

26/05/2020 17:13


6 ACTUEEL

Meer aandacht nodig voor veiligheid na stoppen energiewinning Mijnbouwondernemingen in Nederland moeten meer aandacht besteden aan veiligheid na het sluiten van een winningslocatie. Dat stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar jaarverslag van 2019. Energiewinning gaat met risico’s gepaard tijdens, maar ook na afloop van de winning. Volgens SodM blijkt die aandacht in de nazorgfase echter niet altijd voldoende. In Limburg beweegt bijvoorbeeld de bodem nog steeds plaatselijk door steenkoolwinning uit het verleden. En in Groningen blijven aardbevingen ook voorkomen na het stoppen van de gaswinning. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de stabiliteit van afgesloten zoutcavernes in de diepe ondergrond in de verre toekomst niet vanzelfsprekend is. Het is belangrijk door te pakken, omdat duurzamere energiebronnen zoals geothermie en windenergie op zee een flinke vlucht nemen. De veiligheid voor mens en milieu moeten ook in de nazorgfase in deze nieuwe sectoren voldoende zijn geborgd.

Geplande stop Zeeland Refinery gaat door Zeeland Refinery heeft half mei de raffinaderij uit bedrijf genomen voor grootschalig onderhoud. Dankzij een breed scala aan preventieve maatregelen kunnen de noodzakelijke werkzaamheden doorgaan, ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt. Tijdens het onderhoud zijn tijdelijk ruim 1.600 extra arbeidskrachten op het raffinaderijterrein werkzaam. Om de kans op besmetting met het virus te minimaliseren zijn onder andere acht extra omkleed- en pauzeruimtes op het terrein geplaatst. Ook de werk-, rust- en rookplekken zijn anders ingericht dan gebruikelijk. Tafels zijn verder uit elkaar geplaatst en er zijn tussenschotten geïnstalleerd. Om gedrang te voorkomen in omkleedruimtes en het restaurant, verdeelt het bedrijf medewerkers in verschillende groepen die in een bepaald tijdvak toegang tot de ruimtes hebben.

04 20 iMaintain

IMA D Actueel.indd 6

Delamine begint later én eerder aan stops Chemiebedrijf Delamine is op Chemiepark Delfzijl medio mei begonnen aan haar voorjaarsstop. Een maand later dan gepland. Een grotere turnaround die in het najaar is gepland, begint juist een maand eerder, in september in plaats van oktober. Het losbarsten van de coronacrisis was voor Delamine reden genoeg om de twee stops goed tegen het licht te houden. Uitvoerig is gekeken naar de integriteit en ook de inspectietermijnen van de verschillende onderdelen. Dat resulteerde in een andere opbouw van de stops en verschillende verschuivingen. Zo was het oorspronkelijke plan dat een nieuwe energiebesparende installatie bij de voorjaarsstop in gebruik zou worden genomen. Dat is nu verschoven naar de grotere stop in het najaar. Een kristallisator en bijhorende destillatiekolom moeten in een veertig meter hoge installatie worden geplaatst. In verband met corona is de aanvoer van de kristallisator uit het buitenland vertraagd. Pas wanneer deze arriveert, wordt de bouw vervolgd met leidingwerk, instrumentatie tot en met bekabeling. De aansluiting en ingebruikname van de nieuwe installatie is daarom noodgedwongen uitgesteld naar de tweede stop dit jaar. Bij de voorjaarsstop zijn gemiddeld zeventig mensen meer op de locatie van Delamine te vinden. In het najaar gaat het om een paar honderd extra. Tijdens de stops worden de RIVM-voorschriften strikt nageleefd. Hiervoor zijn extra voorzieningen getroffen zoals aangepaste looproutes, gespreide pauzetijden, ruimere kantine- en stopcoördinatie faciliteiten en aangepaste werkinstructies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te garanderen. Dat laatste zal echter niet altijd mogelijk zijn. Als twee monteurs toch voor een klus dichterbij elkaar moeten komen, dan worden volgelaatschermen ingezet.

Bam bouwt wals om tot elektrisch model Bam Infra Nederland heeft een oude wals die aan revisie toe was, omgebouwd tot elektrisch model. Dankzij de elektrische aandrijving stoot de wals geen CO2 en stikstof uit. Daarnaast is de wals een stuk stiller. Op volgeladen accu’s is deze acht uur inzetbaar. Na drie tot vijf uur laden zijn de accu’s weer helemaal vol. Hoewel het lastig is om zwaar materieel te elektrificeren, leent een wals zich daar prima voor. Deze hoeft niet keer op keer een zware last te hijsen of continu te graven in een bouwput. De wals heeft alleen energie nodig om te rijden en te sturen. Ten opzichte van de oorspronkelijke dieselmotor in deze carrosserie scheelt het zeven liter brandstof per uur. Dat komt neer op zo’n 73 liter per dag. Met de elektrische wals bespaart Bam naar eigen zeggen zo’n 236 kilogram CO2 per dag. Op jaarbasis met 180 draaidagen is dat ruim 42.000 kilogram. Met de kennis van eigen mensen is de elektrische wals in anderhalf jaar tijd ontworpen en gebouwd. Bam streeft ernaar op termijn een volledige emissievrije asfaltset te hebben. Voor ander zwaar materieel is waterstof dan mogelijk een alternatief voor diesel.

FOTO: BAM

BEDRIJVENNIEUWS

Ook Air Liquide zet stop door Half mei is één van de waterstof- en koolmonoxide-installaties van Air Liquide in Rozenburg in stop gegaan. Uiteraard met verschillende maatregelen. Voor de aanpak heeft het bedrijf goed gekeken naar de grote stop van Shell Pernis die als eerste in het Rotterdamse havengebied “gewoon” doorging. Bij de planning van de stop moest vooral in de gaten worden gehouden dat er met name in de Rotterdamse en Antwerpse haven voldoende waterstof wordt geproduceerd voor de verschillende afnemers. Er zijn daarom niet veel momenten waarin de stop kan plaatvinden. Later in het jaar zijn er nauwelijks mogelijkheden meer en de wettelijke keuringstermijnen moeten natuurlijk worden gerespecteerd. Bovendien wordt het mogelijk moeilijk om contractors te vinden als uitgestelde stops dan ook moeten worden uitgevoerd. Door het werken met de nieuwe maatregelen zijn voor de stop vier in plaats van de normale drie weken uitgetrokken. Dat geeft de nodige lucht. Als twee mensen dichter dan 1,5 meter bij elkaar moeten werken, dan liggen medische mondmaskers klaar voor beide monteurs. Het is geen enorme stop, zoals bijvoorbeeld bij Zeeland Refinery en Shell Pernis. Toch kunnen er tijdens de turnaround twee tot drie maal zoveel mensen extra op de site in Rozenburg rondlopen. Denk aan 100 tot 120 mensen.

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

26/05/2020 17:14


ACTUEEL 7

BEDRIJVENNIEUWS ‘Nederlandse cultuur meer van gaan dan van documenteren’ FOTO: NEDMAG

Het Japanse Mitsui Chemicals heeft een fabriek voor het compounderen van polypropeen gebouwd in Geleen. De fabriek mengt bij hogere temperatuur kunststoffen met vulstoffen. De bouw ervan was een flinke uitdaging voor contractor Spie. Voor de toekomst blijft Spie het onderhoud aan de fabriek doen. In januari 2019 gaf Mitsui het startsein voor de bouw van de fabriek op Chemelot. Toru Sasaki, project director Shimizu Corporation, heeft het traject voor Mitsui geleid. Het was voor hem zijn tweede Westerse projectlocatie. ‘De Nederlandse cultuur is wel meer van het gaan dan van het documenteren. Daar waar wij in Japan meer voorbereiden en overleggen tot in de kleinste details, is het hier meer on the go. Daar hebben we wel een weg in moeten vinden.’

Succesvolle turnaround Nedmag ondanks coronacrisis Op het moment dat de overheid de maatregelen aankondigde om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, was Nedmag bezig met het uit bedrijf nemen van zijn assets. CEO Bert Jan Bruning: ‘Onze ovens werken normaal gesproken op een temperatuur van 2.200 graden Celsius. Die moeten heel langzaam afkoelen voordat we er überhaupt bij kunnen. Zo’n proces kun je niet even afbreken. En dus kozen we ervoor om dan maar door te gaan, maar wel met in achtneming van de RIVM-richtlijnen.’ Bruning vindt dat de stop goed is verlopen, zeker gezien de omstandigheden. Het vergde wel heel wat creativiteit van zowel het management als het personeel. ‘We hebben vanaf het begin het personeel betrokken bij de planvorming’, zegt Bruning. ‘Daarbij hebben we de tijdsplanning min of meer losgelaten. Als we de klus maar veilig konden afronden. We hebben wel duidelijke keuzes gemaakt tussen noodzakelijke en wettelijk verplichte werkzaamheden en vervangingsinvesteringen die we ook nog wel even konden uitstellen.’ Bruning kijkt terug op een geslaagde turnaround. ‘Hoewel we niet alles hebben uitgevoerd wat we oorspronkelijk van plan waren, doorstonden we in ieder geval een veilige stop. Uiteindelijk waren we een paar dagen later dan gepland klaar. Het mooie is dat we in de toekomst sommige werkzaamheden sneller kunnen uitvoeren omdat we nu goed moesten nadenken hoe we dingen slimmer konden aanpakken. De hulpmiddelen die we nu ontwikkelden, kunnen we later weer inzetten. We hebben binnenkort nog een stop in de planning staan. Dus we zullen de geleerde lessen zeker meenemen.’

Maastank verdubbelt opslagcapaciteit

Proeven met explosieven voor sloop Middensluis Terneuzen

FOTO: RIJKSWATERSTAAT / HARRY VAN REEKEN

Begin mei deed Rijkswaterstaat een praktijkproef met proefschoten bij het sluizencomplex in Terneuzen. Proefschoten zijn kleine gecontroleerde explosies om geluid en trillingen te kunnen meten. De praktijkproef moest uitwijzen wat de beste werkwijze is voor de sloop van de Middensluis. Het plan is om de Middensluis onder water te slopen. Daarbij zet Rijkswaterstaat mogelijk explosieven in. Doordat het slopen onder water gebeurt, is er minder geluidsoverlast. Er is ruime ervaring met deze sloopmethode. Eind 2021 begint de sloop van de Middensluis. Het werk zal een klein jaar duren. De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is in volle gang. Naar verwachting vaart eind 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis. Opdrachtgever is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

Dekker Group gaat via dochter Maastank in de Botlek haar opslagcapaciteit uitbreiden. Het bedrijf heeft de erfpachtcontracten aan de Welplaatkade met 25 jaar verlengd en ook de aanpalende percelen verworven. Op termijn wil het bedrijf de tankopslagactiviteiten in de Rotterdamse haven verdubbelen. Maastank Botlek Rotterdam heeft op dit moment een opslagcapaciteit van 67.900 kubieke meter. De terminal heeft tanks variërend van 70 tot 2.400 kubieke meter voor de opslag van vegoils, oleochemicals en biofuels. Deze capaciteit moet de komende jaren groeien tot ongeveer 140.000 kubieke meter. Daarnaast wil het bedrijf de nautische infrastructuur in de Rotterdamse haven verder uitbreiden.

uw mailbox? Al het nineuvoworsoninze nieuwsbrief op

iMaintain.info!

Meld u aa

04

iMaintain 20

IMA D Actueel.indd 7

26/05/2020 17:14


8 INTERVIEW

‘Waar doen wij nu risk based inspection voor?’

De coronacrisis biedt volgens John Bruijnooge van Sabic een uitgelezen kans om de industrie beter aan de samenleving te laten zien.

04 20 iMaintain

IMA H Hoofdinterview.indd 8

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

26/05/2020 17:10


INTERVIEW 9

Het is een tijd waarin de chemische industrie haar waarde bewijst. Dat benadrukt site director John Bruijnooge graag, bijvoorbeeld op social media. Om de medewerkers van Sabic een hart onder de riem te steken, maar ook om de samenleving het belang van de chemie te laten zien. Wel had hij van de overheid wat meer flexibiliteit verwacht bij het uitstellen van onderhoudsstops. Ook dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

Wim Raaijen

De chemische industrie is de laatste maanden zichtbaarder dan daarvoor. En zeker ook positiever. Ze is aangemerkt als vitaal en gedraagt zich daar ook naar. Chemiebedrijven leveren handgels en andere ontsmettingsmiddelen, doneren mondkapjes, produceren halffabricaten voor spatschermen en noem maar op. Zelfs kunststoffen krijgen een imagolift. Ze verdwijnen niet alleen als afval in de oceanen, maar blijken toch zeer functionele en bruikbare eigenschappen te hebben. Zoveel wordt nu wel duidelijk. Positieve zichtbaarheid, daaraan heeft het vaak ontbroken. Volgens John Bruijnooge, site director van Sabic op Chemelot zit dat vooral in de aard van het beestje: ‘We zijn in de fabrieken veelal technisch opgeleid. We weten wel wat we willen, maar we weten vaak niet zo goed hoe we het moeten zeggen of hoe we het willen uitdragen.’

Frontlinie Misschien dat Bruijnooge op dat vlak ietwat atypisch is. Al eerder was hij zicht-

FOTO’S: SABIC

baar op social media. En nog intensiever vanaf het begin van de coronacrisis. ‘Ik vind dat je als leider van een fabriekscomplex sowieso alle communicatiemiddelen en publiciteit moet aanwenden. Helemaal onder de huidige omstandigheden. In eerste instantie om onze eigen mensen te bereiken. Ik wil ze vertellen waar we als management mee bezig zijn. Zij zijn ook ieder op hun positie zeer betrokken met het bedrijf. We willen ze vooral nog meer duidelijk maken dat ze in een vitale sector werken. Waarom zij wel naar het werk gaan en een buurman die in een schoenenfabriek werkt niet. En dat ze daar trots op mogen zijn.’ Daarnaast ligt Chemelot ook nog eens in een bijzondere regio. ‘Vergeet niet dat Oost-Brabant en Zuid-Limburg in het begin van de coronacrisis het hardst zijn getroffen. Daar komen precies onze mensen en contractors vandaan. Daar zijn we vanaf het begin ook bovenop gaan zitten, om uitbraken op het chemiepark te voorkomen. Op Chemelot lopen dagelijks negenduizend mensen rond, waarvan ruim

John Bruijnooge (Sabic): ‘We weten wel wat we willen, maar we weten vaak niet zo goed hoe we het moeten zeggen.’ 04

iMaintain 20

IMA H Hoofdinterview.indd 9

26/05/2020 17:10


10 INTERVIEW

voedselbanken. We konden laten zien dat we een belangrijke maatschappelijke rol konden vervullen.’ In Nederland is liefdadigheid minder nodig, hoewel het doneren van mondkapjes op veel waardering kon rekenen. ‘Maar onze tentakels in de maatschappij reiken ver. Loek Radix liet in zijn artikel zien dat Chemelot per jaar meer dan een miljard euro aan belastingen binnenbrengt. Daar draait half Limburg op. Dat soort kentallen kent niemand.’ De chemie is ook een van de weinige sectoren die momenteel nog vol draait, stelt Bruijnooge. ‘We vragen geen loonoffers, zetten geen mensen op straat. We klagen niet. Natuurlijk doet de huidige crisis ook ons pijn. Sabic heeft in het eerste kwartaal wereldwijd voor het eerst in haar 45-jarige bestaan rode cijfers geschreven. Dat doet echt wel zeer.’

Staal rechttrekken

achthonderd bij ons. We hebben vanaf het begin de operators en onderhoudsmensen optimaal beschermd. Zij staan in de frontlinie en zorgen voor continuïteit. Alle andere mensen vroegen we om vanuit huis te werken. Deze strategie heeft ons geholpen om focus aan te brengen en er goed bovenop te zitten.’ Sabic heeft tot nu toe vier bevestigde gevallen van corona. ‘Uiteindelijk zijn het er natuurlijk meer. We hebben verschillende verdachte gevallen. Als iemand klachten had en het riekte maar naar corona, dan stuurden we die meteen naar huis.’

Opinievorming De communicatie is niet alleen gericht op de eigen mensen van Sabic en Chemelot. De coronacrisis biedt volgens Bruijnooge ook een uitgelezen kans om de industrie beter aan de samenleving te laten zien. ‘We kunnen de buitenwereld nu vertellen hoe vitaal en cruciaal onze industrie is.’ Maar hij is ook realistisch. Hij weet dat het goede imago nu voor de verandering eens te paard komt, maar dat het straks ook weer te paard kan gaan. Hij haalt daarbij een opiniestuk aan van Loek Radix, directeur van Chemelot, onlangs in regionaal dagblad De Limburger. Bruijnooge: ‘Nu zijn we vitaal en belangrijk, maar we zijn best wel bang dat

we straks, als we enigszins weer uit de coronacrisis kruipen, weer gewoon de vieze industrie zijn. Die mensen die al die plastics in de oceanen pompen. We nemen daarom nu de kans om het imago wat extra op te poetsen. Dat is ook nodig. In imago-onderzoek bungelen we altijd onderaan.’ Dat imago wordt steeds belangrijker. ‘Vooral als het gaat om het aantrekken van goed personeel. Dat is al schaars en daar hebben alle sectoren behoefte aan. Maar als mensen in hun privé-situatie steeds meer van anderen horen dat ze in die vieze petrochemie werken, die de meeste CO2 uitstoot en veroorzaker is van de plastic soep… Die opinievorming doet ons geen goed.’

Rode cijfers Dat communicatie belangrijk is, merkte hij ook in zijn vorige – vergelijkbare – baan in Engeland. ‘We hadden daar ook last van een negatief imago. We hebben toen bewust de publiciteit opgezocht. We kwamen op de BBC en in de regionale pers. We lieten zien dat we goodwill hadden opgebouwd in de omgeving. In Nederland zorgt de overheid goed voor de inwoners. In Engeland is dat vaak anders. Met relatief weinig geld konden we veel doen. Bijvoorbeeld in verpleeghuizen in de gehandicaptenzorg en voor

Het Saoedische concern heeft daarom wel aangekondigd dat wereldwijd de hand op de knip gaat. ‘Vooropgesteld dat we geen concessies doen aan veiligheid en betrouwbaarheid van bestaande activiteiten, worden vooral veel grote investeringen opnieuw beoordeeld. Met name voor de VS, China en in het thuisland SaoediArabië staan enorme investeringsprojecten op de rol. Begrijpelijk dat daar nu met een andere blik naar wordt gekeken.’ In Geleen sprong de laatste tijd vooral het investeringsproject voor pyrolyse van plastic afval in het oog. De komende jaren wil Sabic steeds meer gemengde stromen plastic afval aan de kraker voeden. Dat project is nog steeds in volle gang. Bruijnooge: ‘Ik heb nu tien mensen rondlopen die momenteel operationele en opstartprocedures schrijven en bijvoorbeeld onderhoudsplannen. Het equipment komt eraan. De grond is inmiddels gelijkgetrokken. De komende maanden gaan we er heien, graven, betonstorten en staal rechttrekken. Dit is echt een van de grote strategische pijlers die we in Europa – en gelukkig dus in Geleen – hebben.’

Irritatie De meeste berichten en reacties van Bruijnooge, op met name LinkedIn, zijn positief en motiverend. Toch was één reactie van hem wat narriger van toon. Het was naar aanleiding van een bericht over dat stilstand van fabrieken dreigt als

04 20 iMaintain

IMA H Hoofdinterview.indd 10

26/05/2020 17:10


INTERVIEW 11

ze niet op tijd worden gekeurd. Installaties die in 2019 moesten zijn gekeurd, hebben volgens de normale wetgeving – indien goed onderbouwd – een uitstelmogelijkheid van zes maanden. Dat loopt dus af op 30 juni. In een brief houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vast aan de normale regelgeving, die volgens haar genoeg flexibiliteit biedt. Daarop reageerde Bruijnooge op LinkedIn wat geïrriteerd: ‘Waar doen wij nu risk based inspection voor? Waarom doen wij non-destructive and non-intrusive inspection als we het resultaat daarvan niet mogen gebruiken? Dit is een van onze weinige mogelijkheden om effectiever en efficiënter te worden en de concurrentieslag met de rest van Europa en de wereld te overleven. Meer dan wie ook zullen wij als eerste geen domme dingen doen. Maar laat ons ons ding doen.’

Linker- en rechterarm Hij wil zijn irritatie wel nader verklaren. ‘Door de enorme druk op de arbeidsmarkt is het heel moeilijk om onderhoudsstops in te plannen. Daardoor moeten we regelmatig gebruik maken van de optie tot uitstel. Wij hadden in het voorjaar ook een stop gepland van een relatief kleine fabriek, die in 2019 voor keuring stond. Op het hoogtepunt van corona hebben we elkaar in de ogen gekeken, ook met de contractors erbij. Vanuit veiligheidsoverwegingen leek het ons echt beter om de stop uit te stellen naar september. Het stoppen en opstarten van installaties is veel gevaarlijker dan ze een paar maanden langer te laten draaien. Helemaal onder de huidige extreme omstandigheden. We wilden een besmettingshaard voorkomen.’ In september is de installatie twee maanden uit de keuring. ‘Daar kan juist risk based inspection ons helpen. In samenspraak met de veiligheidsregio en de keuringsinstanties hebben we daar de laatste jaren juist veel in geïnvesteerd. We weten dus heel goed wat de toestand van onze installaties is. Echt, twee maanden langer doordraaien levert veel minder risico’s op dan de fabriek op het hoogtepunt van corona stil te leggen.’ De regionale afdeling van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de uitvoerende inspecteurs van Lloyd’s vonden het ook veel beter om de installatie een paar maanden door te laten draaien, stelt Bruijnooge. ‘Twee weken later stuurde het

Bruijnooge: ‘Twee maanden langer doordraaien levert veel minder risico’s op dan de fabriek op het hoogtepunt van corona stil te leggen.’

ministerie van SZW de brief. Daar waren we toch wel lichtelijk ontstemd over. Het is ook een kwestie van linker- en rechterarm van de overheid. Aan de ene kant worden we door de veiligheidsregio geholpen om steeds nauwkeuriger onze installaties te inspecteren. Bij de krakers in Geleen is daardoor een interval tussen onderhoudsstops mogelijk van zes jaar, terwijl onze collega’s in Saoedi-Arabië eens per vier jaar een stop moeten plannen. Aan de andere kant komt Den Haag dan met die politiek gekeurde brief. Volgens mij zijn we echt niet de enige met dit probleem.’

Moderne samenleving Echter, naast wat irritaties straalt John Bruijnooge vooral trots uit. Op social media en ook tijdens het interview in Microsoft Teams. Hij is positief over de industrie waarin hij werkzaam is en over de bijdrage die ze levert aan de behoeften van de moderne samenleving. Waarin kunststoffen niet meer zijn weg te denken. ‘We moeten erg blij zijn dat Nederland nog zo’n brede basisindustrie heeft binnen haar economie.’ Landen zonder basisindustrie hebben het volgens hem een stuk moeilijker. ■

04

iMaintain 20

IMA H Hoofdinterview.indd 11

26/05/2020 17:10


12 THEMA: VEILIGHEID

Creatief met beschermingsmiddelen door corona Het kan een hele uitdaging zijn om coronaproof aan het werk te gaan. Overal worden daarom creatieve oplossingen bedacht. Opvallend is dat veel oplossingen al bestonden, maar nu door een kleine innovatie of door out-of-the-box te denken, kunnen helpen om veilig te werken tijdens de coronacrisis.

Dagmar Aarts

Een van de bedrijven die zich snel heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden is Rombit. Het technologiebedrijf was al anderhalf jaar bezig met de ontwikkeling van een veiligheidsarmband die valdetectie heeft en kan waarschuwen als er een voertuig aankomt. Na uitgebreid testen was het product klaar voor de markt. Aan de vooravond van de lancering, brak echter de coronacrisis uit. Het bedrijf zag in dat haar armband kon helpen. Razendsnel paste ze haar technologie aan waardoor de armband nu kan waarschuwen als medewerkers te dicht bij elkaar komen. De slimme armband trilt als werknemers 2,5 meter bij elkaar in de buurt zijn. Bij anderhalve meter krijgen ze een rood scherm en trilt de armband heviger. Ook als iemand ziek is geworden door corona kan het apparaatje helpen. Na toestemming van de medewerker kan worden nagaan met welke collega’s de zieke de afgelopen twee weken in contact is

geweest is. Hiermee kan verdere verspreiding zoveel mogelijk worden voorkomen. Vanwege de privacy slaat de armband verder geen locatie of andere gevoelige data van de gebruiker op.

Investering Het is niet uniek dat een apparaat kan waarschuwen wanneer mensen te dicht bij elkaar komen. Er zijn ook apps voor te downloaden. Maar in industriële omgevingen is een mobiele telefoon vaak niet toegestaan. De armband maakt geen gebruik van internet, maar van UWB (Ultra-Wideband) waardoor hij wel overal te gebruiken is. Het is even een investering als je medewerkers een veiligheidsarmband wilt laten gebruiken. Ze kosten namelijk tussen de 120 en 200 euro per stuk. Dat bedrag is afhankelijk van de functionaliteiten die je kiest. Voordeel is dat de armband ook na de coronacrisis nog nuttig is, omdat het meer functionaliteiten heeft dan alleen het letten op social distancing.

Broekzak

FOTO: PIXABAY

Na een bericht over de armband op onze website kwamen er opmerkingen binnen dat niet in elke werkomgeving een horloge of ring mag worden gedragen. Hoe moet dat dan met een armband? ‘Wij hebben gekozen voor een armband omdat uit onderzoek blijkt dat je de trillingen het beste voelt op je pols’, legt een woordvoerder van Rombit uit. ‘Over het algemeen krijgen wij positieve feedback op de armband. Maar als mensen geen armband mogen dragen, kunnen ze de module eruit nemen en bijvoorbeeld in hun broekzak steken. Later kunnen wij bekijken of wij die module op andere plaatsen kunnen inwerken, zoals bijvoorbeeld in een vest of helm.’

Enorme interesse De interesse voor de armband is enorm. De woordvoerder laat weten dat er al uit

04 20 iMaintain

IMA I Thema.indd 12

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

26/05/2020 17:10


FOTO: ROMBIT

THEMA: VEILIGHEID 13

de hele wereld aanvragen binnen zijn gekomen. ‘Ik denk dat driekwart uit het buitenland komt. We zijn overweldigd. Dat zorgt ervoor dat we prioriteiten moeten stellen en moeten kijken wie wij als eerste de toestellen bezorgen. Het is niet gemakkelijk om de vraag bij te houden. Maar we doen er alles aan om de productie op te schalen en dat gaat echt de goede richting uit.’

Helm Ook bij Shell is creatief nagedacht om medewerkers extra te beschermen tijdens haar geplande onderhoudsstop. Medewerkers krijgen een andere helm, eentje met een spat- oftewel volgelaatscherm. In een video laat de directeur van Shell Pernis, Jos van Winsen, zien hoe de helm werkt. Je trekt het scherm gewoon naar beneden voor je gezicht, als je hem nodig hebt. In coronatijd dus in het uiterste geval dat je voor een klus echt geen anderhalve meter afstand kunt houden. Deze helmen zijn niet nieuw, ze bestaan al lang. Ze worden onder andere gebruikt door lassers in een industriële omgeving. Ook in bijvoorbeeld de elektrolysefabriek van Nouryon worden ze al lang gebruikt. Wat vonken en fijnstof tegen kan houden, kan misschien ook een virus tegenhouden. De inzet van het scherm is daarbij wel een laatste redmiddel, voor als het echt niet lukt om anderhalve meter afstand te

houden. Het werkt niet zo goed als een gecertificeerd mondkapje.

Handhaving Online zijn ook voorbeelden te vinden van bedrijven die zelf een ‘coronahelm’ hebben gemaakt door een scherm op hun helm te monteren. De vraag is wel hoe goed deze beschermen tegen het coronavirus, omdat er veel kieren zijn. Hetzelfde geldt voor de voorbeelden waarbij in bestelbusjes plastic wanden of folie is geplaatst zodat medewerkers toch samen kunnen reizen.

‘Als mensen geen armband mogen dragen, kunnen ze de module eruit nemen en bijvoorbeeld in hun broekzak steken.’

Ook instrumenten die normaal gesproken bij bouw- of infraprojecten worden ingezet, kunnen nu daarbuiten een andere functie krijgen. Zo onderzoekt TNO of bestaande geluidsniveaumeters, die gewoonlijk voor verkeersgeluid en bouwlawaai worden gebruikt, zijn in te zetten om grote concentraties van mensen

te detecteren. Op die manier kunnen handhavers met beperkte capaciteit toch snel en efficiënt reageren als het ergens te druk wordt.

Wereld afzoeken Overal worden dus creatieve oplossingen gezocht. Zo ook bij Wiltec, specialist op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. ‘Bij een tekort aan bepaalde producten, kijken we naar een alternatief', vertelt teamleider Klant Contact Center Nico van der Wijst. Bij Wiltec hadden ze al vroeg door dat ze het druk zouden gaan krijgen. ‘Toen het coronavirus nog alleen in China was, kregen wij aanvragen voor PBM’s van bedrijven die zichzelf goed wilden voorbereiden’, zegt Van der Wijst. ‘We zijn actief aan de slag gegaan om onze vaste relaties te adviseren over welke voorzorgsmaatregelen zij konden treffen. Daarbij had de zorg prioriteit, maar vonden we het ook belangrijk onze vaste klanten zo goed mogelijk te voorzien van producten, zodat zij hun processen konden laten doorlopen.’ En het werd ook echt druk. Wiltec zag de afgelopen tijd de vraag naar mondkapjes, gelaatsschermen, handschoenen, schorten en overals enorm stijgen. ‘Er is vraag naar allerlei wegwerp- en hygiëne artikelen’, zegt Van der Wijst. ‘We doen alles wat we kunnen om aan de vraag te voldoen.’ ■

04

iMaintain 20

IMA I Thema.indd 13

26/05/2020 17:10

09FOT


iMaintain 2020

OOK TE VOLGEN VIA EEN INTERACTIEVE LIVESTREAM

SC

HR

IJF

NU

IN

DUDOK HUIS - TATA STEEL | VELSEN-NOORD | 18 SEPTEMBER

HET SCHADUWPARLEMENT VAN ONDERHOUD Op 18 september gaat het iMaintain congres door! Maximaal honderd mensen kunnen in de zaal aanwezig zijn. Anderen hoeven echter niks te missen. Via een livestream is het congres online te volgen en kunt u mee debatteren. Wij hebben een eigen Schaduwparlement van Onderhoud opgericht. Op de derde vrijdag van september dienen verschillende schaduwkamerleden moties, wetswijzigingen en begrotingsvoorstellen in die de staat van de Nederlandse assets moeten versterken. Zowel in de infrastructuur als in de industrie. Debatteer en stem met ons mee op vrijdag 18 september bij Tata Steel in IJmuiden!

Verkiezing Techniekheld 2020 De uitdaging is duidelijk: industrie en infrastructuur hebben technici nodig om de boel draaiende te houden en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Denk aan de energietransitie en het creĂŤren van economische stabiliteit. Dat kan alleen als de jongere generatie geĂŻnspireerd raakt om in de techniek te werken. Daarom zijn er voorbeelden nodig. Techniekhelden dus. Heb jij een collega die verschil maakt en jongeren kan inspireren? Meld hem of haar dan aan!

Initiatiefnemer:

Partners:

www.imaintain2020.nl IMA Advertenties.indd 14

26-05-20 17:31


TECHNIEKHELD 15

Jongeren prikkelen om voor techniek te kiezen Jochen Schulz (49 jaar) is lead operator Ammonia Loading bij OCI Nitrogen op Chemelot en zet zich in om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Hij geeft gastlessen, helpt bij een miniplant op een middelbare school, bij stages en meeloopdagen. ‘Het zijn mijn collega’s van de toekomst.’

Waarom is het belangrijk om jeugd met techniek in aanraking te laten komen?

Dagmar Aarts

Hoe laat je jongeren kennismaken met techniek?

‘Om kinderen te laten zien wat je er allemaal mee kan. Iedereen kan zich voorstellen wat een politieagent of huisarts doet, maar wat is een procesoperator en wat doet een elektricien in de procesindustrie? Die heeft heel andere skills dan een elektricien die aan huis komt.’

‘Het begon voor mij door te helpen bij activiteiten van PML (Procestechniek & Maintenance Limburg, red.). Zij promoten techniek bij de jeugd. Elk jaar in januari organiseren zij in samenwerking met onderwijs en bedrijven de Week van de Procestechniek. Vmbo- en havoleerlingen van scholen in de regio worden uitgenodigd om een dag mee te kijken bij proces-, maintenance- en laboratoriumtechniek. Na die dag kunnen de kinderen zich inschrijven voor een meeloopdag. Daarnaast hebben wij als OCI Nitrogen een miniplant op een middelbare school in de buurt geadopteerd. Die stond in de mottenballen. Ik heb de hele installatie gecontroleerd zodat deze weer kon draaien en de ruimte aantrekkelijk gemaakt. Het was voor mij hobbymatig, ik vond het leuk om te doen. De miniplant is een ver-

warmingsproces met twee vaten waarin je alles uit de procestechniek tegenkomt. Er zit bijvoorbeeld een procestekening in en een besturingssysteem. Voordat de leerlingen in de miniplant komen, spelen ze een game op hun computer waarin ze de plant leren kennen. Daarna mogen ze met twee of drie leerlingen de miniplant besturen. Ook help ik bij de jaarlijkse Talentday op de Brightlands Chemelot Campus. Dit is een innovatie-, banen- en stagemarkt voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers.’

Wat zijn de reacties van jongeren? ‘Dat verschilt heel erg. Het zijn natuurlijk vaak leerlingen van zestien jaar. Maar je haalt degenen die het echt leuk vinden er wel uit. Afgelopen februari hebben we bijvoorbeeld drie leerlingen van de middelbare school gevraagd om de miniplant te laten draaien en uitleg te geven aan kinderen van groep acht van het basisonderwijs. Dat is veel leuker dan dat ik ga vertellen.’

Wat hoop je te bereiken? ‘Ik hoop jongeren te kunnen prikkelen om voor techniek te kiezen. Als ze interesse hebben, probeer ik daarom te regelen dat ze een kijkje kunnen nemen bij ons bedrijf. OCI Nitrogen ziet ook het belang. Want de leerlingen van nu zijn straks onze nieuwe medewerkers. Het zijn mijn collega’s van de toekomst. Het is mooi als we ons steentje kunnen bijdragen. Techniek is gewoon een heel mooie omgeving om in te werken.’ ■

Techniekhelden

Jochen Schulz met vmbo-leerling Ilse die een dag meeloopt.

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

IMA L Techniekheld.indd 15

Techniekhelden zijn technici die om bepaalde redenen onmisbaar zijn voor het bedrijf of die iets bijzonders doen of hebben gedaan met grote impact. Heeft u een collega die u in het zonnetje wilt zetten? Laat het ons weten via redactie@industrielinqs.nl

04

iMaintain 20

26/05/2020 17:11


Het iMaintain platform brengt experts, gebruikers en leveranciers van producten en diensten bijeen om bij te dragen aan transparante informatievoorziening rond onderhoud en asset management. Het platform belicht op een journalistieke en onafhankelijke manier innovaties, behandelt actuele onderwerpen en inspireert. Via het vakblad iMaintain, met de website www.imaintain.info, met drie rondetafelmeetings per jaar, diverse bijeenkomsten en met een jaarcongres bereikt het iMaintain platform haar doelgroep.

Partnernieuws Gratis smeertechnische webinars voor het goede doel Opleider Kees Oskam is gestart met het geven van een hele reeks webinars over goed en veilig smeertechnisch onderhoud. Zijn enthousiasme en het enthousiasme van zijn online publiek hebben ons Van Meeuwen aan het denken gezet en daarom is het volgende besloten: Voor al onze Belgische en Nederlandse klanten en andere geïnteresseerden zijn alle geplande webinars vanaf nu gratis te volgen. Aanmelden kan op de website. Het bedrijf zou alle deelnemers willen vragen onder het mom van ‘Samen (kennis) delen’ een vrijwillige bijdrage te doen aan de Belgische en Nederlandse voedselbank. Hogeschool Utrecht gaat analytics translators opleiden Big data worden steeds toegankelijker en het verzamelen ervan wordt goedkoper. Voor steeds meer bedrijven is het hierdoor haalbaar om hun strategische beslissingen te nemen op basis van big data. Maar hoe analyseer je die data en zorg je dat je de juiste conclusies trekt? Daarvoor start Hogeschool Utrecht de masteropleiding Data Driven Business, die mensen opleidt tot analytics translator. Studenten werken samen in multidisciplinaire teams. Dit leert ze over de grenzen van disciplines heen te kijken, om zo de beste oplossing voor een bedrijf of organisatie te bedenken. De opleiding besteedt veel aandacht aan ethiek en de omgang met privacy. Ook verdiepen de studenten zich in een specialisatie: data analytics, transformation analytics, people analytics, marketing analytics en finance analytics. DSM versnelt de overgang naar een circulaire economie De weg naar een circulaire en biobased economie is nog lang; nog geen 9 procent van de wereld is op dit moment circulair. Om die transitie te versnellen stelde DSM zich een doel waaraan andere bedrijven zich niet durven te wagen: in 2030 moet 30 procent van de grondstoffen die DSM in coatingharsen wordt gebruikt biobased of gerecycled zijn. Door meer biobased en gerecyclede grondstoffen toe te passen moeten de indirecte emissies worden teruggedrongen. In een circulaire economie passen geen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die nu nog wel in producten zoals verf en coatings verwerkt zijn. Deze stoffen worden in de komende jaren waar mogelijk met plantaardige producten vervangen.

Partners van het iMaintain platform

Bekijk alle partnerfilmpjes op www.imaintain.info/partners-leden

Contentpartners Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie

Leden van het iMaintain platform

Wilt u meer weten over lidmaatschap of partnering van het iMaintain platform, kijk dan op www.imaintain.info of neem contact op met Janet Robben: Janet@industrielinqs.nl – 020 3122 085

IMA G Platform.indd 16

26/05/2020 17:07


‘Quotes’ ‘Door de enorme druk op de arbeidsmarkt is het heel moeilijk om onderhoudsstops in te plannen. Daardoor moeten we regelmatig gebruik maken van de optie tot uitstel. Wij hadden in het voorjaar ook een stop gepland van een relatief kleine fabriek, die in 2019 voor keuring stond. Op het hoogtepunt van corona hebben we elkaar in de ogen gekeken, ook met de contractors erbij. Vanuit veiligheidsoverwegingen leek het ons echt beter om de stop uit te stellen naar september. Het stoppen en opstarten van installaties is veel gevaarlijker dan het een paar maanden langer te laten draaien. En helemaal onder de huidige extreme omstandigheden. We wilden een besmettingshaard voorkomen.’ John Bruijnooge, Sabic, over de invloed van het coronavirus op onderhousstops in het hoofdinterview van deze editie.

Het expertpanel van het iMaintain platform bestaat uit: Henk Akkermans Hoogleraar Supply Chain Management, Universiteit Tilburg

Mark Haarman

Nico van Kessel

Jan Stoker

Maarten Habets

Ton Klinkenberg

Roelf Venhuizen

Managing partner, Mainnovation

Principal consultant Asset Management, Tata Steel

Wetenschappelijk directeur WCM Erik Bijlsma Directie-adviseur asset management, Gemeente Amsterdam

Dennis Braamse

Manager asset management, LambWeston/Meijer

Senior global lead Maintenance & Asset management, Heineken Maintenance Manager of the Year 2018

Hans Hennekam

Manager IA Service Europe, Yokogawa

Directeur, Phijns

Senior lecturer assetmanagement en maintenance, Hogeschool Utrecht

Bestuurslid, Veiligheid Voorop, Voormalig CEO NAM en voorzitter Profion

Theo Knijff

Senior maintenance & reliability manager, Dow Chemicals

Binne Visser

Director Prod. Eng. & Maintenance, Philips Maintenance Manager of the Year 2017

Annemarie Burgemeester

Senior asset manager civiel, Rijkswaterstaat

Michael Donders

Maintenance manager, Unilin Insulation Eigenaar Donders RCM Consultancy

Leo van Dongen

Professor Maintenance Engineering, Universiteit Twente

Ivo van der Gaag

Operational director, Alpha Storage Group

Rob de Heus

Champion World Class Maintenance, Sitech Services

Cor van de Linde

Directeur innovatieplatform iTanks

Ivo van Vliet

Algemeen directeur, ENGIE Services West Industrie

Maintenance Manager of the Year 2012

Geert-Jan van Houtum

Professor Reliability, Quality en Maintenance, TU Eindhoven

Ton Huibers

Manager Technische Dienst, Nedschroef

Celeste Martens

Manager maintenance, Croonwolter&dros

Oprichter Semiotic Labs

Asset manager, Schiphol Group

Maintenance Manager of the Year 2019

Taco Mets

Technical director, Van Meeuwen Industries

Maintenance Manager of the Year 2013

Simon Jagers

Ron Wever

Johan Wolt

Maintenance manager, Nouryon MCA Delfzijl Maintenance Manager of the Year 2014

Mark Oosterveer

Programmamanager, iTanks

Tim Zaal

Consultant TZConsultancy

Bestuurslid WCM

Michel Grijpink

Learning & Development consultant, Hogeschool Utrecht

IMA G Platform.indd 17

Giel Jurgens Asset owner, Havenbedrijf Rotterdam

Peter Schokker

Maintenance manager, Koninklijke Vezet Maintenance Manager of the Year 2016

26/05/2020 17:07


18 CORONA

KLM houdt vliegtuigen in conditie tijdens corona De coronacrisis stelt ook de luchtvaart voor nieuwe uitdagingen. Waar vliegtuigen normaal gesproken zeventien van de 24 uur vliegen, staan ze nu aan de grond. Dit heeft ook zijn invloed op de onderhoudsprogramma’s. KLM houdt de vliegtuigen vooralsnog in active storage. Zodra het luchtruim wordt vrijgegeven, kunnen de toestellen weer veilig vliegen.

David van Baarle

Het is niet de eerste keer dat luchtvaartmaatschappij KLM een crisis het hoofd biedt. Maar zo ernstig als momenteel heeft zelfs Radj Jagbandhan, verantwoordelijk voor de tijdelijk geparkeerde vloot, het niet meegemaakt. ‘Met de eerdere SARS-uitbraak konden we niet altijd overal heen vliegen, met 9/11 werd het vliegverkeer ook ernstig beperkt. Net als tijdens de Golfoorlog en de vulkaan-uitbarsting op IJsland. Op de schaal van de huidige uitbraak hebben we echter nog nooit iets meegemaakt. Wereldwijd staan vliegtuigen aan de grond. Op wat noodzakelijke vracht- en repatriëringsvluchten en een luchtbrug voor medische apparatuur na, is het vrijwel stil op Schiphol. En dus staat een groot deel van onze toestellen geparkeerd aan de gates en op de startbaan.’

Druk De nieuwe werkelijkheid heeft ook zijn weerslag op het inspectieprogramma van de vloot. Jagbandhan: ‘Normaal gesproken checkt een engineer voor iedere volgende vlucht het toestel op eventuele defecten en gebreken (preflight en departure checks, red.). En eens in de zes weken krijgt ieder vliegtuig een extra A-check, deze duurt 24 uur. Eenmaal in de drie jaar voeren we dan ook nog een C-check uit, waarbij we de vloot in de hangar zeer uitgebreid inspecteren, schoonmaken, eventuele defecten repareren en modificaties uitvoeren. Nu de toestellen aan de grond staan, voeren we de preflight en departure checks echter niet meer uit. Dat wil echter niet zeggen dat we ons

04 20 iMaintain

IMA O KLM.indd 18

nu vervelen. Integendeel, we hebben het drukker dan ooit met het uitvoeren van het parkeerprogramma van de geparkeerde toestellen. Want een vliegtuig dat stilstaat kent heel wat andere uitdagingen dan een toestel dat zeventien van de 24 uur vliegt. We controleerden vliegtuigen al op foreign object damage (FOD), maar nu moeten we de stilstaande vloot regelmatig ook checken op nesten. Vogels bouwen die in uitlaten van motoren, onderstelruimtes en andere open ruimtes van een vliegtuig.’ Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat de geparkeerde vliegtuigen in vliegconditie blijven. ‘We hadden daarbij kunnen kiezen om een vliegtuig volledig in de mottenballen te leggen, ook wel prolonged parking genoemd. In dat geval zouden we alle computers en black boxes moeten uitbouwen, alle gaten dichtplakken en de motoren conserveren. Omdat we echter hopen zo snel mogelijk weer te kunnen vliegen, kozen we voor active storage, parkeren in vliegconditie. En dus moeten we, net als bij een stilstaande auto, zo nu en dan de wielen draaien om vlakke banden te voorkomen. Dat wil zeggen: we trekken de vliegtuigen zo nu en dan een stukje verder. Verder draaien we het airconditioningsysteem, laten de cabine ventileren, en spoelen de water- en toiletsystemen door. Overigens zetten we de fanbladen van de motoren tussentijds wel vast. Als ze op de wind staan, kan deze de motoren namelijk in beweging zetten, wat juist weer voor extra slijtage zorgt.’ En zo checkt de ploeg van Jagbandhan ook regelmatig roeren, landingsgestellen enzovoorts. Typische onderhoudstaken zijn het smeren van deuren en vrachtdeuren. Jagbandhan: ‘Al het onderhoud van een vliegtuig staat beschreven in een vliegtuig onderhoudsprogramma van de fabrikant (AMP), eventueel aangevuld met additionele taken van de luchtvaartmaatschappij. Hier staan alle onderhoudstaken in beschreven die gelimiteerd zijn op

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

26/05/2020 17:04


CORONA 19

FOTO’S: KLM

vlieguren, cycles (starts en landingen) en kalenderdagen. Nu ze aan de grond staan zijn kalenderdagen de limiterende factor. Typische onderhoudstaken zijn het smeren van (vracht)deuren en het landingsgestel. Voor de gevoelige sensoren en onderdelen gebruiken we speciale covers. Daarnaast monitoren we nauwkeurig de relatieve vochtigheid in de cabine. Een vliegtuig bestaat voor een groot deel uit aluminium en de grootste vijand daarvan is vocht. Ook in de brandstoftanks kan vocht zich ophopen en dus draineren we deze zoveel mogelijk. Tegelijkertijd monitoren we de tanks op eventuele microbiologische groei.’

Radj Jagbandhan (KLM): ‘De motoren hebben veel diagnostische programma’s die de conditie continu in de gaten houden.’

schappijen. Daardoor weet je zeker dat iedere luchtvaartmaatschappij die in het Europese luchtruim mag vliegen dezelfde onderhoudsrichtlijnen hanteert.’

Anderhalve meter Strenge eisen André Kuiper is als type project engineer 787 verantwoordelijk voor de conditie van de jongste vliegtuigen die KLM bezit. ‘Al hebben we wel weer wat Boeing 747’s in bedrijf genomen voor speciale vrachtvluchten tussen Europa en China, zijn deze oudere toestellen zo goed als allemaal vervangen voor Boeing 787-toestellen. Omdat dit de meest energiezuinige toestellen zijn, gebruiken we deze voor de vluchten die nog wel doorgaan. Helaas moeten we ook van dit type wat toestellen parkeren. Dat doen we overigens in goed overleg met de luchtvaartautoriteit ILT, die strenge eisen stelt aan de manier van parkeren en conserveren.’ Jagbandhan: ‘De luchtvaart heeft een enorm trackrecord op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Door jarenlange samenwerking, regulering en vaste procedures is het veiliger om in een vliegtuig te zitten dan in een auto. Dat begint al bij de leveranciers, van wie Boeing en Airbus de meest bekende zijn. Zij schrijven heel precies de onderhoudsprogramma’s voor. Mocht er ergens een probleem bij een bepaald type toestel ontstaan, dan deelt men direct alle informatie met de overige gebruikers. De nationale toezichthouders zijn ook internationaal georganiseerd en stellen op hun beurt weer eisen aan de luchtvaarmaat-

De vraag of die routines veranderen in de huidige omstandigheden is lastig eenduidig te beantwoorden. Jagbandhan: ‘Sommige vaste werkpakketten stellen we uit, terwijl we andere werkzaamheden volgens de richtlijnen van de leverancier wel moéten uitvoeren omdat ze kalendertijd gelimiteerd zijn. Tegelijkertijd overwegen we of we bepaalde modificaties kunnen uitvoeren aan de vloot. Maar of die uitvoerbaar zijn, is ook afhankelijk van de logistieke organisatie. Hebben we genoeg hangarruimte, doorlooptijd, mankracht en beschikbaarheid van materialen en speciaal equipment? We kunnen modificaties namelijk alleen in een gecontroleerde omgeving uitvoeren. Daar komt nog als grootste uitdaging bij dat we de RIVMrichtlijnen moeten volgen. Probeer maar eens een onderstel te vervangen terwijl je anderhalve meter afstand moet houden. Ik merk wel dat deze crisis mensen heel creatief maakt. Vooral de eerste dagen moesten we snel schakelen tussen een situatie waar we vol in bedrijf waren naar een complete, wereldwijde lockdown. Iedereen kwam direct met ideeën om het werk toch veilig en efficiënt uit te kunnen voeren. We hebben ons snel aangepast aan het nieuwe normaal.’ KLM moet heel zorgvuldig afwegen wat wettelijk verplicht is en wat eventueel van toegevoegde waarde is als alles straks weer in bedrijf wordt genomen. Jagband-

han: ‘Die afweging wordt helaas niet alleen technisch gedaan, maar ook economisch. Zolang onze toestellen niet vliegen, staat het gehele bedrijf behoorlijk onder druk. Geen klanten betekent geen inkomsten en als we geen geld hoeven uit te geven, sterkt dat onze positie. We hebben het geluk dat we zo’n jonge vloot hebben.’

Duurzaam Kuiper denkt dat KLM kan profiteren van de weg die ze is ingeslagen richting een duurzame luchtvaart. ‘Alleen al de keuze voor Boeing 777- en de nieuwe 787-toestellen levert een brandstofbesparing op van twintig procent. Bovendien vervangen we een deel van de fossiele kerosine voor biobrandstoffen. Of wat te denken van een nieuwe vloerbedekking gemaakt van oude uniformen.’ Een deel van de milieubesparingen komt ook van de toenemende betrouwbaarheid van vliegtuigen en de motoren. ‘Vroeger koos men uit redundantieoverwegingen voor vier motoren. Inmiddels zijn de motoren zo betrouwbaar dat twee genoeg zijn. Die betrouwbaarheid komt vooral op het conto van een toenemend aantal sensoren in de nieuwe toestellen. De motoren hebben veel diagnostische programma’s die de conditie continu in de gaten houden.’ Als de grenzen straks weer opengaan, staat de KLM-vloot klaar om veilig te vliegen. ‘Er zijn wat verschillen in inzicht over de eerste vlucht na een dergelijk lange uitgebruikname’, zegt Kuiper. ‘Zo schrijft Airbus een kleine vlucht zonder passagiers voor, terwijl Boeing flight ready conditioning voorschrijft. We weten in ieder geval zeker dat de toestellen in topvorm zijn.’ ■

04

iMaintain 20

IMA O KLM.indd 19

26/05/2020 17:04


20 MAINTENANCE MANAGER

Gevoel houden met de techniek Marco Kuipers is sinds drie jaar maintenance manager bij Olenex in Rotterdam. Hij is bezig om bruggen te slaan tussen verschillende afdelingen om zo samen efficiënter te kunnen werken.

Dagmar Aarts

Marco Kuipers was al bekend bij Olenex, dat op de Vondelingenplaat in Rotterdam palmolie en kokosolie raffineert. Voordat hij als maintenance manager aan de slag ging, werkte hij er als elektricien en was hij installatieverantwoordelijke voor de hoog- en laagspanninginstallaties. Nadat hij solliciteerde, volgde hij de opleiding maintenance management. Maar nog steeds loopt hij mee in het veld als er een storing is. ‘Ik manage niet alleen, maar voer ook nog uit. Ik loop gewoon in mijn ketelpak in plaats van een driedelig pak. Je moet gevoel houden met de techniek waar je over gaat.’ Van de scriptie over de onderhoudstoekomst van Olenex die hij tijdens zijn opleiding schreef, wordt goed gebruik gemaakt. Kuipers: ‘Van de acht aanbevelingen die ik heb gedaan, zijn er al vijf opgepakt. Zo hebben we structuur aangebracht in het voorraadbeheer van reserveonderdelen. Eerst hadden we een magazijn dat eigenlijk door iedereen werd beheerd. Nu hebben we een magazijnmeester aangenomen. Hij heeft voor overzicht gezorgd, dat hiervoor miste. We wisten wel dat we bepaalde onderdelen hadden, maar waar en hoeveel was niet duidelijk. Daardoor werd er meer besteld waardoor we altijd wat overhielden.’ Kuipers merkt nu al verschil. ‘We kunnen gecontroleerder bestellen. Het scheelt nu al in het aantal bestellingen dat we doen.’

Onderhoudsstops Een andere aanbeveling van Kuipers was om de onderhoudsstops anders aan te pakken. Voor onderhoudsstops moest de productie van het volcontinubedrijf twee weken stoppen. Vervolgens werd er acht uur per dag onderhoud aan de installaties gedaan. ‘Nu doen wij 24/7 onderhoud tijdens een jaarlijkse stop’, legt Kuipers uit. In die tijd kunnen we drie keer zoveel doen als hiervoor. De effectiviteit is ontzettend omhoog gegaan.’ 04 20 iMaintain

IMA J Maintenance manager.indd 20

Onderhoud bij projecten betrekken Ook wordt de onderhoudsafdeling nu eerder bij projecten betrokken. Vanaf de start van een project kunnen onderhouds­ medewerkers nu meedenken over hoe onderhoud eruit moet komen te zien in een nieuw project en kunnen ze helpen bij het opstellen van nieuw equipment. Eerder werd wel eens gekozen voor equipment dat niet voldeed aan de behoefte. Kuipers: ‘Ik heb deze brug zo’n anderhalf jaar geleden geslagen met de hoofd project engineer. Als wij eerder bij projecten betrokken zijn, kunnen wij bijvoorbeeld aangeven welke kant ze op moeten en hoe het moet worden gemonteerd. Dan wordt het al in het voortraject meegenomen en zien we niet pas als we wat moeten monteren dat iets niet gaat werken.’

Marco Kuipers (Olenex): ‘Ik wil ervoor zorgen dat we allemaal weer veilig naar huis kunnen gaan.’

Preventief onderhoud Ook tussen de verschillende afdelingen in Rotterdam probeert Kuipers een brug te slaan. Dat helpt om van correctief naar preventief onderhoud over te stappen. De afdelingen waren eerst eigenlijk verschillende eilanden die niet goed samenwerkten. Om over te gaan naar preventief onderhoud zijn afspraken gemaakt met contractors over de intervallen waarmee zij langskomen. ‘Als ze langs zijn geweest, krijg ik een reportage over de installaties’, zegt Kuipers. ‘Daarmee gaan we aan het werk om storingen te voorkomen. Samen met productie en planning maken we daar een plan voor.’ Het werpt zijn vruchten af. Het aantal storingen is omlaag gegaan. Kuipers: ‘Twee jaar geleden maakte iemand zelfs een

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

26/05/2020 17:00


21

FOTO: MARCO KUIPERS/OLENEX

MAINTENANCE MANAGER

keer de opmerking dat zijn inkomen slonk, omdat hij niet zoveel overwerk meer had.’

Veranderen Toch zijn al deze technische veranderingen niet de grootste uitdaging van Kuipers. Dat is namelijk het veranderen van de mindset van medewerkers. ‘De cowboystijl van vijftien jaar geleden moet nu veranderen in gedisciplineerd werken.’

Kuipers doelt daarmee op het correctief onderhoud en het niet altijd veilig werken. ‘We proberen het veilig werken te verhogen door duidelijk te maken wat de consequenties zijn als je niet veilig werkt. Van near misses maken we een rapport en met het team bespreken we hoe het beter kan. We delen dit ook met andere locaties van ons bedrijf, net als best practices.’ Kuipers merkt dat het helpt. Hoewel er

nu soms wordt doorgeslagen naar de andere kant. ‘Af en toe moet je ook nog wel je boerenverstand gebruiken. Ik wil niet dat mensen zich aangevallen voelen als we laten zien hoe werkzaamheden veiliger kunnen worden gedaan. Maar ik wil ervoor zorgen dat we allemaal weer veilig naar huis kunnen gaan. Het heeft tijd nodig, maar we zijn op de goede weg.’ ■

VETTEN EN OLIËN Olenex is een volwaardige joint venture van ADM en Wilmar. Het bedrijf heeft verschillende raffinaderijen in Europa waar ze plantaardige vetten en oliën produceert. Deze producten worden gebruikt in frituurvetten, margarines en sauzen. Maar ook in bakkerijproducten, chips, koekjes, ijs en koffiecreamers. Verder zit er palm- of kokosolie in voer voor dieren, theelichtjes en andere kaarsen, in papiercoating en zelfs in bumpers van auto’s. De fabriek in Rotterdam (Vondelingenplaat) draait volcontinu en raffineert palmolie en kokosolie dat vanuit het buitenland wordt aangeleverd. In de fabriek werken 64 mensen, waarvan 37 in een ploegendienst en 6 bij de onderhoudsafdeling.

04

iMaintain 20

IMA J Maintenance manager.indd 21

26/05/2020 17:00

09FOT


22 ONDERHOUDSPROJECTEN DEFENSIE Wie: Koninkijke Luchtmacht Wat: moderniseren Apache-vloot Waar: Gilze-Rijen Wanneer: 2021 - 2022

In totaal worden 28 Apache-gevechtshelikopters van de Koninklijke Luchtmacht herbouwd en gereviseerd. De AH-64D-helikopters worden voorzien van nieuwe rompen, transmissies en rotorbladen. Daarnaast wordt het vermogen van de motoren vergroot.

INFRA Wie: Gemeente Amsterdam Wat: programma Aanpak Wegtunnels Waar: Amsterdam Wanneer: 2019 - 2025

De gemeente Amsterdam pakt drie tunnels en de Verkeerscentrale aan. De Piet Heintunnel moet aangepakt om te voldoen aan nieuwe wetgeving. De renovatie begint in het voorjaar van 2021 en duurt tot de zomer van 2022. In de Amsterdam Arenatunnel worden technische installaties verbeterd en in de Michiel de Ruijtertunnel de brandbestendigheid van het beton.

Wie: NS Wat: modernisering 45 dubbeldekkers Waar: Haarlem Wanneer: vanaf 2020

De modernisering van 45 dubbeldekkers gaat om 242 rijtuigen met 24.500 zitplaatsen. De ombouw van het eerste treinstel is eind 2020 gereed. Na een testperiode met deze trein begint in de loop van 2021 de serieproductie en gaan ze het spoor op. Deze dubbeldekkers kunnen dan weer zo’n twintig jaar mee. Lees meer over dit project in iMaintain 2, 2019.

Wie: Port of Den Helder Wat: renovatie Zeedoksluis Waar: Den Helder Wanneer: tot en met maart 2021

Port of Den Helder heeft BAM Infra opdracht gegeven de Zeedoksluis in Den Helder te renoveren. Het is de eerste grondige renovatie sinds de bouw van het dok in 1974. De sluis wordt voorzien van nieuwe elektrotechnische bedienings- en besturingsinstallaties. Verder worden de bewegingswerken van de sluisdeuren vervangen en krijgt het schilderwerk een opfrisbeurt.

Wie: ProRail Wat: onderhoud emplacement Kijfhoek Waar: Barendrecht / Zwijndrecht Wanneer: tot en met 2023

Met 50 hectare, 43 verdeelsporen, 14 aankomstsporen en 12 opstelsporen is Kijfhoek het grootste emplacement van Nederland. Kijfhoek is meer dan veertig jaar oud en toe aan grootschalig onderhoud. In 2021 tot en met 2023 wordt het heuvelsysteem vernieuwd, en er worden sporen en wissels vervangen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: groot onderhoud A4, A8, A10 Waar: Noord-Holland Wanneer: in 2019 en 2020

Rijkswaterstaat laat groot onderhoud uitvoeren aan rijkswegen A4, A8 en A10 in Noord-Holland. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vernieuwen van in totaal zeventig kilometer asfalt. Daarnaast vindt er op verschillende plaatsen onderhoud of vervanging plaats aan voegovergangen van bruggen en viaducten.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Waalbrug Waar: Nijmegen Wanneer: in 2019 en 2020

De renovatie van de Waalbrug omvat het vervangen van het betondek, onderhoud- en schilderwerkzaamheden, herstel en versterking van de staalconstructie, een nieuwe brugindeling en onderhoud aan de verlichting en leuningen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: groot onderhoud aan de N200 Waar: Amsterdam Wanneer: in 2019 en 2020

De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting. Het project omvat een dijkophoging, vervanging van drinkwatertransportleidingen en het vernieuwen van boezembruggen en een duiker.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Wantijbrug Waar: Dordrecht Wanneer: in 2020

De opdracht voor de renovatie van de Wantijbrug is gegund aan Volkerbrug, een combinatie van Vialis, Volker Rail Nederland en Volker Staal en Funderingen. Volkerbrug gaat onder andere de twee vallen, het beweegbare deel, van de brug vervangen. Het industriĂŤle automatiseringsdeel van de renovatie is aan Siemens gegund.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: versterking Houtribdijk Waar: IJsselmeer Wanneer: 2019 - 2020

De Houtribdijk, de dam tussen het IJsselmeer en het Markermeer, of tussen Lelystad en Enkhuizen, voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet en wordt daarom over 25 kilometer met zand en steen versterkt. Na de versterking is de dijk bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de tienduizend jaar voorkomen.

04 20 iMaintain

IMA R Projecten.indd 22

26/05/2020 16:58


ONDERHOUDSPROJECTEN 23 Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie stuw Nederrijn en Lek Waar: Hagestein, Amerongen en Driel Wanneer: tot en met 2021

De renovatie van stuwensemble Nederrijn en Lek omvat onder andere het moderniseren van de bediening en besturingsinstallaties van stuwen en sluizen, het verduurzamen van sluisdeuren, vizier- en cilinderschuiven en de realisatie van centrale bediening. Na de oplevering van het renovatieproject volgen nog achttien maanden onderhoud

Wie: Rijkswaterstaat Wat: versterken Afsluitdijk en sluizen Waar: Noord-Nederland Wanneer: 2019 - 2022

Rijkswaterstaat versterkt samen met consortium Levvel de Afsluitdijk. Levvel ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt de versterking gedurende 25 jaar. Het project omvat het aanbrengen van 32 kilometer beschermende toplaag tegen overslaand water, het versterken van sluizen, aanleg van nieuwe stormvloedkeringen en inbouw van pompen bij Den Oever. Lees meer in iMaintain 2, 2019.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Van Brienenoordbrug Waar: Rotterdam Wanneer: 2020 - 2021

De renovatie van de Van Brienenoordbrug omvat onder andere het versterken van de westelijke boogbrug (tweede brug) en inspectie van de oostelijke boogbrug (eerste brug) en aanbruggen van beide bruggen. Ook de systemen voor bediening, besturing en bewaking van de beweegbare delen moeten vernieuwd. De beweegbare delen van de oostelijke brug moeten vernieuwd.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: grootschalig onderhoud A79 Waar: Limburg Wanneer: 2020 - 2021

Rijkswaterstaat vervangt de deklaag van de snelweg A79 door stiller asfalt (zoab) en past onder andere de geleiderails, afwatering en bermen aan zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast wordt een aantal op- en afritten verlengd om de komende jaren een goede doorstroming van het verkeer te kunnen waarborgen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: groot onderhoud aan de N3 Waar: Dordrecht Wanneer: 2020 - 2022

Het asfalt en de fundering op de gehele N3 is aan vervanging toe. Daarom wordt er over tien kilometer nieuw asfalt gelegd. Over de gehele lengte komt daaronder ook een nieuwe funderingsconstructie te liggen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: dijkversterking Marken Waar: Marken Wanneer: in 2021

De dijk rond Marken heeft stabiliteitsproblemen en is op delen te laag. Op veel plekken ligt de steenbekleding los en bovendien is de dijk op dit moment slecht te onderhouden. Plan is om de Zuidkade en Westkade buitenwaarts te verplaatsen en te versterken

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie IJsselbruggen Waar: Arnhem Wanneer: in 2021

In 2021 laat Rijkswaterstaat renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan de onderzijde van de twee stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland. De bruggen zijn na uitvoering van de renovatie dertig jaar vrij van groot onderhoud.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: onderhoud Oosterscheldekering Waar: Zeeland Wanneer: tot en met 2022

De constructie van de 124 cilinders en 32 schuiven van de Oosterscheldekering zijn van staal en gevoelig voor roest. Ze krijgen daarom iedere tien jaar een nieuwe, beschermende verflaag.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie brug Urmond Waar: Urmond Wanneer: 2022 - 2023

Tijdens het opknappen van brug Urmond over het Julianakanaal in 2017, waarbij de stalen boogconstructie werd geconserveerd en verstevigd, bleek dat er meer moest worden gedaan. Rijkswaterstaat onderzoekt wat de beste oplossing is.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: versterking waterkering IJmuiden Waar: IJmuiden Wanneer: 2022 - 2024

De kering rondom het sluizencomplex bij IJmuiden voldoet op onderdelen niet meer aan de toekomstige veiligheidsnormen. De bekleding moet op delen van de kering worden verbeterd en de hoogte van de kering moet op delen worden opgehoogd.

Mist u een project? Mail het naar redactie@industrielinqs.nl

IMA R Projecten.indd 23

04

iMaintain 20

26/05/2020 16:58


Veiligheids Zakboekje editie 2020 Alles over veilig werken, direct op de werkvloer! In de bouw gebeuren nog altijd veel ongelukken. Heeft u te maken met het beoordelen van (on)veilige situaties op de werkvloer? Met het Veiligheids Zakboekje heeft u een handig hulpmiddel, waarmee u eenvoudig gevaarlijke situaties herkent en voorkomt. Het zakboek is bij uitstek geschikt als naslagwerk tijdens de werkzaamheden zelf.

In het boek informatie over: • Persoonlijke bescherming • Werken op hoogte • De werkplek • Gereedschap en machines • Werkzaamheden • Transport • Regels en instructies Het zakboek bevat checklists voor bijna alle werksituaties, zodat de beoordeling van (on)veilige situaties op werkvloeren en bouwplaatsen veel eenvoudiger wordt. De hoofdstukken zijn gerubriceerd in enkele hoofdgroepen. U vindt snel het juiste onderwerp. En door middel van de snelwijzer zoekt u snel per groep.

USB-stick Het zakboek is ook te bestellen inclusief USB-stick. Hierop vindt u het e-book, dat u kunt installeren op uw computer, tablet of mobiele telefoon. U heeft altijd de informatie bij de hand en u zoekt gemakkelijk werkinstructies op.

Ga voor informatie of uw bestelling naar: www.vakmedianetshop.nl/veiligheid IMA Advertenties.indd 24

26-05-20 17:31


ONDERHOUDSPROJECTEN 25 Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Heinenoordtunnel Waar: regio Rotterdam Wanneer: 2023 - 2024

De Heinenoordtunnel is toe aan een grote opknapbeurt. De tunnel krijgt een nieuwe vluchtgang en de technische installaties en systemen worden vervangen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie draaibruggen Waar: Zeeland Wanneer: tot en met 2024

De draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent worden op afstand bedienbaar en daarna gerenoveerd. Het nieuwe bediensysteem biedt voor de toekomst mogelijkheden tot uitbreiden, aanpassen en onderhouden.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: onderhoud sluizen Heumen en Weurt Waar: regio Nijmegen Wanneer: 2020 – tweede kwartaal 2023

Een aantal onderdelen van de sluizen Heumen en Weurt in de omgeving van Nijmegen heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Daarom krijgen de sluizen, die dateren van 1927, een stevige onderhoudsbeurt. De laatste grote onderhoudswerkzaamheden zijn in 2008 uitgevoerd.

NIEUW PROJECT Wie: Rijkswaterstaat Wat: onderhoud oude sluiskolk Waar: Eefde Wanneer: 2020

Sinds Rijkswaterstaat de nieuwe sluis bij Eefde officieel heeft geopend, is de oude gesloten voor groot onderhoud. Het consortium dat verantwoordelijk was voor de bouw van de nieuwe sluis bij Eefde, en 27 jaar lang voor het onderhoud ervan, neemt ook het onderhoud van de oude sluis voor zijn rekening. Dit consortium bestaat uit TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en TBI PPP.

PROCESINDUSTRIE NIEUW PROJECT Wie: Gate terminal Wat: onderhoud jetties 1 en 2 Waar: Maasvlakte Rotterdam Wanneer: juni - juli 2021

Vanaf 15 juni 2021 voert Gate terminal onderhoudswerkzaamheden uit aan haar jetties 1 en 2. Voor een periode van 26 dagen zijn dan geen schepen toegestaan aan de steigers. Gate heeft de opdracht voor het uitvoeren van de detailengineering en de constructie-activiteiten gegund aan Spie.

Wie: Gunvor Wat: turnaround Waar: Rotterdam Wanneer: uitgesteld

Tijdens de stop reinigt, inspecteert en onderhoudt het bedrijf de fabrieken en verbetert waar nodig. Ook worden diverse projectwerkzaamheden uitgevoerd, die onderdeel zijn van de G2030 strategie, gericht op de transitie naar schonere producten en productieprocessen. Hoewel de installatie al uit bedrijf is genomen, is de turnaround van 2020 vanwege het coronavirus uitgesteld.

Wie: Nouryon Wat: herstart Delesto 2 Waar: Delfzijl Wanneer: eind 2020

Nouryon gaat de warmtekrachteenheid Delesto 2 weer in gebruik nemen. De installatie op het Chemiepark Delfzijl zal eind 2020 gaan fungeren als start/stop-installatie voor de levering van elektriciteit aan het openbare net op piekmomenten. Dat is ruim acht jaar nadat de eenheid uit gebruik is genomen. De installatie is sinds 2012 zeer degelijk geconserveerd.

Wie: OCI Manufacturing Fertilizers Wat: turnaround Waar: Geleen Wanneer: uitgesteld tot najaar 2020

OCI Manufacturing Fertilizers heeft in 2020 een onderhoudsstop van drie weken. OMF produceert in Geleen salpeterzuur en kunstmest. Salpeterzuur wordt geproduceerd in drie fabrieken (SZF4, SZF5 en SZF6), kunstmest wordt gemaakt in de nitraatfabriek (NF2). Wegens het coronavirus is de turnaround tot in het najaar uitgesteld.

Wie: Shell Wat: onderhoudsstop Waar: Moerdijk Wanneer: uitstel tot na de zomer 2020

Shell Moerdijk heeft vanaf begin maart tot half april groot onderhoud uitgevoerd aan twee fabrieken. Aansluitend zou in mei een derde fabriek volgen. De grote onderhoudsstop aan deze derde fabriek is echter uitgesteld tot direct na de zomer.

Wie: Shell Wat: onderhoudsstop Waar: Pernis Wanneer: mei - juni 2020

Shell Pernis heeft in mei en juni een grote onderhoudsstop. Tijdens de stop worden er onder andere vaten, torens en warmtewisselaars geĂŻnspecteerd, vervangen en gereinigd, zodat ze er weer drie tot zes jaar tegenaan kunnen. Shell vervangt tijdens de stop onder andere een grote strippenkolom van 32 meter. 04

iMaintain 20

IMA R Projecten.indd 25

26/05/2020 16:58


26 ONDERHOUDSPROJECTEN Wie: Zeeland Refinery Wat: turnaround Waar: Vlissingen Wanneer: medio 2020

Zeeland Refinery heeft medio 2020 een turnaround. Tijdens de stop wordt een extra reactor in het proces opgenomen, naast de twee bestaande reactoren. De bouw van de nieuwe reactor heeft zo’n drie jaar geduurd. Vorig jaar in juli werd de dertig meter hoge reactor al op z’n plek gehesen. Aandeelhouders Total en Lukoil hebben 40 miljoen euro in de uitbreiding geïnvesteerd.

Wie: Yara Wat: turnaround ammoniakfabriek D Waar: Sluiskil Wanneer: in 2020

Ammoniakfabriek D krijgt sinds oktober 2018 overtollig waterstof van Dow Benelux via een bestaande loze gasleiding van Gasunie. In de turnaround die in 2020 op de planning staat, moeten nog meer verbeteringen worden doorgevoerd. Daarbij kan wellicht worden geprofiteerd van de onderhoudsstop van ammoniakfabriek E in 2018.

SLOOP Wie: EPZ Wat: ontmanteling kolencentrale Waar: Borssele Wanneer: 2019 - 2021

EPZ is begonnen met de ontmanteling van zijn kolencentrale in Borssele. De centrale is in 1987 in gebruik genomen en sinds 2000 wordt er ook biomassa meegestookt. Vóór de sloop is de installatie zoveel mogelijk gereinigd. Volgens de planning worden de ontmanteling en bodemsanering eind juli 2021 afgerond.

NIEUW PROJECT Wie: Rijkswaterstaat Wat: sloop Middensluis Waar: Terneuzen Wanneer: 2021 - 2022

Rijkswaterstaat gaat de Middensluis van het sluizencomplex in Terneuzen onder water slopen. Daarbij zet Rijkswaterstaat mogelijk explosieven in. Doordat het slopen onder water gebeurt, is er minder geluidsoverlast. Eind 2021 begint de sloop van de Middensluis. Het werk zal een klein jaar duren.

Wie: Vattenfall Wat: ontmanteling Hemweg 8 Waar: Amsterdam Wanneer: vanaf 2020

Vattenfall heeft zijn kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam eind december 2019 gesloten. Het ontmantelingstraject van Hemweg 8 begint in 2020. Het terrein wordt een plek voor productie, doorvoer en tijdelijke opslag van fossielvrije elektriciteit en warmte.

UTILITIES Wie: Dunea Wat: modernisering productielocatie Waar: Katwijk Wanneer: tot en met 2025

De procesautomatisering van productielocatie Katwijk wordt vervangen door volautomatische procesvoering. Verder worden elektrotechnische installaties aangepast. BAM Industrie is in december 2018 begonnen met voorbereidingen voor de vernieuwing van de energievoorziening van het drinkwaterpompstation. Dunea wil de middenspanning distributie en noodstroomvoorziening herinrichten.

Wie: Engie Wat: heringebruikname units Waar: Eemshaven Wanneer: eind 2020

Engie neemt twee units van haar Eemscentrale in augustus en november weer in gebruik. De twee STEG-units met ieder een capaciteit van 350 megawatt zijn in 2017 stilgelegd. Om de gasturbines weer in goede conditie te krijgen, is een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s nodig.

Wie: RWE Wat: onderhoud aan Clauscentrale Waar: Maasbracht Wanneer: tot en met 2020

RWE haalt de Clauscentrale in Maasbracht uit de mottenballen. De gascentrale werd in 2014 wegens overcapaciteit gesloten, maar wordt in 2020 weer in gebruik genomen. De centrale heeft vier jaar stilgestaan en hoewel er onderhoud is gepleegd, moet alles weer in topconditie worden gebracht. Daarom worden tot 2020 nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Wie: TenneT Wat: grote vervangingsopgave Waar: Nederland Wanneer: tot en met 2028

TenneT vervangt assets op hoogspanningsstations. Het gaat om primaire assets (transformatoren tot vermogensschakelaars), secundaire (aansturing tot telecommunicatiesystemen) en tertiaire componenten van een station.

Wie: Waterschap Brabantse Delta Wat: renoveren afvalwaterpersleiding Waar: Noord-Brabant en Zeeland Wanneer: start medio 2019

De afvalwaterpersleiding transporteert afvalwater van industrieterrein Moerdijk en 35 dorpen en steden naar de RWZI in Bath. In 2019 start de renovatie van persstations bij Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath. Ook wordt de leiding over 3,5 kilometer verdubbeld. De extra leiding is in 2020 in bedrijf en de gerenoveerde persstations in 2023.

04 20 iMaintain

IMA R Projecten.indd 26

26/05/2020 16:57