__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEI2020 2021 SEPTEMBER

industrie linqs

VERBINDT INDUSTRIËLE KETENS industrielinqs | 04 | 2021

9 13:11

www.industrielinqs.nl www.industrielinqs.nl

Naamloos-2 1

31-07-20 14:43

‘Energietransitie is geen Idols voor technieken’ Financiering geen punt meer bij

Prorail wil terug naar hoger energiebesparingsprojecten veiligheidsniveau

Omslag los Ilinqs 4-2021.indd 1

De industriële speurtocht naar Energietranstie kost niet-dierlijke eiwitten 52 miljard euro

Sneltesten tijdens turnaround Gunvor begint alsnog aan uitgestelde stop

17:24 20-04-21 17:22


M E

Omslag los Ilinqs 4-2021.indd ILINQS omslagbestand.indd 2 22 ILINQS omslagbestand.indd

20-04-21 17:25


COMMENTAAR

3

De vervuiler betaalt? We vervallen maar al te snel in reactieve - en vaak nutteloze - discussies. Bijvoorbeeld over de schuldvraag. Dat kan zeer vertragen, terwijl de urgentie hoog is, zoals op het gebied van energietransitie. Terecht merkt Olof van der Gaag in het hoofdinterview op dat de schuldvraag eerder polariseert, dan iets oplost. Zodra we verzanden in een reactieve discussie over schuldigen, vergeten we vaak om te doen wat er echt moet gebeuren: nauw samenwerken aan oplossingen. Hij heeft het daarom afgeleerd om het zinnetje “de vervuiler betaalt” te vaak in de mond te nemen. Met deze opmerking wordt een karikatuur gemaakt van de industrie – want dat is toch de gedoodverfde vervuiler. Maar de industrie is meer dan dat. Ze heeft ook heel veel interessante oplossingen in handen. Traditioneel blazen industriële bedrijven hun verdiensten en ideeën niet hoog van de toren, wat ze wel meer zouden moeten doen. Door beschuldigingen dringen ze allen maar nog verder terug in hun schulp. Bovendien ontstaan er ook nutteloze reactieve discussies. “Want hebben wij niet allemaal boter op ons hoofd, zoals wij massaal profiteren van de producten uit de industrie?” Het is een begrijpelijke reflex van de industrie, die meteen ook niet heel constructief is. En ja, nieuwe materialen hebben auto’s lichter gemaakt, windmolens sterker en hoger en zonnepanelen efficiënter. Maar dat riedeltje kennen we nu ook wel. Het gaat er om: what’s next? Wat zijn de oplossingen van de toekomst? Hoeveel kunststoffen kunnen we recyclen? Hoe snel kunnen we betaalbaar emissieloos waterstof maken? Waar kunnen we windmolens wel neerzetten en zonneparken aanleggen? Hoe kunnen we onze ruimte multifunctioneel gebruiken? Welke beleidsmaatregelen kunnen ons gezamenlijk richting een CO2-emissieloze samenleving stimuleren? Daar staan we met ons allen voor. Thuis heeft Van der Gaag het al opgelost met zijn vrouw en twee dochters. ‘Als er iets misging, kwam er vaak discussie over wie schuldig was. Op een gegeven ogenblik heb ik gezegd dat alles mijn schuld is. Het gevolg is dat we vanaf dat moment niet meer over schuld, maar over oplossingen praten.’ Laten we ons iets meer op oplossingen voor de toekomst richten, dan op wat er misging in het verleden. En vooral op samenwerking en verbinding. In de chemie kost verbinden vaak meer energie dan scheiden, maar het levert meestal ook meer waarde op. Wim Raaijen hoofdredacteur

Traffic Breg Schoen 020 3122 088 abonnementen@industrielinqs.nl

Colofon

Nummer 4 - 2021

SEPTEMBER 2020

www.industrielinqs.nl

industrie linqs

Commercieel team Janet Robben 020 3122 085 janet@industrielinqs.nl Pascal van der Molen 06 26 929 688 pascal@industrielinqs.nl

Uitgave van Industrielinqs pers en platform Gedempt Hamerkanaal 155 1021 KP Amsterdam 020 3122 088 - info@industrielinqs.nl Naamloos-2 1

31-07-20 14:43

Lay-out Bureau OMA BV, Wehl

Hoofdredactie Wim Raaijen 020 3122 081 wim.raaijen@industrielinqs.nl David van Baarle 020 3122 082 david@industrielinqs.nl

Cover Hoofdfoto: Wim Raaijen. Overig beeld: Freeimages, Adobestock, Huntsman Advertentieverkoop Jetvertising www.jetvertising.nl Rob Koppenol

Eindredactie Miriam Rook 020 3122 086 Liesbeth Schipper 020 3122 083 redactie@industrielinqs.nl Prorail wil terug naar hoger veiligheidsniveau

Energietranstie kost 52 miljard euro

Gunvor begint alsnog aan uitgestelde stop

rob@jetvertising.nl | 070 3990 000

Arthur Middendorp

arthur@jetvertising.nl | 070 3990 000

Redactie Dagmar Aarts 020 3122 084 redactie@industrielinqs.nl

Breg

Wim

Drukwerk PreVision Graphic Solutions

Dagmar

David

Liesbeth

Abonnementsprijzen: Abonnement NL/BE Introductie NL/BE Overig buitenland Proefabonnement 3 mnd Studenten Losse verkoopprijs

€ 133,00 € 99,75 € 155,00 € 30,50 € 43,00 € 19,00

Opzeggen Dit magazine hanteert de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven nummers. Opzeggen en wijzigen kan per e-mail naar abonnementen@industrielinqs.nl, per post of per telefoon. De opzegtermijn is acht weken voor het einde van uw abonnementsperiode. Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door ons is ontvangen. Als u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw

Miriam

Pascal

opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement. Overige vragen kunt u stellen per e-mail naar abonnementen@industrielinqs.nl of neem telefonisch contact met ons op via 020 312 20 88. Prijswijzigingen voorbehouden. ISSN: 2667-1123 © Industrielinqs pers en platform BV Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever. Papier binnenwerk: PAPER & BOARD MADE OF

AGRI-WASTE WWW.PAPERWISE.EU

Papier omslag:

Suzanne

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

B_Commentaar-Colofon.indd 3

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:22


1

Advertenties.indd 4

2

3

20-04-21 17:09


INHOUD

5

INTERVIEW ‘Energietransitie is geen Idols voor 8  technieken’ ‘De energietransitie lijdt onder een technologieobsessie’, stelt Olof van der Gaag van de NVDE. Het gaat te veel alleen over de technieken. Wel of niet kerncentrales of biomassa? En willen we wel of geen windmolens en zonneparken? Het zou juist meer om CO2-reductie moeten gaan en maatregelen om dat te bevorderen. ‘Dan landt het vanzelf bij de oplossingen met de grootste toegevoegde waarde.’

Financiering geen punt meer bij energie­ 12 THEMA besparingsprojecten Met het mediageweld rondom industriële elektrificatie en vele kleuren waterstof komt een belangrijk deel van de trias energeticas een beetje in de knel. Want naast verduurzaming en schoon fossiel zou energiebesparing nog steeds de eerste keuze moeten zijn. Er zijn veel redenen te noemen om geen energie te besparen. De financiering ervan zou echter geen bottleneck meer moeten vormen gezien de keuzes aan financiële pakketten. De vraag is vooral of bedrijven de investeringen op de balans willen houden.

De industriële speurtocht naar niet-dierlijke 20 INNOVATIE eiwitten De vraag naar plantaardige eiwitten is booming. Waar veganisten nog niet zo lang geleden een haast te verwaarlozen marktaandeel vertegenwoordigden, prijkt het label vegan steeds vaker op verpakkingen. Van vleesvervangers, maar ook andere voedingsmiddelen. De voedingsmiddelenindustrie doet met de bouw van nieuwe bioraffinaderijen haar best om in deze versnelling mee te gaan. En aan de horizon gloren zelfs synthetische eiwitten.

Met digitalisering werk collega’s 23 TECHNIEKHELD makkelijker maken Met wat sensoren van AliExpress bouwde Sander van Ruijven een meetsysteem om lichtsterkte te meten. Dit groeide uiteindelijk uit tot een pilotproject waarbij monteurs automatisch een bericht kregen als er iets aan een verlichtingsinstallatie moest worden gedaan. Inmiddels is er bij werkgever Croonwolter&dros een speciale ruimte ingericht waar aan dergelijke innovaties kan worden gewerkt. En van Ruijven is nu asset manager digitalisering bij de afdeling Infra.

24 PROJECT Sneltesten tijdens turnaround

Huntsman voert alweer voor de tweede keer een turnaround uit in coronatijd. Toch verschilt de stop die in maart van dit jaar begon wezenlijk met die van juni 2020. Hij is niet alleen complexer, maar Huntsman doet ook mee aan een pilot met Covid-snelteststraten. Wie positief is getest, moet naar huis. Dat levert extra uitdagingen op in de planning.

En verder

6 Actueel 16 Enlightenmentz 18 Platformpagina’s 28 Projecten

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

C_Inhoud.indd 5

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:12


6

ACTUEEL

Kort nieuws

ArcelorMittal hijst reusachtige bioreactoren in

De Europese waterstofbackbone groeit tot 39.700 kilometer en elf nieuwe landen hebben zich erbij aangesloten. Het netwerk verbindt in de toekomst 21 Europese landen. Dat blijkt uit een rapport van European Hydrogen Backbone (EHB). De bijna 40.000 kilometer voorziene backbone voor 2040 vereist een geschatte totale investering van 43 tot 81 miljard euro. Ongeveer 69 procent van het voorgestelde waterstofnetwerk bestaat uit hergebruikte bestaande aardgasnetten. De resterende 31 procent nieuw aangelegde pijpleidingen zijn nodig om nieuwe afnemers aan te sluiten en bevinden zich in landen met kleine gasnetten, maar met een hoog verwachte toekomstige vraag en aanbod van waterstof.

Bij ArcelorMittal Belgium zijn vier reusachtige bioreactoren aangekomen voor het Steelanol-project. De bioreactoren vormen het centrale element van de nieuwe installatie van het Gentse staalbedrijf. Zij kunnen industriële gassen, die vrijkomen tijdens het staalproductieproces, omzetten in ethanol

DCMR heeft namens provincie Zuid-Holland de BP Raffinaderij in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding zijn enkele ernstige incidenten, een zware overtreding die tijdens een inspectie is geconstateerd en de manier waarop het bedrijf met deze zaken is omgegaan. Via verscherpt toezicht willen de provincie en DCMR de naleving en het gedrag van BP weer op het gewenste niveau krijgen. DCMR voert een verdiepend gedragsonderzoek veiligheidscultuur uit, zoals gebruikelijk bij verscherpt toezicht. Ook zal DCMR extra en verdiepende inspecties uitvoeren op onder andere de koelen blusinstallaties en onderhoudssystemen. www.industrielinqs.nl

D_Actueel.indd 6

Shell bouwt demofabriek voor afvang-technologie Shell heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om CO2 uit rookgassen af te vangen en bouwt daarvoor een demonstratiefabriek op het terrein van energiecentrale BMC Moerdijk. Deze gaat in de loop van 2024 zo’n 150 ton CO2 per dag afvangen. De Solid Sorbent Technology maakt, zoals de naam al doet vermoeden, gebruik van een vast adsorptiemiddel om CO2 te scheiden van rookgassen. Die kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van (bio)gasgestookte elektriciteitscentrales, van de cement- of

staalindustrie of van waterstofproductie. Shell claimt dat de kosten 25 procent lager zijn dan bij gebruik van bestaande technologieën, die vloeibare stoffen gebruiken. In Oostenrijk is de technologie al succesvol getest in een biomassacentrale in het zogeheten ViennaGreenCO2 project. Daar bleek dat 90 procent van de rookgassen kunnen worden afgevangen en dat de CO2 een zuiverheidsgraad van 95 procent heeft. De afgevangen CO2 is dus direct geschikt voor de glastuinbouw of om, na een aanvullende zuiveringsstap, op te slaan in een leeg gasveld.

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

FOTO: ARCELORMITTAL

Afgelopen jaar gaven mijnbouwmaatschappijen vergunningen voor de winning van gas met een oppervlak van ruim 5.500 vierkante kilometer terug aan de Nederlandse overheid. Op zee is het bijna dertig procent van het totale oppervlak aan vergund winningsgebied. Het grootste deel van de winningsgebieden waarvan afstand is gedaan, is onderdeel van grotere vergunningsgebieden, maar enkele vergunde winningsgebieden werden in hun geheel teruggegeven. Daarnaast is het gebied met opsporingsvergunningen op zee acht procent kleiner geworden, wat overeenkomt met 915 vierkante kilmeter. Mijnbouwmaatschappijen zijn vorig jaar extra gaan snijden in de kosten. De belangrijkste reden daarvoor is de zeer lage gasprijs van vorig jaar als gevolg van Covid-19. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in het Jaarverslag 2020 Delfstoffen en Aardwarmte 2020.

In april zijn alle vier de bioreactoren rechtop geplaatst. De aankomst en het inhijsen van de bioreactoren zijn het laatste grote onderdeel van de Steelanol-bouwfase en het begin van de volgende fase om leidingen te installeren en de installaties aan te sluiten. De Steelanol-installatie van 165 miljoen euro produceert straks tachtig miljoen liter duurzame ethanol per jaar. Dit kan worden gebruikt als brandstof voor transport of als bouwsteen voor de productie van chemicaliën. De verwachting is dat de installatie in 2022 operationeel is.

Elke bioreactor bestaat uit een tank met vloeistof, voedingsstoffen en in de natuur voorkomende micro-organismen. Een belangrijk element van het proces is om het industriële gas goed in de vloeistof te mengen, zodat de micro-organismen de omzetting van het koolstofhoudende gas naar ethanol kunnen voltooien. Om maximale circulariteit na te streven, maakt een waterbehandelingsinstallatie het hergebruik van water, de terugwinning van waardevolle voedingsstoffen en de productie van energie uit verkregen biogas mogelijk. Het proces kan niet alleen gebruikmaken van de industriële gassen van de huidige staalproductiemethoden. Het kan zich aanpassen naarmate de industrie overschakelt op toekomstige staalproductietechnologieën met een grotere input van groene waterstof. Hierdoor kan de toepassing voor koolstofrecycling evolueren als de beschikbare rest- en afvalstromen veranderen.

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:11


ACTUEEL

Spr Dan cijfe

7

Eind april eerste tests Steel2Chemicals

Zeton heeft de CO-conversie pilotinstallatie gebouwd. Deze bestaat uit een twaalf meter lange buisreactor. In Gent test Dow de pilotplant vanaf eind aparil met hoogovengas van ArcelorMittal. De komende twee jaar blijft de installatie in Gent, waar ArcelorMittal een speciaal pilotpark heeft ontwikkeld. De Universiteit van Gent onderzoekt er bijvoorbeeld ook of het product uit de pilot installatie inderdaad aan de verwachtingen voldoet en geschikt is als grondstof voor de stoomkrakers van Dow. Daarnaast probeert TNO een methode te ontwikkelen om de stikstof uit het hoogovengas te verwijderen. Als dat lukt, kan de grote fabriek straks een stuk kleiner worden gemaakt, omdat er minder gas doorheen hoeft te stromen.

FOTO: ARCELORMITTAL

De proeffabriek van het Steel2Chemicals project is klaar en inmiddels verhuisd naar Gent. In de proeffabriek onderzoeken ArcelorMittal, Dow Benelux en Tata Steel of ze CO uit restgassen van de staalproductie kunnen omzetten in een grondstof voor de chemische industrie.

Verder analyseert de Universiteit van Gent de data uit de pilotplant om te berekenen hoeveel CO2 dit concept voorkomt en tegen welke kostprijs. Als de pilot succesvol en economisch haalbaar blijkt, onderzoeken de partners of een demonstratiefabriek op grotere schaal haalbaar is. Dow Benelux, ArcelorMittal, Tata Steel, Universiteit van Gent, TNO en het Institute for Sustainable Process Technology werken sinds november 2018 samen aan het Steel2Chemicals project om de CO2-uitstoot door de staal- en petrochemische industrie te reduceren.

Sweco ontwerpt groene waterstoffabrieken in North Sea Port

Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie en die bij diverse leveranciers te verkrijgen is. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations worden bevoorraad. De groene waterstoffabriek is door haar ontwerp uitbreidbaar tot 100 megawatt met een potentiële pro-

ductie van circa 15 miljoen kilogram groene waterstof per jaar. Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies. Met een internationaal team van Belgische en Nederlandse specialisten kan Sweco het totale project integraal uitvoeren. VoltH2 is een privaat bedrijf. Vorig jaar werd bekend dat het een samenwerkingsovereenkomst getekend heeft met Nort Sea Port ter voorbereiding van een langetermijnconcessiecontract voor een industrieel perceel van 27.950 vierkante meter in Vlissingen. De locatie bevindt zich naast de bestaande Sloe-gascentrale en dicht bij

andere belangrijke industriële bedrijven die in de toekomst ook groene waterstof gaan gebruiken. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna loopt die op tot meer dan 100 miljoen euro.

FOTO: VOLTH2

Sweco ontwerpt in opdracht van VoltH2 twee groene waterstoffabrieken in het havengebied van North Sea Port. Deze 25 megawatt waterstofelektrolyse-installaties kunnen binnen enkele jaren miljoenen kilo’s waterstof produceren via windenergie.

Installatie ‘hart’ nieuwe stikstoffabriek Zuidbroek De bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek ter vervanging van het Gronings gas, is in volle gang. Eind maart zijn drie destillatiekolommen geïnstalleerd. Zij vormen het hart van de fabriek. De 65 meter lange kolommen, waarin stikstof wordt geproduceerd, hebben een gewicht van ongeveer 270 ton per stuk. In de kolommen wordt bij tempe-

raturen van minus 185 graden Celsius stikstof uit de buitenlucht gescheiden van de zuurstof. Door aan geïmporteerd gas uit Noorwegen en Rusland stikstof toe te voegen, kan van dit hoogcalorisch gas, laagcalorisch gas worden gemaakt. Dat is dezelfde kwaliteit als het Gronings gas en daarmee geschikt voor onder andere onze verwarmingsketels en gasfornuizen.

De uiteindelijke installatie beslaat een terrein van ongeveer twaalf hectare en krijgt een capaciteit van 180.000 kubieke meter stikstof per uur. Daarmee kan maximaal tien miljard kubieke meter aardgas op de gewenste kwaliteit worden gebracht. De verwachte planning van ingebruikname is in april 2022. Met de bouw is een investering van 500 miljoen euro gemoeid.

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

D_Actueel.indd 7

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:11


INTERVIEW OLOF VAN DER GAAG NVDE

FOTO’S: WIM RAAIJEN

8

www.industrielinqs.nl

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

H_Interview.indd 8

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:10


9

‘Energietransitie is geen Idols voor technieken’ ‘De energietransitie lijdt onder een technologieobsessie’, stelt Olof van der Gaag van de NVDE. Het gaat te veel alleen over de technieken. Wel of niet kerncentrales of biomassa? En willen we wel of geen windmolens en zonneparken? Het zou juist meer om CO2-reductie moeten gaan en maatregelen om dat te bevorderen. ‘Dan landt het vanzelf bij de oplossingen met de grootste toegevoegde waarde.’

Wim Raaijen

Op zich is Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), optimistisch. Er zijn steeds minder mensen die twijfelen over of het wel kan; het volledig verduurzamen van het energiesysteem de komende decennia. ‘Vijf jaar geleden hadden veel mensen nog hun bedenkingen. Die zorg lijkt nu wel grotendeels verdwenen.’ De volgende zorg was, of het allemaal wel betaalbaar kan. Maar ook deze bottleneck lijkt stapje voor stapje te verdwijnen. Van der Gaag: ‘Zonne- en windenergie hebben al een goede kostendaling ingezet. Alleen ligt het bij de warmtevraag nog wat moeilijker. Het blijkt toch complexer en duurder om die te verduurzamen.’ Wel dienen zich nu nieuwe uitdagingen aan. ‘Wat doet de energietransitie bijvoorbeeld met onze omgeving? Willen mensen wel naast biomassacentrales of windturbines wonen? En willen we akkerland opofferen voor zonneparken?’ De uitdagingen worden inmiddels ook

Tijdens de besprekingen rond het klimaatakkoord is Van der Gaag ook bij zichzelf te rade gegaan. ‘Ik denk dat we met meer empathie moeten samenwerken.’

concreter. ‘Hebben we wel genoeg mensen om die transitie daadwerkelijk uit te voeren? Dat de uitdagingen concreter worden, is overigens wel een goed teken. Het betekent dat de transitie vordert en volwassen wordt.’

Race tegen de klok Dat een tekort dreigt aan met name technische mensen om de transitie vorm te geven, is echter niet zomaar opgelost. Nu al is het gebrek aan goede arbeidskrachten in de duurzame energiesector groot. En dan moet het belangrijkste deel van de transitie nog komen. Om 49 procent CO2-uitstoot te reduceren in 2030 is een enorme versnelling nodig. Dan groeit de mismatch op de arbeidsmarkt alleen maar. Adviesbureau Ecosys berekende dat voor het realiseren van die extra inspanning 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig zijn. Van der Gaag: ‘We hebben het dan over voltijdbanen. Die mensen zijn er niet. Dat betekent dat er actie moet worden genomen, en wel direct.’

‘Dat de uitdagingen concreter worden, is een goed teken. Het betekent dat de transitie vordert en volwassen wordt.’ OLOF VAN DER GAAG DIRECTEUR NVDE www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

H_Interview.indd 9

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:10


10

INTERVIEW OLOF VAN DER GAAG NVDE

Op zich heeft transitie en verduurzaming zeker aantrekkingskracht op de jongere generaties. Met name hoogopgeleiden. ‘Op de universiteiten zijn relevante studierichtingen populair. Ook onder vrouwelijke studenten. Daar lijken decennialange inspanningen, zoals ‘Thea kiest voor techniek’ en latere campagnes, daadwerkelijk effect te hebben. De populariteit van techbedrijven als Apple en Tesla zorgt er ook voor dat veel studenten op de universiteit bezig zijn met het klimaat. Maar daar zijn we er niet mee. Voor hbo-studenten geldt die aantrekkingskracht al minder. En nog minder voor mbo-ers en vmbo-ers. Terwijl we juist een bulk aan technici op middelbaar niveau nodig hebben.’ Misschien zijn er lichte, positieve verschuivingen, maar dat is gewoon niet genoeg, impliceert Van der Gaag. ‘We kunnen het niet langzaam met de tijd mee laten groeien. We hebben echt niet zo veel tijd. Het is een race tegen de klok. Om klimaatverandering tegen te gaan, kunnen we niet wachten op langlopende trends. Er moet snel wat veranderen.’

Weinig businesscases De discussies over verschillende technieken werken ook niet erg mee. ‘De energietransitie lijdt onder een technologieobsessie’, stelt Van der Gaag. www.industrielinqs.nl

H_Interview.indd 10

OLOF VAN DER GAAG DIRECTEUR NVDE

‘Maar de transitie is geen Idols voor energietechnieken. Die debatten tussen voor- en tegenstanders van verschillende oplossingen leveren niets op. Neem kernenergie. Eind vorig jaar tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over kernenergie stelt de ene helft dat de energietransitie niet zonder kan. De andere helft voert tal van argumenten aan waarom we absoluut niet met kernenergie aan de slag moeten. Dat is in vijftig jaar na de bouw van de eerste Nederlandse kerncentrale in Borssele niet veranderd. We zijn dus geen spat verder gekomen in de discussie, mede doordat de discussie ging over techniek en niet over beleid.’ Ook kijkt hij met lede ogen naar de uit de hand gelopen discussie over biomassa. ‘De crux is dat een plant die groeit, CO2 opneemt. Die kooldioxide komt links- of rechtsom toch weer in de atmosfeer terecht. Als je snoeimateriaal laat liggen, stoot het vroeg of laat CO2 uit en bijvoorbeeld nog erger: methaan. Dan kun je het beter nuttig gebruiken, door

er energie van te maken.’ Natuurlijk is het mooier als je van biomassa chemische bouwstenen kunt maken, of zelfs voedingsmiddelen, vindt Van der Gaag. Dat is ook een belangrijk argument van de tegenstanders van energie uit biomassa. Maar dat is niet het volledige verhaal. ‘Ze vergeten dat er nog maar weinig goede businesscases zijn op dat gebied. Die fabrieken staan er nog nauwelijks.’

Competitie Het belangrijkste is volgens hem dat er niets op voorhand wordt uitgesloten. ‘We hebben ongeveer alles nodig om de klimaatuitdaging aan te gaan.’ Het zou in de discussies en beleidslijnen juist veel meer om de CO2-reductie zelf moeten gaan. Beleidsmaatregelen moeten vooral goede businesscases bevorderen op het gebied van CO2-vrije energiesystemen. ‘Dan landt het vanzelf bij de oplossingen met de grootste toegevoegde waarde.’ De overheid heeft drie belangrijke beleidsinstrumenten in handen om CO2 te reduceren. ‘Subsidies, beprijzing en

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

‘Om klimaatverandering tegen te gaan, kunnen we niet wachten op langlopende trends. Er moet snel wat veranderen.’

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:10


11

normering. Als je daar de focus op legt, dan is het gemakkelijker om te accepteren dat alle technieken de competitie met elkaar aangaan. Niets uitgezonderd.’

Twee benen Hoewel Van der Gaag niet bevooroordeeld wil zijn, heeft hij wel een verwachting waar het waarschijnlijk heen zal gaan. Zo denkt hij dat batterijenauto’s het gaan winnen van personenwagens op waterstof. Gewoon omdat die efficiënter zijn en er minder energie-omzettingen nodig zijn in de keten. Dus minder verlies. Ten aanzien van de energieopwekking tekent zich ook wel een beeld af. Dat straks ongeveer driekwart van de elektriciteit uit zon en wind komt, staat voor hem wel vast. Omdat die een variabel aanbod hebben, zijn er echter wel aanvullende technieken nodig die netto geen CO2 uitstoten. ‘Die technieken moeten met name flexibel en betaalbaar zijn. Kijk je vooral naar de flexibiliteit, dan wint opslag in batterijen. Binnen een paar seconden kunnen die reageren op elektriciteitsvraag.’ Daarna komen volgens de NVDEdirecteur gasgestookte centrales op waterstof, of methaan – biogas of aardgas – in combinatie met CO2-opslag. Biomassacentrales zijn de nummer drie en kerncentrales zijn in dit rijtje volgens hem het minst flexibel. ‘Kerncentrales hebben nog een ander probleem’, vindt van der Gaag. ‘Ze hebben vooral hoge vaste lasten, dus ze moeten heel veel uren draaien om de kosten eruit te halen. Ik denk dat er juist technieken nodig zijn die ook uitkunnen met relatief weinig draaiuren. Zon en wind in combinatie met relatief kortstondige opslag in batterijen – zeg maximaal twee dagen – kunnen het beste worden aangevuld met waterstofcentrales of gascentrales in combinatie met CO2-opslag. Ik denk dat het met de juiste beleidsmaatregelen

die kant op zal gaan. Maar nogmaals, je hoeft bij die beleidsmaatregelen geen technieken uit te sluiten. Ook kerncentrales niet. Het zal vanzelf blijken.’ Elektriciteit krijgt een steeds prominentere rol in ons energiesysteem. Van der Gaag: ‘Momenteel regelt elektra twintig procent van ons energiesysteem. Vijftig procent is warmte en 25 procent brandstoffen voor mobiliteit.’ Door elektrificatie van onder andere de mobiliteit en een deel van de warmtevraag is in 2050 de helft op elektronen gebaseerd. ‘En dan reken ik nog niet de stroom mee die nodig is om groen waterstof te produceren. Voor het energiesysteem heb je twee benen nodig: elektronen en moleculen. In veel scenario’s is hun aandeel straks even groot.’

Prijs per kilowattuur De directeur van de NVDE is betrokken geweest bij verschillende tafels bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. ‘We zijn blij met het akkoord en hebben het zonder disclaimer getekend. Er staan veel goede dingen in. Minder goed gelukt is echter de verbinding tussen de verschillende sectoren. Daarin moeten echt nog stappen worden gezet. Neem bijvoorbeeld de combinatie offshore wind en de elektrificatie van de industrie. Natuurlijk is het mooi dat offshore-

windparken zonder subsidie worden aangelegd. Maar die kunnen alleen uit als de prijs per kilowattuur hoog genoeg is. Om te investeren in elektrificatie van fabrieken heeft de industrie juist een lage elektriciteitsprijs nodig. Er is dus een duidelijk verschil tussen de businesscases van ontwikkelaars van windparken en de industrie. Daarvoor moet meer aandacht komen.’

Empathie Tijdens de besprekingen rond het klimaatakkoord is Van der Gaag ook bij zichzelf te rade gegaan. ‘Ik denk dat we met meer empathie moeten samenwerken. Dat geldt ook voor mezelf. Ik heb vaak het zinnetje ‘de vervuiler betaalt’ gebruikt. Dat heb ik afgeleerd. Want elke keer als ik de industrie vervuiler noem, beperk ik haar tot één dimensie van haar bestaan. Dat werkt niet. De industrie is veel meer dan alleen vervuiler. We staan er samen voor. En dan helpt het niet als je partner zich constant aangevallen voelt. Zo werkt het thuis ook, met mijn vrouw en twee dochters. Als er iets misging, kwam er vaak discussie over wie schuldig was. Op een gegeven ogenblik heb ik gezegd dat alles mijn schuld is. Het gevolg is dat we vanaf dat moment niet meer over schuld, maar over oplossingen zijn gaan praten.’ www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

H_Interview.indd 11

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:10


12

THEMA ENERGIEBESPARING

Financiering geen punt meer bij

energiebesparingsprojecten Met het mediageweld rondom industriële elektrificatie en vele kleuren waterstof komt een belangrijk deel van de trias energeticas een beetje in de knel. Want naast verduurzaming en schoon fossiel zou energiebesparing nog steeds de eerste keuze moeten zijn. Er zijn veel redenen te noemen om geen energie te besparen. De financiering ervan zou echter geen bottleneck meer moeten vormen gezien de keuzes aan financiële pakketten. De vraag is vooral of bedrijven de investeringen op de balans willen houden.

David van Baarle

Energiebesparing lijkt een no-brainer. Toch is deze keuze niet zo eenvoudig als ze lijkt. Energiebesparingsprojecten moeten vaak tot in het hart van de productie worden doorgevoerd. Wil een bedrijf een nieuwe, efficiëntere warmtewisselaar installeren, dan moet het proces vaak langere tijd worden stilgelegd. Men moet stoomsystemen aanpassen en wellicht moet ook de procesbesturing op de schop. En dan is het nog maar de vraag of de nieuwe procescondities de kwaliteit van producten of de betrouwbaarheid van processen niet beïnvloeden. Bovendien krijgt een bedrijf geen garantie dat de beloofde energiebesparing ook daadwerkelijk wordt gehaald. Een ander obstakel is dat investeringen in energiebesparende maatregelen zich niet snel terugverdienen. Hoewel ze de operationele kosten verlagen, staan daar hoge investeringskosten tegenover. Projecten die zichzelf binnen twee tot drie jaar terugverdienen, zijn nog aantrekkelijk. Maar verschuift de horizon naar vijf jaar of langer, dan staan de meeste bedrijven niet te springen. Want hoewel bedrijven niet afwijzend staan tegenover energiebesparing, drukken de vaak hoge investeringslasten wel al die tijd op de financiële balans. www.industrielinqs.nl

I_Thema.indd 12

FME startte vorig het 6-25 initiatief waarin ze oplossingen aandraagt om tot 2025 jaarlijks zes megaton CO2 te besparen. Naast een overzicht van energiebesparende technieken heeft het programma ook aandacht voor de financiering en realisatie van energiebesparing. Rabobank en energy service companies Adven en Getec sloegen de handen ineen om de investeringsimpasse te doorbreken. Victor Donselaar van Adven ziet de wil van bedrijven om energie te besparen wel langzaamaan toenemen. ‘Met alle opslagen voor duurzame energie, hogere emissiehandelsprijzen en de dreiging van een CO2-belasting komt energiebesparing weer hoger op de agenda’s te staan. Dat energiebesparende ingrepen nog niet zijn uitgevoerd, heeft meerdere redenen. Misschien wel de belangrijkste reden is dat het laaghangende fruit nu wel is geplukt. Wat overblijft, zijn complexe projecten met een hoge investeringssom die pas na vijf jaar of langer zijn terugverdiend. Vaak zijn die projecten alleen maar uit te voeren tijdens een turnaround. En omdat zo’n onderhoudsstop in het algemeen eens in de vijf à zes jaar voorkomt, moet men dus al lang van tevoren een strategisch plan klaar hebben liggen. Bovendien zal een bedrijf personeel vrij moeten maken om zo’n project voor te bereiden. Als het eigen personeel al de benodigde kennis heeft.’ En dan het deel financiering. Ook dat is volgens Donselaar geen eenvoudige keuze. ‘Bedrijven investeren nu eenmaal liever in maatregelen die hun echte kernproces of kern-business verbeteren. Hoe meer geld ze in energiebesparing steken, hoe minder ze kunnen uitgeven aan procesverbetering of aan het ontwikkelen van nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten.’

Esco Het onderzoek dat Rabobank, Adven en Getec samen uitvoerden, maakt de grootste obstakels direct zichtbaar: meer dan veertig procent van de vertegenwoordigers van grote bedrijven zegt liever geld in andere projecten te steken. Maar ook de kleinere bedrijven laten andere projecten voorgaan. Bovendien hebben met name de MKB-bedrijven te weinig kennis in huis om de projecten uit te voeren. Laat staan dat ze de tijd kunnen vinden om de projecten uit te voeren. Donselaar: ‘Juist voor die partijen kan een Escoovereenkomst zeer interessant zijn. Hoever men daar in wil gaan, is afhankelijk van de wensen van een bedrijf. We kunnen installaties ontwerpen, bouwen, beheren, onderhouden en financieren, maar er zijn ook talloze tussenvormen mogelijk. Is financiering de grootste bottleneck, dan kunnen we de

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

Hoog fruit

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:10


Spr Dan

FOTO’S: FREEIMAGES

13

In Noord-Europese landen zijn Esco-overeenkomsten al aardig ingeburgerd, maar in Nederland is de industrie nog argwanend.

investering in vele gevallen van de balans houden. Maar je kunt ook denken aan eenvoudige energielevering­scontracten of energieprestatiecontracten. In dat laatste geval verdient de Esco zijn geld met energiebesparing. Overigens kan hij ook afspreken dat hij het bespaarde geld deelt met de opdrachtgever.’

Stoomrecompressie In de Noord-Europese landen zijn dergelijke contracten al behoorlijk ingeburgerd. In Nederland lijkt de industrie er nog wat argwanend tegenover te staan. Een aansprekend voorbeeld

‘In plaats van de stoomproductie uit te breiden en te financieren, kozen we ervoor om de bedrijfsprocessen beter onder de loep te nemen.’ VICTOR DONSELAAR SALES MANAGER ADVEN

is dan ook te vinden in Finland. Adven sloot daar een Esco-over­ eenkomst met IFF, voormalig DuPont Nutrition & Biosciences. ‘Men zocht eigenlijk naar nieuwe financieringsmogelijkheden voor de aanschaf van een grotere stoomproductie capaciteit, zegt Donselaar. ‘IFF produceert betaïne uit reststromen uit de suikerindustrie en ziet de vraag toenemen. In plaats van de stoomproductie uit te breiden en te financieren, kozen we

ervoor om de bedrijfsprocessen beter onder de loep te nemen. Uit de scan die we uitvoerden, bleek dat een verdamper de helft van de stoomconsumptie voor zijn rekening nam. Het voordeel van onze aanpak, is dat we geen eigen technologie in huis hebben. Een leverancier van stoomketels zal niet snel met een ander voorstel komen bij een dergelijke uitvraag. Onze experts zagen echter andere, duurzamere en meer geïntegreerde mogelijkheden. Wij stelden voor om nieuwe energiezuinige en geëlektrificeerde mechanische damprecompressie indampers te plaatsen die het fossiele brandstofverbruik voor het indampproces naar bijna nul terugdringen. Op die manier was geen nieuwe stoomketel nodig. Maar mechanische damprecompressie vergt wel een behoorlijke investering die zich pas na langere tijd zou terugverdienen. We stelden voor om ook dat deel uit handen te nemen.’ IFF koos uiteindelijk voor een design, build, finance, maintenance en operate (DBFMO) contract. Adven nam dus zowel de ontwikkeling, als de operationele en de financiële verantwoordelijkheid uit handen. De resultaten waren in ieder geval veelbelovend. Het stoomgebruik daalde met veertig procent, het totale energieverbruik met dertig procent en de CO2-emissies namen ook met veertig procent af. Donselaar: ‘Je gaat zo’n contract vaak voor langere tijd aan. Overeenkomsten met een duur van twintig jaar zijn niet ongewoon. Dat betekent wel dat de industriële partner zich gedurende het contract volledig op de kernactiviteiten kan richten en de Esco prestatiegaranties levert voor de installatie. Ook voor processen die in de kern van het productieproces liggen, zoals indampen.’ www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

I_Thema.indd 13

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:10


OOK TE VOLGEN VIA EEN INTERACTIEVE LIVESTREAM

AVISIE 2020 DELTAVISIE DELTAVISIE DELTAVISIE 2020 2020 2020 DELTAVISIE 20 DELTAVISIE DELTAVISIE 2020 2 2021 DELTAVISIE DELTAVISIE2020 2020

OOK TE VOLGEN OOK OOK OOK TE VIA TE TE VOLGEN VOLGEN VOLGEN EENOOK INTERACTIEVE VIA VIA VIA EEN EEN EEN INTERACTIEVE INTERACTIEVE INTERACTIEVE LIVESTREAM LIVES LIVE LIVE TE VOLGEN VIA EEN INTERA

TE VOLGEN VIAEN EEN OOK INTERACTIEVE TE VOLGEN LIVESTRE EEN INT IN ININ IN TALKSHOWS PLANT MANAGERVIA 2021 IN INOOKLIVE U U U U N U I N N N N N JIUFJIJFF IJF IJF NU RINJFU INRCICJHCFHRHN RIR R H H C R SRIJF SCHSSS SCOOK H COOK S TE TE VIA VIA EEN LIVESTREAM LIVESTREAM H C OOK OOK TE VOLGEN VOLGEN TE VOLGEN VOLGEN VIA EEN EEN VIA INTERACTIEVE INTERACTIEVE EEN INTERACTIEVE INTERACTIEVE LIVESTREAM LIVESTREAM S N N I I N N U U RACHT |IJFSPIJKENISSE | 3 SEPTEMBER I I N N IIUJJFF NU FHN R R J I H R R C C S INNOVATIEKRACHT INNOVATIEKRACHT INNOVATIEKRACHT INNOVATIEKRACHT |INNOVATIEKRACHT SPIJKENISSE |||SPIJKENISSE SPIJKENISSE SPIJKENISSE | 3 |SEPTEMBER |||333SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SCH S SCH SPIJKENISSE | 3 SEPTEM

INNOVATIEKRACHT INNOVATIEKRACHT | SPIJKENISSE | |3 SPIJKENISSE SEPTEMBER | 3 SEP

ROTTERDAM AHOY | 17 JUNI

INNOVATIEKRACHT INNOVATIEKRACHT || SPIJKENISSE || SPIJKENISSE || 3 3 INNOVATIEKRACHT INNOVATIEKRACHT SPIJKENISSE SPIJKENISSE 3 ||SEPTEMBER SEPTEMBER 3 SEPTEMBER SEPTEMBER

POORT OPEN OPEN OPEN OPEN DE POORT DE DE DE POORT POORT POORT OPEN DEDEPOORT OPEN DE OPEN POORT POORT SMART OPEN OPENDEDEPOORT POORT

vaak gezien als Verkiezing Plant Manager of the Year 2020 sen een hek. Dat De Plant Manager of the Year-verkiezing draagt bij aan nnen om de grote Industrie een positief imago van de Nederlandse procesindustrie. en samenleving Industrie Industrie Industrie enen worden en samenleving samenleving samenleving vaak gezien worden worden worden alsvaak vaak vaak gezien gezien gezien Verkiezing als als als vaak Plant Verkiezing Verkiezing Manager Verkiezing ofPlant Plant theManager Year Manager Manager 2020 ofofthe of the the Year Year Year 2020 2020 2020of the Industrie en samenleving worden gezien als Plant Verkiezing Plant Manager en samenleving worden Industrie vaak en gezien samenleving als worden Verkiezing vaak gezien Plant Manager als ofthe Verkiezing the Year 2020 Manager o maat, veiligheid en twee Ditaparte doetIndustrie zijwerelden door de inspanning en prestaties van twee twee twee aparte aparte met aparte daartussen werelden werelden werelden een met met daartussen hek. daartussen daartussen Dat een een een hek. De hek. hek. Plant Dat Dat Dat Manager De De De Plant ofPlant Plant the Manager Year-verkiezing Manager Manager ofofthe of the Year-verkiezing draagt Year-verkiezing Year-verkiezing bijPlant aan draagt draagt draagt bijbij ba tweemet aparte werelden met daartussen een hek. Dat De Plant Manager of the Year-ver PROGRAMMA twee aparte werelden met daartussen twee aparte een werelden hek. Dat met daartussen De Plant Manager een hek. Dat of the Year-verkiezing De Plant Manager draagt of bij the aan Yea akken. Zo heeft de terwijl plantmanagers te benoemen en te waarderen. De ze juist niet terwijl terwijl terwijl zonder zezeze juist juist elkaar juist niet niet niet kunnen zonder zonder zonder om elkaar elkaar elkaar de niet kunnen grote kunnen kunnen om om om een dede de grote positief grote grote imago een een een positief van positief positief de Nederlandse imago imago imago van van van dede procesindustrie. de Nederlandse Nederlandse Nederlandse procesindus procesind procesin terwijl ze juist zonder elkaar kunnen om de grote een positief imago van de Nederl De industrie in hierbij transitie. Daar terwijl ze juist nietvan zonder elkaar terwijl kunnen ze juist omniet de zonder grote elkaar een kunnen positief om imago de grote van de Nederlandse een positief procesindustrie. imago van de N eide mensen nodig focusisligt op veiligheid, gezondheid, milieu, 15.15 pauze Voorprogramma uitdagingen op uitdagingen het uitdagingen uitdagingen gebied op op op het klimaat, het het gebied gebied gebied veiligheid van van van klimaat, klimaat, klimaat, en veiligheid veiligheid veiligheid Ditvan doet enen zij en door Dit Dit de Dit doet inspanning doet doet zijkorte zij zij door door door de ende de inspanning prestaties inspanning inspanning van enen en prestaties prestaties prestaties van van van uitdagingen op het gebied klimaat, veiligheid en Dit doet zij door de inspanning en uitdagingen op het gebied van uitdagingen klimaat, veiligheid op het gebied en van Dit klimaat, doet zij veiligheid door de inspanning en Dit en doet prestaties zij door van de inspann rondstoffentransitie. productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid. Om dit is veel slimheid voor nodig. Inaan de ochtend een voorprogramma economische ontwikkeling economische economische economische aan ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling tegezien pakken. Zo aan aan heeft te tepakken. tepakken. de pakken. Zo plantmanagers Zo Zo heeft heeft heeft de demet te plantmanagers plantmanagers benoemen te te te benoemen tebenoemen waarderen. benoemen enen en De tetewaarderen. tebenoemen waarderen. waarderen. De De Dt Industrie Industrie en samenleving en samenleving worden worden vaak gezien vaak als als Verkiezing Verkiezing Plant Manager Plant Manager ofplantmanagers the of Year the2020 Yearen 2020 economische ontwikkeling aan tede pakken. Zo heeft de plantmanagers en Smart People partners Industrie Industrie en samenleving en samenleving worden worden vaak gezien vaak gezien als aan als Verkiezing Verkiezing Plantde Manager Plant Manager the 15.25 of Year the 2020 Year 2020 economische ontwikkeling economische te pakken. Zo ontwikkeling heeft aan plantmanagers teofpakken. Zo te heeft benoemen de plantmanagers en temilieu, waarderen. te De benoeme met andere partners voor het voetlicht te brengen, verschijnen er interviews Slimme innovaties en misschien industrie betrokken industrie industrie industrie en goed betrokken betrokken betrokken opgeleide en en en goed mensen goed goed opgeleide opgeleide opgeleide nodig mensen mensen mensen focus nodig nodig ligt nodig hierbij focus focus op focus veiligheid, ligt ligt ligt hierbij hierbij hierbij gezondheid, op op op veiligheid, veiligheid, veiligheid, gezondheid, gezondheid, gezondheid, milieu, milieu milie twee aparte twee aparte werelden werelden met daartussen met daartussen een hek. een Dat hek. Dat De Plant Deen Manager Plant Manager of the Year-verkiezing of mensen the Year-verkiezing draagt draagt bij aan bij aan industrie betrokken goed opgeleide nodig focus ligt hierbij op veiligheid, ge Hoe kunnen huidige hun twee aparte twee aparte werelden werelden met daartussen met daartussen een hek. een Dat hek. Dat Plant De Manager Plant of the Year-verkiezing of the Year-verkiezing draagt draagt bijmedewerkers aan bij aan industrie betrokken en goed opgeleide industrie betrokken mensen nodig enManager goed opgeleide focus ligt hierbij mensen nodig veiligheid, focus gezondheid, ligt hierbij milieu, op Om veilighe en. en films van de genomineerden in het bladDe en op de ook disruptieve om tezonder werken aan om om om de te tewerken te energiewerken werken aan en aan aan de grondstoffentransitie. de de energieenergieenergieen en en grondstoffentransitie. grondstoffentransitie. grondstoffentransitie. productiviteit, efficiëntie productiviteit, productiviteit, productiviteit, enop duurzaamheid. efficiëntie efficiëntie en en en duurzaamheid. Om duurzaamheid. duurzaamheid. dit Om ditdit d terwijl terwijl ze juist ze niet juist nietoplossingen. zonder elkaar elkaar kunnen kunnen om de om grote de grote een positief een positief imago imago van devan Nederlandse de Nederlandse procesindustrie. procesindustrie. om te werken aan de energieen grondstoffentransitie. productiviteit, efficiëntie enOm duurz Hoofdprogramma weg vinden inefficiëntie de transitie en wat wordt terwijl terwijl ze juist ze niet juist zonder niet zonder elkaar elkaar kunnen kunnen om de om grote de grote een positief een positief imago imago van de van Nederlandse de Nederlandse procesindustrie. procesindustrie. om te werken aan de energieom en te grondstoffentransitie. werken aan de energieproductiviteit, en grondstoffentransitie. efficiëntie en duurzaamheid. productiviteit, efficiëntie Om dit en m in contact met website. Digitalisering kan ook helpen, de toekomstige generatie Dehet industrie wil De iedere De De industrie industrie industrie dag samen wil wil wil iedere iedere iedere met dag andere dag dag samen samen samen partners met met met andere andere andere voor partners partners het partners voetlicht voor voor voor tevan het brengen, het het voetlicht voetlicht voetlicht verschijnen te tebrengen, te brengen, brengen, er‘smarts’ interviews verschijnen verschijnen verschijnen ererintervi erinterv inte uitdagingen uitdagingen op op gebied het gebied van klimaat, van klimaat, veiligheid veiligheid en en Dit doet Dit zij doet door zij de door inspanning de en prestaties en prestaties van van De industrie wil iedere dag samen metinspanning andere partners voor het voetlicht te brengen, ver uitdagingen uitdagingen op hetop gebied het gebied van klimaat, van veiligheid veiligheid en en Dit doet Dit door zijde door inspanning de inspanning en prestaties en partners prestaties van van Deoplossingen industrie wilklimaat, iedere dag samen De industrie met andere wilzijdoet iedere partners dag samen voor het met voetlicht andere tede brengen, voor verschijnen hetop voetlicht er interviews teen brenge ussiëren, elkaar 13.30 Welkom verwacht? innovatieve innovatieve innovatieve innovatieve ontwikkelen. oplossingen oplossingen oplossingen ontwikkelen. ontwikkelen. ontwikkelen. en films van deen genomineerden en films films films van van van de de genomineerden genomineerden in genomineerden het blad en in in het de inhet het blad blad blad en en op op op di maar ook nieuwe manieren van economische economische ontwikkeling ontwikkeling aan te aan pakken. te pakken. Zo heeft Zode heeft de plantmanagers plantmanagers te benoemen te benoemen en te waarderen. en te waarderen. De Devan innovatieve oplossingen ontwikkelen. en films de genomineerden Talk – young professional geeft in 8 economische economische ontwikkeling ontwikkeling aan te aan pakken. te pakken. Zo heeft Zo de heeft de plantmanagers plantmanagers te benoemen te benoemen en te waarderen. en te waarderen. De De innovatieve oplossingen ontwikkelen. innovatieve oplossingen ontwikkelen. en films van de genomineerden en films in het van blad de en genomineer op de richtingen uitindustrie tebetrokken Daarom isgoed het Daarom Daarom Daarom groot isbelang ishet ishet het van van van om groot groot in groot contact belang belang belang met om om om in in contact in contact contact website. met met met website. website. website. industrie betrokken en envan opgeleide goed opgeleide mensen mensen nodig nodig focus ligt focus hierbij ligt hierbij op veiligheid, op veiligheid, gezondheid, gezondheid, milieu, milieu, kijken. Want hoe kunnen huidige Daarom is het van groot belang om in contact met website. minuten zijn/haar visie op de toekomst 13.35 Smart Innovation industrie industrie betrokken betrokken en goed enopgeleide goed opgeleide mensen mensen nodig nodig focus ligt focus hierbij ligt hierbij opbelang veiligheid, op om veiligheid, gezondheid, milieu, milieu, Daarom is het van groot belang Daarom om in isdiscussiëren, contact het van met groot website. ingezondheid, contact met website. op 3 september elkaar blijven, elkaar elkaar met elkaar te elkaar te blijven, te blijven, blijven, te discussiëren, met met met elkaar elkaar elkaar teelkaar te discussiëren, te discussiëren, elkaar elkaar elkaar om te werken om te werken aan dete aan energiedeweg energieen grondstoffentransitie. en grondstoffentransitie. productiviteit, productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid. Om en ditOm dit rol daarin elkaar teWelke blijven, met elkaar te discussiëren, elkaar innovaties zijn nodig enefficiëntie hoe en duurzaamheid. van de industrie zijn/haar medewerkers hun vinden in om te werken om te werken aan de aan energiede energieen grondstoffentransitie. en grondstoffentransitie. productiviteit, productiviteit, efficiëntie efficiëntie en duurzaamheid. en duurzaamheid. Om dit Om dit elkaar te blijven, met elkaar te elkaar discussiëren, te blijven, elkaar met elkaar te discussiëren, elkaar dustrie De wagenwijd - Talkshow –er met vier tafelgasten wordt gaan we daar zo slim mogelij kbrengen, mee te inspireren tedag ook teinspireren teinspireren inspireren nieuwe enen en ook ook ook samen richtingen samen samen nieuwe nieuwe nieuwe uit te richtingen richtingen richtingen uit uit uit te te te industrie De industrie wil iedere wil iedere dagen samen samen met andere met andere partners partners voor het voor voetlicht het voetlicht te te brengen, verschijnen verschijnen interviews er interviews te inspireren en ook samen nieuwe richtingen uit te een veranderende omgeving? En 2020 De industrie De industrie wil iedere wil iedere dag samen dag samen met andere met andere partners partners voor het voor voetlicht het voetlicht te brengen, te brengen, verschijnen verschijnen er interviews er interviews te inspireren en ook samen nieuwe te inspireren richtingen en ook uit samen te nieuwe richtingen uit te rd bezoekers in om? dit thema aan tafel besproken. zetten. Deltavisie zetten. zetten. zetten. 2020 Deltavisie zet Deltavisie Deltavisie daarom 2020 2020 op 2020 zet 3 zet september zet daarom daarom daarom op op op 3van 3films september 3september september innovatieve innovatieve oplossingen oplossingen ontwikkelen. en films en dedaarom van genomineerden de genomineerden in het blad in hetenblad op de en op de zetten. Deltavisie 2020 zet op 3 september wat wordt van deontwikkelen. toekomstige - Talk – expert in minuten zijn/ op 3in innovatieve innovatieve oplossingen oplossingen ontwikkelen. ontwikkelen. en films engeeft van films de8van genomineerden genomineerden het blad in hetenblad op de en op de zetten. Deltavisie 2020 zet daarom zetten. op Deltavisie 3 september 2020 zetde daarom september am houden wij de poort tussen desamenleving de de poort poort poort tussen tussen tussen en samenleving samenleving industrie samenleving wagenwijd en en en industrie industrie industrie wagenwijd wagenwijd wagenwijd Daarom Daarom is het van is het groot van belang groot belang om in contact om in contact met met website. website. de poort tussen samenleving en industrie wagenwijd 16.10 Bekendmaking haar visie op smart innovation en industrie generatie slimme medewerkers Daarom Daarom is het van is het groot van belang groot belang om in contact om in contact met met website. website. de poort tussen samenleving de en poort industrie tussen wagenwijd samenleving wagenwijd elders. elkaar elkaar 2020 2020 2020 open. Wij mogen open. open. open. maximaal Wij Wij mogen mogen mogen honderd maximaal maximaal maximaal bezoekers honderd honderd honderd in –maximaal bezoekers bezoekers bezoekers ininin wordt te blijven, te blijven, met elkaar met elkaar te discussiëren, teWij discussiëren, elkaar elkaar open. Wij mogen honderd bezoekers inPlant Manager2020 - Talkshow met vier tafelgasten of the Year 2021 2020 verwacht? Tijdens willen elkaar elkaar te blijven, te blijven, met elkaar metDeltavisie elkaar teWij discussiëren, te discussiëren, elkaar elkaar open. mogen maximaal honderd open. Wij bezoekers mogen maximaal in honderd bezoekers in het thema besproken de ook zaalen ontvangen. dede de zaal zaal Via zaal ontvangen. een ontvangen. ontvangen. livestream Via Via Via een houden een een livestream livestream wij Via houden houden houden wij wij wij te inspireren te inspireren en samen ook samen nieuwe nieuwe richtingen richtingen uit te uit telivestream de zaal ontvangen. een livestream houden wij te inspireren te en met ooken samen ook samen nieuwe nieuwe richtingen richtingen uit telivestream uitzaal te ontvangen. weinspireren daar talks en talkshows de zaal ontvangen. Via een de houden wij Via een livestream houden wij ? interactief contact interactief interactief interactief met publiek contact contact met elders. met met het het het publiek publiek publiek elders. elders. elders. zetten.zetten. Deltavisie Deltavisie 2020 zet 2020 daarom zet daarom ophet 3contact september op 3 september interactief contact met het publiek elders. 16.25 Afsluiting 14.20 korte pauze met het publiek elders. zetten.zetten. Deltavisie Deltavisie 2020 zet 2020 daarom zet Ook daarom op zullen 3 september op 3 september interactief contact met het publiek interactief elders. contact meer inzicht insamenleving krijgen. de poort de tussen poort tussen samenleving en industrie en industrie wagenwijd wagenwijd 16.30 Borrel de poort de tussen poort tussen samenleving samenleving en industrie en industrie wagenwijd wagenwijd de fi nalisten deDenk Plant Manager 2020 Denk envan debatteer Denk Denk jeen met en en debatteer debatteer ons debatteer mee? jein jemet jemet met ons ons ons mee? mee? mee?je open. Wij open. mogen Wij mogen maximaal maximaal honderd honderd bezoekers bezoekers in Denk en debatteer met ons mee? 14.30 Pitches Plant Manager of the Year 2020 2020 2020 open. Wij open. mogen Wij mogen maximaal maximaal honderd honderd bezoekers bezoekers in in Denk en debatteer je met ons Denk mee? en debatteer je met ons mee? of the Year 2021 verkiezing zich 2021 verkiezing de zaalde ontvangen. zaal ontvangen. Via eenVia livestream een livestream houden houden wij wij de zaalde ontvangen. zaalFounding ontvangen. Via een Via livestream een livestream houden houden wij wij partners: Founding Founding Founding partners: partners: partners: Founding partners: De drie finalisten mogen in een korte presenteren en maakt de jury de interactief interactief contactcontact met het met publiek het publiek elders. elders. Founding partners: Founding partners: pitch hun nominatie kracht bijzetten. interactief interactief contactcontact met het met publiek het publiek elders.elders.

winnaar bekend.

Denk en Denk debatteer en debatteer je metje ons met mee? ons mee? Denk en Denk debatteer en debatteer je metje ons met mee? ons mee? Founding Founding partners: partners: Partners: Founding Founding partners: partners:

Partners: Partners: Partners: Partners:

Aan tafel worden vragen van jury en uit het publiek aan ze gesteld

Partners: Partners:

Een productie van: Partners: Partners: Partners: Partners:

w.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.n www.deltavisie2021.nl www.deltavisie2020.nl www.deltavisie2020.nl Advertentie Eemsdeltavisie 2021.indd 1 Advertenties.indd 14

16:22 20-04-21 17:09


Spr Dan

15

Hoe aantrekkelijk zo’n Esco-contract ook klinkt, niet ieder project leent zich ervoor. Sector manager industrie Yorick Cramer van de Rabobank, ziet nog steeds een rol weggelegd voor andere vormen van kredietverstrekking. ‘Bedrijven kunnen legitieme redenen hebben om de assets in eigen beheer te houden. Bijvoorbeeld omdat ze de controle willen blijven houden over systemen die de kernprocessen beïnvloeden of data liever in eigen handen houden. Of wellicht zijn de juridische consequenties te groot bij eventuele procesverstoringen.’ Willen bedrijven de assets liever van de balans houden, dan is een Esco een mooie oplossing. ‘Wij kunnen overigens ook in dat financieringstraject een rol spelen. Maar voor wie liever alles in eigen beheer houdt, biedt de financiële wereld steeds meer kredieten met aantrekkelijke voorwaarden. Zo committeerde de Rabobank zich aan de CO2-reductiedoelstellingen van 14,2 megaton CO2 in 2030. Nu kunnen we zelf natuurlijk nooit zoveel CO2-uitstoot reduceren, maar onze klanten wel. We beoordelen nu al standaard de kredietaanvragen op hun duurzaamheidsscore. Dat geeft ons de mogelijkheid om gerichter in gesprek te gaan met de klant over hun duurzaamheidsplannen. In de toekomst kan zo’n score ook worden gebruikt om klanten financiering aan te bieden tegen aantrekkelijkere condities. Overigens stimuleren we nu al duurzame innovatie met leningen zoals de groenlening: een lening met rentekorting. Op die manier hopen we de frontrunners een duwtje in de rug te geven, terwijl we de achterblijvers kunnen helpen om bij te trekken. Met name in het midden- en kleinbedrijf liggen nog veel onontgonnen besparingsmogelijkheden. We trekken dan ook steeds meer op met onze industriële kennispartners zoals Green Fish om enerzijds de aanvragen te kunnen beoordelen, maar ook om klanten verder te kunnen ondersteunen bij energiebesparingsprojecten.’

Green bonds De Europese Unie heeft een Europees investeringsfonds in het leven geroepen dat duurzame innovatie en energiebesparing moet stimuleren. Het European Green Deal Investment Plan is de investeringspijler van de Green Deal. Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken, zal het plan de komende tien jaar ten minste één biljoen euro aan duurzame investeringen mobiliseren. Cramer: ‘Ook dit soort fondsen bieden kredieten met gunstige voorwaarden. Daarnaast kunnen bedrijven er ook voor kiezen om zogenoemde groene obligaties (green bonds, red.) uit te geven. Tot voor kort gaven

FOTO: ADOBESTOCK

Op de balans

Techniek en financiering zijn geen issue meer voor energiebesparing.

vooral banken en overheden deze groene obligaties uit, maar inmiddels gebruiken ook bedrijven dit soort instrumenten om hun duurzaamheidsplannen te financieren. ’ Om ervoor te zorgen dat het geïnvesteerde geld ook daadwerkelijk aan verduurzaming wordt uitgegeven, introduceerde de financiële markt in 2014 de green bond principles (GBP). ‘Die richtlijnen verplichten bedrijven om inzicht te geven in de impact van hun investeringen op het milieu. Die administratieve last maakt het uitgeven van green bonds wel wat complexer, waardoor ze vooral geschikt zijn voor heel grote investeringen.’

Lease Voor de wat kleinere investeringen, is financial of operational lease mogelijk ook een aantrekkelijke optie. Het verschil tussen de twee leaseconstructies is dat in het eerste geval het bedrijf eigenaar wordt. Bij operational lease, blijven de assets in handen van de investeerder. Zeker in onzekere tijden is de laatste optie misschien nog wel de meest aantrekkelijke. Als een asset moet worden vervangen of gerepareerd, komt dit risico op conto van het leasebedrijf. Nu techniek en financiering geen issue meer zijn, zouden de barrières voor energiebesparing zijn geslecht. Toch blijft er nog een onzekere factor over: het overheidsbeleid. ‘Om de verplichte Europese CO2-besparingsdoelstellingen te halen, moeten we alle zeilen bijzetten’, zegt Cramer. Dus zullen zowel de publieke als private partijen elkaar meer moeten ondersteunen. De overheid kan dat met consequent subsidiebeleid en duidelijke wet- en regelgeving.’ www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

I_Thema.indd 15

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:10


16

ENLIGHTENMENZ

Klimmende kraan installeert windturbines Wat ooit als een goed idee begon bij Lagerwey, is nu in samenwerking met eigenaar Enercon werkelijkheid geworden. Lagerwey testte recent met succes zijn Climbing Crane in de Groningse Eemshaven. De kraan is veel kleiner dan de gebruikelijke kranen voor dergelijke installaties, is eenvoudiger te transporteren en heeft ook minder ruimte nodig.

David van Baarle

Hoe verder van de aarde, hoe meer wind. Deze eenvoudige natuurwet maakt het aantrekkelijk om windturbines steeds hoger te bouwen. Bovendien kan men op een windturbine op hoogte ook grotere rotorbladen plaatsen, wat de opbrengst eveneens ten goede komt. Maar daarmee ontstaat ook een probleem. De hijskranen die de toren moeten opbouwen, de turbine plaatsen en de rotorbladen op hun plek krijgen, moeten steeds groter worden uitgevoerd.

Binnen een dag is de kraan operationeel en kunnen de hijswerkzaamheden starten. Volgens Lagerwey is de nieuwe manier van hijsen ook veiliger. Licht en klein Waarom een hoge kraan maken als je al een toren tot je beschikking hebt, moeten de ingenieurs van Lagerwey hebben gedacht. En dus ontwikkelden ze een kraan die in de mast klimt. In plaats van een eigen toren, gebruikt hij de mast van de turbine die hij aan het bouwen is. De Nederlandse windturbinefabrikant bedacht en ontwikkelde de kraan om steeds hogere windturbines te kunnen bouwen. De beperkte omvang, het eenvoudige transport en de snelle opbouwtijd van de kraan leveren vele voordelen op voor de bouw van windturbines. Het innovatieve idee van Lagerwey kon dankzij de slagkracht van Duitse industrieel Enercon uitgewerkt worden tot de Lagerwey Climbing Crane (LCC) 140. De 140 staat voor het aantal tonnen dat de kraan kan hijsen. Bijkomend voordeel van de kraankeuze is dat de LCC140 een flink kleinere permanente kraanopstelplaats nodig heeft ten opzichte van conventionele kraantypes. Het gebruik van een grote kraan gaat gepaard met zware eisen aan de kraanplaats, die in sommige gevallen zelfs moet worden onderheid. De Climbing Crane maakt daardoor locaties bereikbaar waar grote reguliere kranen niet kunnen opereren of waar de kosten voor de inzet van reguliere kranen te hoog zijn. Zoals bijvoorbeeld op dijken.

Veiliger De op- en afbouw van de Climbing Crane is eenvoudig en neemt relatief weinig tijd in beslag. Binnen een dag is de kraan operationeel en kunnen de hijswerkzaamheden www.industrielinqs.nl

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

E_Enlightenmenz.indd 16

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:23


Spr Dan

FOTO: KLAAS EISSENS|ENERCON

17

De Climbing Crane klimt via de skids die bevestigd zijn aan de kraan. Hierbij maakt de kraan gebruik van de structuur van de toren.

starten. Volgens Lagerwey is de nieuwe manier van hijsen ook veiliger. De connectie van de Climbing Crane met de toren vermindert namelijk de kans op instabiliteit van de kraan bij hijswerkzaamheden. Lagerwey ontwikkelde ook een speciale Blade-beam, die het mogelijk maakt om rotorbladen te hijsen zonder gebruik te moeten maken van stuurlijnen. Dit maakt het hijsen van de bladen veel beheersbaarder en ook mogelijk op kleine locaties waar het gebruik van stuurlijnen niet mogelijk is.

Modulaire stalen toren De Climbing Crane klimt via de skids die bevestigd zijn aan de kraan. Hierbij maakt de kraan gebruik van de structuur van de toren. Eerst bevestigt men de kraan op zes punten vast aan de mast. Als de kraan moet klimmen, trekt men eerst het onderste deel omhoog. Nadat het onderste deel aan de mast is verankerd, schuift men het bovenste deel uit. Als de kraan weer op zes punten vast zit, kan hij het volgende deel van de mast of de turbine hijsen. www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

E_Enlightenmenz.indd 17

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:23


18

PLATFORM

Industrielinqs en haar verschillende platforms hebben diverse partners, leden en experts die het netwerk versterken Partners Industrielinqs

Partners iMaintain

Partners Utilities en Watervisie

Partners Het Nieuwe Produceren

Contentpartners

Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie

Leden Industrielinqs

Leden iMaintain

Leden Utilities en Watervisie

Leden Het Nieuwe Produceren

Wilt u meer weten over lidmaatschap of partnering van Industrielinqs, kijk dan op www.industrielinqs.nl of neem contact op met Janet Robben - janet@industrielinqs.nl www.industrielinqs.nl

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

04 | 2021

31-07-20 14:43

F_Industrielinqs Platform 04-2021.indd 18

20-04-21 17:09


19

Experts iMaintain Henk Akkermans

Michel Grijpink

Universiteit Tilburg/WCM

Hogeschool Utrecht

Erik Bijlsma

Mark Haarman

TNO

Mainnovation

Taco Mets

Van Meeuwen Industries

Ron Wever

Havenbedrijf Rotterdam

Mark Oosterveer

Johan Wolt

iTanks

Delesto

Maarten Habets

Nico van Kessel

Peter Schokker

Tim Zaal

Heineken

Tata Steel

Koninklijke Vezet

TZConsultancy

Annemarie Burgemeester

Hans Hennekam

Ton Klinkenberg

Rijkswaterstaat

Yokogawa

Phijns

Michael Donders

Rob de Heus

Theo Knijff

Unilin Insulation

HeusConsult

Dow Chemicals

voormalig NAM/ Profion

Leo van Dongen

Geert-Jan van Houtum

Cor van de Linde

Binne Visser

Universiteit Twente

TU Eindhoven

iTanks

Philips

Celeste Martens

Ivo van Vliet

Croonwolter &dros

ENGIE Services West Industrie

Simon Jagers

Semiotic Labs

Schiphol Group

Giel Jurgens

Dennis Braamse

LambWeston/ Meijer

Jan Stoker

Hogeschool Utrecht

Roelf Venhuizen

Ivo van der Gaag

Alpha Storage Group

Ton Huibers

Nedschroef

Experts Utilities en Watervisie

Experts Het Nieuwe Produceren Jacques Reijniers

Rob Kreiter Sjoerd Delnooz

Kiwa

TKI Energie en Industrie

Hans van der Spek

Geanne van Arkel

FME

AmbassadorWise

Frank Tielens

Corine Baarends

HeatMatrix Group

VNO-NCW

EBS Business School

Richard Schouten

Martijn Kruisweg Sophie Dingenen

Bird & Bird

AkzoNobel Coatings

Duska Disselhof

Johan van Mourik

Roy Tummers

Frontier Ventures

SKIW

VEMW

SA3M

Aaldrik Haijer

Diana Seijs

Water & Energy Solutions

Bilfinger Tebodin

Jan Willem Slijkoord

SPIC Emmen

Petrus Postma

Teus van Eck

Teus van Eck Energie en Milieu

Fokko Mulder

Arne Verliefde

TU Delft

Universiteit Gent

Marcel Galjee

Frank Oesterholt

Cyril Widdershoven

Nouryon

KWR

Verocy

Martijn de Graaf

Johan Raap

Ad van Wijk

VoltaChem/TNO

Avans Hogeschool

TU Delft

Niels Groot

Han Slootweg

Dow Benelux

Enexis

Paul Kloet

Henri Spanjers

Iv-Water

TU Delft

&Flux

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

F_Industrielinqs Platform 04-2021.indd 19

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:09


20

INNOVATIE

De industriële speurtocht naar

niet-dierlijke eiwitten De vraag naar plantaardige eiwitten is booming. Waar veganisten nog niet zo lang geleden een haast te verwaarlozen marktaandeel vertegenwoordigden, prijkt het label vegan steeds vaker op verpakkingen. Van vleesvervangers, maar ook andere voedingsmiddelen. De voedingsmiddelenindustrie doet met de bouw van nieuwe bioraffinaderijen haar best om in deze versnelling mee te gaan. En aan de horizon gloren zelfs synthetische eiwitten.

Wim Raaijen

De markt voor plantaardige eiwitten groeit rap. Consumenten gaan bewuster met voeding om. Ze krijgen steeds meer een voorkeur voor plantaardige eiwitten boven dierlijke eiwitten – uit vlees en eieren – vanwege milieuoverwegingen, dierenwelzijn en dierziekten. Plantaardige eiwitten hebben bovendien een veel gunstigere ecologische footprint. Veel producenten met een agrarische achterban hebben die groeiende markt al even ontdekt. Aardappelverwerker Avebe bijvoorbeeld. De coöperatie is al meer dan een eeuw lang biobased. Van oudsher richt Avebe zich op het belangrijkste bestanddeel van de aardappel: zetmeel. Daar worden verschillende producten van gemaakt. Van behangplaksel tot voedingsmiddelen en diervoeder. Echter naast de twintig procent zetmeel bevatten de aardappelen een tot anderhalf procent eiwit. Proteïne heeft in de meeste gevallen een beduidend hogere toegevoegde waarde dan zetmeel. Volgens productiedirecteur Mark Tettelaar is het daarom interessant om op verschillende fronten nieuwe mogelijkheden van eiwitproductie te onderzoeken. Zo is het belangrijk om het eiwit zo zuiver en efficiënt mogelijk te winnen. Ook maakt het uit in welke vorm het eiwit uit de aardappel wordt gehaald. Is het gecoaguleerd, gestold, of kun je het zelfs winnen zoals je het aantreft in een rauw kippenei, oftewel natief. Tettelaar: ‘Natief eiwit heeft meer mogelijkheden, met name als ingrediënt. Het heeft daardoor een veel hogere waarde.’

Wisselteelt Het aardappeleiwit heeft volgens Avebe grote voordelen ten opzichte van andere plantaardige eiwitten, uit bijvoorbeeld tarwe en soja. Het is niet-allergeen, maar ook reuk- en smaakloos. Qua voedingswaarde behoort het aardappeleiwit tot de top. Bovendien is aardappeleiwit niet genetisch gemodificeerd, in tegenstelling tot veel eiwit uit sojabonen. Er is echter wel een maar. In volume zijn soja en bijvoorbeeld tarwe veel grotere gewassen dan aardappelen die niet voor consumptie zijn bedoeld. Een enorm mondiaal aanbod van aardappeleiwit is daarom een grote uitdaging. Tettelaar: ’We krijgen er niet zomaar landbouwgrond bij. Er is misschien wel een andere mogelijkheid om meer aanbod te creëren. Wellicht kunnen we door rasveredeling aardappelen kweken die niet een tot anderhalf, maar vier procent eiwitten bevatten. Dat zou al schelen.’ Avebe haalt ook aardappelrassen uit de vergetelheid. Programmamanager energie-efficiëntie bij Avebe, Erik Koops: ‘Daarbij gaan we soms zelfs back to the roots. Zo hebben we een oude vergeten aardappel gevonden, die veel meer eiwit bevat dan de aardappelen die we nu gebruiken.’ www.industrielinqs.nl

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

L_Eiwitten.indd 20

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:08


Spr Dan

FOTO’S : ADOBESTOCK

21

Qua voedingswaarde behoort het aardappeleiwit tot de top. Bovendien is aardappeleiwit niet genetisch gemodificeerd.

Overigens is dit geen oplossing voor de kortere termijn. Wordt een uitstekende eiwitaardappel gevonden, dan duurt het nog jaren voordat die grootschalig wordt verbouwd en de opschaling van een nieuw productieproces kost ook een paar jaar. Avebe durft in de zoektocht naar eiwitten inmiddels ook voorbij de aardappel te kijken. Zijn er bijvoorbeeld andere gewassen die veel eiwitten bevatten en het bijvoorbeeld heel goed doen in wisselteelt met aardappelen?

Functionele eiwitten Ook op het vlak van nieuwe productietechnologie is Avebe volop in beweging. Een mooie stap die het bedrijf eerder zette is de ontwikkeling van Solanic, een aardappeleiwitproduct met dezelfde eigenschappen als kippeneiwit. Avebe wilde een aantal jaar geleden het energieverbruik van de eiwitproductie aanpakken en richtte zich daarbij op een proces dat met lagere temperaturen werkte. Dat lukte en door de lagere temperaturen stolde het eiwit niet. Misschien dat de energiebesparing zelfs wat tegenviel, maar het nieuwe product Solanic is inmiddels al een groot succes. In 2007 werd hiervoor een proeffabriek gebouwd en in 2015 werd die opgeschaald naar commerciële productie. Een paar jaar later ging al een tweede lijn in gebruik en inmiddels is de derde productielijn in aanbouw. Tettelaar: ‘Vijf jaar geleden was er nog sprake van een markt-push, maar dat is inmiddels volledig omgedraaid naar pull. Alle grote levensmiddelenconcerns zetten fors in op plantaardige eiwitten.’ Solanic is vooral interessant als functioneel eiwit. Het is ook een goed plakmiddel. Denk aan het bij elkaar houden van vleesvervangers en gezonde repen. Daarin worden losse voedingsmiddelen, waaronder ook gecoaguleerde eiwitten,

aan elkaar gelijmd. Tettelaar: ‘Zonder functionele eiwitten vallen vegaburgers gewoon uit elkaar. Voor de voedingswaarde zijn functionele eiwitten als Solanic vaak minder belangrijk. Daar worden door de bank genomen juist de gecoaguleerde eiwitten voor gebruikt.’ Dus die blijven tevens belangrijk.

‘Plantaardige eiwitten zijn duurder om te maken en door de stijgende vraag schaars geworden.’ MARK TETTELAAR PRODUCTIEDIRECTEUR AVEBE

Ter Apelkanaal Al veel langer produceert het bedrijf gecoaguleerde eiwitten. Het is nu de uitdaging om dat veel energiezuiniger te doen. Traditioneel scheidt Avebe het eiwit af door aardappelsap te verhitten en in te dampen. Dat kost heel veel energie. Membraantechnologie biedt uitkomst. Onlangs won Avebe samen met filtratiespecialist Wafilin de award Water Innovator of the Year 2021 met het Ducam-proces, een project waarbij Erik Koops ook nauw was betrokken. Membranen concentreren het aardappelsap zodat veel minder energie nodig is voor de eiwitwinning en indamping. Hierdoor wordt dertig procent energie bespaard en er is 13.000 ton minder CO2-emissie per jaar. Jaarlijks wordt ook nog eens 400.000 kubieke meter water uit de aardappel zelf geschikt gemaakt voor proceswater in de fabriek. Avebe past dit proces inmiddels toe in Ter Apelkanaal en andere productielocaties volgen later. www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

L_Eiwitten.indd 21

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:08


22

INNOVATIE

Eiwithoudende gewassen Goedkoop is het allemaal niet. Want wie denkt dat plantaardige eiwitten goedkoper zijn dan dierlijke, komt bedrogen uit. Tettelaar: ‘Ze zijn duurder om te maken. Bovendien zijn ze door de enorm stijgende vraag schaars geworden. Daardoor zijn de prijzen in korte tijd verdubbeld.’ Avebe is niet het enige bedrijf met een agrarische achterban die op zoek is naar alternatieve bronnen voor eiwitten. Denk in Nederland bijvoorbeeld ook aan suikerfabrikant Cosun en zuivelproducent Friesland Campina. En in de zoektocht naar eiwithoudende gewassen en nieuwe productiemethoden trekken verschillende bedrijven ook samen op.

Microalgen Maar ook uit van origine de chemische industrie is er interesse. Van bijvoorbeeld DSM. In een interview in Petrochem plaatste CTO Markus Remmers onlangs deze zoektocht naar nieuwe bioroutes in een wat breder kader. ‘We moeten vooral ons voedsel en onze materialen op een veel duurzamere manier produceren. Als we op de oude voet doorgaan, hebben we veel te weinig grond tot onze beschikking om de groeiende wereldbevolking van eten te voorzien. De biodiversiteit komt steeds meer onder druk te staan. Met de bestaande methoden komen we er gewoon niet. Voedzame melkeiwitten kunnen we bijvoorbeeld naast uit dieren ook uit reststromen halen.’ De herkomst van onze voeding kan er over enkele decennia dus heel anders uitzien. Op de middellange termijn ziet Remmers interessante mogelijkheden voor fotosynthetische microalgen. Voordeel is dat ze relatief snel zonlicht en CO2 omzetten in hoogwaardige biomassa. De kweek van algen is bovendien zeer intensief en op een relatief klein oppervlakte kan een hoge opbrengst worden gerealiseerd. Ook op plaatsen die minder of niet geschikt zijn voor landbouw. Via verschillende conversie- en scheidingstechnieken haalt de industrie volgens Remmers in de toekomst een grote variatie aan producten uit algen. Denk aan chemische bouwstenen, maar ook proteïnen en bijvoorbeeld kunstmest.

Vismeel En het kan nog een stap verder. DSM, maar ook andere bedrijven, waaronder veel technostarters, onderzoeken de mogelijkheden om op een synthetische manier proteïnen te maken. Dus zonder dat de traditionele veeteelt of landbouw daar een rol in spelen. Zo begon het bedrijf Deep Branch in januari op Chemelot met de bouw van een pilot plant voor de productie van eiwitten uit CO2 en waterstof. Het Brits-Nederlandse biotechbedrijf maakt met deze www.industrielinqs.nl

L_Eiwitten.indd 22

ingrediënten en micro-organismen hoogwaardige eiwitten die geschikt zijn als grondstof voor veevoeder. De CO2-uitstoot van dit proces is volgens het bedrijf negentig procent lager dan processen die nu worden gebruikt om eiwitten te maken. Pluimvee en kweekvis in Europa worden nu gevoerd met vismeel en soja, voornamelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. ‘Bepaald niet duurzaam, omdat de zeeën worden leeggevist en de regenwouden aangetast. Bovendien is het transport van deze eiwitten belastend voor het milieu’, zegt CEO Peter Rowe. In het lab en op kleinere schaal is de technologie al bewezen. Het bedrijf wil nu opschalen naar proefproductie zodat voedingsproducenten de proteïnen uitgebreid kunnen testen.

Eiwitpoeder Het Finse bedrijf Solar Foods lijkt zelfs al een stapje verder. Dat is er ook in geslaagd om eiwitten voor voeding te produceren, met kooldioxide en elektriciteit als primaire grondstoffen. Geen verre toekomst, want commerciële productie van het Soleineiwit is volgens het bedrijf aanstaande. De productiefaciliteit, die momenteel wordt ontworpen, moet begin 2023 operationeel zijn. TIME Magazine gaf Solar Food zelfs een plaatsje in de lijst van honderd beste uitvindingen van 2020. Hoe snel de ontwikkelingen gaan op het gebied van plantaardige en zelfs synthetische eiwitten hangt af van hoe snel nieuwe routes worden gevonden en doorontwikkeld om uiteindelijk grootschalige productie mogelijk te maken. Natuurlijk speelt de markt ook een belangrijke rol, en de uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Vooralsnog kunnen de producenten van plantaardige eiwitten de groeiende vraag nauwelijks bijbenen. Dus aan de markt-pull zal het voorlopig niet liggen.

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

In de toekomst haalt de industrie een grote variatie aan producten uit algen.

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:08


TECHNIEKHELD 23

digitalisering werk makkelijker maken

Met collega’s

FOTO: CROONWOLTER&DROS

Met wat sensoren van AliExpress bouwde Sander van Ruijven een meetsysteem om lichtsterkte te meten. Dit groeide uiteindelijk uit tot een pilotproject waarbij monteurs automatisch een bericht kregen als er iets aan een verlichtingsinstallatie moest worden gedaan. Inmiddels is er bij werkgever Croonwolter&dros een speciale ruimte ingericht waar aan dergelijke innovaties kan worden gewerkt. En van Ruijven is nu asset manager digitalisering bij de afdeling Infra.

Dagmar Aarts

Wat doe je als asset manager digitalisering? ‘Ik wil het werk van collega’s makkelijker maken. Zelf heb ik in verschillende rollen meegewerkt aan projecten en daardoor weet ik waar pijnpunten liggen in de praktijk. Die komen vooral voor bij repeterend werk. Ik kijk hoe je mensen meer plezier kunt geven in hun werk, zonder de frustratie die ik heb gehad.’

Hoe doe je dat? ‘Ons eerste project was een Internet Of Things-toolkit waar je elke sensor op kunt aansluiten die je wilt. De toolkit past in een koffer en je kunt hem meenemen naar elk project. Normaal huren we voor zoiets dure bedrijven in. Voor dit project hebben we binnen Croonwolter&dros gekeken wie waar goed in is en de juiste mensen erbij gevraagd. Zo hebben we de toolkit samen opgebouwd.’ ‘Een andere oplossing die we hebben ontwikkeld, is een soort dynamisch document waarin je Wordtekst kunt combineren met computercode die specifieke bewerkingen uitvoert. Normaal maak je een rapportage in Word en daarin kopieer je grafiekjes en tabellen uit Excel. Nu kun je met één druk op de knop realtime data in een rapportage zetten. Ook het maken van planningen kunnen we hiermee automatiseren.’

Aan wat voor innovaties werk je nog? ‘Met een team van mensen van verschillende bedrijven en uit verschillende disciplines werken we aan een slimme

zoekfunctie waarmee je op basis van een aantal kernwoorden alle data die in de organisatie beschikbaar is boven water krijgt. De grootste pijn bij het vinden van data in de organisatie, ligt bij tekeningen. Zeker in PDF-vorm betreft dit zogenaamde ongestructureerde data. In specifieke onderhoudsactiviteiten moeten deze allemaal handmatig worden gezocht en uiteindelijk hoop je dat je alles hebt gevonden. We werken nu aan een algoritme dat in staat is tekeningen te doorzoeken op specifieke termen en codes.’

Hoe zie je de ontwikkeling van digitalisering in de toekomst? ‘Het hele digitaliseringstraject wil ik versnellen door samen te werken en los te laten voor wie we werken en wie hoger in hiërarchie is. We moeten gewoon de juiste kennis en kunde bij elkaar zoeken. Dat is een krachtig iets voor de nabije toekomst. Samen kunnen we de digitaliseringsopgave aan.’

Techniekhelden Techniekhelden zijn technici die onmisbaar zijn voor het bedrijf of die iets bijzonders doen of hebben gedaan met grote impact. Heeft u een collega die u in het zonnetje wilt zetten? Laat het ons weten via redactie@industrielinqs.nl

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

K_Techniekheld.indd 23

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:07


24

PROJECT

Sneltesten tijdens turnaround Huntsman voert alweer voor de tweede keer een turnaround uit in coronatijd. Toch verschilt de stop die in maart van dit jaar begon wezenlijk met die van juni 2020. Hij is niet alleen complexer, maar Huntsman doet ook mee aan een pilot met Covid-snelteststraten. Wie positief is getest, moet naar huis. Dat levert extra uitdagingen op in de planning.

David van Baarle

Maintenance manager Marc Verheijen somt nog even de maatregelen op die men vorig jaar introduceerde en dit jaar voortzet. ‘We volgden de RIVM-maatregelen, hielden anderhalve meter afstand droegen FPP2 mondmaskers en wasten onze handen. Om er ook voor te zorgen dat buiten de werkzaamheden iedereen zich aan de regels kon houden, richtten we extra ruimtes in voor schaftgelegenheid en kleedruimtes en zorgden met schotten ervoor dat iedereen in zijn eigen bubbel bleef. Ook organisatorisch konden we veel risico’s afwenden door in twee totaal gescheiden shifts te werken. Helaas duurde de stop wel langer dan we van tevoren hadden ingepland.’ Het resultaat sprak voor zichzelf: de turnaround aan de MDI-1 fabriek verliep zonder besmettingen. Dit jaar zijn dan ook dezelfde maatregelen van kracht. Er staan zo’n tweehonderd keten op het terrein om iedereen te kunnen huisvesten. Dat is ook wel nodig aangezien er twee keer driehonderd man extra op de site te gast is. Dat betekent dat op het hoogtepunt van de stop bijna duizend man op de site rondloopt.

Teststraat Ondanks de goede ervaringen koos Huntsman dit jaar voor een extra maatregel en kon meedoen met een pilot van ‘Project Fastlane’ van het ministerie van VWS. Het bedrijf vindt het heel belangrijk om mee te doen, aan de wieg te staan van innovatieve oplossingen, en investeerde een aanzienlijk bedrag. Maar liefst vier teststraten moeten ervoor zorgen dat de zeshonderd man die dagelijks het terrein betreden, veilig aan het werk kan. Verheijen: ‘We doen mee met de eerste proeven met sneltesten, waaronder ook blaastesten. Het Nederlandse bedrijf Breathomix ontwikkelde een sneltest die in enkele minuten kan vertellen of iemand Covid19 onder de leden heeft door te ‘ruiken’ aan zijn adem. Daarnaast is er nog een straat waar antigeentesten worden beproefd. We testen iedereen om de 48 uur. En wie positief wordt getest, moet uiteraard direct in quarantaine.’ De kans op besmetting op de site neemt dus significant af, maar de aanpak kent één uitdaging: wie positief getest is, moet direct naar huis. ‘Dat levert wel lastige planningsuitdagingen op’, zegt Verheijen. ‘Mensen met een kritische functie kan je niet zomaar vervangen. En dus moeten we redelijk veel bijsturen op zowel planning als bezetting.’

Keten Een ander verschil met de turnaround van vorig jaar is de complexiteit van de stop. Huntsman is namelijk onderdeel van het chloor- en ethyleen-cluster waarvan ook Shell www.industrielinqs.nl

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

04 | 2021

31-07-20 14:43

J_Maintenance manager.indd 24

20-04-21 17:07


Spr Dan

FOTO’S: HUNTSMAN

25

Er staan zo’n tweehonderd keten op het terrein om iedereen te kunnen huisvesten. Dat is ook wel nodig aangezien er twee keer driehonderd man extra op de site te gast is.

Moerdijk, Nobian, Shin-Etsu, Hexion en Lyondell onderdeel uitmaken. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid gaat het hele cluster tegelijkertijd uit bedrijf. In veertig dagen gaan de MDI-1 en MDI-2 fabrieken uit bedrijf en volgen stapsgewijs de aanpalende fabrieken zoals de Keystone-fabriek. Door die gefaseerde uitbedrijfname probeert Huntsman zoveel mogelijk de voorraad op peil te houden. ‘Als ook de stoomvoorziening uit bedrijf gaat, kunnen we echt niet meer produceren en gaat alles uit bedrijf. Dan hebben we twee weken de tijd voor onderhoudswerkzaamheden en kunnen we daarna alles weer langzaamaan in bedrijf stellen.’

Voorbereiding Om een beeld te krijgen van de omvang van de turnaround: de steigerbouwers hebben in totaal vijftienduizend vierkante meter aan steigers neergezet om overal bij te kunnen. Voor de hijswerkzaamheden zijn tien hijskranen continu aan het werk. Een deel van de onderhoudswerkzaamheden is redelijk routinematig. Methyleendifenyldi-isocyanaat is een lijmachtige organische stof die zich gemakkelijk hecht aan oppervlakken. En dus begint het onderhoud met het schoonmaken van leidingen, warmtewisselaars en pompen. Verheijen: ‘Het meeste werk hebben we nog aan de MDI-1 fabriek. De nieuwe crystallyzer staat al op zijn plek en we gebruiken deze stop om de tie-ins te maken. Als we alle aansluitingen klaar hebben, kan men het project na de turnaround afronden.’

Vanwege de complexiteit van de stop, waar corona ook nog extra aandacht vergt, is de voorbereiding wel wat anders dan voorgaande jaren. ‘Net als altijd beginnen we twee jaar van tevoren aan de voorbereiding van een turnaround. We leggen de scope van de projecten vast en stellen de daaraan verbonden werkpakketen samen. Deze stop kenmerkt zich door veel, kleinere verbeterprojecten. Maar bij elkaar zijn het

‘Het kan soms een verrassing zijn wat je tegenkomt als je een kritische asset open maakt.’ MARC VERHEIJEN MAINTENANCE MANAGER HUNTSMAN

er wel veel. Om er zeker van te zijn dat we on time en in full kunnen afronden, besteedden we extra aandacht aan het scope management. We stelden van tevoren al de discovery scope op met het daaraan gerelateerde risicomanagement. Hoewel we steeds meer kunnen meten en voorspellen, kan het soms toch nog een verrassing zijn wat je tegenkomt als je een reactor of andere kritische asset open maakt. Door van tevoren al na te denken over wat je kan tegenkomen en daar al mitigerende acties voor vast te leggen, bespaar je tijd tijdens de uitvoering.’ www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

J_Maintenance manager.indd 25

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:07


SEPTEMBER 2020

www.industrielinqs.nl

industrie linqs

Verbindt industriële ketens Naamloos-2 1

31-07-20 14:43

www.ind ustrielinq s.nl www.ind ustrielinq s.nl

industrie linqs

SEPTEMB SEPTEM 2020 BERER2020

VERBI NDT INDUS TRIËLE KETEN S Naamloos-2 1

31-07-20 14:43

Industrielinqs inspireert en verbindt met actuele berichtgeving, wekelijkse nieuwsbrieven, online talkshows en diverse evenementen. Abonnees van het magazine Industrielinqs krijgen meer: • Acht edities Industrielinqs per jaar, met onder andere de projectendatabase • Industrielinqs Catalogus in de winterperiode • Industrielinqs Project & Innovatie update in de zomerperiode • Twee digitale edities Industrielinqs • Toegang tot alle interviews, artikelen en edities op de website www.industrielinqs.nl Prorail wil terug naar hoger veiligheidsniveau

Energietranstie kost 52 miljard euro

Aluminiumfabriek

als spil in de energietransi Corona verscherpt discussie

Prorail noodzaa wil terug naar k shutdow ns hoger veiligheidsniveau

Samenwerking waterketens Energietranstie bespaart systeemkost kosten

52 miljard euro

tie

Zijn micro-organismen fabrieke

Gunvor van begint alsnog de toekoms t? aan uitgestelde stop

n

Gunvor begint alsnog aan uitgestelde stop

A_Voorplaat.indd 1 09-09-20 10:17

Ga direct naar industrielinqs.nl/abonneren en blijf anderen voor Aboadv ILINQS halve liggend.indd 1

Advertenties.indd 26

09-09-20 10:19

20-04-21 17:09


27

De grootste stop in de geschiedenis van deze Huntsman-site uitvoeren in coronatijd vraagt veel creativiteit.

Datacollectie

Flexibiliteit

Verheijen: Tegelijkertijd registreren we nu nog beter dan anders wat we precies tegenkomen, zodat we de theoretische risicomodellen kunnen toetsen aan de daadwerkelijke situatie. Daarmee verfijnen we bij iedere stop de data zodat we de scope de volgende keer beter kunnen voorspellen. Die data wordt steeds noodzakelijker gezien de grote braindrain die we de komende jaren verwachten. De kennis die nu nog in de hoofden zit van onze ervaren operators en maintenance experts zullen we steeds meer in systemen en algoritmen moeten stoppen.’

Verheijen wil toch ook credits geven aan het eigen personeel. ‘De hele site is betrokken bij dit project en ik wil echt een pluim geven voor de flexibiliteit die onze werknemers laten zien tijdens de stop. De grootste stop in de geschiedenis van deze site uitvoeren in coronatijd vraagt veel creativiteit. We moeten echt dagelijks bijsturen om de gaten in de planning op te vangen omdat mensen positief zijn getest. In principe is iedereen overal inzetbaar, zodat we geen al te grote gaten krijgen. We krijgen bovendien veel steun van het moederbedrijf, waar we via Teams veel contact mee hebben en die echt met ons meedenken over verbeteringen in onze processen en procedures. Bij de contractors zie ik eenzelfde volwassen samenwerking. Men beseft steeds meer dat het werk dat ze uitvoeren ook het werk van degene die na ze komt beïnvloedt. En dat vertragingen ver kunnen doorwerken op de planning. Komt de ene aannemer resources tekort, dan vult de ander die aan.’

‘Als we schouwing kunnen laten uitvoeren door drones, neem je grote risico’s weg.’ MARC VERHEIJEN MAINTENANCE MANAGER HUNTSMAN

Nog beter ‘Een belangrijk onderdeel van die efficiencyslag is ook de samenwerking met onze aannemers’, vervolgt Verheijen. ‘Door ze al vroeg te betrekken bij de planning en scheduling van de werkpakketten kunnen zij hun activiteiten sneller uitvoeren. We organiseerden interactieve sessies waar we klus voor klus alle details bespraken en de randvoorwaarden doorliepen om het werk zo snel en effectief mogelijk af te ronden. Met alle onzekere factoren rondom Covid, zullen we meer aandacht moeten besteden aan de zaken die we wel onder controle hebben.’

Natuurlijk blijft Verheijen wensen houden: ‘Ik denk dat we nieuwe technieken nog beter kunnen inzetten. Veel van de steigers die we nu laten bouwen, zijn voor schouwwerkzaamheden. Het opbouwen ervan kost echter veel tijd, geld en resources. Bovendien moeten er mensen op steigers klimmen of in kolommen afdalen, wat weer extra risico’s met zich meebrengt. Als we dit werk kunnen laten uitvoeren door met camera’s uitgeruste drones, neem je grote risico’s weg. Maar ook op dat vlak zullen we de data moeten opbouwen en ook het vertrouwen moeten krijgen dat de digitale schouwing net zo betrouwbaar is als een fysieke.’ www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

J_Maintenance manager.indd 27

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:07

Spr Dan


28

PROJECTEN

GROOT ONDERHOUD Wie: Gate terminal Wat: onderhoud jetties 1 en 2 Waar: Maasvlakte Rotterdam Wanneer: juni - juli 2021

Vanaf 15 juni 2021 voert Gate terminal onderhoudswerkzaamheden uit aan haar jetties 1 en 2. Voor een periode van 26 dagen zijn dan geen schepen toegestaan aan de steigers. Gate heeft de opdracht voor het uitvoeren van de detailengineering en de constructie-activiteiten gegund aan Spie.

Wie: Teijin Aramid Wat: groot onderhoud Waar: Delfzijl Wanneer: april - juni 2021

Teijin Aramid op Chemiepark Delfzijl begint in april aan de grootste stop in haar geschiedenis. Deze zal tot medio juni duren. Het bedrijf produceert er de grondstof voor Twaron, een supersterke vezel die het bedrijf in Emmen spint.

VERVANGING, RENOVATIE EN SLOOP

www.industrielinqs.nl

Wie: AVR Wat: vervanging turbine Waar: Rozenburg Wanneer: eerste kwartaal 2022

AVR Rozenburg vervangt een bijna vijftig jaar oude turbine door een nieuwe tegendrukturbine van Siemens. Deze kan op volle kracht 22 megawatt elektriciteit leveren. Tegelijkertijd blijft hij ook goed draaien bij 5 megawatt, terwijl er efficiënt lagedrukstoom wordt gemaakt. De voorbereidende werkzaamheden beginnen in mei 2021 waarna het project in het eerste kwartaal van 2022 moet zijn afgerond.

Wie: Dunea Wat: modernisering productielocatie Waar: Katwijk Wanneer: tot en met 2025

De procesautomatisering van productielocatie Katwijk wordt vervangen door volautomatische procesvoering enworden elektrotechnische installaties aangepast. BAM Industrie is in december 2018 begonnen met de vernieuwing van de energievoorziening van het drinkwaterpompstation. Dunea wil de middenspanning distributie en noodstroomvoorziening herinrichten.

Wie: EPZ Wat: ontmanteling kolencentrale Waar: Borssele Wanneer: 2019 - 2021

EPZ is begonnen met de ontmanteling van zijn kolencentrale in Borssele. De centrale is in 1987 in gebruik genomen en sinds 2000 wordt er ook biomassa meegestookt. Vóór de sloop is de installatie zoveel mogelijk gereinigd. Volgens de planning worden de ontmanteling en bodemsanering eind juli 2021 afgerond.

NIEUW PROJECT Wie: Huntsman Wat: vervanging crystallizer Waar: Rozenburg Wanneer: medio 2021

Huntsman vervangt een crystallizer voor de MDI 1-fabriek in Rozenburg. Eind vorig jaar werd de kolom al in de staalconstructie gehesen en halverwege dit jaar moet de installatie veilig en succesvol draaien. Crystallizer 5 vervangt een ouder exemplaar, dat nog stamt uit 1973.

Wie: TenneT Wat: grote vervangingsopgave Waar: Nederland Wanneer: tot 1 januari 2032

TenneT gaat met negen partners 360 hoogspanningsstations aanpassen, vernieuwen of uitbreiden. De stations van 110kV en 150kV moeten in veel gevallen volledig worden vervangen. Ze zijn soms vijftig jaar of langer in bedrijf en aan het eind van hun technische levensduur.

Wie: Vattenfall Wat: ontmanteling Hemweg 8 Waar: Amsterdam Wanneer: vanaf 2020

Vattenfall heeft zijn kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam eind december 2019 gesloten. Het ontmantelingstraject van Hemweg 8 is begonnen in 2020. Het terrein wordt een plek voor productie, doorvoer en tijdelijke opslag van fossielvrije elektriciteit en warmte.

Wie: Waterschap Brabantse Delta Wat: renoveren afvalwaterpersleiding Waar: Noord-Brabant en Zeeland Wanneer: start medio 2019

De afvalwaterpersleiding transporteert afvalwater van industrieterrein Moerdijk en 35 dorpen en steden naar de RWZI in Bath. In 2019 is de renovatie van persstations bij Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath gestart. Ook wordt de leiding over 3,5 kilometer verdubbeld. De extra leiding is in 2020 in bedrijf en de gerenoveerde persstations in 2023.

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

G_Projecten 04-2021.indd 28

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:06


PROJECTEN 29

GROEN EN BIO Wie: o.a. Alco Bio Fuel Wat: recovery unit CO2 Waar: Gent Wanneer: voorjaar 2022

Bioraffinaderij Alco Bio Fuel (ABF), industriële gasleverancier Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek investeren tien miljoen euro in een ‘recovery unit’ voor koolstofdioxide. Het gaat om een tweede unit bij Alco Bio Fuel in Gent. De installatie recupereert en zuivert CO2-gas uit de processtroom en zet het om in vloeistof. In het voorjaar van 2022 moet de unit operationeel zijn.

Wie: ArcelorMittal Wat: bio-ethanol uit afvalgassen Waar: Gent Wanneer: 2022

ArcelorMittal investeert via dochteronderneming C-Shift 120 miljoen euro in het project Steelanol om tien procent van de afvalgassen van het staalbedrijf om te zetten in bio-ethanol. C-Shift maakt gebruik van een nieuwe technologie waarbij bacteriën CO-rijk gas vergisten tot ethanol en kan straks zo’n 80 miljoen liter bio-ethanol per jaar produceren.

Wie: ArcelorMittal en Dow Wat: pilot met CO/syngas Waar: Gent Wanneer: 2022

Staalproducent ArcelorMittal in België wil CO uit zijn afvalgassen leveren aan Dow Benelux in Terneuzen. Dow kan de CO met eigen overtollig waterstof combineren tot syngas. Allereerst worden voor 20 miljoen euro twee proeffabrieken gebouwd in Gent. In 2022 wordt op basis van de pilots besloten of het businessplan economisch levensvatbaar is.

Wie: Cargill Wat: biodieselfabriek Waar: Gent Wanneer: juni 2022

Cargill investeert 150 miljoen euro in een nieuwe biodieselfabriek in Gent. Deze krijgt een productiecapaciteit van 115.000 ton biodiesel per jaar en kan rioolslib, reststoffen uit de industrie en allerlei andere grondstoffen verwerken tot biodiesel. In juni 2022 moet de fabriek klaar zijn.

Wie: Deep Branch Wat: eiwitten uit CO2 en H2 Waar: Geleen Wanneer: onbekend

Biotechbedrijf Deep Branch wil een proeffabriek bouwen op Chemelot. Het bedrijf gebruikt micro-organismen om CO2 en waterstof om te zetten in eiwitten. Met de proeffabriek wil het bedrijf informatie verzamelen voor het engineeringontwerp van haar eerste productiefaciliteit op commerciële schaal. Die fabriek zou in al 2023 moeten produceren.

Wie: IST Green Chemicals Wat: bio-ethanol uit suikerbieten Waar: Axelse Vlakte Wanneer: begin 2024

IST Green Chemicals gaat op de Axelse Vlakte in Zeeland een nieuwe fabriek bouwen die bioethanol uit suikerbieten maakt. Niet via een tussenstap met suiker, maar rechtstreeks, dankzij de Betaprocess-technologie. Deze brengt de cellen van de suikerbiet via vacuümextrusie tot explosie, waardoor de suikers direct bloot komen te liggen.

Wie: o.a. Inovyn Wat: pilot met CO2/methanol Waar: Antwerpen Wanneer: eind 2022

Een consortium van Engie, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding gaat duurzame methanol produceren in de haven van Antwerpen. Op de site van Inovyn komt een pilotinstallatie die afgevangen CO2 en waterstof, gemaakt met groene energie, omzet in methanol. Tegen het einde van 2022 is de pilotfabriek operationeel en produceert hij ongeveer achtduizend ton duurzame methanol per jaar.

Wie: Nordsol Wat: bio-LNG-installatie Waar: Amsterdam Wanneer: juni 2021

Nordsol bouwt een bio-LNG-installatie op het terrein van Renewi in Amsterdam. De installatie produceert 3,4 kiloton bio-LNG per jaar uit biogas dat Renewi in vergisters maakt van organisch afval. Shell verkoopt het bio-LNG bij haar LNG-tankstations.

Wie: o.a. Paques Wat: proeffabriek voor PHBV Waar: Dordrecht Wanneer: eind 2021

Vijf waterschappen, Stowa, Paques en HVC gaan in Dordrecht een proeffabriek bouwen om PHBV te produceren. Dit is een volledig afbreekbaar en duurzaam bioplastic, gemaakt uit organische afvalstromen zoals zuiveringsslib, industrieel afvalwater en voedselresten. De proeffabriek komt bij de slibverwerkingsinstallatie van HVC in Dordrecht te staan.

Wie: Photanol en Nouryon Wat: organische zuren uit CO2 Waar: Delfzijl Wanneer: 2024

In een demofabriek van Photanol en Nouryon in Delfzijl zetten bacteriën CO2 om in organische zuren. De twee partijen willen de fabriek in 2023 gaan opschalen naar 30.000 ton. Deze commerciële fabriek moet vervolgens in 2024 in productie gaan.

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

G_Projecten 04-2021.indd 29

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:06


30

PROJECTEN

Wie: Relement Wat: aromaten uit biomassa Waar: Bergen op Zoom Wanneer: onbekend

Relement, een spin-off van TNO, vestigt zich op de Green Chemistry Campus. Het bedrijf gaat op commerciële schaal bio-aromaten uit biomassaresiduen produceren voor toepassing in onder meer smeermiddelen en coatings. Een van de eerste bio-aromaten die Relement op de markt brengt, is een alternatief voor ftaalzuuranhydride in alkydverf.

Wie: S4 GroNext Wat: waste-to-plastics fabriek Waar: Eemshaven Wanneer: medio 2021

S4 GroNext bouwt een fabriek in de Eemshaven waarin plastic afval dat niet recyclebaar is, wordt omgezet in gas. Dit kan vervolgens in de chemische industrie worden gebruikt als duurzame grondstof.

Wie: SCW Systems/Gasunie Wat: groen gas uit organische reststromen Waar: Delfzijl Wanneer: 2023

SCW Systems bouwt samen met partner Gasunie een fabriek in Delfzijl die jaarlijks 150 tot 200 miljoen kubieke meter groen gas produceert uit (natte) organische reststromen. Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 150 tot 200 miljoen euro. Naast groen gas wordt ook groene waterstof geproduceerd.

NIEUW PROJECT Wie: Shell Wat: demofabriek voor CO2-afvang Waar: Moerdijk Wanneer: 2024

Shell heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om CO2 uit rookgassen af te vangen en bouwt daarvoor een demonstratiefabriek op het terrein van energiecentrale BMC Moerdijk. Deze gaat in de loop van 2024 zo’n 150 ton CO2 per dag afvangen. Bilfinger is engineering en projectpartner in het demonstratieproject, dat TulipGreenCO2 heet.

Wie: SkyNRG, KLM, SHV en Schiphol Wat: fabriek duurzame vliegtuigbrandstof Waar: Delfzijl Wanneer: 2022

SkyNRG, KLM, SHV en Schiphol bouwen Europa’s eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Delfzijl. Nouryon en Gasunie bestuderen daarvoor een uitbreiding van een geplande groene waterstofeenheid. Het plan is om groene waterstof te combineren met afval- en reststromen om 100.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof en 15.000 ton bioLPG per jaar te produceren.

Wie: Synkero Wat: fabriek duurzame kerosine Waar: Amsterdam Wanneer: 2027

Start-up Synkero wil in de Amsterdamse haven een fabriek bouwen voor de productie van 50.000 ton duurzame kerosine. Grondstof is CO2 dat wordt afgevangen in de industrie of direct uit de lucht. Dit wordt samen met groene waterstof omgezet in synthetisch kerosine. De planning is dat de fabriek in 2027 draait.

Wie: o.a. Twence Wat: pilot met CO2/mierenzuur Waar: Hengelo Wanneer: 2021

Twence, Coval Energy, TNO en de TU Delft bouwen een pilot-installatie voor de productie van mierenzuur. De installatie wordt in eerste instantie gevoed met CO2 uit de bestaande natriumbicarbonaatinstallatie. Coval Energy ontwikkelt technologie. Mierenzuur heeft de potentie om als groene grondstof fossiele grondstoffen te vervangen.

Wie: Waternet Wat: groengasinstallatie Waar: Amsterdam Wanneer: tweede kwartaal 2021

Waternet bouwt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie op het terrein van de rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied van Amsterdam. De groengasinstallatie haalt CO2 uit biogas dat ontstaat bij het vergisten van slib. Door stikstof toe te voegen, krijg je groengas, met dezelfde calorische waarde als aardgas. De installatie maakt van ongeveer 14,7 miljoen m3 biogas zo’n 9,7 miljoen m3 groengas en 5,7 miljoen m3 bruikbaar CO2.

Wie: Zenid Wat: demofabriek duurzame kerosine Waar: Rotterdam Wanneer: onbekend

Zenid, een initiatief van Rotterdam The Hague Airport, Climeworks, SkyNRG en Rotterdam The Hague Innovation Airport, wil in Rotterdam een demonstratiefabriek voor duurzame kerosine bouwen. Met afgevangen CO2 uit de lucht als grondstof. Uniper is bij het project betrokken voor de engineering en gaat de fabriek opereren.

UTILITIES Wie: Air Liquide Wat: luchtscheidingseenheid Waar: Moerdijk Wanneer: 2022

www.industrielinqs.nl

Air Liquide investeert 125 miljoen euro in een luchtscheidingseenheid voor de productie van zuurstof. In 2022 moet de fabriek in Moerdijk operationeel zijn. Bijzonder is dat het bedrijf de unit combineert met een energieopslagsysteem. De unit kan straks maximaal 2.200 ton zuurstof per dag maken.

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

G_Projecten 04-2021.indd 30

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:06


PROJECTEN 31

Wie: Air Liquide Wat: stikstofverwijderingseenheid Waar: Antwerpen Wanneer: medio 2021

Air Liquide bouwt een nieuwe stikstofverwijderingseenheid op de site van BASF in Antwerpen. Deze kan het bedrijf van zeer zuiver gas voorzien om een efficiëntere productie van MDI mogelijk te maken. Naar verwachting is de nieuwe eenheid medio 2021 operationeel.

Wie: Air Products Wat: drie luchtscheidingsinstallaties Waar: Zuidbroek Wanneer: oktober 2021

Air Products bouwt drie luchtscheidingsinstallaties voor een nieuwe stikstofinstallatie van Gasunie in Zuidbroek, Groningen. De stikstof maakt geïmporteerd aardgas geschikt voor Nederlands gebruik. De fabrieken produceren 180.000 kubieke meter stikstof per uur zodra ze in oktober 2021 operationeel zijn.

Wie: Avaio en Aecom Wat: ontziltingsinstallatie Waar: Antwerpen Wanneer: 2024

Avaio en Aecom bouwen samen een ontziltingsinstallatie op het terrein van Covestro in de haven van Antwerpen. Deze pompt vanaf begin 2024 brak dokwater op en zet dit om in hoogwaardig proceswater voor de chemiesector. Avaio verwacht medio 2022 te kunnen beginnen met de bouw van de installatie. Die zou twee jaar later, in 2024, operationeel moeten zijn.

Wie: BP Geel Wat: stoomketel Waar: Geel Wanneer: 2021

BP Geel bouwt een nieuwe stoomketel die ervoor zorgt dat de site ook betrouwbaar van stoom wordt voorzien als een van de twee bestaande ketels in onderhoud is. De komende jaren worden de drie ketels op elkaar afgestemd om een optimale combinatie te maken. Zo zal een van de bestaande ketels op termijn een standby-ketel worden. In 2021 moet dat proces rond zijn.

Wie: Evides Industriewater Wat: demiwaterinstallatie Waar: Antwerpen Wanneer: voorjaar 2022

Evides Industriewater bouwt een slimme demiwaterinstallatie op de site van BASF in Antwerpen. De installatie gebruikt verschillende waterstromen uit de productie van BASF en zet restwarmte uit condensaat in voor verduurzaming van de zuivering. Dit resulteert in efficiënter watergebruik en een lagere energie- en chemicaliënverbruik.

Wie: Gasunie Transport Services Wat: uitbreiding stikstofinstallatie Waar: Zuidbroek Wanneer: 2022

Gasunie Transport Services wil de stikstofinstallatie in Zuidbroek uitbreiden. Het project omvat ook een mengstation inclusief vier kilometer nieuwe leiding, en aansluitleidingen op bestaande gasleidingen en een stikstofleiding die is verbonden met de bestaande stikstofcaverne in Heiligerlee.

Wie: Stercore Wat: mestvergassingsinstallatie Waar: Emmen Wanneer: 2022

Stercore heeft groen licht gekregen voor de bouw van een innovatieve mestvergassingsinstallatie in Emmen. De fabriek draait straks voornamelijk op duurzaam opgewekte elektrische energie en zet mest en digestaat uit co-vergisters om in groen gas en bio based carbon.

NIEUW PROJECT Wie: Tessenderlo Group Wat: gascentrale Waar: Tessenderlo Wanneer: eind 2025

Tessenderlo Group wil een tweede gascentrale bouwen in Tessenderlo. Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe 900 MW energiecentrale per 1 november 2025 operationeel moeten zijn. Het bedrijf heeft al een gasgestookte 425 MW STEG-centrale in Tessenderlo.

Wie: Twence Wat: mestverwaardingsinstallatie Waar: Zenderen Wanneer: mei 2022

Twence bouwt een mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Met deze installatie kan 250.000 ton mest worden verwerkt. Hiermee wordt groen gas voor drieduizend huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen Naar verwachting zal de installatie in mei 2022 operationeel zijn.

Wie: Vattenfall, Gasunie en Equinor Wat: innovatieproject waterstof Waar: Eemshaven Wanneer: 2023

Vattenfall, Gasunie en het Noorse Equinor werken samen om waterstof in te zetten als brandstof voor de Magnum-centrale in de Groninger Eemshaven. Zij hebben een innovatieproject opgestart om vanaf 2023 een van de drie units van de centrale over te schakelen op waterstof.

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

G_Projecten 04-2021.indd 31

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:06


32

PROJECTEN

WIND EN ZON Wie: CrossWind Wat: windpark Hollandse Kust (noord) Waar: Noordzee Wanneer: 2023

CrossWind (joint venture van Shell en Eneco) bouwt het windpark Hollandse Kust (noord), 18,5 kilometer uit de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee. Het windpark krijgt een vermogen van 759 megawatt en levert minstens 3.300 gigawatt uur per jaar. Het park omvat ook de toepassing van technologische demonstraties, zoals accu-opslag voor de korte termijn, turbines om onderlinge negatieve ‘windschaduw’-effecten te beperken en groene waterstof gemaakt door elektrolyse.

Wie: RWE Wat: zonnepark Kerkrade Waar: Kerkrade Wanneer: zomer 2021

RWE bouwt op een terrein van 12 hectare bij Kerkrade een zonnepark met een capaciteit van meer dan 14 megawatt. De ingebruikname van de meer dan 36.000 zonnepanelen is gepland voor het begin van de zomer van 2021.

NIEUW PROJECT Wie: Shell Wat: zonnepark Sas van Gent-Zuid Waar: Sas van Gent Wanneer: 2021

Shell bouwt in Sas van Gent een zonnepark op de vloeivelden van het voormalige CSM-terrein. Het gaat om ruim 55.000 panelen met een totale capaciteit van 30 megawatt. Het zonnepark is naar verwachting in november 2021 klaar. Shell nam het project, oorspronkelijk gestart door SolarEnergyWorks, in 2020 over.

NIEUW PROJECT Wie: Vattenfall Wat: windpark Hollandse kust Zuid Waar: Noordzee Wanneer: 2023

Windpark Hollandse Kust Zuid bestaat uit 140 windturbines die ruim 6 TWh groene stroom per jaar kunnen produceren. Het is het eerste en grootste windpark op zee dat zonder subsidie wordt gebouwd. Het windpark komt tussen 18 en 36 kilometer voor de kust van Nederland tussen Den Haag en Zandvoort te liggen.

ELEKTRIFICATIE Wie: Coolbrook Wat: testreactor naftakraker Waar: Geleen Wanneer: eerste helft 2021

Het Finse Coolbrook investeert twaalf miljoen euro in een zogeheten RDR-eReactor. Dit is een elektrische oplossing voor het verwarmen van de ovens in naftakrakers. De testreactor wordt op de Brightlands Chemelot Campus gebouwd en moet met een capaciteit van vijfhonderd kilo grondstoffen per uur produceren.

ELEKTROLYSE

www.industrielinqs.nl

Wie: Tien private en publieke partners Wat: North-C-Methanol project Waar: Rodenhuize Wanneer: 2024

Tien private en publieke partners investeren 140 miljoen euro in het North-C-Methanol project. Dit project omvat een elektrolyzer van 65 megawatt die water met windenergie omzet in groene waterstof en een methanolfabriek die deze waterstof gebruikt om afgevangen CO2 van lokale industriële spelers om te zetten naar groene methanol. De partners voorzien trapsgewijs een opschaling naar 600 MW in 2030.

Wie: Bedrijven en overheden Wat: pilot groene waterstof Waar: Vlissingen-Oost Wanneer: 2025

Zeeuwse en Vlaamse bedrijven en overheden willen in 2030 een grote groene waterstoffabriek in bedrijf hebben. De fabriek moet een capaciteit krijgen van één gigawatt. en komt waarschijnlijk in Vlissingen-Oost te staan. Eerste stap is echter de bouw van een proeffabriek met een investering van honderd miljoen euro. Die moet er in 2025 zijn.

Wie: CEA, Paul Wurth, Engie, Sunfire, Neste Wat: pilot Multiplhy Waar: Rotterdam Wanneer: begin 2023

Het project Multiplhy integreert een hoge-temperatuur elektrolyzer met het bioraffinageproces van Neste in Rotterdam. De elektrolyzer produceert groene waterstof voor de productie van biobrandstoffen. Het gaat om ‘s werelds eerste multi-megawatt hoge-temperatuur elektrolyzer voor waterstofproductie. De elektrolyzer krijgt een nominaal vermogen van 2,6 megawatt.

Wie: Gasunie en Nouryon Wat: waterstofproject Djewels Waar: Eemshaven Wanneer: Onbekend

Een consortium van Nouryon, Gasunie en vier partners ontvangt elf miljoen Europese subsidie voor het groene waterstofproject Djewels. De partners installeren een twintig megawatt elektrolyzer in Delfzijl voor de productie van waterstof als basis voor groene methanol. Het project krijgt ook vijf miljoen euro subsidie van het Waddenfonds.

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

G_Projecten 04-2021.indd 32

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:06


PROJECTEN 33

UPDATE Wie: VoltH2 Wat: groene waterstoffabriek Waar: Vlissingen Wanneer: onbekend

VoltH2 bouwt twee groene waterstoffabrieken in het havengebied van North Sea Port. Het gaat om 25 megawatt elektrolyse-eenheden die jaarlijks tot 3.600 ton groene waterstof kunnen produceren. Sweco ontwerpt de installaties zo dat ze goed zijn uit te breiden naar 100 megawatt. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna kan die bij uitbreiding oplopen tot meer dan 100 miljoen euro.

INFRA NIEUW PROJECT Wie: Fluxys Wat: uitbreiding hervergassing LNG Waar: Zeebrugge Wanneer: tot begin 2026

Fluxys LNG gaat op de LNG-terminal in Zeebrugge zes miljoen ton extra hervergassingscapaciteit per jaar aanbieden, en daarvoor is bijkomende infrastructuur nodig. De extra capaciteit wordt in twee stappen aangeboden. Vanaf begin 2024 gaat het om in totaal 4,7 miljoen ton per jaar, en vanaf begin 2026 moet de volledige 6 miljoen ton per jaar beschikbaar zijn.

Wie: Gasunie Wat: opslag groene waterstof Waar: Zuidwending Wanneer: 2026

Gasunie bereidt de opslag van groene waterstof in zoutcavernes voor bij Zuidwending. Het bedrijf slaat in Zuidwending al aardgas op in zes zoutcavernes en onderzoekt wat er nodig is om vier zoutholtes in te richten voor groene waterstof. De eerste opslag kan in 2026 worden gevuld. Daarvoor moet de bouw in 2023 of 2024 beginnen.

Wie: Gasunie Wat: hydrogen backbone Waar: Nederland Wanneer: 2026

Gasunie investeert 1,5 miljard euro in een nationaal transportnet voor waterstof. Dit net sluit grote industriële clusters aan op installaties waar straks blauwe of groene waterstof wordt gemaakt. Het bedrijf zet voor dit net bestaande gasleidingen in, die vrijkomen door de dalende aardgasvraag. De backbone kan er al in 2026 liggen.

Wie: North Water Wat: transportleiding voor industriewater Waar: Delfzijl - Appingedam Wanneer: onbekend

North Water wil een transportleiding voor industriewater realiseren tussen Delfzijl en Appingedam. Door deze vervolgens aan te sluiten op de industriewaterleiding GarmerwoldeEemshaven wordt het mogelijk om industriewater op basis van oppervlaktewater te leveren aan de regio Delfzijl.

Wie: o.a. Shell Wat: restwarmte Shell Pernis Waar: Rotterdam Wanneer: onbekend

Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, leveren aan de regio Rotterdam. Het project moet energie leveren om in de warmtebehoefte van 16.000 huishoudens te kunnen voorzien. Met het project is een totale investering van ongeveer 16 miljoen euro gemoeid.

RECYCLING Wie: o.a. Bek & Verburg Wat: pilot met recycling visnetten Waar: Eemshaven Wanneer: onbekend

Bek & Verburg, Groningen Seaports en Impact Recycling zetten samen een pilotproject op om oude visnetten te recyclen. Ze onderzoeken of kunststof visnetten vanuit heel Nederland in Eemshaven kunnen worden gescheiden in PP en PE, beide met een zuiverheid van 98 procent. Na de proefperiode kan de installatie mogelijk tot twee ton visnetvezels per uur recyclen.

Wie: Black Bear Carbon Wat: pyrolyse autobanden Waar: Geleen Wanneer: onbekend

Black Bear Carbon gaat op Chemelot twee identieke productielijnen bouwen die rubbergranulaat van oude vrachtwagen- en autobanden langzaam pyrolyseren tot carbon black, pyrolyse-olie en -gas. De lijnen krijgen elk een capaciteit van 2.300 kilo granulaat per uur en kunnen samen 40.000 ton per jaar verwerken.

Wie: CFK Recycling Wat: pyrolyse aramidevezels Waar: Delfzijl Wanneer: onbekend

Het Duitse CFK Recycling wil met Teijin Aramid een pilot opzetten voor het recyclen van koolstofvezels door middel van pyrolyse. Het gaat om een pilot op kleine schaal voor de recycling van aramide. De insteek is vooral om te kijken wat er met het gerecyclede product mogelijk is.

www.industrielinqs.nl

04 | 2021

Naamloos-2 1

G_Projecten 04-2021.indd 33

SEPTEMBER 2020

industrie linqs

31-07-20 14:43

20-04-21 17:06


34

PROJECTEN

Wie: Indaver Wat: demo-installatie Waar: Antwerpen Wanneer: medio 2021

Afvalbeheerder Indaver bouwt een demo-installatie voor het recyclen van vijftienduizend ton end-of-life plastics per jaar. De installatie zet gemengde polyolefines om in basisproducten als nafta en wax. Polystyrenen worden afgebroken tot monomeren die opnieuw als grondstof zijn te gebruiken. De installatie krijgt een capaciteit van twee ton per uur.

Wie: Itero Wat: demofabriek Waar: Sittard-Geleen Wanneer: 2023

Het Britse Itero bouwt op de Brightlands Chemelot Campus een demonstratiefabriek voor het omzetten van moeilijk te recyclen plastic afval in een grondstof voor nieuwe plastics. De unit krijgt een capaciteit van 27.000 ton gemengd plastic afval per jaar. Voor toekomstige fabrieken kunnen meerdere modules naast elkaar worden gezet worden. Investering: 25 miljoen euro.

Wie: PolyStyreneLoop Wat: demofabriek Waar: Terneuzen Wanneer: eind tweede kwartaal 2021

PolyStyreneLoop wil naast chemiebedrijf ICL-IP in Terneuzen een demofabriek bouwen, die broomhoudend polystyreenafval recyclet. De bouw is begin 2019 gestart. Het proces levert schone polystyreen op die direct kan worden hergebruikt. De demofabriek kan drieduizend ton gerecycled polystyreen per jaar produceren.

Wie: Sabic en Plastic Energy Wat: chemische recycling plastic Waar: Geleen Wanneer: 2021

Sabic investeert in een project voor de chemische recycling van moeilijk verwerkbaar plastic afval in een grondstof voor stoomkrakers. Het bedrijf werkt hierbij samen met Plastic Energy. De partners bouwen op Chemelot demofabriek met een capaciteit van vijftienduizend ton pyrolyseolie per jaar. Deze komt naar verwachting in 2021 in bedrijf.

Wie: Umincorp Wat: plastic recycling fabriek Waar: onbekend Wanneer: onbekend

Umincorp wil een tweede plastic recycling fabriek in Nederland bouwen. Het bedrijf heeft al een recyclingfabriek in Amsterdam en werkt bij de tweede samen met Bilfinger voor de engineering, procurement en constructie.

Wie: UPM Wat: bioraffinaderij Waar: Rotterdam Wanneer: onbekend

Het Finse UPM wil een geavanceerde bioraffinaderij met een capaciteit van 500.000 ton hooogwaardige hernieuwbare brandstoffen bouwen. Het bedrijf ziet Rotterdam als mogelijke plek voor de nieuwe raffinaderij, naast het Finse Kotka . Grondstof voor de raffinaderij zijn houtige biomassa en duurzaam vloeibaar afval en andere restgrondstoffen.

INDUSTRIE 4.0 NIEUW PROJECT Wie: BASF Wat: slimme proeffabriek Waar: Antwerpen Wanneer: begin 2023

BASF Antwerpen investeert 25 miljoen euro in een proeffabriek voor superabsorberende polymeren (SAP). Het nieuwe SAP Excellence Center wordt uitgerust met dataverwerkingssystemen en sensortechnologie, die zorgen voor hogere productperformance en versnelling van de opschaling in de productie-installaties.

ADVERTENTIE-INDEX

www.industrielinqs.nl

3P Quality Services................................................................................ 28

Mainnovation ............................................................................................2

Deltavisie congres 2021 ....................................................................... 14

MODELEC Data-Industrie..................................................................... 35

Eco Ketelservice ..................................................................................... 26

OMV Gas Marketing Trading & Finance ........................................... 36

GEDORE Technag ........................................................................... bijlage

UNIS Group ................................................................................................4

SEPTEMBER 2020

industrie linqs Naamloos-2 1

G_Projecten 04-2021.indd 34

04 | 2021

31-07-20 14:43

20-04-21 17:06


Industriële Industriële Cybersecurity Cybersecurity

Wij zijn dédé netwerkspecialisten, die Wij zijn netwerkspecialisten, die ITIT enen OT betrouwbaar, kwalitatief OT betrouwbaar, kwalitatief enen veilig weten tete verbinden. veilig weten verbinden. Waarom MODELEC? Waarom MODELEC? Gedegen advies enen ondersteuning bij: Gedegen advies ondersteuning bij: • Netwerk ontwerpen • Netwerk ontwerpen • Confi gureren • Confi gureren • Afname FAT/SAT • Afname FAT/SAT • Ondersteuning opop locatie • Ondersteuning locatie • Trainingen • Trainingen

IIoT platform IIoT platform 4G && 5G 4G 5G oplossingen oplossingen

Industriële Industriële Netwerktechnologie Netwerktechnologie

Protocol Protocol Gateways && Gateways Converters Converters

MODELEC Data-Industrie B.V. MODELEC Data-Industrie B.V. Email: contact@modelec.nl Email: contact@modelec.nl

Omslag los Ilinqs 4-2021.indd 35

17:25 20-04-21 17:22 20-04-21 17:22


industrielinqs | 04 | 2021

Bij OMV GAS gaan flexibiliteit en exceptionele service samen met de internationale kennis en financiële kracht van de OMV Group. Wij leveren aardgasoplossingen op maat aan grote Europese klanten en distributeurs. Onze flexibele prijs- en leveringsconcepten evenals gedetailleerde kennis van de markt zorgen ervoor dat onze producten perfect aansluiten op uw specifieke behoeften. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe onze aardgasoplossingen uw bedrijf kunnen ondersteunen: www.omv-gas.nl

Omslag omslagbestand.indd los Ilinqs 4-2021.indd 1 36 ILINQS 210x297_omv_gas_nl_0219_rz.indd 1

20-04-21 13:11 17:26 27.02.19


NL | 2021

TOOL PROMOTION / QUALITY MADE BY GEDORE

MAXIMUS Kreuz und Schlitz

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4"+1/2"

€ 14,50

excl. BTW

232-teilig

€ 34,54

excl. BTW

ZANGENSCHLÜSSEL

€139,90

excl. BTW

AKTION VOM 01.04.2021 - 31.03.2022


R6900 3069 R4600 3097

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4"+1/2"

5

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2" SERVICE

10

R4600 3232

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4"+1/2"

4

R4600 7138

UNIVERSALSATZ ALLROUND IM ALUMINIUMKOFFER

6

R3801 1005

2K-SCHRAUBENDREHER MAXIMUS

38

NEU


NEU R2818 4010

ZANGENSCHLÜSSEL

34

STECKSCHLÜSSEL SÄTZE

04 – 20

STECKSCHLÜSSEL PROGRAMM

21 – 27

DREHMOMENTSCHLÜSSEL AUTOMOTIVE

R3800 3043

WERKZEUGSATZ MESSENSCHNEIDENSCHRAUBEN

8

28 28 / 40 / 41

WERKSTATTEINRICHTUNG

28 – 31

SCHRAUBENSCHLÜSSEL

32 – 33

ZANGEN

34 – 36

SCHRAUBENDREHER UND BITS

36 – 39

SCHLAGWERKZEUG

39

1000 V

40

MESSEN UND MARKIEREN

40

TRENNEN UND BEARBEITEN

40


DER ORGANISIERTE ALLESKÖNNER Hochwertiges Werkzeugset für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Zusammenstellung des Werkzeugsets mit allen gängigen Profilen und Schlüsselweiten und weiterem umfangreichen Zubehör steht einem erfolgreichen Arbeiten nichts mehr im Wege. Die mitgelieferten Hebel-Umschaltknarren von GEDORE red bieten eine sichere Fixierung der Nuss und sind äußerst hochwertig verarbeitet sowie feinverzahnt für einen möglichst geringen Rückschwenkwinkel.

Der GEDORE red Knarrenkasten bietet eine große Auswahl an verschiedenen Bits und Steckschlüsseleinsätzen für sämtliche Schraubaufgaben in Handwerk, Industrie und beim Heimwerken. Dank der smarten

2 1

3

R4600 3232

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4"+1/2" 

GEDORE red Design

232-teilig

€ 139,90 excl. BTW

PH

Code 3300185

04

No. R46003232

Inhalt 1/4" + 1/2" 2K-Umschaltknarren, 1/4" + 1/2" Steckschlüsseleinsätze, 1/4" + 1/2" Quergriff mit Gleitstück, 1/4" + 1/2" Steckschlüsselverlängerung, 1/4" + 1/2" Kardangelenk, 1/4" Vierkantsteckgriff, 1/2" Steckschlüsseleinsätze TX, Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", 1/2" Bit-Adapter  4-kant x 5/16" 6-kant, 1/4" Bit-Schraubendreher, 1/4" Bits, Innen-6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX, TXB, 1/4" Bithalter 60+80+120mm, Bit-Box 30 tlg., Ringmaulschlüssel, Winkelschraubendreher Satz, Innen-6-kant 8tlg., Winkelschraubendreher Satz, TX 8tlg.

Länge mm 452

Breite mm 340

Tiefe mm 86

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PZ

-teilig 232

Gewicht kg 8,9


1 2 3

PERFEKTE AUSSTATTUNG

• 232 Werkzeuge für die unterschiedlichsten Schraubfälle in einer übersichtlichen Anordnung garantieren einen schnellen Zugriff

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

• Die Hebel-Umschaltknarren von GEDORE red bieten eine sichere Fixierung der Nuss und sind äußerst hochwertig verarbeitet sowie feinverzahnt für einen möglichst geringen Rückschwenkwinkel

STABILE AUFBEWAHRUNG

• Leichter und handlicher Kunststoff-Koffer mit zuverlässigen Metall-Verschlüssen garantieren eine sichere Aufbewahrung auch im mobilen Einsatz

„Dieses Set besticht vor allem durch eins, seine unglaubliche Anzahl an Werkzeugen.“

R4600 3097

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4"+1/2" 

GEDORE red Design

97-teilig

€ 119,00

excl. BTW

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PH

Code

No.

Inhalt

Länge mm

Breite mm

Tiefe mm

3300186

R46003097

1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre, 1/4" Vierkantsteckgriff, 1/4" Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, 1/4" Quergriff mit Gleitstück, 1/4" Steckschlüsselverlängerung, 1/4" Kardangelenk, 1/2" Steckschlüsselverlängerung, 1/2" Kardangelenk, Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", 1/4" Bit-Adapter, 1/2" Bit-Adapter, 1/4" Bits , Innen-6-kant, Schlitz, PH ,PZ, TX, TX BO, 5/16" Bits , Innen-6-kant, Schlitz, PH, PZ,TX, Maximus Schraubendreher, Rollgabelschlüssel, verstellbar

452

340

86

PZ

-teilig 97

Gewicht kg 8,9

05


DER PERFEKTE ALLROUNDER Eine umfassende Ausstattung, übersichtlich angeordnet und robust verstaut. Der Werkzeugsatz lässt jedes Handwerker-Herz höherschlagen.

1

Der Werkzeugsatz ALLROUND R46007138 von GEDORE red ist die ideale Erstausrüstung. Ob für Installationsarbeiten, für Montagetätigkeiten oder in der Werkstatt, der Werkzeugsatz bietet für viele Aufgabengebiete das passende Equipment. Von Schraubwerkzeugen wie unsere hochwertigen und feinverzahnten Umschaltknarren, Schlagwerkzeugen über Messen und Schneiden bis hin zu Zangen und VDE-Werkzeug, dieser Satz beinhaltet nahezu alles. Abgerundet wird der Werkzeugsatz von einem stabilen Alukoffer.

2

€ 319,00

excl. BTW

3

1 2 3 06

KOMPAKT VERSTAUT

• Die praktische Zwischeneinlage ermöglicht das umfangreiche Werkzeugsortiment kompakt zu verstauen. Die Zwischeneinlage lässt sich dank Halterungen an der Seite zur besseren Übersicht fixieren

UMFANGREICHE AUSSTATTUNG

• Mit dem 138-teiligen Werkzeugkoffer erhalten Sie ein umfassend aufgestelltes Sortiment. Die ausgewählten Produkte sind für vielfältige Anwendungen, von der Feinmechanik bis zur Montage

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

• Die Hebel-Umschaltknarren von GEDORE red bieten eine sichere Fixierung der Nuss und sind äußerst hochwertig verarbeitet sowie feinverzahnt für einen möglichst geringen Rückschwenkwinkel

„Die mitgelieferten Umschaltknarren von GEDORE red bieten eine sichere Fixierung der Nuss und sind feinverzahnt für einen möglichst geringen Rückschwenkwinkel.“


R4600 7138

UNIVERSALSATZ ALLROUND IM ALUMINIUMKOFFER 

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Aluminiumkoffer im GEDORE red Design

138-teilig

Kniebrett

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PH DVE

PZ

Code

No.

Inhalt

3300189

R46007138

Steckschlüsseleinsatz, Innen-TX Zündkerzeneinsatz 3/8", mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 21  Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi  Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24  Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315  Steckschlüsselverlängerung 1/4"+ 1/2"  Kardangelenk 1/4"+ 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5  Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen  Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant  Ringmaulschlüssel metrisch nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15° Rollgabelschlüssel, verstellbar,  Maulstellung 15 Winkelschraubendrehersatz 6-kant, Kugelkopf, lang Winkelschraubendrehersatz TX. lang  Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz PH Schraubendreher Schlitz, mit Schlagkappe VDE Schraubendreher PZ Phasenprüfer, integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand  für Netze von 220- max. 250V Knarren-Schraubendreher 1/4" Bit-Box 30 tlg. Bit 1/4", Innen-6-kant, Schlitz, PH ,PZ, TX, TX BO passend für Halter nach DIN ISO 1173 - D 6,3   Kombizange, Greifzonen für Flach und Rundmaterial, 2 Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Seitenschneider, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung  Flachrundzange gerade, gerade Greifflächen, längsgezahnt, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar , Kopf und Gewerbe blank geschliffen, 2 Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Crimpzange und Kunststoffbox mit Zubehör 40 tlg. Feile, halbrund LED Taschenlampe  Meißelsatz im Kunststoffhalter Cutter-Messer mit 10 Ersatzklingen Bügelsäge 150 mm, plus Ersatzsägeblätter Schlosserhammer 300 gr. Rollbandmaß, 5 mtr Universalschere Kniebrett 

Länge mm 455

1000 V

Breite mm 55

Tiefe mm 157

-teilig

Gewicht kg

138

13

07


SPEZIELL FÜR DEN HEIMWERKER Ein Satz, speziell für den ambitionierten Heimwerker konstruiert. Ob als Erstausrüstung oder als Erweiterung vorhandener Werkzeugsätze. Bei dem Werkzeugsatz R38003043 von GEDORE red handelt es sich um ein sinnvolles Sortiment für den flexiblen Einsatz unterwegs, oder zu Hause. Die Auswahl von 43 praktischen

Werkzeugen hilft beim Messen, Schneiden und Schrauben. Für den universellen Einsatz bietet der Werkzeugsatz zum Beispiel Schraubendreher mit Schlitz und PH mit Schlagkappe, diverse Zangen, Cuttermesser und eine Wasserwaage. Der robuste Kunststoffkoffer mit seiner platzsparenden und übersichtlichen Aufteilung erleichtert den schnellen Zugriff und sorgt für Ordnung.

1

€ 84,90 excl. BTW

3

2

R3800 3043

››Für handbetätigte Schraubfälle

WERKZEUGSATZ MESSENSCHNEIDENSCHRAUBEN 

››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

43-teilig

PH

Code 3300190

08

No. R38003043

Inhalt Schraubendreher Schlitz 3 x 75 mm Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH mit Schlagkappe 1x75 mm, PH 2x100 mm Winkelschraubendrehersatz 9 tlg Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang Winkelschraubendrehersatz 9 tlg TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Rollbandmaß, 5m, Seitenschneider, Flachrundzange gerade Kombizange, Wasserwaage, Cutter-Messer

Länge mm 383

Breite mm 272

Tiefe mm 80

-teilig 43

Gewicht kg 6,2


1 2 3

SCHNELLES ARBEITEN

• 43 Werkzeuge für die unterschiedlichen Herausforderungen beim Hobby- und Heimwerken in einer übersichtlichen Anordnung garantieren einen schnellen Zugriff

STABILE AUFBEWAHRUNG

• Leichter und handlicher Kunststoff-Koffer mit zuverlässigen Metall-Verschlüssen garantieren eine sichere Aufbewahrung auch im mobilen Einsatz

HANDSCHONENDE KRAFTÜBERTRAGUNG

• Die ergonomischen 2-Komponenten-Griffe der Zangen und Schraubendreher übertragen bestens die Handkraft und schonen dabei die Gesundheit

„Der Satz ist ideal für Arbeiten zu Hause. Mit der Auswahl an Werkzeugen ist man für Anwendungsfälle im Hobbybereich bereit.“

R3300 5031

››Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 N·m ››Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung ››Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3 ››Maschinenbetätigt ››Box mit Klarsichtdeckel

BIT-BOX 1/4"  32-teilig

€ 15,18

excl. BTW

6,3mm

1/4”

PH

Code 3301338

No. R33005031

Inhalt 1/4" 6-kant SW 3 4 5, 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3, 2x1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3 2xTX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet Bitadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt

Länge mm 110

Breite mm 70

Tiefe mm 40

PZ

-teilig 32

Gewicht kg 0,25

09


ALLES FÜR DEN MOBILEN SERVICE Das Service-Set bietet die wesentlichen Werkzeuge für den mobilen Service.

1

Der Steckschlüssel-Satz R69003069 von GEDORE red beinhaltet unter anderem ein 1/2" Steckschlüsselsortiment mit einer feinverzahnten Hebelumschaltknarre, passenden Steckschlüsseleinsätzen und Zubehör. Die Auswahl von 69 praktischen Werkzeugen hilft beim Schrauben, Festziehen und Lösen im Servicebereich. Zusätzlich bietet der Satz unter anderem diverse Ringmaulschlüssel und Ringratschenschlüssel, Zangen, Hammer, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher. Die Winkelschraubendreher-Sets für Innensechskant und TX vervollständigen die anwendungsfreundliche Zusammenstellung. Abgerundet wird der Satz durch den robusten Kunststoffkoffer und seine übersichtliche Anordnung der Werkzeuge.

2

3

€ 154,90 excl. BTW

4

1 2 3 4 10

EFFIZIENTES ARBEITEN

• 69 Werkzeuge für die unterschiedlichen Herausforderungen bei Servicetätigkeiten in einer übersichtlichen Anordnung garantieren einen schnellen Zugriff

DER SERVICEPARTNER

• Die Satzzusammenstellung ist speziell auf die Anforderungen von Servicetechnikern ausgerichtet

STABILE AUFBEWAHRUNG

• Leichter und handlicher Kunststoff-Koffer mit zuverlässigen Metall-Verschlüssen garantieren eine sichere Aufbewahrung auch im mobilen Einsatz

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

• Die Hebel-Umschaltknarre von GEDORE red bietet eine sichere Fixierung der Nuss und ist äußerst hochwertig verarbeitet sowie feinverzahnt für einen möglichst geringen Rückschwenkwinkel

„Alle Bestandteile sind aus qualitativ hochwertigem Chrom-VanadiumStahl gefertigt und matt satiniert, so sind sie langlebig und stabil. Durch den leichten Kunststoffkoffer eignet sich der Steckschlüssel-Satz für den mobilen Einsatz.“


››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

R6900 3069

STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2" SERVICE  69-teilig

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PH

PZ DVE 1000 V

Code

No.

Inhalt

3300191

R69003069

Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch, lange Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsselverlängerung 1/2", Kardangelenk 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Doppelringratschenschlüssel , gerade Form, metrisch, feinverzahnt, Ringmaulschlüssel metrisch nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Winkelschraubendrehersatz 6-kant, Kugelkopf, lang, Winkelschraubendrehersatz TX. lang, Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz PH, Schraubendreher Schlitz, mit Schlagkappe, Phasenprüfer, integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand  für Netze von 220- max. 250V, Kombizange, Greifzonen für Flach und Rundmaterial, 2 Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar , Kopf und Gewerbe blank geschliffen, 2 Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung

Länge mm 552

R4600 3092

Breite mm 360

Tiefe mm 100

-teilig 69

Gewicht kg 9,9

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" + 1/2"  92-teilig

€ 87,50 excl. BTW

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

PH

Code 3300062

No. R46003092

Inhalt 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm, 1/4" 4-kant-Steckgriff | 165 mm, 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm, 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm, 1/4" Kardangelenk | 32 mm, Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet | 60 mm, Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant | 25 mm, Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 4-kant mit Kugelarretierung | 25 mm, 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 25 mm, 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7 | 25 mm, 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 4 | 25 mm, 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3 | 25 mm, 1/4" Bits TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm, 5/16" Bits TX T45 T50 T55 | 30 mm, 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm, 1/2" Zündkerzeneinsatz 21 mm (13/16") | 65 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Kardangelenk | 65 mm, Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" | 44 mm, Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant | 38 mm, Doppel-Gelenkschlüssel SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm, Ring-Maulschlüssel SW 8 10 12 13 14 17 mm, Winkelschraubendreher 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm

Länge mm 272

Breite mm 383

PZ

Tiefe mm 80

-teilig 92

Gewicht kg 5,85

11


MOBIL, KOMPAKT UND FLEXIBEL. Übersichtlich geordnet und praktisch verpackt, eröffnet sich mit einem Griff ein umfangreiches Set passender 1/4" Werkzeuge für zahlreiche Anwendungen. Der GEDORE red Bit-Knarren-Satz R49005023 eignet sich als kompakte Lösung für den flexiblen Einsatz unterwegs oder den Heimwerker.

Die Auswahl von 23 praktischen Werkzeugen und Zubehör hilft beim Lösen und Anziehen vieler kleiner Verschraubungen im Bereich 1/4". Für den universellen Einsatz bietet der 23-teilige Steckschlüssel-Satz verschiedene Einsätze und Bits, eine Mini-Bit-Knarre und den GEDORE red Bit-Fix-Adapter. Die kompakte und platzsparende Kunststoff-Box mit Sichtdeckel dient einer guten Übersichtlichkeit und ist zusätzlich mit einem Gürtelclip für den mobilen Einsatz ausgestattet.

1

€ 28,90 excl. BTW

2

3 4

R4900 5023

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Stabile Kunststoffbox mit Gürtelclip

BIT-KNARREN-SATZ 1/4" MIT BIT-FIX-ADAPTER COMPACT  23-teilig

6,3mm

1/4”

Code

No.

Inhalt

3300026

R49005023

Bit-Knarre 1/4" umschaltbar, mit Antriebsadapter Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 6 7 8 10 11 12 13 mm, 1/4" Bits Innensechskant 4 5 6 mm, 1/4" Bits Schlitz 5,5 mm, 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 1 2, 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2, 1/4" Bits TX T15 T20 T25 T27 T30, Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant, Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet | 67 mm

12

Länge mm 50

Breite mm 70

PH

Tiefe mm 50

-teilig 23

PZ

Gewicht kg 0,38


1 2 3 4

ERGONOMISCH UND ZUVERLÄSSIG

• Die ergonomisch geschmiedete Mini-Bit-Knarre kann 1/4" Bits direkt aufnehmen oder über einen Adapter jeden gängigen 1/4" Steckschlüsseleinsatz

LEICHT UND HANDLICH

• Leichte und kompakte Kunststoff-Box mit Gürtelclip für eine sichere Aufbewahrung im mobilen Einsatz

ÜBERSICHTLICHKEIT

• Zur einfachen Übersichtlichkeit verfügt die Box über einen transparenten Deckel

NÜTZLICHER HELFER

• Innovativer Adapter mit äußerst geringem Außendurchmesser und integrierter Haltefunktion

„Der Satz ist ideal für den Einsatz unterwegs. Mit Mini-Bit-Knarre und Bit-Fix-Adapter ist man für die meisten Fälle gewappnet.“

R3891 0000

››Teleskopklinge stufenlos einstellbar ››Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskant-

KNARRENSCHRAUBENDREHER 1/4" 

antrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")

››Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion ››Knarrensperre in Mittenstellung

mit Teleskopklinge

€ 17,30 excl. BTW

6,3mm

1/4”

Code 3301341

No. R38910000

Antriebsvierkant zöllig 1/4"

Antriebsvierkant mm 6,3

variable Klingenlänge mm 0 - 100

variable Länge mm 183-287

Gewicht kg 0,223

13


UMFANGREICHE GRUNDAUSSTATTUNG IM STAHLMANTEL Ob zum Schrauben in der Werkstatt oder im harten Dauereinsatz - die umfangreiche Grundausstattung bietet verlässliche Helfer für unterschiedliche Arbeitsanforderungen im geordneten und sicheren Stahlblechkoffer. Der GEDORE red Steckschlüsselsatz R46004049 ist eine optimale Grundausstattung für alle Hand- und Heimwerker, denen der sichere und geordnete Transport seiner Werkzeuge wichtig ist. 49 hilfreiche Werkzeuge und Zubehör im 1/2" und 1/4" Bereich

werden in der 2-farbigen Schaumstoffeinlage sicher fixiert. Die ergonomisch geformten Griffe der Qualitätsknarren sorgen für eine optimale Kraftübertragung und hohes Drehmoment. Die feine Verzahnung mit einem Nachholwinkel von 5° ermöglicht Arbeiten in engsten Bauräumen. Darüber hinaus bieten die diversen Einsätze, Bitsteckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und der enthaltene Bit-Adapter eine umfangreiche Grundausstattung für die unterschiedlichsten Anwendungen.

€ 116,90 excl. BTW

3

1

2 R4600 4049

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2" + 1/4" 

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

49-teilig

Code

No.

Inhalt

3300010

R46004049

1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 4 5 6 8 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mmm, Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant | 38 mm

14

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

Länge mm 187

PH

PZ

Breite mm 575

Tiefe mm 51

-teilig

Gewicht kg

49

5,142


1 2 3

HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

• Die Hebel-Umschaltknarren von GEDORE red bieten eine sichere Fixierung der Nuss und sind äußerst hochwertig verarbeitet sowie feinverzahnt für einen möglichst geringen Rückschwenkwinkel

WERTIGE UND ROBUSTE AUFBEWAHRUNG

• Hochwertiger Stahlblechkoffer mit 2-farbiger Check-Tool- Schaumstoffeinlage für sicheren Halt der Werkzeuge und einfache optische Vollständigkeitsprüfung

UNIVERSELLER EINSATZ

• Der Satz enthält eine geordnete Grundausstattung von 49 Werkzeugen und Zubehör im 1/4" und 1/2" Bereich zur vielseitigen Verwendung

„Der Steckschlüsselsatz bietet eine tolle Grundausstattung für die Werkstatt oder Unterwegs, welche durch den robusten Koffer sicher ihr Ziel erreicht.“

R6900 4024

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"  24-teilig

€ 89,90 excl. BTW

12,5mm

1/2”

Code

No.

Inhalt

3300006

R69004024

1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Steckschlüsselverlängerung 75 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant | 38 mm

Länge mm 187

Breite mm 575

Tiefe mm 51

-teilig

Gewicht kg

24

5,344

15


R4900 4033

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"  32-teilig

€ 59,90 excl. BTW

6,3mm

1/4”

Code 3300000

No. R49004033

Inhalt 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm, Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant | 50 mm

Länge mm 318

R4904 4033

Breite mm 147

Tiefe mm 46

-teilig 32

Gewicht kg 1,14

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Roter Stahlblechkoffer mit Schaumstoffeinlage

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"  33-teilig

€ 64,90 excl. BTW

6,3mm

1/4”

Code 3300004

16

No. R49044033

Inhalt 1/4" 2K-Gelenk-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm, Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant | 50 mm Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant | 25 mm

Länge mm 318

Breite mm 147

Tiefe mm 46

-teilig 33

Gewicht kg 1,164


R5900 3026

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"  26-teilig

€ 50,90 excl. BTW

10mm

10 mm

1/4”

3/8”

3/8”

3/8”

18x

4x

2x

115 mm

Code

No.

Inhalt

3300053

R59003026

3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant lang SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 | L.63mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Innensechskant SW 3 4 5 6 7 8 10 | 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 7 8 | 48 mm, 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 | 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 48 mm 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 | 48 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 250 mm, 3/8" Kardangelenk | 49 mm Reduzierstück 3/8" - 1/4" | 27 mm, Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2" | 44 mm

Länge mm 300

R4900 3046

Breite mm 180

Tiefe mm 52

-teilig 26

75 + 150

mm

Gewicht kg 2,44

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"  46-teilig

€ 39,90 excl. BTW

6,3mm

1/4”

PH

Code

No.

Inhalt

3300052

R49003046

1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm , 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 7 8 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm , 1/4" Flexible Steckschlüsselverlängerung 150 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm , 1/4" Kardangelenk | 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant | 25 mm , Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,27 1,5 2 2,5 mm

Länge mm 300

Breite mm 180

PZ

Tiefe mm 52

-teilig

Gewicht kg

46

1,414

17


R6900 3024

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"  6-kant, 24-teilig

€ 59,90 excl. BTW

12,5

12,5mm

1/2”

1/2”

mm

Code

No.

Inhalt

3300055

R69003024

1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm, 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm

R6800 3020

Länge mm 383

Breite mm 272

Tiefe mm 80

-teilig

Gewicht kg 4,43

24

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8" + 1/2"  20-teilig, TX

€ 62,90 excl. BTW

10mm

12,5mm

3/8”

1/2” 3/8” 1/2”

Code 3300045

18

No. R68003020

Inhalt 3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E6 E7 E8 E10 3/8" Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" Schraubendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 Reduzierstück 1/2" 4-kant x 3/8" 4-kant

Länge mm 180

Breite mm 300

Tiefe mm 52

-teilig 20

Gewicht kg 2


R7800 4014

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"  14-teilig

€ 199,00

excl. BTW

20mm

3/4”

Code 3300011

No. R78004014

Inhalt 3/4" Umschaltknarre, grobverzahnt, 24 Zähne | 510 mm 3/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" Steckschlüsselverlängerungen 200 400 mm, 3/4" Quergriff mit Gleitstück | 460 mm

Länge mm 552

R6800 3075

Breite mm 360

Tiefe mm 100

15°

-teilig 14

Gewicht kg 14,2

››Für handbetätigte Schraubfälle ››Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

SCHRAUBWERKZEUGSATZ TX 1/4" + 1/2"  75-teilig

€ 99,00

excl. BTW

Code 3301575

No. R68003075

Inhalt 1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 | 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm 1/4" Bit-Adapter 4-kant x 6-kant | 25 mm 1/4" Bits TX mit Bohrung T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bitadapter 1/2" 4-kant x 10 mm 6-kant | 38 mm 10mm Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 | 30 mm 10mm Bits TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 | 75 mm Schraubendreher TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Doppelringschlüssel TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Winkelschraubendreher TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Teleskop-Magnetheber mit Reißnadel 126 - 636 mm

Länge mm 383

Breite mm 272

Tiefe mm 80

6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

-teilig 75

Gewicht kg 3,5

19


PROBLEMLÖSER FÜR EXTREME FÄLLE Schwer angerostete oder verformte Verbindungen sitzen wieder einmal viel zu fest? Wo normale Einsätze nicht mehr weiter kommen, helfen unsere Spiralnutenausdreher von GEDORE red. Das GEDORE red Spiralnutenausdreher-Satz R68003010 wurde speziell für Schrauben, Muttern oder Bolzen entwickelt, die sich mit herkömmlichen Werkzeug oder Methoden nicht mehr Lösen lassen. Über eine ½" Knarre angetrieben schneidet sich das

innovative Spiralprofil gegen den Uhrzeigersinn in den defekten Schrauben- oder Mutternkopf. Das konisch zulaufende Spiralprofil schneidet sich eigenständig in die Verschraubung, wodurch ein Lösen der Schraubverbindung ermöglicht wird. Mit dem praktischen Austreibdorn werden ohne große Mühe die Reststücke aus den Spezialnüssen entfernt. In der praktischen Kunststoff-Box sind die richtigen Größen leicht zu entnehmen und übersichtlich angeordnet.

4 1 3

2 R6800 3010

››Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5,

AUSDREHERSATZ 1/2" 

››Zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen

ISO 1174, mit Kugelfangrille

und beschädigten Schrauben

››Linksdrehendes Schneidgewinde mit

10-teilig

6 konisch zulaufenden Schneiden

››Handbetätigt

€ 60,02 excl. BTW

12,5mm

1/2”

Code 3300034

20

No. R68003010

Inhalt Ausdreher 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm | 34 mm Schlagdorn | 80 mm

Länge mm 130

Breite mm 130

Tiefe mm 55

-teilig 10

Gewicht kg 0,95


1 2 3 4

LEICHTES ENTFERNEN

• Mit dem Austreibdorn können die defekten Schrauben einfach aus den Einsätzen entfernt werden

INNOVATIVES SPEZIALPROFIL

• Das konisch zulaufende Spiralprofil schneidet sich selbstständig in den beschädigten Schraubenkopf und löst die Schraubverbindung

EFFIZIENTES ARBEITEN

• Die Beschriftung in der Box erleichtert den schnellen Zugriff auf die passenden Einsätze

GUTE AUSSTATTUNG

• 9 Spiralnutenausdreher in den gängigsten Größen (SW 10-19 mm) zum Lösen / Entfernen von festsitzenden Verschraubungen plus praktischem Schlagdorn

„Mit dem Ausdrehersatz löst man selbst völlig abgedrehte Schrauben locker und leicht.“

R4017 0027

››Knarrenkopf 180° schwenkbar ››Arretierbar in 5 Positionen ››Mit Magnethalter ››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN 3126 - D 6,3

2K-GELENK-BITKNARRE 1/4"  umschaltbar

6,3 mm

€ 27,

90

Code

No.

3300160

R40170027

1/4”

excl. BTW

Antriebsvierkant zöllig 1/4"

Antriebsvierkant mm 6,3

Länge mm

Rückschwenkwinkel

Anzahl Zähne

163

72

Gewicht kg 0,13

21


KLEINE KNARRE, GROSSE WIRKUNG Reduziert auf das Wesentliche und doch vielseitig. Die GEDORE red Mini Bitknarre R40150027 ist die Kombination aus hochwertigem Design und unglaublicher Robustheit zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Immer dann, wenn das Verschrauben per Akkuschrauber oder herkömmlichem Werkzeug aufgrund der verengten Bauraumsituation nicht möglich ist, kommt die GEDORE red Mini Bit-Ratsche zum Einsatz.

Die sehr geringe Bauhöhe ist ideal für alle besonders engen Schraubsituationen. Einfaches und schnelles Umschalten ist über den Umschalthebel für Links- und Rechtslauf gewährleistet. Neben der direkten Aufnahme für gängige 1/4" Bits, ist über den mitgelieferten Antriebsadapter der Einsatz von 1/4" Steckschlüsseleinsätzen möglich. Dadurch wird die GEDORE red Mini Bitknarre R40150027 zum unverzichtbaren Helfer für Profis und Heimwerker.

4 2 1

€ 18,90 excl. BTW

3

››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Innen-6-kant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN 3126 - D 6,3 ››Mit Haltefeder ››Verbindungs-4-kant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174,

R4015 0027

BITKNARRE 1/4"  umschaltbar, mit Antriebsadapter

mit Kugelarretierung

››Außen-6-kant-Antrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4"), mit Kugelarretierung

6,3 mm 6°

1/4”

Code 3300161

22

No. R40150027

Antriebsvierkant zöllig 1/4"

Antriebsvierkant mm 6,3

Länge mm 91

Rückschwenkwinkel 6°

Anzahl Zähne 60

-teilig 2

Gewicht kg 0,034


1 2 3 4

PRÄZISION

• Feinverzahnte Mini-Bit-Knarre mit einem kleinen Rückholwinkel von 6°

HOCHWERTIGE QUALITÄT

• Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung sorgt für Langlebigkeit und Robustheit

NÜTZLICHER HELFER

• Der mitgelieferte Antriebsadapter für den Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen erhöht die Flexibilität für unterschiedliche Schraubfälle

KOMPAKTE MINIBITKNARRE

• Kompakte Baugröße und geringer Schwenkwinkel sind ideal für beengte Schraubsituationen

„Die Mini Bitknarre ist die kleinste unserer Knarren. Ihre Vielseitigkeit überrascht jedes Mal aufs neue.“

››Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle ››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Druckknopfauslösung ››Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant

R4005 0009

2K-UMSCHALTKNARRE 1/4"  gekröpft

nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille

€ 17,50 excl. BTW

6,3 mm 1/4”

Code 3300159

No. R40050009

Antriebsvierkant zöllig 1/4"

Antriebsvierkant mm 6,3

Rückschwenkwinkel 10 °

Länge mm 145

Anzahl Zähne 36

10°

Gewicht kg 0,1

23


››Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle ››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Druckknopfauslösung ››Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant

R5005 0009

2K-UMSCHALTKNARRE 3/8"  gekröpft

nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille

€ 22,90 excl. BTW

10 mm 3/8”

Code 3300225

No. R50050009

Antriebsvierkant zöllig 3/8"

Antriebsvierkant mm 10

Rückschwenkwinkel 10 °

Länge mm 210

10°

Anzahl Zähne 36

Gewicht kg 0,226

››Knarrenkopf 180° schwenkbar ››Arretierbar in 5 Positionen ››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Druckknopfauslösung ››Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant

R5012 0027

2K-GELENK-UMSCHALTKNARRE 3/8" ​

nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille

€ 27,

50

Code 3301819

No. R50120027

10 mm 3/8”

excl. BTW

Antriebsvierkant zöllig 3/8"

Antriebsvierkant mm 10

Rückschwenkwinkel 5°

Länge mm 246

Anzahl Zähne 72

››Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle ››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Druckknopfauslösung ››Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant

R6005 0009

2K-UMSCHALTKNARRE 1/2"  gekröpft

nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

€ 22,90 excl. BTW

12,5

mm 1/2”

Code 3300411

24

Gewicht kg 0,339

No. R60050009

Antriebsvierkant zöllig 1/2"

Antriebsvierkant mm 12,5

Rückschwenkwinkel 10 °

Länge mm 255

Anzahl Zähne 36

10°

Gewicht kg 0,514


››Knarrenkopf 180° schwenkbar ››Arretierbar in 5 Positionen ››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Druckknopfauslösung ››Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant

R6012 0027

2K-GELENK-UMSCHALTKNARRE 1/2" ​

nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

12,5

€ 37,

mm

90

Code 3300409

No. R60120027

1/2”

excl. BTW

Antriebsvierkant zöllig 1/2"

Antriebsvierkant mm 12,5

Rückschwenkwinkel 5°

Länge mm 292

Anzahl Zähne 72

››Teleskopschaft arretierbar in 5 Positionen ››Knarrenkopf 180° schwenkbar ››Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar ››Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant

R6011 0009

2K-GELENK-TELESKOPKNARRE 1/2"  umschaltbar

nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

€ 33,

90

12,5

mm

No. R60110009

10°

1/2”

excl. BTW

Code 3300523

Gewicht kg 0,633

Antriebsvierkant zöllig 1/2"

Antriebsvierkant mm 12,5

variable Länge mm 430-580

Rückschwenkwinkel 10 °

Anzahl Zähne 36

Gewicht kg 1,292

››Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar ››Ausführung DIN 3122, ISO 3315 ››Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant

R7000 0003

UMSCHALTKNARRE 3/4" ​

nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung

€ 49,90 excl. BTW

20mm

3/4”

Code 3300514

No. R70000003

Antriebsvierkant zöllig 3/4"

Antriebsvierkant mm 20

Rückschwenkwinkel 15 °

Länge mm 503

Anzahl Zähne 24

15°

Gewicht kg 1,94

25


RUND-UM-SORGLOS PAKET BEIM RADWECHSEL Ausgestattet wie ein Profi! Die GEDORE red Teleskopknarre eignet sich hervorragend zum Lösen festsitzender Radverschraubungen. Durch den verlängerbaren Schaft auf max. 600mm wird die Arbeit deutlich erleichtert. In Kombination mit den farblich gekennzeichneten und ummantelten Steckschlüsseleinsätzen werden die empfindlichen Alufelgen zusätzlich geschützt.

Sie verhindern das Verkratzen der Radmuttern. Zum sicheren Anziehen der Radverschraubungen ist der GEDORE red Drehmomentschlüssel R68900200 genau das richtige Werkzeug. Der kontrollierte Schraubanzug bis 200 N·m ist stets präzise und zuverlässig mit GEDORE red Drehmomentschlüsseln gewährleistet.

€ 139,90 excl. BTW

2

3

1

4

R6900 3000

››Set für das kontrollierte Anziehen von Schrauben, Muttern mit Steckschlüsseleinsätzen

RADWECHSEL-SORTIMENT 

››R68900200: kontrollierter Rechts- und Linksanzug von 40 bis 200 N·m ››Wiederholbar und präzise mit Auslösegenauigkeit von +/- 4% Toleranz vom

3-teilig

(Schlagschrauber geeignet) für Montage oder Demontage von KFZ Rädern eingestellten Skalenwert

››Drehmomentschlüssel mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ››R60010027: die angenehm in der Hand liegende Teleskopknarre lässt sich mit einfachen Handgriffen fünfstufig von 460 mm auf bis zu 600 mm verlängern

››R63043003: beschädigungsfreies Arbeiten an sensiblen Oberflächen, z.B. Alufelgen durch Kunststoffhülsen in den SW 17, 19 und 21 mit Farbcodierung

››Sicheres Arbeiten durch Bohrung zur Fixierung durch Sicherungsring und Sicherungsstift

12,5

12,5mm

1/2”

1/2”

mm

Code 3300187

26

No. R69003000

Inhalt R68900200 Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 N·m, R60010027 2K-Teleskopknarre 1/2" umschaltbar, R63043003 Kraftschrauber-SteckschlüsselL-Satz 1/2" dreiteilig

-teilig 3

Gewicht kg 3,3


1 2 3 4

PRÄZISE ARBEITEN

• Zum Lösen und Voranziehen von Radverschraubungen ist die feinverzahnte Teleskopknarre ausgezeichnet geeignet

MEHR KRAFT, WENIGER ANSTRENGUNG • Die Teleskopknarre R60010027 lässt sich von

460 mm bis auf 600 mm verlängern, um mehr Kraft zum Lösen der Radmuttern aufzubringen

INKLUSIVE ZERTIFIKAT

• Dem Drehmomentschlüssel liegt ein Zertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 bei

MEHR SCHUTZ FÜR OBERFLÄCHEN

• Die Kunststoffummantelung der drei Kraftsteckschlüssel schützt empfindliche Alufelgen aufgrund der tiefliegenden Radmuttern

„Mit dem Radwechselset ist man perfekt aufgestellt. Einfach, zuverlässig und sicher!“

R6300 3012

››Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 ››Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 ››Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift ››Im stabilen Kunststoffkoffer

SCHLAGSCHRAUBERSTECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"  12-teilig

€ 38,90 excl. BTW

12,5mm

1/2”

Code 3300574

No. R63003012

Inhalt Kraftschraubersteckschlüssel 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm

Länge mm 300

Breite mm 180

Tiefe mm 52

-teilig 12

Gewicht kg 1,598

27


››Kontrollierter Schraubenanzug von 5 bis 550 N·m ››Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung ››Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants ››Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion ››Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

RX890 XXXX

DREHMOMENTSCHLÜSSEL ​

€ 94,90

285 - 957,5 mm

excl. BTW

ab

Gewicht kg

excl. BTW

25,3

0,52

94,90

35,0

25,3

0,48

95,90

395

​46,0

35,9

1,18

96,90

22

485

​46,0

35,9

1,42

97,90

51,5

23

577,5

46,0

35,9

1,54

112,90

80-400

58,2

31

684

62,5

38

2,39

174,90

110-550

58,2

34,5

957,5

69,0

38

4,18

279,00

Länge mm

Kopfbreite mm

Kopfhöhe mm

34

Abstand Gehäuse Vierkantmitte mm 17,5

285

35,0

10-50

34

17,5

334,5

12,5

20-100

51,5

22

1/2"

12,5

40-200

51,5

1/2"

12,5

60-300

3/4"

20

3/4"

20

N·m

Höhe mm

1/4"

Antriebsvierkant metrisch mm 6,3

5-25

3/8"

10

1/2"

Code

No.

Typ

Antriebsvierkant zöllig

3301214

R48900025

3301871

R58900050

3301216

R68900100

3301217

R68900200

3301218

R68900300

3301219

R78900400

3301220

R78900550

Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt Durchsteckvierkant mit Stift Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt Durchsteckvierkant mit Stift

R6800 3013

››Vierkant-Steckgriff mit schwenkbarem Vierkantantrieb

KRÄHENFUSS-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 

››Offene Schraubprofile für Reparaturen an z.B. Leitungen

nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille

13-teilig

€ 92,22

excl. BTW

12,5mm

1/2”

Code 3301589

28

No. R68003013

Inhalt Krähenfuss-Steckschlüssel SW 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Vierkant-Steckgriff 383 mm, Verlängerung 125 mm

Länge mm 480

Breite mm 195

Tiefe mm 80

-teilig 13

Gewicht kg 3


R2015 2006

››Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif,

WERKZEUGWAGEN MECHANIC  

››6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit

hoch belastbar

Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

››Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar ››Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln ››Max. Tragfähigkeit 210 kg

6 Schubladen, schwarz, matt

€ 319,00

excl. BTW

210 kg

ANTI SLIP

25 kg 910 mm 628 mm

Code 3300012

No. R20152006

RAL 3020/7016

Höhe mm 910

Breite mm 628

Tiefe mm 418

Schubladen 4 x H = 69 mm 1 x H = 144 mm 1 x H = 218 mm

R2156 2002

max. Tragfähigkeit kg 210

418 mm

SAFE

100%

Anzahl Schubladen 6

Gewicht kg 56

››Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar ››6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung

WERKZEUGWAGEN MECHANIC MIT 6 SCHUBLADEN R20152006 + SORTIMENT R21010002 

(Einhandbedienung)

››Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar ››Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 42

166-teilig

€ 829,00

excl. BTW

910 mm SAFE

210 kg

ANTI SLIP

628 mm

418 mm

6,3 mm

12,5

1/4”

1/2”

mm

PH

Code

No.

Inhalt

3300013

R21562002

R22150006 Steckschlüssel-Satz 1/4" im 1/3 Schaumstoffmodul, R22150000 Doppelringschlüssel-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150018 Zangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul, R22150019 Hammer und Meißelsatz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150009 Steckschlüssel-Satz 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul, R22150008 Knarre mit Zubehör 1/2" im 1/3 Schaumstoffmodul R22250001 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz im 2/3 Schaumstoffmodul R22150014 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul, R22150015 Schraubendreher-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul R22150017 Sicherungsringzangen-Satz im 1/3 Schaumstoffmodul, R27200010 Gripzange 10", R33005031 Bit-Box 1/4", R38990000 (Ent-)Magnetisierer, R94420021 Mess-Schieber, R93200025 Cuttermesser mit 5-fach Klingen R94650013 Fühlerlehren-Satz, 13-tlg., R93160052 Halbrund-Feile, R94550003 Bandmaß 3 m

Anzahl Schubladen 6

-teilig 166

Gewicht kg 75,24

29


R2020 0007

››Solide Stahlblechkonstruktion,

WERKSTATTWAGEN WINGMAN 

››7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit

verwindungssteif, hoch belastbar

Einzelverriegelung (Einhandbedienung)

››Tragfähigkeit 35 kg per Schublade ››Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

mit 7 Schubladen

mit 4 Schlüsseln

€ 529,00

excl. BTW

ANTI SLIP

SAFE

2x STOP

Code

No.

RAL

Höhe mm

Breite mm

Tiefe mm

Schubladen

3301690

R20200007

3020 / 7016

1.034

724

470

5 x H = 83 mm 2 x H = 155 mm

max. Tragfähigkeit kg 450

35 kg

35O L 100%

Anzahl Schubladen 7

Gewicht kg 80

››Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar ››4 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung

R2204 1004

WERKSTATTWAGEN WINGMAN MIT 4 SCHUBLADEN R20200004 + SORTIMENT R21010004 

(Einhandbedienung)

››Tragfähigkeit 35 kg per Schublade ››Großes Fach mit 2 abschließbaren Flügeltüren ››Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

130-teilig

Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 43

€ 834,56

excl. BTW

ANTI SLIP

SAFE

2x STOP

Code

No.

RAL

Höhe mm

Breite mm

Tiefe mm

Inhalt

Schubladen

3301689

R22041004

3020/7016

1.034

724

470

R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz, Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz MaulRingratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel

4x H 83 mm Fach: H 386 x B 612 mm

30

6,3 mm

12,5

1/4”

1/2”

35 kg 100%

mm

Anzahl Schubladen 4

Gewicht kg 81,64


R2207 1004

››Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar ››7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung

WERKSTATTWAGEN WINGMAN MIT 7 SCHUBLADEN R20200007 + SORTIMENT R21010004 

(Einhandbedienung)

››Tragfähigkeit 35 kg per Schublade ››Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 43

130-teilig

€ 939,00

excl. BTW

SAFE

ANTI SLIP

2x STOP

35 kg 100%

6,3 mm 1/4”

12,5

mm 1/2”

Code

No.

RAL

Höhe mm

Breite mm

Tiefe mm

Inhalt

Schubladen

3301694

R22071004

3020/7016

1.034

724

470

R22350000 Werkzeugsatz Einsätze, Knarre, Zubehör 1/4"-1/2" R22350005 Werkzeugsatz Schraubendreher, Zangen, Hammer, Meißel R22350006 Werkzeugsatz MaulRingratschenschlüssel, Doppelmaulschlüssel

5x H = 83 mm 2x H = 155 mm

Anzahl Schubladen 7

Gewicht kg 93,64

31


R0720 3012

RINGRATSCHENMAULSCHLÜSSEL-SATZ  12-teilig

››In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318 ››Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar

››Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen ››Im stabilen Kunststoffkoffer

€ 79,90 excl. BTW

Code 3300059

No. R07203012

Inhalt Ringratschenmaulschlüssel SW 8  10  12  13  15  17  18  19  mm Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für SW 10 mm, 3/8" für SW 13 mm, 1/2" für SW 19 mm, Bit-Adapter 1/4" für SW 10mm

R0730 5005

MAUL-GELENKRINGRATSCHENSCHLÜSSEL-SATZ 

-teilig 12

Gewicht kg 15,68

››In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318 ››Mit 180° schwenkbarem Kopf ››Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen ››Im Halter

5-teilig

€ 64,10

excl. BTW

Code 3300890

No. R07305005

Inhalt Gelenk-Ringratschenmaulschlüssel SW 8  10  13  17  19

R0590 5010

OFFENER RINGMAULRATSCHENSCHLÜSSEL-SATZ 

-teilig 5

Gewicht kg 1,158

››In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318 ››Gerade Form ››Maulseite mit Ratschenfunktion ››Im Halter

metrisch, 10-teilig

€ 76,02

excl. BTW

Short

Code 3301003

32

No. R05905010

Inhalt Ringratschenmaulschlüssel, offen 10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  mm

-teilig 10

Gewicht kg 1,758


R0512 6008

››Ausführung nach

DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ 

››Maulstellung 15° ››In praktischer Rolltasche

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085

in Rolltasche, 8-teilig

Code 3301081

No. R05126008

€ 16,99

excl. BTW

Inhalt Doppelmaulschlüssel 6x7  8x9  10x11  12x13  14x15  16x17  18x19  20x22  mm

-teilig 8

Gewicht kg 0,64

R0512 5012

››Ausführung nach DIN 895,

DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ 

››Maulstellung 15° ››Im Halter

ISO 3318, ISO 1085

kurz, metrisch, 12-teilig

€ 25,00

excl. BTW

Short

Code 3300961

No. R05125012

Inhalt Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm

-teilig 12

Gewicht kg 2

​ R0910 5017

››Ausführung nach DIN 3113,

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ 

››Maulstellung 15° ››Im Halter

Form A, ISO 3318, ISO 7738

metrisch, 17-teilig

€ 35,10

excl. BTW

Code 3300994

No. R09105017

Inhalt Ringmaulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

-teilig 17

R0391 XXXX

Gewicht kg 1,8

››Maulstellung 15° ››Schwedisches Modell, ››Rolle mit Linksgang ››Ratschenfunktion ››Mit mm-Einstellskala

EINMAULSCHLÜSSEL  mit Ratsche

€ 15,16

excl. BTW

ab Code 3301001 3301002

No. R03910008 R03910010

Länge inch 8 10

Länge mm 205 256

Spannweite inch 1.18 1.42

Spannweite mm 30 36

Gewicht kg 0,41 0,66

excl. BTW 15,16 20,25

33


EIN SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG Nicht den richtigen Schraubenschlüssel zur Hand oder doch lieber die Zange? Der Zangenschlüssel von GEDORE red vereint diverse Schraubenschlüssel und Zangen in einem Werkzeug - ein Allrounder für Profis und Hobbyanwender. Der GEDORE red Zangenschlüssel R28184010 ist ein Hybrid aus Schraubenschlüssel und Zange und somit vielseitig in seiner Anwendung. Ob Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen, alles ist mit ihm möglich. Durch seine intelligente Konstruktion ersetzt er zwei komplette Schraubenschlüsselsätze (metrisch und zöllig,

0-50 mm bzw. 0-1.7/8"), als auch diverse Zangen mit einer Spannweite von 0-50 mm. Er lässt sich durch den Schiebemechanismus bequem und praktisch stufenlos auf verschiedene Schlüsselweiten einstellen und eignet sich auch als Alternative zum Ratschenmaulschlüssel. Die glatten und parallel geführten Backen dienen einem oberflächenschonenden Einsatz wie bspw. bei verchromten oder Kunststoffwerkstücken. Seine optimierte Press- und Klemmkraft mit zehnfacher Übersetzung ermöglicht maximierte Kraftübertragung und schont dabei den eigenen Kraftaufwand.

3

2

4 1

R2818 4010

››Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben,

ZANGENSCHLÜSSEL ​

››Kann Maulschlüsselsätze bis 50 mm, bzw. bis 1.7/8"

Biegen, Halten, Pressen und Greifen sowie Zangen ersetzen

››Glatte Backen zum schonenden Greifen oberflächen-

empfindlicher Werkstücke (z.B. verchromte Verschraubungen, Badarmaturen) ››Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition ››Funktion einer Maulschlüsselratsche ››Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos ››17 Einstellpositionen

€ 34,54

excl. BTW

Code 3300016

34

No. R28184010

Länge mm 250

Gewicht kg 0,09


1 2 3 4

HOHE QUALITÄT

• Glatte und parallel geführte Backen schonen oberflächenempfindliche Verschraubungen oder Armaturen

PRODUKTIVES UND EFFIZIENTES ARBEITEN

• Per Knopfdruck an der Schnelleinstellung ist die Anpassung am Werkstück erledigt

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

• Der Zangenschlüssel ist zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen durch seine Mechanik und Greifbacken geeignet HOHE KRAFTÜBERTRAGUNG

„Der Zangenschlüssel ist ein Allrounder für jeden Einsatz und sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen. Der vielseitige Einsatz und die erhöhte Kraftübertragung machen ihn zum perfekten Alltagsbegleiter.“

• Die hohe Press- und Klemmkraft mit zehnfacher Übersetzung garantiert einen festen Halt der Werkstücke

››Ausführung nach DIN 8976 ››Automatischer Einstellungsmechanismus ermöglicht Einhandbedienung ››Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung ››Schlanke Bauform ermöglicht guten Zugang zum Werkstück ››Längsverzahnte Greifflächen ››Kopf blank geschliffen ››Getauchte Griffhüllen ››Chrom-Vanadium-Stahl

R2815 4010

WASSERPUMPENZANGE  mit automatischer Einhandverstellung

€ 17,22

excl. BTW

Code 3301172

No. R28154010

Spannweite mm 35

Spannweite inch 10

Länge mm 250

Gewicht kg 0,374

35


››Induktiv gehärtete Schneiden ››2-Komponentengriffe,

R2800 2003

ZANGENSORTIMENT 

handschonende Kraftübertragung

››Chrom-Vanadium-Stahl

3-teilig

€ 31,90 excl. BTW

2K

Code 3301155

No. R28002003

Inhalt Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Flachrundzange, gerade 200 mm

R2800 2004

ZANGEN-SATZ  4-teilig

-teilig 3

Gewicht kg 0,711

››Außensicherungsringzangen gerade und gewinkelt, Größe 2

››Innensicherungsringzangen gerade und gewinkelt, Größe 2

››Getauchte Griffhüllen ››Chrom-Vanadium-Stahl

€ 37,60 excl. BTW

DIN 471

Code 3301156

No. R28002004

Inhalt Außen-Sicherungszange gerade A2, Außen-Sicherungszange abgewinkelt A21, Innen-Sicherungszange gerade J2, Innen-Sicherungszange abgewinkelt J21

-teilig 4

DIN 472

Gewicht kg 0,68

R3800 2006

››Klingen aus hochwertigem

SCHRAUBENDREHER-SATZ 

››Gespritzte Griffe bilden eine feste

6-teilig

Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Einheit mit den Klingen

››5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz

€ 15,57

excl. BTW

PH

Code 3301270

36

No. R38002006

Inhalt Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 1 2

-teilig 6

Gewicht kg 0,435


R3667 5009

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ 

››Mit Kugelkopf ››Im Halter

Innen-6-kant, lang, 9-teilig

€ 13,13

excl. BTW

Code 3301335

No. R36675009

Inhalt Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

-teilig 9

Gewicht kg 0,404

R3840 2006

››Klingen aus hochwertigem

SCHRAUBENDREHER-SATZ TX 

››Gespritzte Griffe bilden eine feste

6-teilig

Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Einheit mit den Klingen

››5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz

€ 17,60 excl. BTW

Code 3301272

No. R38402006

Inhalt TX-Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40

R3867 2006

2K-T-GRIFF-WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ 

-teilig 6

Gewicht kg 0,55

››Zwei-Wege-Profil ››2-Komponentengriffe,

handschonende Kraftübertragung

Innen-6-kant, 6-teilig

€ 24,32

excl. BTW

Code 3301281

No. R38672006

Inhalt Winkelschraubendreher 2,5 3 4 5 6 8 mm

-teilig 6

Gewicht kg 0,731

37


VIELSEITIGER SCHRAUBENDREHER Der Maximus kann 4 herkömmliche Schraubendreher ersetzen! Schnell und einfach kann der Schraubendreher über die Doppelklingen und den Adapter der Schraubsituation angepasst werden. Der GEDORE red Schraubendreher MAXIMUS R38011005 ist durch seine Vielseitigkeit der perfekte Schraubpartner für Heimwerker oder den mobilen Einsatz. Dank der austauschbaren Doppelklingen wird innerhalb kürzester Zeit aus einem Schlitz- ein Kreuzschlitz-Schraubendreher.

1

1 2 3 38

Der im Set enthaltene Adapter wird platzsparend im 2-Komponenten- Griff untergebracht und kann jeden gängigen 1/4" Bit aufnehmen. Bei besonders festsitzenden Schrauben kann über den Sechskantanschlag am Griff ein herkömmlicher Schraubenschlüssel zur Verstärkung beim Lösen oder Anziehen angesetzt werden.

2

3

€ 14,50 excl. BTW

SCHNELLES ARBEITEN

• Die auswechselbaren Doppelklingen SL + PH im Schaft des Maximus können leicht und schnell umgesteckt werden und bieten mehr Flexibilität

HANDSCHONENDE KRAFTÜBERTRAGUNG

• Der ergonomische 2-Komponenten-Griff überträgt optimal die Handkraft und schont dabei die Gesundheit

MULTIFUNKTIONELLER EINSATZ

• Der im Griff untergebrachte Adapter ist für die Aufnahme von 1/4" Bits geeignet

„Der MAXIMUS besticht durch seine Vielseitigkeit immer wieder aufs neue. Mit wenigen Handgriffen habe ich einen platzsparenden und flexiblen Schraubendreher.“


››2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung ››Inklusive praktisch im Griff verstauten Bit-Adapter ››Zusätzliche 10 mm Antriebsmöglichkeit am im

R3801 1005

2K-SCHRAUBENDREHER MAXIMUS 

Schaft eingesetzten Bit-Adapter

5-teilig

8mm 5/16”

PH

Code

No.

Inhalt

Längen

-teilig

3300038

R38011005

2-Komponenten-Griff 5/16" Schaft Bit-Doppelklinge PH 1 2 Bit-Doppelklinge 5,5  6,5 mm ​​​​​​​Bit-Adapter 8mm (5/16") x 1/4"

Griff 126 mm Schaft 67 mm Griff mit Schaft und Bit-Doppelklinge 225 mm

Gewicht kg 0,23

5

R9212 XXXX

››Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert,

SCHLOSSERHAMMER 

››Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz ››Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel

aus Vergütungsstahl

mit Fiberglasstiel

€ 8,75 excl. BTW

ab Code 3300720 3300722 3300723

No. R92120012 R92120020 R92120032

Kopfgewicht g 300 500 800

Länge mm 300 320 350

Gewicht kg 0,48 0,73 1,10

excl. BTW 8,75 11,20 13,25

››In Metallklappkassette

R9020 0106

SPLINTTREIBERSATZ  6-teilig

€ 17,22

excl. BTW

Code 3300824

No. R90200106

Inhalt Splinttreiber Ø 3 4 5 6 8 10 mm

-teilig 6

Gewicht kg 0,82

39


R3900 2005

VDE-Schraubendreher:

VDE-WERKZEUG-SORTIMENT 

››Für Schlitzschrauben: Ausführung nach

5-teilig

››Für Kreuzschlitzschrauben PH:

DIN 5264, DIN ISO 2380

Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764

VDE-Seitenschneider: ››Ausführung nach DIN ISO 5749 VDE-Flachrundzange, gerade: ››Ausführung nach DIN ISO 5745

€ 39,90 excl. BTW

DVE

PH

Code 3301414

No. R39002005

Inhalt Schraubendreher Schlitz 3 5,5 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 VDE-Seitenschneider 180 mm, VDE-Flachrundzange 200 mm, gerade

1000 V

-teilig 5

R9410 XXXX

Gewicht kg 0,833

››Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil ››Eine Vertikal-Libelle und eine

WASSERWAAGE 

Horizontal-Libelle

magnetisch

€ 10,09

››Magnetisch ››Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m

excl. BTW

ab

Code 3301424 3301425

No. R94100151 R94100187

Länge mm 300 1.000

R1910 1002

MONTIERHEBEL-SATZ  4-teilig

Gewicht kg 0,17 0,48

excl. BTW 10,09 17,83

››Abdrücken von festsitzenden Teilen ››Positionieren von Teilen ››Teile in Position halten ››Aufweiten von Klemmbohrungen etc.

€ 36,17

excl. BTW

Code 3301568

40

No. R19101002

Inhalt Montierhebel 24" | 610 x 20 mm 18" | 460 x 20 mm 12" | 310 x 16 mm 8" | 200 x 10 mm

-teilig 4

Gewicht kg 1,4


R9300 0006

SCHLÜSSELFEILEN-SATZ 

››Mit Holzgriff ››Aus Spezialstahl

6-teilig

€ 10,61

excl. BTW

Code 3301596

No. R93000006

Inhalt Dreikant-Feile, Flachstumpf-Feile, Flachspitz-Feile, Rund-Feil, Halbrund-Feile, Vierkant-Feile

R9350 0025

SPIRALBOHRER-SATZ, ROLLGEWALZT 

Länge mm 177

-teilig 6

Gewicht kg 0,85

››HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N ››Rechtsschneidend ››Spitzenwinkel 118° ››In Metallkassette

25-teilig

€ 17,83

excl. BTW

Code 3301611

No. R93500025

Inhalt Spiralbohrer, rollgewalzt 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm

R9911 XXXX

MECHANIKER-/MONTAGEHANDSCHUHE ​

-teilig 25

Gewicht kg 1,263

››Greifflächen für kleine und glatte Teile ››Handflächen aus einem Stück ››Atmungsaktive Fläche zwischen den Fingern ››Haftung bei glatten Oberflächen durch Innenbeschichtung

ab

€ 12,94

excl. BTW

Code 3301749 3301750 3301751 3301752

No. R99110005 R99110010 R99110015 R99110020

Größe M/9 L/10 XL/11 XXL/12

Gewicht kg 0,08 0,09 0,09 0,09

excl. BTW 12,94 13,55 13,86 14,52

41


Die Einzelkomponenten im Überblick R2156 2002 R22150006

R22150017

R22150014

R22150015

R22150009

R22150018

R22150008

R22250001

R22150000

R22150019

R33005031

6,3 mm

12,5

1/4”

1/2”

mm

PH

Sortiment R21562002

No. R22150006

R22150017 R22150014 R22150015 R22150000 R22150019 R22150009 R22150018 R22150008 R22550001 R33005031

Inhalt 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm, 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm, 1/4" Kardangelenk | 32 mm Außensicherungsringzange, gerade 19-60 mm, Außensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm Innensicherungsringzange, gerade 19-60 mm, Innensicherungsringzange, gewinkelt 19-60 mm Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2 Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Doppelringschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Schlosserhammer 300 g, Flachmeißel 125 mm 150 mm, Kreuzmeißel 125 mm Körner 4 mm | 120 mm, Splinttreiber 4 mm | 120 mm, Durchtreiber 3 mm | 150 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm Wasserpumpenzange 10" | 250 mm, Kombinationsizange 180 mm, Flachrundzange, gerade 160 mm, Seitenschneider 160 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm, 1/2" Kardangelenk | 66 mm Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm, Winkelschraubendreher-Satz, 9-tlg. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm 1/4" 6-kant SW 3 4 5, 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, 2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3, 2x 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet, Bitadapter 1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant

Werkzeuge zur Satzergänzung

Digitaler Messschieber

42

Halbrund-Feile 310 mm

Rollbandmaß 3m

Gripzange 10" 225 mm

Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen 175 mm

Fühlerlehren-Satz, 13-tlg.

(Ent-) Magnetisierer


Die Einzelkomponenten im Überblick R2204 1004 / R2207 1004 R22350000

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" + 1/2" UND ZUBEHÖR im 3/3 Schaumstoffmodul, 84-teilig 6,3mm

12,5mm

1/4”

1/2”

Sortiment R22041004/ R22071004

PH

No. R22350000

PZ

Inhalt

1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm, 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 | 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 | 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm, 1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm, 1/4" Kardangelenk | 32 mm, 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm, 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Quergriff mit Gleitstück | 250 mm, 1/2" Kardangelenk | 66 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 8" 200 mm

R22350005

SCHRAUBENDREHER-, ZANGEN-, HAMMER-, MEISSEL-SATZ im 3/3 Schaumstoffmodul, 23-teilig

PH

7x

Sortiment R22041004/ R22071004

No. R22350005

Inhalt

Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Flachrundzange, gerade 200 mm, Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2, Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Wasserpumpenzange 10" 250 mm Schlosserhammer 300 g, Flachmeißel 125 mm, 150 mm, Kreuzmeißel 125 mm, Körner 4 mm | 120 mm Splinttreiber 4 mm | 120 mm, Durchtreiber 3 mm | 150 mm

R22350006

RINGRATSCHEN- UND DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ im 3/3 Schaumstoffmodul, 22-teilig

Sortiment R22041004/ R22071004

No. R22350006

Inhalt

Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Doppelmaulschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 43


WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG Remscheider Straße 149 42899 Remscheid · GERMANY Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230 info@gedore.com www.gedore.com

GEDORE IBÉRICA S.L. c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz 01015 Vitoria Alava · SPAIN Tel. +34-945-29 22 62 Fax +34-945-29 21 99 gedore@gedore.es www.gedore.es

GEDORE POLSKA Sp. z o.o. ul. Žwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów · POLAND Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10 Fax +48 (0) 32 / 738-40 20 gedore@gedore.pl www.gedore.pl

Vertrieb Deutschland Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE UK Limited Marton Street , SKIPTON BD23 1TF North Yorkshire · UNITED KINGDOM Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00 Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83 sales@gedoreuk.com www.gedoreuk.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A. Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vincentina | Vicentina São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL Tel. +55 51-35 89 9200 Fax + 55 51-35 89 9222 export@gedore.com.br www.gedore.com.br

GEDORE Automotive GmbH Breslauer Straße 41 78166 Donaueschingen · GERMANY Tel. +49 771 83223-0 Fax +49 771 83223-90 GEDORE Torque Solutions GmbH Bertha-Benz-Straße 12 71665 Vaihingen/Enz · GERMANY T +49 7042 9441-0 F +49 7042 9441-41 info@loesomat.de GEDORE AUSTRIA GmbH Gedore-Str. 1 8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00 Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20 sales.austria@gedore.com www.gedore.at GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd. 103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, New Germany, 3610 - South Africa PO Box 68, New Germany, 3620 SOUTH AFRICA Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 Fax +27 (0) 31 / 705 32770 general@gedoresa.co.za www.gedore.co.za

Ihr Fachhändler/Stempel:

GEDORE France SARL Parc d'activités des Béthunes - La Mare II 10, avenue du Fief - Bât. 12 BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 Fax +33 (0)1 34 40 16 61 jadore@gedore.fr www.gedore.fr GEDORE TECHNAG B.V. Flemingweg 7, 2408 AV Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50 Fax +31 (0) 172 / 42 73 60 technag@gedore.nl www.gedore.nl GEDORE (INDIA) Private Limited 148, Sector 3, IMT Manesar Gurgaon – 122051 Haryana · INDIA Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 Fax +91 124 2341067 sales@gedoreindia.com www.gedore.in

GEDORE TOOLS, INC. 7187 Bryhawke Circle, Suite 700 NORTH CHARLESTON, SC 29418 · USA Tel. +1-843/225 50 15 Fax +1-843/225 50 20 info@gedoretools.com www.gedoretools.com GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd. 1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, Minhang, Shanghai · CHINA 201109 Tel. +86-21-3388 7258 Fax +86-21-3388 7259 Service Hotline: 400 880 1858 info@gedore.cn www.gedore.cn GEDORE TOOL CENTER OOO 4.-ya Magistralnaja H11/1 123007 Moscow · RUSSIA Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia) Tel. +7 (499) 754 7000 Fax +7 (8) 985 22 99 88 0 sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION gültig vom 01.04.2021 bis 31.03.2022. Nur solange der Vorrat reicht.

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW. Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Levering geschiedt via de vakhandel.

3299562_Pro_GEDred_GTE_NL_IMPULSE_21

Profile for Industrielinqs pers en platform

ILQS04-2021  

ILQS04-2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded