Page 1

Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

Snel en wendbaar in de maakindustrie, Focus op doorstroming orders en reductie verspilling in eigen bedrijf en in toeleverketen

Themabijeenkomst Materialenkring Zuid Holland

TNO Arbeidsproductiviteit Gu van Rhijn gu.vanrhijn@tno.nl

1 snel en wendbaar in productie

Ontwikkelingen in de maakindustrie Marktvraag grilliger, onvoorspelbaar Kortere levertijden Toename fluctuaties in aantallen Toename productmix / kleinere series / klantspecifieke oplossingen Constante kwaliteit, in 1 x goed Krapte arbeidsmarkt

Snel en wendbaar realiseren orders door het primaire proces; eigen bedrijf èn in de keten Vroegtijdiger voorbereiding opdat minder faalkosten bij realisatie Organisatie en inrichting van productie Flexibele inzet van personeel

1


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

Toolbox: Demand Flow & Lean Verkorting Orderdoorlooptijd Reductie Verspilling en Verstoringen

Lean Order Processing

Order verwerking

Engineering

Flexibilisering Inzet Personeel

Werkvoorbereiding

Optimalisatie Keten

Onderdelenfabricage

Assemblage en test

Expeditie

toelevering

Modulaire

Inrichting Proces en Werkplekken

Productopbouw

Reductie Omsteltijd

Product Design for Flow Assembly

5S en Ergonomie Werkinstructies / Inleren

3 snel en wendbaar in productie

Innovatie productie maakindustrie Toepassing (Speciaal) machinebouw Apparaten Instrumenten Onderdelen en constructies

Voorbeelden R&D, tools voor inrichting processen en werkplekken

2


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

4 snel en wendbaar in productie

Resultaten bij ca. 300 bedrijven (ca. 25 jaar) Kortere doorlooptijd, 25 - 80% Hogere productiviteit, 15 - 40% Verlaging (tussen)voorraad, 25 - 50% 5-10% lagere arbeidskosten (minder overwerk) Hogere flexibiliteit, lagere besturingslast Betere kwaliteit van product en proces Betere werksituatie, ergonomie werkplek Betere afstemming verkoop – engineering - productie Betere inzet en motivatie van personeel, interne communicatie

5 snel en wendbaar in productie

1. Hoe snel en wendbaar ben ik als bedrijf ?

Toelevering

Realisatie van orders door het primaire bedrijfsproces

orderdoorlooptijd

waardetoevoeging

Klant

Kortere levertijd Constante kwaliteit Lage kosten

-

Hoge flexibiliteit Korte time-to-market

RAW = 0,5 M€

WIP = 1,5M€

FG = 0,5 M€

Bv. Turn = omzet 7,5M€ / (0,5M€ + 1,5M€ + 0,5M€) = 3

3


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

6 Verhoging Productiviteit Maakindustrie nov 2009

Flexibiliteit korte termijn? Eerst proces op orde ! Klant Toelever keten

orderdoorlooptijd

Eerst proces op orde ! Verkorten doorlooptijd: • minder overwerk of inhuur uzk • minder kosten

orderdoorlooptijd

• lucht in levertijd

7 snel en wendbaar in productie

2. Order afloopschema, hoe gaan bij ons orders door de pijplijn?

Wvb/ inkoop orderspecifiek uitgangsmateriaal 2

Levering orderspecifiek uitgangsmateriaal

Onderdelenfabricage 7

5

Order acceptatie

Tekenkamer

Werkvoorbereiding standaard maakdelen

5

15

Onderdelenfabricage

Assemblage

Testen

2

8

10

3

Inkoop orderspecifieke koopdelen

Levering orderspecifieke koopdelen

2

15

Verzendgereed maken 1

Kritieke pad in orderdoorlooptijd D=51 dagen

4


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

8 snel en wendbaar in productie

2. Zichtbaar maken (doorloop)tijd Wvb/ inkoop orderspecifiek uitgangsmateriaal

Levering orderspecifiek uitgangsmateriaal

2 Order acceptatie

5 0,5

Tekenkamer

5

5

Werkvoorbereiding standaard maakdelen

15

Onderdelenfabricage

7 Onderdelenfabricage

2

8

Inkoop ordersp. koopdelen

Levering orderspecifieke koopdelen

2

15

1

Assemblage

Testen

10

4

Verzendgereedmaken

3

1

1

1

6? Doorlooptijd = 51 dagen

Kritieke pad in orderdoorlooptijd

nu

Feitelijke tijd aan gewerkt= 19 dagen

5-4-2012 Wacht tijd order= 32 dagen

3. Lean = reductie verspilling Verspilling = alles wat tijd en kosten vraagt, maar geen waarde toevoegt, 1. Te veel produceren 2. Te veel wachten 3. Te veel transport 4. Te veel bewerken 5. Te veel opslag 6. Te veel bewegen 7. Te veel fouten 8. Niet benutten kennis

Lean is niet alleen voor productie, maar geldt juist ook in het traject van voorbereiding orders!

5


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

10 snel en wendbaar in productie

Oude situatie

NU

lange doorlooptijd, wachten

CAP

orders

DLT veel orders tegelijk DLT order A

risico oneigenlijk clusteren veel regellast veel switchen, faalkosten oponthoud, langere doorlooptijd, hogere WIP

11 snel en wendbaar in productie

Nieuwe situatie

Door betere afstemming Door reductie tussentijdse wachttijden

NU CAP

Door dosering uitgifte orders Door slimmere productie layout Door slimmer omstellen

DLT Minder orders tegelijk DLT order A

Minder regellast Soepeler doorstroming Minder WIP

6


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

12 snel en wendbaar in productie

Voorbeelden oplossingen voor reductie omsteltijd en hogere flexibiliteit Meer parallel voorbereiden bew. methode, gereedschap, opspanning en programmering. Spanmiddelen en gereedschap dichter bij werklocatie. Vroegtijdiger check compleetheid order spec. en tek. Locale hijsmiddelen voor ondersteuning plaatsen onderdeel. Gunstiger werkpleklay-out zodat alle voorzieningen dichtbij en op werkhoogte. Oplossen / repareren storingen. Groepering machines in een cel zodat orders soepeler doorstromen met minder lange transportroutes. Flexibele inzet personeel over productiemachines

Kleinere series in korte doorlooptijd? > hogere flex inzet personeel ! 4. Inzetbaarheidsmatrix > meer inzicht in competenties > opleidingsplan

controleren/aftekenen/boren sub-assembly Hydrauliek montage frame montage options montage ringleiding montage pomp/blower montage afmontage electra/electronica testen schoonmaken/inpakken

minimaal

kan de taak niet kan de taak onder begleiding kan de taak zelfstandig potentie om anderen te trainen kan anderen trainen

  

        

                              

                                      

 

    

        

 

   

         

   

         

            

7


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

5. Welk soort verstoringen in de productie als gevolg van onvolkomenheden bij de ordervoorbereiding? Beschikbaarheid ?

Informatie Beschikbaarheid ?

- orderspecificatie - tekening Kwaliteit ?

- planning, etc.

Product

Materialen Manufacturing Kwaliteit ?

Beschikbaarheid ?

Middelen

Beschikbaarheid ?

Mensen

- machines - werkplekken

Kwaliteit ?

- etc

Kwaliteit ?

15 snel en wendbaar in productie

Lean begint reeds in de offerte fase Offerte fase

Orderrealisatie fase Yes order acc.

Yes go

Leverdatum

Hier !

Order voorbereiding

Productie

Check al in offerte fase

Multidisciplinair team

Check

• compleetheid order spec.

• Engineering/wvb/inkoop

• Zijn de materialen er

•…

• Planning

• Is de informatie er

•….(strijdigheid ?)

• Operations

• Zijn middelen en mensen beschikbaar

• kan leverdatum, gezien levertijd kritische delen, onze eigen capaciteit, capaciteit toeleverancier ?

• projectleider • sales

• calculatie/maakbaarheid

8


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

16 snel en wendbaar in productie

Vroegtijdiger afstemming in de keten voor reductie faalkosten Product ontwikkeling

Vroegtijdiger afstemming van productontwerp en proces;

Proces ontwikkeling

concept

- meer projectmatig in multidisciplinaire teams - met partners in de keten

concept Time-tomarket

detail

Zowel in conceptfase als bij detaillering - Design review op risico’s vervulling functie - Maar ook review op modulair ontwerp, assemblage en maakbaarheid onderdelen

detail

17 snel en wendbaar in productie

Voorbeeld, Biddle, klimaatapparaten, herinrichting fabricage en assemblage Oorspronkelijk - lange doorlooptijd, veel (tussen)opslag - veel oponthoud, loop- en zoekwerk - veel hektisch overwerken Herinrichting fabricage en assemblage; demand flow & lean (push>pull) betrokkenheid personeel, werksessies en training reductie omsteltijd, routing, fabricage in kleinere series, materiaalaanvoer kanban van fabr. naar assemblage soepeler doorstroming orders, geen hektisch overwerk verbeteringen ontwerp en werkinstructies montage 40% meer omzet met dezelfde mensen

9


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

18 snel en wendbaar in productie

Impressie veranderingstraject bij Biddle routing plaatwerk t/m coaten

19 snel en wendbaar in productie

Verhoging flexibiliteit (kleinere series) en productiecapaciteit door slimmer omstellen, o.a - ordening tooling - meer compleet voorbereiden - ordening werkplek - materiaal kwaliteit - tek info direct beschikbaar Omsteltijd

Bewerken product A

Afbouwen opstelling

Voorbereiding order B

Ophalen middelen en outillage

Spanmiddelen

Machine omstellen

Bewerken product B

Opbouwen opspanning Testen op proefproduct

Opspanning

Opspanmethode

Gereedschap

Gereedschappen

Gereedschappen Plaatsen gereedschap

Producten

Procesinstelling

NC programma Procesparameters instellen Kraan

Werkmethode

Proefdraaien

Pallet/krat

10


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

20 snel en wendbaar in productie

Oorspronkelijke situatie assemblage Biddle

• Batch gewijs • Aanvoer materiaal niet afgestemd op de vraag (assemblage) • Veel tussenopslag • Veel loop en zoekwerk • Fysieke belasting : tillen, voorovergebogen werken

21 snel en wendbaar in productie

Knelpunten doorstroming materiaal Voorbeeld, batchgewijs assembleren

Doorstroming materiaal?

Etc.

Uitleggen onderdeel 1

Monteren onderdeel 1

Uitleggen onderdeel 2

Monteren onderdeel 2

11


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

22 snel en wendbaar in productie

Inrichting lijn / fabriek voor demand flow van productmix in kleine tot grotere series producten – processen - aantallen #/dg Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 P1

0,5

60

40

30

50

40

P2

0,2

40

20

30

20

45

P3

0,3

10

30

----

30

40

P4

1

50

35

25

60

35

# benodigde werkplekken

23 snel en wendbaar in productie

Biddle, impressie flow assemblage

12


Titel van de presentatie

28-3-2013 16:43

24 snel en wendbaar in productie

Samenvatting tools 1. Pijplijn en berekening Turn 2. Productie afloopschema: doorlooptijden, bewerkingtijden en wachttijden? 3. Checklisten Lean: welke verspillingen ? 4. Inzetbaarheidsmatrix ? 5. Verstoringen ? (materialen, middelen, mensen, informatie)

6. Oplossingen: lay out, gedoseerd uitgeven orders, slimmer omstellen, multi inzetbaar maken, van batch naar flow, kanban aanvoer

25 snel en wendbaar in productie

TNO - Checklist Lean Order Processing

Toets eigen situatie met personen van verschillende afdelingen ! !

13

Snel en wendbaar in productie  
Snel en wendbaar in productie  
Advertisement